Список одесских купцов 1859

Сайт Персональная история русскоязычного мира


Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Списокъ одесскихъ купцовъ. 1859.

— 1 —

Абазинскій Александръ, 3-й г.

Абрамовъ Исаакъ, —

Абрамовъ Яковъ, —

Абрамсонъ Адольфъ, —

Авгерино Георгій, 2-й г.

Авичъ Симха-Лейба, 3-й г.

Авчинниковъ Василій, 2-й г.

Ага Садукъ, 3-й г.

Агапчановъ Эліазаръ, 2-й г.

..лицкій Гершъ, 3-й г.

Азбель Айзикъ, —

Акортъ Илья, —

Акортъ Осипъ, —

Аксенфельдъ Израиль, —

Акторовъ Саркизъ, —

Албертъ (Спекторъ) Сруль, —

Александровъ Агопъ, —

Алейниковъ Степанъ, —

Александровъ Дмитрій, —

Алексѣевъ Афанасій, —

Алферовъ Константинъ, —

Анастасьевъ Іоиль, —

Ансельмъ Іоганъ, —

Антошинъ Иванъ, —

Арефьевъ Илья, —

Ароновичъ Мошко, —

Асгуриди Филиппъ, 2-й г.

Ашкенази Мозесъ, 3-й г.

Анчелевичева Рухля, —

Анчеръ Нисонъ, —

Аптекарь Борохъ, —

Бабичевъ Василій, 3-й г.

Бабичевъ Андрей, —

Байдакъ Лейба, —

Бакалъ Лейба, —

Бакалъ Мордхай, —

Бакалъ Абрамъ, —

Балаховскій Гершко, 1-й г.

Балинъ Шулимъ, 3-й г.

Балюховъ Спиридонъ, —

Балтеръ Нисонъ, —

Барацъ Мойсей, —

Бардаковъ Николай, —

Баржанскій Абрамъ, —

Бардакъ Якубъ, —

Барковъ Михаилъ, —

Барскій Гейнрихъ, —

Барскій Пейсихъ, —

Бармасъ Соломонъ, 2-й г.

Баскаковъ Марко, 3-й г.

Барковъ Михаилъ, —

Басманджи-Спандони Афан. 2-й г.

— 2 —

Бартелеми Феликсъ, 3-й г.

Баумфельдъ Мойсей, —

Бееръ Маркусъ, —

Бейхманъ Николай, —

Беккеръ Абрамъ, —

Беллъ Абрамъ, 3-й г.

Бельманъ Маіорко, —

Беркъ Германъ, —

Бернштейнъ Илья, 2-й г.

Бернштейнъ Симонъ, 3-й г.

Бернштейнъ Яковъ, —

Берхъ Рухля, —

Беренштейнъ Генрихъ, —

Бертензонъ Гамшей, —

Билетъ Дувидъ, —

Бирюкова Федосія, —

Бирюковъ Осипъ, —

Бирюковъ Павелъ, —

Бликъ Іосифъ, —

Блинцъ Сура, —

Блиненкова Прасковья, 2-й г.

Блей Каспаръ, 3-й г.

Блюменфельдъ Ривка, —

Богдановъ Николай, —

Богдановъ Берко, —

Богосовъ Степанъ, 2-й г.

Богадица Николай, 3-й г.

Боженкова Евдокія, —

Бондаренко Алексѣй, —

Боржанскій Шулимъ, 3-й г.

Бономъ Жуль, —

Бондаревъ Ѳома, 2-й г.

Босисъ Гершко, 3-й г.

Боховеръ Мозесъ, 2-й г.

Брейтбуртъ Пейсихъ, 3-й г.

Брейтбуртъ Шліома, —

Брейтбуртъ Гершко, —

Бренеръ Каролина, —

Бригеръ Соломонъ, —

Бродскій Израиль, 1-й г.

Бродскій Абрамъ, —

Бродскій Мойсей-Гершъ, 3-й г.

Бродская Рейза, —

Бронштейнъ Феликсъ, —

Бублій Паладій, —

Брусиловскій Ицко, —

Буковецкій Іосифъ, —

Булекъ Абрамъ, —

Бурда Зусь, —

Бурдова Варвара, —

Бурьяди Діаманди, —

Бунякинъ Степанъ, —

Бѣлая Христина, —

Бѣликовъ Филиппъ, —

Вавиловъ Дмитрій, 3-й г.

Вагнеръ Вильгельмъ, 1-й г.

Вайнбергъ Іосифъ, 3-й г.

Вайнбергъ Михель, —

— 3 —

Вайнгуртъ Юкель, 3-й г.

Вайнгуртъ Афамъ, —

Вайнштейнъ Сруль, —

Ваксъ Мозесъ-Михель, —

Вальтухъ Давидъ, —

Вальтухъ Генрихъ, —

Вальтухъ Исаакъ, —

Варшавскій Симонъ, —

Варшавский Эстеръ, —

Васильева Наталья, —

Васильевъ Антонъ, —

Васильевъ Герасимъ, —

Вахтель Юдко, —

Вахтель Іосифъ, —

Ващенко Анна, 2-й г.

Ващенко Иванъ, —

Вейнбергъ Исай, 3-й г.

Вейнбергъ Яковъ, —

Вейсбергъ Мордко, —

Вейцманъ Бенъ, 2-й г.

Великановъ Семенъ, 3-й г.

Вельтманъ Борохъ, —

Велара Федоръ, 2-й г.

Велькеръ Михаилъ, 3-й г.

Ветенгель Эдуардъ, —

Вертманъ Яковъ, —

Верницкій Ромуальдъ, 2-й г.

Вернетъ Францъ, 3-й г.

Верель Августъ, —

Вивіани Камилъ, 3-й г.

Видманъ Петръ, —

Виленцъ Іосифъ, —

Виленцъ Эцехель, —

Виленцъ Биня, —

Виленцъ Нотопъ, —

Вигель Вольфъ, —

Винокуръ Мордко, —

Витали Рокко, —

Витманъ Андріанъ, —

Власто Елена, —

Власопуло Эпаминондъ, 1-й г.

Волковъ Василій, 3-й г.

Волоховъ Гаврило, 2-й г.

Волоховъ Иванъ, 3-й г.

Вольтко Самсонъ, —

Вольтко Израиль, —

Вольфзонъ Германъ, —

Воробьева Татьяна, —

Воробьевъ Прокофій, —

Воскосъ Михаилъ, —

Вургафтъ Мордко, 2-й г.

Вульфъ Рувинъ, 3-й г.

Вучетичъ Степанъ, 1-й г.

Вучино Георгій, —

Вулихъ Мордко, 3-й г.

Вулихъ Берко, —

Высоцкій Иванъ, —

Гаазъ Карлъ, 3-й г.

— 4 —

Галидовъ Василій, 2-й г.

Гансъ Яковъ, 3-й г.

Галани Илья, —

Галати Константинъ, —

Гальберштамъ Вольфъ, —

Гальперинъ Михель Гершъ, —

Гамаюновъ, —

Гамалѣй Карпъ, —

Гандлеръ Шима, —

Гари Яковъ, 1-й г.

Гвоздановичъ Яковъ, 3-й г.

Гебенштрейтъ Мойсей, —

Гейнцельманъ Жозефина, 1-й г.

Гейманъ Карлъ, 3-й г.

Геллеръ Леонъ, —

Геллеръ Мошка, —

Геллеръ Іосифъ-Давидъ, —

Гельдеръ Павелъ, 1-й г.

Гемерле Фридрихъ, 3-й г.

Гертенштейнъ Мойсей, 2-й г.

Герценштейнъ Іоахимъ, 3-й г.

Герценштейнъ Аронъ, —

Герценштейнъ Леонъ, —

Герценштейнъ Сруль-Абрамъ, —

Германъ Яковъ, —

Гершензонъ Абрамъ, —

Генулеръ Мартынъ, —

Гессенъ Юдка, —

Гершковичъ Бейришъ, —

Гидульдъ Леонъ, 3-й г.

Гитисъ Илья, —

Гладковъ Михаилъ, —

Гефтеръ Яковъ, —

Гефтеръ Фалинъ, —

Гланцъ Мошко, —

Гланцъ Лейба, —

Гехтъ Миндля, —

Гехтъ Лейба, —

Глико Александръ, —

Гольденбергъ Мендель, —

Гольденбергъ Давидъ, —

Гольдштейнъ Левъ, —

Гольдштейнъ Нодка, —

Гольдштейнъ Юлій, —

Гольдштейнъ Іона, —

Гольдъ Абрамъ, —

Гольденвейзеръ Яковъ, —

Гомъ Георгій, —

Гомъ Эсфиръ, —

Гороховеръ Мозесъ, —

Горни Карлъ, 1-й г.

Горинштейнъ Лейзоръ, 3-й г.

Гофманъ Вольфъ, —

Гохбоймъ Вигель, —

Граникъ Лейзоръ, —

Граникъ Хаимъ, —

Грейдингеръ Леонъ, —

Гринбергъ Ицко, —

— 5 —

Грегеръ Егоръ, 3-й г.

Грошевъ Василій, —

Гросманъ Игнатій, —

Гуровичъ Симонъ, 1-й г.

Гуровичъ Мишулимъ, 3-й г.

Гуровичъ Самуилъ, —

Гуровичъ Сура Ривка, —

Григорьевъ Александръ, —

Грудскій Сруль, 1-й г.

Груберъ Соломонъ, 3-й г.

Гуго-Эдике Александръ, —

Губази Францъ, —

Давидовъ Янкель, 3-й г.

Давидовъ Авраамъ, —

Далласъ Аристидъ, —

Даценко Яковъ, —

Дедоменикъ Александръ, 2-й г.

Дежкинъ Алексѣй, 3-й г.

Деазартъ Карлъ, 1-й г.

Деранковъ Шевель-Афамъ, 3-й г.

Дерблихъ Озіасъ, —

Дерблихъ Мойсей, —

Дерблихъ Симонъ, —

Дерибасъ Александръ, —

Дерингъ Францъ Карлъ, —

Деспатовъ Афанасій, —

Джурановичъ Николай, —

Диже Хаимъ, —

Дипчо Степанъ, 3-й г.

Діамандиди Алкивіади, 2-й г.

Діордіевъ Григорій, 3-й г.

Дойча Стойко, —

Доре Августъ, —

Дорогокуплевъ Степанъ, —

Дорфманъ Хайка, —

Дмитренко Милентій, 2-й г

Дризъ Хаимъ, 3-й г.

Дробишевскій Григорій, —

Дронъ Людвигъ, —

Дубининъ Антонъ, —

Дубинская Федосія, —

Дубровинъ Кирилло, —

Дурбалова Пелагея, —

Дульеровъ Теофилій, 2-й г.

Дурьянъ Людвигъ, 3-й г.

Духой Павелъ, —

Еремѣевъ Еремѣй, 3-й г.

Ерусалимцевъ Иванъ, —

Ефруси Іоахимъ, 1-й г.

Жабуръ Иванъ, 3-й г.

Жебракъ Мошко, —

Желѣзнякъ Илья, —

Желковъ Берко, —

Жукова Агафья, —

Жульенъ Генрихъ-Іосифъ, —

Журавнеръ Израиль, —

Журавскій Кузьма, —

— 6 —

Завацкій Георгій, 3-й г.

Зайченкова Марія, —

Залнцбергъ Ицко, 3-й г.

Зарифи Александръ, 1-й г.

Заричъ Егоръ, 3-й г.

Згуро Арсеній, 1-й г.

Зейлингеръ Вольфъ, 3-й г.

Зейлингеръ Іосель, —

Зейлингеръ Шмуль, —

Землянская Василиса, —

Земельсъ Гершъ, —

Зиберевъ Алексѣй, —

Зиберевъ Николай, —

Зильберштейнъ Ицко, —

Зильбергъ Лейба, —

Зильберманъ Самуилъ, —

Зильперъ Мойсей, —

Злуницынъ Андрей, —

Зуль Мейлихъ, —

Зусьманъ Абель-Гершъ, —

Зоринъ Ксенофонтъ, —

Зѣенко Яковъ, —

Ивановъ Иванъ, 3-й г.

Ивановъ Константинъ, —

Ивлева Екатерина, —

Изнардъ Иванъ, —

Ильинъ Яковъ, —

Илья Иванъ, —

Инберъ Мендель, —

Ираклиди Павелъ, 1-й г.

Исаковичъ Шелемете, 2-й г.

Ицковичъ Лейба, 3-й г.

Казанцовъ Мелентій, —

Калете Елена, —

Кальфе Сарра, —

Калоти Михаилъ, —

Калюжный Савва, —

Камбани Иванъ, 1-й г.

Каменька Абрамъ, 3-й г.

Камкова Матрена, —

Камковъ Григорій, —

Камоэнъ Юлій, —

Канеръ Леонъ, —

Карасикъ Зельманъ, —

Карфункель Самуилъ, —

Карфункель Сименъ, —

Карфункель Ананій, —

Карфункель Сруль, —

Карре Францъ, —

Карабеловъ Георгій, —

Картамышевъ Бонифатій, —

Карцевъ Митрофанъ, —

Кауфманъ Ицко-Юдка, 2-й г.

Кафаджи Евдокія, 3-й г.

Кафтанжогло Николай, —

Каценъ Бенціанъ-Зандель, 2-й г.

Кацъ Яковъ, 3-й г.

— 7 —

Кельнеръ Георгій, 1-й г.

Кель Германъ, 3-й г.

Кирьяновъ Иванъ, —

Киршнеръ Ефросинія, 2- к*

Киссеръ Лейба-Хаимъ, 3-й г.

Кислова Анна, —

Кисловъ Василій, —

Китоверъ Абрамъ, —

Китраки Михаилъ, —

Клейбсъ Нусимъ, —

Клейманъ Лейзоръ, —

Клейнсманъ Гершко, —

Клейнъ Гершъ, —

Клейнъ Берманъ, —

Клименкова Матрона, —

Климова Настасія, —

Кобзаревъ Василій, —

Ковалевскій Трофимъ, —

Ковлеръ Исаакъ, —

Коганъ Германъ, —

Коганъ Мошко, —

Коганъ Шмуль-Шабсъ, —

Коколанъ Василій, —

Колегерскій Лейба, —

Колегерская Марьямъ, —

Кондрашевъ Никифоръ, —

Кондрашева Федосія, —

Кондрашевъ Никита, —

Комлитъ Гершко, —

Копельманъ Исаакъ, 3-й г.

Константинъ Виченцо, —

Коноваловъ Авраамъ, 2-й г.

Костюринъ Иванъ, —

Косякинъ Иванъ, 3-й г.

Косякинъ Василій, —

Константинъ Матвѣй, —

Костексъ Жуль, 2-й г.

Корбасъ Зельда, 3-й г.

Корецкій Еремѣй, —

Котляревская Екатерина, —

Котляревскій Петръ, —

Кофманъ Фишель-Зельманъ, 2-й г.

Кофманъ Янкель, 3-й г.

Кофманъ Гейнихъ, —

Кофманъ Абрамъ-Боръ, —

Кохлеръ Генрихъ, 2-й г.

Кравченко Яковъ, 3-й г.

Краузе Іоганъ, —

Крапивинъ Гавріилъ, —

Красносельскій Давидъ, —

Красносельскій Аронъ, —

Кравецъ Шмерко, —

Князевъ Козьма, —

Кріона Пасхалій, 1-й г.

Кріона Николай, —

Кругловъ Ефремъ, 3-й г.

Ксиди Константинъ, —

— 8 —

Кузнецовъ Афанасій, 3-й г.

Кузьминъ Данило, —

Кудрявцовъ Федоръ, —

Кудрявцовъ Илья, —

Куртинъ Наумъ, —

Курьель Марьямъ, —

Кульбергъ Ицко, —

Кульбергъ Гитля, —

Кумбари Александръ, 2-й г.

Куртцъ Фридрихъ, 3-й г.

Кутузаки Иванъ, —

Кучукъ Аронъ, —

Лабореръ Гольомъ, 2-й г.

Лазаревичъ Николай, 2-й г.

Лайеръ Генрихъ, 3-й г.

Лати Афанасій, —

Лати Иванъ, —

Ландесманъ Абрамъ, —

Ландо Маркусъ, —

Ландо Сухеръ-Беришъ, —

Ларіоновъ Кирилло, —

Ларіоновъ Дмитрій, —

Лауеръ Адамъ, —

Лашинъ Михаилъ, 2-й г.

Ларинъ Александръ, 3-й г.

Левиди Антонъ, —

Левинъ Двора, —

Левіашъ Дувидъ-Гершъ, —

Левензонъ Мозесъ, —

Левензонъ Хаимъ, 3-й г.

Левензонъ Янкель, —

Леви Яковъ, —

Леви Садукъ, —

Лейбенгерцъ Лейба, 2-й г.

Лемми Луи, 3-й г.

Лейбовичъ Берко, —

Лемпертъ Мойсей, —

Лемпертъ Шмуль, —

Лейбензонъ Лейба, —

Ленгнихъ Августъ, 1-й г.

Леониди Константинъ, 2-й г.

Лоберъ Фридрихъ, 3-й г.

Лоде Петръ, —

Лоренцъ Ицко, —

Либъ Эрнестъ, 2-й г.

Лившицъ Симка, 3-й г.

Лившицъ Леонъ, —

Лившицъ Бернардъ, —

Ландо Шмуль-Ицко, —

Лихтенбергъ Абрамъ-Гершъ, —

Лихтенштатъ Мойсей, —

Лупарева Марія, —

Лупаревъ Андрей, —

Лутковскій Константинъ, —

Луцкановъ Дмитрій, —

Любарскій Вольфъ, —

Людмиръ Сруль, —

— 9 —

Люлька Герцъ, 1-й г.

Люлька Самуилъ, 3-й г.

Лями Леонтина, —

Ляховъ Матвѣй, —

Мавро Иванъ, 1-й г.

Маврокордато Амвросій, 3-й г.

Мавробіязи Спиридонъ, 1-й г.

Мавромустаки Иванъ, 3-й г.

Маврокордато Георгій, 2-й г.

Маврокордато Матвѣй, 3-й г.

Мака Константинъ, 2-й г.

Максимовъ Иванъ, 3-й г.

Микъ Борохъ, —

Мальцовъ Генер.-Маіоръ, —

Мангуби Сара, —

Мангуби Борохъ, 1-й г.

Мангуби Юсуфъ, 3-й г.

Манзонова Лея, —

Масъ Аристъ, 1-й г.

Малюта Карнѣй, 3-й г.

Мандричъ Екатерина, —

Мамужи Кондиція, —

Мамуни Иванъ, —

Марино Константинъ, —

Морозовъ Иванъ, —

Марковъ Семенъ, —

Мармусевичъ Гавріилъ, —

Маргулисъ Абрамъ, —

Маргулисъ Сруль, —

Маргулисъ Мозесъ, —

Маргулисъ Соломонъ, —

Маргулисъ Вольфъ, —

Маргулева Ривка, —

Маркинзонъ Шимонъ, —

Мартыновъ Иванъ, —

Маршалковичъ Хаимъ-Іоахимъ, —

Махновскій Александръ, —

Махинъ Климъ, —

Мелентьевъ Андрей, 2-й г.

Мельниковъ Иванъ, 3-й г.

Меммертъ Карлъ, 1-й г.

Менгеръ Іоганъ, —

Менделевичъ Пинкусъ, 3-й г.

Менделевичъ Сруль, —

Мендельбаумъ Яковъ, —

Мериносъ Александръ, —

Мертенъ Христіанъ, —

Метелицынъ Николай, —

Милевскій Матеушъ, —

Миловановъ Матвѣй, 2-й г.

Мими Дмитрій, —

Минцесъ Перлъ, 3-й г.

Минцъ Аронъ, —

Миреръ Николай, —

Миссири Джорджіо, —

Митяевъ Алексѣй, —

Михайловскій Захарій, 2-й г.

— 10 —

Михайловъ Семенъ, 3-й г,

Михайловъ, Иванъ, —

Миховъ Евстафій, —

Мокко Луиджи, 2-й г.

Мурата Иванъ, 3-й г.

Мумблитъ Нухимъ, —

Мучникъ Лейба, —

Могилевскій Мошко, —

Мѣшковъ Кузьма, —

Мѣшковъ Николай, 2-й г.

Надель Соломонъ, 3-й г.

Надель Мойсей, —

Надель Аронъ, —

Наздрачевъ Александръ, —

Наумовъ Филиппъ, —

Нахамкинъ Лейзиръ, —

Неборикинъ Степанъ, —

Недѣлковъ Дмитрій, —

Немеровскій Лейба, —

Немеровская Гитля, —

Нерцъ Абрамъ, —

Низгурицеръ Рувинъ, —

Николаевъ Афанасій, —

Николаевъ Григорій, —

Николаенко Акимъ, —

Ниронштейнъ Саулъ, —

Нисензонъ Нисонъ, —

Новиковъ Яковъ, 2-й г.

Нордманъ Александръ, 3-й г.

Нуво Францъ, 2-й г.

Огурцовъ Егоръ, 3-й г.

Одинцовъ Егоръ, —

Ойгманъ Янкель, —

Орбантъ Мейеръ, —

Остерзицеръ Хайка, —

Осятровъ Матвѣй, —

Павловъ Афанасій, 3-й г.

Падишовъ Иванъ, —

Палаузовъ Константинъ, 2-й г.

Палеологъ Дмитрій, 3-й г.

Папандопуло Антонъ, —

Папудовъ Константинъ, 1-й г.

Папудогло Георгій, 3-й г.

Папудогло (Папудовъ) Иванъ, —

Параконный Канонъ, —

Параконный Лука, —

Параско Афанасій, —

Пасто Марьяно, —

Пашкова Екатерина, —

Пашковъ Алексѣй, 1-й г.

Пахаловъ Георгій, 3-й г.

Перельманъ Самуилъ, —

Перельманъ Лейба, —

Пенкина Ольга, 2-й г.

Петракокино Панаіоти, —

Печеневъ Иванъ, 3-й г.

Пеятелевъ Иванъ, —

— 11 —

Пикаповъ Михаилъ, 3-й г.

Пипергалъ Товба, —

Питано Антонъ, —

Питансье Жермень, —

Плотлеръ Эдуардъ, —

Подкосовъ Герасимъ, —

Подывоцкій Петръ, —

Поляковъ Иванъ, —

Подымовъ Федоръ, —

Погребинскій Гершко, —

Полякъ Матусъ, —

Поповичъ Михаилъ, —

Портновъ Иларіонъ, —

Пономаревъ Василій, —

Поповичъ Христофоръ, —

Портеръ Лейзеръ, —

Посоховъ Илья, 2-й г.

Посоховъ Иванъ, 3-й г.

Посоховъ Логинъ, —

Посоховъ Андрей, 2-й г.

Примоленный Андріанъ, 3-й г.

Пристеръ Давидъ, —

Пробстъ Абрамъ, —

Пузисъ Лейба, —

Пурецъ Монашко, —

Псаревъ Яковъ, —

Психари Николай, —

Рабиновичъ Леонъ, 2-й г.

Рабиновичъ Исаакъ, 3-й г.

Рабиновичъ Осипъ, 3-й г.

Рабиновичъ Эстеръ, —

Рабиновичъ Исаакъ, —

Рабиновичъ Берко, —

Радовъ Хаджи, —

Раевъ Ларіонъ, —

Раевъ Андрей, —

Ралли Константинъ, 1-й г.

Ралли Иванъ, —

Ралли Александръ, 3-й г.

Ралли Николай, —

Рандичъ Іосифъ, 1-й г.

Рапопортъ Вольфъ, 3-й г.

Растъ Федоръ, —

Рафаловичъ Афамъ, 1-й г.

Рафаловичъ Яковъ, 3-й г.

Рашковичъ Шліома, —

Рашковичъ Мойсей, —

Ращковскій Лейба, —

Ревенко Петръ, —

Рейнертъ Антонъ, —

Рейнишъ Шмуль, —

Рейнгальцъ Михель, —

Рейтгольцъ Гейнихъ, —

Рейхенбергъ Ной, —

Рейнгерцъ Герцъ, —

Рейнгольцъ Робертъ, —

Рехтзамеръ Александръ, 2-й г.

Ривкинъ Зусь, 3-й г.

— 12 —

Ризель Абрамъ, 3-й г.

Ризо Константинъ, 2-й г.

Романовъ Сидоръ, 3-й г.

Розенблюмъ Абрамъ, —

Розенблюмъ Сарра, —

Розенштейнъ Маркусъ, —

Розенфельдъ Эхиль, —

Роземблатъ Абрамъ, —

Розенблатъ Самуилъ, —

Розенблатъ Гершъ, —

Розенбергъ Маркусъ, —

Розетти Иванъ, —

Родоканаки Федоръ, 1-й г.

Рокко Карлъ, —

Ронисъ Сруль, 3-й г.

Робертъ Карлъ, —

Ростовцевъ Петръ, —

Роттъ Яковъ, 2-й г.

Росси Луиджи, 1-й г.

Рубо Алексѣй, 3-й г.

Руджіери Дмитрій, —

Рудневъ Иванъ, —

Рудольфъ Людвигъ, —

Русскій Михаилъ, —

Рутковскій Александръ, —

Рутеръ Янкель, —

Рѣзниковъ Лейзеръ, —

Саваки Антонъ, 3-й г.

Саваки Пасхалій, —

Савицкій Григорій, 3-й г.

Саво Кирьякъ, —

Сапожниковъ Василій, —

Санценбахеръ Карлъ, —

Санценбахеръ Вильгельмъ, —

Сафоновъ Николай, —

Сафоновъ Тимофѣй, —

Сарсеръ Кельманъ, —

Сафронова Прасковья, —

Селецкій Макаръ, —

Семеновъ Николай, —

Семеренко Платонъ, 1-й г.

Семеренко Федоръ, —

Севастопуло Маркъ, —

Сербинова Авдотья, 3-й г.

Сербуловъ Сафронъ, —

Середа Федоръ, —

Сервицъ Яковъ, —

Серебренникова Сура-Двойра, —

Сепичъ Августъ, 1-й г.

Сеха Иванъ, 2-й г.

Сикардъ Карлъ-Филибер. 3-й г.

Симоновичъ Хаимъ, —

Симпсоновъ Иванъ, —

Синадино Иванъ, —

Синицынъ Митрофанъ, —

Синяверъ Лейба, —

Ситниковъ Симонъ, —

— 13 —

Скарлатъ Павелъ, 3-й г.

Сикоръ Мошко, —

Скараманга Андрей, 1-й г.

Скарлато Дмитрій, 3-й г.

Склири Лука, 1-й г.

Скуличъ Михаилъ, 3-йг.

Скупый Евстафій, —

Собельманъ Абрамъ, —

Соколовъ Николай, —

Соколовъ Афанасій, —

Соколовъ Федоръ, —

Сосинъ Исаакъ, —

Сосинъ Беня, —

Соронъ Адольфъ, —

Смирнова Марфа, —

Спира Рейза, 1-й г.

Спира Яковъ, —

Спира Мозесъ, —

Спира Абрамъ, 3-й г.

Спиваковъ Хаимъ, —

Спиранцо Константинъ, —

Спиридовъ, Василій, —

Сребренный Мееръ, —

Старичкова Ульяна, —

Стаматіади Кирьякъ, —

Стамбургскій Кузьма, —

Стаматинъ Осипъ, —

Степановъ Кальча, —

Степанова Дарья, —

Стипуновъ Тимофѣй, 3-й г.

Стипуновъ Илья, —

Стифель Карлъ, 1-й г.

Стойко Степанъ, 3-й г.

Страцъ Себастіанъ, 1-й г.

Таланогуло Степанъ, 3-й г.

Таланогуло Танасіо, —

Тальянская Геся, —

Тальянскій Іеронимъ, —

Тамбуновъ Анастасій, —

Таненбаумъ Юдка, —

Тарапановъ Романъ, —

Тарнополь Іоахимъ, —

Тауберъ Самуилъ, 2-й г.

Теодориди Филиппъ, 1-й г.

Теплицкій Янкель, 3-й г.

Теплицкій Аронъ, —

Теребенниковъ Макей, —

Тетельманъ Берко, —

Тихомирова Гликерія, —

Ткаченко Кирилло, —

Токаревъ Дмитрій, 2-й г.

Топаловъ Апостолій, 3-й г.

Толли Иванъ-Апостоли, —

Топеръ Исаакъ-Ицко, —

Тошковичъ Николай, 1-й г.

Тошковичъ Степанъ, —

Тотти Карлъ, 3-й г.

Тработи Илья, 1-й г.

— 14 —

Трахтенбергъ Берманъ, 1-й г.

Трахтенбергъ Нусимъ-Перецъ, 3-й г.

Трахтенбергъ Мойсей, —

Трахтенбергъ Абрамъ, —

Трепицынъ Василій, —

Трините Монистье, —

Тритенъ Отонъ, 2-й г.

Трояно Сатиро, —

Трушевскій Емельянъ, 3-й г.

Тубино Доменико, 1-й г.

Улановъ Михайло, 3-й г.

Усачевъ Иванъ, —

Устичевъ Иванъ, —

Уточкина Мавра, —

Фадѣева Евдокія, 3-й г.

Файнштейнъ Шимонъ-Шліома, —

Фалькнеръ Шліома, —

Фанфилевичева Пейся, —

Федотова Мавра, —

Федершеръ Мани, 2-й г.

Фельдманъ Ицко, 3-й г.

Фельзеръ Лазарь, —

Фельдштейнъ Израиль, —

Фельдштейнъ Цигдоръ-Илья, —

Фендрихъ Христина, 1-й г.

Феофиловъ Фома, 3-й г.

Филиппова Софья, 3-й г.

Фильюринъ Лейвъ, —

Фиреръ Францъ, —

Финдергофтъ Карлъ, —

Фингергутъ Іось, —

Фингергутъ Мозесъ, —

Фишъ Гершъ, —

Фишманъ Михель, —

Фишманъ Липа, —

Фишманъ Хаимъ, —

Франгуланди Сотиро, 1-й г.

Франгопуло Ахилесъ, 3-й г.

Франдіади Эммануилъ, —

Французъ Ицко, —

Френкель Айзикъ, —

Френкель Морицъ-Вольфъ, —

Фрейманъ Израиль, —

Фридманъ Іоахимъ, —

Фриденбергъ Рейза, —

Фурманъ Лазарь, —

Футранъ Мошко, —

Хава Рафаилъ, 1-й г.

Халецкій Филиппъ, 3-й г.

Харіо Лейбишъ, —

Хасановъ Христофоръ, —

Хайтанъ Ицко, —

Хортикъ Шліома, —

Хотковскій Дворянинъ, —

Христо Христофоръ, —

— 15 —

Цалаки Ралли, 3-й г.

Царининъ Миронъ, —

Цвердлингъ Самуилъ, —

Цикальоти Федосій, 1-й г.

Цимбаленкова Марія, 3-й г.

Цицинія Павелъ, 1-й г.

Цейнеръ Яковъ, 3-й г.

Цейнеръ Янкель-Мееръ, —

Цейнеръ Хана, —

Цейнеръ Ицко, —

Чацкинъ Зейликъ, 3-й г.

Черкесъ Шулимъ, —

Черниховъ Янкель, —

Чижикъ Шліома, —

Чуриловъ Семенъ, —

Шапиръ Михаилъ, 2-й г.

Шапиръ Шліома, 3-й г.

Шапошникова Елена, —

Шапошниковъ Василій, —

Шварцъ Решна, —

Шварцъ Бернардъ, —

Шварцманъ Хаимъ, —

Шемпе Іоганъ, —

Шестопалъ Монашко, —

Шестопалъ Мееръ, —

Шестопалъ Беня, —

Шехтеръ Хаимъ, —

Шехтеръ Хаимъ, —

Ширяевъ Василій, —

Шишманова Татьяна, 3-й г.

Шишмановъ Лука, —

Шиллеръ Абрамъ, —

Шлерманъ Цитра, —

Шмидтъ Христіанъ, —

Шмидтъ Алозій, —

Шмулевичева Динца, —

Шокинъ Кузьма, —

Шортанъ Іосифъ, —

Шпакъ Антонъ, —

Шпигель Янкель, —

Шпрингеръ Вильгельмъ, —

Шрайманъ Мошко, —

Штейнгардтъ Адольфъ, —

Штейнгардтъ Генрихъ, —

Штейнбергъ Мееръ, —

Штейнбергъ Вольфъ, —

Штейнфинкель Лейзеръ, —

Штейнфинкель Гешель, —

Штейнъ Копель, —

Штифельманъ Мошко-Хаимъ, —

Шулеминскій Романъ, —

Шумбройтъ Гершко, —

Щербаковъ Кузьма, 3-й г.

Эдельбергъ Вольфъ, 3-й г.

Эдельштейнъ Аронъ, —

Эдуардцъ Вильгельмъ, —

Эдуардцъ Леопольдъ, —

— 16 —

Эгизъ Шелеметъ, 1-й г.

Эліашъ Маркъ, 3-й г.

Эльшанъ Элока, —

Энгельгардтъ Хаимъ, —

Эракъ Юсуфъ, —

Эринчанъ Сима, —

Этикова Согомъ, —

Эхтенштейнъ Донъ, —

Юнашевъ Павелъ, 3-й г.

Якобштамъ Леопольдъ, 2-й г.

Яловиковъ Никита, —

Янонуло Марія, 3-й г.

Ярошевскій Іось, —

Ярошевскій Мошко, —

Яхненко Кондратъ, 1-й г.

Яхненко Семенъ, —

1 гильдіи — 64

2 гильдіи — 68

3 гильдіи — 737

869


Комментарии приветствуются webmaster@personalhistory.ru.
© 2022 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 08.03.2022 22:14:20