Персональная история русскоязычного мира


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Именной список потерь нижних чинов 1914-1918. Московская губерния. Коломенский уезд0010.sql(729): ('00159', N'Московская губ.', N'ст. у. - о.', N'Усановъ', N'Сергѣй', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'20 авг.', N'нечитаем'),
0012.sql(620): ('00190', N'Московская губ.', N'бомб.', N'Грачевъ', N'Иванъ', N'Гордѣев.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской в.', N'', N'', N'ран.', N'13 авг.', N'нечитаем'),
0015.sql(519): ('00236', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Кусковъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Андреевка', N'', N'ран.', N'2 сен.', N''),
0015.sql(521): ('00236', N'Московская губ.', N'ст. у. - о.', N'Веселовъ', N'Петръ', N'Афан.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'15 авг.', N''),
0029.sql(332): ('00455', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Булановъ', N'Павелъ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Авг.', N''),
0029.sql(354): ('00456', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Ильинъ', N'Никол.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куротинской', N'', N'д.Смаръ', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0029.sql(363): ('00456', N'Московская, губ.', N'Мл. у.-о.', N'Удаловъ', N'Василій', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Ѳеодосинской в.и с.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'Авг.', N''),
0029.sql(377): ('00456', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Гусевъ', N'Степанъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Авг.', N''),
0029.sql(402): ('00456', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Ермаковъ', N'Никол.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещер. В. того же с.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг.', N''),
0029.sql(412): ('00457', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Кунаевъ', N'Дмитрій', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовск.', N'', N'д.Щеново', N'Безъв.пр.', N'', N''),
0029.sql(441): ('00457', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Чушкинъ', N'Викт.', N'Лаз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандырев.', N'', N'д.Никульск.', N'Безъв.пр.', N'11 Авг.', N''),
0029.sql(443): ('00457', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Евтиховъ', N'Михаилъ', N'Ал-ѣв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0029.sql(460): ('00458', N'Московская, губ.', N'Ефр.', N'Чечеринъ', N'Иванъ', N'Панкр.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Верховлянск', N'', N'д.Пасѣк.', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0029.sql(476): ('00458', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Зайцевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Куртиновской', N'', N'', N'Ран.', N'14 Авг.', N''),
0029.sql(483): ('00458', N'Московская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Чибурковъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг.', N''),
0029.sql(484): ('00458', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Бобылевъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг.', N''),
0029.sql(506): ('00458', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Герасимовъ', N'Василій', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'', N''),
0029.sql(518): ('00459', N'Московская, губ.', N'Грен.', N'Сѣдовъ', N'Иванъ', N'Климов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг.', N''),
0029.sql(570): ('00460', N'Московская, губ.', N'Рядов.', N'Даниловъ', N'Фед.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Ѳедосьинск.', N'', N'д.Думны', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0029.sql(576): ('00460', N'Московская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Барановъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовск.', N'', N'д.Бунькова', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0029.sql(597): ('00460', N'Московская, губ.', N'Л-гр.', N'Роняковъ', N'Георг.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'с.Горы', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0038.sql(523): ('00603', N'Московская губ.', N'рядов', N'Тюринъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Коломенскаго', N'гор.Коломны', N'', N'', N'ран.', N'16 авг', N''),
0038.sql(656): ('00605', N'Московская губ.', N'рядов', N'Быстровъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'хол', N'Коломенскаго', N'Верхов.', N'', N'д.Калидипо', N'ран.', N'14 авг', N''),
0039.sql(126): ('00611', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Князевъ', N'Іосифъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Вакунина', N'Убитъ', N'23 Авг.', N''),
0039.sql(210): ('00613', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Магилевъ', N'Никол.', N'Алекс.', N'', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг', N''),
0039.sql(225): ('00613', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Феоктистовъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.в.', N'', N'д.Алгер.', N'Убитъ', N'14 Авг.', N''),
0039.sql(229): ('00613', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Шихиревъ', N'Иванъ', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринск.в.', N'', N'д.Щарбин.', N'Ран.', N'16 Авг.', N''),
0039.sql(237): ('00613', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Маркинъ', N'Никиф.', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мещеринск.в.', N'', N'д.Боброво', N'Безъв.пр.', N'16 Авг.', N''),
0039.sql(243): ('00613', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Пѣтуховъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Вознесенской', N'', N'', N'Ран.', N'30 Авг', N''),
0039.sql(26): ('00609', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Поляковъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Авг.', N''),
0039.sql(291): ('00614', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Урусовъ', N'Ал-дръ', N'Григор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовск.в.', N'', N'д.Хомутова', N'Безъв.пр.', N'14 Авг', N''),
0039.sql(347): ('00615', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Анисимовъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецин.в.', N'', N'д.Борисова', N'Убитъ', N'16 Авг', N''),
0039.sql(86): ('00610', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Гуськовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской в.', N'с.Парфентьевской', N'', N'Убитъ', N'23 Авг.', N''),
0048.sql(56): ('00754', N'Московская губ.', N'бомб.нав.', N'Галкинъ', N'Васил.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0048.sql(57): ('00754', N'Московская губ.', N'бомб. ', N'Ивановъ', N'Семенъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0048.sql(58): ('00754', N'Московская губ.', N'кан.', N'Ворлыгинъ', N'Ив.', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0048.sql(60): ('00754', N'Московская губ.', N'кан.', N'Селиверстовъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0048.sql(68): ('00754', N'Московская губ.', N'бомб.', N'Гуськовъ', N'Никита', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'15 авг.', N''),
0048.sql(98): ('00755', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Кириловъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.', N'безъв.пр.', N'23 авг', N''),
0057.sql(514): ('00907', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Авдѣевъ', N'Илья', N'Яковл.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго.', N'Протопоповской.', N'', N'д. Воловичи.', N'ран.', N'27 сен', N''),
0057.sql(553): ('00908', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Благодитновъ', N'Серг.', N'Григ.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго.', N'Куртиновской', N'', N'', N'убитъ', N'25 окт', N''),
0064.sql(185): ('01012', N'Московская, губ.', N'мл. у.-о. вольноопр.', N'Прохоровъ', N'Конст.', N'Ал-др.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Суховской', N'', N'д. Хохловск.', N'Ран.', N'23 Сен.', N''),
0064.sql(189): ('01013', N'Московская, губ.', N'рядов.', N'Безсоновъ', N'Василій', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Озеръ', N'Ран.', N'28 Авг.', N'дефект, не читаетс'),
0064.sql(212): ('01013', N'Московская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Кудиновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен.', N''),
0064.sql(218): ('01013', N'Московская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Уткинъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен.', N''),
0064.sql(231): ('01013', N'Московская, губ.', N'рядов.', N'Тарасовъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен', N''),
0064.sql(250): ('01014', N'Московская, губ.', N'рядов.', N'Федотовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинскій', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен', N''),
0064.sql(252): ('01014', N'Московская, губ.', N'рядов.', N'Кочетковъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Кротопотовскій', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен', N''),
0064.sql(260): ('01014', N'Московская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Коровинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 20 Авг. по 15 Сен', N''),
0074.sql(126): ('01171', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Каретовъ', N'Аѳанасій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Троицкой', N'', N'', N'Ран.', N'14 авг.', N''),
0074.sql(136): ('01172', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Игнатовъ', N'Никол.', N'Елизар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Курганов.в.', N'', N'д. Борисово', N'Безъ в.пр.', N'14 авг.', N''),
0074.sql(140): ('01172', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Борисовъ', N'Владимір.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'14 авг.', N''),
0074.sql(76): ('01170', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Павловъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 авг.', N''),
0074.sql(77): ('01170', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Нескородовъ', N'Ал-ѣй', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Волынской', N'', N'', N'Ран.', N'2 сен.', N''),
0074.sql(90): ('01171', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Коровинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'11 окт.', N''),
0086.sql(319): ('01368', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Гераскинъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Окт.', N''),
0086.sql(322): ('01368', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Баутинъ', N'Макс.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Борисово', N'Убитъ', N'15 Окт.', N''),
0086.sql(323): ('01368', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Лапшинъ', N'Федоръ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Боярск.', N'с.Б.-Уварова', N'', N'Ран.', N'15 Окт.', N''),
0098.sql(151): ('01556', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Мефодіевъ', N'Ал-дръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Авг.', N''),
0098.sql(163): ('01556', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Балашовъ', N'Никол.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Коломенское', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг', N''),
0098.sql(165): ('01556', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Корнѣевъ', N'Викт.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.', N'', N'', N'Ран.', N'19 Авг', N''),
0098.sql(193): ('01557', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ларіоновъ', N'Павелъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовск.', N'с.Бунькова', N'', N'Безъв.пр.', N'15-25 Авг', N''),
0098.sql(194): ('01557', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Мозголовъ', N'Сергѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'г.Коломны', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'15-25 Авг', N''),
0098.sql(195): ('01557', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ильинъ', N'Петръ', N'Егоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Анатьевск.', N'с. Б.Колод.', N'', N'Безъв.пр.', N'15-25 Авг', N''),
0098.sql(286): ('01559', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Костригинъ', N'Егоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг', N''),
0098.sql(299): ('01559', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Ямщиковъ', N'Василій', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Дубровской', N'', N'д.Хорошово', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0098.sql(301): ('01559', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Дунцовъ', N'Андрей', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колубской', N'', N'д.Псковъ', N'Безъв.пр.', N'14 Авг', N''),
0104.sql(597): ('01661', N'Московская губ.', N'Стрѣл.', N'Земскiй', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Вихрамъ', N'Безъв.пр.', N'26 авг.', N''),
0104.sql(600): ('01661', N'Московская губ.', N'Стрѣл.', N'Коминъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д.Козаково', N'Ран.', N'6 нбр.', N''),
0120.sql(660): ('01819', N'Московская губ.', N'Стрѣл.', N'Кравченко', N'Петръ', N'Титов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Сен.', N''),
0129.sql(457): ('02058', N'Московская, губ.', N'грен.', N'Хайдинъ', N'Ив.', N'Сергѣев.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17 Авг', N''),
0129.sql(465): ('02058', N'Московская, губ.', N'грен.', N'Нефедовъ', N'Конст.', N'Конст.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Протопопов.', N'', N'д. Бочманов.', N'Безъв.пр.', N'17 Авг', N''),
0129.sql(482): ('02059', N'Московская, губ.', N'грен.', N'Корнѣевъ', N'Бор.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0129.sql(492): ('02059', N'Московская, губ.', N'грен.', N'Алексѣевъ', N'Егоръ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыровск.', N'', N'д. Хорошева', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0129.sql(510): ('02059', N'Московская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Горбуновъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт', N''),
0129.sql(516): ('02059', N'Московская, губ.', N'рядов.', N'Новоселовъ', N'Гавріилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Некрасино', N'', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0129.sql(536): ('02060', N'Московская, губ.', N'добр.', N'Гераскинъ', N'Никол.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Окт', N''),
0146.sql(7): ('02321', N'Московская', N'рядов', N'Гостевъ', N'Ал-дръ', N'Григ.', N'прав.', N'хол', N'Коломенскаго', N'Парфильев.', N'', N'д.Катовки', N'убит', N'22 авг.', N''),
0146.sql(9): ('02321', N'Московская', N'мл.у.-о', N'Рощинъ', N'Никол.', N'Петр.', N'прав.', N'хол', N'Коломенскаго', N'', N'с.Горы', N'', N'ранен', N'22-24 авг.', N''),
0179.sql(789): ('02864', N'Московская губ.', N'мл. фр.', N'Бойковъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0180.sql(5): ('02865', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Антиповъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфеновской', N'', N'', N'Ран.', N'10 нбр.', N''),
0180.sql(6): ('02865', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Карасевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Калыберевской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'11 нбр.', N''),
0180.sql(9): ('02865', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Филипповъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Ран.', N'10 нбр.', N''),
0192.sql(138): ('03060', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Якунинъ', N'Серг.', N'Самуил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлян.', N'с.Васьково', N'', N'Безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0206.sql(368): ('03288', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Киселевъ', N'Василій', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'с.Озеры', N'', N'Безъв.пр.', N'3-15 Нбр.', N''),
0206.sql(372): ('03288', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ивановъ', N'Мих.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Александровск.', N'', N'', N'Ран.', N'4 Нбр.', N''),
0206.sql(373): ('03288', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Романенко', N'Ив.', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Александровск.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0206.sql(375): ('03288', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Копневъ', N'Тимоф.', N'Ульян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровск.', N'', N'', N'Ран.', N'7 Нбр.', N''),
0206.sql(398): ('03289', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Савинъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ум.отъ р.', N'5 Нбр.', N''),
0206.sql(402): ('03289', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бобровъ', N'Конст.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Федосьинск.в.', N'', N'д.Новосел.', N'Ран.', N'25-26 Авг.', N''),
0206.sql(426): ('03289', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Швыревъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр.', N''),
0225.sql(190): ('03589', N'Московская, губ.', N'Рядов.', N'Сузаковъ', N'Семенъ', N'Игн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберьев.', N'', N'д.Федотова', N'Безъв.пр.', N'19 Окт', N''),
0225.sql(206): ('03589', N'Московская, губ.', N'Рядов.', N'Швыревъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр.', N''),
0237.sql(151): ('03780', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Головановъ', N'Конст.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской в.', N'', N'', N'ран.', N'8 нбр.', N''),
0237.sql(20): ('03777', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Некрасовъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'ран.', N'13 окт.', N''),
0237.sql(207): ('03781', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Дорыкинъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыревской в.', N'', N'', N'убитъ', N'16 авг.', N''),
0237.sql(233): ('03781', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Скопинъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 авг.', N''),
0237.sql(278): ('03782', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Шашкинъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 авг.', N''),
0237.sql(4): ('03777', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Дмитрiевъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0237.sql(434): ('03785', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Смирновъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0237.sql(69): ('03778', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Ершовъ', N'Васил.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0241.sql(740): ('03856', N'Московская губ.', N'мл.у-о', N'Епифановъ', N'Ал-ѣй ', N'Дмитр.', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'26 авг 1914', N''),
0242.sql(157): ('03860', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Дмитрiевъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 Авг.', N''),
0242.sql(161): ('03860', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Тришкинъ', N'Васил.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N'В названии волости ошибка,в списках(1914г.) такой волости не'),
0242.sql(215): ('03861', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Крыловъ', N'Васил.', N'Ефр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецынской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0242.sql(258): ('03862', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Пилатовскій', N'Ал-дръ', N'Фр.', N'Р-кат.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0242.sql(57): ('03858', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Зуйковъ', N'Михаилъ', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецынской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг', N''),
0242.sql(69): ('03858', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Левинъ', N'Шлема', N'Лейбов.', N'iуд.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Авг.', N''),
0251.sql(313): ('04007', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ремизовъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской в.', N'', N'', N'ран.', N'авг', N''),
0251.sql(429): ('04009', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Семеновъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'27 авг', N''),
0251.sql(447): ('04009', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Живовъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 авг.', N''),
0251.sql(458): ('04009', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Горялинъ', N'Тимофей', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 авг.', N''),
0260.sql(564): ('04156', N'Московская губ.', N'Ст.фр.', N'Новиковъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Умеръ', N'8-12 Нбр.', N''),
0260.sql(679): ('04158', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Сахаровъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Сен.', N''),
0260.sql(680): ('04158', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Солнцевъ', N'Мих', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Сен.', N''),
0260.sql(778): ('04160', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Шургинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 Сен.', N''),
0260.sql(794): ('04160', N'Московская губ.', N'Рядов. ', N'Андреевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мацерской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 Сен.', N''),
0260.sql(803): ('04160', N'Московская губ.', N'Рядов. ', N'Коркинъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянсокй', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 Сен.', N''),
0260.sql(809): ('04160', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Іоновъ', N'Николай', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Ран.', N'29 Сен.', N''),
0261.sql(17): ('04161', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Уколовъ', N'Яковъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Боярская', N'', N'', N'ранен', N'29 сен.', N''),
0261.sql(58): ('04162', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Чебышевъ', N'Алексѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковская', N'', N'', N'без в. пр.', N'29 сен.', N''),
0261.sql(66): ('04162', N'Московская губ.', N'Фельд.', N'Свешниковъ', N'Федоръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горская', N'', N'', N'ранен', N'29 сен.', N'прочитать очень сложно, слабо видны букв'),
0261.sql(78): ('04162', N'Московская губ.', N'Мл.у.- оф.', N'Бочаровъ', N'Григорій', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковская', N'', N'', N'без в. пр.', N'29 сен.', N''),
0261.sql(79): ('04162', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Андреевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинская', N'', N'', N'без в. пр.', N'29 сен.', N''),
0270.sql(442): ('04313', N'Московская губ.', N'Ст. у.-оф.', N'Ларинъ', N'Петръ', N'Ефрем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'28 сен. 1914 г.', N''),
0270.sql(446): ('04314', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Пугачевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 сен. 1914 г.', N''),
0274.sql(316): ('04375', N'Московская губ.', N'Мл.у.- оф.', N'Моралинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'Малина.', N'', N'ранен', N'30-31 авг. 1914 г.', N''),
0274.sql(322): ('04375', N'Московская губ.', N'Ст.у.- оф.', N'Периковъ', N'Кузьма', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'', N''),
0274.sql(323): ('04375', N'Московская губ.', N'Мл.у.- оф.', N'Перевезенцевъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховл.', N'', N'Маришка.', N'ранен', N'30-31 авг. 1914 г', N''),
0274.sql(340): ('04375', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Шкаликовъ', N'Фока', N'Иван.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Сандерев.', N'', N'Лукерьев.', N'убит', N'30 авг. 1914 г.', N''),
0274.sql(349): ('04376', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кирѣевъ', N'Конст.', N'Львовъ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыревская', N'', N'', N'ранен', N'30 авг. 1914 г.', N''),
0274.sql(358): ('04376', N'Московская губ.', N'Мл.у.- оф.', N'Калининъ', N'Иванъ', N'Герас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суховская', N'', N'Диевка', N'убит', N'30 авг. 1914 г', N''),
0274.sql(408): ('04377', N'Московская губ.', N'Мл.у.- оф.', N'Филимоновъ', N'Александръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горевой', N'', N'Бабуна', N'ранен', N'13 авг. 1914 г', N''),
0274.sql(421): ('04377', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Юринъ', N'Петръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мичковская', N'', N'', N'без в. пр.', N'14 авг. 1914 г', N''),
0291.sql(379): ('04648', N'Московская губ.', N'стрел.', N'Воейковъ', N'Мих.', N'Прохор.', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0291.sql(392): ('04648', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Соломатинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Не…ще..', N'с. Те…тьева', N'', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(393): ('04648', N'Московская губ.', N'ст. у-о', N'Николаевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'с. Ав…', N'', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(408): ('04649', N'Московская губ.', N'ст. у-о', N'Шиловъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Лопатино', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(418): ('04649', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Цыпленковъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Сандыревской', N'', N'д. Лисцово', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(426): ('04649', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Мальковъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(427): ('04649', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Поляковъ', N'Александръ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'в плен.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(428): ('04649', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Бѣловъ', N'Сергѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(435): ('04649', N'Московская губ.', N'', N'Соловьевъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Парф…', N'', N'д. Сер…', N'ран.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(445): ('04649', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Волковъ', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Кривякино', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(446): ('04649', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Гуськовъ', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'30 Авг. 1914г.', N''),
0291.sql(466): ('04650', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Захаровъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'д. Веселова', N'ран.', N'29 Сен. 1914г.', N''),
0291.sql(512): ('04651', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Мѣшко', N'Иванъ', N'Герасим.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Нахарово', N'', N'ран.', N'20 Окт. 1914г.', N''),
0305.sql(787): ('04880', N'Московская губ.', N'рядов', N'Благовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'21 Окт.', N''),
0305.sql(788): ('04880', N'Московская губ.', N'рядов', N'Вельтеровъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'21 Окт.', N''),
0306.sql(109): ('04883', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Чубурковъ', N'Васил.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Ран.', N'1914, съ 30 сен. по 13 окт', N''),
0306.sql(118): ('04883', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Козловъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914, съ 30 сен. по 13 окт.', N''),
0306.sql(12): ('04881', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Синухинъ', N'Сергѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'с. Сандаръ', N'', N'Ран.', N'1914-15, 14 мрт.', N''),
0306.sql(16): ('04881', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Мурлыкинъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'с. Шкипы', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914-15, 14 фев.', N''),
0306.sql(20): ('04881', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Малофѣевъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Протопоповск.', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914-15, 11 фев.', N''),
0306.sql(24): ('04881', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'с. Гуанова', N'', N'Ран.', N'1914-15, 14 фев.', N''),
0306.sql(26): ('04881', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Селезневъ', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Верхов.в.', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 14 фев.', N''),
0306.sql(27): ('04881', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Карякинъ', N'Николай', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 14 фев.', N''),
0306.sql(28): ('04881', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Архиповъ', N'Петръ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Докатовской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 14 фев.', N''),
0306.sql(29): ('04881', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Рязанцевъ', N'Борисъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914-15, 7-8 мрт.', N''),
0306.sql(32): ('04881', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Корсагинъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Стуковской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 7-8 мрт.', N''),
0306.sql(34): ('04881', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Макаровъ', N'Ѳедоръ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Порфеновской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914-15, 7-8 мрт.', N''),
0306.sql(36): ('04881', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Тушилкинъ', N'Владиміръ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 22 окт.', N''),
0306.sql(55): ('04882', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Котовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суховской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, …', N'плохо видно'),
0306.sql(68): ('04882', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Казаковъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горкинской', N'', N'', N'Убитъ', N'1914-15, 17 …', N'плохо видно'),
0306.sql(8): ('04881', N'Московская губ.', N'Фельдф.', N'Кузмичевъ', N'Павелъ', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 11 фев.', N''),
0318.sql(251): ('05078', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Дроздовъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914, 11-14 нбр', N''),
0318.sql(257): ('05078', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Злобинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Ран.', N'1914, 11-14 нбр', N''),
0318.sql(262): ('05078', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Тиханцовъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914 11-14 нбр', N''),
0318.sql(294): ('05078', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Пронинъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914, 9-19 нбр', N''),
0318.sql(303): ('05079', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ларинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914, 11-19 нбр', N''),
0318.sql(320): ('05079', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Кадетовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914, 11-19 нбр', N''),
0318.sql(324): ('05079', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Кирюшинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914, 11-19 нбр', N''),
0318.sql(350): ('05079', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Злобинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Убитъ', N'1914, 11-18 нбр', N''),
0318.sql(364): ('05080', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Володинъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Ран.', N'1914, 11 авг', N''),
0318.sql(380): ('05080', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Зотовъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914, 11 авг', N''),
0350.sql(421): ('05593', N'Московская губерния', N'Л.-гр.', N'Федотовъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Щиркино', N'', N'Ран.', N'7 нбр. 1916', N''),
0350.sql(557): ('05596', N'Московская губерния', N'Ст. у.-о.', N'Филипповъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской в.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 окт. 1914', N''),
0350.sql(580): ('05596', N'Московская губерния', N'Ефр.', N'Шляпинъ', N'Петръ', N'Фед.', N'Стар.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповск.в.', N'', N'д. Сычала', N'Ран.', N'11 окт. 1914', N'д. Сычала?'),
0350.sql(596): ('05597', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Болтуновъ', N'Василій', N'Наз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртиновск.в.', N'', N'д. Родомки', N'Ран.', N'13 окт. 1914', N''),
0350.sql(613): ('05597', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Быковъ', N'Тимофей', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 фвр. 1915', N''),
0350.sql(614): ('05597', N'Московская губерния', N'Добр.', N'Хоминъ', N'Федоръ', N'Герас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 фвр. 1915', N''),
0350.sql(625): ('05597', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Владиміровъ', N'Алек.', N'Прох.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Верховск.', N'', N'', N'Ран.', N'6 мрт. 1915', N''),
0350.sql(627): ('05597', N'Московская губерния', N'Ст. у.-о.', N'Ивановъ', N'Петръ', N'Филат.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Мячковск.', N'', N'', N'Ран.', N'9 мрт. 1915', N''),
0367.sql(782): ('05872', N'Московская губ.', N'кан.', N'Буфѣевъ', N'Ал-дръ', N'Яковл.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'1915 28 сен.', N''),
0368.sql(104): ('05875', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Бѣловъ', N'Никита', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Ост. на полѣ ср.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(105): ('05875', N'Московская губ.', N'Мл.пис.', N'Локотковъ', N'Петръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Ост. на полѣ ср.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(113): ('05875', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Сѣриковъ', N'Николай', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ост. на полѣ ср.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(15): ('05873', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Соколовъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 17 авг.', N''),
0368.sql(33): ('05873', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Харитоновъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Обухово', N'', N'Ран.', N'1914-15, 28 фвр.', N''),
0368.sql(34): ('05873', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ефимовъ', N'Петръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Богородской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 28 фвр.', N''),
0368.sql(36): ('05873', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Миловидовъ', N'Васил.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Калѣевской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 28 фвр.', N''),
0368.sql(46): ('05874', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Соколовъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куковской в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 28 фвр.', N'… и села'),
0368.sql(47): ('05874', N'Московская губ.', N'Б.-нав.', N'Рыбаковъ', N'Егоръ', N'Петр.', N'Стар.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(54): ('05874', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Куренковъ', N'Павелъ', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлянской', N'', N'', N'Ос.на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(55): ('05874', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Кострыгинъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мещерки', N'', N'д. Антюшина', N'Ос.на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(56): ('05874', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Мигачевъ', N'Василій', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск. в. и с.', N'', N'', N'Ос. на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N'… и села'),
0368.sql(71): ('05874', N'Московская губ.', N'Кан.', N'Кособоковъ', N'Конст.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Ос.на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(80): ('05874', N'Московская губ.', N'Б.-нав.', N'Соловьевъ', N'Василій', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ос. на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(81): ('05874', N'Московская губ.', N'Бомб.', N'Скучалинъ', N'Ив.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ос.на п.с.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0368.sql(95): ('05875', N'Московская губ.', N'Мл.фр.', N'Макаровъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ост. на полѣ ср.', N'1914-15, 27 сен.', N''),
0378.sql(109): ('06035', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Корчашкинъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев', N''),
0378.sql(128): ('06035', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Жаровъ', N'Иванъ', N'Павлов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев.', N''),
0378.sql(148): ('06036', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Савинъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев.', N''),
0378.sql(154): ('06036', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Кондратьевъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Уксинина', N'Безъ в.пр.', N'1915, 17-21 фев.', N''),
0378.sql(158): ('06036', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Глыбинъ', N'Яковъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфеновской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев', N''),
0378.sql(169): ('06036', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Тихомировъ', N'Ив.', N'Михайл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Убитъ', N'1915, 17-21 фев', N''),
0378.sql(175): ('06036', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Савинъ', N'Егоръ', N'Михайл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев', N''),
0378.sql(192): ('06037', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Мануховъ', N'Петръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 17-21 фвр', N''),
0378.sql(207): ('06037', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Егоровъ', N'Михаилъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 17-21 фвр', N''),
0378.sql(54): ('06034', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Огольцевъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914-15, 17-21 фвр.', N''),
0378.sql(84): ('06035', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Чичоткинъ', N'Ив.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Ран.', N'1915, 17-21 фев.', N''),
0413.sql(618): ('06605', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Козловъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 1 дек.', N''),
0413.sql(625): ('06605', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Жуковъ', N'Иванъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'1914 25 окт.', N''),
0413.sql(641): ('06605', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Пироговъ', N'Василiй', N'Яковл.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0413.sql(660): ('06606', N'Московская губ.', N'ст.у.-о.', N'Сазановъ', N'Кириллъ', N'Серг.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0413.sql(662): ('06606', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Володинъ', N'Иванъ', N'Андр.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0427.sql(730): ('06831', N'Московская губ', N'рядов.', N'Долматовъ', N'Егоръ', N'Як.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0427.sql(738): ('06832', N'Московская губ', N'рядов.', N'Мусатовъ', N'Василiй', N'Павл.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0428.sql(102): ('06835', N'Московская', N'Рядов.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Мрт', N''),
0428.sql(112): ('06835', N'Московская', N'Рядов.', N'Макаровъ', N'Фед.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'26 Мрт.', N''),
0428.sql(113): ('06835', N'Московская', N'Рядов.', N'Евдокимовъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'26 Мрт.', N''),
0428.sql(114): ('06835', N'Московская', N'Рядов.', N'Коротковъ', N'Иванъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'26 Мрт.', N''),
0428.sql(20): ('06833', N'Московская', N'Рядов.', N'Сомлаповъ', N'Ник.', N'Захар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'25 Окт', N''),
0428.sql(53): ('06834', N'Московская', N'Рядов.', N'Пименовъ', N'Петръ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Окт', N''),
0428.sql(56): ('06834', N'Московская', N'Ефр.', N'Смирновъ', N'Дмитр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Окт', N''),
0428.sql(84): ('06834', N'Московская', N'Мл.у.-о.', N'Киселевъ', N'Иванъ', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'9 Мрт', N''),
0428.sql(85): ('06834', N'Московская', N'Ратн.', N'Якунинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ.в.пр.', N'9 Мрт', N''),
0435.sql(436): ('06953', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Салтыковъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'8 Фвр. ', N''),
0449.sql(18): ('07169', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Рябовъ', N'Никол.', N'Никол.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Сандыровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'4 Нбр. 1914г', N''),
0449.sql(32): ('07169', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Архiереевъ', N'Петръ', N'Мих.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0449.sql(58): ('07170', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Урвачевъ', N'Яковъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Аводьевск.', N'', N'д.Желиво', N'Ран.', N'8 Сен. 1914г.', N''),
0449.sql(74): ('07170', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ивановъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'19 Апр. 1915г', N''),
0449.sql(8): ('07169', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Густовъ', N'Ал-ѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 Сен. 1914г.', N''),
0475.sql(112): ('07587', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бѣловъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'д. Мал.', N'ран.', N'7 окт.', N''),
0475.sql(133): ('07587', N'Московская губ.', N'Драг.', N'Сидоровъ', N'Егоръ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Ѳедосьинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 дек.', N''),
0475.sql(139): ('07587', N'Московская губ.', N'Драг.', N'Михаиловъ', N'Iосифъ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Коломны', N'', N'Конт., ост. въ стр.', N'6 дек.', N''),
0475.sql(146): ('07588', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Лабзовъ', N'Дмитрiй', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'ран.', N'12 сен.', N''),
0475.sql(147): ('07588', N'Московская губ.', N'Драг.', N'Воробьевъ', N'Дмитр.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 сен.', N''),
0475.sql(148): ('07588', N'Московская губ.', N'Драг.', N'Авдѣевъ', N'Павелъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Острогорской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 авг.', N'нет такой в Мос.губ'),
0475.sql(177): ('07588', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Крыловъ', N'Николай', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'с. Ратмиры', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(182): ('07588', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Крахоткинъ', N'Петръ', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'с. Коробтелл.', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(185): ('07588', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Королевъ', N'Федоръ', N'Яковл.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'д. Щепотьева', N'ран.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(187): ('07588', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Размаховъ', N'Григ.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'с. Константин.', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(20): ('07585', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Гордѣевъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 авг.', N''),
0475.sql(201): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Рыжовъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'ран.', N'5 нбр.', N''),
0475.sql(214): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Артемоновъ', N'Серг.', N'Емел.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'ран.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(215): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Васильевъ', N'Федоръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(216): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Гавриловичъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(217): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Крюковъ', N'Егоръ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'ран.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(222): ('07589', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Каширинъ', N'Егоръ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'ран.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(224): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Владимiровъ', N'Мих.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'ран.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(233): ('07589', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Куляевъ', N'Ал-ѣй', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'ран.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(235): ('07589', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Бычковъ', N'Никол.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'ран.', N'12 нбр.', N''),
0475.sql(236): ('07589', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Винчаковъ', N'Иванъ', N'Исаев.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(25): ('07585', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Романовъ', N'Василiй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Серьевской', N'ран.', N'1 авг.', N''),
0475.sql(291): ('07590', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Новиковъ', N'Иванъ', N'Силан.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(308): ('07591', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Бѣлоусовъ', N'Никол.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0475.sql(309): ('07591', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Червяковъ', N'Васил.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'д. Гришино', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0475.sql(324): ('07591', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Пироговъ', N'Сергѣй', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с Горы', N'', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0475.sql(337): ('07591', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Родiоновъ', N'Васил.', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянской', N'Желтухина', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0475.sql(368): ('07592', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Парамоновъ', N'Иванъ', N'Парам.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'ран.', N'', N''),
0475.sql(386): ('07592', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Левинъ', N'Ал-дръ', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Сандыревской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 нбр.', N''),
0475.sql(410): ('07593', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Бобковъ', N'Терент.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Суковска', N'', N'ран.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(412): ('07593', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Ежовъ', N'Констан.', N'Харит.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Ильино', N'', N'Безъв.пр.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(413): ('07593', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Кочепковъ', N'Петръ', N'Iосиф.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Спасское', N'', N'Безъв.пр.', N'8 нбр.', N''),
0475.sql(48): ('07586', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Карасевъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Полубереж.', N'', N'', N'ран.', N'1 авг.', N'нет тако'),
0475.sql(52): ('07586', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Тарасовъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'22 Iюл.', N''),
0475.sql(73): ('07586', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Анапьевъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'д. Мячково', N'убитъ', N'1 авг.', N''),
0475.sql(78): ('07586', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Евтѣевъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'ран., ост. на п.ср.', N'4 сен.', N''),
0475.sql(89): ('07586', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Голубинъ', N'Самсонъ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Поповки', N'', N'ран.', N'20 Iюл.', N''),
0475.sql(95): ('07587', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Коровинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'конт.', N'18 Iюл.', N''),
0475.sql(99): ('07587', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Симаковъ', N'Фед.', N'Тимоф.', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Ост. на п. сраж.', N'5 сен.', N''),
0490.sql(651): ('07838', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Ксенофонтовъ', N'Ив.', N'Сав.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0490.sql(652): ('07838', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Королевъ', N'Иванъ', N'Ѳом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 Нбр.', N''),
0490.sql(676): ('07838', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Сергѣевъ', N'Степ.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфеновск.', N'с.Коробчаев.', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(680): ('07838', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Ивановъ', N'Василiй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринск.', N'', N'д.Орѣхово', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(683): ('07838', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Рыбаковъ', N'Васил.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(684): ('07838', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Скрипкинъ', N'Ал-ѣй', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.', N'', N'д.Пестрак.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(699): ('07839', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Крюковъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(706): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Гвоздевъ', N'Герас.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.', N'', N'д.Петрок.', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(707): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Зиновьевъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Маслинской', N'и с.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(708): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Новиковъ', N'Вас.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.', N'', N'д.Петрок.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(712): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Кошеленковъ', N'Мих.', N'Ѳом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровск.', N'и с.', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(715): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Астаховъ', N'Петръ', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протоковск.', N'с.Щеветрта', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(716): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Мартыновъ', N'Фед.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевск.', N'Коренчен.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(721): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Маныкинъ', N'Сем.', N'Моис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'д.Обухово', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(725): ('07839', N'Московская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Поляковъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'д.Новое', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(726): ('07839', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Бокинъ', N'Адрiанъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'с.Малины', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(736): ('07839', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Сергѣевъ', N'Матвѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберовск.', N'', N'д.Палкин.', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(755): ('07840', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Позукановъ', N'Петръ', N'Бор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(765): ('07840', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Сорокинъ', N'Федоръ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'д.Озерки', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(769): ('07840', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Паршинъ', N'Васил.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Невецинской', N'с.Акимено', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(770): ('07840', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Масоловъ', N'Сергѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск.', N'с.Бѣломолодье', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(771): ('07840', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Трибуновъ', N'Петръ', N'Полик.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'д.Желино', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(773): ('07840', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Смирновъ', N'Ив.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'д.Холенево', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0490.sql(779): ('07840', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Перевезенцевъ', N'Васил.', N'Михаил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосѣевской', N'', N'д.Борисова', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(111): ('07843', N'Московская', N'Грен.', N'Деровъ', N'Николай', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Убитъ', N'13 Окт', N''),
0491.sql(12): ('07841', N'Московская', N'л.у.-о.', N'Каширинъ', N'Егоръ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д.Доманово.', N'Раненъ', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(124): ('07843', N'Московская', N'Мл.у.-о.', N'Жаровъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Окт', N''),
0491.sql(127): ('07843', N'Московская', N'Ефр.', N'Дѣевъ', N'Федоръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верхоклин.', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Окт.', N''),
0491.sql(149): ('07844', N'Московская', N'Ефр.', N'Михѣевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 Окт', N''),
0491.sql(15): ('07841', N'Московская', N'Ефр.', N'Черкасовъ', N'Ив.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'', N'д.Леонтьев.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(18): ('07841', N'Московская', N'Ефр.', N'Зотовъ', N'Ал-ѣй', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(199): ('07845', N'Московская', N'Грен.', N'Курносовъ', N'Ник.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'5-8 Нбр.', N'того же сел'),
0491.sql(200): ('07845', N'Московская', N'Грен.', N'Юдинъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Московскаго', N'Нагатинск.', N'с.Коломенск.', N'', N'Раненъ', N'5-8 Нбр.', N''),
0491.sql(22): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Шелапановъ', N'Осипъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Андреевск.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(23): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Коняевъ', N'Васил.', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д.Кудрявцева.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(24): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Ребровъ', N'Мих.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'д.Бояркино.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(25): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Исаевъ', N'Иванъ', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Андреевск.', N'', N'Раненъ', N'27 Сен', N''),
0491.sql(26): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Епифановъ', N'Васил.', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'с.Б.-Уварова.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(29): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Назаровъ', N'Ив.', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Паткина.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен', N''),
0491.sql(31): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Дубовъ', N'Василій', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'с.Колыбер.', N'', N'Раненъ', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(36): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Мышовъ', N'Федоръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N'и с'),
0491.sql(4): ('07841', N'Московская', N'Грен.', N'Пичугинъ', N'Егоръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'д.Хорлова.', N'Раненъ', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(42): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Копновъ', N'Степ.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринск.', N'', N'д.Орѣхово.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(43): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Кадасевъ', N'Ал-дръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Васьково.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(46): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Плехановъ', N'Фед.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(5): ('07841', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Рязанцевъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинск.', N'', N'д.Ильинск.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(58): ('07842', N'Московская', N'Мл.у.-о.', N'Хлудовъ', N'Василій', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопопов.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N'и с'),
0491.sql(59): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Филатовъ', N'Ал-дръ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'', N'д.Рождеств.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(6): ('07841', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Макаровъ', N'Ив.', N'Данил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Городище.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(61): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Мочаловъ', N'Сергѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовск.', N'', N'д.Тютьково.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(62): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Анисимовъ', N'Конст.', N'Вик.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'Хорошево', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(65): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Пекушинъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'с.Елкино.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(68): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Суравегинъ', N'Ник.', N'Фед.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'с.Шеремет.', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(69): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Соловьевъ', N'Дмитр.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлянск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(71): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Логуновъ', N'Яковъ', N'Данил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(76): ('07842', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Хазиковъ', N'Сергѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'д.Марково', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(79): ('07842', N'Московская', N'Грен.', N'Третьяковъ', N'Ив.', N'Самойл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N'и сел'),
0491.sql(9): ('07841', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Ковалевъ', N'Серг.', N'Анан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянск.', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Сен.', N'и д'),
0491.sql(94): ('07843', N'Московская', N'Грен.', N'Тихоновъ', N'Васил.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Сен.', N''),
0491.sql(98): ('07843', N'Московская', N'Грен.', N'Генераловъ', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Савдыровск.', N'', N'х.Верхнехор.', N'Безъв.пр.', N'27 Сен.', N''),
0513.sql(616): ('08205', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Ульяновъ', N'Дмитр.', N'Васил.', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'с.Щ.', N'', N'ран.', N'1914 2 нбр.', N'неразборчив'),
0513.sql(661): ('08206', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Вѣтровъ', N'Васил.', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Орѣхово.', N'', N'ран.', N'1914 - 1915 15 мрт.', N''),
0513.sql(669): ('08206', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Ильинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Городской.', N'', N'', N'ран.', N'1914 - 1915 18 фвр.', N''),
0513.sql(717): ('08207', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Макаровъ', N'Ал-дръ', N'Васил.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской.', N'', N'д.Бѣлыхино.', N'безъв.пр.', N'1914-1915 31 окт.', N''),
0513.sql(784): ('08208', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Поповъ', N'Степанъ', N'Степ.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Тимошинской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'', N''),
0514.sql(21): ('08209', N'Московская', N'Рядов.', N'Романовъ', N'Семенъ', N'Род.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Ничесово.', N'', N'Безъв.пр.', N'28 Янв', N''),
0514.sql(37): ('08210', N'Московская', N'Рядов.', N'Артамоновъ', N'Яковъ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мачковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Янв', N''),
0514.sql(56): ('08210', N'Московская', N'Ефр.', N'Михайлинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'22 Янв', N''),
0572.sql(641): ('09151', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Бражкинъ', N'Василій', N'Серг.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской.', N'', N'', N'раненъ', N'7 іюл.', N''),
0572.sql(649): ('09151', N'Московская губ.', N'ст. у. - о.', N'Перваковъ', N'Василій', N'Ал-евъ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Коломенской .', N'', N'', N'убитъ', N'12 фвр.', N'и сел'),
0572.sql(651): ('09151', N'Московская губ.', N'ст. у. - о.', N'Сазоновъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыревской.', N'с.Х', N'', N'раненъ', N'12 фвр.', N''),
0572.sql(652): ('09151', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Сафроновъ', N'Федоръ', N'Владимировъ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской.', N'', N'д.В.', N'раненъ', N'12 фвр.', N''),
0572.sql(654): ('09151', N'Московская губ.', N'рядов.', N'Щербаковъ', N'Федоръ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской.', N'с.Ш.', N'', N'раненъ', N'15 фвр', N''),
0605.sql(100): ('09667', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Моргуновъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Ост. на п.с.', N'13 Іюн. 1915', N''),
0605.sql(51): ('09666', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Карасевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Авг. 1915', N''),
0605.sql(68): ('09666', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Терехинъ', N'Михаилъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск.', N'', N'', N'Раненъ', N'1 Сен. 1915', N''),
0605.sql(87): ('09667', N'Московская губ.', N'Егерь', N'Калининъ', N'Федоръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Коломенск.', N'', N'', N'Раненъ ост. въ стр.', N'16 Сен. 1915', N''),
0605.sql(95): ('09667', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Орѣховъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ост. на п.с.', N'1 Іюн. 1915', N''),
0631.sql(174): ('10085', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Мироновъ', N'Петръ', N'Ивановичъ', N'прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'21 фвр. 1915', N''),
0631.sql(182): ('10085', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Ермаковъ', N'Николай', N'Пр.', N'прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'29.апр.15', N''),
0631.sql(206): ('10086', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Летуновъ', N'Семенъ', N'Ивановичъ', N'прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещерской', N'', N'', N'раненъ', N'3 мая 1915', N''),
0631.sql(228): ('10086', N'Московская губ.', N'Ул.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Степановичъ', N'прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Каменка', N'раненъ', N'28.апр.15', N''),
0636.sql(106): ('10163', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Грубовъ', N'Степ.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринская', N'', N'Орѣхово.', N'ранен', N'12 окт. 1914 г.', N''),
0636.sql(19): ('10161', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Мироновъ', N'Иванъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'ранен', N'11 окт. 1914 г.', N''),
0636.sql(53): ('10162', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Максимовъ', N'Никол.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'Пошиокъ', N'ранен', N'12 окт. 1914 г.', N''),
0636.sql(71): ('10162', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Журавлевъ', N'Александръ', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринская', N'Мещерин.', N'', N'без в. пр.', N'12 окт. 1914 г.', N''),
0636.sql(92): ('10163', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Крюковъ', N'Матв.', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровская', N'Никол.', N'', N'без в. пр.', N'12 окт. 1914 г.', N''),
0639.sql(508): ('10219', N'Московская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Романовъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Окт.', N''),
0639.sql(554): ('10220', N'Московская губ.', N'Л.-гр.', N'Голубевъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Окт.', N''),
0639.sql(561): ('10220', N'Московская губ.', N'Л.-гр.', N'Кузнецовъ', N'Кузьма', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'с. Куртына', N'', N'Раненъ', N'12 Окт.', N''),
0639.sql(627): ('10222', N'Московская губ.', N'Л.-гр.', N'Галактіоновъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'д. Титюк.', N'Безъв. пр.', N'12 Окт.', N''),
0639.sql(742): ('10224', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Луканинъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'8 Фвр.', N''),
0639.sql(749): ('10224', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Хохловъ', N'Ал-ѣй', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Коричеево', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Фвр.', N''),
0639.sql(750): ('10224', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Бѣловъ', N'Василій', N'Афан.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Озерки', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Фвр.', N''),
0655.sql(295): ('10472', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Потаповъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр. 1914', N''),
0655.sql(298): ('10472', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Самофаловъ', N'Николай', N'Михайловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр. 1914', N''),
0655.sql(321): ('10473', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Князевъ', N'Ник.', N'Моис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дек. 1915', N''),
0655.sql(344): ('10473', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Комисаровъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'Альв.', N'', N'Раненъ', N'13 Дек. 1915', N''),
0655.sql(355): ('10473', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Копѣйкинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сендеровской', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Нбр. 1915', N''),
0655.sql(357): ('10474', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Соколовъ', N'Сергѣй', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дек. 1914', N''),
0655.sql(358): ('10474', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Смирновъ', N'Тер.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дек. 1914', N''),
0655.sql(366): ('10474', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Аникинъ', N'Ник.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дек. 1914', N''),
0655.sql(367): ('10474', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Давнинъ', N'Мих.', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дек. 1914', N''),
0655.sql(374): ('10474', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Новиковъ', N'Мих.', N'Симон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'д. Хозмы', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр. 1914', N''),
0701.sql(359): ('11208', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Галактѣевъ', N'Александръ', N'Константиновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'16 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(366): ('11208', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Секарьевъ', N'Ив.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Мягковскаго', N'', N'Раненъ', N'7 Мрт. 1915', N''),
0701.sql(368): ('11208', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Хохловъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Корпине', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Апр. 1915', N''),
0701.sql(369): ('11208', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бѣловъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Озерка', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Апр. 1915', N''),
0701.sql(385): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Филипповъ', N'Вас.', N'Герас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малиинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(388): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Князевъ', N'Алексѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Коломенской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(392): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Фроловъ', N'Андрей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бычицъ', N'', N'', N'Убитъ', N'10 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(393): ('11209', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Орловъ', N'Ипполитъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(419): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Воробьевъ', N'Прох.', N'Сем.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Раненъ', N'13 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(421): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Гавриловъ', N'Серг.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(428): ('11209', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Кутузовъ', N'Петръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(434): ('11210', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бѣликовъ', N'Филиппъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(441): ('11210', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Колотушкинъ', N'Гавріилъ', N'Александровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(474): ('11210', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Тихоновъ', N'Григорій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Нипецинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(475): ('11210', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Кузьмичевъ', N'Сергѣй', N'Александровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Нипецинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(481): ('11211', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бутинъ', N'Михаилъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(483): ('11211', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Силинъ', N'Василій', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(486): ('11211', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Плехоновъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(490): ('11211', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Маіоровъ', N'Владим.', N'Ѳом.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0701.sql(492): ('11211', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Ипагинъ', N'Иванъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Лучинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. 1915', N''),
0740.sql(599): ('11839', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Аксеновъ', N'Пав.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'д.Выселокъ', N'убитъ', N'8-13 нбр', N''),
0740.sql(628): ('11839', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Никифоровъ', N'Сергѣй', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Губастовой', N'безъ.в.пр.', N'15 дкб', N''),
0740.sql(634): ('11840', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Петровъ', N'Яковъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'убитъ', N'15 дкб', N''),
0740.sql(637): ('11840', N'Московская губ.', N'ополч.', N'Моралевъ', N'Василiй', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'безъ.в.пр.', N'15 дкб', N''),
0740.sql(639): ('11840', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Казаковъ', N'Василiй', N'Куз.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Малышевской', N'', N'', N'убитъ', N'10 дкб', N''),
0740.sql(642): ('11840', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Рожковъ', N'Денисъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'безъ.в.пр.', N'16 дкб', N''),
0762.sql(336): ('12185', N'Московская губерния', N'Ефр.', N'Исаевъ', N'Андрей', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Терешпольской', N'', N'', N'Раненъ', N'1 Дек. 1914', N''),
0762.sql(352): ('12185', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Шаговъ', N'Андрей', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Дек. 1914', N''),
0762.sql(353): ('12186', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Герасимовъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Дек. 1914', N''),
0762.sql(438): ('12187', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Максимовъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'д. Харино', N'Раненъ', N'5 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(442): ('12188', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Календаревъ', N'Ив.', N'Пав.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(446): ('12188', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Ершовъ', N'Ѳедоръ', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(447): ('12188', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Моргуновъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(459): ('12188', N'Московская губерния', N'Мл. у.-о.', N'Рубленовъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мещеринск.', N'', N'д. Скрябин.', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(461): ('12188', N'Московская губерния', N'Мл. у.-о.', N'Литковъ', N'Вас.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлян.', N'', N'д. Марьинка', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр. 1914', N''),
0762.sql(487): ('12189', N'Московская губерния', N'Грен.', N'Севастьяновъ', N'Иванъ', N'Петровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыбельской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'1 Дек. 1914', N''),
0777.sql(366): ('12426', N'Московская губ.', N'стрѣл.', N'Метрухинъ', N'Иванъ', N'Серг.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыров.', N'с.Ульянов.', N'', N'ран.', N'1914 7-12 нбр.', N''),
0777.sql(419): ('12427', N'Московская губ.', N'стрѣл.', N'Темновъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыров.', N'с.Лысцева.', N'', N'безъв.пр.', N'1914 3 нбр.', N''),
0777.sql(427): ('12428', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Дѣевъ', N'Василiй', N'Ал - др.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской.', N'', N'', N'ран.', N'1914 12 дкб.', N''),
0777.sql(433): ('12428', N'Московская губ.', N'стрѣл.', N'Филатовъ', N'Василiй', N'Ал - ев.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевск.', N'', N'д.Рождест.', N'ран.', N'1914 14 нбр.', N''),
0777.sql(434): ('12428', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Макѣевъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркин.', N'с.М.-Уварово.', N'', N'безъв.пр.', N'1914 5 дкб.', N''),
0777.sql(441): ('12428', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Куралинъ', N'Иванъ', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской.', N'', N'', N'ост.на п.с.', N'1914 27 авг.', N''),
0777.sql(457): ('12428', N'Московская губ.', N'ст.у.-о.', N'Гуськовъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Чернизово.', N'', N'', N'убитъ.', N'1914 11 нбр.', N''),
0777.sql(458): ('12428', N'Московская губ.', N'мл.у.-о.', N'Сусловъ', N'Иванъ', N'Ал-евъ.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Третьяковской.', N'', N'', N'ран.', N'1914 14 нбр.', N''),
0777.sql(462): ('12428', N'Московская губ.', N'ефр.', N'Васильевъ', N'Констант.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'', N''),
0777.sql(474): ('12429', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Панфиловъ', N'Андрей', N'Алекс.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Мещерской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 21снт.- 1 окт.', N''),
0777.sql(499): ('12429', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Патрикевцевъ', N'Василiй', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'1914 25 окт.', N''),
0820.sql(233): ('13111', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Полетовъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 съ 14нбр. по 8 дкб.', N''),
0820.sql(234): ('13111', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Горинъ', N'Михаилъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 25 окт.', N''),
0820.sql(278): ('13112', N'Московская губ.', N'ст.у.-о.', N'Хромовъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Коцеброво.', N'безъв.пр.', N'1914 5 дкб.', N''),
0820.sql(279): ('13112', N'Московская губ.', N'ст.у.-о.', N'Носковъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'убитъ.', N'1914 27 нбр.', N''),
0820.sql(302): ('13112', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Рязановъ', N'Петръ', N'Еф.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Жуково.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 16 дкб.', N''),
0820.sql(309): ('13113', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Шведовъ', N'Дмитрiй', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 13 дкб.', N''),
0820.sql(316): ('13113', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Кузнецовъ', N'Василiй.', N'Яковлевъ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с.Синенсь.', N'', N'безъв.пр.', N'1914 15 дкб.', N''),
0820.sql(346): ('13113', N'Московская губ.', N'ст.у.-о.', N'Голяковъ', N'Дмитрiй', N'Иванъ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской.', N'', N'', N'раненъ.', N'1914 25 окт.', N''),
0830.sql(116): ('13268', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Халдинъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 -17авг.', N''),
0830.sql(131): ('13268', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Пономаревъ', N'Вас.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 -17авг.', N''),
0830.sql(137): ('13268', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Лисинъ', N'Ив.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол', N'Коломенскаго', N'Парфентьевская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 -17авг.', N''),
0830.sql(148): ('13269', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кочановъ', N'Терен.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 -17авг.', N''),
0830.sql(151): ('13269', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Ивановъ', N'Никол.', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 -17авг.', N''),
0830.sql(61): ('13267', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Чубурковъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'убит', N'3 дкб.', N''),
0830.sql(96): ('13267', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Халдинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 - 17 авг.', N''),
0854.sql(526): ('13661', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Филиппъ', N'Ив.', N'Матв.', N'Прав. ', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дкб.', N''),
0854.sql(527): ('13661', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Елисѣевъ', N'Федоръ', N'Федор.', N'Прав. ', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дкб.', N''),
0854.sql(618): ('13663', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Митюревъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 Окт.', N''),
0905.sql(389): ('14474', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Голубцовъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Ран.', N'17 фвр. 1915', N''),
0905.sql(391): ('14474', N'Московская губерния', N'Ратн.', N'Хромовъ', N'Терент.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Яглина', N'Ран.', N'10 мрт. 1915', N''),
0905.sql(420): ('14474', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Бѣляевъ', N'Василій', N'Іонов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 мрт. 1915', N''),
0905.sql(429): ('14474', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Масаловъ', N'Дмитр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'23 мрт. 1915', N''),
0905.sql(436): ('14475', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Толкачевъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'д. Сѣнысоно.', N'Безъв.пр.', N'1-8 мрт. 1915', N''),
0905.sql(444): ('14475', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Егоровъ', N'Андрей', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 мрт. 1915', N''),
0905.sql(573): ('14477', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Кожевниковъ', N'Степанъ', N'Борисовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13-31 янв. 1915', N''),
0905.sql(631): ('14479', N'Московская губерния', N'Рядов.', N'Рязанъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Убитъ', N'18 мрт. 1915', N''),
0934.sql(516): ('14942', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Гулинъ', N'Ив.', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр. ', N''),
0934.sql(532): ('14942', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Бѣляевъ', N'Авдій', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Непецинск.', N'', N'д. Рѣчки', N'Безъв. пр.', N'8 Дкб.', N''),
0934.sql(536): ('14942', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Дмитріевъ', N'Ал-ѣй', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб.', N''),
0934.sql(542): ('14942', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Дидриксонъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Дкб. ', N''),
0934.sql(561): ('14943', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кузьминъ', N'Федоръ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Раненъ', N'15-30 Окт. ', N''),
0934.sql(562): ('14943', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кукалевъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъ в. пр', N'15-30 Окт. ', N''),
0934.sql(602): ('14944', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Глубоковъ', N'Сем.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глебовской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'17 Окт.', N''),
0935.sql(401): ('14955', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Голубевъ', N'Вас.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 1 окт.', N''),
0935.sql(427): ('14956', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Мироновъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Найдино.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 17 окт.', N''),
0935.sql(428): ('14956', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Добряковъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Найдино.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 17 окт.', N''),
0935.sql(449): ('14956', N'Московская губ.', N'мл.у.-о.', N'Ступинъ', N'Ал-ръ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Чижильдъ.', N'убитъ', N'1914 25 снт.', N''),
0935.sql(503): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Галактiоновъ', N'Вас.', N'Род.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 25-26 снт.', N''),
0935.sql(516): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Финогинъ', N'Андр.', N'Кирилл.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Суковской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 25-26 снт.', N''),
0935.sql(519): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Шанбровъ', N'Петръ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Порфирьевской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 25-26 снт.', N''),
0935.sql(532): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Кирпичитовъ', N'Иванъ', N'Алексѣевъ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 18 дкб.', N''),
0935.sql(533): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Писаревъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 18 дкб.', N''),
0935.sql(535): ('14958', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Вдовинъ', N'Серг.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 6 дкб.', N''),
0935.sql(542): ('14959', N'Московская губ.', N'ополч.', N'Хромовъ', N'Дмитрiй', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 10 дкб.', N''),
0935.sql(544): ('14959', N'Московская губ.', N'ополч.', N'Павловъ', N'Вас.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Куртиновской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 14 дкб.', N''),
0935.sql(546): ('14959', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Тислаковъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 10 дкб.', N''),
0935.sql(548): ('14959', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Уколовъ', N'Ал-ѣй', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской.', N'', N'', N'раненъ', N'1914 18 дкб.', N''),
0936.sql(10): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Юсовъ', N'Вас.', N'Герас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дкб.', N''),
0936.sql(12): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Курбатовъ', N'Иванъ', N'', N'', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Раненъ', N'11 Дкб.', N''),
0936.sql(15): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Журавлевъ', N'Кузьма', N'', N'', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Дкб', N''),
0936.sql(16): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Макаровъ', N'Вас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'18 Дкб', N''),
0936.sql(22): ('14961', N'Московская', N'Ополч.', N'Ивановъ', N'Іосифъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'15 Дкб', N''),
0936.sql(26): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Самофаловъ', N'Денисъ', N'Михайловъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Дкб', N''),
0936.sql(29): ('14961', N'Московская', N'Ряд.', N'Мироновъ', N'Пав.', N'Ив.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Дкб', N''),
0936.sql(41): ('14962', N'Московская', N'Ряд.', N'Чекряковъ', N'Никол.', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дкб', N''),
0936.sql(45): ('14962', N'Московская', N'Ряд.', N'Григорьевъ', N'Вас.', N'Серг.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Дкб', N''),
0936.sql(46): ('14962', N'Московская', N'Ополч.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дкб', N''),
0974.sql(180): ('15573', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Вдовинъ', N'Никиф.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'15 Дек. 1914', N''),
0974.sql(196): ('15574', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Насоновъ', N'Гавріилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'Раненъ', N'18 Окт. 1914', N''),
0974.sql(244): ('15575', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Орловъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Нбр. 1914', N''),
0974.sql(276): ('15575', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Горячевъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртиновской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 Окт. 1914', N''),
0974.sql(279): ('15576', N'Московская губ.', N'Рядов.', N'Бокинъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Окт. 1914', N''),
0975.sql(104): ('15587', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Молчановъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Богородской', N'', N'', N'безъ в. пр.', N'1914, 11 дкб.', N''),
0975.sql(105): ('15587', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Тюринъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Богородской', N'', N'', N'безъ в. пр.', N'1914, 11 дкб.', N''),
0975.sql(83): ('15587', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Перушинъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъ в. пр.', N'1914, 8 нбр.', N''),
0996.sql(578): ('15936', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Трофимовъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(579): ('15936', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кирпишковъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(580): ('15936', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Ермаковъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(581): ('15936', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Ковыровъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(582): ('15936', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Купріяновъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(583): ('15936', N'Московская губ.', N'Ратн. ', N'Гончаровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Муриковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0996.sql(584): ('15936', N'Московская губ.', N'Ратн. ', N'Гуивъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен. ', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0997.sql(176): ('15941', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Сучковъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 дек.', N''),
0997.sql(180): ('15941', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Трушкинъ', N'Вас.', N'Егор.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'29 дек.', N''),
0997.sql(201): ('15942', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Зотовъ', N'Андр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'26 дек.', N''),
0997.sql(206): ('15942', N'Московская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Учусовъ', N'Серг.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 дек.', N''),
0997.sql(286): ('15944', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Мироновъ', N'Егоръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'д.Марково', N'Убитъ', N'23 нбр.', N''),
0997.sql(288): ('15944', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Барковъ', N'Пав.', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Непецынской', N'с.Андреевк.', N'', N'ран.', N'22 сент.', N''),
0997.sql(372): ('15946', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Пановъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'18 дек.', N''),
0997.sql(375): ('15946', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Титовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'18 дек.', N''),
0997.sql(379): ('15946', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Барминовъ', N'Ив.', N'Вл-мір.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'19 дек.', N''),
0997.sql(381): ('15946', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Внуковъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'18 дек.', N''),
0997.sql(382): ('15946', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Ильчиновъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'18 дек.', N''),
1072.sql(436): ('17148', N'Московская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Митрофановъ', N'Иванъ', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'10 Нбр.', N''),
1072.sql(482): ('17149', N'Московская губ.', N'Ефр. ', N'Артемовъ', N'Никол.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Убитъ', N'21 Нбр.', N''),
1072.sql(484): ('17149', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Живораповъ', N'Сем.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Нбр.', N''),
1072.sql(485): ('17149', N'Московская губ.', N'Добр. ', N'Котовъ', N'Мих.', N'Кирилл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Либавскаго', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Нбр.', N''),
1095.sql(401): ('17516', N'Московская губ.', N'Стрѣл.', N'Исаевъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'7 Окт. ', N''),
1095.sql(405): ('17516', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Ушаковъ', N'Ал-ръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д. Стояново ', N'Убитъ', N'31 Дкб.', N''),
1095.sql(407): ('17516', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Кисловъ', N'Макс.', N'Капит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьевской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'10 Нбр.', N''),
1096.sql(139): ('17524', N'Московская', N'Грен.', N'Рузинъ', N'Пав.', N'Наум.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлян.', N'', N'д.Орѣшково', N'Убитъ', N'6 Нбр.', N''),
1096.sql(140): ('17524', N'Московская', N'Грен.', N'Царевъ', N'Мих.', N'Данил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлян.', N'с.Спасскаго', N'', N'Убитъ', N'6 Нбр.', N''),
1096.sql(225): ('17526', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Слоновъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Снт.', N''),
1096.sql(226): ('17526', N'Московская', N'Ст.у.-о.', N'Сатаровъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д. Липецъ.', N'Безъв.пр.', N'27 Снт.', N''),
1165.sql(500): ('18638', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Митѣхинъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'безъ.пр.', N'1915 6 фвр.', N''),
1165.sql(521): ('18638', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Зарубинъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Федосьин.', N'', N'д.Печенчины.', N'раненъ', N'1915 25 фвр.', N''),
1165.sql(522): ('18638', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Стебелевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Сандырев.', N'с.Боброво.', N'', N'раненъ', N'1915 14 фвр.', N''),
1165.sql(527): ('18639', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Чухровъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'д.Кошелевка.', N'раненъ', N'1915 14 фвр.', N''),
1165.sql(532): ('18639', N'Московская губ.', N'вольнооп.', N'Карякинъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской и села.', N'', N'', N'раненъ', N'1915 25 фвр.', N''),
1166.sql(11): ('18641', N'Московская', N'Ряд.', N'Конуховъ', N'Серг.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колеберовской', N'', N'', N'Ран.ост. на п.с.', N'23 Янв.', N''),
1166.sql(15): ('18641', N'Московская', N'Ряд.', N'Апининъ', N'Мих.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Мрт', N''),
1166.sql(187): ('18645', N'Московская', N'Ряд.', N'Долговъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Мрт', N''),
1166.sql(25): ('18641', N'Московская', N'Ряд.', N'Голубевъ', N'Вас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мковской', N'', N'', N'Раненъ', N'10 Мрт', N''),
1166.sql(55): ('18642', N'Московская', N'Ряд.', N'Кабанцовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Фвр', N''),
1166.sql(7): ('18641', N'Московская', N'Ряд.', N'Мамонтовъ', N'Ив.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Янв.', N''),
1166.sql(84): ('18643', N'Московская', N'Бомб.', N'Авиловъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 Окт.', N'191'),
1166.sql(85): ('18643', N'Московская', N'Мл.у.-о.', N'Барабановъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Дкб.', N'191'),
1166.sql(97): ('18643', N'Московская', N'Ряд.', N'Жильцовъ', N'Егоръ', N'Дан.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Мрт.', N''),
1166.sql(98): ('18643', N'Московская', N'Ряд.', N'Мегуновъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Мрт.', N''),
1191.sql(554): ('19054', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Зеленковъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Сандыровской.', N'', N'', N'убитъ', N'1915 13-15 янв.', N''),
1191.sql(557): ('19054', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Маркеловъ', N'Лаз.', N'Лаз.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберской.', N'', N'', N'ран.', N'1915 13-15 янв.', N''),
1191.sql(558): ('19054', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Арѣлкинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберской.', N'', N'', N'ран.', N'1915 13-15 янв.', N''),
1191.sql(561): ('19054', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Титовъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркин.', N'с.Синятивка.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(562): ('19054', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Урвачевъ', N'Ал-дръ', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск.', N'с.Жилино.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(567): ('19055', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Капнеговъ', N'Федоръ', N'Куз.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Покровской.', N'', N'', N'убитъ', N'1915 15 янв.', N''),
1191.sql(580): ('19055', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Арбузовъ', N'Иванъ', N'Филип.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской.', N'Бѣлыхина.', N'', N'ран.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(602): ('19055', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Коноваловъ', N'Иванъ', N'Филип.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевск.', N'Васильевка.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(603): ('19055', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Имохинъ', N'Илья', N'Владим.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(604): ('19055', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Лисцовъ', N'Ал - ѣй', N'Прох.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевъ.', N'Семеновка.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(605): ('19055', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Куриповъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Борщев.', N'с.Пепенцинск.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(606): ('19056', N'Московская губ.', N'ратн.', N'Жигуновъ', N'Егоръ', N'Аким.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Андрiяновка.', N'безъв.пр.', N'1915 22 янв.', N''),
1191.sql(612): ('19056', N'Московская губ.', N'мол.слод.', N'Тумановъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской.', N'с.Ачкасова.', N'', N'безъв.пр.', N'1915 11 мрт.', N''),
1191.sql(623): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Державинъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(624): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Емельяновъ', N'Евдок.', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(625): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Жуковъ', N'Григ.', N'Як.', N'Прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(626): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Кузнецовъ', N'Василiй', N'Вас.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(629): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Корнеевъ', N'Куз.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(631): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Ларинъ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Федосьинской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1191.sql(633): ('19056', N'Московская губ.', N'ряд.', N'Щербаковъ', N'Николай', N'Иван.', N'Прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Горской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1915 19 апр.', N''),
1192.sql(169): ('19061', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Волковъ', N'Никол.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'Пруссы', N'без в. пр.', N'22 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(173): ('19061', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Чижовъ', N'Иванъ', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Б. - Алексѣевская', N'', N'', N'ранен', N'4 мрт. 1915 г.', N''),
1192.sql(21): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Волковъ', N'Андрей', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(23): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Сидѣлинъ', N'Стеф.', N'Триф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сандыровская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(24): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Печниковъ', N'Як.', N'Иллар.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Суковская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(26): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Пугачевъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(27): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Курбатовъ', N'Иванъ', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркинская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(28): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Чумяевъ', N'Никол.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(42): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Безденежный', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(5): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Дергачевъ', N'Дмитр.', N'Леонт.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(54): ('19058', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Мухинъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринская', N'', N'', N'убит', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(55): ('19058', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Кузнецовъ', N'Иванъ', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Коломенская', N'', N'', N'убит', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(56): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Чебушевъ', N'Вас.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'убит', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(60): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Андреевъ', N'Пав.', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинская', N'', N'', N'убит', N'19 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(61): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Муссатовъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'убит', N'19 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(62): ('19058', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Лузуновъ', N'Мих.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'Пески.', N'', N'убит', N'19 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(64): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Гусевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(68): ('19058', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Дубенцевъ', N'Александръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(71): ('19058', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Михайловъ', N'Мих.', N'Яковъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(74): ('19059', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Гуляевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевская', N'', N'', N'ранен', N'18 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(75): ('19059', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Антоновъ', N'Ермолай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'18 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(77): ('19059', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Минаевъ I', N'Вас.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Верховлянская', N'', N'', N'ранен', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(78): ('19059', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Барановъ', N'Александръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинская', N'', N'', N'ранен', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(79): ('19059', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Васильевъ', N'Алексѣевъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Слободская', N'', N'', N'ранен', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(88): ('19059', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Евтисовъ', N'Вас.', N'Александр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горская', N'', N'', N'ранен', N'19 фвр. 1915 г.', N''),
1192.sql(9): ('19057', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Борзовъ', N'Никол.', N'Афан.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевская', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 апр. 1915 г.', N''),
1192.sql(92): ('19059', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Осокинъ', N'Мих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'17 фвр. 1915 г.', N''),
1193.sql(20): ('19073', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Сатурковъ', N'Калистратъ', N'Егоровъ', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Глѣбовская', N'', N'', N'ранен', N'21 янв. 1915 г.', N''),
1193.sql(52): ('19074', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Степанышевъ', N'Иванъ', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Спасонудольская', N'', N'', N'без в. пр.', N'с 22 фвр. по 4 мрт. 1915 г.', N''),
1269.sql(556): ('20302', N'Московская губ', N'ополч', N'Алимовъ', N'Илья', N'Петр.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'убитъ', N'12 марта 1915 г', N''),
1269.sql(557): ('20302', N'Московская губ', N'ополч', N'Дергачевъ', N'Мих.', N'Мих.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'', N'с.Пестрекова', N'', N'убитъ', N'12 марта 1915 г', N''),
1269.sql(558): ('20302', N'Московская губ', N'ополч', N'Тимаковъ', N'Никол.', N'Спир.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'', N'', N'д.Выселки', N'убитъ', N'14 марта 1915 г', N''),
1269.sql(560): ('20302', N'Московская губ', N'ратн. ополч.', N'Роготовъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Непецинской', N'', N'', N'убитъ', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(562): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Маркеловъ', N'Григ.', N'Прок.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'убитъ', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(563): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Ратиковъ', N'Андр.', N'Федор.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'убитъ', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(564): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Жегинъ', N'Никита', N'Вас.', N'прав', N'вдв.', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'убитъ', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(567): ('20303', N'Московская губ', N'рядов', N'Автомоновъ', N'Ал-дръ', N'Никифоровъ', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'убитъ', N'17 марта 1915 г', N''),
1269.sql(573): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Борлинъ', N'Никол.', N'Григ.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'ран', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(574): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Филипповъ', N'Макс.', N'Мих.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Ѳедосьинской', N'', N'', N'ран', N'18 марта 1915 г', N''),
1269.sql(575): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Калабашынковъ', N'Ив.', N'М аксимовъ', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'ран', N'18 марта 1915 г', N''),
1269.sql(576): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Кауркинъ', N'Ив.', N'Борис.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Колыберовской', N'', N'', N'конт', N'14 марта 1915 г', N''),
1269.sql(579): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Титовъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'безв.пр.', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(580): ('20303', N'Московская губ', N'ополч.', N'Воробьевъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'безв.пр.', N'16 марта 1915 г', N''),
1269.sql(594): ('20303', N'Московская губ', N'рядов', N'Шумаровъ', N'Федоръ', N'Як.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'с.Коломенк.', N'', N'ран', N'27 марта 1915 г', N''),
1269.sql(597): ('20303', N'Московская губ', N'ратн', N'Орловъ', N'Федоръ', N'Никит.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'с.Сельцова', N'', N'ран', N'27 марта 1915 г', N''),
1269.sql(598): ('20303', N'Московская губ', N'ратн', N'Шаговъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'прав', N'жен', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'с.Харино', N'', N'ран', N'27 марта 1915 г', N''),
1270.sql(109): ('20308', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Жаворонковъ', N'Ив.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Мрт.', N''),
1270.sql(143): ('20308', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Абрамовъ', N'Вас', N'Куз.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 1 Мрт. по 30 Мая', N''),
1270.sql(178): ('20309', N'Московская губ.', N'Ефр. ', N'Початковъ', N'Дм.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Федосьевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 31 Янв. по 28 Фвр.', N''),
1270.sql(201): ('20310', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Тихомировъ', N'Степ.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1270.sql(262): ('20311', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Титовъ', N'Никол.', N'Борис.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1270.sql(269): ('20311', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Игнатовъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1270.sql(68): ('20306', N'Московская губ.', N'Добр.', N'Егоровъ', N'Петръ', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'18 Янв.', N''),
1270.sql(71): ('20307', N'Московская губ.', N'Ополч.', N'Курносовъ', N'Петръ', N'Куз.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Раненъ', N'28 Янв.', N''),
1270.sql(72): ('20307', N'Московская губ.', N'Ополч.', N'Кузьминъ', N'Егоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Раненъ', N'28 Янв.', N''),
1294.sql(511): ('20701', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Гуреевъ', N'Никол.', N'Афан.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(524): ('20702', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Морозовъ', N'Гавр.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Граждан. ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(535): ('20702', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Умновъ', N'Иванъ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горовской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(550): ('20702', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Доронинъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(556): ('20703', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Маркеловъ', N'Петръ', N'Федот.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(571): ('20703', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о. ', N'Антиповъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго ', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(593): ('20703', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Черемухинъ', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Глѣбовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1294.sql(611): ('20704', N'Московская губ.', N'Ряд. ', N'Приваринъ', N'Константинъ', N'Максимовъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Фвр.', N''),
1295.sql(364): ('20714', N'Московская, губ.', N'ряд.', N'Кругловъ', N'Ив.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(408): ('20715', N'Московская, губ.', N'ряд.', N'Селезневъ', N'Афан.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(455): ('20716', N'Московская, губ.', N'ефр.', N'Полуэктовъ', N'Николай', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(485): ('20717', N'Московская, губ.', N'ряд.', N'Евстигнѣевъ', N'Михаилъ', N'Федоровъ', N'стар.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Малинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(487): ('20717', N'Московская, губ.', N'ряд.', N'Александровъ', N'Егоръ', N'Афанасьевъ', N'прав.', N'хол.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(491): ('20717', N'Московская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Столяровъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(494): ('20717', N'Московская, губ.', N'ефр.', N'Барановъ', N'Федор.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Фвр. 1915 г.', N''),
1295.sql(511): ('20717', N'Московская, губ.', N'ряд.', N'Рощинъ', N'Евдок.', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'Старово', N'Безъв.пр.', N'27 Янв. 1915 г.', N''),
1316.sql(152): ('21045', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Звѣревъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Фвр', N''),
1316.sql(154): ('21045', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Щукинъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатовск.', N'', N'д.Апраксина', N'Безъв. пр.', N'12 Фвр', N''),
1316.sql(156): ('21045', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Архаровъ', N'Никл.', N'Серг.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Мрт', N''),
1316.sql(158): ('21045', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Федосовъ', N'Никл.', N'Никл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Мячкова', N'', N'Раненъ', N'20 Апр', N''),
1316.sql(227): ('21046', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Смирновъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Куртинск. ', N'', N'д. Радом.', N'Убитъ', N'8 Фвр', N''),
1316.sql(244): ('21047', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кобановъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Янв', N''),
1316.sql(259): ('21047', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Зуевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'с. Непецина.', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Янв', N''),
1316.sql(295): ('21048', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Захаровъ', N'Никол.', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'16 Фвр', N''),
1316.sql(313): ('21048', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Зайцевъ', N'Ал-ѣй', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Фвр.', N''),
1316.sql(328): ('21049', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Фаддѣевъ', N'Григ. ', N'Никол.', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Колыберев. ', N'', N'д.Чаксы.', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1316.sql(342): ('21049', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кононовъ', N'Ив.', N'Владим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'С.-Гарнодова.', N'', N'', N'Раненъ', N'23 Фвр', N''),
1316.sql(343): ('21049', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Архиреевъ', N'Ив.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Мѣщанской', N'', N'', N'Раненъ', N'25 Фвр', N''),
1316.sql(344): ('21049', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Фроловъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Мрт', N''),
2635.sql(254): ('42151', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Ильин', N'Вас.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Ранен', N'20 Апр.', N''),
2635.sql(258): ('42151', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Юдин', N'Мих.', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Верховлин.', N'с.Леонтьев ', N'', N'Безв. пр.', N'4 Апр.', N''),
2635.sql(259): ('42151', N'Московская губ.', N'Ратн.', N'Касаткин', N'Пав.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Малинск.', N'с. Дубно', N'', N'Безв. пр.', N'4 Апр.', N''),
2635.sql(297): ('42152', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Бабушкин', N'Ег.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинской', N'', N'д. Увар.', N'Безв. пр.', N'19 Мая', N''),
2635.sql(298): ('42152', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Данилов', N'Ив.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Колыберовск.', N'с.Липат. ', N'', N'Безв. пр.', N'19 Мая', N''),
2635.sql(311): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Манахов', N'Серг.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Ранен', N'10 Снт.', N''),
2635.sql(312): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кузнецов', N'Пав.', N'Евгео.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Куртинской', N'', N'', N'Ранен', N'12 Авг.', N''),
2635.sql(324): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Антонов', N'Ром.', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глебовской', N'', N'', N'Безв. пр.', N'12 Июля', N''),
2635.sql(326): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Федоров', N'Егор', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сидоровской', N'', N'', N'Безв. пр.', N'12 Июля', N''),
2635.sql(327): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Пономарев', N'Мих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мячковской', N'', N'', N'Контуж.', N'12 Июля', N''),
2635.sql(346): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Ермаков', N'Ив.', N'Вас.', N'', N'', N'Коломенскаго', N'Мячковской Дотчина ', N'', N'', N'Безв. пр.', N'20 Мая', N''),
2635.sql(349): ('42153', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Соколов', N'Никол.', N'Федор.', N'', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Сабурово', N'', N'', N'Ранен', N'20 Мая', N''),
2635.sql(351): ('42153', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Лебедев', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Сандырев. Северск.', N'', N'', N'Убит', N'2 Июня', N''),
2635.sql(360): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Попрышкин', N'Алексей', N'Ермолаев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Карпоево', N'', N'', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(363): ('42154', N'Московская губ.', N'Ефр.', N'Зайцев', N'Петр', N'Пав.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Тротопоп. Дебенок.', N'', N'', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(364): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Рязанов', N'Петр', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колыбер.', N'', N'д. Емкина', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(365): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Данилин', N'Егор', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Суковской Мощенидо', N'', N'', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(367): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Рощин', N'Ал-др', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Ардское', N'', N'', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(368): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Панков', N'Пав.', N'Куз.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Колы6ер. Воскресен. ', N'', N'', N'Безв. пр.', N'2 Июня', N''),
2635.sql(369): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кочетков', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Парфент. и села', N'', N'', N'Безв. пр.', N'1 Июня', N''),
2635.sql(370): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Середин', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Бояркин. М.-Дачки ', N'', N'', N'Безв. пр.', N'1 Июня', N''),
2635.sql(373): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Кострик', N'Вас.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоп. Петрова', N'', N'', N'Ранен', N'31 Мая', N''),
2635.sql(375): ('42154', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Рязанов', N'Лазарь', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ранен', N'5 Июня', N''),
2691.sql(100): ('43043', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Орлов', N'Ал-др', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д. Денишево', N'Безв. пр.', N'15-18 Июля', N''),
2691.sql(104): ('43043', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Князев', N'Мих.', N'Куз.', N'Прав.', N'', N'Коломенскаго', N'Бояркинск.', N'', N'д. Тумсиск.', N'Ран.', N'5 Июля', N''),
2691.sql(121): ('43044', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Пирогов', N'Петр', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Мещеринской', N'', N'', N'Конт.', N'11 Мая', N''),
2691.sql(125): ('43044', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Попов', N'Ив.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Мая', N''),
2691.sql(135): ('43044', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Плитин', N'Сем.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Акатьевской', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'11 Мая', N''),
2691.sql(137): ('43044', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Лабанов', N'Ал-др', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Парфентьевской', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'11 Мая', N''),
2691.sql(164): ('43045', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Соколов', N'Сергей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Глебовской//д. Щеп.', N'', N'', N'Ран.', N'21 Авг.', N''),
2691.sql(169): ('43045', N'Московская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Манякин', N'Иван', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Горской', N'', N'', N'Ран.', N'21-25 Авг.', N''),
2691.sql(176): ('43045', N'Московская губ.', N'Грен.', N'Саламатин', N'Ив.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоповской', N'', N'', N'Ран.', N'17 Июля', N''),
2691.sql(81): ('43043', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Наумов', N'Никол.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Федосьинск.', N'', N'д. Печенц.', N'Безв. пр.', N'10 Июля', N''),
2691.sql(98): ('43043', N'Московская губ.', N'Стрел.', N'Пирогов', N'Ал-ей', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Коломенскаго', N'Горскаго и села', N'', N'', N'Безв. пр.', N'15-18 Июля', N''),
2692.sql(98): ('43059', N'Московская губ.', N'Ряд.', N'Поляковъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Коломенскаго', N'Протопоп.', N'Поповка', N'', N'без в. пр.', N'1 июля 1915 г.', N''),
Search complete, found 'Московская.+Коломен' 671 time(s). (84 file(s)).

Именной список потерь нижних чинов 1914-1918
© сетевая версия - Борис Алексеев 2014

Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

СчетчикиПомощь / Donate
begin of Top100 code --> end of Top100 code --> Рейтинг@Mail.ru WebMoney -->


R221761093948
Z842053966555

/ WebMoney -->
PayPal -->

PayPal

/ Paypal -->

Комментарии приветствуются webmaster@personalhistory.ru.
© 2014 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 29.09.2014 20:43:23