Персональная история русскоязычного мира


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Именной список потерь нижних чинов 1914-1918. Тобольская губерния [12866 записей]

01.05.2014
0023.sql(669): ('00366', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Поспеловъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Созоновск.', N'', N'', N'Раненъ.', N'Авг.', N''),
0023.sql(670): ('00366', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Бакланъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ.', N'Авг.', N''),
0023.sql(671): ('00366', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Пичугинъ', N'Ал-ей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринск. Обр.', N'Церковнаго уч.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Авг.', N''),
0052.sql(422): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Тишковскій', N'Кир.', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'с.Красн.Яръ', N'', N'Безъв.пр.', N'', N''),
0052.sql(423): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Кожевниковъ', N'Ефремъ', N'Андреевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Крининской', N'с.Головны', N'', N'Безъв.пр.', N'19 Сен', N''),
0052.sql(424): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Петровъ', N'Ал-дръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Введенской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'19 Сен', N''),
0052.sql(425): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Харитоновъ', N'Иннок.', N'Сер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Сичевской в.', N'с. Сичевской', N'', N'Безъв.пр.', N'19 Сен', N''),
0052.sql(426): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Ивановъ', N'Мих.', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Дубровской в.', N'с.Дубровской', N'', N'Безъв.пр.', N'19 Сен', N''),
0052.sql(427): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Труфановъ', N'Прох.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Сичевской в.', N'', N'д.Талболино', N'Безъв.пр.', N'19 Сен', N''),
0052.sql(428): ('00825', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Романовъ', N'Нефедъ', N'Назар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Арлагул.', N'', N'д.Большемухово', N'Ран.', N'19 Сен', N''),
0067.sql(420): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Пузинъ', N'Селиверстъ', N'Семеновичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Демьянской в.', N'', N'', N'убитъ', N'21 авг.', N''),
0067.sql(421): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Скуратовъ', N'Егоръ', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской в.', N'с. Сѣдельниково', N'', N'ран.', N'24 авг.', N''),
0067.sql(422): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Лисенковъ', N'Павелъ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Токмычской в.', N'с. Томычево', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0067.sql(423): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кошарный', N'Сид.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Давыдовской в.', N'', N'д. Александровки', N'ран.', N'20 авг.', N''),
0067.sql(424): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Скарядновъ', N'Фил.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Голышк. в.', N'', N'д. Скаредной', N'убитъ', N'25 авг.', N'неточн'),
0067.sql(425): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Акатьевъ', N'Никл.', N'Феоп.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Иковской в.', N'гм. Гр.', N'д. Аках', N'ран.', N'20 авг.', N'имя?, неточн'),
0067.sql(426): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кизіяновъ', N'Георг.', N'Онис.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Куренской в.', N'с. Куренск.', N'', N'ран.', N'20 авг.', N'неточн'),
0067.sql(427): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кузевановъ', N'Игнатій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Теплодубров. в.', N'', N'', N'убитъ', N'23 авг.', N''),
0067.sql(428): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Макаровъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Каменской в.', N'', N'', N'убитъ', N'26 авг.', N''),
0067.sql(429): ('01065', N'Тобольская губ.', N'мл. у.- о.', N'Логиновъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Чернавской в.', N'', N'', N'убитъ', N'25 авг.', N''),
0067.sql(430): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Комкаровъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Уватской в.', N'', N'', N'убитъ', N'26 авг.', N''),
0067.sql(431): ('01065', N'Тобольская губ.', N'мл. у.- о.', N'Палецкихъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'26 авг.', N''),
0067.sql(432): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Велижанинъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Борской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(433): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Зобнинъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Юргинской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(434): ('01065', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Мельчановъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(435): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Шумиловъ', N'Никифоръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(436): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Молодкинъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Успенской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(437): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Переладовъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Шатровской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(438): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Карташовъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(439): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Фроловъ', N'Арсеній', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Емуртлинской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(440): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Комкаревъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(441): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Шеинъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Червишевской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0067.sql(442): ('01065', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Холодалъ', N'Владимиръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Сладковской в.', N'', N'', N'ран.', N'съ 20 авг. по 15 сен.', N''),
0079.sql(100): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Палецкій', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(101): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матвѣевъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(102): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Фоминцевъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(103): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Потѣхинъ', N'Харитонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(104): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Долгуновъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(105): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бураковъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(106): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Гнусинъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Бигелинской', N'', N'д.Приновой', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(107): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лапинъ', N'Галактіонъ', N'', N'Стар.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Бигелинской', N'', N'д.Приновой', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(108): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лузаковъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Ивановск.', N'с.Александр', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(109): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мишоринъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Иван.', N'с.Александровск.', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(110): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пустозеровъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Сурской в.', N'с.Сурской', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(111): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Тарасовъ', N'Евгеній', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Томиловск.', N'', N'д.Петалиной', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(112): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мясниковъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Томиловской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(113): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Зубаревъ', N'Ѳедоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Слободо-Бешкильской в.', N'', N'д.Усовой', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(114): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Старцевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Бешкольской в.', N'с.Бешкольской', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(115): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Перевозкинъ', N'Архипъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Благовѣщ.', N'', N'д.Кондрохивой', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(116): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коловъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Красногорской', N'', N'д.Логи', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(117): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевскій', N'Ѳедоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(118): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Меркуловъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(119): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Зобнинъ', N'Емельянъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Юргинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(120): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагановъ', N'Кононъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Ермухлимской в.', N'с.Ермухлимской ', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(121): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ерчинъ', N'Маркъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Мокроусовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(122): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Орловъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Мокроусовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(123): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Турнаевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Юргинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(124): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Лопаревъ', N'Ѳедоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Юргинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(125): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ковалевъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Каросук.', N'', N'д.Андреевки', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(126): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Надточій', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Икоников.', N'', N'д.Рощинской', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(127): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Жигаревъ', N'Феофанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Исотской', N'с.Радглалово', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(128): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Орловъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Терсюнской', N'', N'д.Кокуй', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(129): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобелевъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Шатровской', N'', N'д.Ченалина', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(130): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Локитаевъ', N'Артамонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'Бобылевкой', N'', N'д.Лобакова', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(131): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Давидовъ', N'Викторъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Усакинов.', N'', N'д.Давыдовой', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(132): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Нижне-Макайск.в.', N'с.Нижне-Макайск.', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(133): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поясовскихъ', N'Игнатъ', N'Павловичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армязонск.', N'', N'д.Русакской', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(134): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кармацкій', N'Иванъ', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'с.Малышевской', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(135): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Куляшовъ', N'Васил.', N'Агнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ситниковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(136): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Смирновъ', N'Ал-ръ', N'Лукьян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(137): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зарыченко', N'Михаилъ', N'Кондратьевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(138): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Марковъ', N'Викторъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(139): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Громко', N'Филиппъ', N'Антон.', N'Р.-кат.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'д.Скотово', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(140): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Нелюбинъ', N'Плат.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Канинской в.', N'с.Канинской', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(141): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тилжаковъ', N'Егоръ', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенск.', N'с.Слабрухи', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(142): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бердовъ', N'Васил.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армизовск.', N'с.Иланрей', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(143): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Петровъ', N'Иванъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'д.Кошаева', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(144): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Долгушинъ', N'Ѳедоръ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашев.', N'с.Гусарова', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(145): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Падолкинъ', N'Тимоф.', N'Нкф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровск.', N'', N'д.Матнишоны', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(146): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Янкушевъ', N'Андр.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(147): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Трушниковъ', N'Даніилъ', N'Васильевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(148): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Самойловъ', N'Архипъ', N'Сам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Горн.-Ивановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(149): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бетехтинъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(150): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Куликовъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(151): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зольниковъ', N'Емльянъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(152): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Сѣдѣльниковъ', N'Михаилъ', N'Яковлевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(153): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильинъ', N'Пантелей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(154): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трухинъ', N'Петръ', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(155): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шороховъ', N'Кирил.', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Готонутовск.', N'', N'д.Читяка', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(156): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Быковъ', N'Егоръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(157): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Афонасьевъ', N'Егоръ', N'Федот.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышман.', N'', N'д.Черемшаны', N'Ран.', N'6 Окт.', N''),
0079.sql(158): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ченчуговъ', N'Саватій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышмановской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(159): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ягодинъ', N'Осипъ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Каменской в.', N'с.Каменской', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(160): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сироткинъ', N'Афан.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армизонской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(161): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Макаровъ', N'Ларіонъ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Конаков.', N'с.Красноярск.', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(162): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тагильцевъ', N'Конст.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'с.Малышевской', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(163): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Калининъ', N'Степ.', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'с.Малышевской', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(164): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Логиновъ', N'Егоръ', N'Минѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армизонской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(165): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Нерадовскій', N'Осипъ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армизонской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(166): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Плясовскихъ', N'Ал-сѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(167): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Обуховъ', N'Василій', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(168): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитинъ', N'Денисъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(169): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Провадохинъ', N'Сем.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(170): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Баландинъ', N'Никиф.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(171): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Боярскій', N'Григор.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Промашевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(172): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Худяковъ', N'Ефимъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(173): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмитенко', N'Павелъ', N'Акак.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Петропавловской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(174): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Калининъ', N'Серг.', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(175): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Лавриновъ', N'Осипъ', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(176): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Глидиловъ', N'Никита', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(177): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Усольцевъ', N'Игнат.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(178): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ударцевъ', N'Филиппъ', N'Нкл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(179): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Логиновъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атарской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(180): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Хоминъ', N'Венед.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(181): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носовъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(182): ('01252', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ческидовъ', N'Иванъ', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(183): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Синельниковъ', N'Козьма', N'Тихоновичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(184): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Будаковъ', N'Ал-ѣй', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Арамашевской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(185): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Глидисовъ', N'Никиф.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(186): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Обуховъ', N'Иванъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Арамашевской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(187): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бабуринъ', N'Дмитр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(188): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шарковскій', N'Петръ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(189): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Павловъ', N'Тимоф.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(190): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Быковъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каминской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(191): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Соловьевъ', N'Иванъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(192): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пономаревъ', N'Петръ', N'Нкф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ражевской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(193): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Тимоф.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(194): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носковъ', N'Иванъ', N'Данил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бутыринской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(195): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Щегловъ', N'Васил.', N'Ал-ѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(196): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Романовъ', N'Макаръ', N'Роман.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(197): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Петрочукъ', N'Гавр.', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(198): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Марочкинъ', N'Климъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Нолобинской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(199): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Заяцъ', N'Никита', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(200): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Горловъ', N'Михаилъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(201): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Саранча', N'Ал-ѣй', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Готопутовской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(202): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Абрамовъ', N'Иванъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(203): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Герасимовъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Конт.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(204): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Толмачевъ', N'Серг.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт', N''),
0079.sql(205): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Рыбаковъ', N'Никол.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Загвоздинской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(206): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Болдышъ', N'Павелъ', N'Осип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(207): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Романовъ', N'Ал-ръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Коркинской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(208): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Доронинъ', N'Ал-ѣй', N'Семен.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Загвоздинской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(209): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Трофимовъ', N'Павелъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Бобылевкой', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(210): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Красовскій', N'Вас.', N'Ал-ров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(211): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Р.гарн.', N'Ярцевъ', N'Сергѣй', N'Григор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Ингалинской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0079.sql(212): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Александровъ', N'Тимоф.', N'Артемьевичх', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Омутинской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(213): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Зюлинъ', N'Ефимъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(214): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Дмитріевъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг', N''),
0079.sql(215): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Реховскій', N'Никол.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Слободчиковской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг', N''),
0079.sql(216): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Шульгинъ', N'Федоръ', N'Зин.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг', N''),
0079.sql(217): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Бураковъ', N'Иванъ', N'Парф.', N'Един.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Марайской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(218): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Пуртовъ', N'Васил.', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(219): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Паладичъ', N'Васил.', N'Пант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(220): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Баксановъ', N'Степ.', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(221): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Мякишовъ', N'Петръ', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Красноборской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(222): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Шавринъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Пѣтуховской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(223): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Плясуновъ', N'Васил.', N'Лук.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Авг', N''),
0079.sql(224): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Акишевъ', N'Пант.', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Челноковской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Авг', N''),
0079.sql(225): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бѣлозеровъ', N'Васил.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Глядинской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0079.sql(226): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Филипповъ', N'Ал-ѣй', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Рыбинской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0079.sql(227): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ушаковъ', N'Дмитр.', N'Игнат.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Карачинской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0079.sql(228): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Леонтьевъ', N'Ал-ѣй', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянсокй', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0079.sql(229): ('01253', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Михайловъ', N'Павелъ', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0079.sql(44): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лещевъ', N'Трофимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Гагарьев.', N'', N'д.Шадринск.', N'Убитъ', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(45): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Карагушевской', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(46): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горючкинъ', N'Дмитр.', N'Сев.', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Курганскаго', N'С.-Давидовской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(47): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кангородовъ', N'Платонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Карасукской', N'', N'д.Петрова', N'Конт.', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(48): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Курбатовъ', N'Максимъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Н.-Карасукской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(49): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бояркинъ', N'Игнатъ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Тибеняцкой', N'', N'', N'Ран.', N'27 Сен.', N''),
0079.sql(50): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лорзовъ', N'Григор.', N'Потап.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'с.Хорзово', N'', N'Ран.', N'30 Окт.', N''),
0079.sql(51): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Огарковъ', N'Яковъ', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Хол.', N'', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(52): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Вагановъ', N'Анисимъ', N'', N'Стар.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(53): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Корепановъ', N'Тихонъ', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг.', N''),
0079.sql(54): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Лызловъ', N'Филимонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(55): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Тушенцевъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(56): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Киршицевъ', N'Филип.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Рожевской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(57): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Ивановъ', N'Михаилъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Кондратьевской', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг.', N''),
0079.sql(58): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ', N'Адріанъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Загвоздиннской', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Авг.', N''),
0079.sql(59): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Гнусинъ', N'Григор.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Бигелинской', N'', N'', N'Убитъ', N'2 Сен.', N''),
0079.sql(60): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Сазоновъ', N'Гордѣй', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ильинской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(61): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Дмитріевъ', N'Мих.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Бѣгишевской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 Авг.', N''),
0079.sql(62): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Бураковъ', N'Полик.', N'Капит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0079.sql(63): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Наумовъ', N'Кузьма', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0079.sql(64): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Б.р.з.', N'Емельяновъ', N'Андр.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0079.sql(65): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Бутенко', N'Макаръ', N'Демьян.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Уланской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0079.sql(66): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Кравцовъ', N'Никол.', N'Васил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг.', N''),
0079.sql(67): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Леоновъ', N'Кириллъ', N'Борис.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Атирской в.', N'', N'д.Боровой', N'Убитъ', N'25 Авг.', N''),
0079.sql(68): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Авдюковъ', N'Федоръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупинской в.', N'с.Крупинской', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Авг.', N''),
0079.sql(69): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Торбозановъ', N'Леон.', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брынской в.', N'', N'д.Домой', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0079.sql(70): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Косьмодемьянскій', N'Макарій', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Ялуторовска', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N'Мѣщ.'),
0079.sql(71): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Луканинъ', N'Никол.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Утятской .в', N'с.Утятской', N'', N'Ран.', N'27 Авг.', N''),
0079.sql(72): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Родіоновъ', N'Федоръ', N'Нкт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Яновской в.', N'', N'д.Кошкиной', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0079.sql(73): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Косыревъ', N'Павелъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовск.в.', N'с.Дмитріевки', N'', N'Ран.', N'27 Авг.', N''),
0079.sql(74): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Язовъ', N'Афанасій', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Язовъ', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0079.sql(75): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Новожиловъ', N'Семенъ', N'Ил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Соколовск.в.', N'', N'д.Солоновъ', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0079.sql(76): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Меньщиковъ', N'Викула', N'Ив.', N'Стар.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Глядинск.в.', N'', N'д.Дубровки', N'Ран.', N'27 Авг.', N''),
0079.sql(77): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Вершининъ', N'Никита', N'Лавровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Окт.', N''),
0079.sql(78): ('01250', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Балаганинъ', N'Филиппъ', N'Архипповъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0079.sql(79): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Корзиловъ', N'Афан.', N'Павл.', N'Стар.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0079.sql(80): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Молоковъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Бобылевкой', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(81): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тихоновъ', N'Иванъ', N'', N'Раск.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(82): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Комольцевъ', N'Иванъ', N'', N'Раск.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Петропавловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(83): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ергинъ', N'Фотій', N'', N'Раск.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Архан.', N'с.Денисовскаго', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(84): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Бульбашъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Корнилов.', N'', N'д.Станкеевой', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(85): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поршевниковъ', N'Козьма', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(86): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Горн.', N'Архиповъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(87): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коробейниковъ', N'Троф.', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(88): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Варавкинъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(89): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Печеринъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Багелинской в.', N'с.Багелинской', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(90): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поляковъ', N'Ѳома', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Пятковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(91): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Иноземцевъ', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Ингалинск.', N'', N'д.Пушкарской', N'Безъв.пр.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(92): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Коробейниковъ', N'Мартин.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(93): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Остяковъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0079.sql(94): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Бабиновъ', N'Маркъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(95): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рогалевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(96): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(97): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ситинъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(98): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Палецкій', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0079.sql(99): ('01251', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зобнинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт', N''),
0090.sql(489): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Шоколъ', N'Дмитр.', N'Федос.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Ражевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'25 Авг', N''),
0090.sql(490): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Тарановъ', N'Филип.', N'Павл.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'', N'Ран.', N'', N''),
0090.sql(491): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Мамонтовъ', N'Леонт.', N'Степ.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Гагарьевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0090.sql(492): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Шиманскій', N'Матв.', N'Макс.', N'Прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'25,26 и 27 Авг', N''),
0090.sql(493): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Меньшиковъ', N'Сем.', N'Никиф.', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Михайло-Архангельск.в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Авг', N''),
0090.sql(494): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Зуевъ', N'Иванъ', N'Григорьев.', N'Прав.', N'', N'Туринскаго', N'Пелымской в.', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0090.sql(495): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Ѳирулевъ', N'Харит.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Табаринской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 Авг', N''),
0090.sql(496): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Кожемякинъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'25 Авг', N''),
0090.sql(497): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Деминъ', N'Павелъ', N'Затѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Теплодубровск.в.', N'', N'', N'Ран.', N'27 Авг', N''),
0090.sql(498): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Колмыковъ', N'Григ.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Теплодубровск.в.', N'', N'', N'Убитъ', N'25 Авг', N''),
0090.sql(499): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Кузнецовъ', N'Евграф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Пелымской в.', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0090.sql(500): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Козловъ', N'Василій', N'Тихон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Лебяженской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'25 Авг', N''),
0090.sql(501): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пушниковъ', N'Игнат.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Успенской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Авг', N''),
0090.sql(502): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Батуринъ', N'Прохоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0090.sql(503): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Грен.', N'Любякинъ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Ѳоминской в.', N'', N'', N'Ран.', N'24-27 Авг', N''),
0090.sql(504): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Кронъ', N'Янъ', N'Яновъ', N'Лют.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Окт', N''),
0090.sql(505): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Чайка', N'Петръ', N'Дмитріев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Карасукской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт', N''),
0090.sql(506): ('01435', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Меньшиковъ', N'Род.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'', N'с.Толстовскаго', N'', N'Ран.', N'11 Авг', N''),
0122.sql(627): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Золотовъ', N'Кузьма', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинск.', N'с. Мосаклей', N'', N'Убитъ', N'11 Окт.', N''),
0122.sql(628): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Бухалевъ', N'Петръ', N'Анис.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Казинск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N'…и с'),
0122.sql(629): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Демидовъ', N'Андрей', N'Леонт.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинск.', N'с. Падашк.', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0122.sql(630): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Пашининъ', N'Сергѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт.', N'…и с'),
0122.sql(631): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Ѳедотовъ', N'Николай', N'Ѳед.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Кейзесской', N'', N'д. Спасской', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0122.sql(632): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Быковъ', N'Николай', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинск. в. и с. ', N'', N'', N'Ран.', N'16 Окт.', N'…и с'),
0122.sql(633): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Рыжковъ', N'Прокопій', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Любинск. в. и с. ', N'', N'', N'Ран.', N'16 Окт.', N'…и с'),
0122.sql(634): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Столяровъ', N'Григ.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Рыбинской', N'', N'д. Баслево', N'Ран.', N'17 Окт.', N''),
0122.sql(635): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Василій', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Введенской', N'с. Сычево', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0122.sql(636): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Мальцевъ', N'Іона', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Сѣдельник.', N'', N'п. Воскрес.', N'Ран.', N'10 Окт.', N''),
0122.sql(637): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Костинъ', N'Алексѣй', N'Савел.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лубенской', N'', N'д. Мосѣевой', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0122.sql(638): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Науменко', N'Маркелъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лубенской', N'', N'д. Мосѣевой', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0122.sql(639): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Ефимовъ', N'Василій', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любенск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт', N''),
0122.sql(640): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Лутохинъ', N'Трофимъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'', N'д. Л…овки', N'Безъв.пр.', N'12 Окт', N''),
0122.sql(641): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'мл. фейер.', N'Бархатовъ', N'Ал-дръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр', N''),
0122.sql(642): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'горн.', N'Панаевъ', N'Павелъ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Шухруповской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр', N''),
0122.sql(643): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бом. навд.', N'Мезенцевъ', N'Сем.', N'Еким.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Нбр', N''),
0122.sql(644): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Сазыкинъ', N'Прокоп.', N'Осип.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кабырдакск.', N'с. Кумары', N'', N'Ран.', N'12 Нбр', N''),
0122.sql(645): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'мл. фейер.', N'Пономаревъ', N'Андр.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Малышенской', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'13 Нбр', N''),
0122.sql(646): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'вз. фейер.', N'Кутаревъ', N'Исаакъ', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Истошенск.', N'', N'д. Кутырев.', N'Ран.', N'12 Нбр', N''),
0122.sql(647): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Бажинъ', N'Николай', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Митинской', N'', N'д. Отновы', N'Ран.', N'12 Нбр', N''),
0122.sql(648): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Романовъ', N'Макс.', N'Лавр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдак.', N'', N'д. Ир…ря', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр', N''),
0122.sql(649): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ст. фейер.', N'Яцеленко', N'Власъ', N'Емел.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынской', N'', N'', N'Убитъ', N'9 Дек', N''),
0122.sql(650): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Шаламовъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Меньщик. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр', N''),
0122.sql(651): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Бочаловъ', N'Захарій', N'Корн.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Конт.', N'29 Окт', N''),
0122.sql(652): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Сергѣевъ', N'Даніилъ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Атрачинской', N'', N'д. Горки', N'Ран.', N'2 Нбр', N''),
0122.sql(653): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'мл. фейер.', N'Аникинъ', N'Матвѣй', N'Козьм.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'', N'д. Саухов…', N'Ран.', N'31 Окт', N''),
0122.sql(654): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб. раз.', N'Воденниковъ', N'Афан.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'31 Окт.', N''),
0122.sql(655): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Красноштановъ', N'Осипъ', N'Федоров.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0122.sql(656): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Плесовенно', N'Григ.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N'вер., Плесовенк'),
0122.sql(657): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Тузовъ', N'Никита', N'Иванов.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(658): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Тебекинъ', N'Емельянъ', N'Евд.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Мостовск.', N'', N'д. Дмитр.', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(659): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Шишкинъ', N'Федоръ', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Жуковской', N'', N'д. Ш…', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(660): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'мл. фейер.', N'Коротковъ', N'Григ.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Ягодинск.', N'', N'д. Вознесен.', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(661): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Сухановъ', N'Андрей', N'Зосим.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Краснояр. в. и с.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N'…и с'),
0122.sql(662): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Сабаевъ', N'Констан.', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Астирской', N'', N'д. Исаево', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(663): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Лебеховъ', N'Васил.', N'Афан.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Сѣдельник.', N'', N'д. Тул…', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(664): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Васнинъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Тевризской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(665): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'мл. фейер.', N'Тищенко', N'Конст.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Тевризской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(666): ('01950', N'Тобольская, губ.', N'ст. фейер.', N'Яковлевъ', N'Михаилъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(667): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Мироновъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Шухруповской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(668): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Шкибра', N'Петръ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Тевризской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(669): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Нитіевскій', N'Ив.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'д. Щелканка', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N'Кейзесско'),
0122.sql(670): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Ярцевъ', N'Максимъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(671): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Ткачевъ', N'Яковъ', N'Степан.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Б. Рѣченск.', N'с. Осинино', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(672): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Бабановъ', N'Родіонъ', N'Вик.', N'стар.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Терсюкской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(673): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Калашниковъ', N'Пантел.', N'Евст.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Кардашевск.', N'', N'д. Ариново', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(674): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Васильевъ', N'Никифоръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(675): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Нохринъ', N'Николай', N'Зах.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(676): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Новоселовъ', N'Дмитр.', N'Сев.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Б. Рѣчинск.', N'', N'д. Мышево', N'Безъв.пр.', N'15 Нбр.', N''),
0122.sql(677): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Сухановскій', N'Никиф.', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Пустынск.', N'', N'д. Воскрес.', N'Безъв.пр.', N'15 Нбр.', N''),
0122.sql(678): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Солопаха', N'Архипъ', N'Лавр.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Крайчик. в. и с.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N'…и с'),
0122.sql(679): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Отставновъ', N'Фролъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(680): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Сикеринъ', N'Іонъ', N'Дад.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Пустынской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(681): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Степановъ', N'Назаръ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Бутаковск.', N'с. Камскаго', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(682): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Петровъ', N'Андрей', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Такмыкск. в. и с.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N'…и с'),
0122.sql(683): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Винниченко', N'Григ.', N'Ем.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'с. Ермолаев.', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(684): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Машинскій', N'Ив.', N'Алекс.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(685): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Котовщиковъ', N'Григ.', N'Аф.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0122.sql(686): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Филатовъ', N'Дмитр.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0122.sql(687): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Плоцкій', N'Иванъ', N'Игнат.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0122.sql(688): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Тимошенко', N'Павелъ', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'4 Нбр.', N''),
0122.sql(689): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Кочерга', N'Степ.', N'Владим.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0122.sql(690): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Першинъ', N'Діомидъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'19 Нбр.', N''),
0122.sql(691): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Котляровъ', N'Игн.', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Конт. ост. въ строю', N'30 Нбр.', N''),
0122.sql(692): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Лихтаренко', N'Сем.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Дек.', N''),
0122.sql(693): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Пшеничниковъ', N'Дмитр.', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'13 Нбр.', N''),
0122.sql(694): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Паньшинъ', N'Пав.', N'Прок.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Коркинской', N'', N'', N'Ран.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(695): ('01951', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Емельяновъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Утятской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N''),
0133.sql(631): ('02126', N'Тобольская, губ.', N'санит.', N'Бѣлокуровъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Умеръ', N'11 Нбр.', N''),
0133.sql(632): ('02126', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Мясниковъ', N'Никол.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Даниловской', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'18 Окт.', N''),
0133.sql(633): ('02126', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Сидоровъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Ражевской', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'16 Нбр.', N''),
0133.sql(634): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Козлихинъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'Озернинской', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'2 Дек.', N''),
0133.sql(635): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Черниковъ', N'Силов.', N'Ал.', N'', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'12 Дек.', N''),
0133.sql(636): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'стрѣл.', N'Антоновъ', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'14 Дек.', N''),
0133.sql(637): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Лушевъ', N'Прокоп.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крушинской', N'', N'', N'Ран.', N'27 Авг.', N''),
0133.sql(638): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Нехай', N'Авксентій', N'Леонт.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0133.sql(639): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Важенинъ', N'Илья', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'д. Новозаимки', N'Ран.', N'8 Окт.', N''),
0133.sql(640): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Синельниковъ', N'Василій', N'Илларіон.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0133.sql(641): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Шавекинъ', N'Афан.', N'Данил.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Называин. в.', N'', N'д. Мурав.', N'Убитъ', N'1 Окт.', N''),
0133.sql(642): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Кохановъ', N'Петръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской', N'', N'д. Рождествен.', N'Ран.', N'30 Сен.', N''),
0133.sql(643): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Склюевъ', N'Никол.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Абатской', N'', N'д. Пальцево', N'Ран.', N'30 Сен.', N''),
0133.sql(644): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Минкевичъ', N'Павелъ', N'Ант.', N'Р.-кат.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'3 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(645): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Париповъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д. Ильцовой', N'Ран.', N'3 Окт.', N''),
0133.sql(646): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Качуровъ', N'Тимоф.', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Салтосарайск. в.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0133.sql(647): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Плотниковъ', N'Ив.', N'Андр.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Камышен.', N'', N'д. Пастенков.', N'Ран.', N'30 Сен.', N''),
0133.sql(648): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Андреевъ', N'Афан.', N'Филип.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Сладковск. в.', N'', N'д. Сер…ев.', N'Ран.', N'30 Сен.', N''),
0133.sql(649): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Мыльниковъ', N'Ал-ѣй', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Атрабчинской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Окт.', N''),
0133.sql(650): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Каргаполовъ', N'Илларіонъ', N'Иннокент.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Сумской в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'2 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(651): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Меньщиковъ', N'Фед.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'М.-Архангел. в.', N'', N'', N'Обожжен.', N'2 Окт.', N''),
0133.sql(652): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Пантелеевъ', N'Платонъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Карачинск. в. и с.', N'', N'', N'Убитъ', N'13 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(653): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Бровкинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовск. в. и с.', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'14 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(654): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Ларіоновъ', N'Никол.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Сорокинск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'14 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(655): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Синотовъ', N'Дмитр.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Сорокинск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N'…и с'),
0133.sql(656): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб. нав.', N'Шашаловъ', N'Егоръ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Дубынск. в.', N'', N'Лебедевой', N'Убитъ', N'25 Нбр.', N''),
0133.sql(657): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Нехорошевъ', N'Петръ', N'Тит.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебренск.', N'', N'д. Сосиной', N'Ран.', N'25 Нбр.', N''),
0133.sql(658): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'бомб.', N'Сергутинъ', N'Филип.', N'Лар.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской', N'', N'Александров.', N'Убитъ', N'25 Нбр.', N''),
0133.sql(659): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'кан.', N'Краюшкинъ', N'Іосифъ', N'Ѳед.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Частоозер. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'6 Дек.', N'…и с'),
0133.sql(660): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Фадѣевъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Туринской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0133.sql(661): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Тороповъ', N'Пантелейм.', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Аромашевской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0133.sql(662): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Глѣбковъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'', N'', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт.', N''),
0133.sql(663): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Анфиногеновъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Арлагериской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Окт.', N''),
0133.sql(664): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Похабовъ', N'Иванъ', N'', N'стар.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт.', N''),
0133.sql(665): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Черпаковъ', N'Никол.', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кулагинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0133.sql(666): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'фельд. под.', N'Дергачевъ', N'Дмитр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'13 Окт.', N''),
0133.sql(667): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Ивановъ', N'Семенъ', N'Андр.', N'стар.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0133.sql(668): ('02127', N'Тобольская, губ.', N'ефр.', N'Раковъ', N'Спирид.', N'Игнат.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0150.sql(509): ('02395', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Хусаиновъ', N'Шалабутзинъ', N'', N'магом.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Снигуляской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Окт.', N''),
0150.sql(510): ('02395', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Кучеровъ', N'Ал-сѣй', N'Матв.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Каменской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Окт.', N''),
0150.sql(511): ('02395', N'Тобольская, губ.', N'рядов.', N'Сулинъ', N'Петръ', N'Никитовъ', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'Коркинской в.', N'', N'', N'Ран.', N'26-30 Авг.', N''),
0167.sql(205): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Емел.', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(206): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Неустроевъ', N'Фед.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(207): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Уванцовъ', N'Игнатъ', N'Ефрем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(208): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хобаровъ', N'Кузьма', N'Кирил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(209): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Гонсовскiй', N'Станиславъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(210): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Соловъ', N'Яковъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(211): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Хобаровъ', N'Кузьма', N'Кирил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(212): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Добровскiй', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(213): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Березниковъ', N'Никита', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(214): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Новиковъ', N'Галакт.', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(215): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Власовъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(216): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кочеровъ', N'Егоръ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(217): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Есинъ', N'Василiй', N'Ксенофон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(218): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шепиловъ', N'Иванъ', N'Сид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(219): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Топкасовъ', N'Серг.', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(220): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ереминъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(221): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Сусловъ', N'Василiй', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(222): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шмаковъ', N'Андр.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(223): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Турпищевъ', N'Герас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(224): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тюфтинъ', N'Григор.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(225): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Скоковъ', N'Герас.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(226): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Купреевъ', N'Егоръ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(227): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Барвиповъ', N'Егоръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(228): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Городиловъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(229): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кондратенко', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(230): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлковъ', N'Романъ', N'Сидор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(231): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Фельд.', N'Возвадкинъ', N'Андр.', N'Кит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(232): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Понкратовъ', N'Никиф.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(233): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сондоръ', N'Никодимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(234): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тимофеевъ', N'Степанъ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(235): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кононовъ', N'Ефремъ', N'Тих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(236): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Щербаковъ', N'Яковъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(237): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пеньковскiй', N'Василiй', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(238): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Зеленскiй', N'Триф.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(239): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Долготворовъ', N'Яковъ', N'Аксентьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(240): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Подпр.', N'Гречкинъ', N'Петръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(241): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Вторушинъ', N'Троф.', N'Яков.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(242): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Власовъ', N'Ефимъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(243): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кошкаревъ', N'Ал-дръ', N'Аксен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(244): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Барановъ', N'Тимоф.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(245): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ерофеевъ', N'Артем.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(246): ('02661', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Куличинъ', N'Никан.', N'Сид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(247): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Юркевичъ', N'Петръ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(248): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бибинъ', N'Афан.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(249): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Верницкiй', N'Осипъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(250): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Проказовскiй', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(251): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Брагинъ', N'Архипъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(252): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Лушниковъ', N'Никиф.', N'Петр.', N'Стар.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(253): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Логокевичъ', N'Iосифъ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(254): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Максимовъ', N'Дан.', N'Ал.-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(255): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Обабновъ', N'Захаръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(256): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Смолинъ', N'Ал-ѣй', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(257): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Войновъ', N'Афан.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(258): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пищиловъ', N'Трифонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(259): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Соломинъ', N'Ал-ѣй', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(260): ('02662', N'Тобольская губ.', N'', N'Орловъ', N'Никита', N'Ал-др', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(261): ('02662', N'Тобольская губ.', N'', N'Мачихинъ', N'Спир.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(262): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Киселевъ', N'Васил.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0167.sql(263): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Сидоровъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Макушинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(264): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пятниковъ', N'Леонтiй', N'', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Мендерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(265): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тиховцевъ', N'Анатол.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(266): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дерягинъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Падеринской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(267): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Брагинъ', N'Лука', N'', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(268): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмановъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мендерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(269): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Меньшиковъ', N'Герасимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Ниж.-Алабужск.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(270): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Макушинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(271): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Самсоновъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(272): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сарниковъ', N'Егоръ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(273): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федотовъ', N'Илларiонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(274): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семеновъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(275): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(276): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Потеринъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(277): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Прохоровъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(278): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'', N'Ум.отъ р.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(279): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Борзенковъ', N'Потапъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(280): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шевлевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(281): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Воробьевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(282): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣликъ', N'Данiилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(283): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пономаревъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(284): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бирюковъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Нашбинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(285): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Батуринъ', N'Карпъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Нашбинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(286): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Березовскiй', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(287): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Афанасьевъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(288): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Шульвинъ', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(289): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Степниковъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Черновской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(290): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Придчинъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Черновской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(291): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Косичевъ', N'Тимофей', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(292): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыбинъ', N'Илья', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(293): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сѣдыхъ', N'Прокопiй', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(294): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Антоновъ', N'Нилъ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(295): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тюктанъ', N'Павелъ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(296): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кондратьевъ', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Н.-Михайловск.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(297): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Похоруковъ', N'Яковъ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Паловинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(298): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Голышевъ', N'Константинъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лапушинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(299): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Конышевъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Салтасаройской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(300): ('02662', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бачуринъ', N'Андрiанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(301): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пустоваловъ', N'Кузьма', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(302): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Егоровъ', N'Феодосiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(303): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Васильевъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(304): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шауровъ', N'', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(305): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Меркушевъ', N'Прокопiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Тебенякской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(306): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Емельяновъ', N'Михей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Половинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(307): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(308): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ефимовъ', N'Гаврiилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкировской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(309): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Половинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(310): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рогозинъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(311): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Налимовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Салтановской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(312): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Базиновъ', N'Макаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Моревской Тучи', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(313): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Могуновъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Иковск.Кишкин.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(314): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Меньшиковъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Иковск.Кишкин.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(315): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тихоновъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Марайской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(316): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Молинъ', N'Лука', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Иковск.Зюзин.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(317): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кеминовъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Иковск.Зюзин.', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(318): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алтуховъ', N'Максимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(319): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дмитрiевъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Козаринской', N'', N'д.Хохлова', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(320): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ситниковъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Козаринской', N'', N'д.Хохлова', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(321): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Корюкинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(322): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Журавлевъ', N'Ермолай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(323): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальгинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(324): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Гилевъ', N'Арефiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(325): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Новиковъ', N'Феофанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Козаринской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(326): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Новиковъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Козаринской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(327): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кудрявцевъ', N'Борисъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Маршихинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(328): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Половиновъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Маршихинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(329): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тимофеевъ', N'Епифанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(330): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Корняковъ', N'Фотiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(331): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рукавишниковъ', N'Абрам.', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бандаровской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(332): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Болинскiй', N'Филиппъ', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(333): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Юдинъ', N'Миронъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(334): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крисовскiй', N'Владиславъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(335): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лушниковъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(336): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Жарковъ', N'Герасимъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(337): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣличевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(338): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рябовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(339): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Осиповъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(340): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алехинъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Филинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(341): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шестовъ', N'Фома', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(342): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Якимовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Бѣлоусовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(343): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черепановъ', N'Феоктистъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(344): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дурнинихъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(345): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дерябинъ', N'Кипрiанъ', N'', N'Стар.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(346): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бурсовъ', N'Меркурiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(347): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Грибановъ', N'Абрамъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Подерянской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(348): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бучаковъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(349): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семеновъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(350): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ', N'', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(351): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пелюгинъ', N'Гаврiилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(352): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колачевъ', N'Порфирiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(353): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(354): ('02663', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кофановъ', N'Прохоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'д.Половинской', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(355): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вороновъ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(356): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пустоваловъ', N'Романъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(357): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Русаковъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(358): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бурулевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(359): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шнаедовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(360): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яблонскiй', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(361): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Маторинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(362): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Родиковъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(363): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ларiонов', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(364): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тупикинъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(365): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Домовикъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(366): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ситниковъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(367): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(368): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Похоруковъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Морайской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(369): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Катановъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(370): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Приходы', N'Осипъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(371): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобаковъ', N'Осипъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(372): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ефимовъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(373): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трофимовъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(374): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шамонинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(375): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ращупанокъ', N'Владим.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Нагибинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(376): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Нагибинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(377): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трофимовъ', N'Трофимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(378): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Араповъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(379): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(380): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Александровъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(381): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Комнагоровъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернявской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(382): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коношевъ', N'Дементiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(383): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Емельяновъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(384): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шелимовъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(385): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крованковъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернявской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(386): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Барановъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернявской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(387): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трупчанинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(388): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Корювцевъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чинеевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(389): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ежевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернявской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(390): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Постоваловъ', N'Романъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(391): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сухановъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(392): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(393): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Розинъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(394): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Абрамовъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(395): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кольчевскiй', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(396): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Бранчикъ', N'Афанасiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(397): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Парашинъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(398): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Щербаковъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Чесноковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(399): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Шмаковъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'д.Половинской', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(400): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Ячменевъ', N'Артемiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(401): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Назаровъ', N'Родiонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Подеринской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(402): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Пул.к.', N'Шишинъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Подеринской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(403): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Пѣтушинъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Введенской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(404): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бободковъ', N'', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'', N'Иковской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(405): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Родiоновъ', N'Осипъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Новиковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(406): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Новиковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(407): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носоновъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Новиковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(408): ('02664', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Похаруковъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Марьевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(409): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Аверинъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(410): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дураевъ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(411): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Булдашинъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(412): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Захаровъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(413): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шероховъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Камышенской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(414): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальцевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(415): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рощупкинъ', N'Владимиръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Давыдовской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(416): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Кипрiанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(417): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крупченко', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(418): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гладковъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(419): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бугреевъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'', N'Тебенякской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(420): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тумаковъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Тебенякской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(421): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бархатовъ', N'Исаакъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Тебенякской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(422): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Малинниковъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(423): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Орловъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(424): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Дружининъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Лопушанской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(425): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сорокинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Комышевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(426): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дуровъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(427): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Алеферовичъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(428): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Лысенковъ', N'Яковъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Венгрской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(429): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семьяновъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Карсевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(430): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Куваевъ', N'Прохоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Куреинсой', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(431): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Аксеновъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(432): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Казиковъ', N'Бонифатiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(433): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Зыряновъ', N'Кириллъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(434): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ковалевъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(435): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Шестовъ', N'Леонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(436): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Невзоровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елашевской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(437): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Достоваловъ', N'Виссарiонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(438): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дубровинъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(439): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Парашинъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(440): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дубровинъ', N'Карпъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(441): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шалимовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(442): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бочаговъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(443): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Постоваловъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(444): ('02665', N'Тобольская губ.', N'', N'Слудцевъ', N'Прокопiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(445): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Глухихъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(446): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Доровскiй', N'Карпъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(447): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(448): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Варюшинъ', N'Данiилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(449): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Романовъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(450): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Казинцевъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(451): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федоровъ', N'', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Нагибинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0167.sql(452): ('02665', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Роговъ', N'Евстафiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Падеринской', N'', N'', N'Ран.', N'5 нояб.', N''),
0172.sql(429): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бекетовъ', N'Федоръ', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(430): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хоменко', N'Владимиръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'с.Завьялово', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(431): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Башеновской.', N'Рыбинск.', N'д.Макс. п.Сергѣевск.', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(432): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Марковъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Жуковск.', N'с.Б.Пузырево', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(433): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Михайловъ', N'Миронъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'', N'с.Канунскъ', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(434): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шихатовъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинск.', N'с.Н.Троицк.', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(435): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лыпинъ', N'Василiй', N'Иван.', N'Стар.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Большепесчан.', N'с.Б.Песч.', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(436): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Чаповскiй', N'Григорiй', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Царицинской', N'с.Царицино', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(437): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Романенко', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринск.', N'с.Жуковск.', N'', N'Убитъ', N'17-19 сен.', N''),
0172.sql(438): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бурмистровъ', N'Никита', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Жиляновск.', N'', N'д.Подгорн.', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(439): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сильда', N'Матвѣй', N'Роман.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Троицкой', N'', N'д.Нерва', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(440): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Бойко', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Соколовской', N'', N'д.Вознесен.', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(441): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Жирновъ', N'Василiй', N'Арх.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Называевск.', N'', N'д.Жерн.', N'', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(442): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вейнбергъ', N'Карлъ', N'', N'Р.кат.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Большепесчан.', N'', N'д.М.Шанг.', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(443): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Микунъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'', N'Тангузы', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(444): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Маясовъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лузанск.', N'', N'д.Ланцевка', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(445): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зименкинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Корсинск.', N'', N'д.Кальтюшк.', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(446): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Климовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Чуртьянск.', N'', N'д.Тел.Боръ', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(447): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Звѣревъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кебырдакск.', N'с.Солдатск.', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(448): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Назаренко', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицинской', N'уч.Петр.', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(449): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Литвинъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'д.Голубкова', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(450): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Игнатовъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Юргинской', N'с.Хмѣловки', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(451): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хабибулинъ', N'Мухамет.', N'', N'Магом.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Корсинск.', N'с.Носкова', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(452): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шашкинъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крутчнской', N'с.Солтѣевъ', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(453): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ратко', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Большерѣч.', N'', N'д.Каркалы', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(454): ('02745', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Игнитенко', N'Павелъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Большерѣч.', N'п.Покрас.', N'', N'Ран.', N'18-19 сен.', N''),
0172.sql(455): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кокинъ', N'Михаилъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'с.Черноозеро', N'', N'Ран.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(456): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шананинъ', N'Степанъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Шулаевск.', N'', N'д.Шулаевск.', N'Ран.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(457): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Анисимовъ', N'Кириллъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Дубровской', N'с.Дубров.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(458): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Фалинъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Литововск.', N'', N'д.Васильев.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(459): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Леженцъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Черновка', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(460): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Швеинъ', N'Петръ', N'', N'Стар.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Новокарас.', N'', N'д.Мусова', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(461): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бабиновскiй', N'Осипъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любомир.', N'', N'д.Кинды', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(462): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Тергатск.', N'с.Тергат.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(463): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Сотовъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Суерской', N'', N'д.Новогубскъ', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(464): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кучеренко', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.Закровка', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(465): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гилевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Череп.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(466): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Щербаковъ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Каменской', N'с.Камен.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(467): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Большаковъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Череповка', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(468): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Батюковъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Половинской', N'', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(469): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Щебляковъ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Новокарас.', N'', N'д.Топорки', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(470): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яковлевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутанск.', N'', N'д.Угрев.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(471): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зайцевъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.Могильск.', N'', N'д.Андр.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(472): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Смѣтанинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяженск.', N'', N'д.Чаешка', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(473): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Фельдф.', N'Быдановъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Завадоук.', N'с.Тумащ.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(474): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Куцый', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'п.Герасим.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(475): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Колмаковъ', N'Алексѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Богандикск.', N'', N'д.Гинлей', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(476): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Андреевъ', N'Акимъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Красног.', N'', N'д.Маниной', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(477): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Фельдф.', N'Мальченковъ', N'Адрiанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Густафевск.', N'с.Густаф.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(478): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лапшинъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутанск.', N'', N'д.Нички', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(479): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Скоробогатовъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровск.', N'', N'д.Хаташа', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(480): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дричъ', N'Викторъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Владим.', N'', N'д.Владим.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(481): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шалюхинъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской', N'', N'д.Каргачи', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(482): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шананинъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ишимской', N'', N'д.Шалаевка', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(483): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Масоновъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Шагровской', N'с.Шагровка', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(484): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колосовъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской', N'с.Боровск.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(485): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Назаренко', N'Савел.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Кочков.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(486): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бабайковъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Любинск.', N'', N'д.Кр.Яръ', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(487): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дроновъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачан.', N'', N'д.Алексан.', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(488): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Азаровъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовск.', N'с.Бажен.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(489): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Х.муз.', N'Федоровъ', N'Романъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Заводоуспен.', N'с.Заводоус.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(490): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Верхотуровъ', N'Николай', N'Ст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Курганской', N'с.Курган.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(491): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Фазаиловъ', N'Мурдаханъ', N'', N'Магом.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Теплодубр.', N'с.Ольгово', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(492): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Высоковъ', N'Никифоръ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Макушинск.', N'с.Макуш.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(493): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Скотниковъ', N'Федоръ', N'Макаровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинск.', N'с.Мосальск.', N'', N'Безъ.пр.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(494): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рублевскiй', N'Иванъ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковск.', N'', N'', N'Ран.', N'18-19 сент.', N''),
0172.sql(495): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Волковъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Богандикск.', N'', N'д.Кiевскъ', N'Убитъ', N'17-19 сент.', N''),
0172.sql(496): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Селезневъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Красновск.', N'', N'д.Усѣевскъ', N'Ран.', N'26-27 сент.', N''),
0172.sql(497): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Сиркинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'д.Новокара', N'Ран.', N'26-27 сент.', N''),
0172.sql(498): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Корневъ', N'', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'ст.Лебяжья', N'', N'Безъ.пр.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(499): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Федоровъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Казанской', N'', N'д.Мосавской', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(500): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Анисифоръ', N'', N'Стар.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Сартарской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(501): ('02746', N'Тобольская губ.', N'З.-пр.', N'Ямщиковъ', N'Дмитрiй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5-6 нояб.', N''),
0172.sql(502): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальцевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(503): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Глухихъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(504): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Усольцевъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),

0172.sql(505): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матвѣевъ', N'Илларiонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяженск.', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(506): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Карандашевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(507): ('02746', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Снигиревъ', N'Тарасъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Тимоновской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(508): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Коваленко', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(509): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Абрамовъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(510): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Петровъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Ниж.-Алабужск.', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(511): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Артемьевъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской', N'', N'', N'Конт.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(512): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дубровинъ', N'Клементiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(513): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Корчигинъ', N'Моисѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Байдарской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(514): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яковлевъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Ниж.-Алабужск.', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(515): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пантелѣевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'д.Боровой', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(516): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Исаевъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'д.Боровой', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(517): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Антоновъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'д.Боровой', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(518): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Вавиловъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'д.Боровой', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(519): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сорокинъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'д.Серебрякова', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(520): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Папковъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Салтасарайской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(521): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бурковъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'д.Отставка', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(522): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мамихинъ', N'Георгiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(523): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дымочкинъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(524): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яковлевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяженской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(525): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Перегримовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(526): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мезеневъ', N'Евстафiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(527): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловскiй', N'Францъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(528): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пузыревъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Могилевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(529): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Булашевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Конт.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(530): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бородинъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(531): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(532): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Быковъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(533): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Голодныхи', N'Архипъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(534): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ларiоновъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(535): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Власовъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(536): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Понамаревъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(537): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федоровъ', N'Iосифъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(538): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Волосниковъ', N'Митроф.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Марчихинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(539): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Болтовъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Марчихинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(540): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Глухихъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Марчихинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(541): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вяткинъ', N'Прохоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(542): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мапуйловъ', N'Фирсъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(543): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Казаковъ', N'Данiилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Брылинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(544): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Колесовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Падергинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(545): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Тарасовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Падергинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(546): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Пятниковъ', N'Георгiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(547): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рогачевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(548): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сториновскiй', N'Афанасiй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(549): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Муштневъ', N'Владимiръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(550): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хлызовъ', N'Савватiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(551): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ковалевъ', N'Архипъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(552): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Герасимовъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 нояб.', N''),
0172.sql(553): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Котинъ', N'Михаилъ', N'Семен.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Калмыковской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 окт.', N''),
0172.sql(554): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Могильниковъ', N'Федоръ', N'Григорьевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'22 окт.', N''),
0172.sql(555): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Корюгинъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 окт.', N''),
0172.sql(556): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Павелъ', N'Григор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 окт.', N''),
0172.sql(557): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Нестеровъ', N'Тихонъ', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(558): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бубенчиковъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(559): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Котмаровъ', N'Троф.', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(560): ('02747', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кокоринъ', N'Ал-дръ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(561): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ивановъ', N'Дмитрiй', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(562): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Медвѣдевъ', N'Григорiй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(563): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бурлаковъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(564): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Максимовъ', N'Михаилъ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(565): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Андреевъ', N'Василiй', N'Антоновъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(566): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черпаковъ', N'Яковъ', N'Март.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(567): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Земленниковъ', N'Ал-дръ', N'Тимофеевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(568): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Константиновъ', N'Федоръ', N'Карповъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(569): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ', N'Семенъ', N'Ал.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(570): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузьминъ', N'Макс.', N'Федос.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0172.sql(571): ('02748', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кнопка', N'Владиславъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нояб.', N''),
0183.sql(427): ('02921', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Медвѣдевъ', N'Антонъ', N'Андр.', N'', N'', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'8 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(428): ('02921', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Логановъ', N'Маркъ', N'', N'', N'', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'1 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(429): ('02921', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Галактіоновъ', N'Антонъ', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'22 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(430): ('02921', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Жунинъ', N'Степанъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'21 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(431): ('02921', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Маргуновъ', N'Осипъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'умеръ', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(432): ('02921', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Чушулинъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'умеръ', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(433): ('02921', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гуляевъ', N'Андрей', N'Ал-евъ', N'', N'', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'21 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(434): ('02921', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Доронинъ', N'Никандръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'2 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(435): ('02921', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гавриловъ', N'Ефимъ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'д. Орлова', N'ум. от ран', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(436): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Достовановъ', N'Афон.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Шмаковской', N'', N'', N'ум. от б.', N'13 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(437): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пустозеровъ', N'Сем.', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Суерской', N'', N'', N'ум. от ран', N'5 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(438): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мясниковъ', N'Никол.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'18 Окт. 1914г.', N''),
0183.sql(439): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Чернявскій', N'Мих.', N'Прокоп.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'23 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(440): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Калининъ', N'Павелъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'15 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(441): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Фроловъ', N'Денисъ', N'Степан.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'умеръ', N'1 Янв. 1915г.', N''),
0183.sql(442): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Марцюковъ', N'Павелъ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'16 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(443): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Мѣшаковъ', N'Илья', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Пѣтуховской', N'', N'', N'ум. от ран', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(444): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Мокринскій', N'Григ.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(445): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Ержининъ', N'Леонтій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'15 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(446): ('02922', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Федотовъ', N'Андрей', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'ум. от б.', N'25 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(447): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Балевъ', N'Конст.', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Курганскаго', N'Утятской', N'', N'', N'убит', N'12 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(448): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Исаковъ', N'Иванъ', N'Матв.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Армазонской', N'', N'', N'убит', N'12 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(449): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Баксановъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'ран.', N'11 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(450): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Коврыгинъ', N'Никиф.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'гор. Тобольска', N'', N'', N'', N'ран.', N'11 Нбр. 1914г.', N'мещанин'),
0183.sql(451): ('02922', N'Тобольская губ.', N'фельдф.', N'Игнатовъ', N'Егоръ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'д. Тармакла', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(452): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Баевъ', N'Федоръ', N'Лазаревъ', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(453): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бабицынъ', N'Никол.', N'Астаф.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторскаго', N'', N'с. Колесниково', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(454): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Савельевъ', N'Гавр.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(455): ('02922', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Евдокимовъ', N'Мих.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Мендерской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(456): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гусаковъ', N'Афанас.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Локтинской', N'', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(457): ('02922', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Ивановъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'24 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(458): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Волосниковъ', N'Никифоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторскаго', N'Вер.-Су.р', N'', N'д. Кру…', N'убит', N'23 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(459): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Жукъ', N'Исаакъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Петровской', N'Кру…', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(460): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Юзиковъ', N'Дмитрій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'М.-Крас…р.', N'', N'д. Мал…', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(461): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Подымниковъ', N'Трифонъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Усть-Су.р..', N'', N'д. Па…й.', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(462): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Матюхинъ', N'Ефимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Па..освской', N'', N'д. Кр…оръ', N'', N'', N''),
0183.sql(463): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кряжевъ', N'Мелент.', N'Пимен.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторскаго', N'Ширковской', N'', N'д. Ку.ул.', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(464): ('02922', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Прудетовъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Усть-Су.р..', N'', N'д. По…', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(465): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Медвѣдниковъ', N'Ал-ѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'И..ской', N'с. Говорухино', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(466): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Федоровъ', N'Алексѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'4 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(467): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Безгодовъ', N'Григорій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(468): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Плохотинъ', N'Степ.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(469): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Бѣленькій', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(470): ('02922', N'Тобольская губ.', N'подпр.', N'Волошинъ', N'Никита', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(471): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Колмогоровъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(472): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Прасѣковъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторскаго', N'Верхотурской', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(473): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Сальниковъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(474): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Гапоновъ', N'Лаврентій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Каргашинской', N'', N'', N'ран.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(475): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Ярославцевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Маслинской', N'', N'', N'ран.', N'11 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(476): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Губичъ', N'Парфен', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(477): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Корнильевъ', N'Максимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Петковской', N'', N'', N'убит', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(478): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Смачный', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Царицынской', N'', N'', N'убит', N'5 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(479): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Естифѣевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Черновской', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(480): ('02922', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Тюменцевъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Маршухинской', N'', N'', N'ран.', N'11 Нбр. 1914г.', N''),
0186.sql(654): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Колчановъ', N'Михаилъ', N'Ив.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Сазон.', N'', N'Каснак.', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(655): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Бровачевъ', N'Яковъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Еланск.', N'', N'Закр.', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(656): ('02974', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Сидоровъ', N'Пантел.', N'Спир.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Еланск.', N'', N'Сидор.', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(657): ('02974', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Орловъ', N'Андрей', N'Федоровъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'Назарова', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(658): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Важенинъ', N'Павелъ', N'Федоровъ', N'', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'Новак.', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(659): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Вигеринъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру', N'', N'Нов.-Оф', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(660): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Колокольниковъ', N'Владиміръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Саргатской', N'Саргат.', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(661): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Диденко', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру.', N'', N'Н.-Оф', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(662): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Заровнятновъ', N'Павелъ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Усть-Ка', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(663): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Борозенко', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебр', N'', N'Сара', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(664): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Тоборцевъ', N'Степанъ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Кат', N'', N'Забеч', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(665): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Прокинъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Александр.', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(666): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Карповъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кормиловск.', N'Кормил.', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(667): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Дергачевъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Маг', N'', N'Ме', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(668): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Андреевъ', N'Степанъ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Ист', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(669): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Бойко', N'Гавріилъ', N'', N'', N'', N'Туринскаго', N'П', N'', N'Филим.Яръ', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(670): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Чикуновъ', N'Николай', N'Евстаф.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'У ', N'', N'С', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(671): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Ашихминъ', N'Илья', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Корниловск.', N'Корнил.', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(672): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Невѣровъ', N'Елеазаръ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Ист', N'', N'За', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(673): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Анохинъ', N'Емельянъ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'П', N'', N'П', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(674): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Толстуновъ', N'Федоръ', N'Григорьевъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'Александров.', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(675): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Захарченко', N'Прокопій', N'', N'', N'', N'Курганскаго', N'Морайск.', N'Морай', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(676): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Дѣдковъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Баль', N'П', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(677): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Русаковъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Истоминской', N'Шабал', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(678): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Биба', N'Захарій', N'Игнат.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'Романовка', N'', N'ран.', N'29 Окт.', N'"""пос.""'),
0186.sql(679): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Назаровъ', N'Никита', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Козиной', N'ран.', N'29 Окт.', N''),
0186.sql(680): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Петровъ', N'Павелъ', N'Яковлевъ', N'', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Ку ', N'П', N'', N'ран.', N'29 Окт.', N'не читаем'),
0186.sql(681): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Шадура', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Ба ', N'ран.', N'29 Окт.', N'не читаем'),
0186.sql(682): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Ярсъ', N'Іоганъ', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'М ', N'ран.', N'29 Окт.', N'не читаем'),
0186.sql(683): ('02974', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Русановъ', N'Степанъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кланской', N'', N'', N'ран.', N'31 Окт.', N''),
0186.sql(684): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Бережной', N'Федоръ', N'Дмитр.', N'', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кланской', N'', N'', N'ран.', N'31 Окт.', N''),
0186.sql(685): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Стариковъ', N'Моисей', N'Ал.', N'', N'хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'31 Окт.', N''),
0186.sql(686): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Великій', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровск.', N'', N'Сергѣевка', N'ран.', N'31 Окт.', N'не читаем'),
0186.sql(687): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Самсоновъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Ц', N'', N'Никол', N'ран.', N'31 Окт.', N'не читаем'),
0186.sql(688): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Ларантъ', N'Яковъ', N'Осиповъ', N'', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Золотонина', N'ран.', N'31 Окт.', N''),
0186.sql(689): ('02974', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Гольцовъ', N'Ал-ѣй', N'Яковлевъ', N'прав.', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Корниловка', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(690): ('02974', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Гольцовъ', N'Андрей', N'Павл.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Корниловка', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(691): ('02974', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гордіенко', N'Никита', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'Качалинскаго', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(692): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Осоткинъ', N'Дмитрій', N'Ал-евъ', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Покровск.', N'', N'Уса', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(693): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Иванченко', N'Григ.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Кольцовой', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(694): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Колашниковъ', N'Семенъ', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Б.-Кулачинск.', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(695): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Клюевъ', N'Василій', N'Григор.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Лагушкиной', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(696): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Шарунъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'Романовка', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""пос.""'),
0186.sql(697): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Шульгинъ', N'Степанъ', N'Матвеев.', N'', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Нагибиной', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(698): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Лаптевъ', N'Іосифъ', N'', N'', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Пановской', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(699): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Храменковъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Густоеровской', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(700): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Цибизовъ', N'Константинъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Зареевской', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(701): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Храповъ', N'Григорій', N'', N'', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Б.-Озерной', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(702): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Харлатинъ', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Вес. Привалъ', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(703): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Поляковъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Потапиной', N'ран.', N'3 Нбр.', N''),
0186.sql(704): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Кучковъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевской', N'', N'Ка ', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(705): ('02974', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Горанинъ', N'Павелъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевской', N'', N'Ка', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(706): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Медвѣдевъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Х', N'', N'Б', N'ран.', N'3 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(707): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Агофоновъ', N'Родіонъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской', N'', N'Бажен', N'ран.', N'3 Нбр.', N'"""и д.""'),
0186.sql(708): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Кузьминъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(709): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сорокинъ', N'Петръ', N'Гавриловъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ч', N'', N'Др', N'убит', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(710): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Урусовъ', N'Михаилъ', N'Васил.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Троицк.', N'Луговк.', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N'тип нас. Пункта не указа'),
0186.sql(711): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сидѣльниковъ', N'Иванъ', N'Ефрем.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Иконинков.', N'Икон', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(712): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Петренко', N'Денисъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Саргатской', N'Саргат.', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(713): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Подчиваловъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(714): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Долининъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Галеволинецк.', N'', N'', N'убит', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(715): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Мелихоновъ', N'Никита', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Ку', N'', N'Васильев.', N'убит', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(716): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Кирѣевъ', N'Ефимъ', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Демьян', N'', N'Нов.- Никол', N'убит', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(717): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Томиловъ', N'Николай', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Ус ', N'', N'К', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(718): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Чеченинъ', N'Трофимъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Плоской', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(719): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Мироновъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'Петровка', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(720): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Бѣликовъ', N'Артемій', N'Ф', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'Сидоровка', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(721): ('02975', N'Тобольская губ.', N'подпр.', N'Бандуринъ', N'Иванъ', N'Горд.', N'прав.', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'', N'Р', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(722): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Сѣвериновъ', N'Петръ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Любинск.', N'Люб', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(723): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Четвериковъ', N'Евсѣй', N'Ник.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Карасув.', N'', N'Ру', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(724): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Вятчининъ', N'Петръ', N'Фад.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Велижанской', N'Велиж', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(725): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Положенцевъ ', N'Илья', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'Сидоров.', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(726): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Казанцевъ', N'Ефимъ', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'К', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(727): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Полещукъ', N'Никита', N'Сав.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'О', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(728): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Привѣткинъ', N'Павелъ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Кас', N'', N'Федоровка', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(729): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Бѣлянскій', N'Инок.', N'Арист.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Тавдинск.', N'Тавд.', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(730): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сафоновъ', N'Егоръ', N'Тимоф.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровск.', N'', N'О', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(731): ('02975', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Кузнецовъ', N'Василій', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Ку', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(732): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Емельяновъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру', N'', N'К', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(733): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Чіунанъ', N'Тимофей', N'Федоровъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'Бѣл', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(734): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Швецовъ', N'Федоръ', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынск.', N'Дуб', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(735): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Михайловъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'Кулик', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(736): ('02975', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Максимовъ', N'Ал-дръ', N'Ал.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Тургальск.', N'', N'Ю', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(737): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Глебовъ', N'Федоръ', N'Авер.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинс.', N'Кулач', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(738): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Кокшаровъ', N'Иванъ', N'Григор.', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'Т', N'', N'Щ', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(739): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Кенько', N'Іосифъ', N'Устиновъ', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'', N'', N'Зарѣчья', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(740): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Черень', N'Григорій', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Сыропатской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(741): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Колчачовъ', N'Андрей', N'Спир.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Новоселовка', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(742): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Щецеревъ', N'Степанъ', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'А ', N'', N'Ш', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(743): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'', N'', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(744): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Смирновъ', N'Платонъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(745): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Таранъ', N'Иванъ', N'Логиновъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'', N'К', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(746): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Русскихъ', N'Петръ', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'П', N'', N'С', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(747): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Цалковъ', N'Станисл.', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'И ', N'', N'К', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(748): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Смирновъ', N'Семенъ', N'Степан.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'К', N'', N'С', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(749): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Плехановъ', N'Петръ', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'К', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(750): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Трофимовъ', N'Кузьма', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ис', N'', N'Б', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(751): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Захваткинъ', N'Ал-ѣй', N'Семеновъ.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынск.', N'Дуб', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(752): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Красиличъ', N'Прокопій', N'Ник.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Могольск.', N'', N'Ново-Кіевки', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(753): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Бусыгинъ', N'Степанъ', N'Тимоф.', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'Жуковск.', N'', N'Бо', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(754): ('02975', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Саламатовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(755): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Епанчинцевъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Саргатской', N'', N'Сиб. Сарг.', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(756): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Черновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинск.', N'Луз', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(757): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Синченко', N'Кириллъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинск.', N'Луз', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(758): ('02975', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Шиловъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'', N'', N'Б.-Горелки', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(759): ('02975', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Грошевъ', N'Григорій', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Карасув.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(760): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Зозуля', N'Лука', N'Андреевичъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куз', N'', N'Г', N'ран.', N'28 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(761): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Шевченко', N'Никита', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кру', N'', N'Демья', N'ран.', N'28 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(762): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Слѣпченко', N'Харитонъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевской', N'', N'З ', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(763): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Арбузовъ', N'Тимофей', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Царицын.', N'', N'К', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(764): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Глодунъ', N'Петръ', N'Моисеевъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Царицынск.', N'', N'В ', N'ран.', N'27 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(765): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Мезенцевъ', N'Алексѣй', N'Ал.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'Сегеревка', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(766): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Литвиновъ', N'Гавріилъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинск.', N'Люб', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(767): ('02976', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Баловъ', N'Тимофей', N'Степан.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Курт', N'', N'Пафской', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(768): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Малагинъ', N'Карпъ', N'Михайл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Корс', N'', N'Рус', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(769): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Черенко', N'Нестеръ', N'Антон.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Царицын.', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(770): ('02976', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Кириковъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кл ', N'', N'Сергѣ', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(771): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Петровъ', N'Алексѣй', N'Петровъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(772): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Трофимовъ', N'Моисей', N'Абр.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Ис', N'', N'Ив', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(773): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Баковъ', N'Иванъ', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кулач ', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(774): ('02976', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Антоновъ', N'Иванъ', N'Пронаев', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Саргатской', N'Саргат.', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(775): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Митрофановъ', N'Евстафій', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'К', N'', N'Ш', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(776): ('02976', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Богдановъ', N'Сергѣй', N'Васил.', N'прав.', N'', N'гор. Кургана', N'', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(777): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Козявкинъ', N'Афанас.', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'К', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(778): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Рѣдькинъ', N'Харитонъ', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Б.-П', N'', N'Л', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(779): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Боганцевъ', N'Гавріилъ', N'Дем.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лебяжинской', N'Леб', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'"""и с.""'),
0186.sql(780): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сипачевъ', N'Степанъ', N'Серг.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Крутинск', N'', N'Егор', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(781): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шукинъ', N'Кириллъ', N'Васил.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(782): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Аксаринъ', N'Еремѣй', N'', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Караульноярск.', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(783): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Тароновъ', N'Кузьма', N'Егоровъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Крас', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(784): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Сапуновъ', N'Кузьма', N'Михайл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Р ', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(785): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Рыбаковъ', N'Романъ', N'Марк.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Б.-П', N'', N'Кут', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(786): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Баракинъ', N'Иванъ', N'Тимоф.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(787): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Яненко', N'Ефимъ', N'Михайл.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(788): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Марченко', N'Григорій', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N''),
0186.sql(789): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Левдинскій', N'Алексѣй', N'Кас.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Е', N'', N'С', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(790): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Пъянковъ', N'Ларіонъ', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Тугулымск.', N'', N'', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(791): ('02976', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о.', N'Афанасьевъ', N'Иванъ', N'Евген.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'С', N'', N'Ш', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(792): ('02976', N'Тобольская губ.', N'добр.стр.', N'Гречищевъ', N'Григорій', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Том', N'', N'Пр', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(793): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Леванккъ', N'Калистратъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'', N'', N'Но', N'ран.', N'21 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(794): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Никифоровъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'У', N'', N'В ', N'ран.', N'21 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(795): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Вышутинъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'У', N'', N'В ', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(796): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Караульныхъ', N'Алексѣй', N'Ст.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Га', N'', N'М', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(797): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Пуршовъ', N'Кузьма', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Караульноярск.', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(798): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Севрюгинъ', N'Григорій', N'Инок.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Га', N'', N'Б', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(799): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Афонинъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(800): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Бариновъ', N'Петръ', N'Роман.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(801): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Кривогузовъ', N'Дан.', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тобольскаго', N'А ', N'', N'Преображ.', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(802): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Коваленко', N'Василій', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровск.', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(803): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Ковачевъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Н', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр', N'не читаем'),
0186.sql(804): ('02976', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Головановъ', N'Ефимъ', N'Куз.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Царицын', N'', N'Коч.', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем'),
0186.sql(805): ('02976', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Девайкинъ', N'Иванъ', N'Сидор.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Е', N'', N'уч. Семи', N'ран.', N'23 Нбр.', N'не читаем')
0192.sql(338): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Табанаковъ', N'Іос.', N'Ульян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Яровской', N'с.Яръ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(339): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловъ', N'Владим.', N'Евген.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Успенск.', N'с.Парахалова', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(340): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Никита', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебрян.', N'', N'д.Богдановка', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0192.sql(341): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Микъ', N'Гавр.', N'Иванов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Большевск.', N'', N'д.М', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(342): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Завьяловъ', N'Андр.', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Елинской', N'', N'д.Смирнова', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(343): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Валуевъ', N'Прок.', N'Владим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской ', N'', N'', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(344): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шипуновъ', N'Андр.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской ', N'', N'', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(345): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Котляровъ', N'Леонт.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской ', N'с.Н.-Троицкое', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(346): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Чешагоровъ', N'Яковъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянск.', N'', N'д.Лешанин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(347): ('03064', N'Тобольская губ.', N'мл.у.-о.', N'Кощелевъ', N'Ал-дръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской ', N'', N'д.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(348): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Назаровъ', N'Ефимъ', N'Нест.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Батуров.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(349): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлоусовъ', N'Филип.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сыропятск.', N'', N'д.Половинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(350): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бугановъ', N'Романъ', N'Кондр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Адреевск.', N'с.Желатный', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(351): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Моргунъ', N'Осипъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянск.', N'', N'д.Демьяновск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(352): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Полещукъ', N'Ефимъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покроск.', N'с.Ононешльк.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(353): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Хохловской', N'', N'д.Горький', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(354): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Постниковъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Фоломской', N'', N'д.Баландин', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(355): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мосуновъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Тандикской', N'', N'д.Петровки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(356): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Приходинъ', N'Ефимъ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Пашск.', N'с.Н.-Троицкое', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(357): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рѣдкозубовъ', N'Гавріилъ', N'Константиновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянск.', N'', N'д.Хижанки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(358): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Соколовскій', N'Ив.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Кутлишск.', N'', N'д.Цуяньск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(359): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Колмагоровъ', N'Ник.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Тюмени', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0192.sql(360): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мащинъ', N'Савелій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчин.', N'', N'д.Нахиндина', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0192.sql(361): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шавва', N'Прокопій', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгун.', N'', N'п.Лор.-Меликова', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0192.sql(362): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Девятковъ', N'Евдок.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Тавдинской ', N'', N'', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0192.sql(363): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кубасовъ', N'Яковъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Линской', N'', N'д.Леескинк.', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0192.sql(364): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Толкачевъ', N'Кириллъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Бажск.', N'с.Н.-Троицкое', N'', N'Ран.', N'12 Нбр.', N''),
0192.sql(365): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тонько', N'Федоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Могиль.', N'', N'д.Анбравск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(366): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Бородовицынъ', N'Лазарь', N'Селивановичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровск.', N'', N'д.Лагушин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(367): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Булучевскій', N'Егоръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Остаховск.', N'', N'д.Половинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(368): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Бунчукъ', N'Григ.', N'Моис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'', N'д.Кочковат.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(369): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Степкинъ', N'Степ.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.Ольшовки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(370): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Поспѣлковъ', N'Егоръ', N'Ник.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Богаданск.', N'', N'д.Головинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(371): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Каргопольцевъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Пошиховск.', N'', N'д.Н.-Покров.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(372): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тушинскій', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.Язанчиной', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(373): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Юрловъ', N'Илья', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Антроновск.', N'', N'д.Ершанки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(374): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ярковъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Тавчинской', N'', N'п.Печенки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(375): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зюнинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторевскаго', N'Даниловск.', N'', N'д.Евеленки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(376): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Машковскій', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'И.', N'', N'д.Ак новки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(377): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зубковъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Остатов.', N'', N'д.Потапинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(378): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Малыгинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Покровск.', N'', N'д.Кабанье', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(379): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Порыгинъ', N'Егоръ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянск.', N'', N'д.Линчики', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(380): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Монопасовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянск.', N'', N'д.Линчики', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(381): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бруге', N'Робертъ', N'', N'Лют.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Корнилов.', N'', N'д.Салимовки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(382): ('03064', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Воробей', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'с.Покровской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(383): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Евтушенко', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царецынской в.', N'с.Царецынской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(384): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дмитріевъ', N'Иванъ', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянской в.', N'с.Крупянской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(385): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ермаковъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Антреновск.', N'', N'с.Красова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(386): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пьянковъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Кургана', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(387): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хрусталевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д.Малошценской ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(388): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Карабанъ', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Карсаш.', N'', N'д.Николаевки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(389): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тарниковъ', N'Яковъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лонганск.', N'', N'д.Антоновки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(390): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Красуля', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Башин.', N'с.Преображенск.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(391): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Голановскій', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Клавской', N'', N'д.Некрасинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(392): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ровенскій', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебрян.', N'', N'д.Сосновки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(393): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лебедевъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Калмык.', N'', N'д.Андреевки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(394): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Петръ', N'Тарас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицын.', N'', N'д.Кочковаты', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(395): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крапивка', N'Мих.', N'Давыд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'И.', N'', N'д.Рощинской', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(396): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бондаренко', N'Ѳедотъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Кабанье', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(397): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гнѣдовъ', N'Абрамъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Кабанье', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(398): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дугинъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д.Розовки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(399): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дѣвайкинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.Ольшовки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(400): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Скляръ', N'Петръ', N'Федор', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Музанской', N'', N'д.Ивановки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(401): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горбуновъ', N'Никол.', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Б.-Могилев.', N'', N'д.Рогаловск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(402): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горбачевъ', N'Ал-ѣй', N'Иллар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубынской ', N'', N'д.Грохи', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(403): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черевко', N'Никиф.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царинск.', N'', N'д.Н.-Прокой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(404): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Аноферовъ', N'Андр.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Королк.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(405): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Табалинъ', N'Тимоф.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Антроновск.', N'', N'д.Андреевки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(406): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Быковъ', N'Евдок.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяжинск.', N'', N'д.Слобучк.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(407): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Нестеровъ', N'Захаръ', N'Нест.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Т.', N'', N'д.Антоновск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(408): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сырьевъ', N'Федоръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Песчанск.', N'', N'д.Сырьево', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(409): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Худорошко', N'Серг.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Драгунск.', N'с.Драгуново', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(410): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шараповъ', N'Митроф.', N'Ил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевск.', N'', N'д.Спасской', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(411): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Горловъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'', N'д.В.-Правой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(412): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мальцевъ', N'Ефимъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулянов.', N'', N'д.Луговской', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(413): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ефименко', N'Конст.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кратолуч.', N'', N'д.Петровки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(414): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мокринскій', N'Емьянъ', N'Спирид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Евраульнсар.', N'', N'д.Соколы', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(415): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Адовъ', N'Степанъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Бутгапвск.', N'', N'д.Ориково', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(416): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Кузнечевскій', N'Николай', N'Андреевичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Усининской в.', N'с.Усининской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(417): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Лощининъ', N'Ив.', N'Никан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Б.-Мосильск.', N'', N'д.Левинки', N'Конт.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(418): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Девятковъ', N'Мих.', N'Семен.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Тандинской в.', N'с.Тандинской', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(419): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мокачевъ', N'Павелъ', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Еланской', N'', N'д.Закроивки', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(420): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бобенко', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Андр.', N'', N'х.Южно-Подолъ', N'Ран.', N'28 Нбр.', N''),
0192.sql(421): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Чугуновъ', N'Ѳедотъ', N'Зах.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгун.', N'', N'д.Минотинскъ', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0192.sql(422): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шевелевъ', N'Сидоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Любинской', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(423): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Головыринъ', N'Мих.', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лабажинск.', N'', N'д.Рожново', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(424): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Глуздакъ', N'Андрей', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'', N'д.Севраново', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(425): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Нечипуренко', N'Ром.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреев.', N'', N'д.Севраново', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(426): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Коркинъ', N'Зиновій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д.Лерово', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(427): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Варламовъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Яровск.', N'', N'д.Молоковской', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(428): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хромовъ', N'Яковъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локсимск.', N'', N'д.Николаевки', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(429): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Квачъ', N'Петръ', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Глубнова', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(430): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Журинъ', N'Тихонъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Анаровой', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(431): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Севрюгинъ', N'Семенъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д.Чешской', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(432): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плехановъ', N'Егоръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Успенской', N'', N'д.Утожской', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(433): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Семокъ', N'Мефодій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Голубков.', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(434): ('03065', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Казинкинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андроновск.', N'с.Сѣверкаръ', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(435): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Серпіенко', N'Яковъ', N'Моис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'с.Босиреев.', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(436): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горячій', N'Петръ', N'Осипов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'Икодольск.', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(437): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Строковъ', N'Яковъ', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Любинской', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(438): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Константиновъ', N'Прокопій', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Багодинской', N'', N'д.Кильин.', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(439): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Стрѣлокъ', N'Афан.', N'Малак.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(440): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мосинъ', N'Ал-сѣй', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликов.', N'с.Воскресен.', N'', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(441): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлкинъ', N'Филиппъ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Могильск.', N'с.Б.-Мошильск.', N'', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(442): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Гавриловъ', N'Никол.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Хомутовск.', N'', N'д.Горькой', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(443): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чеченикъ', N'Трофимъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д.Плоское', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(444): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Понченко', N'Григ.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебринск.', N'', N'д.Сагаров.', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(445): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Смирновъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'с.Чистоозерск.', N'', N'Конт.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(446): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Савченко', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Любинской', N'', N'Конт.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(447): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мухинъ', N'Петръ', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебринск.', N'', N'д.Петровки', N'Конт.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(448): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трепуновъ', N'Григорій', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'', N'д.Китинты', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(449): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Веретениковъ', N'Иванъ', N'Калистратовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Любинской', N'', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(450): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бондуринъ', N'Павелъ', N'Горд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'д.Рыбанов.', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(451): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Положенцовъ', N'Никол.', N'Х.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебринск.', N'', N'д.Сидоров.', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(452): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Третьяковъ', N'Яковъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'', N'д.Павловки', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(453): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Савченко', N'Иванъ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Любинской', N'', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(454): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дудко', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'д.Ранитов.', N'Ран.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(455): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Саливанъ', N'Климентій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'', N'д.Павловки', N'Конт.', N'1 Нбр.', N''),
0192.sql(456): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Мих.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевскаго', N'', N'д.Кирсанова', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(457): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Поповъ', N'Констант.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д.Ивановки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(458): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Харитоновъ', N'Кузьма', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковской', N'', N'д.Лабоша', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(459): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоренко', N'', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковской', N'', N'д.Лабоша', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(460): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мандрыгеля', N'Сем.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д.Стопакова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(461): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Вырловъ', N'Григорій', N'Марк.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д.Ивановки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(462): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловъ', N'Харитонъ', N'Троф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'Алексѣев.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(463): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.Шавач.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(464): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мелкозеровъ', N'Тарасъ', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Истошинск.', N'', N'д.Басоногов.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(465): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Екимовъ', N'Тихонъ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Истошинск.', N'', N'д.Басоногов.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(466): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Калугинъ', N'Троф.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Истошинск.', N'', N'д.Басоногов.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(467): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Харченко', N'Ал-дръ', N'Савел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Царицынск.', N'с.Благовѣщ.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(468): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ящанъ', N'Яковъ', N'Матвѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Ашировой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(469): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Толоканъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Ашировой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(470): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Волосачъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Добровской', N'', N'д.Алинищин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(471): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Захарченко', N'Сидоръ', N'Сав.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынск.', N'с.Благовѣщ.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(472): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Романченко', N'Вас.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Уточе.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(473): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носковъ', N'Андрей', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крутолинск.', N'с.Б.-Катан.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(474): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коркинъ', N'Федоръ', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Каменской ', N'с.Каменской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(475): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Божановъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Туранской', N'', N'д.Андронов.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(476): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильинъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(477): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Голенецкій', N'Вас.', N'Саввичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Тюмени', N'', N'', N'', N'Ран.', N'2 Нбр.', N''),
0192.sql(478): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лаврентьевъ', N'Вас.', N'Иллар.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Г.Л.', N'', N'д.Боръ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(479): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Григорьевъ', N'Ром.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской ', N'с.Баженовской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(480): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Фединъ', N'Андрей', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д.Андреевки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(481): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бебенышевъ', N'Аристархъ', N'Михайловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сиргатской', N'', N'х.Иктемисъ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(482): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бердниковъ', N'Тимоф.', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Белижанск.', N'', N'д.Круглова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(483): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Быковъ', N'Потръ', N'Лаврент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Белижанск.', N'', N'д.Круглова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(484): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горбуновъ', N'Аввак.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Баженовской ', N'с.Баженовской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(485): ('03066', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Палаткинъ', N'Ал-сѣй', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Баженовской ', N'с.Баженовской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(486): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Голубенко', N'Андрей', N'Іос.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Покровск.', N'', N'д.Троицкой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(487): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Курьяновъ', N'Борисъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Логивівск.', N'', N'д.Екатерин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(488): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Камакинъ', N'Карпъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Микишин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(489): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матушенко', N'Сид.', N'Емел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубыкской', N'', N'д.Грачи', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(490): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Непомнящій', N'Трофимъ', N'Назаровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'С.Карасут.', N'', N'д.Чистосатр.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(491): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пакусинъ', N'Матв.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Круталинской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(492): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Печковскій', N'Васил.', N'Ва.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'д.Пашень', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(493): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пушменцевъ', N'Провій', N'Филипповъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Мокшино', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(494): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пахотинъ', N'Мих.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'', N'д.Каталин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(495): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рудницкій', N'Григорій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Икониковск.', N'', N'д.Аставки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(496): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семеновъ', N'Григ.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубинской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(497): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чемулинъ', N'Семенъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'', N'д.Мокшино', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(498): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шиловъ', N'Никиф.', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Озерской', N'', N'д.Куровки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(499): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шадринъ', N'Афанасій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'с.Казарск.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(500): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Любовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Корниловск.', N'', N'д.Б.-Роговъ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(501): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ульяновъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'', N'Туринскаго', N'Добровской', N'', N'пос.Грагъ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(502): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Яковлевъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гузинской ', N'с.Гузинской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(503): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Горняго', N'Никита', N'Ива.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'пос.Никол.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(504): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Балашевъ', N'Никита', N'Ил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.В.-Сидор.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(505): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Прокопенко', N'Вас.', N'Прок.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'пос.Никол.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(506): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Крутько', N'Филиппъ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'Григорьев.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(507): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Семенченко', N'Вас.', N'Степ.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Августовской ', N'с.Августовской', N'', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(508): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коваленко', N'Захаръ', N'Серг.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'пос.Погран.', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(509): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Максимовъ', N'Григ.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Черкушевск.', N'', N'д.Черкояр.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(510): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гиркунскій', N'Сергѣй', N'Ѳед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д.Погранич.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(511): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Румановъ', N'Дмитрій', N'Степ.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д.Николаев.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(512): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Соколовъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Товдинской в.', N'с.Товдинской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(513): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Беньзя', N'Иванъ', N'Петровичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'Плутанин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(514): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коглякинъ', N'Даніилъ', N'', N'Прав.', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(515): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гуревъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(516): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоренко', N'Евстафій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(517): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Стороженко', N'Григорій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(518): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Исаковъ', N'Дмитрій', N'Исак.', N'', N'', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(519): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бондаренко', N'Афанасій', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Тивдинской', N'', N'д.П.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(520): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кубьевскій', N'Петръ', N'', N'', N'', N'Тобольскаго', N'Кугаевской в.', N'с.Кугаевской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(521): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Епанчинцевъ', N'Дмитрій', N'Илларіоновъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(522): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вишнякъ', N'Поликарпъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д.Николаевъ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(523): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шадринъ', N'Артемій', N'Хар.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Казаки', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(524): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рюпинъ', N'Стефанъ', N'Ефим.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Каменск.', N'', N'д.Сорокинов.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(525): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Урасовъ', N'Никита', N'Петр.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынской ', N'с.Дуюынской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(526): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Фукаловъ', N'Пантелеймонъ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынской ', N'с.Дуюынской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(527): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сапожниковъ', N'Ив.', N'Сем.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской ', N'с.Куликовской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(528): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Утко', N'Захаръ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покивовск.', N'', N'д.Троицкой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(529): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Панфиловъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Созоновской ', N'с.Созоновской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(530): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Брюхановъ', N'Парфенъ', N'Ст.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Тугулинск.', N'', N'д.Брюлин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(531): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ивитовъ', N'Максимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинск.', N'', N'д.Ильинки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(532): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колчановъ', N'Троф.', N'Прок.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Гил.-Липотоц.', N'', N'д.Комар.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(533): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вьюховъ', N'Степанъ', N'Ѳедот.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(534): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Артамоновъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(535): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Айдаковъ', N'Корвилъ', N'Игн.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(536): ('03067', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Веремьевъ', N'Евгеній', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лунинск.', N'с.Константин.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(537): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Олатаевъ', N'Николай', N'', N'', N'', N'гор.Тюмени', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(538): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кочневъ', N'Вас.', N'Митроф.', N'', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'с.Кондаковки', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(539): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коганъ', N'Лазарь', N'', N'', N'', N'Тобольскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(540): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Стариковъ', N'Макаръ', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'', N'д.Гагарин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(541): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Суворовъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(542): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Завьяловъ', N'Филиппъ', N'Ал.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с.Сумской ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(543): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Юлаевъ', N'Егоръ', N'Яковл.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'с.Серебрянск.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(544): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бушуевъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'с.Гол.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(545): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Манцыревъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'д.Исаков.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(546): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Костроминъ', N'Леонтій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'с.Потапино', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(547): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коваленко', N'Семенъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кошурской', N'', N'д.Большегор.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(548): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шумейко', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'с.Николаев.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(549): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пономаревъ', N'Илья', N'Степ.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Соргатской ', N'с.Соргатской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(550): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кабаковъ', N'Степ.', N'Георг.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Соргатской ', N'с.Соргатской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(551): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Мих.', N'Давид.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куличинск.', N'с.Николаев.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(552): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кучеровъ', N'Иванъ', N'Кирил.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянск.', N'', N'д.Искровой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(553): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Солопахинъ', N'Даніилъ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Богондинск.', N'с.Мокацы', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(554): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пушкаревъ', N'Вас.', N'Степ.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Соргатской ', N'с.Соргатской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(555): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бѣликовъ', N'Іульянъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куличинск.', N'с.Николаев.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(556): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Соловаткинъ', N'Кириллъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Иколиковской', N'', N'д.Михайл.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(557): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Солнцевъ', N'Филиппъ', N'Ал.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д.Синково', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(558): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кипреевъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'с.Яковлевки', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(559): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Бѣлкинъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Караульноярск.', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(560): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Юдинъ', N'Владиміръ', N'Дм.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д.Чирковской', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(561): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Демиденокъ', N'Терентій', N'Михайловъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Иколиковской', N'', N'д.Яковл.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(562): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чайкинъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Большепесчан.', N'', N'д.Марков.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(563): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мулинцевъ', N'Григ.', N'Мих.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Болг.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(564): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плюснинъ', N'Феокт.', N'Арт.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Писалин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(565): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Стафѣевъ', N'Игнатій', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Жабако', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(566): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Романовъ', N'Андрей', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской ', N'', N'д.Лузинской', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(567): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плюснинъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Погьянь', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(568): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мостовой', N'Елисѣй', N'Марк.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Львовин.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(569): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Язовъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Кабакова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(570): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пятковъ', N'Ѳедотъ', N'Яковл.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Большепесч.', N'с.Большепесч.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(571): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Василій', N'Григ.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Черемицев.', N'', N'д. Успенск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(572): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плюснинъ', N'Иванъ', N'Арт.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Песьян.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(573): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Труновъ', N'Никита', N'Иван.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лунинской', N'', N'д.Ивановки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(574): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Худорожко', N'Андрей', N'Павл.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской ', N'с.Лузинской', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(575): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кусеевъ', N'Архипъ', N'Захар.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской ', N'', N'д.К.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(576): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ковалевъ', N'Андрей', N'Фил.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д.Яковлевки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(577): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яровой', N'Діонисъ', N'Страт.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Кабановой', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(578): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Никита', N'', N'', N'', N'Туринскаго', N'Тоборинск.', N'', N'д.Фунтковъ', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(579): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дунаевъ', N'Елизаръ', N'Иван.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Львовки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(580): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Прюснинъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерск.', N'', N'д.Письян.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(581): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Налобинъ', N'Панф.', N'Мих.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Гил.-Липецк.', N'', N'д.Комар.', N'Ран.ост.въ строю', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(582): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дроздецкій', N'Петръ', N'', N'', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Афонской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(583): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Дроздовъ', N'Власій', N'Конст.', N'', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Н.-Георгіев.', N'', N'д.Хисанск.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(584): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Сидоровъ', N'Максимъ', N'Сид.', N'', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Усть-Пичтын.', N'', N'д.Тимоф.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(585): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пряхинъ', N'Ананій', N'Емел.', N'', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовск.', N'', N'д.Архиповки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(586): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Дмитрій', N'Вас.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Еланской', N'с.Ут.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(587): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поларшиновъ', N'Петръ', N'Васильевъ', N'', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской в.', N'', N'д.Комыки', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(588): ('03068', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Боберовъ', N'Ефимъ', N'Серг.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск', N'', N'д.Р.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(589): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Борковъ', N'Ефимъ', N'Артам.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Крутилин.', N'с.Б.-Мит.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(590): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лысовъ', N'Михаилъ', N'Петр.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Круплинской', N'', N'д.Р.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(591): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кукарцевъ', N'Андрей', N'Ил.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской в.', N'', N'д.Митайлы', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(592): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Андрей', N'Павл.', N'', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Клинской', N'', N'д.В.-Сидоровк.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(593): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шипищинъ', N'Никол.', N'Вас.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Круплинской', N'', N'д.Крупили', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(594): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Желворонковъ', N'Давидъ', N'Прохоровъ', N'', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Круплинской', N'', N'д.Д.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(595): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Лаврентьевъ', N'Андрей', N'Касьяновъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Гилеколинской', N'с.Боръ', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(596): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Токаревъ', N'Евстаф.', N'Ник.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Тугулинск.', N'', N'д.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(597): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Рыженко', N'Никита', N'Серг.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Каменской ', N'с.Федосеев.', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(598): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Балашовъ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Еланской', N'', N'д.Чер.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(599): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Салковъ', N'Василій', N'Логин.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Каменской', N'', N'д.Бухтова', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(600): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Онуфріевъ', N'Прок.', N'Иллар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Афонской', N'', N'д.Ново.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(601): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитинъ', N'Сем.', N'Кирил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ултырсокй', N'с.Воробьева', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(602): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Осинцевъ', N'Петръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'д.Ш.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(603): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Желудевъ', N'Матвѣй', N'Еф.', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Афонской', N'с.Н.-Георгіевю', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(604): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пушкаревъ', N'Ефремъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Групан.', N'', N'д.Б.-Ч.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(605): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Борисовъ', N'Прокопій', N'Гр.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Уктусской', N'с.Воробьево', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0192.sql(606): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Цыдѣльниковъ', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузанской', N'', N'д.', N'Ран.', N'28 Окт.', N''),
0192.sql(607): ('03069', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Петръ', N'Васил.', N'Прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д.Боркотур.', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0196.sql(390): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Серебрянниковъ ', N'Егоръ ', N'Григорьевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(391): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кокоринъ ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(392): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Одинуевъ ', N'Ал-ѣй ', N'Исаак.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(393): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Бондаренко ', N'Илья ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(394): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Богданчиковъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(395): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Левшуновъ ', N'Семенъ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(396): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Курьяновъ ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(397): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лазаревъ ', N'Василій ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Клошанской', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(398): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Моисѣевъ ', N'Афан. ', N'Евсѣев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Клошанской', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(399): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вывальцевъ ', N'Андр. ', N'Іон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(400): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Цюнскій ', N'Герас. ', N'Ал-дров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(401): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Осиповъ ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(402): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Подлагуевъ ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'д. Кузнецова', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(403): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(404): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Голубовъ ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(405): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Андреевъ ', N'Сафронъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(406): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Бондаренко ', N'Илья ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(407): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дѣдовъ ', N'Михаилъ ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(408): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Леоновъ ', N'Никол. ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лисвинской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(409): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Могиловъ ', N'Петръ ', N'Тих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(410): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кокоринъ ', N'Акимъ ', N'Корн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(411): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Степановъ ', N'Ефимъ ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(412): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крапивинъ ', N'Андр. ', N'Наум.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(413): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Соловьевъ ', N'Петръ ', N'Елиз. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(414): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Злыдневъ ', N'Тарасъ ', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(415): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семеновъ ', N'Ефимъ ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Кривинской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(416): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мостовскихъ ', N'Георгій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(417): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Печенъ ', N'Антонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Понизовской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(418): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кородицынъ ', N'Вас.', N'Плат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(419): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кунгуруевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.Тобольск', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(420): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Доманинъ ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(421): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ермолинъ ', N'Иванъ', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Липчинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(422): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Костоусовъ ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинск. и д.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и деревни?'),
0196.sql(423): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Романовъ ', N'Семенъ ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинск. и д.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и деревни?'),
0196.sql(424): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Леонтій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Арлагульской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(425): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитинъ ', N'Наумъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(426): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(427): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(428): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Осеевъ ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Ватыревской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(429): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Ларкинъ ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Чернявской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(430): ('03129', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловъ ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(431): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Баженовъ ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(432): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ермаковъ ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(433): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Антипинъ ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(434): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Катаевъ ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(435): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Хаповъ ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Саломатинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(436): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Сырьевъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.Песчанск. и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'..и села'),
0196.sql(437): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тарховъ ', N'Кузьма', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(438): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Загребинъ ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'..и села'),
0196.sql(439): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федоровъ ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(440): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пуховъ ', N'Макаръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(441): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Епашниковъ ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(442): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлозеровъ ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(443): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Толстоногахъ ', N'Евгеній', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(444): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Сергѣй ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(445): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сметанинъ ', N'Федоръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(446): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Онуфріевъ ', N'Мих. ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(447): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыжковъ ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(448): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Денисовъ ', N'Михаилъ ', N'Ефр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(449): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитой ', N'Никол. ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Борисовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(450): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Жукъ ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(451): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Предѣинъ ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(452): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кузнецовъ ', N'Никол. ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(453): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коровинъ ', N'Дорофей ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(454): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Батарлыковъ ', N'Григ.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Батыревской и с.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'..и села'),
0196.sql(455): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кузнецовъ ', N'Никон. ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(456): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Киселевъ', N'Троф.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(457): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Моисѣевъ ', N'Афан. ', N'Евсѣевъ. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(458): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Рѣдьковъ ', N'Васил. ', N'Флегонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(459): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лушниковъ ', N'Ал-ѣй ', N'Венед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(460): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гайкаловъ ', N'Семенъ ', N'Евсеев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(461): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Калѣчинъ ', N'Степанъ ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(462): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Конунниковъ ', N'Пав. ', N'Прох. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(463): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагинъ ', N'Петръ ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(464): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Конюховъ ', N'Тимоф. ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(465): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шишовъ ', N'Гордѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(466): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Игнатьевъ ', N'Ив. ', N'Борис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(467): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дилевъ ', N'Владим. ', N'Лукьян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(468): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Нестеровъ ', N'Иванъ ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(469): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Каназинъ ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(470): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Брюховъ ', N'Васил. ', N'Ал-евъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(471): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дружининъ ', N'Иванъ ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(472): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Менщиковъ ', N'Пав. ', N'Дем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Успенской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(473): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козыловъ ', N'Дмитрій ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(474): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кирьяновъ ', N'Иванъ ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(475): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ ', N'Карпъ ', N'Парф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Линдерской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'..и села'),
0196.sql(476): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Непомнящій ', N'Ив. ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Введенской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'..и села'),
0196.sql(477): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Предѣинъ ', N'Иванъ ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Черновской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N''),
0196.sql(478): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трудинъ ', N'Ал-ѣй ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(479): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Фальковъ ', N'Ал-дръ ', N'Ѳом. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(480): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никитинъ ', N'Герасимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(481): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Александровъ ', N'Сем. ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(482): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сѣдинкинъ ', N'Ал-ѣй ', N'Викт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(483): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(484): ('03130', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Михайловъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Окт.', N'неразборчиво'),
0196.sql(485): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хлѣвцовъ ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(486): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Пшеничниковъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(487): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бразгинъ ', N'Иванъ ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(488): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колосовъ ', N'Павелъ', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Батыревской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(489): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Корнильцевъ ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Черновской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(490): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Корзовашовъ ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(491): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Миленинъ ', N'Миронъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Корниловской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(492): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Гавриловъ ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(493): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Семеновъ ', N'Илья ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(494): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Поповъ ', N'Иванъ ', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго.', N'Карачинской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(495): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Олимпіевъ ', N'Вас. ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(496): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Старковъ ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Гляденской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(497): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федотовъ ', N'Пантел. ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(498): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Никоновъ. ', N'Никол. ', N'Прокоп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(499): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Яковъ ', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(500): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Предѣинъ ', N'Венедиктъ ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(501): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бреховъ ', N'Макс. ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Ожимской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр.', N''),
0196.sql(502): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пеньковъ ', N'Андрей ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(503): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ ', N'Григор. ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(504): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чешегоровъ ', N'Никол. ', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(505): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Девятовъ ', N'Григор. ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(506): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Филипповъ ', N'Петръ ', N'Астаф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(507): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ежевъ ', N'Тихонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'д. Рякашихи', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(508): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ ', N'Владим. ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(509): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чемосгинъ ', N'Семенъ ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Караульскоярск.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(510): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ковалевъ ', N'Петръ ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(511): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Галанинъ ', N'Егоръ ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(512): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кунтаревъ ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(513): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Строжевъ ', N'Тимоф. ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(514): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Константиновъ ', N'Исаакъ ', N'Ивановичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(515): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Павловъ ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(516): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Черноскутъ ', N'Никиф. ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(517): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Парфеновъ ', N'Троф. ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(518): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ипатовъ ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(519): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кунгурцевъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Черемуховской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(520): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Урванцевъ ', N'Власъ ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(521): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ ', N'Евдок. ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Михдерской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(522): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Меньщиковъ ', N'Вас. ', N'Евгр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(523): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Девятовъ ', N'Никол. ', N'Виссар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(524): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мартюшевъ ', N'Семенъ ', N'Мих. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(525): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагинъ ', N'Петр ', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(526): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Гречкинъ ', N'Дмитр. ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Вединской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(527): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Давыдовъ ', N'Мих. ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернавской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(528): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Водянниковъ ', N'Куз. ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(529): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлоглазовъ ', N'Васил. ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Аладуйской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(530): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ ', N'Евгеній ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(531): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плаксинъ', N'Иванъ ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(532): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Михайловъ ', N'Петръ ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(533): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кадочниковъ ', N'Мих. ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Падеринской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(534): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Зыковъ ', N'Абрамъ ', N'Лукичъ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(535): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Борисовъ ', N'Макс. ', N'Владим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяжинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(536): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Барабанкинъ ', N'Пав. ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(537): ('03131', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ ', N'Иванъ ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(538): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трамниковъ ', N'Яков. ', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(539): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лебедевъ. ', N'Ал-ѣй', N'Лавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Кургана', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(540): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Андреевъ ', N'Ив. ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(541): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пуховъ ', N'Андрей', N'Ильичъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(542): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Михайловъ ', N'Гавр. ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(543): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дегтяревъ ', N'Мих. ', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Н.-Александр. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(544): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ульяновъ ', N'Илья ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Чернявской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'..и села, неразборчиво'),
0196.sql(545): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Панкратовъ ', N'Макаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(546): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Самсоновъ ', N'Григ. ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Старопреображ.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(547): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Пудовъ ', N'Сергѣй', N'Родіон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(548): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Копытовъ ', N'Петръ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.Кургана', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(549): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣев ', N'Акимъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Байдаровск. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(550): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Яковлквъ ', N'Дмитр.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Байдаровск. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(551): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рудновъ ', N'Мих.', N'Сидор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(552): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Захаровъ ', N'Ѳеокт.', N'Севаст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(553): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ситниковъ ', N'Григ.', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(554): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лазаревъ ', N'Мих.', N'Карп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(555): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Камарскій ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(556): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Калининъ ', N'Егоръ', N'Ал-евъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(557): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мухинъ ', N'Степ.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Густаховской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(558): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Федоръ', N'Ал-евъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(559): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Тамболинъ ', N'Ив.', N'Евстаф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(560): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Загребинъ ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лопатинской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(561): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Стуфіевъ ', N'Иванъ', N'Фрол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Арнагул.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(562): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Афан.', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Арнагул.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(563): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Хаповъ ', N'Евгеній', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(564): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(565): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сметанинъ ', N'Филипп.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(566): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крисановъ ', N'Акимъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Байдаровск. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(567): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плехановъ ', N'Ефимъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(568): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черкашинъ ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(569): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Довѣрчиковъ ', N'Филип.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(570): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмонденко ', N'Петръ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(571): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Левинъ ', N'Тихонъ', N'Иллар.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(572): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Матв.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(573): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Туголуковъ ', N'Лазар.', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(574): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Антоновъ ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(575): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Безпаловъ ', N'Леонт.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(576): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Камневъ ', N'Нестуръ ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(577): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Боровиковъ ', N'Фед.', N'Захар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(578): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлокрыловъ ', N'Андр.', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Дубровской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(579): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шамшуринъ ', N'Вас.', N'Сид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(580): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлобородовъ ', N'Моисей', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(581): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Якимовъ ', N'Семенъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лисьевской и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(582): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кодинцевъ ', N'Григ.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(583): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Немировъ', N'Ив.', N'Фирсов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(584): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Казанцевъ ', N'Ив.', N'Феофан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'М.Чаусовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(585): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яковлевъ ', N'Тимоф.', N'Демент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(586): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Носковъ ', N'Павелъ', N'Исаак.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(587): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Несговоровъ ', N'Фед. ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(588): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Штейнъ ', N'Емел.', N'Порфир.', N'Лют.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(589): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матюнинъ ', N'Васил.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(590): ('03132', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ено ', N'Георгій', N'Иванов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(591): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колесниковъ ', N'Дмитр.', N'Мат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(592): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бочановъ ', N'Сергѣй', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(593): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Водяниковъ ', N'Ал-дръ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Низпохобской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(594): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Маромыгинъ ', N'Ананій', N'Никитичъ ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(595): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ ', N'Григ.', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(596): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Алексѣевъ ', N'Андр.', N'Корн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Галащинск. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(597): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кучинъ ', N'Іосифъ', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(598): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ ', N'Никол.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(599): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ ', N'Тимоф.', N'Сильв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(600): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сѣрковъ ', N'Яковъ', N'Родіон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(601): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Истоминъ ', N'Акимъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(602): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шишкинъ ', N'Андрей', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(603): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ромнюкъ ', N'Маркъ', N'Роман.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(604): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Безбородовъ ', N'Петръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Берлинской в.', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(605): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильинъ ', N'Ал-дръ', N'Кирс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(606): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лушниковъ ', N'Сергѣй', N'Ивановичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(607): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бушуевъ ', N'Федоръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'М.Чаусовской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(608): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Артемьевъ. ', N'Ив.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'с. Копай', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(609): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Немировъ ', N'Никонъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(610): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Боровиковъ ', N'Ал-дръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(611): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Селезневъ ', N'Викт.', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(612): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Моисеенко ', N'Ив.', N'Игнат.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(613): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шульгинъ ', N'Егоръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(614): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рубанковъ ', N'Григ.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сыропятской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(615): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мимошенко ', N'Григ.', N'Дан.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(616): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Парыгинъ ', N'Терент.', N'Лар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(617): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Селезневъ ', N'Семен', N'Ѳедос.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крестьянской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(618): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Варрикъ ', N'Владим.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(619): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Домовъ ', N'Андрей', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(620): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Василій', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(621): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плюхинъ ', N'Яковъ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(622): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трубинъ ', N'Иванъ', N'Данил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(623): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Туранинъ ', N'Семенъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Линчинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(624): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Важанинъ ', N'Ал-дръ', N'Зах.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(625): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагимовъ ', N'Махам. ', N'Ханъ. ', N'Маг.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(626): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пустовскихъ ', N'Ал-ѣй', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Червитовской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(627): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лукинъ ', N'Никол.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(628): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сыксыновъ ', N'Горд.', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(629): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Губинъ ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(630): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ ', N'Егоръ', N'Артем.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(631): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Герасимовъ ', N'Пав.', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(632): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кривоноговъ ', N'Ив.', N'Ефим.', N'Един.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'новое значение'),
0196.sql(633): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мининъ ', N'Андрей', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(634): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лукьяновъ ', N'Емел.', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(635): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Яковлевъ ', N'Артем.', N'Евстиг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(636): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никифоровъ ', N'Андр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(637): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Никифоровъ ', N'Наум.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(638): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Харитоновъ ', N'Сильв.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(639): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Аксеновъ ', N'Никита', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сыропятск. в. и с.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'..и села'),
0196.sql(640): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Корнильцевъ ', N'Степ.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(641): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Абадковъ ', N'Даніилъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(642): ('03133', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Башлыковъ ', N'Ал-др', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(643): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Александровъ ', N'Адріанъ ', N'Александровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(644): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Гавриловъ ', N'Павелъ ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(645): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Галашевъ ', N'Петръ ', N'Зах.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(646): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Васильевъ ', N'Даніилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(647): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Язовскій ', N'Ал-ѣй ', N'Анис.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(648): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Латаковъ ', N'Андрей-Фотій ', N'Васильевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Н. Лабунской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(649): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Грачевъ ', N'Матв.', N'Петров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(650): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пахоруковъ ', N'Пав.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(651): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шураковъ ', N'Іосифъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(652): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Артемьевъ ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(653): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Щукинъ ', N'Тимоф. ', N'Арсент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(654): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Подкарытовъ ', N'Дмитрій ', N'Евгеньевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(655): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Емельяновъ ', N'Дмитр.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(656): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Тимохинъ ', N'Мих.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(657): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мерзляковъ ', N'Васил.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(658): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Прохоровъ ', N'Яковъ', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(659): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лузинъ ', N'Иванъ', N'Денис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(660): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кабаковъ ', N'Емел.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(661): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федоровъ ', N'Васил.', N'Демнт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(662): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Нелюбовъ ', N'Владим.', N'Кас.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.Кургана', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(663): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Балдашевъ ', N'Степ.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(664): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Толкачевъ ', N'Яковъ', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(665): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вяткинъ ', N'Андрей', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(666): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шкояръ ', N'Петръ ', N'Фаддѣев. ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(667): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Ефимъ', N'Викул.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(668): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Носковъ ', N'Меркурій', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(669): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шибаевъ ', N'Лукьянъ', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(670): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыбинъ ', N'Григорій', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(671): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ ', N'Иванъ', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(672): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Афанасьевъ ', N'Андрей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(673): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Щекинъ ', N'Мих.', N'Арсент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(674): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Степановъ ', N'Степ.', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(675): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Подпр.', N'Вегеря ', N'Афан. ', N'Емельян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(676): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Аксаринъ ', N'Тимоф.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(677): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Локтѣшинъ ', N'Сидор.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(678): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Золотухинъ ', N'Степ.', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(679): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Демидовъ ', N'Иванъ', N'Март.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Иковской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(680): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кирилловъ ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.Кургана', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(681): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шангауровъ ', N'Степ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(682): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Васильевъ ', N'Феофанъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(683): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ ', N'Ефимъ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(684): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Карловъ ', N'Павелъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(685): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Жевлановъ ', N'Андрей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Преображенской', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(686): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Кузьма ', N'Аксен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(687): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Вагановъ ', N'Сергѣй', N'Герас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(688): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Александровъ ', N'Адріанъ ', N'Яковлевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(689): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Язовскій ', N'Иванъ ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Введенской', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(690): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Абашкинъ ', N'Федоръ ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(691): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Рябовъ ', N'Нилъ ', N'Федоровъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N''),
0196.sql(692): ('03134', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Голямовъ ', N'Ал-ѣй ', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(693): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сорокинъ ', N'Игнатъ ', N'Адріан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ум. отъ р.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(694): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горскихъ ', N'Конст.', N'Фед.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Село-Чернолучье', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(695): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Генрикъ ', N'Сергѣй', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Село-Чернолучье', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(696): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гусевъ ', N'Андрей', N'Петров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Введенской в.', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт.', N''),
0196.sql(697): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Терлѣевъ ', N'Савватій', N'Спир.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(698): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Колбинъ ', N'Гавр.', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'1 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(699): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Смолинъ ', N'Ал-дръ', N'Козьм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Нбр.', N''),
0196.sql(700): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пшеничниковъ ', N'Иванъ', N'Марковичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'4 Нбр.', N''),
0196.sql(701): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шульгинъ ', N'Григ. ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Нбр.', N''),
0196.sql(702): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лихачевъ ', N'Прокоп. ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Фирсевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Нбр.', N''),
0196.sql(703): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мизинцевъ ', N'Иванъ ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Упоровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр.', N''),
0196.sql(704): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ ', N'Ал-дръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'Успенской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр.', N''),
0196.sql(705): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Завировъ ', N'Ахмедзянъ', N'', N'Магом.', N'Хол.', N'Тобольскаго.', N'Красницкой', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'8 Нбр.', N''),
0196.sql(706): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Косилевъ ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Лыбаевской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Нбр.', N''),
0196.sql(707): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Степаненко ', N'Самуилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'Ран.', N'21 Нбр.', N''),
0196.sql(708): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Неупокоевъ ', N'Степ. ', N'Карп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Нбр.', N''),
0196.sql(709): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Кобылкинъ. ', N'Дмитр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Самохваловкой', N'', N'', N'Ран.', N'21 Нбр.', N''),
0196.sql(710): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Климановъ ', N'Григ.', N'Ларіон. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебренск.', N'', N'', N'Ран.', N'17 Нбр.', N''),
0196.sql(711): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Михайловъ ', N'Яковъ', N'Ал-ев', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(712): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Лаврикъ ', N'Касьянъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(713): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черешнюкъ ', N'Сем.', N'Вас. ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(714): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Елеримовъ ', N'Андр.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(715): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ ', N'Степ.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(716): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Горн.', N'Арзинъ ', N'Платонъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(717): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матлинъ ', N'Илья', N'Давид.', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор.Тюмени', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 Нбр.', N''),
0196.sql(718): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Федоровъ ', N'Андрей', N'Артем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(719): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Просин ', N'Ал-ѣй', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(720): ('03135', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Доценко ', N'Михаилъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N'неразборчиво'),
0199.sql(389): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Москалевъ', N'Федоръ', N'Іос.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Кожинской', N'', N'д.Ус…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(390): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Красноруцкій', N'Филиппъ', N'Мефодіевичъ', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Рыб…', N'убитъ', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(391): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дудка', N'Адріанъ', N'Адр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андр.', N'', N'д. Ро…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(392): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Базылюковъ', N'Дмитр.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(393): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Золотаревъ', N'Федоръ', N'Петров.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Больш. Песчанск.', N'с. Больш. Песчан.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(394): ('03177', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Голяткинъ', N'Иванъ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Больш. Песчанск.', N'с. Больш. Песчан.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(395): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Проскуряковъ', N'Кузьма', N'Ивановичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Больш. Песчанск.', N'с. Больш. Песчан.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(396): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Долгушинъ', N'Никол.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Лузинской', N'', N'д. Гр…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(397): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Киселевъ', N'Кузьма', N'Петров.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Ант.', N'', N'д. Дѣ…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(398): ('03177', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Субботинъ', N'Василій', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Мо.льской', N'', N'д. Б. Моль…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(399): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кролевецъ', N'Данилъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кул…', N'', N'д. Тур…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(400): ('03177', N'Тобольская губ.', N'подпр.', N'Мѣшалкинъ', N'Петръ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кал…', N'', N'д. Чер..ус.', N'конт.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(401): ('03177', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Щуцкій', N'Ларіонъ', N'Герас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кел…', N'', N'д. Драгомир.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(402): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Букреевъ', N'Захаръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Петуховской', N'с. Петухов.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(403): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Уткинъ', N'Мих.', N'Андреевъ', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'К.с…', N'', N'д. С…дил.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(404): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рыбинъ', N'Тимофей', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Хар…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(405): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пеньковъ', N'Афан.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Луго…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(406): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рыбинъ', N'Андрей', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Хар…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(407): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чупинъ', N'Семенъ', N'Наумовъ', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Чурт…', N'', N'д. Мал…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(408): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пажъ', N'Федоръ', N'Иванов.', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ле…', N'', N'д. Рига', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(409): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мерцовъ', N'Матвѣй', N'Егор.', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ле…', N'', N'д. Гольфер…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(410): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сухановъ', N'Ив.', N'Львов.', N'лют.', N'жен.', N'гор. Кургана', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(411): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потаповъ', N'Сергѣй', N'Егор.', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'В. -Мог…', N'с. В.-Мог…', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(412): ('03177', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Проскуряковъ', N'Михаилъ', N'Семеновичъ', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'В. -Мог…', N'с. В.-Мог…', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(413): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сухаровъ', N'Полик.', N'Евген.', N'лют.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Афонской', N'с. Афон.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(414): ('03177', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Мельниковъ', N'Михаилъ', N'', N'лют.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Ра…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(415): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кононенко', N'Яковъ', N'', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'локтевской', N'', N'д. Паст…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(416): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кутошевъ', N'Никита', N'', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(417): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Исуповъ', N'Фома', N'Васил.', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтенской', N'', N'д. Локтен.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(418): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Романъ', N'Иван.', N'лют.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Кр….', N'', N'д. Колы…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(419): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Толстокулаковъ', N'Петръ', N'Евгеніевичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(420): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мелкозеровъ', N'Григорій', N'Сид.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Ист…', N'', N'д. З…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(421): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ковалевъ', N'Сисой', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Троцкой', N'', N'д. Ильиной', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(422): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Михаилъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Ист…', N'', N'д. Лу..', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(423): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Люсовъ', N'Иванъ', N'Фомичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. Гор.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(424): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Салтановъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(425): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сологукъ', N'Игнатій', N'Ив.', N'бапт.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. Н…б.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(426): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Позняковъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кормиловск.', N'с. Кормил.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(427): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Денисовъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Кошумской', N'', N'д. Крутой', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(428): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Русановъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д. Сычевки', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(429): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Важенинъ', N'Терентій', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Са…', N'', N'д. Иск.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(430): ('03177', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Роменскій', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Ло.чинск.', N'', N'д. Шадр…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(431): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Глѣбовъ', N'Тихонъ', N'Борис.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кула…', N'', N'д. Кулач.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(432): ('03177', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Евламп.', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Ист…', N'', N'д. Забот.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(433): ('03178', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Максименко', N'Ал-сѣй', N'Еф.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Б.- Могилевск.', N'', N'д. Бо…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(434): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шулика', N'Дмитрій', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутолук.', N'', N'д. Яс.. По..', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(435): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Федоринъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянской', N'', N'д. Н.- .окр.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(436): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Борзенко', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянской', N'', N'д. Сар…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(437): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Стренковъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Дубинской', N'с. Дубин.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(438): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Пелевинъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Велижанской', N'с. Велижан.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(439): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Котушко', N'Иванъ', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. По…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(440): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Андріенко', N'Григорій', N'Емел.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. По…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(441): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Красниковъ', N'Вадимъ', N'Андреевичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'с. Кулик.', N'', N'без в. пр.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(442): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шиловъ', N'Алексѣй', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сер..тской', N'', N'д. Калачев.', N'конт.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(443): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Ткаченко', N'Галактіонъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Курталинск.', N'', N'д. М. Е..', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(444): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Меренчукъ', N'Ефимъ', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынской', N'', N'д. Бла…', N'конт.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(445): ('03178', N'Тобольская губ.', N'подпр.', N'Ерченокъ', N'Алексѣй', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Бол…овской', N'', N'д. Иван.', N'убитъ', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(446): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сухановъ', N'Василій', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженов.', N'', N'д. Н.-Покр.', N'убитъ', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(447): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Щушаринъ', N'Петръ', N'Пол.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Сл…джа', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(448): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Левочкинъ', N'Ал-сѣй', N'Куз.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Антол…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(449): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Киселевъ', N'Сергѣй', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Воробьев.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(450): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Пахутинъ', N'Моисей', N'Емел.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Густоф.', N'', N'д. Андреев.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(451): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Усовъ', N'Иванъ', N'Федоров.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Клинской', N'Крас…', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(452): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тимофеевъ', N'Андрей', N'Абр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынской', N'с. Коч…', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(453): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шевченко', N'Петръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Антонов.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(454): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зайцевъ', N'Яковъ', N'Иванов.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ивановской', N'', N'д. Алексѣев.', N'без в. пр.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(455): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Клеимятинъ', N'Романъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Ивановской', N'', N'д. Алексѣев.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(456): ('03178', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Матвѣенко', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Рождеств.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(457): ('03178', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Костогрызъ', N'Федоръ', N'Андреевичъ', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевск.', N'с. Алексѣевск.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(458): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Коваленко', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Владимір.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(459): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Женовачъ', N'Никиф.', N'Евт.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'с. Погр. Г..р..', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(460): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пресняковъ', N'Семенъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Троицкой', N'', N'д. Береж…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(461): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Щепеткинъ', N'Вас.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской', N'', N'д. Половск.', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(462): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Каширинъ', N'Викентій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Густоф.', N'с. Густоф.', N'', N'конт.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(463): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пермяковъ', N'Викентій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Густоф.', N'с. Густоф.', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(464): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Рудайкисъ', N'Станиславъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(465): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Куницкій', N'Іосифъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(466): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шулаевъ', N'Феофанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'', N'д. Шул…', N'ран.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(467): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Климковъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'гор. Тюкалинска', N'', N'', N'', N'ум. от р.', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(468): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бѣлкинъ', N'Андрей', N'Евген.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'с. Лузин.', N'', N'убитъ', N'26 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(469): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лихорадовъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской', N'с. Усов.', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(470): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лукашъ', N'Каленикъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Л…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(471): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Писаревскій', N'Николай', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Л…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(472): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Киселъ', N'Алексѣй', N'Захар.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Л…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(473): ('03178', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Коротковъ', N'Николай', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Сургутскаго', N'', N'', N'д. Битье', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(474): ('03178', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Волковъ', N'Сергѣй', N'Петров.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру..', N'', N'д. Пл…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(475): ('03178', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Головачевъ', N'Филиппъ', N'Семеновичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'И…', N'', N'д. Як…', N'конт.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(476): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Худорожко', N'Мих.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Любин.', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(477): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сафроновъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Яровской', N'', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(478): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Косьяновъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'д. Коч…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(479): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Перминъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(480): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ланинъ', N'Дмитрій', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Новотроицкой', N'', N'д. Таш…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(481): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Югатовъ', N'Тимофей', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Чист…р', N'с. Бѣл..', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(482): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Романовъ', N'Родіонъ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Чист…р', N'с. Бѣл..', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(483): ('03178', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цибуля', N'Станиславъ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Льво…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(484): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Андреенко', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Гор..бат.', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(485): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Артюковъ', N'Иванъ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Пл..й', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(486): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Васюковъ', N'Тимофей', N'Бор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'д. Ко…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(487): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Юстюговъ', N'Никита', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кораульяноярск.', N'', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(488): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рязановъ', N'Василій', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру..', N'Горелов.', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(489): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мягкихъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ин…', N'', N'д. Су…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(490): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кифонтовъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Чист…р', N'', N'д. А.ул.', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(491): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фунтиковъ', N'Яковъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кру..', N'', N'д. Тай.', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(492): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гуровъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кур…', N'', N'д. Па…', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(493): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тарасовъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лебяжинской', N'', N'д. Тет.ра', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0199.sql(494): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сидоровъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Тюклинской', N'с. Тюклин.', N'', N'ран.', N'24 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(495): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Карпенко', N'Степанъ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Ильин.', N'ран.', N'24 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(496): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зуевъ', N'Николай', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Иос…', N'', N'д. Назаровой', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(497): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Ровенскій', N'Кириллъ', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянской', N'', N'д. Богд…', N'убитъ', N'12 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(498): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Синельниковъ', N'Лука', N'Даниловичъ', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Лосу…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(499): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Нагайниковъ', N'Дмитрій', N'Матвѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(500): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кучумовъ', N'Арсеній', N'Іов.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пур…', N'с. Сла…', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(501): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мальцевъ', N'Петръ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевск.', N'', N'д. И…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(502): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потапенко', N'Ив.', N'Пантел.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевск.', N'', N'д. И..', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(503): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бовкумъ', N'Емельянъ', N'Петров.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Крас…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(504): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кожеваникинъ', N'Ал-дръ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'…', N'', N'д. Маз…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(505): ('03179', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Позднякъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(506): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Слюнкинъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Новосельской', N'', N'д. С…', N'убитъ', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(507): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чувашенко', N'Дан.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Богословки', N'убитъ', N'31 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(508): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Книжка', N'Селив.', N'Моисеевъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'с. Романовки', N'', N'убитъ', N'31 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(509): ('03179', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Мартыновъ', N'Борисъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Корнилово', N'убитъ', N'31 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(510): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бондаренко', N'Ив.', N'Харит.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(511): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Борис.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Кар…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(512): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Зенинъ', N'Николай', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лектинской', N'', N'д. А…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(513): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Котовъ', N'Федоръ', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Атбасарск.', N'', N'д. Ла…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(514): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бѣловъ', N'Степанъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'с. Покров.', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(515): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фокинъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Чиж…', N'убитъ', N'28 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(516): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Щетининъ', N'Ал-дръ', N'Ф.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Любин.', N'', N'убитъ', N'28 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(517): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Швецовъ', N'Федоръ', N'Лук.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынской', N'с. Дубын.', N'', N'убитъ', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(518): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Богдановъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Васильев.', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(519): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Холмогоровъ', N'Пантел.', N'Ефимовичъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кул…', N'', N'д. Краснояр.', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(520): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Жуковъ', N'Леонтій', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'с. …', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(521): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Греченко', N'Ефимъ', N'Фед.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'с. Иваново', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(522): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Босоноговъ', N'Павелъ', N'Тим.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Исто…', N'', N'д. Бос…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(523): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цыра', N'Трофимъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Ивановской', N'уч. Л. Сф…', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(524): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мирошниченко', N'Никиф.', N'Иванов.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'с. Ив…', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(525): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шмаденко', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Баженов.', N'', N'д. Н.-Покр.', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(526): ('03179', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Забѣло', N'Тимофей', N'Силичъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'д. Староду..', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(527): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потаповъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Исто…', N'', N'д. Бабо..', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(528): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лазаренко', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. О…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(529): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рогозинъ', N'Андрей', N'Гаврил.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Любин.', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(530): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бѣловъ', N'Сидоръ', N'Яковл.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынской', N'', N'д. Н. Алекс.', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(531): ('03179', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Балабаевъ', N'Мих.', N'Ал-ѣвъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'', N'д. Мос…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(532): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кенько', N'Константинъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'д. Солдат.', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(533): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Темеревъ', N'Василій', N'Фед.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Любин.', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(534): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Юрченко', N'Ефимъ', N'Кирил.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'Стар. ..уб.', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(535): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шадринъ', N'Семенъ', N'Харит.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерской', N'с. Ка…', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(536): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Селезневъ', N'Иванъ', N'Іоновъ', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кор…', N'', N'д. Сар…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(537): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сидоровъ', N'Мих.', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Густафовск.', N'с. Густоф.', N'', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(538): ('03180', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Паутовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Серебрянской', N'', N'д. Ис…', N'убитъ', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(539): ('03180', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Гаркинъ', N'Степанъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'д. Василь.', N'убитъ', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(540): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Харолинъ', N'Евстр.', N'Конст.', N'прав.', N'', N'Тюменскаго', N'Усовской', N'', N'д. Маль…', N'убитъ', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(541): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кустовъ', N'Константинъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сарг…', N'с. .ю..бич..', N'', N'убитъ', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(542): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Галактіоновъ', N'Левъ', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Бут…', N'с. З….', N'', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(543): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ревушкинъ', N'Филиппъ', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. М.-Серг…', N'', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(544): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Врублевскій', N'Каз.', N'Игнат.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Чу…', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(545): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чумляковъ', N'Ал-дръ', N'Гавр.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Чарышской', N'с. Чарыш.', N'', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(546): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Сергѣй', N'Ек.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Мос…', N'', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(547): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лихановъ', N'Герасимъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Крутин.', N'без в. пр.', N'2 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(548): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Золотыхъ', N'Василій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Та..рск.', N'с. М.-Н…', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(549): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кадошниковъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(550): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гришаевъ', N'Егоръ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Астахов.', N'', N'д. Поло…', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(551): ('03180', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Падеринъ', N'Карпъ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Тюменской', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(552): ('03180', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Демьяненко', N'Фома', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'д. Зубовки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(553): ('03180', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Проталіусъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Б.-Могилев.', N'', N'д. Н.-Троиц.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(554): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Крашенинъ', N'Трофимъ', N'Анисимовъ', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Чистоозерской', N'', N'д. Са…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(555): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Исаевъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д. Плкро.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(556): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Акатьевъ', N'Семенъ', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Каменск.', N'с. Каменск.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(557): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Томашевъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. Лета…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(558): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Логиновъ', N'Антонъ', N'Адам.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.- Могилевск.', N'', N'д. Остр…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(559): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шмаль', N'Несторъ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б.- Могилевск.', N'', N'д. Остр.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(560): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Григоръ', N'Матвѣй', N'Прох.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Зубовки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(561): ('03180', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Строевъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Астахов.', N'', N'д. Пол…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(562): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Хохловъ', N'Кузьма', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Тавд…', N'', N'д. Пол…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(563): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Леонтьевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Велижанской', N'с. Велижан.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(564): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Антиповъ', N'Лукьянъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'д. Нѣ…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(565): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Анисимовъ', N'Василій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'д. Тур..ской', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(566): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Поспѣловъ', N'Яковъ', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сазоновской', N'с. Сазонов.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(567): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гургутовъ', N'Зиновій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Велижанской', N'', N'д. Заморос…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(568): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Петровскій', N'Карлъ', N'Ал.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'с. Андреевск.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(569): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Артамоновъ', N'Кузьма', N'Андреевъ', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'с. Андреевск.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(570): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ефремовъ', N'Кузьма', N'Фил.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Антоновки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(571): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гельтеръ', N'Янкель', N'', N'Іуд.', N'хол.', N'гор. Тюмени', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(572): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Выродовъ', N'Семенъ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Густафовск.', N'', N'д. Пол…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(573): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Щетининъ', N'Ив.', N'Владим.', N'прав.', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Любин.', N'', N'без в. пр.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(574): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Турышевъ', N'Ив.', N'Никиф.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Юрьевск.', N'с. Спасскаго', N'', N'без в. пр.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(575): ('03180', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Яцина', N'Николай', N'Марк.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Ясн. Поляна', N'без в. пр.', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(576): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ребріенко', N'Максимъ', N'Ив.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'с. Алексѣевск.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(577): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Воробьевъ', N'Вас.', N'Ал-ѣев', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Успенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(578): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Капочкинъ', N'Егоръ', N'Кир.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Новоягодлинской', N'с. Новоягод.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(579): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Скрипкинъ', N'Петръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру..', N'', N'д. Обол…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(580): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Анашинъ', N'Матвѣй', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Холгайск.', N'', N'д. С…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(581): ('03180', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Журавлевъ', N'Варлаамъ', N'Ефимовичъ', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Тутулыжск.', N'', N'д. Журавл.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(582): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Яковлевъ', N'Тимофей', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Ко…', N'', N'д. Забог…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(583): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шевченко', N'Мих.', N'Тарас.', N'', N'', N'Туринскаго', N'Табаринской', N'', N'д. И…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(584): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Горбуновъ', N'Ив.', N'Кирил.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Бажановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(585): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Горсткинъ', N'Іосифъ', N'Сид.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Красн. Яръ', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(586): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Надыктовъ', N'Григорій', N'Ал-ѣев', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Ивановской', N'', N'д. Астровки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(587): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Павловъ', N'Петръ', N'Павл.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Т..д.', N'', N'д. Петро-Казан.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(588): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пономаревъ', N'Якимъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Саргатской', N'с. Саргат.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(589): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Батуринъ', N'Гавріилъ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Гж…', N'', N'д. Вас…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(590): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Яцына', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'с. Турген…', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(591): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Патрушевъ', N'Даніилъ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Ли…', N'с. Яр…', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(592): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дицъ', N'Егоръ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Ключ…', N'', N'д. Раскатово', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(593): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Маркадѣевъ', N'Петръ', N'Ив.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Антроп…', N'с. Чугунова', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(594): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шабалинъ', N'Егоръ', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Велижанской', N'', N'д. Заворск.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(595): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Кожевинъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'гор. Кургана', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(596): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кургульно-Ярск.', N'с. Кургульно-Ярск.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(597): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Юрьевъ', N'Илья', N'Григор.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кулагинской', N'с. Николаевки', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(598): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Корпенко', N'Степ.', N'Марк.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кулагинской', N'', N'д. И…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(599): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Качесовъ', N'Игнатій', N'Еф.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской', N'с. Сергат.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(600): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Хохловъ', N'Степанъ', N'Ник.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской', N'с. Сергат.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(601): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Завьяловъ', N'Никиф.', N'Степ.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с. Сум.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(602): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Соломатинъ', N'Никита', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Н.-Покров.', N'', N'д. Констант.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(603): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кочегаровъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лубянской', N'', N'д. Яко…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(604): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Захаровъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тобольскаго', N'Увитской', N'с. Увит.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(605): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Пономаревъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской', N'с. Сергат.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(606): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Моревъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с. Зарѣченской', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(607): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Марковъ', N'Дементій', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'с. Зарѣченской', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(608): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Севрюгинъ', N'Илья', N'', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Гал…-Л.во..', N'', N'д. Яръ', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(609): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Нѣженцевъ', N'Ефремъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'с. Лор.-Мел.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(610): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Подвальный', N'Анисимъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Кузнецов.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(611): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рудковскій', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кула…', N'с. Николаевки', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(612): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шарыповъ', N'Николай', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кула…', N'с. Николаевки', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(613): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ханановъ', N'Кадыръ', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'Ку…', N'', N'д. Владимир.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(614): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мамоновъ', N'Михаилъ', N'', N'', N'', N'Туринскаго', N'Пальм…', N'', N'д. Соловьево', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(615): ('03181', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Русаковъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Ялуторовскаго', N'Том.', N'с. Мись.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(616): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Чаузовъ', N'Мих.', N'Николаевъ', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Караульнояр.', N'', N'д. Качалин.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(617): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Княжевъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Богоданской', N'', N'д. К…', N'без в. пр.', N'', N''),
0199.sql(618): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дружининъ', N'Тимофей', N'Тарасовъ', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'д. Усач…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(619): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Короваевъ', N'Василій', N'Вас.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Сазоновской', N'', N'д. Береж…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(620): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Сироткинъ', N'Ефимъ', N'Фил.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д. Си..вой', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(621): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Ефимъ', N'Васил.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д. Си..вой', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(622): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Плюснинъ', N'Даніилъ', N'Вас.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерской', N'', N'д. Пас.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(623): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бойко', N'Павелъ', N'Ильичъ', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Львов…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(624): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кукушкинъ', N'Яковъ', N'Гр.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Каба..', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(625): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Плюснинъ', N'Игнатій', N'Вас.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Чистоозерской', N'', N'д. Пась…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(626): ('03181', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Сорохинъ', N'Яковъ', N'Иван.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Кабаны', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(627): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ждановъ', N'Вас.', N'Ал-др.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Велижанской', N'', N'д. Самарьев.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(628): ('03181', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Селивановъ', N'Андр.', N'Никит.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'с. Лузин.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(629): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пономаревъ', N'Мих.', N'Як.', N'', N'', N'Тарскаго', N'Арта…', N'', N'д. Картаж…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(630): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Филатовъ', N'Прок.', N'Никан.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'д. Ко…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(631): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Порыгинъ', N'Яковъ', N'Вас.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кульчинской', N'', N'д. Верхо…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(632): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Быструшкинъ', N'Сергѣй', N'Васил.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Лузинской', N'с. Лузин.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(633): ('03181', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Даниловъ', N'Фома', N'Никиф.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Пло…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(634): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Парыгинъ', N'Андрей', N'Фед.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Плоск…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(635): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ветехтинъ', N'Архипъ', N'Троф.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'д. Рѣт…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(636): ('03182', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Ситниковъ', N'Мих.', N'Иван.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Бол…овской', N'', N'д. Ту…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(637): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алексѣевъ', N'Евграфъ', N'Сид.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кру…', N'', N'д. Логъ', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(638): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цукановъ', N'Миронъ', N'Петр.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д. С…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(639): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чемакинъ', N'Петръ', N'Никит.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д. С…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(640): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цукановъ', N'Дмитр.', N'Петр.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'д. С…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(641): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ковчеговъ', N'Викт.', N'Емел.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'д. Коч..', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(642): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Панкратенко', N'Сав.', N'Игн.', N'', N'', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'д. У….', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(643): ('03182', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Тоболкинъ', N'Андр.', N'Степ.', N'', N'', N'Курганскаго', N'Кулар…', N'', N'д. И.а..гор.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(644): ('03182', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Турлаковъ', N'Алексѣй', N'', N'', N'', N'гор. Тюмени', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(645): ('03182', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Зыряновъ', N'Иванъ', N'Львов.', N'', N'', N'Тобольскаго', N'Бро…', N'', N'д. В.-Дюр…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(646): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Садовниковъ', N'Ив.', N'Фед.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'Караульнояр.', N'', N'д. И…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(647): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чикуновъ', N'Тимоф.', N'Федос.', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Укту…', N'', N'д. Сав…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(648): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'', N'', N'Тарскаго', N'Берг…', N'с. Петров…', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(649): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Поповъ', N'Феокт.', N'Тарас.', N'', N'', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(650): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Колобовъ', N'Яковъ', N'Терент.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Сперановки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(651): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шишкинъ', N'Григорій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Зыреевки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(652): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Самохваловъ', N'Алексѣй', N'Степан.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Потаниной', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(653): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Давыдовъ', N'Матв.', N'Никан.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Егорьевски.', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(654): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мишинъ', N'Павелъ', N'Викт.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'с. Никитино', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(655): ('03182', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Луговецъ', N'Савел.', N'Анис.', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Прокопьевки', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(656): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Зубовъ', N'Василій', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'Кра…', N'', N'д. Сафонск…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(657): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гутко', N'Афанасій', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Б.- Могилевск.', N'с. Таврич.', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(658): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Рябовъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Тюкалинскаго', N'Кружевской', N'', N'д. Ро…', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(659): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шульгинъ', N'Семенъ', N'Фед.', N'', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Троицкой', N'Гусельники', N'', N'без в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(660): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Зыковъ', N'Ал-дръ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Яровской', N'с. Яръ', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(661): ('03182', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Колодинъ', N'Ал-ѣй', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Кл…', N'с. Дмитріевки', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(662): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Казимировъ', N'Прок.', N'Сав.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Большерѣчинск.', N'с. Большерѣч.', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(663): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рубцовъ', N'Константинъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Фом…', N'', N'д. Бород…', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(664): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Козловъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ост…', N'с. Поло…', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(665): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лобовъ', N'Кириллъ', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кор…', N'', N'д. Бор…', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(666): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Забловъ', N'Кузьма', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Усть-Север.', N'', N'д. Русако…', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(667): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мерошинъ', N'Ал-ръ', N'Фил.', N'прав.', N'хол.', N'гор. Тюмени', N'', N'', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(668): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дикій', N'Трофимъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Царицынской', N'с. Царицын.', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(669): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Малетинъ', N'Степ.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. А..ш…', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(670): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Хирсъ', N'Филиппъ', N'Матв.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Пал…', N'Н.-Воскресенск.', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(671): ('03182', N'Тобольская губ.', N'мл. у-о', N'Сморжокъ', N'Сергѣй', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'д. Тюрленской', N'ран.', N'29 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(672): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чердынцевъ', N'Илья', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'с. Крутинск.', N'', N'ран.', N'29 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(673): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Крюковъ', N'Михаилъ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'с. Крутинск.', N'', N'ран.', N'29 Окт. 1914г.', N''),
0199.sql(674): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пушкаревъ', N'Никиф.', N'Род.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Любинской', N'с. Но…рж…', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(675): ('03182', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Волошинъ', N'Гавр.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'с. Кулик.', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(676): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Безлепкинъ', N'Серг.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Локтинской', N'', N'д. Никольск.', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0199.sql(677): ('03182', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вятчининъ', N'Никол.', N'Ил.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'с. Елан…', N'', N'ран.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0210.sql(469): ('03354', N'Тобольская губ.', N'грен.', N'Смерчинскiй', N'Ефимъ', N'Гр.', N'', N'', N'Курганскаго', N'Макушинскоц', N'', N'', N'ран.', N'2-15 нбр.', N''),
0210.sql(470): ('03354', N'Тобольская губ.', N'грен.', N'Михайловъ', N'Зиновiй', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Курьинской', N'', N'', N'ран.', N'2-17 нбр.', N''),
0210.sql(471): ('03354', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Улановъ', N'Никита', N'Потап.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Драгунск.', N'с. Ростовецъ', N'', N'ран.', N'2-17 нбр.', N''),
0210.sql(472): ('03354', N'Тобольская губ.', N'ст.у.-о.', N'Власовъ', N'Иванъ', N'Ал-дровъ', N'стар.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Камышевской', N'', N'', N'ум. отъ р.', N'2-17 нбр.', N''),
0229.sql(463): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Желѣзнякъ', N'Филип.', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атарской', N'Мал.Васил.', N'', N'Безъв.пр.', N'20 Окт.', N''),
0229.sql(464): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Кутуровъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'д.Сароново', N'Безъв.пр.', N'10 Дек.', N''),
0229.sql(465): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Янковъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(466): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Гончаровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(467): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Новокрещенныхъ', N'Афанасій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Ишимской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(468): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Прокопцовъ', N'Абрамъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(469): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Молосай', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(470): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Быцыкъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Кизеской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(471): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Степановъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(472): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Огурцовъ', N'Никонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Ягодинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(473): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Танигинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Нагорновской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(474): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Сазановъ', N'Лаврентій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-11 Дек.', N''),
0229.sql(475): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Берзуль', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Молокрасной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0229.sql(476): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Достоваловъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Кургалинскаго', N'Моршихинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0229.sql(477): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ильиныхъ', N'Евгеній', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Кургалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0229.sql(478): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Губановъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Кургалинскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Убитъ', N'9 Дек.', N''),
0229.sql(479): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Рядов.', N'Шипаревъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Кургалинскаго', N'Малочоусовской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0229.sql(480): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Алферовъ', N'Ефимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ильинской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек.', N''),
0229.sql(481): ('03658', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Антоновъ', N'Поликарпъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Кургалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек.', N''),
0246.sql(110): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобылкинъ', N'Сергѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Новосаимской в.', N'', N'', N'Ран.', N'8 Сен.', N''),
0246.sql(111): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рогалевъ', N'Мих.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Чуртанской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Авг.', N''),
0246.sql(112): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бошуевъ', N'Архипъ', N'', N'Прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Юргинско в.', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(113): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыбинъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Мотковской в.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(114): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бубенчиковъ', N'Прокофій', N'', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бѣловской в.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(115): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мельниченко', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'', N'Тобольскаго', N'', N'', N'д.Квашипиной', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(116): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матрасовъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'', N'', N'Успенской в.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(117): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернышовъ', N'Ал-дръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0246.sql(118): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ефремовъ', N'Петръ', N'Данил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Сен.', N''),
0246.sql(119): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Фельд.', N'Копѣйкинъ', N'Степ.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Бажековск.', N'с.Бажековск.', N'', N'Убитъ', N'25 Дек.', N''),
0246.sql(120): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Петриковъ', N'Афан.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'', N'', N'д.Памятка', N'Убитъ', N'25 Дек.', N''),
0246.sql(121): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Кондратьевъ', N'Кондратъ', N'Кондрт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Понизовской в.', N'', N'', N'', N'25 Дек.', N''),
0246.sql(122): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Фирулоевъ', N'Романъ', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'', N'25 Дек.', N''),
0246.sql(123): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Б.-лаб.', N'Зуевъ', N'Николай', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(124): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Б.-кан.', N'Яковенко', N'Тихонъ', N'Сакс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(125): ('03923', N'Тобольская губ.', N'Б.-кан.', N'Константиновъ', N'Дмитрій', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Локтинской в.', N'с.Локтинской', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(126): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Завьяловъ', N'Бенед.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Угаровской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(127): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Головинскій', N'Дем.', N'Прокоп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(128): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Б.-нав.', N'Гришковъ', N'Прокоп.', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(129): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Москвинъ', N'Герас.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уктусской в.', N'с.Уктусской', N'', N'Конт.', N'5 Нбр.', N''),
0246.sql(130): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Мл.фр.', N'Абоянцевъ', N'Семенъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бердюжск.в.', N'с.Бердюжск.', N'', N'Ран.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(131): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Дьячковъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(132): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Дьячковъ', N'Егоръ', N'Ѳедор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышманской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(133): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Вьюковъ', N'Андрей', N'Ѳедор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской в.', N'с.Сумской ', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(134): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Пономаревъ', N'Изос.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(135): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Воложанинъ', N'Серг.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(136): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Григоренко', N'Никанд.', N'Пет.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ражевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(137): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Ланбинъ', N'Дмитр.', N'Родіон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Казанской в.', N'с.Казанской', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(138): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Соломатовъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышмановск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(139): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Наст.п.р.', N'Можегоровъ', N'Ив.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Кучаевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9 Нбр.', N''),
0246.sql(140): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Востряковъ', N'Иванъ', N'Мерк.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уткусской в.', N'', N'', N'Ран.', N'16 Нбр.', N''),
0246.sql(141): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Б.-кан.', N'Звѣревъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской в.', N'', N'', N'Конт.', N'24 Нбр.', N''),
0246.sql(142): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Кан.', N'Смирновъ', N'Васил.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Буровской в.', N'', N'', N'Ран.', N'24 Нбр.', N''),
0246.sql(143): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Мл.фр.', N'Пономаревъ', N'Никол.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской в.', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N''),
0246.sql(144): ('03924', N'Тобольская губ.', N'', N'Секисовъ', N'Даніилъ', N'Лукьян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Челноковской в.', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N''),
0246.sql(145): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Бомб.', N'Кошкаревъ', N'Прокоп.', N'Леон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Нѣгановск.в.', N'с.Нѣгановск.', N'', N'Убитъ', N'1 Янв.', N''),
0246.sql(146): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Янушенко', N'Мих.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Кейзесской ', N'', N'', N'Ран.', N'1 Дек.', N''),
0246.sql(147): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Голиковъ', N'Герас.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Благовѣщенской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N''),
0246.sql(148): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Строкинъ', N'Ефимъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'Ран.', N'28 Дек.', N''),
0246.sql(149): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Мих.', N'Семен.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N''),
0246.sql(150): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Трояновъ', N'Борисъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Дек.', N''),
0246.sql(151): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чемякинъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Усть-Деменской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Дек.', N''),
0246.sql(152): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Воткинъ', N'Иванъ', N'Феоктист.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Дек.', N''),
0246.sql(153): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Савуковъ', N'Савва', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0246.sql(154): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бобковъ', N'Константинъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Дек.', N''),
0246.sql(155): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Казаковцевъ', N'Яковъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Тевривской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0246.sql(156): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бобровъ', N'Федоръ', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Слабодчиковск.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(157): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Соснинъ', N'Ананій', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Озернинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0246.sql(158): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мельниковъ', N'Кир.', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Кондратовской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Дек.', N''),
0246.sql(159): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Прокоп.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Дек.', N''),
0246.sql(160): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Егоровъ', N'Петръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(161): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Иллар.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(162): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Селезневъ', N'Трофимъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(163): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Синицынъ', N'Фед.', N'Клемен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(164): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Волковъ', N'Матвѣй', N'Пимон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(165): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сопельниковъ', N'Григорій', N'Михаиловъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(166): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Смольниковъ', N'Григ.', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Малышевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(167): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Илларіонъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Корташевской ', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0246.sql(168): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Демидовъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек.', N''),
0246.sql(169): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гладковъ', N'Петръ', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек.', N''),
0246.sql(170): ('03924', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Косолаповъ', N'Афан.', N'Евлам.', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ситниковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек.', N''),
0266.sql(475): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Колмаковъ', N'Ефимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'убитъ', N'17 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(476): ('04250', N'Тобольская губ.', N'мл. фр.', N'Зоновъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'гор. Кургана', N'', N'', N'', N'ран.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(477): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Пасечкинъ', N'Сафронъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(478): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Вагановъ', N'Кириллъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Карсунской', N'', N'', N'ран.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(479): ('04250', N'Тобольская губ.', N'взв. фр.', N'Ерасовъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Утятинской', N'с. Утятин.', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(480): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Кривоноговъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(481): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Емельяновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Утятинской', N'с. Утятин.', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(482): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Придѣинъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Утятинской', N'с. Утятин.', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(483): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Моисѣевъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Митинской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(484): ('04250', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Афанасьевъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Чилеевской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(485): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Бучинскій', N'Казимиръ', N'', N'протес.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кармышевской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(486): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Силюха', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Жуковской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(487): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Братцевъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Маслянской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(488): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Макаровъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(489): ('04250', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Сутягинъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'19 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(490): ('04250', N'Тобольская губ.', N'квз.', N'Соболевъ', N'Георгій', N'Мих.', N'прав.', N'вдов.', N'', N'Прѣеновской ст.', N'', N'', N'конт. ост. в стр.', N'21 фев. 1915г.', N''),
0266.sql(491): ('04250', N'Тобольская губ.', N'квз.', N'Акселавъ', N'Дмитр.', N'Артем.', N'прав.', N'жен.', N'', N'Урлутюбской ст.', N'', N'', N'конт. ост. в стр.', N'21 фев. 1915г.', N''),
0266.sql(492): ('04250', N'Тобольская губ.', N'уряд.', N'Двинянинъ', N'Ал-ръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'', N'Песчановской ст.', N'', N'', N'конт. ост. в стр.', N'21 фев. 1915г.', N''),
0266.sql(493): ('04250', N'Тобольская губ.', N'добр. ряд.', N'Севрюгинъ', N'Леонидъ', N'Дм.', N'прав.', N'хол.', N'гор. Тобольска', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(494): ('04250', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Синельникъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Локтевской', N'', N'', N'ран.', N'28 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(568): ('04748', N'Тобольская губ.', N'', N'Сливенко', N'Владимир ', N'П.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'ран.', N'26 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(569): ('04748', N'Тобольская губ.', N'', N'Потемкинъ', N'Арсен.', N'Захар.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'ран.', N'26 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(570): ('04748', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Алексѣенко', N'Леонтій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'26 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(571): ('04748', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Левченко', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Кисякъ', N'ран.', N'27 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(572): ('04748', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Самаренко', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'27 Авг. 1914г.', N''),
0297.sql(573): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ермолаевъ', N'Анис.', N'Павл.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(574): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Малиновскій', N'Даніилъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(575): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Печеринъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Шороховской', N'', N'', N'без в. пр.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(576): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ильичевъ', N'Никол.', N'Данил.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(577): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Боягинъ', N'Ив.', N'Ал-евичъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Тарской', N'', N'', N'без в. пр.', N'9 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(578): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лихачевъ', N'Ив.', N'Ал-дровъ', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'9 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(579): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Деминъ', N'Николай', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'13 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(580): ('04748', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Акентьевъ', N'Илья', N'Ал-ев.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(581): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Антроповъ', N'Ив.', N'Кузьм.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'М.-Краснояр.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(582): ('04748', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Андрюшковъ', N'Сем.', N'Матв.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(583): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Беспрозвановъ', N'Никанд.', N'Семенов.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'1 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(584): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бряхновъ', N'Никол.', N'Ал-др.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(585): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гусевъ', N'Николай', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(586): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гибаловъ', N'Василій', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(587): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Демидовъ', N'Андрей', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(588): ('04749', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Кузнецовъ', N'Яковъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(589): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кошелевъ', N'Конст.', N'Марк.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(590): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Федотъ', N'Троф.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(591): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Космаковъ', N'Сергѣй', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Кондратьевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(592): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лисинъ', N'Іосифъ', N'Прок.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(593): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Малицкій', N'Егоръ', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(594): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Маркинъ', N'Никита', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(595): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Медвѣдевъ', N'Петръ', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Кротовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(596): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мингалевъ', N'Яковъ', N'Селиф.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Ингалинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(597): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Плахинъ', N'Дмитрій', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(598): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полошковъ', N'Иванъ', N'Игн.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(599): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Павленковъ', N'Федоръ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(600): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пономаревъ', N'Ал-сѣй', N'Ант.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(601): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рѣдькинъ', N'Ни-ндръ', N'Еласт.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Осолинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(602): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Стукаловъ', N'Григ.', N'Фирс.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(603): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Суринъ', N'Владим.', N'Никон.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(604): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сайбаталовъ', N'Абдулъ', N'', N'магом.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Улингульской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(605): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фроловъ', N'Иванъ', N'Фомичъ', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'М.-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(606): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Хворинъ', N'Алексѣй', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(607): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чубыкинъ', N'Игн.', N'Яковл.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(608): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ярощенко', N'Мих.', N'Леон.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(609): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Діевъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Исетской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(610): ('04749', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кособоковъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Канской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(611): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алимовъ', N'Кузьма', N'Никит.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Озеринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(612): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Калининъ', N'Троф.', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Викуловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(613): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мурзинъ', N'Михаилъ', N'Арх.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(614): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Нефедовъ', N'Степанъ', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карачевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(615): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Никитинъ', N'Никол.', N'Кирил.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(616): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зубаревъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(617): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пугачевъ', N'Павелъ', N'Ефр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кондратьевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(618): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Поращукъ', N'Яковъ', N'Плат.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(619): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Стариковъ', N'Степ.', N'Емельян.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Ягодинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(620): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сибуль', N'Осипъ', N'Андреев.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(621): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Санниковъ', N'Васил.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карголинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(622): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сорокинъ', N'Ал-ѣй', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(623): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фомкинъ', N'Ал-ѣй', N'Антон.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(624): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чуевъ', N'Петръ', N'Николаевъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(625): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лавріненко', N'Андрей', N'Яковл.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Рыбинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(626): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Смирновъ', N'Ал-дръ', N'Ант.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(627): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бакѣевъ', N'Власъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(628): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вакоринъ', N'Федоръ', N'Герас.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Пѣгановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(629): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Горбатовъ', N'Полик.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(630): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Грязновъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(631): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Жолудевъ', N'Васил.', N'Софр.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Налобинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(632): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ильинъ', N'Василій', N'Порф.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(633): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Королевъ', N'Афанвс.', N'Осип.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Таврической', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(634): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кубаревъ', N'Макс.', N'Афан.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(635): ('04749', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кривоноговъ', N'Арт.', N'Федот.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бутыринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(636): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Логиновъ', N'Савел.', N'Кузьм.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Армизонской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(637): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лобачевъ', N'Тим.', N'Никит.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Казанской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(638): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мясниковъ', N'Кузьма', N'Тим.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(639): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мальцевъ', N'Степ.', N'Ал-дровъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ларихивской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(640): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Плахинъ', N'Федоръ', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(641): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пименовъ', N'Ал-дръ', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(642): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Поповъ', N'Егоръ', N'Абросим.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(643): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сенаторовъ', N'Ал-дръ', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(644): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Стодниченко', N'Павелъ', N'Филипповичъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(645): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Туравининъ', N'Вас.', N'Карп.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бутыринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(646): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Усольцевъ', N'Семенъ', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Армазанской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(647): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Крошанинъ', N'Григ.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Кизакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(648): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Панинъ', N'Федоръ', N'Севастьян.', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Шараховской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(649): ('04750', N'Тобольская губ.', N'горн.', N'Рожинъ', N'Кириллъ', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(650): ('04750', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кологрѣевъ', N'Вас.', N'Родіон.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(651): ('04750', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кислицынъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(652): ('04750', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Ивановъ', N'Никол.', N'Федор.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(653): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лупаревъ', N'Тимоф.', N'Дороф.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(654): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Плпшенинъ', N'Илья', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Н.-Заимской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(655): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Скатовъ', N'Кузьма', N'Михайл.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Красинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(656): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Яковъ', N'Семен.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Усть-Южинск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(657): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вадинъ', N'Федоръ', N'Михайл.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(658): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дубовицкій', N'Тим.', N'Кузьм.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'М.-Краснояр.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(659): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Борисовъ', N'Егоръ', N'Павл.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Колмакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(660): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копѣйкинъ', N'Мих.', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(661): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мартюшевъ', N'Фил.', N'Пант.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Викуловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(662): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Махринъ', N'Тихонъ', N'Ильич.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'М.-Краснояр.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(663): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рѣзинъ', N'Дмитрій', N'Никит.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Могильнонос.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(664): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Смертинъ', N'Василій', N'Федор.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Нагор.-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(665): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Секачевъ', N'Игн.', N'Кирил.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Нагор.-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(666): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Демидовичъ', N'Ден.', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(667): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сизиковъ', N'Созонт.', N'Федор.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Лихановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(668): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кизиловъ', N'Спирид.', N'Гавр.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Каменской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(669): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Елисѣевъ', N'Павелъ', N'Луньин.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'истошенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(670): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ганусовъ', N'Илья', N'васильев.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(671): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зинченко', N'Степанъ', N'Ефим.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бол.-Сорокин.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(672): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мозжелинъ', N'Павелъ', N'Ал-ев.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Посел.-Могил.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(673): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коробановъ', N'Леонт.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Пустынской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(674): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Барановъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Уктузской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(675): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Степановъ', N'Васил.', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'истошенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(676): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Евдокимовъ', N'Филат.', N'', N'прав.', N'', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(677): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ранъ', N'Петръ', N'Андреевичъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(678): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ерковъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Утьминской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(679): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пестовъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(680): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лотовъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карголинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(681): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Котовъ', N'Арсеній', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Викуловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(682): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бондарь', N'Евдокимъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Романовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(683): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Клюшниковъ', N'Дмитрій', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Маслинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(684): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Песцовъ', N'Прохоръ', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крутенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(685): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алексѣевъ', N'Ефимъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Озеринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(686): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алфимовъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бутыринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(687): ('04750', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Воронинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(688): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коробовъ', N'Ефремъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(689): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коробовъ', N'Емельянъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(690): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коптевъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(691): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кушнеръ', N'Тарасъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Славянской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(692): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Крутаковъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Ново-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(693): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Колесниковъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(694): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лемницкій', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Малышевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(695): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Марушка', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Новоягодинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(696): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мининъ', N'Владиміръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(697): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Носковъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0297.sql(698): ('04751', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Наплекинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(359): ('04969', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Пленкинъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Тевризской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(360): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пахолковъ', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Фарпостской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(361): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потрохинъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Гагарьевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(362): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Поминовъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(363): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рыжиченко', N'Макаръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(364): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рязановъ', N'Исаакъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Ягодинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(365): ('04969', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Самойловъ', N'Тарасъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Селетковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(366): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Силинъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Ларихинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(367): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сѣдельниковъ', N'Игнатій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(368): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тоболовъ', N'Даніилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Таболковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(369): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Уфимцевъ', N'Демьянъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(370): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Федорукъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Кейзеской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(371): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Царевъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(372): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Черниковъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(373): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шуралевъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Слободчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(374): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сидѣльниковъ', N'Тимоф.', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(375): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Васюхинъ', N'Дмитрій', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(376): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Новиковъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(377): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тищенковъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(378): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ронинъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(379): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сайфуллинъ', N'Хайрулла', N'', N'', N'', N'Тарскаго', N'Бухарской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(380): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Холаленко', N'Сидоръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(381): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вахринъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Казацкой', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(382): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Дурновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(383): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Серебряковъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(384): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Карбаноловъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(385): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Артеменко', N'Антонъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(386): ('04969', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Старцевъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Озернинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(387): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Грязновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Самохваловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(388): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Клукъ', N'Поликарпъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Галышмановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(389): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Михѣевъ', N'Дмитрій', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(390): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рѣшетниковъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(391): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тоболинъ', N'Фролъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(392): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рокинъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Рыбинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(393): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кудрявцевъ', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(394): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фоминъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ильинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(395): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алексѣенокъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзейской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(396): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вакуринъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Малышевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(397): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Силинъ', N'Поликарпъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(398): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Герасимовъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Усть-Ломенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(399): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полюбиновъ', N'Михѣй', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(400): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Трушниковъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Уткузской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(401): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Строкинъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(402): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Антоновъ', N'Григ.', N'Филат.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(403): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бобровскій', N'Сысой', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Слободчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(404): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Балыковъ', N'Петръ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(405): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Беспаловъ', N'Конст.', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(406): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Баженовъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(407): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бѣловъ', N'Кузьма', N'Абрам.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(408): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бабочкинъ', N'Евдок.', N'Макс.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Петропавловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(409): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Васильевъ', N'Романъ', N'Анис.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ларихинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(410): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Васюковичъ', N'Мих.', N'Матв.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(411): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гафаровъ', N'Сіяфетдинъ', N'', N'маг.', N'', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(412): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Григорьевъ', N'Савел.', N'Гавр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(413): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Гусевъ', N'Яковъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Истошенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(414): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Диденко', N'Михаилъ', N'Семен.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ларихинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(415): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копѣйкинъ', N'Прок.', N'Серг.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(416): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кирѣевъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(417): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Карпецъ', N'Петръ', N'Марк.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(418): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Квашнинъ', N'Маркелъ', N'Венедиктовъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Лихановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(419): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лосевъ', N'Купріянъ', N'Семен.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(420): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Минаковъ', N'Егоръ', N'Лукьянъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(421): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Матюшенокъ', N'Ив.', N'франц.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Нагорно-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(422): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Максимовъ', N'Петръ', N'Лог.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Истошенской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(423): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Неупокоевъ', N'Арт.', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(424): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Осинцевъ', N'Павелъ', N'Ефим.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(425): ('04970', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Петрикевичъ', N'Никол.', N'Уст.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(426): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потаповъ', N'Никол.', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(427): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пережегинъ', N'Владиміръ', N'Васильевъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(428): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Прохоровъ', N'Макаръ', N'Едок.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(429): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пуздриковъ', N'Никол.', N'Егор.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кондрашевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(430): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Польгуевъ', N'Ив.', N'Ефим.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Жимяковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(431): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тюринъ', N'Петръ', N'Яковлевъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Армизовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(432): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Усольцевъ', N'Прох.', N'Серг.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Армизовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(433): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цикало', N'Федоръ', N'Калин.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Больш.-Сорокин.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(434): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шевцовъ', N'Ал-дръ', N'Юдаевъ', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(435): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Яценко', N'Степ.', N'Харитон.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Красинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(436): ('04970', N'Тобольская губ.', N'ст. пис.', N'Падеринъ', N'Мих.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(437): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вахменинъ', N'Ал-дръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Терсюкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(438): ('04970', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ушаковъ', N'Мих.', N'Андр.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(439): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Русиновъ', N'Андрей', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Тевризской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(440): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Котовъ', N'Андрей', N'Трофим.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Колмаковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(441): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копиносъ', N'Ефимъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(442): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Воликовъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Нагорно-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(443): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кателовичъ', N'Игн.', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(444): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Елешевъ', N'Купр.', N'Кирил.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Ситниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(445): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рябошапка', N'Терентій', N'Никифоровъ', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(446): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тишкавецъ', N'Григ.', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(447): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Цибизовъ', N'Иванъ', N'Яковл.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(448): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кротенковъ', N'Лука', N'Прох.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Слатковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(449): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фроловъ', N'Семенъ', N'Елис.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(450): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Шахевичъ', N'Никита', N'Марк.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Локтинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(451): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мезенинъ', N'Троф.', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(452): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Свириденко', N'Никол.', N'Яков.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(453): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сивковъ', N'Романъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Локтинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(454): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Глуховъ', N'Андрей', N'Данил.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Утьминской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(455): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Некрасовъ', N'Кирил.', N'Ант.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Кротовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(456): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Усачевъ', N'Дмитрій', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Кротовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(457): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Куликовъ', N'Герас.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Утьминской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(458): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Глуховъ', N'Андрей', N'Данил.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Утьминской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(459): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Харьковъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(460): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кожемякинъ', N'Афанас.', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Фарпостской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(461): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Яшкинъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Усовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(462): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Махановъ', N'Сергѣй', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Каргалинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(463): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ст. у.-о.', N'Михѣевъ', N'Николай', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(464): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кипчатовъ', N'Степ.', N'Филип.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(465): ('04971', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шароватовъ', N'Мих.', N'Мир.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(466): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(467): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Тамбовцевъ', N'Егоръ', N'Дан.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(468): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Казанцевъ', N'Игн.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(469): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Щеберевъ', N'Григ.', N'Ивановъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Нагорно-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(470): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Самойловъ', N'Кузьма', N'Фед.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(471): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бородинъ', N'филип.', N'Елис.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(472): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузьминъ', N'Даніилъ', N'Наз.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(473): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кашица', N'Илья', N'Андреевъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(474): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Оленниковъ', N'Яковъ', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Слободчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(475): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лаптевъ', N'Иванъ', N'Яковл.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Викуловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(476): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пашнинъ', N'Илья', N'Дмитр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Нагорно-Иван.', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(477): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Квашнинъ', N'Мих.', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Озернинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(478): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бырдинъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Ларихинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(479): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Болдыревъ', N'Петръ', N'Андріановъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(480): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Десятовъ', N'Иванъ', N'Федот.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(481): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Медвѣдевъ', N'Григор.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Кротовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(482): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Хорловъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Жиляковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(483): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Узловъ', N'Павелъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Абатской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(484): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Первухинъ', N'Никита', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Гагарьевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(485): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чистяковъ', N'Вас.', N'Андріановъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Пѣгановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(486): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Быковъ', N'Николай', N'Ал-др.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(487): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Корнѣевъ', N'Петръ', N'Герас.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(488): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Борисовъ', N'Михаилъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(489): ('04971', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Мухановъ', N'Федоръ', N'Парам.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Крайчиковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(490): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Галуза', N'Герас.', N'Абросим.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(491): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зубаревъ', N'Григорій', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(492): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузинъ', N'Ал-дръ', N'Герас.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Карташевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(493): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лучанкинъ', N'Ив.', N'Гавр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(494): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кочаковъ', N'Егоръ', N'Терен.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бутаковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(495): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Овчаровъ', N'Афан.', N'Конст.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Сѣдельниковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(496): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Румянцевъ', N'Андр.', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(497): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пѣгинъ', N'Михаилъ', N'Ал-др.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(498): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Харько', N'Алексѣй', N'Ильичъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(499): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сайковскій', N'Игн.', N'Антон.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(500): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ивановъ', N'Никол.', N'Федор.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(501): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Капраловъ', N'Сем.', N'Ильичъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Никольевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(502): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сидѣльниковъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзейской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(503): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Алгазинъ', N'Харл.', N'Кондр.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Кейзейской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(504): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Меньщиковъ', N'Яковъ', N'Петровъ', N'прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Верхуткинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(505): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Батаковъ', N'Павелъ', N'Прок.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Усть-Утузской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(506): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Уляшевъ', N'Яковъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(507): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кожевниковъ', N'Макаръ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Могил.-Посельск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(508): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Беспалый', N'Спиридонъ', N'', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Артюховской', N'', N'', N'без в. пр.', N'3 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(509): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Родзенъ', N'Петръ', N'Карловъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Егоровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(510): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полтавцевъ', N'Афан.', N'Ром.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(511): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бражниковъ', N'Арс.', N'Фед.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Корсинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(512): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полынскій', N'Сем.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(513): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полынскій', N'Никифоръ', N'Григорьевъ', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(514): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Даниловъ', N'Феоф.', N'Семен.', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0311.sql(515): ('04972', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Абрамовъ', N'Петръ', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0322.sql(505): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Фелоненко', N'Андрей', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бузруков. ', N'', N'д. М.-Удалов.', N'Безъ в. пр.', N'11-18 Окт.', N''),
0322.sql(506): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Зотиковъ', N'Петръ', N'', N'', N'', N'г. Тобольска', N'Мужская гим.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'11 Фвр.', N''),
0322.sql(507): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Никифоровъ', N'Ал-дръ', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышман. ', N'с. Медвѣдев', N'', N'Ранен', N'22 Дек.', N''),
0322.sql(508): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Алябышевъ', N'Николай', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Чистоозерской ', N'с. Бѣлек.', N'', N'Убит.', N'6-8 Дек.', N''),
0322.sql(509): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ведерниковъ', N'Вас.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Тоболковск. ', N'', N'д. Крут. Оз.', N'Убит.', N'20 Нбр.', N''),
0322.sql(510): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Двойниковъ', N'Егоръ', N'Ал-ев', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бугровск. в. и с.', N'', N'', N'Убит.', N'6-8 Дек.', N''),
0322.sql(511): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шкодинъ', N'Конст.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской в. и с.', N'', N'', N'Убит.', N'13 Дек.', N''),
0322.sql(512): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Абрамичевъ', N'Афан.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Усковской ', N'', N'д. Покровск', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(513): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бобовъ', N'Влад.', N'Петровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ситников. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(514): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Галкинъ', N'Исаакъ', N'Степ.', N'Прав.', N'', N'Тарскаго', N'Петропавл. ', N'с. Н.-Никол.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(515): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дыбовъ', N'Григ.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубинской ', N'', N'д. Н.-Ал-др.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(516): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Козловъ', N'Никол.', N'Михайл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Евсенской ', N'с. Федотовск.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(517): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобылинъ', N'Ефимъ', N'Мих.', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(518): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рябиченко', N'Андр.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковск. ', N'', N'д. В. Лопасно', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(519): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сафьяновъ', N'Мих.', N'Никит.', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Лохтинск. ', N'с. Смирновки', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(520): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Смирновъ', N'Павелъ', N'Никол.', N'Прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Лохтинск. ', N'с. Смирновки', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(521): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Стрѣльченко', N'Мих.', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской ', N'', N'д. Ровнецъ', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(522): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шагаловъ', N'Мих.', N'Кирил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'с. Чирки', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(523): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шастовъ', N'Гурiй', N'Ефим.', N'Прав.', N'', N'Курганскаго', N'Шмановск. ', N'', N'д. Шастовой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(524): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ганъ', N'Евгенiй', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Шмановск. ', N'', N'д. Шастовой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(525): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Крымовъ', N'Егоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской ', N'', N'д. Кошкараг.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(526): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шуровъ', N'Петръ', N'Сергѣевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Сладовской ', N'', N'д. Малинов.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(527): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Синицынъ', N'Елиз.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ларинской ', N'с. Б. Шинш.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(528): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Самасюкъ', N'Никита', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Кротовской ', N'с. Бердовки', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(529): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Огневъ', N'Павелъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ларинской ', N'', N'д. Нежавой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(530): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Блиновъ', N'Иванъ', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ромашевск. ', N'', N'д. Слобочков.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(531): ('05147', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горбуновъ', N'Афан.', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Фирсов. ', N'', N'д. Макс.-Усалъ', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(532): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Горбачевъ', N'Архипъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской ', N'с. Воробьево', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(533): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кухтинъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Локтинск. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(534): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Харитоновъ', N'Григ.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Краснояр. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(535): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Вагренцевъ', N'Дмитр.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Налобинск. ', N'', N'д. Николаев.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(536): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковск. ', N'с. Микулино', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(537): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернышовъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ларижинск. ', N'', N'д. Новотр.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(538): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ушаковъ', N'Федоръ', N'Никит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Красноярск. ', N'', N'д. Нельжа', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(539): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Слѣпцовъ', N'Семенъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Народ.-Ларинск. ', N'', N'д. Мих.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(540): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сотниковъ', N'Миронъ', N'Зин.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Ражевской ', N'', N'д. С. Чирки', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(541): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шубинъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Гагаринск. ', N'', N'д. Шадринск', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(542): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Чувашевъ', N'Никита', N'Мирон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Салты-Сарайск. ', N'с. Бани', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(543): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Матвѣевъ', N'Федоръ', N'Прохор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бердещевск. ', N'', N'д. Голоруи', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(544): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузьминъ', N'Петр', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бердещевск. ', N'', N'д. Голоруи', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(545): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Редикарсовъ', N'Григ.', N'Фед.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Кучаевской ', N'с. Редикарс.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(546): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кузьминъ', N'Иллар.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Локтивской ', N'с. Мизиново', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(547): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Давыдовъ', N'Мих.', N'Львов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Усединовск. ', N'', N'д. Давыдов.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(548): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Ветчинкинъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладков. ', N'', N'д. Задонской', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(549): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлкинъ', N'Прокоп.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Б. Кулачин. ', N'', N'д. Черно-Луч.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(550): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Захаръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Фирсовск. ', N'', N'д. Макщиной', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(551): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Полянскiй', N'Романъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Угаузской ', N'', N'д. Мурашев.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(552): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Горн.', N'Нохринъ', N'Андрей', N'Марк.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Надобинск. ', N'', N'д. Райдуков', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(553): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лукинъ', N'Степанъ', N'Лукичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Казанской ', N'', N'д. Б. Ярковъ', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(554): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сафроновъ', N'Миронъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Калмацк. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(555): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рязановъ', N'Федоръ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Усть-Суерск. ', N'с. Рыжк.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(556): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Талашовъ', N'Тим.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Маслянск. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(557): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Распоповъ', N'Зотiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Покровск. ', N'', N'д. Нниритиной', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(558): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кокановъ', N'Ив.', N'Евламп.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Утчанской ', N'с. С. Хутары', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(559): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ушаковъ', N'Прок.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Топло-Дубр. ', N'', N'д. Стрѣлец', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(560): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Петръ', N'Иванов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Явленской ', N'', N'д. Одино-Евс.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(561): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Коптяевъ', N'Феофанъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской ', N'с. Зарослаго', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(562): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Р. фел.', N'Ипполитовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Уктузской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(563): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Аполещукъ', N'Никол.', N'Осип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д. Рѣпьевой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(564): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кушнаревъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Пятковск. ', N'', N'д. Коршанин', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(565): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальцевъ', N'Никол.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Тобольской ', N'', N'д. Десятово', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(566): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Матвѣевъ', N'Яковъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Лебяжинской ', N'', N'д. Чаяшно', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(567): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Перевезенцевъ', N'Григ.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Егоровской ', N'с. Трамно', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(568): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыбаковъ', N'Леонт.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ларинск. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(569): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сафроновъ', N'Серг.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Жилякокск. ', N'', N'д. Мезенской', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(570): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Лахтинъ', N'Прохоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Соколовск. ', N'', N'д. Висулина', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(571): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Воробьевъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-ев', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бутыринск. ', N'', N'д. Карасев', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(572): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Топка', N'Федоръ', N'Акимов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугровск. ', N'', N'д. Метлишин', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(573): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плясовскихъ', N'Степ.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Ильинской ', N'', N'д. Бохандаш', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(574): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кошоховъ', N'Троф.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(575): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Курбановъ', N'Галеи', N'', N'Магом.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской ', N'', N'д. Мамлютки', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(576): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Никитинъ', N'Никаноръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Красноярск. ', N'', N'д. Гончаров', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(577): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Голозубовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сорокинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(578): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Букореевъ', N'Ефимъ', N'Никан.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Раженск. ', N'', N'д. Б. Чурковъ', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(579): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бабкинъ', N'Федоръ', N'Анан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Челноковск. ', N'', N'д. Рогожих', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(580): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бѣловъ', N'Яковъ', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Челноковск. ', N'', N'д. Чутиной', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(581): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Былдинъ', N'Мамонтъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Ларихин. ', N'', N'д. Весьяново', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(582): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Герасимовъ', N'Мих.', N'Авер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской ', N'с. Ровицъ', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(583): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Мысовскихъ', N'Григ.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Гагарьевск. ', N'', N'д. Тренного', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(584): ('05148', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Попковъ', N'Архипъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Арыазонской ', N'', N'д. Орловой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(585): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Шараповъ', N'Тимоф.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Безруковск. ', N'', N'д. Несьянов', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(586): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Штука', N'Федоръ', N'Федоров.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Чуртановск. ', N'', N'д. Борозан.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(587): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Андреевъ', N'Георгiй', N'Дарм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Истоминск. ', N'с. Шабалки', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(588): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васеневъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Безруковск. ', N'', N'д. Саваной', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(589): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Каркаболовъ', N'Владим.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Уктузской ', N'', N'д. Окуневой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(590): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лайковъ', N'Тихонъ', N'Ал-ев', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бугров. ', N'', N'д. Н. Никольск.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(591): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носовъ', N'Федоръ', N'Моисеев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Кротовск. ', N'', N'д. М. Скаре д.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(592): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Обуховъ', N'Михаилъ', N'Игн.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Дромашевск. ', N'', N'д. Субтакъ', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(593): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Проскуряковъ', N'Владим.', N'Степан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Утчанской ', N'с. Троицкаго', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(594): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бураковъ', N'Яковъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Мамадышевск. ', N'', N'д. Королев.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(595): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Бурдановъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Ишимскаго', N'Ларижинск. ', N'', N'д. Орловки', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(596): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Глушковъ', N'Васил.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Б. Сорокин ', N'', N'д. Стрѣльн.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(597): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Доновъ', N'Андрей', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Салтыков. ', N'с. Дубровнаго', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(598): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Игишевъ', N'Яковъ', N'Артем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Салтыковской ', N'', N'д. Быково', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(599): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Калугинъ', N'Алексѣй', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д. Мешиково', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(600): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Малаховъ', N'Петръ', N'Карп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'с. Травнова', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(601): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Михайловъ', N'Евсѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Аевской ', N'', N'д. Н. Михайлов.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(602): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Петровъ', N'Николай', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской ', N'', N'д. Кралевой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(603): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильинъ', N'Романъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Гладковск. ', N'', N'д. Катопской', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(604): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Куменовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Аевской ', N'', N'д. Чевуши', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(605): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Битюцкихъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бутырин. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(606): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Егоръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Бергамакск. ', N'с. Какшен.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(607): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кинарейкинъ', N'Вас.', N'Ег.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бутырин. в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(608): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ', N'Иллар.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Челюковск. ', N'', N'д. Ощенков', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(609): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Свирскiй', N'Аполинарiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск. в. и с. ', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(610): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Юмашевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'В. Суерской ', N'', N'д. Влеловой', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(611): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Серг.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Утчанской ', N'с. Н. Трымс.', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(612): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шуваевъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Баровск. ', N'', N'д. Каткарагая', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(613): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ерченко', N'Никол.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Давыдовск. ', N'', N'д. Александ.', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(614): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Копотиловъ', N'Вас.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Надобинск. ', N'', N'д. Тидубов', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(615): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Некрасовъ', N'Ив.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевск. ', N'с. Русаков', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(616): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пуртовъ', N'Яковъ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Евсинской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(617): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Исаковъ', N'Степ.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бутарянск. ', N'', N'д. Чербинск.', N'Раненъ', N'22 Нбр.', N''),
0322.sql(618): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Черниковъ', N'Романъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ливенской ', N'с. Аваянинск.', N'', N'Раненъ', N'6 Дек.', N''),
0322.sql(619): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Рѣпченко', N'Григ.', N'Сафон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковской ', N'', N'д. Лападн.', N'Раненъ', N'6 Дек.', N''),
0322.sql(620): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сиврскiй', N'Аноминоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевск. в. и с.', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Дек.', N''),
0322.sql(621): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Волковъ', N'Абрамъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Челноковск. ', N'', N'д. Евушкъ', N'Раненъ', N'8 Дек.', N''),
0322.sql(622): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Гиловъ', N'Прокоп.', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Чуртанской ', N'', N'д. Пестовой', N'Раненъ', N'20 Дек.', N''),
0322.sql(623): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Новиковъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовск. ', N'', N'д. Баженова', N'Раненъ', N'20 Дек.', N''),
0322.sql(624): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Мисарукъ', N'Миронъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Сладковск. ', N'', N'д. Рождеств.', N'Раненъ', N'23 Нбр.', N''),
0322.sql(625): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дыдченко', N'Iосифъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Сладковск. ', N'', N'д. Рождеств.', N'Раненъ', N'23 Нбр.', N''),
0322.sql(626): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Логиновъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Абатской ', N'', N'д. Шмаков', N'Раненъ', N'23 Нбр.', N''),
0322.sql(627): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Коныхинъ', N'Герасимъ', N'Епифановичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Красног. ', N'', N'д. Шелегина', N'Раненъ', N'20 Нбр.', N''),
0322.sql(628): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'25 Нбр.', N''),
0322.sql(629): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Астроховъ', N'Семенъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской ', N'', N'д. Рождествен.', N'Раненъ', N'8 Дек.', N''),
0322.sql(630): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Патыковскiй', N'Дiонисiй', N'Емельянов', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'б. Сорокинской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дек.', N''),
0322.sql(631): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Антроповъ', N'Адрiанъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Михайловс. ', N'', N'д. Лебяжей', N'Раненъ', N'10 Дек.', N''),
0322.sql(632): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Маслеевъ', N'Мих.', N'Викт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Каземской ', N'', N'д. Б. Ярец', N'Раненъ', N'25 Нбр.', N''),
0322.sql(633): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Фалѣевъ', N'Яковъ', N'Степан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской ', N'с. Шабдыкин', N'', N'Раненъ', N'25 Нбр.', N''),
0322.sql(634): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Рослый', N'Амврос.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Усовской ', N'с. Александр.', N'', N'Раненъ', N'19 Нбр.', N''),
0322.sql(635): ('05149', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Филипповъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Елошанск. ', N'', N'д. Меньщик.', N'Раненъ', N'19 Нбр.', N''),
0322.sql(636): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дюковъ', N'Николай', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Гольшимаков. ', N'', N'д. Кухын.', N'Раненъ', N'19 Нбр.', N''),
0322.sql(637): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Сотниковъ', N'Фед.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Надобинск. ', N'', N'д. Рандукова', N'Раненъ', N'21 Нбр.', N''),
0322.sql(638): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Шагаловъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Гаганьевск. ', N'', N'д. Чиркова', N'Раненъ', N'21 Нбр.', N''),
0322.sql(639): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Носовъ', N'Павелъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Аромашевск. ', N'', N'д. Вашин', N'Раненъ', N'21 Нбр.', N''),
0322.sql(640): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Старковъ', N'Алексѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Тоболковск. ', N'', N'д. Красу д.', N'Раненъ', N'21 Нбр.', N''),
0322.sql(641): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Симакинъ', N'Павелъ', N'Конст.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Ларихинск. ', N'', N'д. Огневой', N'Раненъ', N'22 Нбр.', N''),
0322.sql(642): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Япровъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'', N'Ялуторовскаго', N'Амурьинск. ', N'', N'д. Ст. Акун.', N'Раненъ', N'22 Нбр.', N''),
0322.sql(643): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Архиповъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бердюжск. ', N'', N'д. Николаев.', N'Раненъ', N'24 Нбр.', N''),
0322.sql(644): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Глушковъ', N'Васил.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сорокинск. ', N'', N'д. Стрѣльц.', N'Раненъ', N'26 Нбр.', N''),
0322.sql(645): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шваринъ', N'Григ.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Пѣтуховск. ', N'', N'д. Ковельцев', N'Раненъ', N'26 Нбр.', N''),
0322.sql(646): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Кухтинъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Локтинск. в. и с.', N'', N'', N'Раненъ', N'18-28 Нбр.', N''),
0322.sql(647): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дыбовъ', N'Григ.', N'Егоров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубынск. ', N'с. Александр.', N'', N'Раненъ', N'8 Дек.', N''),
0322.sql(648): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Плѣсовскихъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Армашевск. ', N'', N'д. Максин.', N'Раненъ', N'8 Дек.', N''),
0322.sql(649): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Лазаревъ', N'Степ.', N'Осипов', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Усовской ', N'', N'д. Николаев.', N'Раненъ', N'10 Дек.', N''),
0322.sql(650): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ', N'Илларiонъ', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Челноковск. Нщенковой', N'', N'', N'Раненъ', N'10 Дек.', N''),
0322.sql(651): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Антроповъ', N'Андр.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Лихановск. ', N'', N'д. Лобзяной', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(652): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Шмаковъ', N'Илларiонъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Ощенковой', N'', N'', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(653): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Исаковъ', N'Степ.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Бутырин', N'', N'д. Чердыщев.', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(654): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Андр.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Краснояр. в. и с.', N'', N'', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(655): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Борбатъ', N'Кириллъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(656): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Пургинъ', N'Анастасiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Казанской ', N'', N'д. Б. Ярновъ', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(657): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Бергамак. ', N'с. Такменево', N'', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(658): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Дидченко', N'Iосифъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Сладков. Н.-Рождеств.', N'', N'', N'Раненъ', N'10-28 Нбр.', N''),
0322.sql(659): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Суковыхъ', N'Севаст.', N'Ант.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Казанской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'8 Нбр.', N''),
0322.sql(660): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Васильевъ', N'Петръ', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Нбр.', N''),
0322.sql(661): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Стрѣл.', N'Картавцевъ', N'Ефимъ', N'Ег.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Убит.', N'1-17 Окт.', N''),
0322.sql(662): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Соловьевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'г.', N'Тобольска', N'', N'', N'Убит.', N'1-17 Окт.', N''),
0322.sql(663): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ратн.', N'Мищенко', N'Константинъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'с. Покровск.', N'', N'Безъ в. пр.', N'1-17 Окт.', N''),
0322.sql(664): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ратн.', N'Марагинъ', N'Максимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'с. Покровск.', N'', N'Раненъ', N'12 Нбр.', N''),
0322.sql(665): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Нагорный', N'Сем.', N'Прокоп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крунанской ', N'с. Демьянки', N'', N'Убит.', N'5 Нбр.', N''),
0322.sql(666): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Смирновъ', N'Прок.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Убит.', N'5 Нбр.', N''),
0322.sql(667): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Божановъ', N'Ив.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Больше-Нагибинской', N'', N'', N'Убит.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(668): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Швецовъ', N'Юст.', N'Лукичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Дубынской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(669): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Кутузовъ', N'Иванъ', N'Назар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачин. ', N'с. Александр.', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(670): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Шаруновъ', N'Клем.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б. Могилян. ', N'', N'д. Владим.', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(671): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Чебаковъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Б. Могилян. ', N'', N'д. Тычкино', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(672): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ячменевъ', N'Афан.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Шмиковской ', N'', N'д. Дiаново', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(673): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Горчаковъ', N'Ал-ѣй', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'', N'д. Ангалед', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(674): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Телятниковъ', N'Владим.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'', N'д. Ангалед', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(675): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Фирстовъ', N'Митр.', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасукской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(676): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Вагинъ', N'Василiй', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаранск. уч. Междурѣч.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(677): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Кузнецовъ', N'Димитр.', N'Фом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Педымской в. ', N'', N'д. Полевой', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(678): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Кузлятинъ', N'Мих.', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'с. Ангелятъ', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(679): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Толстыгинъ', N'Серг.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'с. Ангелятъ', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(680): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Янченко', N'', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Крупянской ', N'', N'д. Егорьевъ', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(681): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Литвинецъ', N'Александръ', N'Ульянов', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской в. ', N'', N'д. Нарышки', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(682): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Пищуринъ', N'Спир.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'с. Ангальт.', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(683): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Лопатинъ', N'Клемент.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Ст. Карасук. ', N'с. Плотник.', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(684): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Кацаръ', N'Григ.', N'Фомичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Пелым', N'с. уч. Круторѣчен.', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(685): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Кацаръ', N'Моисей', N'Фомичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Пелым', N'с. уч. Круторѣчен.', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(686): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Барановъ', N'Сергѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Добринской в. ', N'с. Еромеи', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(687): ('05150', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Кайдауловъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Цедымской ', N'', N'д. Кайдаула', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(688): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Балакинъ', N'Никиф.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской ', N'', N'д. Болокицъ', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(689): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Пузыревъ', N'Григ.', N'Герас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской ', N'', N'д. Пузырева', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(690): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Гулько', N'Макаръ', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Логинов', N'', N'д. Евгалинск', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(691): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Шимовъ', N'Петръ', N'Моисеев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской в. ', N'с. Петрово', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(692): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Шимовъ', N'Григ.', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской в. ', N'с. Шибуре', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(693): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'Тим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Пелымской ', N'', N'д. Кузнецово', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(694): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Рычковъ', N'Ал-дръ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Гаринск. ', N'с. Кондратьева', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(695): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Ивановъ', N'Никол.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(696): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Поляковъ', N'Никита', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Мѣщан. г. Ишима', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(697): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Луценковъ', N'Павелъ', N'Игн.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'', N'с. Омущинска', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(698): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Малининъ', N'Егоръ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Лыбаевской вол. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(699): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Вагинъ', N'Макс.', N'Андреев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(700): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Шмелевъ', N'Мих.', N'Харит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Елонской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(701): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Шевелевъ', N'Вас.', N'Артем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лебяжинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(702): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Шевелевъ', N'Вас.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Лебяжинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(703): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Безбородовъ', N'Федотъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачин. ', N'с. Н.-Троицк.', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(704): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Письменный', N'Степ.', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(705): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Астаховъ', N'Ал-ѣй', N'Борис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(706): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Бухтояровъ', N'Петръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Жилинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(707): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Башмаковъ', N'Степ.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Самаровской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(708): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Бузлаковъ', N'Пимонъ', N'Арс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Макушинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(709): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Бобовъ', N'Федоръ', N'Иванов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(710): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Бабихинъ', N'Вас.', N'Маркел.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Благовѣщенской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(711): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Бѣлодуринъ', N'Сем.', N'Фил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Абалакской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(712): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Бѣлоглазовъ', N'Вас.', N'Ант.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кобырдакской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(713): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Воскуевъ', N'Степ.', N'Роман.', N'Прав.', N'Хол.', N'Березовскаго', N'Куповятской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(714): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Гуляевъ', N'Конст.', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Тобольской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(715): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Гордѣевъ', N'Мих.', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Бѣгишевской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(716): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Ершовъ', N'Порфир.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Самаровской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(717): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Ермолаевъ', N'Никанд.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Ишима', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(718): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Зуевъ', N'Дмитрiй', N'Гурьян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Пелымской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(719): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Забакрицкiй', N'Илья', N'Iосиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(720): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Кузнецовъ', N'Арх.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Самаровской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(721): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Котовъ', N'Владим.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Колмаковской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(722): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Корпушинъ', N'Вас.', N'Карп.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(723): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Корецкiй', N'Иванъ', N'Ероф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(724): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Лучниковъ', N'Ал-дръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Пелымской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(725): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Медвѣдевъ', N'Андр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Юрьевской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(726): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Макаровъ', N'Вас.', N'Ал-ев', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Устьламенской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(727): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Матисх', N'Петръ', N'Вильг.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Тобольска', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(728): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Неустковъ', N'Павелъ', N'Игн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Пелымской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(729): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Оскинъ', N'Гаврилъ', N'Орловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(730): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Перлинъ', N'Григорiй', N'', N'Р.-кат.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Коркинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(731): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Пономаревъ', N'Гавр.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Макушинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(732): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Прелинъ', N'Григорiй', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Карачинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(733): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Рѣдкинъ', N'Григ.', N'Петров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(734): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Соколовъ', N'Семенъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Салтесарайск.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(735): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Слынтинъ', N'Адрiанъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Новосельской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(736): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Софригинъ', N'Карпъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Ашлытской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(737): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Савицкiй', N'Васил.', N'Антон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Березовскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(738): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Суманѣевъ', N'Петръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(739): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Торлоповъ', N'Ефимъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Блановѣщенской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(740): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Степановъ', N'Григ.', N'Данил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Байдарской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(741): ('05151', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Собянинъ', N'Ефимъ', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Батеновской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(742): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Ульяновъ', N'Прокоф.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Называевской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(743): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Урванцовъ', N'Ал-дръ', N'Прок.', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Морiйской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(744): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Хозяйновъ', N'Хромцовъ', N'Григ.', N'Р.-кат.', N'Хол.', N'Сургутскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(745): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Хромцовъ', N'Григ.', N'Ал-др', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(746): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Черпаковъ', N'Мих.', N'Ал-др', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(747): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Чернаскiй', N'Iосифъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Носовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(748): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Червяковъ', N'Вас.', N'Тихон.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(749): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Чукоминъ', N'Спир.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тобольскаго', N'Уватской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(750): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Агафоновъ', N'Егоръ', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Ялуторовскаго', N'Кодской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(751): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Водяновъ', N'Егоръ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Жуковской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(752): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Горутозовъ', N'Вас.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Старо-Коркинск.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(753): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Дмитрiевъ', N'Егоръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Корклинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(754): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Истоминъ', N'Конст.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Пелымской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(755): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Добр.', N'Захарченко', N'Серг.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Тюкалинска', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(756): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Завьяловъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(757): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Манжевъ', N'Павелъ', N'Данил.', N'Лют.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(758): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Мякиглевъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Лют.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(759): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Калининъ', N'Мих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышмановской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(760): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Польковъ', N'Яковъ', N'Давид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Голышмановской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(761): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Мальцевъ', N'Ив.', N'Никит.', N'Лют.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(762): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Роскатовъ', N'Гавр.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(763): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Перовъ', N'Филиппъ', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(764): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Тохабовъ', N'Наумъ', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(765): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Робатуновъ', N'Петръ', N'Митр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(766): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Севрюхинъ', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Гилеволицовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(767): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Шабалинъ', N'Павелъ', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Антроповской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(768): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Шатиловъ', N'Харит.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(769): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Коноваловъ', N'Кузьма', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Иконниковской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(770): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Яковлевъ', N'Федоръ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Коркинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(771): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Тюлевъ', N'Павелъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовск. ', N'', N'д. Николаево', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(772): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Лыжинъ', N'Ал-ѣй', N'Осип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской ', N'', N'д. Новоседово', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(773): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ефр.', N'Панинъ', N'Петръ', N'Анисим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крупен. ', N'', N'д. Горькiй Лог', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(774): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Кучумовъ', N'Иванъ', N'Осип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Туринскаго', N'Гаринской в. и с.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0322.sql(775): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Чубаковъ', N'Ефимъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Больше-Балдинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(776): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Абакумовъ', N'Серг.', N'Сидор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(777): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Борщовъ', N'Никиф.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Больше-мошлян.', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(778): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Коноваловъ', N'Никита', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(779): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Лопаревъ', N'Романъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(780): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Потанцевъ', N'Адрiанъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Сергатской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(781): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Поморовъ', N'Фед.', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Крутинской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(782): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Повилякинъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(783): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Солодовиченко', N'Вас.', N'Кириллов', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Корниловской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N''),
0322.sql(784): ('05152', N'Тобольская губ.', N'Ряд.', N'Андрiенко', N'Семенъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'Каменской', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'13 Нбр.', N'')
0323.sql(10): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кобыльниковъ', N'Пант.', N'Афан.', N'прав.', N'хол', N'Тюменскаго', N'Успенской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(11): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Комаровъ', N'Мих.', N'Яков.', N'прав.', N'хол', N'Тюменскаго', N'Сазоновой', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(12): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кушинъ', N'Степанъ', N'Петр.', N'прав.', N'хол', N'Тюменскаго', N'Сазоновой', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(13): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Матвѣевъ', N'Кириллъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Курганскаго', N'Камышовской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(14): ('05153', N'Тобольская губ.', N'мл.у.-о.', N'Сидѣлниковъ', N'Никита', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'ст. Карасукской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(15): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Тайревъ', N'Айзатулла', N'', N'магом.', N'жен', N'Тюменскаго', N'Кашегальской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(16): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Тимерзановъ', N'Галіаск.', N'Хантим.', N'магом.', N'хол', N'Тюменскаго', N'Каменской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(17): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Утюмовъ', N'Ал-дръ', N'Мих.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(18): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Чичкановъ', N'Гавр.', N'Ефим.', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'Каргинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 13 нбр.', N''),
0323.sql(19): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Черепановъ', N'Ив.', N'Яков.', N'прав.', N'жен', N'Тюменскаго', N'Тугулымской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 13 нбр.', N''),
0323.sql(20): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ст. у.-о.', N'Поспеловъ', N'Констант.', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(21): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ст. у.-о.', N'Зыковъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'Любово', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(22): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Весѣловъ', N'Федотъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Пелемской', N'', N'Болин', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(23): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Фирсовъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'Пышковской', N'', N'Фирсы', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(24): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Козловскій', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'Пышковской', N'', N'Пурино', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(25): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Боталовъ', N'Константинъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Усениновской', N'', N'Урасово', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(26): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Сальниковъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'вдовъ.', N'Туринскаго', N'Усениновской', N'', N'Урасово', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(27): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Урсовъ', N'Афанасій', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Усениновской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(28): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Мироновъ', N'Афанасій', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Шухруповской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(29): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Бѣлобородовъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'', N'Усиминовска', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(30): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Свяжинъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'', N'Усиминовска', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(31): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Бѣлобородовъ', N'Гавр.', N'', N'прав.', N'хол', N'Туринскаго', N'', N'Усиминовска', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(32): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Павловъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Усениновской', N'', N'Бобровка', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(33): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Свяжинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Быковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(34): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Лапшинъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Усовской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(35): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Бересневъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюменскаго', N'Тугулышской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(36): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Емельяновъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюменскаго', N'Богданской', N'', N'Быково', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N'плохо видно'),
0323.sql(37): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кіевъ', N'Іосифъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(38): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кокинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол', N'Курганскаго', N'Черемуховой', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(39): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Безбородовъ', N'Матвѣй', N'', N'прав.', N'жен', N'Курганскаго', N'', N'', N'Юроки', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(4): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Гуржа', N'Мих.', N'Даниловъ', N'прав.', N'жен', N'Тюменскаго', N'Яровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(40): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Стержанковъ', N'Гавр.', N'Сем.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Каиснской', N'', N'Наташина', N'безъв.пр.', N'1914 г. 13 нбр.', N''),
0323.sql(41): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Мастерскихъ', N'Ал-ѣй', N'Сем.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Боровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(42): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Панотинъ', N'Федоръ', N'Андр.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Боровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(43): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Копгелевъ', N'Ив.', N'Андр.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Сумской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(44): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Левкинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(45): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Ларіоновъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(46): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Соснинъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Крупянской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(47): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Широватовъ', N'Макс.', N'Ив.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Баженовской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(48): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Загурулько', N'Иллар.', N'Анд.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Порлипской', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(49): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Богаковъ', N'Илья', N'Егор.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'Порлипской', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(5): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Гришановъ', N'Ефимъ', N'Дан.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Покоровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(50): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Казаковъ', N'Самуилъ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Корниловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(51): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Ромзовъ', N'Демьянъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Корниловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(52): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Говорковъ', N'Викт.', N'Филат.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Казанской', N'', N'Пелымской', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(53): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Смернячинъ', N'Порф.', N'Ром.', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(54): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Сапожниковъ', N'Ефимъ', N'Кузмичъ', N'прав.', N'жен', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'Назимской', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(55): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Першуковъ', N'Вас.', N'Мих.', N'прав.', N'хол', N'город Тобольск', N'Тобольск', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(56): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Моторинъ', N'Илья', N'Егор.', N'прав.', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'б.Могилев', N'', N'Роналево', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(57): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Плѣсовский', N'Степ.', N'Иллар.', N'прав.', N'хол', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(58): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Логиновъ', N'Захаръ', N'Логин.', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'', N'', N'Доброжинской', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(59): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Истоминъ', N'Конст.', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Туринскаго', N'Пелымской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(6): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Дмитріевъ', N'Никол.', N'Евл.', N'прав.', N'жен', N'Курганскаго', N'Сычевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(60): ('05154', N'Тобольская губ.', N'ст. у.-о.', N'Севрюгинъ', N'Мих.', N'Иван.', N'прав.', N'жен', N'Тюменьскаго', N'Геливалиновской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(61): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Кобылинъ', N'Валер.', N'Никол.', N'прав.', N'хол', N'Тобольскаго', N'Самаровской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(62): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Сухавревъ', N'Прохоръ', N'', N'прав.', N'жен', N'Тюменьскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(63): ('05154', N'Тобольская губ.', N'добр.', N'Носковъ', N'Петръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'Безруковской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(64): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Петровъ', N'Федоръ', N'Федор.', N'прав.', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Драгунской', N'', N'', N'ран.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(65): ('05154', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Константиновъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Барнаульскаго', N'Михайловской', N'', N'Николаевк.', N'конт.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(66): ('05154', N'Тобольская губ.', N'мл.у.-о.', N'Шахлинъ', N'Яковъ', N'Матв.', N'прав.', N'жен', N'Ишимскаго', N'', N'Жиляковской', N'', N'ран.', N'1914 г. 13 нбр.', N''),
0323.sql(7): ('05153', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Земляковъ', N'Ив.', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен', N'Курганскаго', N'Салтосарайской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(8): ('05153', N'Тобольская губ.', N'мл.у.-о.', N'Киселевъ', N'Вас.', N'Михайл.', N'прав.', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'ст. Карасукской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0323.sql(9): ('05153', N'Тобольская губ.', N'рядов.', N'Конорюхинъ', N'Прох.', N'Степ.', N'прав.', N'хол', N'Курганскаго', N'Маршихинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'1914 г. 6 нбр.', N''),
0359.sql(411): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о.', N'Артамоновъ', N'Авер.', N'вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'с. Андреев.', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(412): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Киселевъ', N'Андр.', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Лапушинской', N'', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(413): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Давыдовъ', N'Яковъ', N'Евген.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Усениковск.', N'Тимошар.', N'', N'ран.', N'2 Мрт. 1915г.', N''),
0359.sql(414): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Чеботинъ', N'Леонтій', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Салтосарайской', N'', N'', N'ран.', N'22 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(415): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Нальсовъ', N'Васил.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Туринской', N'с. Турин.', N'', N'убит', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(416): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Чипаровъ', N'Сахитирей', N'', N'маг.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'д. Инцисъ', N'убит', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(417): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Кузнецовъ', N'Лукьянъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Тарскаго', N'Мало-Красноярской', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(418): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Корюкинъ', N'Максимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Лебьяжской', N'с. Лебяж.', N'', N'ран.', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(419): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Баранчукъ', N'Андрей', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Жуковской', N'', N'д. Киндейки', N'конт.', N'21 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(420): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Корминъ', N'Игнатій', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пушкаревской', N'', N'д. Митроф.', N'убит', N'22 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(421): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Синякъ', N'Давидъ', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Бергамакской', N'', N'д. Алексѣевка', N'ран.', N'23 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(422): ('05738', N'Тобольская губ.', N'л.-гр.', N'Пахомовъ', N'Яковъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Нижне-Альбужской', N'', N'', N'конт.', N'22 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(423): ('05738', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Борисъ', N'Андр.', N'прав.', N'', N'Курганскаго', N'Миндерской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0359.sql(424): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Бубенчиковъ', N'Прокопій', N'Захаровъ', N'прав.', N'', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'ран.', N'26 Авг. 1914г.', N''),
0359.sql(425): ('05738', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Никифоровъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Курганскаго', N'Марайской', N'', N'', N'в пл.', N'11 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(426): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Нейманъ', N'Мартинъ', N'Егор.', N'лют.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'ран.', N'19 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(427): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Бѣлиноковъ', N'Мих.', N'матв.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'10 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(428): ('05738', N'Тобольская губ.', N'мл. у.-о.', N'Кривовъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'конт.', N'13 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(429): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Шараповъ', N'Леонтій', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(430): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Вяткинъ', N'Егоръ', N'Денис.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(431): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Никитинъ', N'Илья', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(432): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Бѣлоусовъ', N'Никол.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(433): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Кичигинъ', N'Тимоф.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(434): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о.', N'Пьянковъ', N'Петръ', N'Ларіон.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(435): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Клышниковъ', N'Илья', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'15 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(436): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Колосовъ', N'Петръ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'21 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(437): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Тимошенко', N'Павелъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'5 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(438): ('05738', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Навильниковъ', N'Ал-дръ', N'Григорьевъ', N'прав.', N'жен.', N'', N'', N'', N'', N'ран.', N'22 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(439): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Пучковъ', N'Павелъ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'конт. ост. встр.', N'8 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(440): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Егоровъ', N'Осипъ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'конт.', N'8 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(441): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Плѣсникъ', N'Клим.', N'Артем.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'конт.', N'15 Апр. 1915г.', N''),
0359.sql(442): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Балаганинъ', N'Филип.', N'Арх.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'конт. ост. встр.', N'15 Апр. 1915г.', N''),
0359.sql(443): ('05739', N'Тобольская губ.', N'кан.', N'Яковлевъ', N'Петръ', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Федоринск.', N'с. Федорин.', N'', N'конт.', N'15 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(444): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Бѣженцевъ', N'Ал-ѣй', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Красногорск.', N'', N'д. Корычки', N'ост. в стр. ран.', N'28 Фев. 1915г.', N''),
0359.sql(445): ('05739', N'Тобольская губ.', N'бомб.', N'Куреневъ', N'Васил.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пелимск.', N'', N'д. Куреневой', N'ран.', N'3 Сен. 1914г.', N''),
0359.sql(446): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Ларьковъ', N'Ал-дръ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Коринск.', N'с. Коркин.', N'', N'убит', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(447): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Засоринъ', N'Фаддей', N'Тимоф.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Аюлынск.', N'', N'д. Мота…', N'убит', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(448): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Лѣсовскій', N'Пантелеймонъ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Аюлынск.', N'', N'д. Шашковъ', N'в пл.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(449): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Хвастуновъ', N'Андр.', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'', N'с. Молотолина', N'', N'в пл.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(450): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Куляшинъ', N'Матв.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Лисъевск.', N'с. Лисьева', N'', N'в пл.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(451): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бобровъ', N'Карлъ', N'Фадд.', N'р.-кат.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Саргатск.', N'', N'д. Темировки', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(452): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Захваткинъ', N'Ефимъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Пушкаревской', N'с. Сватково', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(453): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Горбуновъ', N'Степ.', N'Сават.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бѣгищевск.', N'', N'д. Черепан.', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(454): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бугаевъ', N'Иванъ', N'Андр.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Крестинъ', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(455): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бардугинъ', N'Петръ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Саломатовск.', N'', N'д. Овчины', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(456): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Архиповъ', N'Василій', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Черноконск.', N'с. Чернокон.', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(457): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чусовитинъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пушкарской', N'с. Пушкар.', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(458): ('05739', N'Тобольская губ.', N'мл. у.-о.', N'Саранскій', N'Семенъ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Курелинской', N'', N'д. Покровки', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(459): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Косинцевъ', N'Григ.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Барановской', N'', N'д. Выды', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(460): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Пумяновъ', N'Егоръ', N'Елиз.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Кугаевской', N'', N'д. Умарово', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(461): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зельниковъ', N'Евстафий', N'Александровъ', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Кугаевской', N'', N'д. Исмавры', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(462): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бологовъ', N'Семенъ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Тюменскаго', N'Успенск.', N'', N'д. Зыряновской', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(463): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Засохинъ', N'Степ.', N'Конст.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'д. Островки', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(464): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потаповъ', N'Федоръ', N'Осип.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Слоб.-Турин.', N'', N'д. Опраново', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(465): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Булыгинъ', N'Титъ', N'Яковл.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Куларовской', N'', N'д. Ульяновой', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(466): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Загвоздкинъ', N'Елиз.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Лыбаевской', N'', N'д. Куй', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(467): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коробейниковъ', N'Козьма', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Сладковской', N'', N'д. Кутаевки', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(468): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Первухинъ', N'Романъ', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Туринской', N'', N'д. Давыдова', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(469): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Елецкій', N'Иванъ', N'Антон.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Колмаковск.', N'', N'д. Ивановки', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(470): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полуяновъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'М. Кондин.', N'', N'д. Полуяново', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(471): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фоминъ', N'Ал-дръ', N'Флор.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бѣгищевск.', N'', N'д. Косинской', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(472): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Чернышевъ', N'Архипъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Пушкарской', N'', N'д. Чернышева', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(473): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Куликовъ', N'Ефимъ', N'Федот.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Черноконск.', N'', N'д. Куликовой', N'без в. пр.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(474): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рахмановъ', N'Федоръ', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Устьсуер.', N'', N'д. Заозерской', N'без в. пр.', N'25 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(475): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Бабенко', N'Иванъ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'', N'', N'д. Чуркиной', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(476): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Зуевъ', N'Дмитрій', N'Егоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пелимск.', N'', N'д. Пантелѣевки', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(477): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Комаровъ', N'Василій', N'Фил.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Черноконск.', N'', N'д. Русанова', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(478): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коршуновъ', N'Григ.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Куларовской', N'', N'д. Слободы', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(479): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Макаровъ', N'Григ.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Кошувс.', N'с. М.-Городище', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(480): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Волковъ', N'Егоръ', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Называнск', N'с. Н.-Воскрес.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(481): ('05739', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Кайдауловъ', N'Петръ', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Пальменск.', N'с. Еремѣевки', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(482): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вакаринъ', N'Никита', N'Серг.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Карачинской', N'с. Ручково', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(483): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Доронинъ', N'Филиппъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бѣгищевск.', N'', N'д. Череканово', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(484): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кирѣевъ', N'Филиппъ', N'Самс.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'', N'', N'д. Павловки', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(485): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Насоновъ', N'Николай', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Бѣлозерск.', N'', N'д. Беганцев.', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(486): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Фухаровъ', N'Іосифъ', N'Евдок.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Слоб.-Турин.', N'', N'д. Кирлков.', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(487): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Захаровъ', N'Давидъ', N'Кузьм.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Уватской', N'с. Делонское', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(488): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коноваловъ', N'Григ.', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Дымковской', N'с. Безова', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(489): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кисляковъ', N'Иванъ', N'Лук.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'', N'', N'д. Арбучинской', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(490): ('05739', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Аникинъ', N'Дмитрій', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Уватской', N'с. Уват.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(491): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Аксеновъ', N'Федоръ', N'Тимоф.', N'прав.', N'хол.', N'гор. Тобольска', N'', N'', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(492): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вѣснинъ', N'Никиф.', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'гор. Тобольска', N'', N'', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(493): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Крюковъ', N'Василій', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Черноковской', N'', N'д. Крюкова', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(494): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рязановъ', N'Иванъ', N'Христоф.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Устьсуер.', N'', N'д. Вашно', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(495): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Нагибинъ', N'Васил.', N'Емел.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Кугаевской', N'', N'д. Нагибки', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(496): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Хворовъ', N'Родіонъ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Озерской', N'', N'д. Тапилова', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(497): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Михѣйкинъ', N'Никан.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Иконников.', N'', N'д. Вяжевки', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(498): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Южаковъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Ашлынской', N'с. Александров.', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(499): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Плехановъ', N'Никол.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Еланской', N'с. Прелавова', N'', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(500): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Романовъ', N'Федоръ', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Коркинской', N'', N'д. Суджена', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(501): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о.', N'Лубягинъ', N'Тимоф.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Маслянской', N'', N'д. Чупина', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(502): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копотиловъ', N'Яковъ', N'Марк.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Загваздинской', N'', N'д. БахмМев.', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(503): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Быковъ', N'Петръ', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Дубровн.', N'', N'д. Николаевка', N'ран.', N'7 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(504): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бащевъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бронниковской', N'с. Бронников.', N'', N'ран.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(505): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Вакулинъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'', N'с. Филипповскаго', N'', N'ран.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(506): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Злыгостевъ', N'Семенъ', N'Ал-ев.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бронниковской', N'с. Силиковъ', N'', N'ран.', N'18 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(507): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Девятериковъ', N'Сем.', N'Сев.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Такмыкской', N'с. Ачимова', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(508): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Яковъ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'гор. Тобольска', N'', N'', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(509): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рысевъ', N'Егоръ', N'Тихон.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пушкаревской', N'', N'д. Шевеловой', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(510): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Рыбинъ', N'Антонъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Пушкаревской', N'', N'д. Рогачъ', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(511): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копыловъ', N'Иппол.', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Тарскаго', N'Атирской', N'', N'д. Ушакова', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(512): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Злыгостевъ', N'Никандръ', N'Як.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бронниковской', N'', N'д. Сельконки', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(513): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Курбатовъ', N'Макс.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Хитровской', N'с. Хитрово', N'', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(514): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Потаповъ', N'Михаилъ', N'Плат.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'', N'с. Андроновского', N'', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(515): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Москвинъ', N'Андрей', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Куларовской', N'с. Кларов.', N'', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(516): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Козаринъ', N'Николай', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Демьянской', N'с. Демьян.', N'', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(517): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Овечкинъ', N'Афан.', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Ялуторовскаго', N'Архангел.', N'', N'д. Денисова', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(518): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Казоринъ', N'Николай', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Демьянской', N'с. Демьян.', N'', N'ран.', N'21 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(519): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Полугрудовъ', N'Григ.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Ашлынской', N'', N'д. Ушакова', N'ран.', N'21 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(520): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Марковъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'прав.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'д. Ростовцевской', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(521): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Аигазинъ', N'Никиф.', N'Григ.', N'стар.', N'хол.', N'Тюкалинскаго', N'Н.-Карасун.', N'с. Устьлаг.', N'', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(522): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Елисѣевъ', N'Іосифъ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Туринской', N'', N'д. Хранцыно', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(523): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Веденевъ', N'Кириллъ', N'Павл.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Новосольск.', N'с. Лымскаго', N'', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(524): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Копотиловъ', N'Ефимъ', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Загваздинской', N'', N'д. Вакшеевой', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(525): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Середкинъ', N'Яковъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Куларов.', N'', N'д. Кузнецовой', N'ран.', N'25 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(526): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Громовъ', N'Семенъ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Пушкарской', N'', N'д. Евсиной', N'ран.', N'25 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(527): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Яковлевъ', N'Яковъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Коркинской', N'', N'д. Антоновки', N'ран.', N'25 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(528): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Захаровъ', N'Павелъ', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Тобольскаго', N'Новосольск.', N'', N'д. Трошино', N'ран.', N'26 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(529): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Любченко', N'Григ.', N'Исак.', N'прав.', N'жен.', N'Тюкалинскаго', N'Покровской', N'', N'д. Сергѣевки', N'ран.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(530): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Неждановъ', N'Мих.', N'Владим.', N'прав.', N'хол.', N'Туринскаго', N'Шухрупов.', N'', N'д. Свиродск.', N'ран.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(531): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Сазоновъ', N'Варфол.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Бронниковской', N'с. Бронников.', N'', N'ран.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(532): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Коневъ', N'Яковъ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Озерской', N'п. Анаринска', N'', N'ран.', N'28 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(533): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Чистухинъ', N'Петръ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Бутыринской', N'с. Бутырин.', N'', N'ран.', N'29 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(534): ('05740', N'Тобольская губ.', N'стрел.', N'Бѣлкинъ', N'Дмитрій', N'Кузьм.', N'прав.', N'хол.', N'Тобольскаго', N'Абалакской', N'', N'д. Обрянки', N'ран.', N'29 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(535): ('05740', N'Тобольская губ.', N'мл. у.-о.', N'Ушаковъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'26 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(536): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о.', N'Золотухинъ', N'Егоръ', N'Корн.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'11 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(537): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Шараповъ', N'Михаилъ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Жиляковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'13 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(538): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Кисляковъ', N'Семенъ', N'Козьм.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Жиляковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'13 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(539): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Михѣевъ', N'Леонтій', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Жиляковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'13 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(540): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Леонтьевъ', N'Ефимъ', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Макушинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0359.sql(541): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Красовскій', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'убит', N'6 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(542): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Плисовскій', N'Петръ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(543): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Полунинъ', N'Павелъ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(544): ('05740', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Граиковъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(545): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Неиценко', N'Мефодій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(546): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Ищенко', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Тюменскаго', N'Покровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(547): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Козловъ', N'Леонтій', N'Денис.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Емуртлинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(548): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Селютинъ', N'Прокофій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Безруковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'9 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(549): ('05741', N'Тобольская губ.', N'мл. у.-о.', N'Кокинъ', N'Евгеній', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Салтосарайской', N'', N'', N'ран.', N'10 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(550): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Угриновъ', N'Ларіонъ', N'Тих.', N'прав.', N'жен.', N'Ялуторовскаго', N'Авазбакеевской', N'', N'', N'ран.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(551): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Семибратовъ', N'Макс.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'8 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(552): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Московскій', N'Тарасъ', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Ишимскаго', N'Боровской', N'', N'', N'ран.', N'10 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(553): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Южаковъ', N'Тимофей', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Курганскаго', N'Арлагульской', N'', N'', N'ран.', N'10 Нбр. 1914г.', N''),
0359.sql(554): ('05741', N'Тобольская губ.', N'ряд.', N'Меньшиковъ', N'Серг.', N'Алек.', N'прав.', N'хол.', N'Курганскаго', N'Арлагульской', N'', N'', N'ран.', N'10 Нбр. 1914г.', N''),
0420.sql(109): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Егерь', N'Гольяновъ', N'Максимъ', N'Ларіоновичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'6 Нбр.', N''),
0420.sql(110): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Егерь', N'Калина', N'Яковъ', N'Николаевичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Гилево-Липовск.', N'', N'', N'Ран.', N'4 Нбр.', N''),
0420.sql(111): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Егерь', N'Месечко', N'Сидоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Тюменскаго', N'Гилево-Липовск.', N'', N'', N'Ран.', N'8 Нбр.', N''),
0420.sql(112): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Ефр.', N'Тихоновъ', N'Семенъ', N'Борисовичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бердюжской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0420.sql(113): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Яковлевъ', N'Матвѣй', N'Кирилловичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Тобольска', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9 Янв.', N''),
0420.sql(114): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Коркинъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(115): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Бусыгинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(116): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Шадринъ', N'Афанасій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Фирсовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(117): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Горбуновъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Роговской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(118): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Краснояровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Теплодубровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(119): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Хитровъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(120): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Козьминъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Каменской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(121): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Ст.у.-о.', N'Замяткинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Умчанской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(122): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Токманъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Евсинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(123): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Прубниковъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Караульской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(124): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Буруковъ', N'Филиппъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Цѣтуховской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(125): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Рятшъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Романовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(126): ('06707', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Непомнящій', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Малышинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(127): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Комаровъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Устьламенской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N'1914-15г.'),
0420.sql(128): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Савеновъ', N'Трофимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Логиновской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(129): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Ефр.', N'Разводовскій', N'Федоръ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'', N'Рожд.Славиков.', N'', N'Ран.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(130): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Фельдш.', N'Антроповъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Ишимскаго', N'Бобровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17-24 Дек.', N''),
0420.sql(131): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Чебыкинъ', N'Арсеній', N'Николаевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Мендерской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Мрт.', N''),
0420.sql(132): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Полетаевъ', N'Федоръ', N'Васильевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тарскаго', N'Савиновской', N'', N'', N'Убитъ', N'24 Мрт.', N''),
0420.sql(133): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Бутылинъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Ялуторовскаго', N'Казанской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 Дек.', N''),
0420.sql(134): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Лушниковъ', N'Семенъ', N'Евдокимовичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Арлагульской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек.', N''),
0420.sql(135): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Шимовъ', N'Василій', N'Семеновичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек.', N''),
0420.sql(136): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Гороховъ', N'Иванъ', N'Даниловичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(137): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Пичугинъ', N'Илья', N'Ивановичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Ран.', N'21 Мрт.', N''),
0420.sql(138): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Ст.у.-о.', N'Янченко', N'Андрей', N'Тимофѣевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Моревской', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(139): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Ефр.', N'Переваловъ', N'Афанасій', N'Яковлевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(140): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Ефр.', N'Лыжинъ', N'Николай', N'Ивановичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(141): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'Алексѣевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(142): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Птицынъ', N'Федоръ', N'Алексѣевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тобольскаго', N'Ашлыкской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(143): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Селиверстовъ', N'Ксенофонтъ', N'Михайловичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Курганскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(144): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Яковлевъ', N'Григорій', N'Павловичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(145): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Козаковъ', N'Григорій', N'Трофимовичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(146): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Холмогоровъ', N'Степанъ', N'Максимовичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Туринскаго', N'Гаринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(147): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Шумейко', N'Василій', N'Алексѣевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюкалинскаго', N'Кулачинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(148): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Доронинъ', N'Борисъ', N'Федоровичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(149): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Филимоновъ', N'Федоръ', N'Федоровичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(150): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Добр.', N'Дектевъ', N'Григорій', N'Ивановичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Тюкалинска', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(151): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Васильевъ', N'Егоръ', N'Силантьевичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'Истошенской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Дек.', N''),
0420.sql(152): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Ефр.', N'Туфилюкъ', N'Илья', N'Филимоновичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'', N'с.Новоселки', N'', N'Убитъ', N'19 Мрт.', N''),
0420.sql(153): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Ѳадѣевъ', N'Петръ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Ишимскаго', N'', N'с.Несторовки', N'', N'Убитъ', N'19 Мрт.', N''),
0420.sql(154): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Казанцевъ', N'Василій', N'Андреевичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'', N'с.Болдарева', N'', N'Ран.', N'19 Мрт.', N''),
0420.sql(155): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Ѳоминъ', N'Наумъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Ишимскаго', N'Дубинской', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Фвр.', N''),
0420.sql(156): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Плотниковъ', N'Захаръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Курганскаго', N'Каракинской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр.', N''),
0420.sql(157): ('06708', N'Тобольская губерния', N'Рядов.', N'Юрловъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Тюменскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр.', N''),
0455.sql(730): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Павловскій', N'Викен.', N'Каз.', N'Р.-кат.', N'жен', N'Курганскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'22 мая 1915', N''),
0455.sql(731): ('07279', N'Тобольская губ.', N'мл.у-о', N'Леонтьевъ', N'Николай', N'', N'прав', N'хол', N'Ялуторовскаго', N'Шатровской', N'', N'', N'раненъ', N'9 Іюн 1915 ', N''),
0455.sql(732): ('07279', N'Тобольская губ.', N'ст. у-о', N'Земцевъ', N'Николай', N'', N'прав', N'жен', N'Тарскаго', N'', N'Тылатово', N'', N'раненъ', N'9 Іюн 1915 ', N''),
0455.sql(733): ('07279', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Журавлевъ', N'Ѳеопемитъ', N'', N'прав', N'хол', N'Ишимскаго', N'Теплодубровск.', N'', N'', N'раненъ', N'9 Іюн 1915 ', N''),
0455.sql(734): ('07279', N'Тобольская губ.', N'грен', N'Игнатьевъ', N'Яковъ', N'Петровъ', N'прав', N'', N'Курганскаго', N'Курайской', N'', N'', N'раненъ', N'съ 6 фвр по 7 мрт 1915', N''),
0455.sql(735): ('07279', N'Тобольская губ.', N'грен', N'Ефаловъ', N'Максимъ', N'Ивановъ', N'прав', N'', N'Ишимскаго', N'Дубынской', N'', N'', N'раненъ', N'съ 6 фвр по 7 мрт 1915', N''),
0455.sql(736): ('07279', N'Тобольская губ.', N'грен', N'Каргинцевъ', N'Дмитрій', N'Матв.', N'прав', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Кизлярской', N'', N'', N'раненъ', N'2 мрт 1915', N''),
0455.sql(737): ('07279', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Конашинъ', N'Михаилъ', N'Мих.', N'прав', N'хол', N'Курганскаго', N'', N'с.Сарайской', N'', N'убитъ', N'4 фвр 1915', N''),
0455.sql(738): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Афанасьевъ', N'Василій', N'Захар.', N'прав', N'хол', N'Ишимскаго', N'Голышманской', N'', N'', N'раненъ', N'4 фвр 1915', N''),
0455.sql(739): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Петровъ', N'Петръ', N'Петровъ', N'прав', N'жен', N'Тарскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'4 фвр 1915', N''),
0455.sql(740): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Грязновъ', N'Петръ', N'Яковлевъ', N'прав', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Колпаковской', N'', N'д.Бугрова', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(741): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Кошкинъ', N'Кузьма', N'Ал-евъ', N'прав', N'хол', N'Ишимскаго', N'Усовской', N'', N'д.Покровской', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(742): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Ширшовъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'Абатской', N'с.Кармагулск.', N'', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(743): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Ивановъ', N'Ал-дръ', N'Аким.', N'прав', N'жен', N'Ялуторовскаго', N'Сластушен.', N'', N'д.Опулевск.', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(744): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Ульяновъ', N'Матв.', N'Андр.', N'прав', N'хол', N'Тюменскаго', N'Караулъ-Ярск.', N'', N'д.Точн.', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(745): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Колмыковъ', N'Федоръ', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Ишимскаго', N'Унтузской', N'', N'д.Кашлукъ', N'безъв.пр.', N'21 сен 1914', N''),
0455.sql(746): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Кунтаревъ', N'Павелъ', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Курганскаго', N'Плотниковской', N'', N'', N'убитъ', N'23 Іюл 1915', N''),
0455.sql(747): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Шадринъ', N'Тимофей', N'Петровъ', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'Ражевской', N'', N'', N'раненъ', N'23 Іюл 1915', N''),
0455.sql(748): ('07279', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Катанаевъ', N'Николай', N'Ал-евъ', N'прав', N'хол', N'Ялуторовскаго', N'Ново-Заимской', N'', N'', N'раненъ', N'23 Іюл 1915', N''),
0455.sql(749): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Романовъ', N'Ал-дръ', N'Андр.', N'прав', N'хол', N'Ялуторовскаго', N'Омутинской', N'', N'', N'раненъ', N'8 Іюл 1915', N''),
0455.sql(750): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Старцевъ', N'Филимонъ', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Курганскаго', N'Мостовской', N'', N'', N'раненъ', N'27 Іюл 1915', N''),
0455.sql(751): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Красовскій', N'Василій', N'Ал-др.', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'Усть-Ламенской', N'', N'', N'раненъ', N'27 Іюл 1915', N''),
0455.sql(752): ('07279', N'Тобольская губ.', N'ефр.', N'Бѣгляковъ', N'Герас.', N'Петровъ', N'прав', N'жен', N'Тарскаго', N'Ермиловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11 нбр 1914', N''),
0455.sql(753): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Литвиновъ', N'Дмитрій', N'Федор.', N'прав', N'хол', N'Тюкалинскаго', N'Куликовской и с.', N'Куликовской и с.', N'', N'безъв.пр.', N'9 нбр 1914', N'Куликовской и с.'),
0455.sql(754): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Известкинъ', N'Мих.', N'Афан.', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'', N'', N'д.Зимковой', N'раненъ', N'19 фвр 1915', N''),
0455.sql(755): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рядов', N'Трушниковъ', N'Антонъ', N'', N'прав', N'жен', N'Курганс.окр.', N'Подеринской', N'', N'', N'раненъ', N'29 мрт 1915', N''),
0455.sql(756): ('07279', N'Тобольская губ.', N'рот.бар.', N'Бизинъ', N'Федоръ', N'Семеновъ', N'прав', N'', N'Тобольскаго', N'', N'', N'д.Киринской', N'раненъ', N'6 апр 1915', N''),
0455.sql(757): ('07279', N'Тобольская губ.', N'стрѣл.', N'Черновъ', N'Семенъ', N'Ал-евъ', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'Бѣловской', N'', N'', N'раненъ', N'13 апр 1915', N''),
0455.sql(758): ('07279', N'Тобольская губ.', N'кир.', N'Черняевъ', N'Семенъ', N'Панфил.', N'стар.', N'хол', N'Ялуторовскаго', N'Здерской', N'', N'д.Бызовой', N'убитъ', N'28 Іюл 1915', N''),
0455.sql(759): ('07280', N'Тобольская губ.', N'егерь', N'Лапшинъ', N'Гавр.', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'г.Кугранъ', N'', N'', N'', N'раненъ', N'7 фвр 1915', N''),
0455.sql(760): ('07280', N'Тобольская губ.', N'егерь', N'Кармацкій', N'Николай', N'Терент.', N'прав', N'жен', N'Ишимскаго', N'Кротовской', N'', N'', N'убитъ', N'19 фвр 1915', N''),
0455.sql(761): ('07280', N'Тобольская губ.', N'егерь', N'Горбачевъ', N'Акимъ', N'Илар.', N'прав', N'жен', N'Тюкалинскаго', N'Саломатенской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'19 фвр 1915', N''),
0455.sql(762): ('07280', N'Тобольская г