Списокъ русскихъ подданныхъ, застигнутыхъ войною за границей

Персональная история русскоязычного мира


Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Списокъ русскихъ подданныхъ, застигнутыхъ войною за границей

Выпускъ I (съ 26 Іюля по 19 Августа 1914 года) Выпускъ II (съ 20 Августа по 4 Сентября 1914 года) Выпускъ III (съ 3 по 16 Сентября 1914 года) Выпускъ IV (съ 13 по 30 Сентября 1914 года)
Австро-Венгрія 1 2 3 4 Англія 1 2 3 4 Бельгія 1 2 3 4 Германія 1 2 3 4 Греція 1 2 4 Данія 1 2 3 4 Испанія 1 3 4 Италія 1 2 3 Нидерланды 1 2 3 4 Норвегія 1 2 Португалія 1 Румынія 2 3 Сербія 1 2 Турція 1 2 Франція 1 2 3 4 Швейцарія 1 2 3 4 Швеція 1

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ.
Списокъ русскихъ подданныхъ, застигнутыхъ войною за границей.
Выпускъ I (съ 26 Іюля по 19 Августа 1914 года).

Австро-Венгрія Англія Бельгія Германія Греція Данія Италія Испанія Нидерланды Норвегія Португалія Сербія Турція Франція Швейцарія Швеція

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія В. Ѳ. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ.

1914.


— 1 —

Австро-Венгрія.

Телеграмма 24 Іюля.

Находились въ Львовѣ въ моментъ объявленія войны.

Добровольская Зинаида Васильевна, дочь юрисконсульта Мин. Торг. и Пром., г. Львовъ, Академическая ул. 14. средства къ жизни на исходѣ.

Иродова Марія, г. Львовъ, не имѣетъ средствъ къ жизни.

Кранцъ Маргарита Евгеньевна, дочь генерала, Львовъ, Академическая ул. 14, средства къ жизни на исходѣ.

Паславская Феодосія Ивановна, г. Львовъ, не имѣетъ средствъ къ существованію.

Австрія. Телеграмма 7 Августа.

Зискель Фромгольдъ, чиновникъ Международнаго Банка изъ Петрограда. Кувштейнъ.

Медулье, докторъ изъ Маріуполя, Маріенбадъ, проситъ немедленно прислать денегъ.

Тихова изъ Петрограда, Маріенбадъ.

Финкельштейнъ, Маріенбадъ.

Шафоновъ Карлъ, Прага, Таборсвагассе 68.

По телеграммѣ 19 Августа находятся въ Австріи.

Бродская съ дѣтьми изъ Маріуполя, Маріенбадъ.

Гофманъ изъ Бердянска, Маріенбадъ.

Голдринъ Р. изъ Маріуполя, Маріенбадъ.


— 2 —

Англія.

Телеграмма 28 Іюля.

28 Іюля находились въ Англіи.

Кункинъ Іоасафъ, въ Гуллѣ, здоровъ.

Линкеръ Максимъ Александровичъ, въ Лондонѣ, Great Russel Thackeray Hôtel, здоровъ.

Англія. Телеграмма 29 Іюля.

Гредескулъ Татьяна здорова, выѣзжаетъ въ Бергенъ.

Зельцле Іосифъ выѣхалъ въ Копенгагенъ.

Телеграмма 31 Іюля.

Кещерина, London.

Кронъ Юлія съ сыномъ Николаемъ и дочерью Маргаритой, въ Scarborough, здоровы.

Матвѣева Елисавета въ субботу выѣхала изъ Newcastle въ Bergen.

Моисеевъ Иванъ здоровъ, въ Hull.

Петрушевская Елизавета прошлую пятницу выѣхала изъ Hull въ Швецію.

Соколовъ Василій здоровъ, Лондонъ.

Торгуева Валентина выѣхала изъ Newcastle въ субботу въ Bergen.

Телеграмма 1 Августа.

Грибешокъ Лазарь здоровъ, въ Лондонѣ.

Кавецкая Адель здорова, въ Ньюкастлѣ.

Клюжевы Александра и Иванъ выѣхали въ Петербургъ.

Телеграмма 2 Августа.

Аксеновъ здоровъ, выѣхалъ въ Россію.

Булгаковъ Антонъ выѣхалъ въ Баку.

Гамбсъ семья здоровы.

Дементъ Ефимъ выѣхалъ въ Россію.

Дмитріевъ Ѳедоръ выѣхалъ въ Россію.


— 3 —

Владимираковъ Евгеній выѣхалъ изъ Лондона.

Энгманъ семья здоровы.

Жуковъ Григорій выѣхалъ изъ Лондона.

Звѣревъ Василій выѣхалъ въ Россію,

Истобаловъ Константинъ здоровъ.

Михайлова Ксенія здорова.

Огальяновъ здоровъ (160 Kings way ponders end London).

Фридманъ Изабелла выѣхала 2 Августа въ Россію.

Телеграмма 4 Августа.

Астраханцева Александра выѣхала въ Россію.

Дзамоева выѣхала въ Россію.

Еременковъ Владиміръ съ женой выѣхали въ Россію.

Ковалева Анна выѣхала въ Россію.

Сатеникъ выѣхала въ Россію.

Телеграмма 6 Августа.

Дараганъ съ своей свояченицей выѣхала въ четвергъ 13 августа н. ст. по направленію въ Норвегію.

Делюлинъ выѣхалъ въ Россію.

Илинскій выѣхалъ въ Россію.

Кифферъ выѣхалъ въ Россію.

Кронтиковъ здоровъ 18 willow-bank, crescent Glasgow well.

Кронъ здоровъ, 13 willow-bank, crescent Glasgow well.

Левензонъ Цецилія, 13 willow-bank, crescent Glasgow well.

Тротцеръ Ванда здорова, 13 willow-bank, crescent Glasgow well.

Чичагова выѣхала въ Россію.

Шуръ Анна выѣхала въ Россію.

Телеграмма 7 Августа.

Докучаевъ здоровъ.

Пурцель Джонсъ здоровъ.

Хлопины Виталій и Николай, Веллингтонъ Коллэджъ Беркшайръ, здоровы.

Телеграмма 8 Августа.

Афанасьевъ отбылъ въ Россію.

Барзамовъ переѣхалъ въ Брикстонъ, Анжелъ Родъ 32.

Шмитъ Маріанна съ дочерью здоровы.

Телеграмма 12 Августа.

Милютина выѣхала въ Парижъ.

Сапаръ здоровъ.


— 4 —

Сладкій здоровъ.

Троепольскій Дмитрій выѣхалъ въ Россію.

Телеграмма 15 Августа.

Горбунковъ Митрофанъ съ семьей, здоровъ, Лондонъ.

Елелевъ здоровъ.

Плехановы выѣхали въ Парижъ.

Шаховъ Даніилъ выѣхалъ въ Россію.

Шмидтъ здоровъ.


— 5 —

Бельгія.

28 Іюля находились въ Брюсселѣ.

Вольманъ Симонъ, ветеринаръ.

Воклевскій Константинъ съ женой.

Жаровъ Василій, гусаръ изъ Риги, выѣхалъ въ Лондонъ въ надеждѣ настичь свой полкъ черезъ Скандинавію.

Зубовъ Валентинъ, графъ, Palace-Hotels.

Кочубей Левъ, князь, съ сыномъ, выѣхалъ въ Лондонъ.

Королевъ Евгеній.

Коршуновъ Андрей съ женой.

Матшабеллій Георгій, князь.

Палибинъ Михаилъ.

Полліакъ Соломонъ съ женой и дочерью, rue du Vignoble 4.

Рейнкъ Михаилъ съ женой, Форестъ.

Рудаковъ Левъ.

Шаховская Евгенія, княгиня, Паласъ-Отель.

Телеграмма 29 Іюля.

Бабицъ Мори, Варшава.

Беккеръ Григорій съ братомъ и сестрой, Одесса.

Блярскій, Бѣлостокъ.

Борисовскій Михаилъ, Москва.

Брукъ Саломонъ, Двинскъ.

Брукъ Ида, Митава.

Вабулковская Владислава, Виленской губ.

Войтинскій Сарель, Петербургъ.

Гельманъ Іосифъ съ семьей, студентъ въ Льежѣ.

Герцъ Германъ, Петербургъ.

Гильманъ.

Гольцъ Моисей, Радомъ.

Горбунковъ Митрофанъ съ супругой, Воронежъ.

Гроссеръ Николимъ, Варшава.

Деере, студентъ въ Льежѣ.

Дейчъ Маня, Смоленскъ.

Дзербицкій Янушъ, Калишъ.

Дойтріевы Михаилъ и Елизавета, Москва.

Еворовичъ, Терск. обл.


— 6 —

Эпштейнъ Максимиліанъ, Варшава.

Заглудовскій Левъ, Тифлисъ.

Иваницкая Надежда, Харьковъ.

Индзилъ Казиміръ, Вильна.

Іонасъ Николай, Керчь.

Капитоновъ Александръ, Петербургъ.

Киршбаумъ Павелъ, Варшава.

Краснобаевъ Павелъ, Таганрогъ.

Кутиковъ Іосифъ, Москва.

Ланцъ Генрихъ, Москва.

Левинсонъ.

Левинъ Іона, Варшава.

Левинъ Саломонъ, Екатеринославъ.

Либина Екатерина.

Либинъ Георгій, Петербургъ.

Лимшицъ Вальфъ, Петербургъ.

Лотошникова Марія, Москва.

Мазаракій Іосифъ, Дебальцево.

Майзельсонъ, Баку.

Матусякъ Іосифъ, Влоцлавск. уѣздъ, гмина Годечъ.

Мокржецкій Сигизмундъ, Виленск. губ.

Молдарская Анна съ дѣтьми, Харьковъ.

Нерезинскій Іосекъ, Кіевъ.

Носковскій Вацлавъ, Варшава.

Пахлабутъ Арцвигъ, Балаханы.

Петровъ Константинъ, Астрахань.

Плаумъ Владиславъ, Варшава.

Розенблетъ, Варшава.

Саррухановъ Амбарцумъ съ матерью и двумя сестрами, Дербентъ.

Силленгольцъ.

Скаржинскій.

Сюере, студенты въ Льежѣ.

Треттеръ Леонъ, Бессарабія.

Тумаркинъ, Москва.

Фишманъ Саломонъ, Варшава.

Фхенховицеръ Борисъ, Симферополь.

Шмерлингъ.

Шумиловъ Дмитрій, Петербургъ.

Телеграмма 29 Іюля.

Аизо Ифраилъ.

Аронштейнъ Марія.

Ашенуцкій Герцъ.

Батъ Саломонъ.

Бельеръ Сруль.

Бенгеймъ.


— 7 —

Берлинъ-Эрблау Стелла.

Бики Эратіа.

Благипъ изъ Орловицъ.

Богдановъ.

Богдановъ изъ Тукума.

Болоховы Анна, Татьяна, Борисъ.

Боретеръ Давидъ.

Борисъ.

Бонукъ Моисей.

Браиловская Лидія.

Браиловская Розалія.

Бреслау Викторъ.

Бѣлицкая Софія.

Бѣлицкій Александръ.

Вальдъ Янкель.

Вестуйкъ Михаилъ.

Вербицкій Тобіасъ.

Верниковъ Исаакъ.

Верховскій Илья.

Вигдорчикъ Авраамъ.

Вигдорчикъ Шура.

Волкомирскій Робертъ.

Волькенштейнъ Софія, изъ Николаева.

Видеманъ Маркъ.

Ганелинъ Саія.

Гаусманъ Абель, изъ Браилова.

Гельватъ Миша.

Гершбергъ Самуилъ.

Гиршуновъ Лоло.

Гиршъ Іосифъ.

Голіанскій Наумъ, изъ Жиздры.

Гольдбергъ Давидъ, Млава.

Гольденбергъ Елена.

Гольперъ Фибейнъ.

Горностальпольскій Исаакъ.

Граве Даніилъ.

Гришпунтъ Лазарь.

Губеръ изъ Москвы.

Даксъ Магнусъ.

Дебенъ Адамъ.

Дедухинъ.

Демезеръ Витольдъ.

Дугласъ Джонъ, изъ Минска.

Елбертъ Давидъ.

Жижморъ Лейзеръ.

Зандбергъ Максъ.

Заславскій Абрамъ.

Заславскій Александръ.


— 8 —

Зволаковскій Петръ.

Зейде Шульцъ.

Зехенъ (Sehen) Янкель.

Зябловъ Иванъ, изъ Варшавы.

Жиронъ Эмиль.

Журонскій Шлема, изъ Шавли.

Ильяшевичъ Павелъ.

Исаковичъ Максъ.

Каганъ Наумъ.

Каганъ.

Кафталь Илья.

Кашаръ Анна, Кишиневъ.

Керубаумъ Іосифъ.

Керштейнъ Густавъ.

Кимрисъ Пинусъ.

Китайгородскій Яковъ.

Книхъ Перель.

Кобилковскій.

Колышкинъ Михаилъ.

Коневскій Яковъ.

Королевъ Василій.

Котляревскій Ефимъ.

Кульчицкій Людовикъ.

Куихъ Абба.

Куль Людовикъ.

Купферштейнъ Тобіасъ.

Кустовъ Леонъ, Бѣлостокъ.

Лаврентьева Марія, Звенигородки, Кіевской губ.

Лаховицкая Дора.

Леаръ Юліанъ.

Левинъ Исаакъ, Ростовъ н/Д.

Левинсонъ Самуилъ.

Либманъ Айзикъ.

Литвинъ Самуилъ.

Литвинъ.

Лольбергъ Самуилъ.

Лурье Маркъ (Matk).

Лиссанскій Левъ, Баку.

Марбойдукъ Левъ.

Маргулисъ Генрихъ.

Махлисъ (Mahlis) Лейзеръ.

Мильвитскій Рудольфъ.

Мисельбаумъ Израилъ.

Мирлесъ Давидъ.

Морголинъ Яковъ, Митава.

Морейпо Саломонъ.

Мошковскій Евгеній.

Мучникъ Соломонъ.


— 9 —

Нахмановичъ Юда.

Неймонъ.

Николаевъ.

Нимвицкій Борисъ, Гомель.

Оппенгеймъ Маврикій.

Осиповичъ Майзель.

Перевозчиковъ Василій, изъ Лодзи.

Перлинъ Артуръ, Петербургъ.

Перлинъ Лазарь.

Пинесъ, уроженецъ Риги.

Пеляковскій Ааронъ.

Поповъ Илья.

Промышлянская.

Пфефербергъ Абрамъ.

Реокрасовъ Александръ.

Рингельгеймъ Исаакъ.

Ройенъ Леонъ.

Рогачевъ Михаилъ.

Розенбергъ Борисъ.

Розенбергъ Владиміръ.

Розенбергъ Марія.

Розенфельдъ Любовь.

Розенштейнъ Исаакъ.

Розпановъ Илья.

Ротъ Абтамъ.

Рубинштейнъ Генрихъ.

Рубаковъ Левъ.

Румель (Рюмель) Фелиція.

Рыбаковъ Илья, изъ Одессы.

Сейнитскій Іосифъ.

Синтботская Анна.

Скочковъ Борисъ.

Слободскій Валентинъ.

Слободской, изъ Елизаветграда.

Слуцкій Соломонъ, Калуга.

Спиваковъ Мендель.

Стерлингъ Северинъ.

Столярова Софія.

Таусовскій Левъ.

Тиверовскій Оскаръ.

Ткачъ, изъ Кіева.

Тронъ Александръ.

Туденкъ Ласки.

Тудовская Леа, изъ Теркасси.

Тудовскій Шиманъ.

Файерштейнъ Симонъ.

Фейгинъ Генрихъ.

Финкельштейнъ.


— 10 —

Фисманъ Маркъ.

Фрейдинъ Нордухъ.

Хомзе Екатерина.

Цивинскій Максимиліанъ.

Цукерманъ Максимъ, Везенбергъ.

Часовникова.

Черноморскій Овсей.

Четникъ Зухей.

Шадурская Тойа.

Шамутинъ Маркъ.

Шапиро Іосифъ.

Шапиро Герхъ.

Шапиро Ааронъ.

Шершевъ Николай.

Шетинскій Игнацъ.

Швецъ Саломонъ.

Шелгуновъ Василій.

Шетеръ Шрехъ.

Шиффръ Симеонъ, изъ Петровскаго, Вятской губ.

Шнедерманъ Терезія.

Шнеерсонъ съ сыномъ и дочерью.

Штейнъ Александръ.

Шустакъ Генріетта.

Эліазаровъ Леонъ.

Юделевичъ.

Якоби.

29 Іюля находились въ Брюсселѣ.

Алешинская Монадя, Драгичинъ.

Теръ-Асатуровъ, Бѣлая Церковь.

Бейлинъ Александръ, Городокъ.

Бельяшовскій Авзоръ.

Беньямовскій Овсей Діана, Вильна.

Бернбаумъ Ааронъ, Гельсингфорсъ.

Берсонъ Лазарь.

Блинова, Радомъ.

Богдановскій, Бердянскъ, Ногатно.

Бонгардъ Мордка, Мобишевскій постъ.

Бросгаль Гратія, Канскъ, Енисейскъ.

Вилкомирскій, Поти.

Вишинскій Тадеушъ, Джанкой.

Волакъ, Розу.

Вонсевичъ Казимиръ, Саратовъ.

Гарденинъ Сергѣй и Борисъ.

Гвелезіани Иванъ.

Гольдбергъ Давидъ, Симбирскъ.

Гриммъ Людвигъ.

Гринбергъ Борисъ, Екатеринославъ.


— 11 —

Гусевъ Сергѣй.

Давингофъ Константинъ, Харбинъ.

Давтіанъ Яковъ.

Далодзинская, Онатовинъ.

Дойбанъ Яковъ, Двинскъ.

Зенигъ Хазанъ, изъ Чухломы.

Завьялова Марія, Холмъ, Псковъ.

Зехновицеръ Годіахъ.

Имушковичъ Давидъ, Петрозаводскъ.

Ичакинъ Гананъ.

Канъ Пееръ, Новоукраинскъ.

Клечкорскій Францъ, Ломжа.

Кожемякинъ Иванъ, изъ Уфы.

Коніамъ г-жа, Ржищевъ, Кіевъ.

Кристофъ Илья, Борзинъ, Чернигов. губ.

Кругловъ Емельянъ.

Куликовъ, изъ Ошмяны.

Лейтинъ Левъ.

Лифшицъ Нафтали, изъ Сороки.

Макушины, Островъ.

Мендель-Гуревичъ, изъ Юрьева.

Михельсонъ Теодоръ, изъ Нейплатона.

Мундировъ Иванъ, изъ Слонима.

Николадзе, изъ Кузнецка, Сарат. губ.

Ослоповъ Александръ, изъ Слонима.

Отаковскій, изъ Аккермана.

Пашинъ Константинъ, Федоровка, Южныхъ дорогъ.

Пельцманъ Жанно.

Пергданъ Вѣра, изъ Пронена.

Перкорскій Гиршъ, Кременчугъ.

Перлинъ Пелагея, изъ Корчевки, Тверской губ.

Перльштейнъ Яковъ, Слонимъ.

Перханъ Зефиръ.

Пивонъ Янъ, изъ Сувалки.

Поліакъ г-нъ, Гофмансталь.

Рабиновичъ Абрамъ, Кривой Рогъ.

Рейнштейнъ, изъ Бендера.

Смирновъ Левъ, Тифлисъ.

Соколовскій Вячеславъ съ супругой, изъ Либавы.

Спитальская Марія, изъ Мелитополя.

Стояновъ Леонъ, Кальварія.

Струганъ, изъ Харькова.

Сухотинскій Абрамъ.

Сухотинскій Вольфъ.

Тальбергъ Юлій.

Тумаевъ.

Фейгановъ Яковъ.

Фурманъ Самуилъ, Слободская Вятка.


— 12 —

Харазухинъ.

Хохловъ Стефанъ, изъ Ловича.

Череповъ, изъ Благовѣщенска.

Шварцъ Самуилъ.

Шерде Пинхусъ, Бердянскъ.

Шохоръ Маркъ, Брестъ.

Штернъ Ицко, изъ Бахмута.

Энгельгардъ, изъ Пятигорска.

Энгельгардтъ, изъ Знаменки, Херсон. губ.

Юрицынъ Владиміръ, изъ Сандоміра.

Бельгія. 31 іюля находились въ Брюсселѣ.

Арановичъ.

Банукъ изъ Петербурга, Брюссель.

Баторскій Станиславъ изъ Петербурга, Брюссель.

Баттъ Авраамъ изъ Петербурга, Брюссель.

Баумбергъ.

Бергеръ Рива, Лодзь.

Бергъ Федоръ.

Берштейнъ Матильда и Берта, изъ Вильны.

Бильскій Войтекъ изъ Петербурга, Брюссель.

Блешинскій Казиміръ.

Борисовъ съ женой.

Брейфусъ Берта изъ Петербурга, Брюссель.

Вронскій Марія и Агата изъ Петербурга, Брюссель.

Бронштейнъ Исаакъ изъ Моцни, Кіевск. губ., призванъ на службу въ 1-й Гренадерскій полкъ.

Быкъ, два брата изъ Петербурга, Брюссель.

Бунди Андрей съ сыномъ.

Буно Евгенія изъ Петербурга, Брюссель.

Бурдъ Бензіонъ изъ Петербурга, Брюссель.

Бучковъ Дмитрій.

Вандель Бернаръ, Москва.

Ванштейнъ Роза.

Ватсонъ Генрихъ и Вацлавъ.

Викштейнъ Мошекъ съ дѣтьми.

Винеръ Роза.

Гейманъ г-жа съ дѣтьми.

Гельбейнъ Борисъ.

Гершбергъ съ семьей.

Гиршбандтъ Стефанъ изъ Петербурга, Брюссель.

Гольдбаумъ Елена.

Гольдбаумъ Регина.

Горностай-Польскій изъ Петербургъ, Брюссель.

Гравъ Даніилъ.

Грачева Елена съ дочерью уѣхали въ Россію, судьба неизвѣстна.


— 13 —

Грундгантъ Исидоръ.

Гуревичъ Раиса.

Данкинъ Моисей.

Деклеръ Мальвина.

Ельяшевичъ Аріанна изъ Кіева, Брюссель.

Эйдельманъ Евсей.

Жилетъ Софія изъ Петербурга, Брюссель.

Зальцманъ Каролія.

Зелезинскій Генрихъ изъ Петербурга, Брюссель.

Зигель Моисей изъ Петербурга, Брюссель.

Ильяшевичъ Павелъ изъ Петербурга, Брюссель.

Калина-Милова Екатерина.

Конъ Хаимъ и Регина, Брюссель.

Канъ изъ Петербурга, Брюссель.

Кармонъ Адольфъ.

Клокманъ Соломонъ.

Констаблеръ Шулитъ съ сыномъ.

Коровинъ.

Коршановъ Андрей.

Кронбергъ Николай изъ Петербурга, Брюссель.

Куааманская Меланія.

Курдюкова Дорофея.

Курдюкова Роза.

Курдюковы Сергѣй и Алексѣй.

Кутиковъ Іосифъ, изъ Москвы, призванъ въ 9-й полкъ.

Лавендель Франциска.

Лангъ Юлій.

Ландау Луизъ.

Лапотниковъ изъ Петербурга, Брюссель.

Левенфишъ.

Лиссый изъ Петербурга, Брюссель.

Лифтманъ Исаакъ.

Лурье Саулъ изъ Петербурга, Брюссель.

Ляминъ Николай съ женой, изъ Одессы.

Маркъ Владиміръ изъ Петербурга, Брюссель.

Майеръ Георгій.

Милова-Калина Екатерина.

Мильштейнъ Анатолій.

Морейно Соломонъ изъ Петербурга, Брюссель.

Нѣмецъ Моисей съ семьей въ Остенде.

Пентка Густавъ и Леонія.

Петровскій Александръ изъ Петербурга, въ Брюссель.

Подворовскій Густавъ.

Познанскій Вацлавъ.

Прохорова Татьяна.

Рабиновичъ Леонъ.

Радецкій.

Розенвейгъ Осипъ и Фелифія.


— 14 —

Розенъ Леонъ изъ Петербурга, въ Брюсселѣ.

Русановъ Алексѣй изъ Варшавы, Брюссель.

Сабурова Юлія.

Савинъ Ольга и Михаилъ.

Саламановичъ.

Саломоникъ, изъ Витебска, призванъ на службу въ 11 полкъ.

Сандбергъ Марія изъ Петербурга, Брюссель.

Семшъ Генрихъ.

Сигоръ Михаилъ изъ Петербурга, Брюссель.

Симонсонъ Романъ.

Симонтовъ Сергѣй съ женой въ Бандѣ.

Скачковъ.

Скачковъ Борисъ.

Скотникая Софія изъ Петербурга, Брюссель.

Сморадинія Абрамъ и Софія, Брюссель.

Соккумовская Лидія.

Спильрейнъ Генрихъ.

Спирло Генріетта.

Стояновъ Леонидъ.

Сунделіовичъ изъ Петербурга, Брюссель.

Сундерландъ Иванъ и Цецилія.

Татаръ Максъ.

Томяшевскія Леонія, Анелія и Ядвига.

Трахтенбергъ Іосифъ изъ Петербурга, Брюссель.

Торскій.

Унгеръ Леокадія.

Унхлитцъ Мелія.

Уншлихтъ Мелія.

Фельдманъ Евгенія изъ Петербурга, Брюссель.

Финкельштейнъ Хаимъ.

Фогельбаумъ Лейзеръ.

Цукерманъ Леонъ.

Цукерманъ Бетти.

Чайковскій Феодоръ изъ Петербурга, въ Брюсселѣ.

Швейцеръ Елена.

Шенвальдъ Елена.

Шкляръ Ицко Ааронъ изъ Петербурга, Брюссель.

Шлофштейнъ Іосифъ.

Штанбокъ Тодіасъ.

Штрасбургеръ Эдуардъ.

Юнглингетеръ Иванъ предполагалъ выѣхать въ Гандъ.

Яницкая Ядвига.

Телеграмма 31 Іюля.

Бачевскій Янъ, Варшава.

Безлей Вацлавъ, Варшава.

Бачевскій Мечиславъ, Варшава.


— 15 —

Брусинъ Яковъ и Моисей, Нижній-Новгородъ.

Брошкинъ Абрамъ, Кіевъ.

Будзишъ Вацлавъ, Варшава.

Бушуева Екатерина, Иркутскъ.

Бѣлкинъ Веньяминъ, Москва.

Бѣлицкій Янъ съ женою, Варшава.

Веллеръ, Гентъ.

Вертъ.

Волянскій Фаддей, студентъ въ Антверпенѣ.

Гамбургскій, Лодзь.

Гетрейде Генрихъ-Левъ, Варшава.

Гинтергофъ Марія, Варшава.

Гозенлюдъ Исаакъ, Варшава.

Гразеръ Янъ, Рава, Петроковской губ.

Густовскій Станиславъ, студентъ въ Антверпенѣ.

Гутшейнъ Евсей, Екатеринославъ.

Давидовичъ Александръ, Екатеринодаръ.

Давидовичъ, Самуилъ.

Дворакъ Янина, Сѣдлецъ.

Деречинскій, Бѣлостокъ.

Елинскій Максимиліанъ (Желинскій), Варшава.

Эмель Тадеушъ, Варшава.

Жанеревскій Чеславъ.

Желинскій Максимиліанъ, Варшава.

Завадскій Антонъ, Варшава.

Задонскій Сергѣй, въ Остендѣ.

Закхеймъ Карлъ, Картузъ Береза, Гроднен. губ.

Ивенскій Лазарь, Минскъ.

Калишеръ.

Кепалъ Иванъ, Гентъ.

Кепалъ Янъ, Сосновицы.

Ковальскій Станиславъ.

Колькинъ Ааронъ, Одесса.

Кофманъ Фанни, Екатеринославъ.

Кутиковъ Іосифъ, Москва.

Лавердо Николай, Таганрогъ.

Лаутербахъ Альфредъ, Варшава.

Левіантъ съ семьей, Гомель.

Лурье, Петербургъ.

Лястрегеръ Варшава.

Люкъ или Люукъ Леонъ, студентъ въ Антверпенѣ.

Макарова Александра, Петербургъ.

Миклевская Стефанида, Лодзь.

Михайлова Екатерина, Петербургъ.

Околотенко Дмитрій, Звенигородка, Кіевск. губ.

Островскій Маркъ, Одесса.

Остапинъ Петръ, Иркутскъ.

Пшеволоцкій Леопольдъ (Пшеволойскій), Жлобинъ.


— 16 —

Подгорская Евгенія, Варшава.

Похитоновы Борисъ и Марія, Вильна.

Пржибыльскій, Ломжа.

Прошинскій Антонъ, Ломжа.

Птакъ Ромуальдъ, Люблинъ.

Рабиновичъ, Бердичевъ.

Радзиминскій Станиславъ, Варшава.

Родошковичъ.

Ройтманъ Монія, Одесса.

Сарновице Францизекъ, Маковъ, Ломжинской губ.

Синельниковъ (Синельщиковъ) Владиміръ, Петербургъ.

Скаржинскій Іосифъ и Казиміръ, Сувалки.

Скорупко Елена, Варшава.

Станкъ Люціанъ, Бедринъ.

Сухаржевская Романа, Варшава.

Тайчъ Іосифъ, Кіевъ.

Тимофеева Анна, Брюссель.

Фаянсъ Марта, Варшава.

Фаянсъ Эмилія, Остенде.

Ханбековъ, Симферополь.

Хаскельбергъ Хаимъ, Варшава.

Ходаненокъ Александра, Москва.

Чейкосскій Николай или Чайковскій, Мартыновка.

Шанецкій Виталисъ, Варшава.

Шраммъ Янъ, Варшава.

Штокманъ Владиславъ, Варшава.

Штенцель Челласъ, Намюръ.

Юндзилъ Казиміръ, Вильна.

Яковлева Феодосія, Москва.

Янеревскій Чеславъ.

Отысканы въ Бельгіи. Телеграмма 1 Августа.

Аванессіанцъ Аконъ здоровъ.

Агрестъ Романъ здоровъ.

Бакай Михаилъ.

Багратіонъ Василій.

Битчъ, Маріуполь.

Брускинъ Александръ.

Бурдъ Лекзіонъ поступилъ добровольцемъ въ 1 Гренадерскій полкъ, проситъ родителей, Кагарлыкъ, Кіевской губ., послать денегъ.

Верховскій, Елисаветградъ.

Волосковъ Михаилъ.

Гельмена.

Гельпернъ Яковъ, Тростяны, Гродненской губ.

Гляссъ Фелиціа, Варшава, Лодзь.


— 17 —

Гологорскъ.

Гольдбаумъ.

Гринбергъ.

Губерманъ Симха.

Гурскія Софія и Елена, Варшава.

Дибовскій Анатолій.

Дипманъ.

Дипшитцъ, Волковышки.

Дирдакъ Юлія, Бѣлостокъ.

Звѣревъ Ануфрій, Варшава.

Зигельбергъ Луиза, Лодзь.

Ихепницкая Перла, Бѣлостокъ.

Каганъ Іозель, Себель, Витебской губ.

Кенингъ братья живы и здоровы.

Киферъ Галина, Варшава.

Клотцманъ.

Кронманъ, Нижній-Новгородъ.

Ланге Клара.

Ланданъ Елена, Лодзь.

Ландау Елена.

Линскій Максъ, Бѣлостокъ.

Лямпе Георгій, Варшава.

Малинесъ А. М.

Маломудъ.

Мандельтортъ Генрихъ съ женой.

Масеевъ, Петербургъ.

Мойжесъ, Тирасполь.

Перинъ, Шавгородъ, Подольской губ.

Пильверманъ Борухъ поступилъ добровольцемъ въ 1 Гренадерскій полкъ, проситъ Айзенберга, Марсово поле 7, послать денегъ.

Резенблумъ Моисей, Зеконевечъ, Гродненской губ.

Розенгартенъ студентъ, Лодзь.

Рофкахъ.

Рундшейнъ Михаилъ, Лодзь.

Рядновъ Сергѣй, 13 разъѣздъ, Москва-Кіевъ-Воронежъ.

Серкарцъ Морисъ, Діалошицы, Кѣлецкой губ.

Собанская Марія, Варшава.

Тамавская.

Тишъ.

Трапезниковъ Сергѣй.

Тропина Евгенія.

Уарковичъ Павелъ, Житоміръ.

Флаумъ Владиславъ.

Футоріанъ Нусонъ, Покотилово, Кіевской губ.

Цукермонъ Максъ, Москва.

Цукерманъ.

Шварцштейнъ, Одесса.


— 18 —

Шевскій Давидъ, Гродно, проситъ послать денегъ.

Шепсъ Бернардъ съ двумя сестрами, Лодзь.

Шибневъ.

Гальперинъ Энди, изъ Тирасполя.

Находятся въ Бельгіи. Телеграмма 2 Августа.

Агрестъ Романъ.

Альтманъ Іосифъ, Одесса, Базарная 3.

Андреевъ Михаилъ, Баланда, Сарат. г.

Армарникъ Гдаль, Деконелъ, Варш. г.

Баутцеръ Исидоръ, Либава.

Бермонъ Моисей, Тифлисъ, Армянскій Базаръ.

Биндеръ Михаилъ, Витебскъ, Соединенный Банкъ.

Биндлеръ Михаилъ.

Боерисова Матрена, Красногорскъ, Волынск. г.

Бомштейнъ Дора.

Бородавкинъ Моисей, Мелитополь, Таврич. г.

Бѣлицкая Софія.

Бѣлявскій.

Вандербергъ.

Ванлоппеволъ Марія,

Варсовей Ирина.

Варшавскій Михаилъ.

Варшавскіе Исаакъ и Михаилъ, Темрюкъ, Кубанск. обл.

Вимоттъ, Горловка, Екатериносл. г.

Гаргеръ Самуилъ, Луганскъ, Вокзальная 6.

Гольдбаумъ Северина, Лодзь, 189 Петровская ул., проситъ мужа выслать денегъ.

Гелеринъ Самуилъ, Смоленскъ.

Гольдманъ.

Гринбергъ Сарели.

Гройсманъ Моисей, Одесса, Больш. Арнаутская 74.

Гроссманъ Саломонъ съ женой, Брацлавъ, Подольской губ., Варшава.

Гроссмонъ съ семьей, Брацлавъ, Подольск. г.

Грудзинская Лючина.

Гутчъ.

Даль Юлій, Константиновка, Екатерин. г.

Дедирка Паулина, Денильна.

Дохетъ, Дружковка, Донецъ.

Эдельштейнъ.

Заблондорская съ дочерью, Темрюкъ, Кубанской обл.

Заблудовскій Илья съ дочерью.

Зарембо, президентъ.

Зехновицеръ Борисъ, Симферополь.

Зыринскій Левъ, Слонимъ, Гроднен. г.

Канъ Германъ, Херсонъ.


— 19 —

Кенинъ Гершъ и Шая.

Клибанскій Абрамъ, Битенъ, Гроднен. губ.

Клоцманъ госпожа, Лодзь, проситъ мужа выслать денегъ.

Кольбе Фрейдля съ дочерью.

Коренева Лидія выбыла въ Лондонъ, Монтегю, стритъ 28.

Коровинъ Сергій, Харьковъ, Дворянская 3.

Кравецъ Аронъ, Вешняя, Ковенской губ.

Крайчикъ Мейеръ съ семьею.

Коровинъ Мордка, Лодзь.

Кунцманъ Эдвинъ, Гомбинъ, Варшавской губ.

Ладонъ.

Лабкомскій Залеманъ.

Левинъ Граева.

Левинъ Іошуа.

Лейтесъ Моисей, Армянскъ, Таврической губ.

Лифляндчикъ Гиршъ, Витебскъ, у раввина Перльштейнъ.

Локсинскій, Бѣлостокъ.

Малявскій.

Мейерсонъ Хаимъ.

Минцъ Марія выбыла въ Лондонъ, Принцъ Уэльсъ отель.

Муицъ Роза.

Набоковъ Николай.

Наргуліусъ Станиславъ, Томашевъ, Смоленской губ.

Нареасинъ, Смоленскъ.

Некраха Екатерина, Хоро, Полтавской губ.

Нестеренко.

Подгорскій Симха съ семьей.

Райкевичъ Жозефина, Калишъ.

Ривенсонъ Якобъ, Мелитополь, Кузнечная 2, Таврич. губ.

Россманъ Генрихъ.

Рутченко Ольга съ семьей.

Салатчевъ Левъ.

Сегаль Израиль, Вологда, Кириловская.

Сіутерманъ Зеликъ, Полоцкъ.

Скачковъ Борисъ здоровъ, въ Малинесъ.

Скеблевскій Ааронъ, Астрахань.

Смитъ Андрей и Прасковья съ дѣтьми, Саратовъ.

Соколовскій Вацлавъ, Ловичъ, Варшавской губ.

Станкевичъ Константинъ, Смоленскъ, Покровская.

Таборовскій, Спола, Кіевской губ.

Тихомировъ Александръ съ женою, Демьянскъ.

Толдманъ.

Торскій Сергѣй, Яновъ, Люблинск. губ.

Трайнина Софія, Минскъ.

Фейгинъ Генахъ.

Фіалко Илья, Дебронки, Кіевской губ.

Финкесгольдъ Аделина.

Фламмъ Товій, Тифлисъ, Петербургская 4.


— 20 —

Флигинъ Шанахъ, Кіевъ, Нижній Валъ.

Хаукъ съ дочерью, Витебскъ, въ Антверпенѣ.

Цаманская (г-жа), Лодзь, Петроковская ул. 277, проситъ мужа выслать деньги.

Шерешевская Рахиль.

Шерхекскій Давидъ, Гродно.

Шибневъ Илларіонъ, Нижній Тагилъ.

Шифъ.

Юндзиль Казиміръ.

Юркевичъ Израиль, Петроковъ, Харьковъ.

Яковлева Феодосія съ сыномъ, Москва.

Лица, прибывшія изъ Льежа, сообщаютъ, что русская колонія въ этомъ городѣ невредима, нынѣ сообщеніе съ городомъ прервано.

Бельгія. Телеграмма 3 Августа.

Адамскій Шляма, Варшава.

Азорскій Зенобъ, Мазанъ.

Альтшулеръ Веньяминъ, Вильна.

Амирагова, Тифлисъ.

Балабинъ Плоскеръ, Плоцкъ.

Бедлингенъ фонъ Тони, Павіаницы, Петроковской губ.

Бѣлокъ Лазарь.

Бѣлинскій Николай, Рига.

Бердичевскій, Мелинъ.

Бердичевскій Стыко, Житоміръ.

Бернштейнъ Соломонъ.

Бжешковская Ѳеодора.

Бреславъ Викторъ, Баку.

Браиловская Розалія и Лидія.

Буджинъ, Пултускъ.

Вайзеръ, Оренбургъ.

Бауловъ Сютъ Сичъ, Пултускъ, Рига.

Винская Марія, Таргурская, Варшавской губ.

Волькенбрейтъ Аронъ.

Волькенфельдъ Мордко.

Вольфовичъ-Рубинштейнъ Софія.

Гаеръ Ехилъ и Гдалія, Одесса.

Гальперинъ Бернардъ, Люблинъ.

Гижимкрели Николай.

Глукманъ.

Годоводъ Іосифъ, Варшава.

Гольфманъ, Кременецъ, Варшавской губ.

Грюнбергъ Екатерина съ дѣтьми, Стербаковскій Радникъ, Екатеринославской губ.


— 21 —

Гургенидзе.

Гуровичъ Григорій.

Дедигонъ Фани, Ковно.

Дендерскій съ женой, Кіевъ.

Демьяновичъ Леонидъ, Владикавказъ, Тифлисская губ.

Джакелидже Григорій.

Джапелидзе Симеонъ.

Дубновъ Саломонъ.

Евглевскій, Холмъ.

Елькинъ Израилъ, Оренбургъ.

Жудъ Решка.

Загаріанъ Исаакъ, Александрополь, Баку.

Заневскій Юліанъ.

Зіолковская Елена, Кіевъ.

Зисманъ Пинкусъ.

Іелова Ольга.

Ивановъ Иванъ, Богучарово, Кіевской губ., Варшава.

Итцкурскій Леонъ, Тифлисъ.

Кайнарскій Борисъ, Ростовъ-на-Дону.

Карпъ Мендель и Маша.

Карасикъ, Талмази, Бессарабской губ.

Катцъ Соломонъ, Новоселица.

Квятковскій Станиславъ.

Клинкенбергъ Матильда, Вольмаръ, Лифляндской губ.

Коллинъ Ида.

Кранцъ Apia.

Кудашевъ Владиміръ.

Лейкисъ братья, Гройце, Варшавской губ.

Ланде Феніа, Ананіевъ.

Ласкій Тадеушъ (?), Бѣлостокъ.

Лагодзивская Жанна, Радомъ.

Либерманъ, Гомель.

Либертъ Янъ, Юморденъ, Лифляндской губ.

Левинъ Пейсахъ, Салта.

Лившицъ Давидъ.

Литошенко.

Лифтманъ Исаакъ.

Малярскій.

Медфскій Евгеній.

Менъ Іаковъ, Петербургъ.

Меньчукова Ольга съ дочерью.

Месклю Розина, Екатеринославъ.

Мечникъ, Брестъ-Литовскъ.

Мительманъ Моисей и Левъ, Конотопъ.

Мительманъ Созифъ (?).

Мосхарошвили.

Нупель, Москва.

Обренгъ Аврамъ, Варто, Калишской губ.


— 22 —

Огнецовы Николай и Григорій.

Ойзенбургъ, Москва.

Опочинскій Болеславъ, Винница, Подольской губ.

Островскій, Варшава.

Пирникъ Д., Алатырь, Симбирской губ.

Прентка Людвигъ и Леонтина.

Промышлянская Елисавета.

Путсатицкая Елена, Рибацкое, Сувалкской губ.

Розенъ Вольфъ, Кашинъ, Лодзь.

Рошкольдъ, Люблинъ.

Рущукъ Зеликъ, Новгородъ.

Сенжушкинъ Всеволодъ.

Серебряни Левъ, Харьковъ.

Сидоренко Григорій.

Соматъ Лазарь.

Срузинскіе семейство.

Стике Тверской, Коростышевъ, Кіевской губ.

Таксеръ Мизокъ (?).

Таросова (?) Анна, Анапа, Кубанской.

Татишвире, Саковъ, Кутаисская губ.

Твердянскіе Александръ и Юлія.

Тифонтай Александръ.

Тильбаръ, Варшава.

Трапезниковъ Сергѣй, Екатеринбургъ.

Трестаковичъ, Ломжа (?).

Файерштейнъ, Звенигородскъ.

Фальковъ Борисъ, Орѣховъ, Таврической губ.

Фелонъ Ю., Донецъ.

Фрезонъ Гергардъ, Енакіево.

Фишбейнъ Роза.

Флаумъ Владиславъ.

Фридманъ.

Фридмонъ, Митава.

Фшернаковъ (Чернаковъ), Онега, Черниговской губ.

Хизаношвили Георгій.

Цукерманъ Захоръ, Ковно (?).

Шмоткинъ Мовша, Комай, Ковенской губ,

Шмуйловичъ, Чита.

Шмуліанъ Татіана, Екатеринославъ, Вильна.

Штейнъ Александръ находится еще въ Льежѣ, сынъ доктора Штейна въ Елисаветградѣ, которому телеграфировали.

Штеда Христель.

Штерлингъ семейство.

Штрамъ, Ковно.

Бельгія. Телеграмма 4 Августа.

Бикъ Яковъ, Кіевъ.


— 23 —

Гальперинъ Эли, Минскъ.

Горностайпольскій, Кіевъ.

Зильберманъ Моисей.

Куперманъ Іосифъ.

Левинсонъ Саломонъ, Смоленскъ.

Либерманъ Владиміръ, Кишиневъ.

Лисси Исаакъ, Кіевъ.

Соеуръ (Soeur) Яковъ, Смоленскъ.

Столяровъ Вульфъ, Коницъ, Могилевской губ.

Сутинъ Нохимъ, Минскъ.

Шмерлингъ Александръ, Смоленскъ.

Всѣ эти лида вступили въ бельгійскую армію и убѣдительно просятъ родственниковъ выслать денегъ.

Бельгія. Телеграмма 5 Августа.

Азенштейнъ Михаилъ Г., Ялта.

Буте Абейашъ (Кіевъ) поступилъ добровольцемъ въ Гренадерскій полкъ и проситъ выслать денегъ черезъ Миссію.

Гидалевичъ Викторъ (Симферополь).

Девенфишъ Изеноръ (Варшава).

Елкинъ Израиль (Дѣдово, Оренбург. губ.) поступилъ добровольцемъ въ Гренадерскій полкъ и проситъ выслать денегъ черезъ Миссію.

Драве Даніилъ (Лодзь).

Завьялова Марія (Эссентуки).

Зоннебергъ-Бергзонъ Іосифъ (Варшава).

Зугакинъ Шанаду (Екатеринославъ).

Кельбигъ Абейашъ Фелія (Плоцкъ).

Кожемякинъ Иванъ (Холмъ, Псковской губ.).

Лебель Адамъ (Одесса).

Миркинъ Дозоръ (Кіевъ).

Морейнъ Соломонъ (Кіевъ).

Морейнъ Соломонъ (Кіевъ) поступилъ добровольцемъ въ Гренадерскій полкъ и проситъ выслать денегъ черезъ Миссію.

Орлова Екатерина (Екатеринославъ).

Пезнеръ Фанни (Варшава).

Перманъ Эсфирь и Вѣра (Самаркандъ).

Рѣзниковъ Исаакъ (Попова Гора, Черниговской губ.).

Селикъ Хозовъ (Петербургъ).

Сершъ Гершъ (Петербургъ).

Сорокинъ Ааронъ (Ялта).

Скачколъ Борисъ (Москва) поступилъ добровольцемъ въ Гренадерскій полкъ и проситъ выслать денегъ черезъ Миссію.

Столярозе Гершъ (Елисаветградъ).


— 24 —

Трахтенбергъ Іосифъ (Кіевъ) поступилъ добровольцемъ въ Гренадерскій полкъ и проситъ выслать денегъ черезъ миссію.

Фіалко Юлій (станція Бровки, Суго-Саподнишъ).

Часовниковъ Дмитрій (Москва).

Чаонсовскій Левъ (Елисаветградъ).

Шварцъ Самуилъ (Екатеринославъ).

Телеграмма 7 Августа.

Девіантъ, Гентъ, проситъ денегъ.

Ковальскій Станиславъ, Варшава, Гадъ.

Лейтесъ Моисей, Крымъ, Армянскъ, Гентъ, проситъ денегъ.

Липтешитцъ Гентъ.

Лифтманъ Исаакъ, Одесса, Суворовская 24, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Нестеренко, Воронежъ, Коммерческій Банкъ, проситъ денегъ.

Норблинъ Стефанъ, сынъ Станислава Норблина, Торговый Домъ Нерскій, проситъ денегъ.

Парнесъ Давидъ, Льежъ.

Салткиндъ семья, Шевенингенъ, отель Кейль.

Телеграмма 9 Августа.

Аусваксъ Іосифъ.

Бауманъ Герцегъ.

Вайнштрауеръ Іоссель.

Вайнтраупъ Арнольдъ (Одесса).

Баузеръ Іосифъ (Петербургъ).

Вейзагеръ Маврикій (Рига).

Гутшейнъ, Есаулъ (Херсонъ).

Зукровичъ (Зомбровъ, Ломжинской губ.).

Капланъ Исаакъ изъ Сельвы, Гродненской губ.

Карцовичъ Аронъ (Лодзь).

Кигеровичъ Левъ (Варшава).

Кипнисъ Левъ (Варшава и Одесса).

Конъ Левекъ изъ Конина, Калишской губ.

Михаловичъ Аронъ (Лодзь).

Ноніондскій Левъ (Бѣлостокъ).

Нухимъ Мерель.

Окновскій Рупинъ (Люблинъ).

Олдакъ А.

Розенштраухъ Шлема.

Рухъ Георгій (Бѣлостокъ).

Траубе Наулина (Либава).

Файнбергъ Михаилъ (Екатеринославъ).

Фастъ Яковъ (Влоцлавскъ).

Фигель Левъ.

Цедерраумъ Яковъ.


— 25 —

Всѣ помянутыя въ этомъ спискѣ лица находятся въ настоящее время въ Антверпенѣ и просятъ выслать имъ денегъ. Миссіи извѣстны ихъ адреса.

Бельгія. Телеграмма 10 Августа.

Виницкая Брайдля, Радомійзель, Кіевской губ., Антверпенъ проситъ выслать денегъ.

Врублевскій Фаддей изъ Варшавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Гельперинъ Самуилъ изъ Одессы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Гершковичъ Яшветъ изъ Лодзи, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Кроненбергъ Жакъ изъ Варшавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Людманъ изъ Ковно, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Мирнеръ Давидъ изъ Полтавы, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Рахновецкій Вольфъ изъ Варшавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Сѣмятицкая Ревекка изъ Полтавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Телеграмма 11 Августа.

Бергеръ Гавріилъ изъ Венгрова, Сѣдлецкой губ., Антверпенъ, проситъ денегъ.

Бергеръ Жозекъ, Петербургъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Бергеръ Саломонъ, Ченстоховъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Волянскій Тадеушъ, Люблинъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Гершовичъ Шлема, Лодзь, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Гинзбургъ Маркусъ, Соколи, Ломжинской губ., Антверпенъ, проситъ денегъ.

Зусманъ Абрамъ, Полтава, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Либманъ Лейзеръ, Бѣлый, Холмской губ., Антверпенъ, проситъ денегъ.

Люстикъ Яковъ, Нижнетагильскъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Малиновскій Сигизмундъ, Сосновицы, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Масеевъ (Мойсеевъ) Израиль, Петербургъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Ниссенбаумъ Ицекъ, Одесса, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Маргуліесъ Израиль, Варшава, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Фишманъ Соломонъ, гор. Опатовъ, Радомской губ., Антверпенъ проситъ денегъ.

Шапиро Шмуль, Рига, Антверпенъ, проситъ денегъ.

Штернъ Янкель, Прага, Варшавской губ., Антверпенъ, проситъ денегъ.

Штенцель Чеславъ, Ченстоховъ, Антверпенъ, проситъ денегъ.


— 26 —

Телеграмма 13 Августа.

Адлеръ Дора изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ денегъ.

Броварскій Борисъ или Морисъ, Очертино, Екатеринославской, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Вейсъ Абрамъ изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Волковицкій Владиміръ изъ Бердянска находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Гибгозе Овсей изъ Кобрина, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Гильбордъ, Барановка, Волынской губ., Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Горбунковъ съ семьей находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Дуель изъ Баку, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Эдельбаумъ Адамъ изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Зингерманъ Гишлія изъ Искорости, Волынской губ., находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Коральскій Александръ изъ Таганрога, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Крамаржъ Самуилъ изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Левкоричъ Борухъ изъ Ченстохова находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Мозесъ Яковъ изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Мондсгеймъ Яковъ изъ Радома, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Норакъ Николай изъ Екатеринбурга находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Прусинскій Антонъ (Serge var Arskoi) находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Редеке Девенъ изъ Бѣлостока находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Рендель Іосифъ изъ Пинска, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Теплицкая Эстера, Александія, Херсонской губерніи, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Туренъ Конрадъ изъ Варшавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Фейерштейнъ I. (J.) изъ Варшавы находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Хатсъ Норше изъ Варшавы, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.


— 27 —

Хматъ Саломонъ изъ Радома находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Шатцъ Сельмонъ изъ Бѣлостока находится въ Антверпенѣ, проситъ выслать денегъ.

Телеграмма 14 Августа.

Находятся въ Антверпенѣ и просятъ выслать денегъ:

Беренблутъ Самуилъ, Варшава.

Вайнштейнъ, Одесса.

Вейсблатъ Эдуардъ, Варшава.

Вейсъ Абрамъ, Варшава.

Гасторскій Станиславъ, Пржизорзъ, Кутно.

Гольдштейнъ Густавъ, Варшава.

Гринворцель Файрель, Варшава.

Грубштейнъ Яковъ, Варшава.

Диверантъ, Минскъ.

Зильбераннъ, Кишиневъ.

Коренштейнъ А., Плоцкъ.

Ктаватъ Гавріилъ, Лодзь.

Лебендигеръ купецъ, Варшава.

Левкоричъ Борухъ, Розе, Ченстоховъ.

Лихтенбаумъ Вольфъ, Варшава.

Новакъ Николай, Екатеринбургъ.

Путерманъ, Кишиневъ.

Раппопортъ, Варшава.

Ройтенбергъ Самуилъ, Кишиневъ.

Скульскій-Володарскій, Одесса.

Скульскій, Одесса.

Фейерштейнъ, Варшава.

Фиксонъ, Ростовъ-на-Дону.

Шатайко, Варшава.

Шацъ Сельмонъ, Бѣлостокъ.

Шванцеръ Хаимъ, Венгровъ.

Шварцбергъ, Лодзь.

Де Шэкъ г-жа, Царское Село.

Юделевскій, Гродно.

Якубскинде Абрамъ, Варшава.

Выѣхали въ Англію:

Троппъ Анна, Баку.

Ицкурчъ Діа съ 2-мя дѣтьми.

Телеграмма 15 Августа.

Агрестъ Романъ находился 15 Августа въ Миссіи волонтеромъ перваго карабинернаго полка, проситъ денегъ.

Пыжева Евгенія Павловна съ дочерью была въ Консульствѣ въ Брюсселѣ, ея адресъ долженъ находиться въ Испанскомъ Консульствѣ. Сообщаться съ Брюсселемъ не можемъ.


— 28 —

Телеграмма 16 Августа.

Агрестъ Романъ, Петербургъ, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Альтманъ Жозефъ, Одесса, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Бердичевскій Исаакъ, Житомиръ, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Гаргеръ, Луганскъ, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Гросманъ Михаилъ, Одесса, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Дроздицкій Чеславъ, Варшава, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Кутиковъ Іосифъ, Москва, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Миркинъ Лазарь, Антверпенъ, проситъ прислать денегъ.

Ривенсонъ Жакъ изъ Мелитополя, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Саперштейнъ Ревекка, Вильна, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Фейгинъ, Кіевъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Фламъ Тоби, Баку, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ.

Телеграмма 17 Августа.

Нижепоименованныя лица находятся въ Антверпенѣ и просятъ прислать денегъ по адресамъ извѣстнымъ въ Миссіи.

Борнштейнъ Рубинъ, Варшава, Антверпенъ.

Вольчиковъ Абрамъ, Лодзь, Антверпенъ.

Вайгель Станиславъ, Бендинъ, Антверпенъ.

Вечорекъ Вячеславъ, Антверпенъ.

Вейснадель Максъ, Антверпенъ.

Вейсъ Абрамъ, Варшава, Антверпенъ.

Виллановскій Самуилъ, Еммануилъ, Райградъ, Антверпенъ.

Губерманъ Симха, Антверпенъ.

Гавенда Авраамъ, Ловичъ, Антверпенъ.

Гольсманъ Израилъ, Ченстоховъ, Антверпенъ.

Давидовичъ Давидъ, Антверпенъ.

Индешъ Ловекъ, Антверпенъ.

Каганъ Симонъ, Антверпенъ.

Либманъ Янкель изъ Бѣлы, Сѣдлецкой губ., Антверпенъ.

Лихтенбергъ Хая (Лая) изъ Лодзи, Антверпенъ.

Столяръ Гдалячъ, Вильно, Антверпенъ.

Сгайнякъ Люшекъ, Бѣжунъ, Антверпенъ.

Тапельбанъ Исаакъ, Люблинъ, Антверпенъ.

Френкель Хаимъ, Антверпенъ.

Фетельбаумъ Эліо, Хаимъ, Антверпенъ.


— 29 —

Шау Александръ, Антверпенъ.

Швайцеръ Хаимъ, Венгровъ, Сѣдлецк. губ., Антверпенъ.

Телеграмма 19 Августа.

Находятся въ Антверпенѣ и просятъ выслать денегъ:

Вейсблатъ Казиміръ, Варшава, Уяздовская аллея 14.

Вейцеръ Файвишъ, Симбирскъ, Берхемъ.

Винкельманъ Стефанъ, Черницы, 12 тупикъ Діамантъ (Strasse Diamant).

Гонигстокъ (Хонигстокъ) Давидъ, Лодзь, 255 Provincstraat.

Елковъ Александръ, Райгродъ, 31 rue Milis.

Энглисхеръ Гершъ, Варшава, 28 rue Baleine.

Жибготъ (Гибготъ) Евсѣй, Кобринъ, Гродненск. губ.

Карлинъ Леонардъ, Рига, 22 rue Baleine.

Кизанашвили Георгій, Тифлисъ, Берхемъ.

Кнапикъ, Сосновицы, idem 20.

Ковалевскій Александръ, Таганрогъ, Петровская 99.

Малишевскій Чеславъ, Miastkow, 47 rue Liberte.

Махмольникъ Сергѣй, Рига, 93 rue van Geert.

Меюкъ Гиршъ, Варшава, Leente Straat 3.

Мишкинъ Лазарь, Гродно, Van Immerselt 12.

Олезинскій Игнатій, Варшава, avenue Marie 26.

Совадскій (Зовадскій) Ромуальдъ, Сосновицы, rue Liberte 47.

Соловичъ Гиршъ изъ Андреева va Perenboom Straat 35.

Фабіанъ Рухлія, Млава.

Шугамъ Исаакъ изъ Воронежа, доброволецъ 5-го Бельгійскаго пулеметнаго отряда.

Телеграмма 20 Августа.

Кзварскіе (Kzwarsky) братья, русскіе студенты, мѣстопребываніе неизвѣстно.

Финкельштейнъ семья изъ Черкассъ была въ Брюсселѣ, 104 улица Віадукъ; когда выѣхали въ Антверпенъ, а также имена, неизвѣстно.


— 30 —

Германія.

Свѣдѣнія отъ 7 Августа.

Гольштейнъ Людмила, Баденъ-Баденъ—Мк. 500.

Динарскіе, Кольбергъ.

Езіоранская, Кольбергъ, Променадъ 26.

Капланъ, Кольбергъ.

Кармазинъ Яковъ, Баденъ-Баденъ—Мк. 1000.

Кенигмацъ, Баденъ-Баденъ—Мк. 500.

Лангбартсъ, Кольбергъ.

Левинштейнъ, Баденъ-Баденъ—Мк. 400.

Нейманъ Артуръ и Евгенія, Кольбергъ.

Сипневская, Кольбергъ.

Украинчикъ, Кольбергъ.

Файнциммеръ, Кольбергъ.

Чаманскіе Германъ, Кольбергъ.

Тергрекуровъ, надв. сов. съ женой и дочерью, Верне, близъ Лангендлера въ Вестфаліи.

Дельсаль Екатерина, вдова, Neuenhar, Kaiser Wilhelm Hotel.

Долгорукая Ольга, княгиня, 21-го іюля была въ Дрезденѣ, отель Sendig, дальнѣйшая судьба неизвѣстна.

Кемпе Е. К. съ семьей, Берлинъ, Шарлоттенбургъ Савиньи Плацъ 7.

Крафтъ Евгенія, дѣвица, Bad Wildungen Villa Irre.

Околовъ Казиміръ, инженеръ, Шафгаузенъ, Банхофштрасе 4.

Паулуччи, маркиза, Баденъ-Баденъ.

Ротвандъ, членъ Государственнаго Совѣта, писалъ 8-го Августа изъ Берлина, Elite Hotel.

Свѣдѣнія отъ 8 Августа.

Коковцовъ Василій задержанъ въ Наугеймѣ.

Находятся въ Берлинѣ и просятъ прислать денегъ (сообщеніе 8 Августа).

Абрамовичъ Яковъ, Grenadierstr. 17—Мк. 100.

Авербухъ Катя, Bayreutherstr. 7—Мк. 500.

Авчинъ Н., Ziegelstr. Hotel Frumer—Мк. 200.


— 31 —

Адамовичъ Елисавета, Hôtel Koburg—Мк. 200.

Адезгузъ, Magdeburgerstr. 26—Мк. 1000.

Адлеръ Файвель, Albrechtstr. 22—Мк. 600.

Аккерманъ Анна, Meinickestr. 10 Klinik—Мк. 1000.

Албинъ Мейеръ, Monbijou Platz bei Benno Fiegel—Mk. 200.

Александрова, Gehfer Hof Dorotheenstr.—Mk. 600.

Алесновскій, Motzstr. 65 Pension Ludwig—Mk. 500.

Алтманъ Беньяминъ, Artilleriestr. 5 bei Pinsky—Mk. 500.

Альвангъ-Мюгенбургъ Вѣра, Hedemannstr. 9—Mk. 600.

Амираговъ Александръ, Corneliusstr. 4a Klinik Lazarus.—Mk. 2000.

Амитинь Роза, Dorotheenstr. Hôtel Kronprinzenhof—Mk. 1000.

Аншефъ, Köthenerstr. 45 Kramer—Mk. 200.

Аптекаръ Фани, Pension Kusterko Schadowstr. 4.—Mk. 2500.

Ардузовъ, Augustastr. 84—Mk. 300.

Ароноская Фанни, Fasanenstr. 52—Mk. 500.

Арцишевскій, Ludwigkirchplatz 7 bei Löwenthal—Mk. 100.

Ассъ Шендилъ, Grenadierstr. Hôtel Koppel—Mk. 300.

Афанасьева Анастасія, Karlstr. 39 b. Brandt—Mk. 1500.

Ачарканъ И., докторъ, Charlottenburg Droysenstr. b. Epstein—Mk. 500.

Ашкилуни Фаня, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 100.

Ашъ, Mittelstr. 44 bei Shulz—Mk. 300.

Ашъ, Овсей, Friedrichstr. 133 Pension Montrose—Mk. 1000.

Бабушкинъ Karlstr. 39 Pension Brandt—Mk. 500.

Балдасарова Ольга, Corneliusstr. 4a—Mk. 1000.

Балеръ Василій, Kl. Kirchgasse Lindenhôtel—Mk. 600.

Балеръ Елена, Kl. Kirchgasse Lindenhôtel—Mk. 1000.

Багриновскій Владиміръ, Charlottenburg Spichemstr. 3—Mk. 3000.

Баеновъ Парфеній, Seydelstr. 31a Hôtel Spittelmarkt —Mk. 2000.

Бакилко Теодоръ, Hôtel Reichskrone—Mk. 1000.

Бакстъ Брайне, Spichernstr. 7 Pension Schäfer—Mk. 400.

Бакумская Марина, Artilleriestr. 5 bei Pinsky—Mk. 400.

Бараникъ, Markgrafenstr. 22 Pension Siegel—Mk. 300.

Барановская Октавія, Hotel du France—Mk. 500.

Бартъ Вѣра, Kösliner Hof—Mk. 400.

Бартъ Людмила, Luisenstr. 31 bei Frau Arndt—Mk. 1000.

Бассинъ, Artilleriestr. 28 Pension Gorodecki—Mk. 300.

Бауманъ Стелла, Kleiner Englischer Hof Ecke Mittelstr.—Mk. 500.

Бекъ Альфредъ, Kleiststr. 15 bei Lewark—Mk. 300.

Беленкова Марія, Hedemannstr. 2 bei Frau Heuer—Mk. 500.

Бергеръ Моисей, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alemb ik—Mk. 200.

Бергманъ Ф., Charlottenburg Droysenstr. 12 b. A. Priester—Mk. 500.

Бергманнъ, Stallschreiberstr. 15 bei Brocke—Mk. 250.


— 32 —

Берлинъ Лейбъ, Linsenst. 30 bei Riebe—Mk. 5000.

Берманъ Гута Руша, Friedrichstr. 131 b. Pension Boro wer— Mk. 500.

Бернштейнъ Леонъ, Reichskronenhotel—Mk. 1000.

Бершадскій Юлій, Bayrentherstr. 7 Pension Spalanski—Mk. 800.

Бидерманъ Capa, Grenadierstr. 32 Hotel Oberländer—Mk. 300.

Бискъ Ольга, Augsburgerstr. 12—Mk. 500.

Блуменъ Александра, Schiffbauerdamm 6 Hotel Orient— Mk. 1500.

Бобилева Анастасія, Mittelstr. 23 Hotel Karlsbaderhof—Mk. 200.

Бозинъ, Charlottenburg Sybelstr. 30—Mk. 4000.

Бородулинъ Марія, Kl. Kirchgasse Hotel Linden—Mk. 2000.

Бошуковъ, Mittelstr. 35 Hotel Petersburg.—Mk. 600.

Брагинскій Сергѣй, Schadowstr. 4/5 Pension Bergemann—Mk. 1000.

Брагуръ Гершъ, Grenadierstr. 37 Hotel Koppel—Mk. 1000.

Брамъ, Cecilie Mess. Schöneber. Meranerstr. 11—Mk. 500.

Брамъ, Schöneberg Meranerstr. 11—Mk. 300.

Братенши Михаилъ, Mittelstr. 44 bei Kökeritz—Mk. 1500.

Браудъ, Kleiner Englischer Hof Mittelstr.—Mk. 500.

Бругманнъ, Mommsenstr. 47—Mk. 400.

Бричевъ, Mittelstr. 61 Hotel Pavillion—Mk. 2000.

Бровцинъ, Taubenstr. 8 Pension Urania—Mk. 500.

Бровцина Лидія, Taubenstr. 8. Pension Urania—Mk. 1000.

Бродинская, Artilleriestr. 7 bei Schleichgarn—Mk. 150.

Бромбергъ Ф., Spandauerstr. 31—Mk. 100.

Бросгалъ Лейба, Linienstr. 148 bei Scharlet—Mk. 200.

Брукъ Борисъ, Barbarossastr. 45/55 bei Bartzke—Mk. 800.

Брунбергъ, Philippstr. 15 11 Portal 1—Mk. 250.

Брышъ-Гильдесхеймеръ. Altonaerstr. 16—Mk. 300.

Букіетъ Ниша, Holsteinischestr. 33—Mk. 1000.

Буобъ Іоганъ, Reiserstr. 94 1—Mk. 300.

Бурвассеръ Евгенія, Charlottenburg Weimarerstr. 28 b. Henicke—Mk. 1000.

Вечлеръ Зюскиндъ, Kl. Frankfurterstr. 11—Mk. 1000.

Бѣлаковскій Шевель, Augustastr. 5—Mk. 1000.

Бѣлоцерковская Марія, Mittelstr. 24 Hotel Reingold.— Mk. 800.

Вальдбергъ Марія, Friedrichstr. 105 bei Frau Uyck—Mk. 200.

Варгафтигъ Симонъ, Hedemannstr. 2 Pension Heuer—Mk. 300.

Васильевъ, Corneliusstr. Klinik Prof. Lazarus—Mk. 500.

Васильева, Corneliusstr. Klinik Prof. Lazarus—Mk. 1000.

Веденская, Charlottenburg Kaiserallee 222 Pension Rinkel — Mk. 700.

Вейландъ, Berlin-Schlachtensee Alex—Mk. 2000.

Вейнбергъ Аврамъ, Fridrichstr. 131 b bei Borower—Mk. 300.

Вейнбергъ Вольфъ, Auguststr. 85 111—Mk. 150.

Вейнбергъ Евгенія, Savoy Hotel—Mk. 3000.


— 33 —

Вейнгуршъ Іози, Priedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 200.

Вейнштейнъ Софія, Hotel Westminster—Mk. 400.

Вейсбергъ Рахиль, Bayreutherstr. 7—Mk. 250.

Вейсенбергъ Самуилъ, Priedrichstr. 118 bei Rones — Mk. 1500.

Вейсъ Адольфъ, Kl. Kirchgasse Hotel Linden—Mk. 1000.

Вельтъ Роза, Uhlandstr. 145—Mk. 300.

Видгофъ Б. H., Friedrichstr. 118 Pension Rohes—Mk. 300.

Видуцкій, Weidendammerstr. la Hotel Ermitage—Mk. 2500.

Вилькомирская Родя, Elsasserstr. 23—Mk. 200.

Виндебергь Эта, Weidendammerstr. La Hotel Ermitage — Mk. 300.

Винеръ Маріанна, Mittelstr. 9/10 Kleiner Englischer Hof — Mk. 1000.

Виноградъ Марія, Mittelstr. 9/10 Kleiner Englischer Hof — Mk. 200.

Віолина Анна, Hotel Magdeburg—Mk. 1000.

Винниковъ M., Charlottenburg Königsweg 6—Mk. 600.

Витцукъ, Holzmarkt 49—Mk. 400.

Вольфсонъ С. Б., Mittelstr. 60 Hotel Ruhland—Mk. 600.

Вольфъ Марія, Joachimsthalerstr. 21 b. Lilienfeld—Mk. 1200.

Волшонокъ Зольманъ, Am Circus 5 bei Affelt—Mk. 400.

Воронцевская Елена, Grolmanstr. 42—Mk. 1000.

Второвъ C., Oranienburgerstr. 45 1 Privathotel Passage — Mk. 400.

Вульфъ М., Friedrichstr. 131c bei Fromm—Mk. 1000.

Вязьминъ, Karlstr. 33 Pension König—Mk. 1000.

Галаджевъ Христофоръ, Priedrichstr. 118 Pension Rones— Mk. 500.

Ганетакъ Іосифъ, Priedrichstr. 131 Pension Borower—Mk. 400.

Гареликъ Соня, Friedrichstr. 118 Hôtel Rones—Mk. 500.

Гартенъ Юлія, Köthenerstr. 45—Mk. 300.

Гейдеманъ, Central Hôtel.—Mk. 500.

Гейманъ Карлъ, Unter den Linden 57—Mk. 2000.

Гелманъ Іосифъ, Steglitz, Lilienkronstr. 10 bei Assmann.— Mk. 300.

Гельтъ Хаимъ, Turmstr. 31 bei Steinberg—Mk. 300.

Гельмгольцъ Александра, Genthinerstr. 37 bei Andritzky— Mk. 1000.

Гельмсъ Эльза, Königgrätzerstr. 44 b. Pr. v. Tamson-Kimmelstjerka—Mk. 200.

Гелфандъ Анна, Pension Kusterko Schadowstr. 4 II Etage— Mr. 2500.

Геннике Берманъ, Albrechtstr. 23—Мк. 1000.

Гертунгъ Паулина, Charlottenburg Waitzstr. 19—Mk. 1000.

Гершбергъ, Augustastr. 84 Pension Poswianski—Mk. 500.

Гершензонъ Шайндель Гольбергъ, Lilienstr, 146 Hôtel Odessa.

Гесенъ, Neustädtische Kirchstr. Hôtel Reichskrone—Mk. 700.


— 34 —

Гинсбергъ братья, Halensee, Paulsbornerstr. 10—Мк. 500.

Гинсдергъ В., Pragèrstr. 26—Мк. 1000.

Гинзбергъ Раиса, Augsbergerstr. 47—Мк. 500.

Гинзбургъ Аделина, Lutherstr. 29 Pension Victoria—Мк. 500.

Гинсбургъ Исаакъ, Am Zirkus bei Affeld—Mk. 200.

Гинцбургъ Ривка, Аm Zirkus 5 bei Affeld—Mk. 200.

Гиршсонъ Г., Tieckstr. 19—Mk. 100.

Гиршфельдъ Людмила и Наталія, Königin Augustastr., 29 Pension Campe—Mk. 500.

Гликлинъ Берко, Kaiserdamm 80 bei Rosenfeld—Mk. 2000.

Голандъ Лейа, Ziegelstr. 2 Hôtel Promer—Mk. 50.

Голенбергъ Цилія, Priedrichstr. 10 Hotel Ronis—Mk. 100.

Гольдарбейтеръ, Oranienburgestr. 67, bei Dr. Cohn.

Гольбергъ, Albrechtstr. 22—Mk. 100.

Гольдбергъ Бруха, Ziegelstr. Hôtel Prumer—Mk. 600.

Гольдбергъ Рахель, Mittelstr. Hôtel Karlsbaderhof—Mk. 100.

Гольблюмъ Роза, Sybelstr. 64 bei Schulze—Mk. 500.

Гольштейнъ Этель, Albrechtstr. 22—Mk. 200.

Гольдштейнъ Роза, Grenadierstr. Hôtel Koppel—Mk. 100.

Горбитца C., Pankow, Maximilianstr. 5—Mk. 200.

Горгевская Ида, Friedrichstr. 116 Pension Rones—Mk. 500.

Гордонъ Цина, Regensburgerstr. 27 Pension Wolf—Mk. 500.

Горенштейнъ, Joachimthalerstr. 35 Pension Harich—Mk. 4000.

Городецка Полина, Hotel Königsstadt Landsbergerstr. 66/67— Mk. 500.

Горончикъ, Bayrischeste. 30—Mk. 400.

Горштейнъ Л., Jochimsthalerstr. 35 Pension Harisch—Mk. 1000.

Гохбергъ, Mittelstr. Hotal Stadt. Kiel—Mk. 1000.

Гохманъ, Lilienstr. 146 b. Tinkowski—Mk. 600.

Граве, Priedrichstr. 105 Pension Sonneberg—Mk. 200.

Гренъ, Bernburgerstr. 19 Pension, Köhler—Mk. 500.

Гринбергъ Густава, Charlottenstr. Residenz Pension—Mk. 3000.

Гринстъ Эммануилъ, Hotel Stadt Kiel—Mk. 700.

Грицъ, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 600.

Гродзенская Наха, Kaiserallee 26 bel Dr. Gewinn—Mk. 500.

Грейскопфъ, Landsbergestr. 85 Hotel Nord-Ost—Mk. 100.

Гроссманнъ Роза, Halensee Nestorstr. 14—Mk. 900.

Груберманъ, Kürzestr. 11/12—Mk. 500.

Грюнфельдъ Борухъ, Priedrichstr. 112b—Mk. 400.

Грюнъ Фрида, Charlottenburg Schluterstr. 26—Mk. 300.

Гудима Прасковій, Mittelstr. 61 Hotel Pavillon—Mk. 1000.

Гунвицъ Гилари, Kurzsestr. 11/12 b. Roth.—Mk. 200.

Гурвичъ Нана, Zirkus 12a.

Гурвичъ Натанъ, Halensee, Joachim Priedrichstr. 24—Mk. 400.

Гурвичъ P. Lilienstr. 146 Hotel Odessa—Mk. 300.

Гуріонъ Михалина, Schiffbauerdamm 14—Mk. 500.

Гусъ Софія, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 800.

Гутгиссеръ Салекъ, Charlottenburg Roscherstr. 3—Mk. 600.


— 35 —

Гутрицъ Марель, Albrechtstr. 22—Мк. 2000.

Гутина Тауба, Friedrichstr. 127 bei Sorkin—Мк. 1000.

Дадашевъ Низанъ, Hotel Ermitage—Мк. 2500.

Данъ Анна, Auguststr. 20—Rbl. 200.

Дайонъ, Artilleriestr. 28 Pension Gorodecki—Мк. 300.

Даниловъ Исраель, Albrechtstr. 22—Мк. 500.

Демштъ Ефимъ, Charlottenburg Sybelstr. 42 Grth. Dr. Gerlach.—Mk. 2000.

Демботтъ, Kurfürstendamm Pension Winkler—Mk. 3000.

Демяникъ Григорій, Neustadt. Kirchstrasse Hotel Reichskrone— Mk. 1000.

Демьянова Софія, Mittelstr. 61 Hotel Pavillon—Mk. 1000.

Дикельская Оттилія, Teubenstr. 8 Pension Urania.

Дименштейнъ Августа, Charlottenburg Dahlmannsre 9 b. Rassmann—Mk. 1000.

Добкинъ Сарра, Charlottenburg Holzendorfstr. 7—Mk. 15000.

Добржинская Софія П., Hotel Königstadt Landsbergerstr.66/7—Mk. 300.

Долгодворовъ Федоръ, Grenadierstr. 15 b. Frau Iglick—Mk. 300.

Долникова Д., Hotel Harzburger Hof Dorotheenstr.—Mk. 200.

Дратверъ, Johannisstr. 22 Hotel Johannis Hof—Mk. 200.

Дробинская Марія Андреевна, Mittelstr. 36 Hotel Nordstern— Mk. 800.

Дружининъ, Taubenstr. 8/9 Pension Urania—Mk. 800.

Дубинская г-жа, Kaiser Wilhelmstr. 29—Mk. 500.

Дубровскій Владиміръ, Schiffbauerdam 26a b. Liebmann— Mk. 500.

Дуванъ Шадіе, Invalidenstr. 110 Hotel Wickingerhof—Mk. 1000.

Дуванъ B., Mittelstr. 44 bei Schultz—Mk. 200.

Дудинлаумъ Эста, Charlottenburg Schlüterstr. 36 b. Kalian— Mk. 400.

Дунаевская Роза, Charlottenburg Dahlmannstr. 9 b. Dick.— Mk. 600.

Дурдина Софія, Lützow Platz 14—Mk. 3000.

Душауская Берта, Linienstr. 1 bei Burstein—Mk. 800.

Эберъ Регина, Kaiser Wilhelmstr. 61 b. Landsberger.

Евенчикъ Фрида, Derfflingerstr. 29—Mk. 100.

Евилевичъ, Friedrichstr. 131b Pension Borower—Mk. 500.

Эйзенбухъ Ада, Charlottenburg Droysenstr. 6—Mk. 400.

Ейзенштадтъ П., Joachimsthalerstr. 35 Pension Harich.—Mk. 500.

Экстеръ Клавдія, Hotel Coburg—Mk. 1000.

Экштейнъ-Нахштернъ Хая, Hotel Oberländer Grenadierstr. 32—Mk. 100.

Эліасбергъ Самуилъ, Luitpoldstr. 15—Mk. 300.

Еліассонъ Марія, Wilhelmstr. 30 Pensiou Seyfried—Mk. 3000.

Еліассонъ Лео, Wilhelmstrasse 30—Mk. 3000.

Елинъ Г., Charlottenburg Königsweg 6—Mk. 300.


— 36 —

Елкиндъ Роза, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 300.

Эпштейнъ P. барышня, врачъ, Krausnickstr. 2 b. А. Einsenstadt— Mk. 300.

Эрлихъ Альта, Schiffbauerdam 6—Mk. 1000.

Зайцева Голда, Savoy Hotel—Mk. 500.

Зелкинъ Люба, Charlottenburg Kastanienallee 27—Mk. 1000.

Зеленой Константинъ, Hotel Harzburger Hof—Mk. 400.

Зальцманъ, Joachimsthalerstr. 35 Pension Harich—Mk. 2000.

Зильберманъ Гиршъ, Augustastr. 84—Mk. 2000.

Зильберштромъ Л., Wilmersdorferstr. 76—Mk. 100.

Закгеймъ Регина, Mommsenstr. 47—Mk. 500.

Звенигородскій, Charlottenburg Droysenstr. 6 11—Mk. 500.

Зеличсокъ Э., Charlottenburg Horstweg 2—Mk. 1500.

Заревскій A., Hindersinstr. 14—Mk. 100.

Зильберштромъ Л., Wilmersdorferstr. 76—Mk. 500.

Зубина Екатерина, Mittelstr. Hotel Nordstern—Mk. 1000.

Зыркина Цецилія, Passauerstr. 15 Pension Tisch.—Mk. 1500.

Захарова, Johannisstr. 22—Mk. 500.

Зелазо, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alembik—Mk. 100.

Ивановскій Петръ, Mittelstr. 35—Mk. 200.

Игнатьевъ Анатолій, Brückenallee 28 1—Mk. 500.

Идельсонъ Аронъ докторъ, Augustastr. 84 Pension Poswiansky —Mk. 500.

Іерусалимчикъ-Кохановичъ, Linienstr. 146—Mk. 600.

Иларіоновъ Николай, Hotel central—Mk. 600.

Имянитовъ Азріэль врачъ, Mühlenstr. 5—Mk. 200.

Іогансонъ Генрихъ, Albrechtstr. 11—Mk. 300.

Іонасъ Наумъ, Pragerstr. 26—Mk. 100.

Іоффе Мендель, Artilleriestr. 5—Mk. 300.

Исгуръ Моисей, Oranienburgerstr. 68—Mk. 300.

Каганъ Ефимъ, Bleibtreustr. 32 Pension Reichert—Mk. 2000.

Каганъ, Charlottenburg Droysenstr. 6 b. Epstein —Mk. 700.

Каганъ И., Lienienstr. 146 Hotel Odessa—Mk. 200.

Каганъ Іессель, Лейба, Nedemannstr. 5 Hotei Stadt Dresden— Mk. 2000.

Кагакова Сарра, Rosenstr. 2/4 Jüdische Gemeinde—Mk. 400.

Кагнеръ Лубовъ, Friedrichstr. 131b Pension Borower—Mk. 1000.

Казарновскій, Taubenstr. 8 Pension Urania—Mk. 1000.

Калена Наталія, Charitestr. 3 Pension Höven— Mk. 1000.

Канъ Анна, Joachimsthalerstr. 35 Pension Harich—Mk. 1000.

Канель Гольда, Joachimsthalerstr. 35 Pension Harich—Mk. 400.

Канель Эстеръ, Joachimsthalerstr. 35 Pension Harich.

Канторъ Сима, Marburgerstrasse 18—Mk. 500.

Конторовичъ, Halensee Joahcim Friedrichstr. 34—Mk. 400.

Конторовичъ A., Joachim Friedrichstr. 34—Mk. 200.

Конторовичъ, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 300.

Каплунъ Малька, Mittelstr. 24 Hotel Reingold—Mk. 300.

Капшицеръ, Friedrichstr. 133 bei Montrose—Mk. 1000.


— 37 —

Карлинъ Федоръ, Friedrichstr. 133 Montrose—Мк. 1600.

Карошинская Блума, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 100.

Карповилъ Валуа, Mittelstr. Hotel Nordstern—Mk. 300.

Кауфманъ Бася, Charlottenburg Kantstr. 139 b. Baer — Mk. 1000.

Кауфманъ Самуилъ, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 100.

Кауфманъ P., Cirkus 4 Pensionat Alisch—Mk. 300.

Каценельсонъ, Ziegelstr. 2—Mk. 500.

Кемпе Эмилія, Charlottenburg Savigny Platz 7—Mk. 5000.

Кайлеръ Яковъ, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alembik—Mk. 200.

Кейлинъ Рахиль, Friedrichstr. 133a Pension Orloff—Rbl. 300.

Кнебельманъ Беньяминъ, Friedrichstr.—159—Mk. 500.

Клебанова Бася Вульфовна, Savoy Hotel—Mk. 2000.

Кобилянскій Арона, Friedrichstr. 134 bei Sander—Mk. 1500.

Коварская Елена, Spichernstr. 7 Pension Schäfer—Mk. 500.

Коганъ Ольга, Schlachtensee Alex—Mk. 2000.

Коганъ, Central Hotel.

Коганъ Л., Schöneberg Eisenacherstr. 109—Mk. 600.

Коги Самуилъ, Моисей, Исаакъ, Charlottenburg Goethestr. 82 b. Gersten M. 500.

Когтева Вѣра, Hotel Kösliner Hof—Mk. 1500.

Кока Фрида, Kleiner Englischer Hof—Mk. 500.

Комъ, p. Adr. Tannenbaum Anguststr. 83—Mk. 100.

Копіева Марія, Hotel Central—Mk. 500.

Копиловъ Л., Magdeburgerstr. 25 b. Noeltzel—Mk. 500.

Корнинъ Ита, Tauben str. 8 Pension Urania—Mk. 500.

Коропатницкій Адольфъ, Oranienburgerstr. 67 Sanatorium Kohn—Mk. 1200.

Костаревъ А., Reichskronehotel—Mk. 1000.

Котовичъ Владиміръ, Anhaltstr. Hotel Wartburg—Mk. 300.

Котовичъ Райза, Anhaltstr. Hotel Wartburg—Mk. 1300.

Коха Марта, Anhaltstr. Hotel Wartburg—300.

Краузе Елена, Uhlandstr. 56 bei Hoche—Mk. 500.

Кринскій Яковъ, Oranienburgerstr. 45 1 Hotel Passage—Mk. 300.

Кринскій Шлама, Bayreutherstr. 7 Pension Spalawsky — Mk. 200.

Кринскій Бася, Charlottenburg Droysenstr. 10a b. Krause — Mk. 300.

Кринкевичъ, Augustastr. 84 Pension Poswiansky.—Mk. 1000.

Кричевскій Шлема, Potsdamerstr. 99 Pension Kutner — Mk. 8000.

Кродеръ Артуръ, Müggelstr. 16—Mk. 100.

Криличевекій Павелъ, Mittelstr. 49—Mk. 300.

Кроненбергъ Ева и Елена, Jablonskystr. 18 b. Segall — Mk. 2000.

Кругликовъ И., Mittelstr. Hotel. Nordstern 36—Mk. 1000.

Круль Э. и Л., Charlottenburh Gervinusstr. 24—Mk. 1500.


— 38 —

Крынскій Шлама, Bayreutherstr. 7 Pension Spolanski — Mk. 200.

Крычевекій Ушеръ, Friedriclistr. 133a Pension Orloff — Mk. 1000.

Кудрявцева Надежда, Mittelstr. 35—Mk. 200.

Кукель Елена, Wilhelmstr. 10—Mk. 800.

Кукинъ, Unter den Linden 16 bei Brunkow.—Mk. 5000.

Купряновъ Надежда, Louisenstr. 47—Mk. 200.

Купферблумъ Исаакъ, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alembik — Mk. 200.

Курзонъ-Гринбергъ Шарлотта, Charlottenstr. 48 Pension Theiler—Mk. 1000.

Куршинская Антонія, Schillerstr. 97 III 1—Mk. 200.

Кутейниковъ Михаилъ, Dorotheenstr. 7 Hotel Hart — Mk. 1000.

Кухта, Mittelstr. 5 Hotel Helvetia.

Кучукъ Іосифъ, Chalottenstrasse Pension Theiler—Mk. 1000.

Ланда-Безверхій Мануилъ, Savoy Hotel.

Лаутербахъ Станиславъ, Schöneberg Howaldstr. b. Philipps— Mk. 200.

Лашкаревъ Петръ, Mittelstr. 61 Hotel Pavilion—Mk. 1000.

Леа, Grenadierstr, 32 Hotel Oberländer—Mk. 100.

Левенъ Рахиль, Friedrichstr. 91—Mk. 300.

Леванда Виталій, Friedrichstr. 116 Pension Rones—Mk. 300.

Левензонъ Шейне, Schiff-bauerdamm 6 Orient Hotel—Mk. 200.

Леви Соня, Wilmersdorf, Paderbornerstr. 2—Mk. 200.

Леви Цецилія, Mittelstr. 35—Mk. 200.

Левинъ Д. Barbarossastr. 47—Mk. 500.

Левинъ Мира, Bayreutherstr. 7 bei Spolianski—Mk. 300.

Левинсонъ Б. Д., Kleiner Englischer Hof Mittelstr. 9/10 — Mk. 300.

Левитъ Ѳелора, Geisbergstr. 21 Kurpension Natan—Mk. 1000.

Левитинъ Анна, Golzstr. 32—Mk. 1000.

Лебедевъ Joachimsthplerstr. Westsanatorium—Mk. 2000.

Ледеръ Г., Weidendemmerstr. La Hotel Ermitage—Mk. 300.

Лейвикъ Шена, Artilleriestr. 7 b. Schleichgarn—Mk. 200.

Лечнеръ Куба-Роза, Am Weidendamm la Hotel Ermitage— Mk. 300.

Лемешко Никиша, Dernburgstr. 19 III bei Grabowa—Mk. 200.

Леошкевичъ Лидія, Wilhelmstr. 10 Fröbel Hospiz—Mk. 200.

Либерманъ П., Kl. Englischer Hof Mittelstr.—Mk. 500.

Лившицъ Шлома, Charlottenburg Goethestr. 66 b. Drume— Mk. 3000.

Лимоновъ И., Charlottenburg Weimarerstr. 28 III—Mk. 500.

Линдерфельдъ Моисей, Mittelstr. Hotel Reingold—Mk. 300.

Липовская Татьяна, Dorothenstr. 69 Hotel Mars—Mk. 2000.

Липшицъ, Auguststr. 5 Pensiön Rottenberg—Mk. 200.

Лисовскій, Dorotheenstr. Hotel Ianson—Mk. 500.


— 39 —

Литвакъ Гитель, Mittelstr. Hotel Reingold—Mk. 600.

Литвинчукъ У., Linienstr. 146—Mk. 800.

Лифшицъ Натанъ, Grenadierstr. 16—Mk. 600.

Лихтенбергъ Шія, Oranienburgerstr. 26 b. Niselsohh Mk.—3000.

Личманъ, Dorotheenstr. Hotel Prinz Heinrich—Mk. 300.

Логовинскій X., Linienstr. 146 Hotel Odessa—Mk. 1500.

Лоренцъ Елена, Wilhelmstr. 11 Möbl. Zimmer Schartan— Mk. 200.

Луріе Анна, Insbruckerstr. 25—Mk. 1000.

Лухинъ Іоганъ, Hotel Coburg —Mk. 1500.

Львовская, Linienstr. 146 Pension Tinkowski—Mk. 1000.

Маасъ Адольфъ, Inselstrasse 9— Mk. 1000.

Магидсонъ, Яковъ, Italensee Westfälischeste. 42—Mk. 1500.

Майзель Регина, Charlottenburg Dalmannstr. 26 Pension Grosse—Mrk. 500.

Майсусъ, Artilleriestr. 28 Pension Gorodiecki—Mrk. 500.

Майсусъ, Бенціонъ и Capa, Artilleriestr. 28 Pension Gorodiecki— Mk. 500.

Макаровъ, Александръ, Kaeser-Allee 30 Pension Fortune— Mk. 1000.

Максимовичъ Зося, Schiffbanerdamm 26-a bei Liebmann — Mk. 200.

Малбергъ, Uhlandstr. 197 Pension Steinplatz—Mk. 1000.

Мальбергъ Игнатій, Uhlandstr. 197 Steinplatzpension — Mk. 1000.

Мальмелинъ M., Schillerstrasse 87 bei Haase—Mk. 250.

Манделцвейгъ, Unterbannstr. 8 bei Woisiawski—Mk. 50.

Мандельштамъ, Kaiserallee 205—Mk. 50.

Маневичъ Хая, Friedrichstr. 181b Pension Borower—Mk. 500.

Мансурова, Mittelstr. 36 Hotel Nordstern—Mk. 300.

Маркусъ Максимиліанъ Маранцъ, Luhterstr. 34 bei Schlesinger—Mk. 1000.

Маргулина Екатерина, Schadowsstr. 4—5 Pension Bergmann— Mk. 500.

Маргулисъ докторъ, Hotel Westminsters—Mk. 3000.

Маргуліесъ Гирля, Schoneberg Belzigerstr. 65—Mk. 300.

Маріанчикъ Маргарита, Circus. 12-a Privatzimmer Carl-Otto—Mk. 100.

Мариманова Нина, Weinmarnstr. 28—Mk. 400.

Маркевицъ Ирма, Grenadierstrasse Hotel Koppel—Mk. 100.

Марковичъ Ioxe, Friedrichstrasse 131-b Bàrower—Mk. 400.

Маруся, Kronenstr. 6 Pension Kranz, Шершкова-Кашинцева, Спб. Тверская 15 прос. прислать—Mk. 1000.

Марцъ, Uhlandstr. 147—Mk. 500.

Маршаковъ В., Babnkestr. 22—Mk. 200.

Массальскій С., Auguststrasse 84 Pension Poswiansky—Mk. 800.

Матисенъ Андрей. Tauentzienstr. 6 Pension Hafner—Mk. 1000.


— 40 —

Матшеретъ, Любовь, Luhterstr. 29 Pension Victorià—Мк. 500.

Мафтеръ Charlottenburg Weissstr. bei Podolsky—Мк. 1000.

Меламендсонъ Леонъ, Lotumstr. 17—Мк. 1400.

Мелетинская Фейга, Friedrichstr. 131-b Pension Borower— Mk. 500.

Менковъ Иванъ, Mittelstr. Hotel Reingold—Mk. 600.

Меншикова Александра, Louisestrasse 47—Mk. 400.

Меру, Александръ, Neustadtische Kirchstr. 11 Hotel Retchs-Onore—Mk. 200.

Мешуресъ, Charlottenstr. 48 Pension Theiler—Mk. 1000.

Милоковская, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 800.

Мхиляровъ Сергѣй, Heustädt. Kirchstr. Hotel Reichskrone — Mk. 1000.

Минцеръ, Augustastr. 84 Pension Poswiacsky—Mk. 600.

Миримановъ-Клейсъ, Weimarerstr. 28—Mk. 400.

Митриковекая Евгенія, Central Hotel—Mk. 1500.

Михеева Марія, Mittelstr. 36 Hotel Horstern—Mk. 100.

Михельсонъ Елизавета, Karlstr. 31 Pension Hermann—Mk. 1000.

Михельсонъ Лео, Gervinusstr—Mk. 8000.

Могилевкина Гинда, Friedrichstr. 183 Hotel Montrose—Mk. 1000.

Моноссонъ Сальманъ, Hotel Monopol—Mk. 5000.

Моравская, Charlottenburg Kantstr. 158 Pension Schröder — Mk. 600.

Мордуховичъ г-жа, Mittelstr. 24—Mk. 500.

Мороховскій Симонъ, Luisenstr. 13 bei Arndt—Mk. 100.

Моссенкиссъ Елена, Schadowstr. 2 Hotel Nütz—Mk. 1000.

Мосяковъ, Charlottenburg Waitsstr. 9 b. Techen—Mk. 400.

Мунерманъ Іосифъ, Grenadierstr. 15—Mk. 400.

Муравская Антонина, Grenadiestr. Hotel Koppek—Mk. 150.

Навроцкая, Charlottenburg Kantstr. 149 Pension Bihner — Mk. 2000.

Найда, Charlottenburg Sybelstr. 30 b. Ginsberg—Mk. 1000.

Найманъ Гирха, Artillerie str. 28 Pension Gorodecki—Mk. 300.

Нейманъ Вильгельмъ, Bamdergerstr. 9—Mk. 500.

Нейфельдъ Елена, Dorotheenstr. 64—Mk. 2000.

Нейфельдъ Элеонора, Kurzestr. 9 b. Klopot—Mk. 400.

Немировская, Hotel Saron—Mk. 4000.

Нергрушъ Елизавета, Corneliusstr. 4a—Mk. 3000.

Никитинъ Павелъ, Grünau d. Berlin Königstr. 4—Mk. 650.

Никольская, Oranienburgerstr. 45 1 Privathotel Passage — Mk. 400.

Никонова Варвара, Krausenstr. Hotel Rupert—Mk. 200.

Наренштейнъ Моисей и Сина, Am Weidendamm Hotel Ermitage—Mk. 300.

Ниренштейнъ Михаилъ съ семьей, Am Weidendamm la Hotel Ermitage—Mk. 2000.

Новикова Ольга, Lützowstr. 63 Pension Schnakenburg — Mk. 1000.


— 41 —

Овандеръ, Charlottenburg Kaisredamm 16—Mk. 500.

Олинскій Гершко, Dorotheenstr. 34 Pension Beetz—Mk. 1000.

Оломуцкій, Karlstr. 39 Pension Brandt—Mk. 500.

Олшанская Маня, Central Hotel.

Орлова Елена, Wilhelmstr. 10—Mk. 2000.

Опатовичъ Евгенія, Merburgerstr. 10—Mk. 1000.

Орѣшковичъ Федоръ, Neustadt. Kirchstr. Hotel Reichskrone— Mk. 1000.

Осадчи Иванъ, Bernburgerstr. 19 III b. Grabowa—Mk. 800.

Павловъ, Schellingstr. 9 Pension Raabe—Mk. 1000.

Павловъ, Mittelstr. 35 Hotel Petersburh—Mk. 2000.

Паріанцъ А., Sanatorium Liebenstein—Mk. 300.

Пергаментъ Павелъ, Central Hotel—Mk. 1000.

Пергаментъ Шарлотта, Luisenstr. 25. Mk. 1000.

Перетцъ, Eislebenerstr. 16 bei Frau Rost.

Перльманъ Ф. Л., Charlottenburg Leibnizstr. b. Abraham— Mk. 500.

Петерманъ Екатерина, Charlottenstr. 20—Mk. 300.

Піонтекъ Ц., Linienstr. 146 Hotel Odessa—Mk. 100.

Пинусъ Стефанія, Sybelstr. 64 b. Schultze—Mk. 500.

Племянникова Тамара, Kleiststr. 26 Pension Peters—Mk. 2000.

Платоновъ Александръ, Mittelstr. Hotel Nordstern—Mk. 500.

Плисецкая Геня, Oranienburgerstr. 68 b. Berkowitsch—Mk. 400.

Повшедная Нина, Wilhelmstr. 10—Mk. 100.

Подкаминеръ Наумъ, Friedrichstr. 129—Mk. 600.

Подольская Зинаида, Friedrichstr. 116 Pension Rones— Mk. 500.

Познанская Нахама, Luisenstr. 31 bei Arndt—Mk. 400.

Полакивичъ Даніилъ, Роза, Робертъ, Leibnizstr. 64—Mk. 300.

Поллеръ Л., докторъ, Charlottenburg Pestalozzistr. 52—Mk. 500.

Полунова Вѣра, Karlstr. 32 Pension Blumenfeld—Mk. 1000.

Поляковъ Моисей, Karlstr. 31 Pension Heimann—Mk. 4000.

Полякъ Паулина, Mittelstr. 35—Mk. 100.

Полякъ Берта, Karlstr. 21 bei Dr. Laskowsky—Mk. 1000.

Пончъ Леонъ, Wielandstr. 36—Mk. 400.

Поповъ Иванъ, Steglitzerstr. 43—Mk. 500.

Прессманъ Маріанъ, Mittelstr. 22 Hotel Kiel—Mk. 100.

Приговъ Левъ, Oranienburgerstr. 40—Mk. 500.

Призантъ Аронъ, Karlstr. 18—Mk. 1000.

Присъ Ита, Friedrichstr. 134 b. Sander—Mk. 200.

Провалска M., Auguststr. 66 b. Frau Kleinschmied—Mk. 100.

Прудниковъ Б., Mittelstr. Hotel Alexandra—Mk. 3000.

Псахинъ, Friedrichstr. 127 Hotel Charkow—Mk. 800.

Пумпянская Вѣра, Hotel Wartburg Anhaltstr. 13—Mk. 1000.

Пунимунская, Spandauerstr. 31 Jüdische Gemeinde—Mk. 200.

Пятаева Клавдія, Schiffbauerdamm 26a b. Liebmann—Mk. 500.

Рабинова Елизавета, Friedrichstr. 131e b. Borower—Mk. 600.

Рабиновичъ Нина, Tauentzienstr. 12 b. Stapelberg—Mk. 600.


— 42 —

Рабиновичъ Рейза, Taubonstr. 8 Pension Urania—Мк. 500.

Рабкина, Artilleriestr. 7 b. Schleichgarn—Мк. 200.

Ровенчикъ, Pension Winkler Kurfürstendamm 203—Mk. 500.

Радунъ, Kaiser Wilhelmstr. 29—Mk. 500.

Рапопортъ Бася, Charlottenburg Dalmannstr. 26 Pension Grasser—Mk. 2000.

Ратнеръ, Auguststr. 61 Pension Syman —Mk. 500.

Ратнеръ Венеціанъ, Charitestrasse Pension Kromat—Mk. 1000.

Ратнеръ Айна, Charitestrasse 9 Pension Kromat—Mk. 1000.

Рачевская Ревекка, Charitestrasse 9 Pension Kromat—Mk. 400.

Резниковицъ О., Uhlandstr. 78—Mk. 500.

Рейцекъ M., Friedlichst!. 115 Hotel Strommer—Mk. 300.

Райцинъ M., Priedrichstr. 115 Pension Strommer—Mk. 100.

Рейникова, Charitestrasse 9 Pension Kronat —Mk. 5000.

Рейдеръ Рифка, Taubenstrasse 8 Urania—Mk. 2000.

Рейхманъ, Mittelstrasse Hotel Kiel—Mk. 1000.

Рецкеръ Дора, Charlottenburg Kantstr. 67 b. Oppermann— Mk. 3000.

Ривинъ Зендеръ, Geisbergstr. 21 Kurpension Natan—Mk. 2500.

Ривинъ Ида, Knesebeckstr. 21—Mk. 1000.

Ришинская Александра, Hotel Schlesischer Hof—Mk. 200.

Ріалеръ, Burg Hotel an Woidyslavsky—Mk. 1000.

Розенъ, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 300.

Розенбаумъ, Pension Schreiber Kl. Frankfurterstr. 11—Mk. 1000.

Розенбергъ Абрамъ, Pension Steinplatz Uhlandstr. 197 — Mk. 2000.

Розенбергъ Элеонора, Maassenstr. 13 b. Frank—Mk. 400.

Розенбергъ Яковъ, Holzmarktstr. 49—Mk. 400.

Розенблатъ Марія, Kaiseralle 26 b. Dr. Gewinn—Mk. 1000.

Розентуль M., Mittelstr. 44 b. Schultz—Mk. 200.

Розенфельдъ Бееръ, Kaiserdamm 30—Mk. 2000.

Розенфельдъ, Meyerottostr. 10—Mk. 1000.

Розенцвейгъ Леонъ, Wilmersdorf, Badenschestr. 45—Mk. 2000.

Розенцвейгъ Марьянъ, Wilmersdorf Badenschestr. 19—Mk. 1000.

Розеншильдъ, Oranienburgerstr. 40 Pension Sommerfeld —Mk. 300.

Розенштейнъ Фанни, Magdeburgerstr. 25—Mk. 2000.

Розинова Маргарита, Friedrichstr. 105b b. Frau Strzelecka Pension Sonnenberg—Mk. 500.

Розинойеръ Рохля, Friedrichstr. 131b bei Borower—Mk. 200.

Розовъ докторъ Сергѣй Васильевичъ, Karlstr. 32—Mk. 300.

Розовскій A., Taubenstr. 8 Pension Urania—Mk. 400.

Розовъ H., Schiffbauerdamm 33—Mk. 2000.

Ройзенъ Іосифъ, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 500.

Роландъ Аронъ, Landsbergerstr. 113 bei Flatan—Mk.300.

Роммъ Розалія, Taubenstr. 9 Pension Urania—Mk. 500.

Россель, Charlottenburg Droysenstr. 6 11—Mk. 500.

Россманъ, Neue Königstr. 60b. Neufeld—Mk 250.


— 43 —

Рубенчикъ Анна, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 5000.

Рубенчикъ C., Am Cirkus 8 bei Presakewicz—Mk. 100.

Рубинъ Эша, Friedrichstr. 127 b. Sorkin—Mk. 200.

Рубинштейнъ Аполлонъ, Schadowstr. 4/5 Pension Bergemann— Mk. 3000.

Рубинштейнъ, Ziegelstr. 2 Hotel Fromer—Mk. 700.

Рубинштейнъ И., Georgenkirchstr. 30a bei Hermann Cohn— Mk. 400.

Рудковская Сельда, Spandauerstr. 36 Jüdische Gemeunde— Mk. 300.

Румковская Ида, Hotel Aslas—Mk. 300.

Рундо 3., Fasanenstr. 76—Mk. 1000.

Рухле Мойнъ, Artilleriestr. 7 bei Schleichgarn—Mk. 300.

Савинъ Либе, Albrechtsr. 22 bei Frau Huck—Mk. 1000.

Савинъ Либе, Albrechtstr. 22—Mk. 2000.

Савченко Юлія, Schiffbauerdamm 6—Mk. 600.

Сагнакскій Давидъ, Westminsterhotel—Mk. 8000.

Саленская, Augsburgerstr. 16 Pension Barbe—Mk. 500.

Саленскій, Augsburgerstr. 16 Pension Barbe—Mk. 500.

Саломоновичъ д-ръ, Savigny Platz 12 1—Mk. 1000.

Санадино Елена, Corneliusstr. 4a—Mk. 4000.

Сандомирская, Kaiser Wilhelmstr. 29—Mk. 600.

Сапожниковъ И., Dorotheenstr. 24 Hotel Kronprinzenhof — Mk. 1000.

Сарнонъ Хана, Artilleriestr. 23 Pension Radeca—Mk. 200.

Саронъ Landsbergerstr. 85 bei Loose—Mk. 100.

Свентославская Charlottenburg Droysenstr. 12 b. Priester— Mk. 500.

Свертлина Лея, Lithauerstr. 22—Mk. 1250.

Сегаль, Hotel Reichskrone—Mk. 5000.

Сегаль Ханна, Holsteiner Ufer 13 b. Maranz—Mk. 200.

Сельдовичъ Борухъ, Am Cirkus 5 bei Schliitter—Mk. 600.

Семеновичъ Варвара, Scliiffbauerdamm Hotel Kosmos—Mk. 600.

Сергѣевъ Sophie, Charlottenstr. 113—Mk. 160.

Сипайлова Марія, Mittelstr. 35—Mk. 900.

Сигмундъ, Hotel Weisses Haus—Mk. 50.

Сирошъ Цецилія, Oranienburgerstr. 45 Passage Hotel—Mk. 200.

Ситинкова Александра, Taubenstr. 8 Pension Urania—Mk. 600.

Скорделли, Reichstagsufer 3 Pension v. Sanken—Mk. 10.000.

Скоковская Малка, Hedemannstr. Hotel Stadt Dresden — Mk. 300.

Скрелковъ Подвинскій, Augustastr. 84—Mk. 1300.

Славинъ, Augstastr. 4—Mk. 400.

Сломскій, Charlottenburg Wielandstr. 13—Mk. 400.

Слука Фрида, Kantstr. 46—Mk. 2500.

Слуцкинъ Двейра, Friedrichstr. 133—Mk. 1000.

Смилянскій M., Import Ges. Palästina Kurstr. 39—Mk. 1000.

Смоленская Софія, Corneliusstr. 4a—Mk. 1500.


— 44 —

Смолянская Ханна, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 600.

Сморгонскій Михаилъ, Am Cirkus 12a Karl Otto—Mk. 500.

Снарскій Гнесса, Friedrichstr. 105 b. Frau Wick—Mk. 200.

Соколова Анна, Kronenstr. 6 Pension Kranz—Mk. 300.

Соколова Софія, Taubenstr. 8 Pension Urania—Mk. 1600.

Сокольская Шая, Artilleriestr. 7 b. Schleichgarn—Mk. 150.

Солечникъ Александръ, Charlottenburg Herderstr. 8—Mk. 1500.

Солнцева Анастасія, Taubenstr. 8 Pension Urania.

Соловейчикъ Эліасъ, Central Hotel—Mk. 200.

Coxa Xaxe, Auguststr. 61 Pension—Mk. 1000.

Спрингъ Карлъ Евгеній, Hotel Reichskrone—Mk. 500.

Сцунтъ Фрида, Kaiser Wilhelmstr. 29 Hotel Mosis—Mk. 600.

Станиславская Зина, Friedriehstr. 127 b. Sorkin—Mk. 1500.

Стейнзапиръ О., Heilbronnerstr. 8—Mk. 150.

Строковская Евгенія, Köthenerstr. 43 Pension Heimat—Mk. 300.

Ступницкая Любовь, Hotel Reichskrone—Mk. 200.

Суаферъ Любовь, Central Hotel—Mk. 1500.

Суповицкая г-жа, Kaiser Wilhelmstr. 29—Mk. 500.

Сцамото Гедвигъ, Anhalterhof—Mk. 500.

Тальписъ, Blumenstr. 87 bei Jacob—Mk. 1000.

Таранова Марія, Krausenstr. Hotel Amouza.

Тарасовъ Петръ, Oranienburgerstr. 67—Mk. 2000.

Тарнисъ, Mittelstr. 2 Hotel Reingold—Mk. 1000.

Таршизъ Фрида-Мера, Mittelstr. Hotel Reingold—Mk. 1000.

Таршищъ M., Linienstr. 146—Mk. 500.

Таубе, баронесса, Ольга, Taubenstr. 8 Pension Urania — Mk. 1000.

Темпль Хиль, Pragerstr. 33 Wilmersdorf—Mk. 500.

Теръ-Миназовъ Леронъ Аршеліевичъ, Friedrichstr. 105 b. Minsch—Mk. 400.

Тиненбаумъ Этель, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 100.

Тинковскій Рахленкъ, Linienstr. 24—Mk. 800.

Титченсъ Ольга, Hedemannstr. 16—Mk. 500.

Тобіасъ Павелъ, Martin Lutherstr. 2 Pension Kohune — Mk. 500.

Тобіасъ, Neue Jakobstr. 13—Mk. 200.

Темичева Павлина, Uhlandstr. 185—Mk. 300.

Трейманъ Нана, Friedrichstr. 134 b. Sander—Mk. 300.

Троицкая Елена, Weidendamm la Hotel Ermitage—Mk. 860.

Тролле, Wullenweberstr. 8 b. Maethner—Mk. 500.

Троцкая Анна, Charlottenburg Waitzstr. 19—Mk. 1000.

Тумпорскій, Karlstr. 33 b. König—Mk. 300.

Улрихъ Груня, Kantstr. 49 bei Wilburski—Mk. 2000.

Уманская Софія, Friedrichstr. 118 bei Rönes—Mk. 10.

Уцеховскій Самуилъ, Auguststr. 61 Pension Symon — Mk. 1000.

Фабричковская Рохля, Friedrichstr. 131 b. Pension Borower— Mk. 400.


— 45 —

Февербойхъ Идель, Novalisstr. 12—Мк. 600.

Фейгельштейнъ Байля, Schiffbaerdamm 6 Hotel Orient— Мк. 300.

Фейгенбаумъ Юліусъ Вольфовъ, Wilmersdorf Pragerstr. 33— Мк. 2000.

Фейдельбаумъ, Kurfürstendamm 203—Мк. 200.

Фейманъ Ш., Auguststr. 5—Мк.. 200.

Фейнъ Рахиль, Friedrichstr. 131 bei Borower—Мк. 200.

Фейнтольбергъ Клара, Central Hotel—Мк. 500.

Фельдманъ Овсей, Albrechtstr. 22—Мк. 300.

Фельтенштейнъ Ревекка, Mittelstr. 10. Englischer Hof— Mk. 500.

Фенигштейнъ Роза, Charlottenburg Wilmersdorferstr. 74 b. Dalibor—Mk. 500.

Фенигштейнъ Вацекъ, Charlottenburg Roscherstr. 3—Mk. 600.

Филиппова Зинаида, Genthinerstr. 37 b. Andritzky—Mk. 500.

Финкельштейнъ, Lutherstr. 29—Mk. 1000.

Финкельтиконъ докторъ, Karlstr. 31 Pension Heimann— Mk. 1000.

Фихтнеръ, Mittelstr. 5 Hotel Helvetia—Mk. 300.

Фишманъ Лина, Kl. Englischer Hof Ecke Mittel—ü. Friedrichstr.—Mk. 100.

Фитценко Владиміръ, Spanische Botschaft—Mk. 500.

Флейсснеръ, Bernburgerstr. Pension Köhler—Mk. 1000.

Фрадкина Шейна, Am Cirkus bei Paetzold—Mk. 1000.

Фейнгольдъ Брайна, Friedrichstr. 133 Pension Orloff—Mk. 400.

Франкъ, Rankestr. 31—32 Pension Simon—Mk. 500.

Франкъ Гершъ, Grand Hotel Alexanderplatz—Mk. 200.

Фринтовичъ Фейга, Mittelstr. 9—10 Englischer Hof—Mk. 100.

Фрейденгейнъ Фейга, Friedrichstr. 131 bei Borower—Mk. 300.

Фрейманъ Нана, Friedrichstr. 134 bei Sander—Mk. 300.

Френкель Бальбина, Friedrichstr. 131 b Hotel Borower— Mk. 600.

Фридландъ Лола, Rankestr. 7—Mk. 300.

Фридлендеръ Лина, Charlottenburg Stuttgarter platz 15 b. Frau L. Samuel—Mk. 200.

Фридманъ Kurfürstendamm 205 Pension Walk.—Mk. 1000.

Фридманъ Рабинеръ, Grenadierstr. 6—Mk. 400.

Фридманъ Іосифъ, Friedrichstr. 91—92 b. Loeben—Mk. 600.

Фришбергъ Бася, Auguststr. 20—Rbl. 200.

Фрумкинъ Минна, Halensee Katharinenstr. 3—Mk. 1000.

Фрумкинъ Яковъ, Joachimsthalerstr. 15 bei Beracht—Mk. 6000.

Фуксъ Берта, Hotel de France—Mk. 1000.

Фуксъ Ф. Б., Linienstr. 146 Pension Tinkowski—Mk. 1000.

Хаимовъ P. Ф., Wilmersdorf Culmbacherstr. 7—Mk. 500.

Хамшонъ Capa, Oranienburgerstr. 40—41 Pension Sommerfeld— Mk. 500.

Хапутинъ, Elsasserstr. 44 b. Hannemann—Mk. 200.


— 46 —

Хопохъ, Friedrichstr. 112а Hotel Marquard—Mk. 800.

Хороль Лазарь, Hansa Sanatorium Lessingstr.—Mk. 3000.

Хороль, Wielandstr. 36—Mk. 2000.

Хорошъ Linienstr. 146 Pension Tinkowski—Mk. 500.

Хорьковъ Лоркинъ Кельманъ, Friedriclistr. 127—Mk. 100.

Хоаштейнъ Абрамъ, Grenadierstr. 37 Hotel Koppel—Mk. 1000.

Цвекъ, Schiffbauerdamm 6 Hotel Orient—Mk. 500.

Цегельницкій Яковъ, Charlottenburg Droysenstr. 6—Mk. 150.

Цейтлинъ Фани, Hotel Königstadt Landsbergerstr. 66—7 — Mk. 300.

Целидѣевъ Константинъ, Charlottenstr. 34—Mk. 300.

Циприсъ Іосифъ, Central Hotel—Mk. 4000.

Цинцеръ Арнольдъ, Steilitzstr. 43—Mk. 200.

Циціанова, Steglitzerstr. 32 Pension Bredow—Mk. 120.

Цоцкинъ, Savoy Hotel 218—Mk. 5000.

Цукерманъ Гдаль, Karlstr. 39 b. Brandt—Mk. 2000.

Цукерманъ Нехама, Karlstr. 39 b. Brandt—Mk. 500.

Цукерманъ Хаимъ, Grenadierstr. Hotel Koppel—Mk. 100.

Черновъ, Augustastr. 83 Tannenbaum—Mk. 100.

Шамковичъ женщина-врачъ, Karlstr. 31 Pension Heymann— Mk. 500.

Шамковичъ, докторъ, Karlstr. 31 Pension Heymann—Mk. 500.

Шамуховицъ Хана Снессинъ, Friedrichstr. 127b b. Sorkin— Mk. 500.

Шапиро Лія, Circus 6—Mk. 4000.

Шапиро Отеръ, Charlottenburg Berlinerstr. 164—Mk. 1000.

Шаттенштернъ Леонъ, Rankestr. 22—Mk. 4000.

Шатуновскій Л., Weimarerstr. 28—Mk. 200.

Шафоренко Самуилъ, Hotel de France—Mk. 1500.

Шашинская, Königin Augustastr. Pension Kempa—Rbl. 500.

Шеманъ, Unterbaumstr. 8 b. Wojtanski—Mk. 100.

Шенбаумъ Мордко, Oranienburgerstr. 40—41 Pension Sommerfeld—Mk. 1000.

Шенталь, Hotel Berolina Landsbergerstr. 50—Mk. 600.

Шерговъ, Charlottenburg Suarezstr. 3—Mk. 300.

Шерешевскій Абрамъ, Rechtsanwalt Schiffbauerdamm 4— Mk. 500.

Шестаковская Augustastr. 20—Mk. 100.

Шетгоферъ Ольга, Hotel de France—Mk. 1000.

Шехтманъ И., Charlottenburg Grolmannstr. 35 b. Knuse — Mk. 800.

Шехтманъ M., Ziegelstr. 2—Mk. 200.

Шейдевандъ фонъ Елена, Hotel Schlesischer Hof—Mk. 200.

Шикъ Ольга, Wilhelmstr. 30 Pension Siegfried—Mk. 3000.

Шимановскій, Charlottenburg Kantstr. 158 Pension Schröder— Mk. 500.

Шлахтеръ Гинда, Friedrichstr. 131 bei Barower—Mk. 300.

Шлезингеръ Лидія, Schiffbauerdamm 6 Pension Bellow— Mk. 300.


— 47 —

Шлейхеркорнъ-Берковская, Artilleriestr. 7—Mk. 300.

Шломъ Эліазаръ, Charlottenburg Dalmannstr. 25 Gartenhaus— Mk. 1000.

Шнеерсонъ Лейбъ, Artilleriestr. 7 b. Schleichgarn.— Mk. 200.

Шнитманъ, Uhlandstr. 33—Mk. 6000.

Шапиро Нахумъ, Grenadierstr. Hotel Koppel—Rbl. 100.

Шоръ, Mittelstr. 10 Englischer. Hof—Mk. 500.

Шостацкій Глѣбъ, Oranienburgerstr. 45 Pension Gutmann— Mk. 500.

Шпейдерманнъ А., Mittelstr. 44 bei Schultz—Mk. 500.

Шрейбера Катя, Hôtel Rotenberg Auguststr. 51—Mk. 500.

Шротеръ Роза, Charitestr. 3 Pension Hoven—Mk. 2000.

Штейнъ Лулки, Hildegardstr, 31 bei Sulkimacher—Mk. 5000.

Штейнбергъ Лея, Mittelste. 44 bei Schultz—Mrk. 500.

Штилерманнъ Берта, Mittelste. 60 Hôtel Ruhland—Mk. 300.

Штромбергъ Хаимъ, Mittelstr. Hôtel Riga—Mk. 500.

Шулацкая Фанни, Karlstrasse 31 Pension Heimann—Mk. 1000.

Шулманъ Ревекка и Израиль, Oranienburgerstr. 45 Passage Hôtel—Mk. 600.

Шульцъ Д., Mittelste. 44—Mk. 500.

Шумахеръ Екатерина, Karlstrasse 39 bei Brandt—Mk. 2000.

Шумовская Софія, Schadowstrasse 4— 5 Pension Bergemann— Mk. 2000.

Щикиръ Евгенія, Friedrichstr. 133—Mk. 250.

Юдазина Купа-Райза, Friedrichstrasse 131 Pension Borower— Mk. 10.

Юделевичъ Роза, Friedrichsrasse 105 Pension Sonneberg— Mk. 200.

Юделевская Естера, Oranienburgerstr. 40 Hôtel Sorrent — Mk. 400.

Юделевскій Шепселъ, Oranienburgerstr. 40 Hôtel Sorrent — Mk. 400.

Яполутеръ, Friedrichstr. 18.

Яроцкая Елена, Wilmersdorf. Anguststr. 44—Mk. 300.

Ярошевская Ольга, Mittelstrasse Hotel Nordstern—Mk. 150.

Яфферманъ, Auguststr. 20—Mk. 200.

Яхнисъ Сарра, Schiffbanerdamm 6 Orient Hôtel—Mk. 500.

Яхонтовъ Петръ, Luisenstrasse 47—Mk. 1000.

Телеграмма 9 Августа.

Бобровскій Е., Weimer Hôtel Elefant—Mk. 800.

Буичъ Василій, Weimar Hôtel Elefant—Mk. 500.

Дикушинъ Иванъ, Frankenhausen Küffhausen Villa Ziehe— Mk. 400.

Зайцевъ M., Frankenhausen Küffhausen Kurstr. 6—Mk. 200.

Зусманъ Гешель, Magdeburg Wilhelmstr. 1 b) Bruck—Mk. 600.

Левинъ, Darmstadt Waldstr. 7—Mk.

Фардоссовъ, Gottingen Gewerbeschule — Mk. 1000.


— 48 —

Согласно свѣдѣніямъ 9 Августа, находятся въ Копенгагенѣ и просятъ выслать денегъ.

Айратовичъ Тереза, Kurhaus Palatia—Мк. 1000.

Аронова Ревекка, Villa Palatia—Mk. 2000.

Ассъ Яковъ, Ludwigstr. 6—Mk. 50.

Балабанъ, Villa Rheingold Curhausstr.—Mk. 300.

Бассъ Хая, Villa Weber bei Meyer Perelmann—Mk. 1000.

Бахтинская Станислава, Hôtel Bristol—Mk. 2000.

Беркманъ, Villa Bayern Dickas—Rbl. 150.

Берлинъ Шейне, Villa Ostendbaus—Mk. 500.

Брайнинъ Гирша Мовша, Villa Haesel Lartt—Rbl. 200.

Брезинскій HL, Kurhaus Palatia—Mk. 1000.

Брой Аврамъ, Promenadenstr. Haus Kirchner—Rbl. 300.

Бродская Августа Гитля, Grand Hôtel Garni—Mk. 3000.

Бронштейнъ Анна, Garnies Tischer—Mk. 400.

Бухбиндеръ Лео, Hotel Bristol—Mk. 1500.

Вейсъ Иларій, Hotel Rieger—Rbl. 1000.

Великовскій І., Grant Hotel—Mk. 650 & Mk. 650.

Великовскій, Grand Hotel—Mk. 650.

Виватъ Абрамъ, Hemmerichstr. 18—Rbl. 200.

Вилькъ Ревекка, Villa Carola—Mk. 200.

Виноградъ Рахиль, Kurhaus Palatia—Mk. 700.

Виткиндъ Sanatorium Dr. Pick.—Mk. 800.

Витте Стеф., Parkhotel—Mk. 5000.

Волховеръ Бруха, Promenadenstr. Ville Schubert—Mk. 600.

Вундебергъ Авель, Maxstrasse 2—Rbl. 200.

Гвуерцманъ, Hotel Metropol—Mk. 500.

Гельблумъ, Parkvilla—Mk. 2000.

Гепштейнъ K., Maxstrasse 6 bei Frau Borst—Mk. 600.

Герзикъ Исаакъ Самуилъ, Villa Weber—Mk. 1000.

Герцикъ Яковъ, Maxstrasse 27—Rbl. 300.

Гинцбургъ Елизавета, Hotel Bristol.—Rbl. 1500.

Гладишъ Эмма, Villa Mon Bijou—Mk. 800.

Голбуртъ, Villa Edelweiss—Rbl. 300.

Горнштейнъ Саломонъ, Villa Adeleide bei Rabbiner Bambergas—Rbl. 1000.

Городецкій, Bergstrasse bei Schubert—Rbl. 400.

Граневичъ Зейбъ, Villa Palatia—Rbl. 200.

Грицеонъ Сергѣй, Grand Hotel Garni—Mk. 300.

Друкина Шейна, Kurhausstr. Hotel Fischer—Mk. 500.

Едейкинъ Гиллель, Villa Kirchner—Mk. 600.

Ейнгорнъ, Hôtel Wttelsbach—Mk. 1200.

Зейберъ, Villa Liebeskind—Mk. 500.

Зейтанъ Сона, Villа Hammelmann Steinstr.—Mk. 600.

Зейманъ г-жа, Villa Hammelmann Steinstr.—Mk. 200.

Зичевскій П., Ludwigstrasse 2 b. Bratz—Mk. 3000.


— 49 —

Зонгинъ, Villа Noris—Rbl. 400.

Іоффе Эліасъ, Hôtel Bristol—Rbl. 1500.

Каменщикъ Давидъ, Kissingen—Mk. 1000.

Кивельовичъ Шейна, Hôtel Ehrenreich—Rbl. 1200.

Клебановъ Бейле, Bergstrasse Villa Hain—Mk. 500.

Клейбсъ Аврамъ, Maxstrasse 2—Rbl. 200.

Коганъ Анна, Ostendhaus—Mk. 300.

Кройникъ Давидъ, Muhlstrasse Frank—Mk. 200.

Кроллъ Маша, Garni Fischer—Rbl. 500.

Леви Роза, Hôtel Garni Will—Rbl. 700.

Левинсонъ Эммануилъ, Palast Villa—Rbl. 1000.

Левитанъ, Bergstrasse 4—Rbl. 2000.

Левитанъ Соня, Bergstrasse 4.—Rbl. 500 & Rbl. 500.

Левитанъ докторъ, Bergstrasse 4—Rbl. 1500.

Левковичъ Блума, Maxstrasse 5—Mk. 250.

Левковская Малка, Weidgassel b. Jacob Lossmann—Mk. 600.

Лейбовицъ Ревекка, Rosenstr. Hofrat Diruf.—Rbl. 200.

Либефортъ Ханна, Hartmannstrasse 23—Rbl. 200.

Лившицъ, Villa Stockhaus Limschitz—Mk. 400.

Липовъ, Haus Neumann—Rbl. 200.

Лифшицъ Ида, Weisses Haus—Rbl. 800.

Мазинъ, Villa Bayern Dickas—Rbl. 150.

Михалинскій, Villa Minerva—Mk. 400.

Моргулисъ Симонъ, Villa Mon Bijou—Mk. 2000.

Молчанова Марія, Hôtel Bristol—Mk. 7000.

Мундлакъ, Pension Wilke—Mk. 1000.

Нахушовичъ Роза, Hemmerichstrasse 20—Mk. 400.

Неуманъ Карлъ, Kissingen—Mk. 400.

Нейманъ, Eigess Haus—Rbl. 500.

Низиевичъ H., Bergstrasse 4—Rbl. 3000.

Нохотовичъ Файге, Villa Schubert—Mk. 600.

Парнесъ, Ostendhaus—Rbl. 300.

Певснеръ Израель, Garni Fischer—Mk. 1000.

Перелманъ Мейеръ, Villa Weber—Mk. 1500.

Пинкасовичъ Эсфирь, Bergstrasse Villa Metz—Mk. 1000.

Рабиновичъ I, Grand Hôtel Garni—Mk. 1500.

Райхманъ, Theresienstr. 20 Geschwister Kirchner—Mk. 200.

Ратнеръ Герта, Theresienstr. 8 bei Hurwitz—Mk. 500.

Ривлинъ Дарья Давидовна, Villa Vierjahreszeiten—Rbl. 170.

Ривлинъ Люба, Двора Иделевны, Villa Vierjahreszeiten — Mk. 3000.

Рубенчикъ P., Bergstrasse 6—Rbl. 500.

Сандомірская Роза, Villa Hassloch—Mk. 4000.

Сапожниковъ, Haus Neumann—Rbl. 200.

Серебрянскій, Kissingen—Mk. 700.

Скудинъ, Bergstrasse bei Hein—Mk. 400.

Смолановъ, Villa Reingold—Mk. 500.

Сольнитская Ида, Hôtel Bristol—Rbl. 1000.


— 50 —

Соскисъ, Liebeskind—Mk. 200.

Фейнштейнъ Дина, Hofrat Kellermann—Mk. 1000.

Фельдманъ Вольфъ, Maxstrasse 2—Rbl. 300.

Фельдманъ Шмуль, Bergstrasse Villa Hein—Rbl. 300.

Фрейдбергъ Максъ, Bergstrasse 6—Mk. 2000.

Фрейштейнъ Дина, Hofrat Kellermann—Mk. 1000.

Френкель Алекс., Hôtel Bristol—Mk. 1500.

Хазанъ Азріэль, Villa Bauer—Rbl. 500.

Цейтлинъ Яковъ, Villa Winterstein—Mk. 1200.

Цернакъ, Villa Edelweiss—Rbl. 600.

Цирлинъ Аронъ, Hôtel Palatia—Mk. 1000.

Чернецкій Товба, Villa Gayde—Mk. 200.

Шатуновскій докторъ, Villa Rothmund—Rbl. 400.

Шварцъ, Villa Freia—Mk. 500.

Шеринъ Двейра, Bergstrasse 4—Mk. 1000.

Шефнеръ Леонтина, Villa Concordia—Mk. 400.

Шкодо Марія, Palastyilla—Mk. 1000.

Шоръ Шая, Hartmannstr. 23 Villa Seefried—Rbl. 600.

Шуеръ Люба, Theresienstr. 20 Geschwister Kirchner—Mk. 2000.

Щербинскій, Villa Quo vadis—Mk. 1000.

Щупакъ Есца Ита, Pension Rinneberg—Mk. 2000.

Якобсонъ Максъ, Villa Brasch—Mk. 1000.

Согласно свѣд. отъ 9-го Августа, находятся въ Берлинѣ и просятъ прислать денегъ.

Абрамовъ Николай, Hotel Ermitage—Mk. 400.

Австрейхъ Берта, Schiffbauerdamm 6 Orient Hôtel—Mk. 500.

Австрейхъ Берта, Schiffbauerdamm 6—Mk. 300.

Аветисянцъ Саркисъ, Schlachtensee Kurhaus Hubertus— Mk. 1500.

Агабабіанъ Г., Charlottenburg Kantstr. 25 bei Wildt—Mk. 500.

Акининъ, Central Hôtel—Mk. 500.

Аникстъ Бетти, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 500.

Апфельбаумъ Яковъ, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alembik— Mk. 100.

Арагеръ Іосифъ, инжен., Charlottenburg Herderstr. 3/4— Mk. 400.

Арейшевскій, Ludwigkirchplatz 7 bei Löwenthal—Mh. 500.

Арнестъ Абрамъ, Andreasstr. 52 II bei Koczok—Mk. 600.

Арлукъ Яковъ, Markgrafenstr. 33—Mk. 5000.

Армарникъ Dragenerstr. 44.

Ароновичъ Capa, Novalisstr. 12 bei Zwanzig—Mk. 100.

Аронсонъ M., Charlottenburg Horstweg 2 b. Lindke—Mk. 2000.

Атаянцъ C., Lessingstr. 40 bei Gudian—Mk. 200.

Багриновскій Владиміръ, Spichernstr. 3 Pension Pfalzburg— Mk. 3000.


— 51 —

Базкинъ, Берлинъ, Bayreutherstr, 7 Pension Spolinski.

Банделье Гербертъ, студ. Charlottenburg Grolmannstr. 28 I Pension Rosenfeld—Mk. 600.

Баронъ, Am Cirkus 8 bei Thiel—Mk. 3000.

Барухсонъ Софія, Charlottenburg Kaiserdamm 9 b. Sand— Mk. 1500.

Барухсонъ Гуго, Charlottenburg Kaiserdamm 9 bei Sand— Mk. 2000.

Барухсонъ Гуго, Charlottenburg Kaiserdamm 9 b. Sand— Mk. 1500.

Бассевичъ E. A., Hôtel de France Markgrafenstr. 47—Mk. 3000.

Баусанъ Эльке, Dragonerstr. 15 Hotel Koltern—Mk. 200.

Бергеръ Роза, Charlottenburg Ansbacherstr. 37—Mk. 200.

Берманъ M., Charlottenburg Pestalozzistr. 54a.—Mk. 1000.

Бершадская Ута, Friedrichstr. 117 Pension Rones—Mk. 300.

Блуфштейнъ Сокальская, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 600.

Бойчевская Ольга Владиміровна, Karlstr. 15 Mk.—1000.

Борисовъ Александръ, Central Hôtel—Mk. 2000.

Борода Фроимъ, Denfflingerstr. 29—Mk. 1000.

Бороховичъ Гинда, Am Cirkus 12 Pension Koch—Mk. 200.

Борткевичъ Сергѣй Эдуардовичъ, Steglitzerstr. 30/31 — Mk. 2000.

Брагинская, Kurfürstendamm 32 b. Weber—Mk. 1000.

Брагинская, Kurfürstendamm 32 bei Weber—Mk. 1000.

Брамсъ Capa, Hôtel Riga Mittelstrasse—Mk. 200.

Браунштейнъ А., д-ръ Schöneberg Meranerstr. 11.

Бродскій Петръ, Charlottenburg Giesebrechtstr. 19—Mk. 15000.

Бродъ X., Wilhelmstrasse 43 Pension Reichner—Mk. 50.

Бройдо Марія, Hôtel Europäischer Hof—Mk. 1000.

Брукъ Нухимъ, д-ръ, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold—Mk. 300.

Бутковская Марія, Wilhelmstrasse 30 Pension Siegfried— Mk. 600.

Бухгольцъ Рива, Halensee Halberstädterstr. 3—Mk. 200.

Бучвинскій Богуславъ, Karlshorst Hentig 27—Mk. 250.

Быстршицкая Софія, Am Cirkus 8—Mk. 500.

Буянеръ M., Kleine Frankfurterstr. 11—Mk. 1000.

Васильевъ, Charlottenburg Goethestr. 66 b. Seidenberg— Mk. 600.

Ващенко Эмилій, Schiffbauerdamm 6 Pension Below—Mk. 600.

Вайсгофъ Гершликъ, Lankwitz Victoriastr. 55—Mk. 200.

Веллерштейнъ Лейба, Dorotheenstr. 24—Mk. 1000.

Великовская Альта, Krausnickerstr. 2—Mk. 1000.

Венгеровъ Яковъ, Charlottenburg Dahlmannstr. 15 b. Eberhardt—M. 200.

Вермель, Friedrichstrasse 127 Hotel Charkow—Mk. 300.

Вейнгуртъ Сося, Friedrichstrasse 118—Mk. 300.

Вейнштейнъ Л., Dragonerstr. 15 Hôtel Koltun—Mk. 200.


— 52 —

Вейнштейнъ Ефимъ, Georgenstr. 21/22 Hôtel Bahnhof Friedrichstr.—Mk. 2000.

Вейебергъ Соломонъ, Bayreutherstr. 7 Pension Spolinski.

Вейдманъ Тауба, Hôtel Pariserhof Friedrichstr. Ecke Kockstr.— M. 800.

Вигдоровичъ Софія, Charlottenburg Gervinusstr. 19 b. Ronnberg—Mk. 600.

Видаль Сарра, Nürnbergstr. 69 Home Français—Mk. 1000.

Вильгуръ П., Mittelstr. Hôtel Nordstern—Mk. 200.

Вильденбергъ Регина, Borsigstr. 20 Hôtel Areone. Wünscht, Geld.

Вильдеръ Гольда, Hirtenstr. Ila bei Landorn—Mk. 200.

Виндманнъ, Kl. Frankfurterstr. 11 b. Niedzpiedz—Mk. 1200.

Винкельгагенъ, Georgenkirchstr. 13 b. Wilewka—Mk. 1000.

Виро Бейля, Schiffbauerdamm 6 Orient Hôtel.—Mk. 400.

Витте Гуго, Berlin—Mk. 1000.

Волкова Анна, Karlstrasse 33, Pension König—Mk. 1000.

Воловникъ Яковъ, Lutherstrasse 29—Mk. 500.

Волотъ Сарра, Mittelstr. 21/22—Mk. 4000.

Вольфсонъ P., д-ръ, Halensee Joachim Friedrichstr. 25 b. Peschke—Mk. 500.

Воронина Зинаида, Schönebergerstr. 33—Mk. 100.

Войдуславскій A., Burgstr. 20—Mk. 2000.

Гальберштадтъ, Luisenstr. 3 Pension Heimann—Mk. 200.

Гальперсонъ З. Cbarlottenburg Gervinusstr. 19 b. Rosenberg—Mk. 1000.

Гареликъ Софія, Friedrichstr. 118—Mk. 1000.

Гаршинъ В. д-ръ, Charlottenburg Weimarerstr. 1 b. Philippi— Mk. 600.

Гатопольскій Шмуль, Am Weidendamm I-a Hôtel Ermitage— Mk. 1000.

Гаузенбергъ Лиза, Nymphenburgerstr. 2 b. Lutzky—Mk. 500.

Геллеръ г-жа, Knesebeckstr. 4 bei Asmuss—Mk. 300.

Гельманъ Яковъ, Cbarlottenburg Clausewitzstr. 3 b. Frau Meyer—Mk. 300.

Гельмеръ Мендель, Ziegelstr. 5/9—Mk. 200.

Гонсъ Лиза, Pragerstr. 26 Wilmersdorf, Pension Ehrenzweig— Mk. 100.

Герберъ Михаилъ, Dragonerstr. 15 Hôtel Koltun—Mk. 100.

Германнъ, Friedrichstr. 112a Hôtel Marquardt—Mk. 500.

Гертцичъ Ревекка, Am Cirkus 12 Pension Koch—Mk. 1400.

Герцманнъ д-ръ Charlottenburg Witzlebenstr. 33 — Mk. 200.

Герцманнъ инженеръ, Charlottenburg Witzlebenstr. 33 — Mk. 400.

Герцъ Полина, Augsburgerstr. 33—Mk. 1000.

Гершковичъ Леонидъ, Lutherstr. 29. Pension Atlantic — Mk. 500.

Гершковичъ Фрейна, Lutherstr. 29. Pension Atlantic—Mk. 500.


— 53 —

Гершманнъ Рувинъ, Berchtesgadenerstr. 38—Мк. 300.

Гефтманъ П., Niederschönhausen Lienden Sanatorium.—Мк. 2000.

Гехтъ М. Charlottenburg Schillerstr. 5—Мк. 500.

Гинзбургъ Ита, Luisenstr. 31—Мк. 600.

Гинсбургъ Берка, Oranienburgerstr. 26 Hôtel Nisselbaum— Mk. 50.

Гинсбургъ Мовша, Oranienburgerstr. 26 Hôtel Nisselbaum— Mk. 50..

Гинцдурчъ Зося, Grenadierstr. 32 Hôtel Oberländer—Mk. 100. Гирке I. Rankestr. 15. Pension—Mk. 1200.

Глазеръ Клара, Charlottenburg Pension Grosser Dahlmannstr. 26. Mk.—600.

Глауберманнъ Максъ, Charlotten burg Roscherstr. 15 b. Plens Mk.—200.

Глауеръ фонъ г-жа, Lutzowstr. 63 Pension Schnackenburg— Mk. 600.

Глясъ Іосифъ, д-ръ, Friedrichstr. 133 Pension Montrove— Mk. 6000.

Гнѣдовскій, Central Hôtel.—Mk. 2000.

Голинская, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 400.

Гойшбергъ Андріа, Charlottenburg Leibnitzstr. 64—Mk. 200.

Гольдарбейтеръ Софія, Oranienburgstr. 67. Sanatorium Dr Cahn—Mk. 1000.

Гольдблюмъ Розалія, Charlottenburg Syhelstr. 64 bei Frau Schultze—Mk. 300.

Гордонъ Шейна, Niederschönhauser Lindenstr. 15—200 Mk.

Городецкая, Charlottenburg Kaiser Allee 222 bei Rinkel— Mk. 1000.

Гороховскій Г. Hôtel Stadt Riga—400 Mk.

Горская Марія, Wilmesdorf Deidesheimerstr. 10 b Damaison— Mk. 200.

Тотцъ Илья, Westminster Hôtel—Mk. 1000.

Гохштейнъ Абрамъ, Grenadierstr. 37 Hôtel Kappel—Mk. 1500.

Гранатъ Александръ, Надежда, Charlottenburg Leibnitzerstr. 62—Mk. 500.

Гранова Рахиля, Philippstr. 13-a—Mk. 300.

Графъ и Ko, Halensee Katharinenstr. 5—Mk. 100.

Гринбергъ Софія, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 500.

Грингартенъ, Bleibtreustr. 33 Pension Wienerheim—Mk. 1000.

Грушке Николай Федоровичъ, Hôtel National—Mk. 600.

Грюнбергъ E., Hôtel Marquardt Friedrichstr. 112-a—Mk. 500.

Грюнфельдтъ Эмма, Kurfurstenstr. 48—Mk. 400.

Губанова Агриппина, Hôtel Bremer Hof—Mk. 600.

Гудзянскій Абрамъ, Schöneberg Akazienstr. 6—Mk. 50.

Гуревичъ Сарра, Kurfürstendam 51—Mk. 10.000.

Гуревичъ, Charlottenburg Englichesstr. 26—Mk. 300.

Гуровичъ г-жа, Halensee Pausbornerstr. 24—Mk. 200.

Гусовичъ, Mittelstr. Hôtel Stadt London—Mk. 200.


— 54 —

Гутерманъ Биндъ, Neue Königstrasse 60 bei Neufeld —Mk. 50.

Давидсонъ Роза, Hotel Ermitage Weidendamm I-a—Mk. 100.

Давидсонъ, Wilmarsdorf Babelsbergerstrasse 48—Mk. 600.

Дассель г-жа, Charlottenburg Giesebrechtstrasse 9—Mk. 400.

Дайновскій Г., Hôtel Ermitage—Mk. 800.

Дембо Вульфъ, Schadonstr., 4 Pension Bergemann—Mk. 1000.

Дембскій Феликсъ, Pfalzburgerstr. 14—Mk. 600.

Дерманнъ Вилли, Halensee Hektorstr. 11—Mk. 700.

Дикштейнъ Леа, Mittelstr. Hôtel Nordstern—Mk. 1000.

Дименштейнъ Августа Григорьевна, Charlottenburg Dahlmannstr. 9 bei Ranmann—Mk. 2000.

Дондыковъ Мордухай, Central Hôtel—Mk. 1000.

Дреснеръ Перль, Grenadierstr. 32 Hôtel Oberländer—Mk. 100.

Евнинъ M., д-ръ, Kaiserallee 26—Mk. 800.

Еремѣева, Friedrichstr. 133 а—Mk. 400.

Эйгеръ Фейга, Klosterstr. 42 Nicks Hôtel—Mk. 700.

Ейснеровичъ Матля, Potsdamerstr. 36 Pension Hahn—Mk. 200.

Ейснеровичъ Нана, Potsdamerstr. 36 Pension Hahn—Mk. 300.

Елейкевичъ Елена, Nachodstr. 20 bei Scamatulsky—Mk. 1000.

Еліазаровъ Соломонъ Адамовичъ, профессоръ, Coburg Hôtel—Mk. 5000.

Эліасонъ Левъ, Wilhelmstr. 30—Mk. 3000.

Эліашевъ Глика, Hôtel Riga Mittelstr.—Mk. 500.

Эліашъ Янкель, Giesebrechtstr. 19—Mk. 15000.

Эліашъ Мендель, Charlottenburg Niebuhrstr. 56 b. Bleichstein—Mk. 2000.

Елисеевъ, Auguststr. 6.—Mk. 1000.

Эльгортъ, Luisenstr. 31 Pension Heimann—Mk. 400.

Элькиндъ Розе, Friedrichstr. 118—Mk. 200.

Эмке Гедвига, Köthenerstr. 32 Pension Löbnitz—Mk. 400.

Энгель Мечиславъ, Schliemannstr. 6 bei Schmiejkowski — Mk. 300.

Эпштейнъ C., Berlin C. Altschul & Sinzheimer—Mk. 500.

Эпштейнъ Соломонъ, Charlottenburg Waitzstr. 10—Mk. 500.

Эпштейнъ Соломонъ, Charlottenburg Waitzstr. 10—Mk. 500.

Эпштейнъ P. д-ръ, Krausnickstr. 2 bei A. Eisenstadt—Mk. 3000.

Животовскій Ал., Mittelstr. 35 Hôtel St. Petersburg.

Жакобъ, Bayreutherstr. 7 Pension Spolinski.

Закгеймъ H. Oranienburgerstr. 26 Hotel Nisselbaum—Mk. 50.

Заксъ Гедъ, Mittelstr. Hôtel Riga— Mk. 500.

Зальперина Натина, Central Hôtel—Mk. 1000.

Зарзевская Дора, Birkenwerder bei Berlin—Mk. 200.

Заславская B. Schlachtensee, Kurhaus Hubertus—Mk. 200.

Заукасъ Александръ. Linkstr. 20 bei Max H. Koch—Mk. 100.

Захаренко, Charlottenburg Schillerstr. 5—Mk. 300.

Зайцева Ольга Иларіевна, Savoy Hôtel—Mk. 500.

Зильберластъ Евгенія, Friedrichstr. 250 b. Henseler Mk. 500.

Золотницкая Розалія, Markgrafenstr. 33—Mk. 2000.


— 55 —

Зубкова Евгенія, Mittelstrasse Hotel 1 Rheingold— Mk. 600.

Зусеманнъ Марія, Hotel Reichskrone—Mk. 1000.

Ивангина-Писарева Софія Абрамовна, Friedrichstr. 131b Pension Borower—Mk. 200.

Ивановъ Всеволодъ Петровичъ, Besselstr. 20—Mk. 2000.

Ивашинцова Евгенія, Köthenerstr. 43 Pension Heimat — Mk. 200.

Игнатьева Любовь Ивановна, Hedemannstr. 8 Thüringer Hof—Mk. 300.

Иппъ г-жа Л., Charlottenburg Weimarerstr. 18 bei Lindenau— Mk. 200.

Кава, Halensee Küstrinerstr. 20—Mk. 500.

Кавицкій Auguststr. 84 Hôtel Posnansky—Mk. 800.

Каганъ Ури, Schlachtensee Kurhaus Hubertus—Mk. 5000.

Кагановичъ, Artilleriestr. 36/B—Mk. 100.

Казяевъ Сантухтъ, Charlottenburg Savignyplatz 13 Pension Burgschweiger—Mk. 600.

Калискій, Steifensandstr. 2 bei Schmal—Mk. 200.

Кальвинъ Харри, Charlottenburg Berlinerstr. 22 a b. Frau Strube—Mk. 500.

Каминскій Георгій, Heilbronnerstr. 19 b. Müller—Mk. 600.

Каперъ Neustadt. Kirchstr. 3 Pension Krüger—Mk. 200.

Капланская Анна, Dorotheenstr. 34 Pension Belz—Mk. 500.

Капланъ Малка, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold—Mk. 100.

Катинъ Александръ, Schröderstr. 12 bei Borchert—Mk. 200.

Качурина Фрума, Artilleriestr. 5 bei Fuchs—Mk. 300.

Кауфманъ Николай Александровичъ, Charlottenburg Dahlmannstr. 26 Pension Grosser—Mk. 5000.

Кеннель фонъ Анна, Steglitz Karl Stuhrstr. 14, wünscht Geld.

Кизняковъ, Central Hôtel—Mk. 600.

Кизняковъ, Central Hôtel—Mk. 4000.

Кирова Милли, Borsigstr. 5 Hospiz des Nordens—Mk. 200.

Клебанова Паулина Ивановна, Savoy Hôtel—Mk. 1000.

Клебанова Фридландъ, Grollenstr. 42—Mk. 5000.

Кноппингъ Tea, Eisenacherstr. 89—Mk. 1000.

Кобылинская Этліа, Dorotheenstr. 34 Pension Betz—Mk. 1000.

Кобылинская Елизавета, Dorotheenstr. 34 Pension Betz—Mk. 1000.

Кобылянскій Давидъ, Charlottenburg Giesèbrachtstr. 19—Mk. 15000.

Коганъ I. Charlottenburg Sybelstr. 55 b. Sasse—Mk. 400.

Коганъ Наталія, Charlottenburg Bleibtreustr. 38 Pension Gausel—Mk. 1500.

Конъ Шнитцеръ, Tile Wardenberstr. 10 b. Rentsch—Mk. 200.

Кожевникъ Фанни, Albrechtstr. 22 b. Wehde—Mk. 1000.

Кока Рахиль, Mittelstr. 21/22—Mk. 1000.

Конъ Михаилъ, Joachimsthalerstr. 21 Pension Lilienfeld—Mk. 500.


— 56 —

Конъ Софія, Joachimsthalerstr. 21 Pension Lilienfeld—Mk. 500.

Конончукъ Марія, Hotel Kosmos—Mk. 100.

Коральская Варвара, Central Hôtel—Mk. 300.

Коробочкинъ Вульфъ, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Rbl. 500.

Королевъ Владиміръ, Strelitzerstr. 43 Hôspiz—Mk. 600.

Котовичъ Владиміръ, Anhaltstr. Hotel Wartburg—Mk. 300.

Краснопіурко Л., Lutherstr. 29 bei Latte—Mk. 400.

Краузе Г., Uhlandstr. 56 bei Hocke—Mk. 100.

Креверъ Левъ, д-ръ, Wichmannstr. 1—Mk. 500.

Кремеровская Розалія, Am Cirkus 6 bei Willy Käthelhoen— Mk. 200.

Кривицкій, Derfflingerstr. 29—Mk. 500.

Крижанская Анна, Karlstr. 33 Pension König—Mk. 1000.

Кринскій Яковъ, Oranienburgerstr. 45 Hôtel Passage—Mk. 1000.

Кродеръ Артуръ, Müggelstr. 16—Mk. 100.

Кронштейнъ Белла, Schöneberg Mühlenstr. 3 Pension Sh. Norbert—Mk. 1000.

Крумингъ Зельма, Luisenstr. 22—Mk. 600.

Кубе Павелъ, Neucölln Bergstr. 156 bei Koppe—Mk. 200.

Кукель Елена, Wilhelmstr. 10. Fröbelhospiz—Mk. 1000.

Куликовскій Михаилъ, Elberfeldstrasse 1—Mk. 500.

Кулишоверъ Лея, Am Cirkus 12 Pension Koch—Mk. 300.

Куракинъ M., Charlottenburg Wielandstr. 36 b. Fraudenberg— Mk. 1500.

Куттеръ, Elsasserstr. 75—Mk. 500.

Кутейниковъ, Lützowstr. 84—Mk. 200.

Кутейниковъ, Lützowstr. 84 b III 1. Wünscht Geld.

Ландеъ Геня, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold—Mk. 1000.

Лаункеницкая Хана, Krausrückstr. 12a b. Hirsch—Mk. 500.

Лахманъ Лео, Prenzlauerallee 41—Mk. 1000.

Лащеверъ, Dorotheenstr. 55 Hôtel Bollin —Mk. 50.

Левигуровичъ Маркъ, Friedrichstr. 131 c Pension From— Mk. 2000.

Левинсонъ Г. Б., Charlottenburg Sybelstr. 30 b. Durra— Mk. 1000.

Лембергъ Гиршъ, Hedemannstr. 5—Mk. 2000.

Леонтовичъ Ольга, Hôtel Koburg—Mk. 200.

Лейнеръ раввинъ, Grand Hôtel Alexanderplatz—Mk. 600.

Лейтесъ Константинъ Соломоновичъ, Wilmersdorf Eisenbahnstr. 62—Mk. 600.

Лейферъ Яковъ д-ръ, Friedrichstr. 133a Pension Ollof— Mk. 600.

Либерманъ Викторія, Meierottostr. 10 Pensioh. v. Voss— Mk. 1000.

Либсеманъ Гутманъ, Neustadt. Kirchstr. 11 Hôtel Reichskrone— Mk. 700.

Лидерманъ Леонъ, Friedenau. Isoldestr. 3—Mk. 480.

Ліевъ Анна, Kurfürstenstr. 46--Mk. 900.


— 57 —

Липникъ Авраамъ, Am Cirkus 12 Pension Kock—Mk. 400.

Липовичъ Сарра, Mittelstr. 21/22—Mk. 350.

Липшисъ, д-ръ, Charlottenburg Leibnizstr. 31—Mk. 200.

Литвакъ Евгенія, Oranienburgerstr. 67 Sanatorium Dr. Cohn— Mk. 1000.

Лихтъ C., Eislebenerstr. b. Cohn. Mk. 800.

Лихтенбаумъ Викторъ, Dorotheenstr. Hôtel Janson—Mk. 100.

Лихтенбергъ, Eisasserstr. 75 b. Lipschtadt—Mk. 500.

Ловянова Гертруда, Hôtel Reichskrone—Mk. 600.

Лочвинскій П., д-ръ, Königgrätzerstr. 109. Königgrätzer Hof— Mk. 300.

Лотзовъ C., Hôtel Marquard Friedrichstr. 112a—Mk. 300.

Лотцовъ C., Hôtel Marquard Friedrichstr. 112a—Mk. 300.

Лоренцъ Елена Анатольевна, Wilhelmstr. 11 Möbl. Zimmer Schartan—Mk. 200.

Лурье Ита, Derfflingerstr. 28—Mk. 300.

Люксенбургъ, Karlstr. 31 Pension Heimann—Mk. 500.

Люксембургъ B., Karlstrasse 3 i—Mk. 500.

Люксембургъ M., Auguststr. 85 11—Mk. 500.

Магатъ Геня, Lutherstr. 29 Pension Atlantic—Mk. 200.

Мазо Давидъ, Auguststr. 85—Mk. 500.

Мазоръ Маркъ, Potsdamerstr. (Privatstr.) Pension Herzberg— Mk. 3000.

Мазуръ Маркъ Моисеевичъ, Potsdamer Privatstr. 121 b. Pension Herzberg—Mk. 3000.

Макарова Екатерина, Charlottenburg Bleibtreustr. 38 Pension Gausei—Mk. 4000.

Маковъ, Mittelstr. 48 Hôtel Aachener. Hof—Mk. 500.

Максимовичъ Ирина, Dorotheenstr. 49 b. Frau Bocher— Mk. 1000.

Малинскій Іосифъ, Derfflingerstr. 7—Mk. 500.

Малиньякъ Цецилія, Kreuzbergstr. 7—Mk. 5000.

Мальцъ Л., Charlottenburg Weimarerstr. 18 b. Lindenau— Mk. 200.

Марголинъ, Artilleriestr. 7.

Маргулисъ Фанни, Friedrichstrasse 118 Pension Rones—Mk. 200.

Маргулисъ Эмилія, Charlottenburg Englischeste. 26 Pension Schelzburg—Mk. 100.

Марцъ, Uhlandstrasse 147—Mk. 500.

Махлинъ Фекъ, Charlottenburg Goethestr. 66—Mk. 300.

Машкевичъ Владиміръ, Am Wetdendamm I-a Hôtel Ermitage—Mk. 500.

Майзельсонъ, Charlottenburg Stuttgarter Platz 15—Mk. 3000.

Меклеръ Эстеръ, Oranienburgerstr. 48/49—Mk. 200.

Мерлинскій, Schiffbauerdamm 4 Hôtel Moskau—Mk. 800.

Меру Александръ, Neustadt. Kirchstr. 11—Mk. 200.

Милославская Лина, Halensee Joachim Friedrichstr. 6 — Mk. 600.


— 58 —

Мильнеръ М., Pankow Bintzstr. 5 b. Lewia —Mk. 50.

Минкевичъ Юлія Ивановна, Augsburgerstr. 71 Pension Schumacher—Mk. 1000.

Минцъ I., Halensee, Karlsruherstr. 18 bei Wietzke—Mk. 300.

Мирельзонъ Фанни, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold—Mk. 1000.

Митлинъ, Charlottenburg Kantstr. 24 Mk. 200.

Михельсонъ Левъ, Charlottenburg Gervinusstr. 17—Mk. 3000.

Михельсонъ Клара, Bankestr. 7 Pension Purschien—Mk. 1000.

Маргулисъ Гизя, Am Cirkus 2 Pension Koch Mk. 200.

Моргулисъ Пинкусъ, Grenadierstr. 37 Hôtel Koppel—Mk. 1000.

Мордуховичъ Нехама, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold Mk. 500.

Мростъ Мальвина Марковна, Halensee Joachim Friedrichstr. 2— Mk. 4000.

Муляръ Мойша, Dragonerstr. 15 Hôtel Koltun—Mk. 200.

Мунвесъ Арнольдъ, Artilleriestr. 86 b.—Mk. 250.

Мунвесъ Арнольдъ, Artilleriestr. 36 b.—Mk. 100.

Невильсонъ Белла, Friedrichstr. 134—Mk. 500.

Нейфельдъ Исаакъ, Іосифъ, Rankestr. 27—Mk. 800.

Нэске, для Конъ, Роза, Mittelstr. 49—Mk. 200.

Никонова Варвара, Krausenstr. Hôtel Rupperti—Mk. 300.

Ниссенсонъ Бронислава, Friedrichstr. 250 b. Henseler — Mk. 200.

Новосельскій, Kölnischer Park 6.

Нурскъ-Нуковская Марія Ивановна, Charlottenburg Roscherstr. 3—Mk. 600.

Нѣмеровская Раиса, Dorotheenstr. 34 Pension Betz—Mk. 200.

Огузъ Наталія Абрамовна, Günzelstr. 13 Pension Sauer 4— Mk. 1000.

Олинскій Серцко, д-ръ мед., Dorotheenstr. 54 Pension Betz— Mk. 2000.

Ольшеръ Гендля, Grenadierstr. 35—Mk. 216.

Ордега Эмилія, Kurfürstenstr. 112 Pension Oschenshner — Mk. 5000.

Осиповъ-Николаевъ, Hôtel Marquart Friedrichstr. 112a — Mk. 300.

Остенъ-Сакенъ Петръ, баронъ, Nürnbergerstr. 1 Pension Rabuske—Mk. 300.

Оцупъ, Elsasserstr. 44.

Певзнеръ Нухимъ, Wilmersdorf Prinz Regentenstr. 8 — Mk. 2000.

Перль, Grollmanstr. 52 b. Aron Kohn—Mk. 2000.

Перльманъ, Charlottenburg Lutherstr. 29 Pension Latte — Mk. 1000.

Перчихина Дора, Linienstr. 113 bei Reppen—Mk. 300.

Пешковскій А., Halensee Joachim Friedrichstr. 2—Mk. 600.

Пешковскій А., Halensee Joachim Friedrichstr. 2—Mk. 300.

Пикарская Ита, Philippstr. 13 L Pension Frau Ziv—Mk. 600.

Пинсковъ, Elsasserstr. 76 chez Cloch.


— 59 —

Пинесъ Роза, Linienstrasse III—Мк. 500.

Пинисъ Роза, Linienstrasse III Rabbiner Hildesheimer — Мк. 1000.

Питтель Софія, Kaiser Wilhelmstr. Ransdorf Fichtenau — Mk. 500.

Пишванова Нина Андреевна, Dorotheenstr. 134—Mk. 6000.

Платанъ Артуръ, д-ръ, Neue Friedrichstr. 43-b Kruse— Мк. 240.

Повшедная Нина, Wilhelmstr. 10—Мк. 100.

Подольская Дея, Schifbauerdamm 6 pension Below—Mk. 500.

Полякевичъ Даніилъ, Charlottenburg Leibnitzstr. 64 beillirschberg—Mk. 3000.

Полякевичъ Даніилъ, Charlottenburg Leibnitzstr. 64 b Leop Hirschberg—Mk. 1000.

Поляновскій Александръ Моисеевичъ, прис. пов., Hotel Minerve—Mk. 5000.

Поповъ Владиміръ Ананьевичъ, Fridenau Lefeborestr. 3 — Mk. 1000.

Праль Павелъ, Wilhelmstr. 10 Froebel Hospitz—Mk. 500.

Прилежаева Маріанна Сергѣевна, Central Hôtel—Mk. 2000.

Прозоръ Софія, Kurfüxstenstr. 81-a bei Frau Thomann — Mk. 1000.

Протопоповъ Степанъ, ст. сов., Hôtel Coburg—Mk. 5000.

Псахинъ, Friedrichstr. 197 Hôtel Charkow—Mk. 800.

Пумпянскій Михаилъ, Central Hôtel—Mk. 500.

Пфлугъ Робертъ, Schlachtensee Kurhaus Hubertus—Mk. 5000.

Рабиновичъ Григорій, Hôtel Preussischerhof Königrätzerstr 117-a— Mk. 300.

Рагинскій Шейндель, Lutherstr. 29 pension Atlantic. — Mk. 1000.

Рассинскій, Luisenplatz 6 bei Krammer—Mk. 300.

Ратнеръ Симонь, Charlottenburg Knesebeckstr. 11 bei Zehner—Mk. 1000.

Раппопортъ Александръ Львовичъ, Potsdamer Privatstr. 121 b Pension Herzberg— Mk. 5000.

Раппопортъ Ольга, Charlottenburg Rankestr. 22—Mk. 3000.

Рафаловскій A., Bislebenerstr. 15 b. Kohn.—Mk. 400.

Рахлисъ Илья, Rankestr. 31—32 Pension Simon—Mk. 1000.

Рашель Матильдъ, Lützowerstr. 63 Pension Schnackenburg— Mk. 200.

Райгородская-Брагинская, Kurfürstendamm 32 b Weber— Mk. 1000.

Райнусъ Марія Борисовна, Friedrichstr. 134—Mk. 200.

Ренне Иванъ Федоровичъ баронъ, Hôtel Metropol—Mk. 600.

Рейнбергъ Моисей, Mittelstr. 61 Hôtel Pavillon—Mk. 500.

Риппъ Ривка, Kiausnickstr. 2—Mk. 1000.

Ришикъ Борукъ, Mittelstr. 24 Hôtel Rheingold—Mk. 500.

Рабиновичъ, Halleschestr. 10—11 b. von der Plane—Mk. 300.


— 60 —

Рождественская Евгенія, Lützowerstr. 93 Mk. 2000.

Розенбаумъ Маркусъ, Auguststr. 20—Mk. 200.

Розенбергъ Генріетта, Charlottenburg Sybelstr. 64 bei Frau Schultze—Mk. 500.

Розенблумъ Софія, Hôtel Central—Mk. 1000.

Розенфельдъ Марія, Windscheidstr. 19 bei Foscher—Mk. 5000.

Розенфельдтъ Гельмутъ, Grenadierstr. 15 bei Frau Iglick— Mk. 300.

Розенфельдтъ, Grenadierstr. 35 Hôtel Rotenberg.

Розенцвейгъ Эстера Перля, Hôtel Stadt Kiel—Mk. 300.

Раковщикъ Гиршъ, Kurhaus Hubertes Shachtensee —Mk. 500.

Ромашевъ С. И.

Роммъ Анна, Friedrichstr. 118 pension Rones—Mk. 3000.

Ройзенъ Іона, инж., Charlottenburg Pestalozzistr. 53—Mk. 300.

Ройзенбоймъ, Artilleriestr. 5—Mk. 1500.

Рубинштейнъ Анна Самуиловна, Friedrichstr. 134—Mk. 200.

Рубинштейнъ Романъ, Anhaltstr. 4 Arnolds Privatlogis — Mk. 2000.

Рѣзниковъ Петръ, Friedrichstr. 118 pension Rones—Mk. 100.

Сазоновъ Иванъ, Halensee Joachim Friedrichstr. 5 —Mk. 500.

Салунскій Иванъ, Mittelstr. 36 Hôtel Nordstern—Mk. 600.

Самуэль Роза, Barbarossastr. 36—Mk. 1000.

Самуковскій Исидоръ, Charlottenburg Savigniplatz 13 Pension Burgschweiger—Mk. 1000.

Санкосъ Александръ, Linkstr. 20 bei Koch—Mk. 100.

Сапирштейнъ І., Artilleriestrasse 36 b bei Fheuner—Mk. 400.

Саукасъ Александръ, Linkstrasse 20 bei Koch—Mk. 100.

Свертлинъ Берта, Charlottenbourg, Schlüttenst. 26 pension Isaacsohn—Mk. 200.

Сегаль M., Taubenstrasse 8/9 Pension Urania—Mk. 600.

Сегаль P., Augus tatras sc 20 (Iüdicher Volksverein)—Mk. 200.

Селикинъ, Nürnbergstrasse 31 bei Ravitzky—Mk. 1500.

Семеновичъ Екат. Ант., Hôtel Kosmos Schiffbauerdain 13— Mk. 300.

Семеновичъ Екатерина, Hôtel Kosmos Schiffbauerdamm 13— Mk. 300.

Семеновичъ Варвара Иван. Hôtel Kosmos Schiffbauerdamm 13— Mk. 1500.

Семеновичъ B., Hôtel Kosmos Schiffbauerdamm 13—Mk. 300.

Сиганова Варвара, Schönhauser Allee 182 bei/M. Hilf—Mk. 200.

Сиганова Варвара, Schönhauserallee 182 b/Maria Hilf—Mk. 200.

Силина Нехемъ Янкелевна, Fridrichstrasse 131 b Hôtel Borower—Mk. 800.

Слинакъ Терентій, Oranienbourgstr. 45—Mk. 200.

Смородзинъ Исаакъ Яковлевичъ, Scharlottenbourg, Cotberst. 82 bei Frau Gersten—Mk. 400.

Смочилинъ Ефимъ, Kurhaus Hubertus Schlachtensee—Mk. 1000.

Соколова Стелла, Wilmersdorf W. Helsbachenstrasse 18.


— 61 —

Соловейчикъ Бейля, Dragonerstrasse 15—Mk. 200.

Соловейчикъ Лина, Joachimsthalerst. 15—Mk. 1000.

Соловейчикъ Лина, Joachimsthalerst. 15—Mk. 6000.

Спекторъ Соломонъ, Charlottenbourg Waitzstrasse 19—Mk. 300.

Сперлингъ Фрида, Motzstrasse 52 Pension Bergh—Mk. 1500.

Спиваковъ, Auguststrasse 91.

Сполянскій, инжен., Karlsstrasse 31 Pension Hermann — Mk. 1000.

Стефановичъ E., Hedemannstrasse 5—Mk. 400.

Стрелѣцкая Розалія, Friedrichstrasse 105 b—Mk. 600.

Тальновcкая Любовь, Mittelstrasse Hôtel Riga—Mk. 2000.

Тепловъ Алексѣй, Bekrenst. Hôtel Hohenzollern—Mk. 600.

Терабраминъ, Karlsstrasse 31 bei Heimann—Mk. 300.

Тереховъ Владиміръ, Oranienbourgstrasse 45—Mk. 100.

Тираспольская Анна Леонтьевна, Albrechtstrasse 711— Mk. 500.

Тольвинская, Badenschestrasse 19 bei Birnbaum—Mk. 100.

Труисъ, Auguststr. 91.

Тютюякова Марія, Elsasserstr. 35 bei Quaas—Mk. 200.

Улицкая Клара, Am Weidendamm la Hôtel Ermitage—Mk. 200.

Уманская Валентина, Schiffbauerdamm 6 Pension Below— Mk. 1000.

Уманская Вѣра, Schiffbauerdamm 6 Pension Below—Mk. 1000.

Унановъ, Kurfürstendamm 32 bei Weber—Mk. 600.

Урысонъ Фанни, Charlottenburg Ansbacherstr. 37—Mk. 300.

Уцѣховскій Самуилъ, Auguststr. 61 Pension Symon—Mk. 1000.

Фалькнеръ Анна, Schlachtensee Haus Hubertus—Mk. 700.

Файнбергъ Бейля, Mittelstr. 21/22—Mk. 350.

Файнгольдъ Брайна, Friedrichstr. 133a—Mk. 200.

Файнштейнъ, Nürnbergerstr. 20—Mk. 100.

Фельгузенъ, Tile Wardenbergstr. 10 b. Rentsch.

Фельдштейнъ Гершъ, Friedenau. Kaiserallee 123 b. Raitz— Mk. 200.

Фельзеръ, д-ръ мед., ст. сов. Wichmannstr. 1 Pension Nickel— Mk. 2000.

Фельтенштейнъ P., Kl. Englischer Hof Mittelstr. 10 bei W. Döring —Mk. 500.

Фельтенштейнъ Kl. Englischer Hof Mittelstr. 10 b. W. Döring—Mk. 300.

Фейнъ Песя, Reichenbergerstr. 180 bei Felber—Mk. 500.

Финкельсъ M., Schlachtensee Kurhaus Hubertus—Mk. 1500.

Финкельтаубъ, Johannisstr. 29 Hôtel Johannishof—Mk. 200.

Фраткина Марія, Dorotheenstr. 34 Pension Betz—Mk. 1000.

Фридманъ, Residenzhôtel Friedrichstr. 94—Mk. 300.

Фрумкинъ Софія, Charlottenburg Windscheidstr. 19 b. Fischer—Mk. 3000.

Фрумкинъ Георгій, Charlottenburg Windscheidstr. 19 b. Fischer—Mk. 1000.


— 62 —

Фрумкинъ Роза, Linienstr. 111 Rabbiner Hildesheimers.— Mk. 1500.

Хазина Ревекка, Meierottostr. 19 Pension Finer—Mk. 1000.

Хайкинъ, Marienstr. 26 b. Gerhardt—Mk. 100.

Ханина Евгенія, Schiffbauerdamm 6 Pension Below—Mk. 1000.

Хутинъ, Elsasserstr. 44 b. Hannemann—Mk. 200.

Хасилевъ Соломонъ, Hôtel Prinz Heinrich Schmidtstr.—Mk. 100.

Хохловскій, Auguststr. 85 11—Mk. 450.

Цѣлидѣевъ Константинъ, Charlottenstr. 34—Mk. 300.

Цердеръ, Mittelstr. Hôtel Stadt London—Mk, 300.

Цетникъ Цео, Mittelstr. 49— Mk. 600.

Чаповская Любовь Исаевна, Charlottenburg Suarezstr. 4— Mk. 400.

Чахасъ Марія, Augüststrasse 5 bei Krügert—Mk. 200.

Черемисинова Ольга, Berneburgerstrasse 19—Mk. 600.

Черкасъ Сруль, Charlottenburg Dahlmanstr. 33—Mk. 3000.

Черкесовъ Самсонъ Петровичъ, Wilmersdorf Nicolsburgerstr. 6—Mk. 1000.

Черномордикова Софія, Luisenstr. 31 Pension Heimamn— Mk. 300.

Чечикъ Фейга Меньковна, An Circus 6—Mk. 4000.

Членовъ M., Pridrichstr. 131h Hôtel Borower—Mk. 1000.

Шалабанова Таисія, Charlottenburg Kaiser Friedrichstr. 52 bei Konrad—Mk. 200.

Шалитъ Цивія, Mittelstr. Hôtel Stadt Riga—Mk. 1000.

Шамота Гедвига, Hôtel Anhalter Hof—Mk. 500.

Шведе Эльза, Borsigstr. 5 Hospitz des Nordens—Mk. 400.

Шведовъ Никонъ, Latherstr. 29 Pension Atlantic—Mk. 100.

Шелеви Павелъ, Mittelstr. Hôtel Rheingold—Mk. 300.

Шенвицъ Вильгельмъ, Charlottenbourg Monnusenstr. 18 bei kolusniewska—Mk. 500.

Шеферъ, Neubabelsberg b) Rotsdamm Friedrich-Wilgelmstr. 4— Mk. 70.

Шейдеръ Александръ, Dorotheenstr. 19 Hôtel Jansen—Mk. 300.

Шикъ Германъ, Mittelstr. 48 Hôtel Aachener Hof—Mk. 2000.

Шикъ K., Unter den Linden 57 bei Klaczkin—Mk. 2000.

Шмерлинъ Левъ, Kurfürstendamm 203/4—Mk. 2000.

Шмишкиеъ Фредерика, Mittelstr. 36 Hôtel Nordstern—Mk. 300.

Шморгонеръ Хая, Bernburgerstr. 18 Pension Habelmann— Mk. 500.

Шнейдерманнъ, Mittelstr. 44 bei Schultz—Mk. 500.

Шнитцеръ Конъ, Tile Wardenbergstrasse 10 b) Rentsch— Mk. 200.

Шоръ Викторъ, Mittelstr. 10 Kl. Englicher Hof b/w Dennig— Mk. 500.

Шостацкій Глѣбъ, Oranienbourgstr. 45 Pension Gutemann— Mk. 500.


— 63 —

Шполянская Либа, Сося, W. Bayreuterstr. 7 Pension. Schpoljansky—Mk. 150.

Штильманъ Марія, Charlottenbourg Leibnitzstr. 62—Mk. 300.

Шульбеваръ, Sadovstr. 4 Pension Bergemann—Mk. 1000.

Юстманъ Людвига, Wilmersdorf Hölsteinichestr. 33—Mk. 200.

Якимовъ, Wilhelmstrasse 114, H. Stadt. Halle—Mk. 600.

Свѣдѣнія отъ 11 Августа.

Адлеръ Хава, Berlin, Philippstr. 13а Pension Frau Ziz—Mk. 600.

Аинъ Вольфъ, Kissingen, Palast Villa—Mk. 1000.

Аккерманъ Анна, Berlin, Meinekestr. 10 Klinik Prof, Karewski—Mk. 1000.

Акопіанцъ д-ръ, Berlin-Charlottenburg, Weimarerstr. 1—Mk. 600.

Алеековскій Лео, Berlin, Motzstr. 65—Mk. 1500.

Алтоминцъ B., Berlin, Rochstr. B.—Mk. 100.

Альтшуль Анна, Berlin, Mittelstr. 24 Reingold.—Mk. 300.

Анна, Berlin-Charlottenburg, Englischestr. 26—Mk. 300.

Анютъ, Berlin, Koniggrätzerstr. 117 Preussischerhof—Mk. 500.

Армарпикъ, Berlin, Grenadierstr. 35 Hôtel Rottenberg—Mk. 200.

Аронебергъ Іосифъ, Berlin, Anhalterstr. Hôtel Württemberger Hof—Mk. 2000.

Аронсонъ Тола, Berlin-Charlottenbnrg, Englischestr. 26 Pension Pfalzburg—Mk. 300.

Ароновичъ П. Berlin-Charlottenburg Cervinusstr. 19a bei Simon—Mk. 200.

Аршавскій Александръ, Berlin Am Cirkus 6—Mk. 300.

Асвадуровъ C., Berlin, Heilbronnerstr. 31 Part. Links—Mk. 600.

Ашъ Софія, Борисъ, Лузя, Berlin, Pragerstr. 14 b. Frau Dr. Beilenson—Mk. 900.

Ашъ Броня, Berlin, Kiautschaustr. 6—Mk. 200.

Баллъ, профессоръ, Berlin, Charlottenburg, Berlinerstr. 164— Mk. 1000.

Бараниковъ Алексѣй, Berlin, Kurfürstendamm 38 Pension Ruville—Mk. 2000.

Барсова Наталія, Berlin - Charlottenburg Knesebeckstr. 29 Zwick—Mk. 50.

Бартманъ Фанни, Berlin-Charlottenburg, Munchenerstr. 38 bei Frau Rosenbund—Mk. 3000.

Баумгартенъ Леонора, Kudova Villa Grunwald—Mk. 400.

Баутлеръ Эмма, Berlin - Wilmersdorf Nassauischestr. 30—Mk. 200.

Башинская Станислава, Kissingen, Hôtel Bristol—Mk. 1000.

Баумбергъ, Berlin-Charlottenburg Schlüterstr. 48 b. Lehmann— Mk. 200.

Бееръ Ф., Kissingen, Villa Habsburg—Rbl. 300.

Безпалова Хина и Злата, Berlin, Neue Königstr. 60 b. Neufeld—Mk. 50.


— 64 —

Бейленсонъ г-жа Фанни, Berlin, Pragerstr. 14 Мк. 500.

Бейленсонъ д-ръ, Berlin, Pragerstr. 14—Мк. 300.

Беймгартенъ Kissingen, Sanatorium Pick—Мк. 500.

Бейслегенъ Пессель, Kissingen, Kurhausstr. 11—Мк. 400.

Беккеръ Николай, Berlin Königgrätzerstr. 116 Pension Wollin— Mk. 200.

Бѣленькій Эссель-Хаимъ, Berlin, Artilleriestr. 28 Pension Gorodecky—Mk. 600.

Бѣленькій Янкель, д-ръ, Berlin, Wichmannstr. 1—Mk. 1500.

Бѣлецкій, Berlin, Marienstr. 13—Mk. 150.

Бененсонъ Ротмундъ, Kissingen—Mk. 200.

Беръ Г., Berlin, Neustadt. Kirchstr. Elite Hotel—Mk. 300.

Бергеръ Марія, Bad Oeynhausen Westkorso 10—Mk. 500.

Бергеръ, Berlin-Charlottenburg Ansbacherstr. 37—Mk. 300.

Бергманъ, Berlin, Essenerstr. 17—Mk. 100.

Бергманъ-Витковская Berlin, Halleschestr. 5—Mk. 200.

Берлинъ г-жа, Berlin, Hôtel Stadt Riga Mittelstr. 12/13— Mk. 300.

Берлинъ Фейга, Berlin, Hôtel Reichskrone—Mk. 2000.

Берманъ Ида, Berlin, Luisenstr. 31 b. Arndt—Mk. 500.

Бернштейнъ Анна-Хана-Ита, Berlin-Karlshorst Hentigstr. 19— Mk. 400.

Бернштейнъ Борисъ, Berlin, Hardenbergstr. 27a—Mk. 1400.

Бернштейнъ Белла, Kissingen, Villa Noyitas—Rbl. 200.

Бернштейнъ Натанъ, Berlin-Charlottenburg, Cervinusstr. 12 b. Lax bei Helene Ippo—Mk. 2000.

Бессеръ Беппо, Berlin-Wilmersdorf, Detmolderstr. 64—Mk. 500.

Бизерманъ Марія, Berlin-Charlottenburg Windscheidstr. 42 b. Scholz—Mk. 4000.

Биллингъ K., д-ръ, Friedrichsroda i. Thür. Für Joffe—Mk. 1000.

Бирштейнъ Анна, Kudowa, Villa Grunwald—Mk. 1000.

Битенскій А., Berlin, Mittelstr. 48 Hôtel Aachener Hof — Mk. 300.

Бишовская Берта, Kissingen, Wittelsbacher Hof—Mk. 1000.

Бишовская Берта, Kissingen, Wittelsbacher Hof—Mk. 1000.

Бланкъ, Kissingen, Villa Oehlmuehle—Mk. 600.

Блендеръ Г., д-ръ, Bad, Harzburg, Schmelzers Hôtel—Geld. Блокъ Юлія, Berlin-Grunewald, Parkstr. 34—Mk. 25000.

Блохъ Фейга, Berlin, Landsbergerstr. 85 Wohnung Schlamm— Mk. 300.

Блументаль B., Berlin, Möckernstr. 144—Mk. 500.

Блуменфельдтъ Исидоръ, Berlin-Charlottenburg Wielandstr. 17— Mk. 2000.

Бобіенскій Евстафій, Kissingen, Hôtel Bristol—Mk. 8000.

Богдановъ, Berlin, Dorotheenstr. 49—Mk. 500.

Бокшуцкая Шлима, Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 50.

Борбоновъ Петръ, Kissingen, Preussischer Hof—Mk. 1500.

Борисевичъ Б., Bad Kudowa, Villa Hofburg—Mk. 600.


— 65 —

Борнъ Марта, Berlin-Moabit, Beusselstr. 26—Mk. 50.

Боровковъ, Berlin, Hôtel National—Mk. 500.

Бороссовскій д-ръ, Berlin, Borsigstr. 31a—Mk. 100.

Борсукъ, Kissingen, Promenadenstr. b. Kirchner—Rbl. 150.

Боскесъ, Berlin, Auguststr. 63 b. Danziger—Mk. 150.

Брагинская Роза, Berlin, Kurfürstendamm 82—Mk. 2000.

Брамсъ Сарра, Berlin, Hôtel Stadt Riga Mittelstr. 12—13— Mk. 300.

Брамсъ Ента, Berlin, Motzstr. 65—Mk. 3000.

Браунъ Евгенія, Berlin, Hôtel Magdeburg—Mk. 500.

Брегманъ C., Berlin-Charlottenburg Mommsenstr. 47—Mk. 5000.

Брейтбурдтъ, Kissingen, Hainstr. 4—Mk. 500.

Бриндтъ Цейликъ, Berlin, Borsigstr. 15 b. Fr. Günther— Mk. 30.

Бродовскій Исаакъ, Berlin - Charlottenburg, Sybelstr, 29 — Mk. 200.

Бромбергъ Зелигъ, Berlin, Georgenkirchstr. 30 bei Hermann Cahn—Mk. 1000.

Брунъ Станиславъ, Berlin, Grunewald Parkstr. 34—Mk. 5000.

Бручевъ Алексѣй, Berlin, Mittelstr. 61 Hôtel Pavillon.— Mk. 500.

Буксбаумъ, Bad, Kissingen, Villa Reingolg—Mk. 500.

Булгаковъ, Berlin, Wilhelumsburg Bellevue.

Бунге Софія, Berlin, Schadowstr. Pension Bergmann.

Бурцинскій Луціанъ, Kissingen, Sanatium Quo Vadis— Mk. 2000.

Быховскій Владиміръ, Berlin, Knesebeckstr. 80/81 bei Kranich—Mk. 1000.

Бьялеръ Гитла, Berlin, Wilhelmstr. 10. Fröbelhospitz, Geld nötig.

Байнкопъ др., Berlin, Neustadt. Kirchstr. 14 Schmidts Hôtel— Mk. 1500.

Ваколдеръ г-жа, Berlin, Wallner-Theaterstr. 28 b. Siegmund Lange—Mk. 200.

Ваксманъ, Berlin, Mittelstr. Hôtel Stadt Riga—Mk. 200.

Ваксманъ Лейбе, Berlin, Mittelstr. 12/13 Hôtel Stadt Riga— Mk. 1200.

Ванновская, Kissingen, Fürstenhof—Mk. 2000.

Ванновская Марія, Kissingen, Fürstenhof—Mk. 4000.

Варлихъ фонъ Борисъ, Berlin-Wilmersdorf, Paulsbornerstr. 97—Mk. 16000.

Варшавская, Berlin, Oranienburgerstr. 26—Mk. 1000.

Вейнертъ Б., Kudowa, Villa Grunwald—Mk. 400.

Вейнштейнъ Викторъ д-ръ, Berlin, Am Cirkus 6—Mk. 10.

Вейнштейнъ и Штольбергъ, Berlin, Hôtel Westminster — Mk. 4500.

Вельяшевъ Дмитрій, Berlin, Barbarossastr. 41—Mk. 300.

Вигдоровъ Фанни, Berlin-Neukölln, Kaiser Friedrichstr. 40 bei Dr. Kamerase—Mk. 10000.


— 66 —

Вилацеръ, Berlin, Wickingerufer 2.

Вильскеръ Минна, Berlin, Linienstr. 141 Mk. 1000.

Вильшау, Berlin, Dorotheenstr. b. Sanson-Mk. 500.

Винтеръ Герм., Berlin, Markgrafenstr. 33 Pension Ludwig-Mk. 1000.

Висніевскій Станис., Priester. Kissingen. Bauervilla—Rbl. 300.

Витенбергъ Израэль, Berlin, Granegierstr. 43 (Grenadierstr.) 43—Mk. 300.

Витковичъ Вл., Kissingen, Villa Montana—Mk. 5000.

Витлокъ Оттилія и Юлія, Berlin, Zimmerstr. 97—Mk. 200.

Витовъ, Berlin-Charlottenburg, Augsburgerstr. 47 Pension Stossinger.

Войлеръ Шулинъ, Wilhelmsburg, Bellevue.

Войцманъ Двейра, Berlin-Charlottenburg, Sybelstr. 32.—Mk. 500.

Волковискій І., Kolberg, Lindenallee 13 b. Frau Sommer— Mk. 800.

Волкъ Симонъ, Berlin, Starnbergerstr. 4—Mk. 22000.

Володарскій Нохама, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa— Mk. 600.

Волынская Лиза, Kudova Villa Grunwald—Mk. 600.

Вольфъ Г. проф., Wilhelmsburg, Bellevue.

Вробель А. Врон., Berlin, Wilhelm Stolzestr. bei Robert Echbermann—Mk. 500.

Вронске, Berlin-Charlottenburg, Roscherstr. 5—Mk. 750.

Вручевъ Алексѣй, Berlin, Mittelstr. 61 Hôtel Pavillon—Mk. 500.

Газе Теодоръ, студентъ, Bostock, Friedhofsweg Knabenschule.

Галберштадтъ Элла, Niederschönhausenb. Berlin, Lindenstr. 15—Mk. 600.

Гальперинъ C., Berlin, Hôtel Prenzlauer Hof Prenzlauerstr. 16—Mk. 500.

Гальперштейнъ Анюта, Berlin, Spandauerstr. 31—Mk. 200.

Гамбургеръ Леопольдъ, Berlin-Charlottenburg, Leibnitzstr. 43— Mk. 1000.

Гандинъ Эммануилъ, Berlin, Augsburgerstr. 48 Pension Winkler—Mk. 100.

Гансенъ Минна, Berlin, Am Circus 6—11 b. Patzold—Mk. 200.

Гарри, Berlin, Nix Hôtel Klosterstr. 43—Mk. 100..

Гаско Александръ, Berlin, Sigmundshof—Mk. 100.

Гасперсонъ Софія, Berlin, Friedrichstr. 133а Pension Olow— Mk. 1000.

Гаузе Амалія, Berlin, Bernburgerstr. Privat Logis Mecklenburg-Scharlan—Mk. 600.

Гвоздевъ Алексѣй, Berlin, Charlottenburg, Lutherstr. 28 bei Schwarz—Mk. 400.

Гедике Евгеній съ женой и дочерью, Wilhelmsburg, Stampfmüllerstr. 42.

Геллеръ Марія, Berlin, Elite Hôtel—Mk. 200.


— 67 —

Гельтъ Хаимъ, Berlin - Moabit, Farmstr. .31 b. Steinberg—Mk. 400.

Гепштейнъ, Bad Kissingen, Villa Minerva—Geld.

Герасимовъ Владиміръ, Berlin Unter den Linden 63—Mk. 400.

Германнъ Б., Kolberg, Moltkestr, 12—Mk. 500.

Германъ Гершъ, Steglitz-Südende b. Berlin, Stephanstr. 23—Bei Bettenhausen—Mk. 600.

Герфордтъ, Berlin-Charlottenburg Uhlandstr. 193 bei Frau Dr. Tuchen—Mk. 500.

Герцинъ, Berlin, Krausnickstr. 2 b. Eisenstadt—Mk. 1000.

Герцкина Ева, Berlin-Karlsliorst Hatigstr. 16a.

Герчикова Марія, Berlin, Elite Hotel—Mk. 2000.

Гершбергъ, Kissingen, Hotel Wittelsbach—Mk. 2000.

Гершковичъ, Berlin, Lutherstr. 29 Pension Atlantic—Mk. 500.

Гефнеръ для Б. Блейвейсъ, Bad Kissingen, Promenadenstr.— Mk. 100.

Гинсбургъ, Berlin, Kurfürstendamm 51 Pension Schönicke—Mk. 500.

Гинсдурчъ Лея, Berlin, Linienstr. 136 b. Werner—Mk. 200.

Гиршбергъ-фонъ Захаръ, Berlin-Pankow, Florastr. 27 I-r—Mk. 200.

Гиршфельдтъ Эліасъ, Kissingen, Villa Martin—Mk. 600.

Гладштейнъ M., Berlin, Grenadierstr. 15 Pension Stud—Mk. 200.

Глазеръ X., Berlin, Kiautschaustr. b. Dr. Asch—Mk. 300.

Глясбергъ Рахель, Berlin, Dorotheenstr. 56—11—Mk. 800.

Гнеригъ г-жа при д-рѣ Мосіевскомъ, Bad Kissingen—Mk. 600.

Гозенпудтъ Б., Berlin, Landsbergerstr. 66—Mk. 500.

Голодецъ Веніаминъ, Berlin, Schiffbauerdamm 3 bei Frau Reiche—Mk. 2000.

Гольмштремъ K. Berlin, Münchenerstr. 49 bei Frau Siri Fischer Schneevoigt—Mk. 500.

Гольдштейнъ Л. M., Berlin - Charlottenburg, Augsburgerstr. 43 b. Wenzel—Mk. 1000.

Горрвицъ Сарра, Berlin, Dorotheenstr. 56—11 b. Flissikowski—Mk. 500.

Гордонъ Максъ, Bad Liebenstein, Sanatorium—Mk. 2000.

Гореликъ Энта Расса, Berlin, Mittelstr. 48 Aachener Hof—Mk. 500.

Горенштейнъ Мендель, Berlin, Oranienburgerstr. 26—Mk. 1000.

Горенштейнъ Мендель, Berlin, Oranienburgerstr. 26—Mk. 2000.

Горовіеро Исаакъ, Berlin, Friedrichstr. 131 b. Brandt—Mk. 3000.

Горовичъ Исаакъ, Berlin, Friedrichstr. 131 b. Brandt—Mk. 7000.

Городецкая Роза, Петербургъ, Баденъ-Баденъ, Petersburgerhof.

Городецкій Михаилъ, Berlin, Luisenstr. 31 b. Arndt—Mk. 2000.

Горштейнъ Беръ, Kissingen, Parkvilla—Mk. 5000.

Готлибъ, Berlin, Geisbergstr. 21 Kurpension Natan—Mk. 2000.

Грановскій Израилъ, Kissingen, Hôtel Wittelsbach —Mk. 200.


— 68 —

Гринблатъ В., Berlin, Auguststr. 84—Мк. 200.

Гринбергъ, Kissingen, Maxstr. 26 b. Hahn—Rbl. 300.

Гринбергъ Фанни, Mittelstr. 24, Berlin.—Mk. 600.

Грихилесъ В., Berlin, Prenzlauerstr. 16 Hôtel Prenzlauerhof— Mk. 1000.

Гродницкій, Kissingen, Hemmerichstr. 10—Mk. 300.

Грунландтъ, Berlin - Charlottenburg, Kurfürstendamm 32 bei Weber—Mk. 200.

Гугель Л., г-жа, Berlin, Mittelstr. 48 Hôtel Aachener Hof—Mk. 300.

Гугель Израилъ, Berlin, Mittelstr. 48 Aachener Hof—Mk. 400.

Гуменикъ Фанни, Hôtel Koltun Dragonerstr. 15—Mk. 300.

Гурвичъ, Berlin-Charlottenburg, Windscheidstr. bei Olga Melcheker—Mk. 100.

Гуріонъ Михалина, Berlin, Schiffbauerdamm 14—Mk. 500.

Гурманнъ Этль, Berlin, Dragonerstr. 6a b, Alter—Mk. 100.

Гурмитцъ Эдель, Berlin, Artilleriestr. 28 Pension Gorodeki — Mk. 100.

Гуронцъ, Berlin, Molkenmarkt 1—Mk. 200.

Гусаревскій Альфредъ, Berlin, Hôtel Hohenzollern.—Mk. 100.

Гуттеръ Б., Kissingen, Salinestr. 9-b Mack.—Mk. 300.

Гутшейнъ Паулина, Berlin, Hedemannstr. 5. Hôtel Stadt Dresden— Mk. 400.

Гущанская Лія, Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 50.

Давидовичъ Б., Berlin, Heiligegeiststr. Goldene Gans—Mk. 200.

Давидовичъ Морицъ, Berlin, Hôtel Goldene Gans Heiligegeiststr.—Mk. 500.

Дайновъ, Berlin, Uhlandstr, 151—Mk. 500.

Даръ, Berlin, Auguststr. 5 hei Rothenberg—Mk. 300.

Дашарскій Томасъ, Berlin, Grosse Hamburgerstr. 15—Mk. 600.

Дворинъ Мендель и Хая, Berlin, Artilleriestr. 32 b. Frau. Stamm—Mk. 50.

Демьяновъ и Лашкаревъ, Berlin, Mittelstr. 61 Hôtel Pavillon—Mk. 1000.

Деренговскій Владиславъ, Berlin, Koppenstr. 97—Mk. 6000.

Диненсонъ, Berlin, Bernburgerstr. 19—Mk. 600.

Диненсонъ, Berlin, Grenadierstr. 1 Hôtel Zucker—Mk. 600.

Длугацъ д-ръ, Berlin—Charlottenburg Leibnizstr. 21 —Mk. 2000.

Доброборскій Исаакъ, Berlin—Charlottenburg., Leibnizstr. 44 b. Gnass—Mk. 100.

Добровольская Софія, Berlin, Johannisstr. 4 Marian Peus— Mk. 300.

Добровольская Лизетта, Berlin — Charlottenburg Englischeste 26—Mk. 500.

Добрый Алекс., Berlin, Münchenerstr. 12—Mk. 2000.

Доливо-Добровольская Анна, Berlin, Friedrichstr. 135a Pension Fr. Cleff—Mk. 500.

Доливо-Добровольская Вѣра, Berlin, Friedrichstr. 133a Pension Fr. Orloff—Mk. 500.


— 69 —

Долматовскій Іосифъ, Kissingen, Villa Elga—Mk. 2000.

Доманскій Сигизмундъ, Berlin, Halleschestr. 17—Mk. 2000.

Дорнбровскій инж., Rostock Friedhofsweg Knabenschule.

Дришенко Наталія, Berlin, Marienstr. 18 bei Reinfeldt — Mk. 300.

Дроздовъ Борисъ, Berlin—Charlottenburg Königsweg 59— Mk. 1000.

Дубинъ, Berlin, Borsigstr. 15—Mk 100.

Дубровенскій, Berlin, Grenadierstr. 32—Mk. 450.

Дуванъ Бетти, Berlin, Mittelstr. 44b b. Schulz—Mk. 500.

Дукштейнъ Анна, Berlin, Halleschestr, 6 b. Wegner—Mk. 300.

Думинъ-Слепцъ фонъ, Berlin—Westend Ulmenallee 35—Mk. 1000.

Дюроппъ, Berlin, Hôtel Cumberland—Mk. 500.

Дыбровская Аміела, Berlin Wilhelmsstr. 119/120 Freindeinheim V. Gersdorf—Mk. 1000.

Эвронъ Груня, Berlin, Linienstr. 136—Mk. 200.

Эдуардъ, Berlin—Charlottenburg Englischestr. 26 Pension Pfalzburg—Mk. 200.

Езерскій, Wilhelmsburg, Bellevue.

Екель А., Berlin, Neue Ansbacherstr. 8—Mk. 600.

Экстеръ, Berlin, Hôtel Coburg № 75—Mk. 2000.

Эльмеке Гедвига, Berlin, Köthenerstr. 32 Pension Lobiaty— Mk. 600.

Эмануэль Роза, Berlin, Landsbergerstr. 85 Wohn. Schlamm— Mk. 200.

Энгельне Катя, Berlin, Hospiz im Centrum Holzgartenstr.

Эпштейнъ Соломонъ, Berlin— Charlottenburg Waitzstr. 10— Mk. 500.

Эпштейнъ, Berlin—Charlottenburg Knesebeckstr. 77 b. Zesch— Mk. 300.

Эпштейнъ Нина, Berlin, Artillerieste. 12 Pension Lewy— 4 Mk. 1200.

Эпштейнъ Ф. инж., Berlin — Charlottenburg Kantstr. 96 b. Gabl.—Mk. 1000.

Эрдманнъ Анна, Kissingen, villa Piliartz—Rbl. 1000.

Эрнъ Марія, Berlin, Köthenerstr. 43—Mk. 50.

Ерухимъ, Berlin, Neustadt Kirchstr. 3 Pension Krüger — Mk. 200.

Ершауеръ A., Bad Oeynhausen—Mk. 500.

Eшe Августъ, Berlin, Dessauerstr. 13 b. Frau Shadeberg— Mk. 142.

Ейзенфельдтъ г-жа, Kudova Villa Grunwald—Mk. 400.

Эйзнеръ Марія, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 29—Mk. 1000.

Эйнисъ В. д-ръ, Berlin, Hospiz im Centrum Holzgartenstr.— Mk. 3000.

Жетти Георгъ, Berlin—Neukölln, Am Wasser 23 bei Pane— Mk. 200.


— 70 —

Жидловская Леокадія, Berlin, Bernburgerstr. 85—Mk. 500.

Заблудовскій Веніаминъ, Berlin, Rosenheimerstr. 21—Rbl. 200.

Завадскій Сигизмундъ, Berlin, Hotel Hohenzollern.—Mk. 800.

Загкеймъ Исаакъ, Berlin, Hotel Reichskrone—Mk. 1000.

Загкеймъ, Berlin—Schöneberg, Rosemheimerstr. 5—Mk. 500.

Закгейнъ Наталія, Berlin, Oranienburgerstr. 26 Hotel Nisselbaum—Mk. 25.

Заіончковскій тайн. совѣт., Rostock.

Зайцева Лидія, Berlin—Charlottenburg, Knesebeckstr. 29 Pension Zwick.—Mk. 75.

Заксъ Альбертъ, Berlin—Halensee, Augusta Victoriastr. 7— Mk. 16000.

Залеманъ, Berlin, Luisenstr. 25 Pension Schröder—Mk. 1000.

Залкина Ревекка, Kolberg, Linden Allee 13—Mk. 400.

Залкиновичъ X., Berlin—Charlottenburg, Suarezstr. 6 b. M. Reisin.—Mk. 50.

Залудковскій Илья, Berlin, Auguststr. 88 b. Müller—Mk. 300.

Запорожцевъ I., Berlin, Zimmerstr. 43 Sächsischer Hof— Mk. 200.

Заржевская Дора, Berlin—Birkenwerder, Albertallee bei Frau Daliasch—Mk. 200.

Зарцевскій X. Л., Birkenwerder bei Berlin, Albertallee b. Frau Dallasch—Mk. 500.

Зарина Дебора, Berlin, Luisenstr. 31 b. Arndt—Mk. 800.

Зейтманъ Фанни, Berlin, Philippstr. 13a b. Heher—Mk. 300.

Зеликинъ E., Berlin — Charlottenburg. Kleiststr. 32 Pension Zacharias—Mk. 700.

Зелькинъ Люба, Berlin — Charlottenburg. Kastanienallee 27 bei Helene Block—Mk. 1800.

Зиверсъ графъ, Rostock.

Зильберманнъ Гиршъ, Berlin, Auguststr. 84—Mk. 1000.

Зильбербрандтъ Давидъ, Berlin, Rosenthalerstr. 29 b. Linck— Mk. 250.

Зильберманъ Илья, Berlin, Niebuhrstr. 66—Mk. 300.

Зингеръ Давидъ, Berlin—Charlottenburg. Kantstr. 70 b. Herzberg—Mk. 5000.

Зисманъ Жанета, Berlin—Charlottenburg. Leibnitzstr. 43 Per Adr. Leopold Hamburger.

Злучъ Раиса, Kissingen, Hartmannstr. 1—Mk. 1000.

Золотовъ, Berlin, Elite Hötel—Mk. 1000.

Зоненбергъ Каролина, Berlin, Philippstr. 21—Mk. 5000.

Зонія Роза, Анна (Sonia), Berlin—Charlottenburg, Wielandstr. 38 b. Eiger.—Mk. 1200.

Зоркинъ, Berlin, Friedrichstr. 127—Mk. 1500.

Ибераль Эсфирь, Berlin, Linienstr. 50 Fr. Weissingen — Mk. 200.

Ивашенцовъ Глѣбъ, Berlin Latherstr. 28 b) Schwartz—Mk. 300.


— 71 —

Илунцъ, Coethen Anh. Friedhofstr. 25— Mk. 200.

Ингаль Клара, Berlin, Hôtel Reichskrone Neustädtische Kirchstr. II—Mk. 500, 1000, 200.

Іофе Лейзеръ, Шевель, Friedrichroda i) Türingen b) Dr. med Kurt Bieling—Mk. 1000.

Іоффе Вольфъ, Berlin, Charlottenburg Dahlmanstr. 26 Pension Grosser—Mk. 1000.

Ицковичъ Яковъ, Berlin, Marsiliustr. 18 b) Schultz—Mk. 600.

Каганъ, Berlin, Linienstr. 146 bei Tinkowski—Mk. 1500.

Каганъ Яша, Berlin, Mittelstr. 44 b. Frau Kökeritz—Mk. 1200.

Кагау Анна, Berlin, Königgrätzerstr. 109—Mk. 1200.

Кадишъ Эстеръ д-ръ, Berlin, Mittelstr. Hôtel Ruhland— Mk. 300.

Кадушинъ, Berlin, Bellin Hôtel—Mk. 1000.

Калланъ Берта, Berlin, Nürnbergerstr. 69—Mk. 500.

Калеска H., Berlin, Charitestr. 3 Pension Hoeven—Mk. 600.

Каменецкая, Berlin—Charlottenburg Windscheidstr. 19 — Mk. 1000.

Каменчикъ Давидъ, Kissingen Hôtel Herzfeld—Mk. 3500.

Канелль Ольга, Kolberg, Lindenallee 10—Mk. 300.

Канторовичъ Ф., Kolberg, Lindenallee 12—Mk. 600.

Капланъ Марсель, Berlin—Charlottenburg Schlüterstr. 26 — Mk. 1000.

Каракашъ Михаилъ, Berlin, Lutherstr. 28 b. Schwartz — Mk. 1000.

Карпъ Карлъ, Berlin—Wilmersdorf, Schaperstr. 31 b. Frau Radicke—Mk. 1200.

Карповъ Мих., Кат., Kissingen, Kurhaus Lindner—Mk. 800.

Катлама Г-жа, Berlin, Schönhauser Allee 164 b. Betty Losheim.

Кауфманъ Софія, K., Kudowa, Villa Grunwald.

Кафталъ 3., Berlin, Philippstr. 21—Mk. 5000.

Кацъ-Зонеманнъ Берта, Bad Liebenstein Sanatorium Liebenstein—Mk. 7400.

Кацевичъ Мару, Berlin, Barbarossastr. 36—Mk. 100.

Кацнельсонъ Кауба, Berlin, Mittelstr. 48 Aachener Hof — Mk. 500.

Кайзерманнъ Григорій, Berlin, Schiffbauerdamm b. A. Stendel—Mk. 1000.

Квакала Проф., Berlin, Händersipstr. 14—Mk. 200.

Квахтирмейстеръ, Berlin, Kleiner Englischer Hof Mittelstr.

Кейльсонъ Стеф., Berlin—Charlottenburg, Droysenstr. 6 Wolff—Mk. 500.

Китлова Ольга, Kissingen, Hôtel Bristol—Mk. 800.

Кладомская Анна, Berlin—Charlottenburg Knesebeckstr. 29 Pension Zwick—Mk. 75.

Клейнерманнъ Іоганъ, Berlin—Charlottenburg Kantstr. 128— Mk. 500.

Клинковштейнъ, Kissingen, villa Palatia—Mk. 2000.


— 72 —

Клячко Хая, Kissingen, Hartmannstr. 1—Geld.

Коганъ B., Berlin, Grenadierstr. 40—Mk. 600.

Коганъ Іеремія, Charlottenburg. Mommsenstr. 32—Mk. 350.

Кока Абр., Kissingen. Parkhôtel—Mk. 1000.

Колчинъ Александръ, Rostock, Friedhofsweg Knabenschule.

Кольбергъ Софія, Berlin, Luisenstr. 67—Mk. 600.

Коммъ Гершъ, Berlin, Auguststr. 83 b. Tannbaum — Mk. 200.

Конъ, Berlin—Charlottenburg, Joachimsthalerstr. 21 Pension Lilienfeld—Mk. 500.

Конъ Ханузія, Регина, Berlin, Kurzestr. 11/12—Mk. 200.

Коонъ Янина, Berlin—Charlottenbiug. Grolmanstr. 52 b. Ammon—Mk. 2000.

Копелевичъ Д., Berlin — Charlottenburg, Kantstr. 49 I b. Bauer—Mk. 500.

Копельманнъ M., Ingénieur et frère, Rostock.

Копельманъ г-жа, Berlin—Schöneberg, Hohenstraufenstr. 56 b. Schlamm.—Mk. 2000.

Коппъ Маркусъ, Rostock.

Короткина Марія, Berlin, Mittelstr. Hôtel Stadt Kiel,—Mk. 1600.

Косенко Анастасія, Berlin—Charlottenburg, Knesebeckstr. 29 Pension Zwick—Mk. 200.

Косудовскій П., Kissingen, Villa Palast Kapellenstr.—Mk. 500.

Котлявъ Сарра Дав., Berlin, Hôtel Mars, Dorotheenstr. 69— Mk. 300.

Кохъ Марта, Berlin, Anhaltstr. Hôtel Wartburg—Mk. 200.

Кохановскій, Berlin, Auguststr. 26—Mk. 200.

Кочановскій Сергѣй, Rostock, Friedhofsweg Knabenschule.

Краинскій X., Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 500.

Краковская, Berlin, Schiffbauerdamm 4—Mk. 300.

Красельшикъ А., Berlin, Oranienburgerstr. 67 Sanatorium Dr. Kahn—Mk. 4000.

Кремеръ Ида, Kissingen, Villa Hedonia—Mk. 400.

Крейсъ P., Berlin, Motzstr, 85—Mk. 1300.

Кривитскій M., Berlin, Dérfflingerstr. 29—Mk. 1000.

Кривошенда Кохе, Лео, Berlin—Charlottenburg, Kantstr. 94.— Mk. 1000.

Кринскій Мотель, Berlin, Auguststr. 6—Mk. 500.

Кристалъ А., Berlin, Karlstr. 25 b. Hohmann—Mk. 600.

Кроненбергъ Э., Berlin, Greifswalderstr. 37 b. G. Heidemann—Mk. 1000.

Крысинскій Леонъ, Berlin, Hôtel Baltic—Mk. 500.

Кудрицкій, Berlin, Artilleriestr. 7 b. Schleitkorn—Mk. 500.

Кузнецовъ Сергѣй, Berlin, Lützowstr. 63 Pension Schnakenberg—Mk. 1000.

Кулищеръ Іосифъ, Berlin—Mk. 1000.

Кульдверъ Анна, Berlin — Charlottenburg Knesebeckstr. 29 Pension Zwick —Mk. 150.


— 73 —

Куръ, Berlin, Dragonerstr. 6a b/Alter—Mk. 250.

Курманъ Рахиль, Berlin, Hôtel Sanssouci, Linkstr. 37 — Mk. 500.

Куршниръ студентъ, Berlin, Neue Hochstr. 49 b. Kehe —Mk. 100.

Лаврентьева Марія, Berlin, Taubenstr. 8/9 — Mk. 400.

Ланге Иванъ, Berlin—Halensee. Johann Georgstr. 17—Mk. 200.

Лангебахеръ Зинаида, Berlin, Central Hôtel—Mk. 200.

Landeserzielmngsheim Birkenwerder bei Berlin—Mk. 1900.

Ландманнъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 400.

Ласкинъ Янкель, Berlin, Gernstr. l b, Müller—Mk. 200.

Лауферъ Мартинъ, Berlin, Alexandrinenstr. 111—Mk. 300.

Лахеръ M., Berlin — Schöneberg, Münchenerstr. 18 b. Frau Sommer—Mk. 200.

Лахеръ Габр., Berlin, Münchenerstr. 18 bei Frau Sommer — Mk. 200.

Лебедева Елизавета, Bad Kissingen Schönbornstr. Villa Julia 14—Mk. 2000.

Лебедевъ Іохимъ, Berlin, Dorotheenstr. 51 Dorotheenhotel — Mk. 200.

Лебенъ P., Berlin, Neustädt. Kirchstr. 17—Mk. 500.

Лебская О., Berlin — Charlottenburg, Dahlmannstr. 25 bei Brutzkus—Mk. 500.

Левенциглеръ Зельба, Berlin — Charlottenburg, Leibnitzstr. 20— Mk. 200.

Левенштейнъ Лили, Berlin — Augsburgerstr. 47—Mk. 1000.

Леви Анна, Berlin — Wilmersdorf Pension, Insel, Uhlandstr. 61,—Mk. 100.

Левіантъ Цивія, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel—Mk. 500.

Левинсонъ Белла, Berlin, Dorotheenstr. 54—Mk. 1000.

Левине Максъ, Berlin, Linienstr. 111 b. Dr. Meier Hildesheimer—Mk. 5000.

Левитинъ Фанни, Berlin, Mittelstr. Hôtel Dom—Mk. 1000.

Левитина Capa, Bad Kissingen, Villa Hedonia—Mk. 200.

Левъ Исаакъ, Berlin, Oranienburgerstr. 58 1—Mk. 100.

Ладенъ P., Berlin, Neustädt. Kirchstr. 17—Mk. 500.

Ледеръ Елена, Berlin, Hôtel Ermitage Weidendamm 1a — Mk. 300.

Лейнеръ, Berlin, Alexanderplatz Grandhötel—Mk. 300.

Лейтесъ Миръ, Berlin-Wilmersdorf, Eisenzahnstr. 62—Mk. 600.

Лейфертъ, Berlin, Residenz Hôtel—Mk. 1000.

Леская г-жа, Berlin, Halleschestr. 17—Mk. 5000.

Лески Іосифъ, Berlin, Hôtel Hohenzollern,—Mk. 100.

Летоненъ Гельми, Berlin — Charlottenburg, Kaiserin Augusta Victoria Haus. Dr. Veppo—Mk. 300.

Лещинская Марта, Kissingen, Sanatorium Quo vadis.

Лещинская Юлія, Kissingen, Sanatorium Quo vadis.

Лещинскій Д., Kissingen, Haus Götz—Mk. 200.


— 74 —

Либерманнъ Б., Berlin, Albrechtstr. 22—Мк. 800 & Мк. 400.

Ливеръ Авр., Berlin, Luisenstr. 26—Мк. 500.

Лидская Берта. Berlin — Neutempelhof Schulenburg Ring 2 bei Herrn Lidsky—Mk. 1000.

Лилевъ Роза, Kissingen, Bambergerhaus—Rbl. 300.

Лимшина Гинда, Berlin—Wilmersdorf Kaiserallee 46 b. Kobilinski—Mk. 600.

Линетскій Г., Berlin, Prenzlauerstr. 16 Prenzlauer Hof — Mk. 500.

Линецкій, Berlin, Auguststr. 5 b. Rothenberg—Mk. 200.

Липель Гольде, Berlin, Hotel Koltun Dragonerstr. 15—Mk. 100.

Липецъ Яковъ, Berlin, Uhlandstr. 145 b. Buchhallis—Mk. 8000.

Лиссовская Ларисса, Berlin—Charlottenburg, Knesebeckstr. 29. Pension Zwieck—Mk. 100.

Лихтерманнъ Фанни, Berlin, Alexandra Hôtel Müllerstr. 16/17— Mk. 600.

Линтеръ Ш., Berlin, Artilleriestr. 36b—Mk. 500.

Ловенциглеръ C., Berlin — Charlottenburg, Lützowstr. 20 — Mk. 300.

Логвинскій Зура, Berlin, Königgrätzerstr. 109—Mk. 800.

Ложвинскій Сюра, Berlin, Königgrätzerstr. 109 Königgrätzer Hof—Mk. 800.

Лойтесъ Мееръ, Berlin—Wilmersdorf Eisenbahnstr. 62—Mk. 500.

Локшинъ Борухъ, Berlin Auguststr. 6 bei Hössner—Mk. 600.

Лошкаревъ Петръ, Berlin, Mittelstr. 61 Hôtel Pavillon — Mk. 1000.

Лукинъ Алекс., Berlin, W. 35, Steglitzerstr. 20 1—Mk. 100.

Лурье Перла, Berlin, Gneisenaustr. 6a hei Frau Peter—Mk. 800.

Луріе Давидъ, Bad Kissingen, Hôtel Garni Fischer—Mk. 1000.

Лурье Шая, Berlin, Schröderstr. 12 b. Schulz—Mk. 300.

Луріе, Berlin, Linienstr. Hôtel Odessa—Mk. 300.

Лурье Рувимъ, Berlin, Neue Grollmannstr. 6—Mk. 300.

Лустернякъ Фейга, Berlin, Hôtel Goldenp Gans Heiligegeiststr.— Mk. 300.

Любартъ M., Berlin, Kaiserallee 207—Mk. 2000.

Любина Евгенія, Kissingen, Theresienstr. 13—Mk. 400.

Любошицъ H., Berlin, Kantstr. 64 Kant Hôtel—Mk. 1100.

Любіенсъ Сара, Berlin, Klosterstr. 97 Hôtel Murbs—Mk. 50.

Масвибій Болеславъ, Rostock, Friedhofweg Knabenschule.

Мазель Іосифъ, Berlin, Barbarossastr. 36—Mk. 500.

Мазингъ Леопольдина, Berlin, Neukuelln Kaiser Friadrichstr. 96 bei Riedel—Mk. 500.

Мазо Хана Лея, Berlin, Artilleriestr. 12 Pension Lewo—Mk. 300.

Майзель Фанни, Berlin—Charlottenburg Kantstr. 139—Mk. 1000.

Майлиссе Хацкиль, Berlin, Grenadierstr. 1 Hôtel Zucker — Mk. 2000.

Макарова Анна, Berlin, Hôtel Magdeburg—Mk. 1000.

Малаховскій зубн. врачъ. Berlin. Marienstr. 25—Mk. 500.


— 75 —

Малиновъ Л., Rostock, Friedhofweg Knabenschule.

Малкина Лея, Berlin, Hotel Odessa Linienstr. 146—Mk. 400.

Маранцъ Наталія, Berlin, Charlottenburg Bleibtreunstr. 32 pension Reichert—Mk. 2000.

Марголіусъ Исидоръ, Kissingen, Villa Johana—Mk. 2500.

Маркельсъ адвокатъ съ женой и дочерью, Wilhelmsburg, Bellevue.

Марковичъ А, Bad, Oeynhausen Roonstr. 5—Mk. 500.

Маркусъ Елизавета, Charlottenburg, Suarezstr. 6 bei Herrn Reisin—Mk. 200.

Маросъ, Berlin, Hôtel Odessa Linienstr. 146—Mk. 200.

Марочникъ M., Kolberg, Lindenallee 10 bei Frau Gehrt—Mk. 400.

Марцель, Charlottenburg, Kantstr. 22b bei Bohn—Mk. 500.

Масальская Софія, Berlin, Auguststr. 84—Mk. 800.

Масіевскій д-ръ, Bad Kissingen fur Priester Schepietowski—Mk. 940.

Масиревскій, Kissingen Sanatorium Villa Quo Vadis—Rbl. 300.

Матвѣевъ Павелъ, Kissingen. Villa Altenberg—Mk. 5000.

Мееровичъ Хуна, Berlin. Mittelstr. 48 Aachnerhof—Mk. 1500.

Мейеръ, Berlin—Charlottenburg Goethestr. 13 bei Dobrovolski—Mk. 100.

Мейлаховичъ, Berlin, Auguststr. 26—Mk. 100.

Мейснеръ, Berlin—Charlottenburg Pestalozzistr. 2 bei Frau Muller—Rbl. 2000.

Меллеръ C., Berlin, Immanuelkirchstr. 3/4 bei J. Eichenberg—Mk. 300.

Менделѣева Марія, Berlin Weidendamm la Hôtel Ermitage—Mk. 500.

Мецъ Песся, Berhn, Culxhavenstr. 15 bei Frau Koth—Mk. 300.

Миличина Шая, Bad Kissingen Hemmerichstr. Villa Moebus—Mk. 200.

Минцъ Сарра, Kissingen, Villa Hahn Maxstr. 27—Mk. 400.

Мириманова Нина, Berlin — Charlottenburg Weimarstr. 28—Mk. 400.

Миримановъ Клейеръ, Berlin—Charlottenburg Weimarstr. 28—Mk. 2400.

Михалинскій, Bad Kissingen Villa Minerva.

Михалковичъ, Berlin, Albrechtstr. 22—Mk. 300.

Михельсонъ Борисъ, Berlin, Kaiserallee 142—Mk. 1000.

Михтейсъ Эмма, Berlin Wilhelmstr. 10 Fröbel Hospiz—Mk. 50.

Моисеевъ P., Berlin, Philippstr. 13a bei Frau Cesar—Mk. 400.

Мола, Charlottenburg, Englichestr. 26 Pension Pfalzburg—Mk. 200.

Моринскій M., Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa Tinkovski Mk. 700.

Морошовскій M. K., Bad, Oeynhausen West-Korso 7—Mk. 800.

Мростъ Мулвина, Charlottenburg 2—Mk. 3000.

Муромцева Елена, Berlin, Auguststr. 69 bei Kirchen—Mk. 400.


— 76 —

Мушкинъ Вульфъ, Berlin, Hedemannstr. 5 Hotel Stadt Dresden—Mk. 1000.

Мѣдвисъ Гиттель, Kissingen, Rheingoldvilla— Mk. 200.

Мюллеръ Адольфъ, Berlin, Hôtel Sanssouci—Mk. 200.

Молштейнъ Злата, Charlottenburg, Gisebrechtstr. 18b Fischler— Mk. 500.

Надгорный, Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 300.

Надель Абрамъ, Berlin—Charlottenburg, Momsenstr. 18—Mk. 400, 300, 500, 200, 600.

Найгаузенъ Ксенія, Berlin, Auguststr. 92—Mk. 200.

Найеръ Израиль, Berlin, Berchtesgadenerstr. 38 b) Weisbrot— Mk. 300.

Нарбековъ Хасанбекъ, Berlin—Charlottenburg, Gevinusstr. 19a b) Simon—Mk. 200.

Натансонъ Юлія, Berlin, Hardenbergstr. 27a—Mk. 700.

Нейлэндесъ, Berlin, Alte Jacobstr. 48—Mk. 50.

Нейфельдъ, Berlin, Neue Königstr. 60 b) Chima & Hate— Mk. 50.

Нерославскій, Berlin, Auguststr. 5 Rothenberg—Mk. 500.

Нестель Елизавета, Stuttgart. Urbanstr. 56—Mk. 3000.

Низенсонъ Феофила, Kudowa, Villa Grunwald—Mk. 600.

Нике Левъ, Rostock, Friedhofweg Knabenschule.

Нике Вактавъ, Rostock, Friedhofweg Knabenschule.

Новомейскій, Berlin, Königgrätzstr. 111 Pension Hofmeister— Mk. 1000.

Новоселицкая Эстеръ, Berlin, Mittelstr. 44 b) Köckeritz—Mk. 100.

Огандьянова Софія, Berlin—Charlottenburg, Suarezstr. 6 bei Herrn M. Reisin—Mk. 600.

Ойслендеръ, Berlin, Weidendamm, Hôtel Ermitage—Mk. 1000.

Оксенбергъ T., Berlin, Grenadierstr. 26—Mk. 100.

Островскій Мир., Berlin, Hôtel Odessa, Linienstr. 146—Mk. 300.

Пакшверъ Леонъ, Berlin—Charlottenburg, Gerwinusstr. 10—Mk. 3000.

Палтовъ генер. Сергѣй, Berlin, Elite Hôtel—Mk. 2000.

Пассовъ Іосифъ, Berlin, Pücklerstr. 1/11—Mk. 250.

Пастуховъ Д. A., Kissingen, Hôtel Zapf—Mk. 4000.

Пейзнеръ Михаилъ, Bad Kissingen Maxstr. 25—Mk. 100.

Пельмеръ Мендель, зубн. вранъ, Berlin, Zieglstr. 5/9 Königliche Klinik—Mk. 200.

Пеплеръ M., Berlin—Charlottenburg, Kanststr. 124—Mk. 500.

Перловицъ Берта, Berlin — Charlottenburg, Goethestr. 82 bei Gerstein—Mk. 200.

Петтершъ, Berlin, Bernburgerstr. 19—1 Pension Heller—Mk. 50.

Пилицеръ, Berlin, Georgenkirchstr. 30-a bei Hermann Cahn— Mk. 2000.

Пильцъ Эразмъ, Bad Kissinsen Hôtel Quo Vаdіs—Mk. 200.


— 77 —

Пинесъ Геня, Berlin, В. Preussiche Hof Königgrätzerstr. 7-a— Mk. 500.

Пинкусъ Марія, Berlin, Pestalozzistr. 105 bei Deichsel—Mk. 600.

Піотровская Александра, Kissingen Villa Elsa—Mk. 200.

Піоулскій Г. съ дочерью, Wilhelmsburg Bellevue.

Плате Георгъ, Berlin, Hotel Stadt Riga Mittelstr. 12/13—Mk. 600.

Платкова Софія, Kissingen, Ludwigstr. 19—Mk. 300.

Плинеръ P., Kissingen, Villa Hollaender—Mk. 200.

Подольская Шифра, Berlin, Linienstr. 141—Mk. 300.

Подуровскій Моисей, Berlin, Weidendamm Hotel Ermitage — Mk. 1000.

Познанская Жанина, Berlin—Charlottenburg, Grollmanstr. 4/5, Pension Strey—Mk. 3000.

Попова-Каракашъ Елизавета, Berlin, Lutherstr. 28 bei Schwartz—Mk. 1000.

Попова Надинъ, Berlin, Hospietz im Centrum—Mk. 4000.

Почтманъ Гія, Berlin, Grenadierstr. 7—Mk. 600.

Прессманъ д-ръ, Berlin, Domhôtel—Mk. 1000.

Пржедецкій, Berlin, Mittelstr. 9/10 Klein Englicher Hof — Mk. 100.

Принъ И. P., Kissingen, Bochstr. 15 Mk.—1000.

Пруссакъ, Berlin, Hôtel Helvetia—Mk. 300, 300.

Псахинъ, Berlin, Friedrichstr. 127,—Mk. 800.

Пустинская Лура, Berlin, Dragonenstr. 6-a bei Alter—Mk. 75.

Рабиновичъ Исаакъ, Kissingen, Grand Hôtel Garni—Rbl. 1000.

Рабиновичъ Ицко, Berlin, Artilleriestr. 7 b. Schleichkorn — Mk. 600.

Радо-Михельскій P., Kissingen, Hôtel Herzfeld—Mk. 800.

Радтіевскій, Berlin, Mittelstr. 9/10 Kleiner Englischer Hof — Mk. 100.

Райгродская-Брагинская Вѣра, Berlin—Charlottenburg, Kurfürstendamm 32—Mk. 1000.

Рафайловичъ О., Berlin, Auguststr. 5—Mk. 400.

Рафайловичъ Berlin, Auguststr. 86—Mk. 400.

Рафильсонъ, А., Berlin, Behrenstr. 29—Mk. 1000.

Раффе M., Berlin, Templinerstr. 5—Mk. 1000.

Рацковскій, Kissingen, Villa Hammelmann—Mk. 100.

Рейнгерцъ Сарра, Berlin, Heiligegeiststr. 51 b. Simon—Mk. 200.

Рейновъ, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 69—Mk. 300.

Рейтманъ Альтеръ, Berlin-Tempelhof, Schulenburg Ring 2— Mk. 2000.

Рейхардтъ Эдмундъ, Berlin-Schöneberg, Habsburgerstr. 4 Pension Gaund—Mk. 3000.

Рейхманнъ, Kissingen, Bambergerhaus Maxstr.—Mk. 300.

Ретовскій Отто, Berlin, Eisenbahnstr. 28—Mk. 400.

Рывкинъ Зельманъ, Berlin, Marienburgerstr, 32—Mk. 700.

Ридзонскій Эстеръ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa — Mk. 200.


— 78 —

Риссъ Лиза, Berlin-Schlachtensee, Kurhaus Hubertus—Mk. 1500.

Рискеръ Хаимъ, Berlin, Schiffbauerdamm 3 b. Frau Reiche— Mk. 3000.

Виттенбергъ Надина, Berlin, Karlstr. 25 Pension Hohmann— Mk. 600.

Ровельманъ Эстеръ, Berlin, Thomasiusstr. 2—Mk. 500.

Розенблюмъ Леонъ, Berlin, Uhlandstr. 151—Mk. 100.

Розенперель, Berlin, Grenadierstr. 34 Hôtel Böcker—Mk. 100.

Розенфельдтъ, Kissingen, Maxstr. 26 b. Hahn—Mk. 400.

Розеншильдтъ Лейба, Berlin, Oranienburgerstr. 40/41 b. Sommerfeld—Mk. 300.

Рознаринъ, Berlin-Charlottenburg, Wielandstr. 32—Mk. 150.

Ропитъ Гано, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 28 Pension Grosser—Mk. 500.

Рубинъ, Berlin, Auguststr. 26 bei Rieger—Mk. 500.

Рубинштейнъ Анна, Berlin, Jablonskistr. 18 b. Segall—Mk. 500.

Рудницкій Александръ, Berlin, Luisenstr. 5—Mk. 100.

Рузинскій, Kissingen, Hartmannstr. 11—Rbl. 100.

Руссинъ Симша, Berlin, Linienstr. 156/157—Mk. 300.

Рутманъ Давидъ Годилъ, Kissingen, Theresienstr. 17 — Rbl. 1000.

Руціевичъ Леонъ, Berlin, Uhlandstr.—Mk. 500.

Савичъ Варвара, Berlin Charlottenburg, Knesebeckstr. - 29 Pension Zwick—Mk. 100.

Самойловичъ-Брусованскій, Berlin, Hôtel Kölnischer Hof, Friedrichstr. 129—Mk. 100.

Самуиловъ Л. Л., Bad Oeynhausen Westkorso 10—Mk. 600.

Сандовицкій Г., Berlin, Kaiserallee 200—Mk. 1000.

Сатова Ерна, geb. Wetterich, Berlin, Schiffbauerdamm b. Frau Drossier—Mk. 600.

Свишульскій, Berlin, Schellingstr. 9 Pension Raabe—Mk. 200.

Свякъ Піострова Горска, Berlin, Halleschestr. 6 b. Wegner— Mk. 400.

Сегаль Леа, Kolberg Lindenallee 14—Mk. 300.

Селикинъ Яковъ, Berlin, Marienstr. 30—Mk. 500.

Сельдесъ Яковъ, Berlin-Charlottenburg, Niebuhrstr. 66—Mk. 200.

Семенова Анна, Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstr. 29 Pension Zwick—Mk. 125.

Семеновичъ Варвара, Berlin, Schiffbauerdamm 18 Hôtel Kosmos—Mk. 1800.

Семеновичъ Екатерина, Berlin, Schiffbauerdamm 13 Hôtel Kosmos—Mk. 700.

Семеновская Ольга, Berlin, Friedrichstr. 118 Pension Rones— Mk. 300.

Сергѣевъ, Kissingen, Hôtel Rieger—Mk. 1000.

Серебряный-Ратновскій M. M., Berlin-Friedenau, Friedrich-Wilhelmplatz 2 bei Brix—Mk. 600.


— 79 —

Сикорскій Александръ, Berlin, Zimmerstr. 43, Sächsischer Hof—Mk. 300.

Симилевъ Николай, Kissingen, Grand Hôtel Garni—Mk. 3000.

Сичевская Елизавета, Berlin, Potsdamerstr. 123 IV Pension von Kenel—Mk. 3000.

Славинъ, Berlin, Auguststr. 5 b. Rothenberg—Mk. 600.

Сланкина Дебора, Kissingen, Hartmannstr. 1—Mk. 600.

Смородинскій Исаакъ, Bad Kissingen, Hemmerichstr. 7 b. Biber—Mk. 400.

Сокольская-Блуфштейнъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa— Mk. 800.

Сокольскій T., Wilmersdorf b. Berlin, Kaiserallee 46 b. Kobilinsky—Mk. 200.

Сокольскій Монта, Berlin, Neue Friedrichstr. 4—Mk. 200.

Соловейчикъ Блума, Berlin, Schiffbauerdamm 3 bei Frau Reiche—Mk. 300.

Солуха Ольга, Berlin, Oranienstr. 97a bei Meyer—Mk. 500.

Соня, Роза, Анна, Berlin - Charlottenburg Wielandstr. 38 b. Eiger—Mk. 1200.

Соркина Ханна, Kissingen, Soline 9—Mk. 200.

Соркинъ Фр., Berlin, Friedrichstr. 127—Mk. 1000.

Соферъ Эстера, Berlin Hôtel Mars Dorotheenstr. 69—Mk. 600.

Старовъ, Berlin, Hôtel National—Mk. 500.

Степанова Лина, Berlin, Geisbergstr. 38—Mk. 1000,

Стешинскій-Боудтке, Berlin-Charlottenburg, Kaiser in Augustaalle —Mk. 500.

Струппъ Марія, Berlin. Oranienstr. 97a b. Meyer—Mk. 500.

Стоеръ T. С., Kissingen für Grossmann—Mk. 100.

Сундуковъ Илья, Berlin, Dorotheenstr. 14 Hôtel Prinz Wilhelm—Mk. 1000.

Сцернихова Лейма, Bad Kissingen bei Rabbiner Bamberger— Mk. 600.

Сшурмакъ Айзикъ, Schlachtensee bei Berlin, Kurhaus Hubertus—Mk. 2000.

Тавровскій Маркъ, Berlin, Kaiserallee 222 Pension Rinkel — Mk. 2000.

Таль, Berlin, Jacobstrasse 13—Rbl. 200.

Тальновская Любовь, Berlin, Hôtel Stadt Riga Mittelstr. 12/13— Mk. 400.

Тальновскіе Аркадій и Любовь. Berlin, Mittelstr. Hôtel Stadt Riga—Mk. 300.

Танненбаумъ H., Berlin, Auguststr. 83—Mk. 200.

Танненбаумъ И., Berlin, Auguststr. 83—Mk. 200.

Таранова Марія, Berlin, Krausenstr. 16 Hôtel Hammonia—Mk. 500.

Таранова Марія, Berlin, Krausenstr. 16 Hôtel Hammonia — Mk. 500.

Тартаковская, Berlin, Grosse Hamburgerstr. 15 b. Thomas — Mk. 400.


— 80 —

Тартаковскій Сергѣй, Kissingen, Villa Minerva—Mk. 1200.

Таршишъ Map., Berlin, Hôtel Odessa Linienstr. 146—Mk. 100.

Тейтельбаумъ Ш., Berlin, Hôtel Magdeburg—Mk. 500.

Теплеръ M., Berlin—Charlottenburg, Kantstr. 124—Mk. 500.

Теръ-Арутіунова Евгенія, Berlin, Wilhelmstr. 10 Fröbel Hospiz—Mk. 200.

Топалева Маня, Berlin, Alexanderplatz, Grand-Hôtel—Mk. 500.

Топильская Софія, Berlin, Albrechtstr. 22—Mk. 1000.

Тулчинская, Berlin, Kleiner Englischer Hof Mittelstr.—Mk. 300.

Тумповская Ольга, Berlin, Karlstr. 33 Pension König—Mk. 500.

Узбашевъ, Berlin, Elite Hôtel—Mk. 500.

Уминская Берта, Berlin, Grenadierstr. 7—Mk. 800.

Унгерманъ Эдвардъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa— Mk. 300.

Урбахъ Berlin, Mittelstr. 9/10 Kleiner Englicher Hof—Mk. 100.

Урузонъ Berlin-Charlottenburg, Ansbacherstr. 37—Mk. 300.

Устругова Марія, Berlin, Hôtel Eden—Rbl. 2000.

Фабіанъ Райхеръ, Berlin, Luidpoldstr. 45—Mk. 2000.

Фаммилліанъ Клара, Berlin, Schiffbauerdamm 6—Mk. 400.

Фейвель P., Berlin-Wilmersdorf, Culmbacherstr. 7—Mk. 500.

Фейгинъ Гилька, Kissingen, Hôtel Herzfeld —Mk. 1000.

Фейферъ Яковъ, Kudova, Villa Concordia—Mk. 300.

Фельдманнъ, Kissingen Villa Bayern Hemmerichstr. 17—Mk. 1000.

Фельдманнъ, Berlin Albrechtstr. bei Blank—Mk. 400.

Фельдштейнъ Гиршъ, Berlin Friedenau Kaiserallee 123 bei Raitz—Mk. 100.

Финкельгаузъ Роза, Berlin Habsburgerstr. 13—Mk. 1000.

Финкельштейнъ P., Berlin Charlottenburg Lutherstr. 29 pension Latte—Mk. 2000.

Фихманнъ Яковъ, Berlin Schlitterstr. 50—Mk. 390.

Флауменъ, Berlin Schiffbauerdamm 6—Mk. 300.

Фокъ, Berlin Habsburgerstr. 4 pension Uhlein—Mk. 4000.

Фрадкинъ, Berlin Charlottenburg Knesebeckstr. 77b Zesch— Mk. 300.

Французъ, Berlin Friedrochstr. 127—Mk. 1500.

Фраткинъ P., Kissingen Hôtel Bristol—Mk. 800.

Фредериксъ Левъ съ дочерью, Berlin Elite Hôtel.

Френкель Дора, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 171—Mk. 500.

Фреудцель Густава, Вerlin-Charlottenburg, Droysenstr. 5— Mk. 1000.

Фридландъ, Berlin Grenadierstr. 40—Mk. 100.

Фридландъ Ицко, Berlin, Grenadierstr. 32—Mk. 500.

Фридманнъ Г-жа, Berlin.

Фридманъ Фрума, Kissingen, Hemmerichstr. 9 Villa Moebus— Mk. 200.

Фридманнъ, Kissingen—Mk. 1000.

Фридъ Сима, Kissingen—Mk. 2000.


— 81 —

Фрумина Сарра, Kissingen Salinenstr. 19—Мк. 200.

Фуксъ Яковъ, Berlin, Dragonerstr. 15—Mk. 300.

Хайкинъ Маріанна, Berlin, Judenstr. 20 b. Woyke—Mk. 300.

Хаславская Любовь, Berlin, Luisenstr. 31 b. Arndt—Mk. 1200.

Хахуссонъ Эрикъ, Berlin-Charlottenburg, Guerickestr. 13b b. Tauber—Mk. 100.

Хаютъ, Berlin, Hôtel Amster Grenadierstr. 7—Mk. 100.

Хигеръ Ц., Berlin-Halensee, Heilbronnerstr. 10 bei Schär— Mk. 100.

Хохбергъ Анна, Berlin, Motzstr. 65—Mk. 4000.

Цабнеръ, Berlin, Philippstr. 13a bei Scheibner—Mk. 100.

Цайдесъ Mopдухъ, Berlin, Lothringerstr. 99—Mk. 150.

Царевскій A. Berlin, Hindersinstr. 14—Mk. 400.

Царевскій Арсеній, Berlin, Hindersinstr. 14 Hôtel Riedel— Mk. 10.

Цвобель, Bad Oeynhausen, Westkorso 7—Mk. 400.

Цельзовичъ Давидъ Berlin, Hedemannstr. 5 Hôtel Stadt Dresden—Mk. 2000.

Цельмъ Герда, Berlin, Dorotheenstr. 22 Hôtel Prinz Heinrich— Mk. 2000.

Цельмъ Фридрихъ, Berlin, Dorotheenstr. 22 Hôtel Prinz Heinrich—Mk. 3000.

Цетлинъ Бася, Berlin-Schöneberg, Hohenstaufenstr. 56—Mk. 400.

Циттеръ Berlin, Elsasserstr. 75 b. Lipstadt—Mk. 500.

Циціановъ Марія, Berlin, Steglitzeretr. 20 Pension Bredow— Mk. 300.

Цокальскій Феликсъ, Kissingen, Sanatorium Quo vadis—Mk. 500.

Цоллеръ Вильгельмина, Berlin, Schiffbauerdamm 14—Mk. 500.

Цудаловичъ Мина, Berlin, Auguststr. 5 b. Rotgenberg—Mk. 2000.

Чарпомская Елена, Berlin, Dorotheenstr. 34. Pension Betz — Mk. 2000.

Чепкина Марія, Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstr. 29 Pension Zwick—Mk. 125.

Черкасъ Сруль, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 33 11— Mk. 1000.

Черникова Вѣра, Baden-Baden, Petersburger Hof.

Черникова Рухла, Berlin, Motzstr. 65—Mk. 2000.

Черномордикъ Ольга, Berlin, Goethestr. 66 b. Drumke—Mk. 2500.

Чернуховская Хая, Berlin, Linienstr. 146 b. Kinkowsky—Mk. 200.

Чертовъ Berlin-Charlottenburg, Bayernallee 43 b. Kanarek— Mk. 2000.

Чечикъ Іосифъ, Berlin, Grenadierstr. 40—Mk. 1000.

Шапира Эсмаръ Бруха, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa— Mk. 600.


— 82 —

Шапиро Лиза, Berlin, Mittelstr. 48 Aachener Hof—Mk. 500.

Шапиро Вейла, Kissingen, Palast Villa—Rbl. 200.

Шварцъ Хава, Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 50.

Шварцштейнъ Айзикъ, Berlin, Munchenerstr. 18—Rbl. 500.

Шварцштейнъ Лота, Berlin, W. 30 Rosenheimerstr. 21—Mk. 600.

Швейцеръ Фанни, Berlin, Kurfürstendamm 51 Pension Schoenikke—Mk. 500.

Шейхетманъ Ioc., Berlin, Friedrichstrasse 131b—Mk. 300.

Шенъ Ольга, Berlin, Luitpoldstr. 35 b. Frl. Nordmann— Mk. 400.

Шерешевская Берта, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel — Mk. 500.

Шерешевскій I., Berlin, Goethestr. 73/11—Mk. 400.

Шерешевскій Барухъ, Kissingen, Villa Palatia—Mk. 600.

Шерешевскій Исаакъ, Berlin, Coethestr. 70 b. Tetzlaff — Mk. 400.

Шидаровская Антон., Berlin - Charlottenburg, Augsburgerstrasse 27 Pension Cenibus.—Mk. 100.

Шильдкрутъ A., Bad Oeynhausen Roonstr. 5—Mk. 1000.

Шиндельманъ Женя, Berlin, Hôtel Mars Dorotheenstr. 69— Mk. 500.

Шиферъ Софія, Agnetendorf bei Frl. Elise Hönsger—Mk. 600.

Шифферъ Фани, Berlin-Wilmersdorf Pension Jnsel Uhlandsstrasse 61—Mk. 300.

Шкловскій Ицекъ, Berlin, Lothringerstr. 99—Mk. 100.

Шлехтеръ Вѣра, Berlin, Central Hôtel—Mk. 200.

Шмаіонокъ Хасса, Berlin, Dragonerstr. 6a b. Alter—Mk. 100.

Шмаргонеръ Элла, Berlin-Charlottenburg, Leibnizstr, 20— Mk. 150.

Шмишкисъ Фредерика, Berlin, Mittelstr. 36—Mk. 100.

Шневейсъ, Kissingen, Villa Gertrudis—Mk. 200.

Шнейдеръ Ехиль, Kissingen, Promenadenstr. 2—Rbl. 500.

Шалмянскій Рафальсонъ, Berlin-Charlottenburg, Stuttgarterplatz 11 b. Baneth—Mk. 600.

Шостацкій Глѣбъ, Berlin, Oranienburgerstr. 45 Pension Gutmann—Mk. 300.

Штельбейнъ Анна, Berlin, Friedrichof Friedrichstr.—Mk. 1000.

Штернъ Гансъ, Berlin-Wilmersdorf Pension Pragerplatz 4a— Mk. 5000.

Штейнбергъ Таубе, Berlin, Bergmannstr. 9—Mk. 600.

Штейнкалкъ Пелагія, Berlin, Hôtel Goldene Gans Heiligegeiststrasse—Mk. 300.

Штенбергъ, Berlin, Grossbeerenstr. 33 b. Fischer—Mk. 1200.

Штиллерманъ Гите, Berlin, Artillereiestr. 12 Pension Levi— Mk. 1200.

Штокманъ, Berlin, Uhlandstr. 53—Mk. 100.

Штокманъ, Berlin, Uhlandstr. 53—Mk. 200.

Штольбергъ, Berlin, Hôtel Westminster—Mk. 4500.


— 83 —

Шульманъ Рахиль, Berlin, Central Hôtel—Mk. 2000.

Шуравина Лейба, Berlin, Hôtel Koschei Motzstr. 78—Mk. 1000.

Шустеръ Лео, Berlin, Claudiusstr. 14.

Ювилеръ Вольфъ, Berlin, Marienstr 13—Mk. 1000.

Яатиненъ Арно, Berlin, Schöneberg Ufer 36a bi Johanson—

Mk. 100.

Якесдергъ Песя, Berlin, Luisenstr. 146 b. Laberar—Mk. 400.

Яковлева Софія, Berlin, Central Hôtel—Mk. 1000.

Якоби Лейкандъ, Berlin, Krausenstr. 6—Мк. 1500.

Якобсонъ C., Ostseebad Kolberg Linenalle 10 b. Gehrt—

Mk. 200.

Якубовичъ Люція, Berlin, Charlottenbnrg Dahlamanstr. 26 Pension Grosser.—Mk. 200.

Якубсонъ В. P., Bad Siebenstein Sanatorium Siebenstein— Mk. 4000.

Янкелевичъ Анюта, Berlin Stargarderstr. 53 b. Bewersdorf— Mk. 600.

Янкъ, Berlin-Charlottenburg, Nlirdbergerstr. 22 b. Lhindler.

Яронъ, Kissingen, Hôtel Buedel—Mk. 800.

Яффе Хая, Berlin, Dragonerstr. 6a—Mk. 50.

Находятся въ Ростокѣ (телеграмма 12 Августа) Knabenschule.

Абесгансъ г-жа съ сыномъ и племянникомъ.

Айзенштейнъ Маркусъ.

Богдановъ Александръ съ женой Полиной Бондаревъ Ивель.

Борнштейнъ С.

Бѣльскій А.

Войлеръ Шулимъ.

Ганельтъ Г.

Гуревичъ С.

Добкины семья.

Ерпенскевы Моисей и Элія.

Знаменскій Сергѣй.

Калифъ Хія.

Карасюкъ Ф.

Каспаровъ Михаилъ и Елена.

Каценельсонъ Борисъ.

Каченовскій Сергѣй, юристъ.

Книповичъ Б.

Койлнъ Минашъ.

Коленскій Стефанъ.

Коппъ Маркъ.

Крамской Борисъ.

Кречмаръ Л.


— 84 —

Круглый Мордко.

Куповскій Соломонъ.

Кушниръ Давидъ.

Лану А.

Лаппертъ Наумъ.

Лапидусъ Айзикъ, Авраамъ.

Лебенсонъ съ женой.

Лейкинъ Абрамъ.

Лейкинъ М.

Ловцовъ Викторъ.

Лонжинъ.

Лопатинскій Г.

Лурье Б.

Майзель Цаико.

Майринъ Евнинъ.

Нейфахъ.

Пенскій К.

Плате Александръ.

Пинхосъ.

Рабиновичъ Михаилъ.

Ратгаусъ I.

Рейссеръ Авраамъ.

Ривкиндъ Вульфъ.

Рубинштейнъ Рудольфъ.

Рухадзе.

Садецкій-Крутогоровъ А.

Сайкинъ Иванъ.

Сванидзе Георгій съ женой Вѣрой.

Свердель Симонъ.

Слуцкій или Слуцкая Идель.

Старошкловскій Іосифъ.

Трапезундцевъ К. съ женой.

Уллмеръ Карлъ.

Уманскій Соломонъ.

Фролкинъ.

Хуммель Вильгельмъ.

Шварцманъ Л.

Шейфицъ С.

Эппъ Генрихъ, врачъ.

Эфросъ съ женой.

Свѣдѣнія отъ 14 Августа.

Абрамовичъ, Berlin, Friedriclistr. 181 d—Mk. 400.

Абрамовичъ Яковъ, Berlin, Grenadierstr. 12b. Salomon—Mk. 100.

Авиновицкая Эвелина, Berlin, Kleiststr. 27—Mk. 1000.

Авштрейсъ Берта, Berlin, Schiffbanerdamm Orient Hôtel— Mk. 200.


— 85 —

Акивитонъ Самуилъ, Bad, Liebenstein Sanatorium Liebenstein—Mk. 4000.

Андреевская г-жа, Excellenz, Berlin-Schlachtensee, Friedrich-Wilhelmstr. 45.

Андреевъ Павелъ д-ръ, Dresden, Wienerstr. 11 Pension Than— Mk. 600.

Апатовская Любовь, Berlin, Rankestr. 23 b. Cuttmann—Mk. 250.

Арлендеръ Альфонсъ, Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 63 b. Schmidt.

Ароновъ Яковъ, Berlin - Charlottenburg, Goethestr. 87 b. Beseke—Mk. 2000.

Ароновичъ Двойра, Berlin - Charlottenburg, Savigny Platz 13—Mk. 600.

Ароновскій I. Berlin, Artilleriestr. 21 b. Heykmann—Mk. 400.

Аронсонъ, Berlin-Charlettenburg, Schlüterstr. 48—Mk. 300.

Ачарканъ докторъ.

Бабицкая Юдифь, Berlin-Charlottenburg, Savigny Platz 13—Mk. 500.

Бакетанскій, Kissingen, Haus Neumann—Rbl. 1000.

Бальбиндеръ, Berlin, Grenadierstr. 14 b. Bachrach—Mk. 200.

Банде Фроня, Bad, Kudowa Patrizierhaus—Mk. 300.

Барадановъ Петръ, Kissingen, Preussischer Hof Ludwigstr.— Mk. 2400.

Барашъ Мерка, Kissingen, Villa Fortuna—Mk. 500.

Бауеръ Константинъ, Berlin-Charlottenburg, Joahimstalerstr. 33 b. Krause—Mk. 1000.

Безмозгій, Berlin, Artilleriestr. 21 b. Heymann—Mk. 200.

Безчинскій Веньяминъ, Berlin, Hôtel Fridrichshof—Mk. 1000.

Бергсонъ Эдуардъ, Kissingen, Quo Vadis— Mk. 500.

Берензонъ г-жа, Berlin, Halensee Johann Georgstr. 2 — Mk. 600.

Берковица Софія, Baden-Baden, poste restante.—Mk. 600.

Борландъ Пейсохъ, Berlin - Charlottenburg, Roschestr. 14 b. Benecke Finkelstein—Mk. 900.

Берлинъ жена д-ра, Berlin, Geisbergstr. 39 b. Loch—Mk. 2000.

Берманъ Маркусъ, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel— Mk. 300.

Берманъ Яковъ, Berlin, Sigmundhof 3 b. Buchstedt—Mk. 500.

Бештерманъ Шайа, Kalkreuthstr. 11—Mk. 500.

Бейерле Александръ, Kissingen, Villa Liebeskind—Mk. 1000.

Бейнимовичъ Роза, Berlin, Greisbergstr. 39 Loch—Mk. 3000.

Біалеръ Израиль, Berlin, Elsasserstr. 45 b. Lipstadt — Mk. 3000.

Бикова, Berlin, Friedrichstr. 105 A. Vik—Mk. 100.

Бишковичъ Анна, Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 500.

Блугерманъ Раиса, Berlin, Pariserstr. 4—Mk. 800.

Блументаль Елизавета, Berlin, Halensee Joahim Friedrichstr. 2 b. Schreuber—Mk. 600.


— 86 —

Блохинъ, Berlin, Neue Grolmanstr. 6—Mk. 400.

Богдасаровъ, Berlin, Corneliusstr. 4a—Mk. 6000.

Бомашъ, Berlin, Luisenstr. 48—Mk. 400.

Боренштейнъ Шмуль и сынъ, Berlin, Linienslr. 5 b. Eifer— Mk. 100.

Боренштейнъ Давидъ, Berlin, Linienstr. 5 b. Eifer—Mk. 100.

Боришпольская Анна, Berlin - Charlottenburg, Sybelstr. 5 b. Aren—Mk. 1500.

Борнштейнъ Маркусъ, Bad Kudowa, Villa San Remo — Mk. 1000.

Борценко Александръ, Nauheim, Bad Hotel—Mk. 4000, 7000, 3000.

Бохенекъ M.

Бахенекъ M., Kissingen, Ballinghaus Theaterstr.—Mk. 600.

Брагинская Розалія, Berlin, Karlstr. 16 b. Cohn—Mk. 200.

Брауде Аркадій, Berlin, Hotel de Russie—Mk. 1000.

Браунъ Мартинъ, Güstrow i. Mecklenburg b. Bergei—Mk. 600.

Брегманъ Ш., Berlin, Rückertstr. 7 b. Feuerstein—Mk. 1400.

Бродская Анна, Bad Kolberg, Hôtel Grünberg—Mk. 800.

Бродскій Ааронъ, Berlin, Schiffbauerdamm 6 bei Kahal—Mk. 400.

Бродскій Давидъ, Berlin-Charlottenburg, Giesebrechstr. 19— Mk. 5000.

Брокманъ Марсель, Berlin-Moabit, Lessingstr. 39—Mk. 600.

Бромбергъ Сура, Berlin, Markgrafenstr. 417 Hôtel de France— Mk. 500.

Брохисъ Генріетта, Berlin, Rankestr. 31/32 Pension Simon— Mk. 1000.

Будейскій А., Berlin-Wilmersdorf, Pariserstr. 4—Mk. 300.

Булгакова Елена, Berlin - Charlottenburg, Gervinusstr. 12 b. Sans—Mk. 3000.

Бунимовичъ Целина, Baden-Baden, Allee Kurhaus.

Бурвассеръ Генія, Berlin-Charlottenburg, Weimarerstr. 28 b. Henicke—Mk. 1500.

Бѣлинка, Berlin, Albrechtstr. 6 Hôtel Bremerhof—Mk. 200.

Бѣлинскій C., Berlin, Artilleriestr. 12 Pension Levy b. Epstein— Mk. 1200.

Бѣляева Амалія, Bad Kudowa, Villa San Remo—Mk. 400.

Вазбуцкій, Berlin, Marburgerstr. 13 b. Tanan.

Вакоманнъ Яковъ и Фелиція, Berlin, Kurzestr. 13 Przedecki— 4 Mk. 200.

Вантель I., Berlin, Albrechtstr. 16—Mk. 1000.

Варшивкеръ Утеръ, Bad Oeynhausen Portstr. 14 Haus Schwepe—Mk. 300.

Ватрашевскій Станиславъ, Kissingen, Sanatorium Quo Vadis— Mk. 500.

Вейблумъ, Berlin-Neucölln, Thiemannstr. 25 b. Brauer—Mk. 200.


— 87 —

Вейнбергъ, Kissingen, Villa Brunhilde— Mk. 600.

Вейнштокъ, Berlin, Grenadierstr. 17 b. Salomon—Mk. 50.

Вейсблумъ Целина, Berlin - Heucölln, Thiemannstr, 25 b. Brauer.

Вейссеръ Шамшау, Шиманъ, Kissingen, Theresienstr. Villa Maiz—Rbl. 500.

Векслеръ Фаунли, Эліасъ, Berlin, Grossfürst Alexander Hôtel 19—Mk. 500.

Веллеръ Роза, Berlin-Wilmersdorf, Duisburgerstr. 7 — Mk. 4000.

Вилостоцкая Елена, Bad Kudowa, Yilla Rbeingold—Rbl. 100.

Волчинская Люба, Kissingen, Oelmühle Rosenstr.—Mk. 500.

Волькенштейнъ И., Berlin, Dorfflingerstr. 29—Mk. 600.

Вольпертъ Симонъ, Berlin, Pasanenstr. 42—Mk. 300.

Вольперъ Симонъ, Berlin, Pasanenstr. 42—Mk. 300.

Вольфовичъ Фрейда, Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 16 11 b. Kolusinewsky—Mk. 100.

Вольфъ Эгбертъ, Berlin - Neucölln, Kaiser - Friedrichstr. 21 b. Reimann—Mk. 2000.

Вугманъ I., Berlin - Halensee, Joachim Friedrichstr. 6 — Mk. 400.

Вульфсонъ В. P., Berlin-Charlottenburg, Stuttgarter Platz 13 b. Fr. Abe—Mk. 1000.

Гавендо Самуилъ, Kissingen, Villa Daheim—Rbl. 500.

Газарабеданъ, Berlin, Hedemannstr. 3 11 bei Frauer—Mk. 600.

Галапъ Конрадъ, Ilmenau i. Thüringen, Wilhelmstr. 13 — Mk. 300.

Гальперинъ, Berlin, Lietzenburgerstr. 7 b. Ettinger—Mk. 1000.

Гарецкій Янкель, Berlin, Bayreutherstr. 7 b. Szpolanski—Mk. 300.

Гасанова Ева и Софія, Berlin-Lankwisz, b. Dr. James Fraenkel—Mk. 4000.

Гельббмумъ Яковъ, Bad Harzburg, Hôtel Parkhaus—Mk. 2000.

Гельдблюмъ Яковъ, Bad Harzburg, Parkhaus Hôtel—Mk. 1000.

Германъ Юлія, Kolberg, Roonstr. 6—Mk. 2000.

Гейманъ Франія, Berlin - Charlottenburg, Knesebeckstr. 6 b. Reimer—Mk. 200.

Гейфитцъ Марія, Berlin, Kleiststr. 27—Mk. 1000.

Гибертъ Ф., Berlin, Krausenstr. 5—Mk. 100.

Гинзбургъ, Berlin, Kurfürstendamm 51 b. Schönicke—Mk. 500.

Гинзбургъ Давидъ, Berlin, Burgstr. 20 Burg Hôtel—Mk. 100.

Гиршбергъ фонъ Захаръ, Berlin—Pankow, Florastr. 27 bei Hirschberg—Mk. 500.

Гленъ фонъ Валесса, Berlin, Lützowstr. 46 Pension Mols— Mk. 200.

Гобель Л., Berlin, Oranienburgerstr. 32 Pension—Mk. 200.


— 88 —

Голенищева-Кутузова Анна, Berlin, Schiffbauerdamm 4 F: Reinike—Rbl. 400.

Голинска, Berlin, Fasanenstr. 6 bei Vitte—Rbl. 300.

Гольдбергъ Берта, Berlin, Königin Augustastr. 21 b. Wassermann—Mk. 400.

Гольдбергъ Фанни, Berlin, Duisburgerstr. 13—Mk. 500.

Гольдманъ Эмилія, Bad Wildungen, Fürstenhof.

Гольдштейнъ, Kissingen, Villa Bayern, Hemmerichstr. 17.— Mk. 800.

Гольперъ Максъ, Berlin - Charlottenburg, Holzendorfstr. 19 Gartenhaus b. Knol—Mk. 200.

Горелику, Berlin, Rosenthalerstr. 23 b. Schmidt—Mk. 1000.

Горвидъ M., Berlin, Albrechtstr. 6—Mk. 200.

Горвицъ Евгенія, Baden-Baden, Pension Handloser.

Гордонъ Маркъ, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstein — Mk. 2000.

Горницкій, Kudowa Kr. Glatz, Villa Eduard—Rbl. 200.

Горонъ Гисса, Berlin-Charlottenburg, Savigny, Platz 13 — Mk. 500.

Горохова Марія, Berlin, Spanische Botschaft—Mk. 1000.

Готтесманъ Антуанета, Berlin-Lankwitz b. Dr. James Fraenkel—Mk. 2000.

Гофманнъ Юлія, Berlin, Steglitzerstr. 65 11—Mk. 400.

Гофштовичъ Берта, Kolberg, Woldenfelsstr. 7.

Гревинскъ фонъ, г-жа, Göttingen, Reltstallstr. 1 p. Adr. Baron von Block—Mk. 2000.

Гринбергъ, Helleran, Pensions Haus—Mk. 300.

Грицикъ Гершко, Kissingen, Ludwigstr. 19 b. Bremer—Rbl. 4000.

Гросгликъ Софія, Berlin, W. 50 Rankestr. 31 Pension Simon— Mk. 200.

Грюнбергъ Жанна, Berlin, Louis -Landsberger Romintenerstr. 28—Mk. 300.

Грюнбергъ Феля, Berlin, Elisabethstr. 3—Mk. 600.

Грюнблаттъ Анна и Сима, Berlin, Wullenweberstr. 4/5—Mk. 400.

Гудзянскій А., Berlin, Akazienstr. 6 b. Sirodkin—Mk. 150.

Гурвичъ Гольда, Kissingen, Villa Fortune—Mk. 400.

Гурвичъ Berlin-Charlottenburg, Windscheidstr. 7—Mk. 50.

Давидовичъ Э. Kissingen, Bachstr. 15—Mk. 100.

Дворкинъ, Berlin, Alberstr. 22 Kutter—Mk. 200.

Дембо Вульфъ, Berlin, Schadowstr. 4 Pension Bergemann— Mk. 1000.

Дерманнъ Генріетта, Berlin-Halensee, Hektorstr. 11—Mk. 500.

Дмитріевъ, Hellerau, Pensions Haus—Mk. 200.

Дмитріевскій Іосифъ, Berlin, Bernburgerstr. 19 111 b. Grabow— Mk. 200.

Добровольскій, Neuheim.


— 89 —

Друтовская Анна, Agnetendorf im Riesengebirge b. Frau Höniger—Mk. 1000.

Дуновичъ І., Berlin-Wilmersdorf, Karlsruhestr. 11—Mk. 400.

Душовичъ А., Berlin-Charlottenburg, Augsburgerstr. 16 Pension Barbe—Mk. 500.

Эвронъ Груня, Berlin, Linienstr. 136 b. Werner—Mk. 200.

Егіазановъ, Berlin, Hôtel Koburg—Mk. 5000.

Эдельманнъ Арнольдина, Kolberg, Hôtel Grunberg—Mk. 400.

Эйгессъ, Kissingen, Haus Neumann—Rbl. 1000.

Зйзеле Кати, Kissingen, Villa Elsa—Mk. 3000.

Эзлеръ Марія, Berlin, Schiffbauerdamm Orient Hôtel—Mk. 500.

Еккеръ, Berlin-Charlottenburg, Kaiser Augustallee 69—Mk. 100.

Екстеръ, Berlin, Hôtel Koburg—Mk. 2000.

Елерсъ, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 43—Mk. 1000.

Еліашъ, Berlin-Charlottenburg, Giesebrechtstr. 19 —Mk. 5000.

Ельбингеръ Іосифъ и Песа, Berlin, Linienstr. 50 b. Moses Gottehrer—Mk. 600.

Ельяшевичъ, Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 12 b. Jahson—Mk. 1000.

Ельцъ Людвигъ, Kissingen, Villa Schlotn—Rbl. 400.

Енгельгардтъ Вад. Пл., Kissingen.

Эпплэ Евгенія, Berlin, Lichterfelde Homeopatishces Krankenhaus—Mk. 100.

Эпштейнъ Софія, Kissingen, Villa Palatia—Mk. 700.

Эрлихманнъ Шлема, Berlin, Auguststr. 84 b. Löwy—Mk. 300.

Эрлихманнъ Шлема, Berlin, Auguststr. 84 b. Löwy—Mk. 300.

Эрлихъ И. M., Kissingen, Westendhaus—Mk. 6500.

Эрлихъ Елена, Kissingen, Villa Elsa—Mk. 1000.

Эстерсонъ, Berlin, Artilleriestr. 7 Schleichkorn—Mk. 600.

Эттингеръ Елена, Berlin, Düsseldorferstr. 48—Mk. 300.

Жирмунскій Аронъ (Shirmunsky), Berlin-Charlottenburg, Augsburgerstr. 16 Pension Barbe—Mk. 1000.

Заблудовскій X., Berlin, Königin Augustastr. 21 b. Wassermann—Mk. 500.

Заіончковскій тайн. сов., Rostock, Leonhardstr. 1—Mk. 1000.

Заксенгаусъ Эвелина, Berlin, Reichenenbergerstr. 104 b. Becker—Mk. 200.

Зегаль, Berlin-Halensee, Paulbornerstr. 91 IV—Mk. 1000.

Зегерманъ Б., Bad Wildungen, Hotel Germania—Rbl. 200.

Зерновъ, Berlin, Ziegelstr. 2 bei Frommer—Mk. 100.

Зетманнъ Фанни, Berlin, Philippstr. 13a b. Zieher—Mk. 600.

Зибенбергъ Перецъ, Burghotel, Für Grossvater—Mk. 2000.

Зильберглатъ C., Berlin, Rochstr. 3 Hotel zum Deutschen Haus—Mk. 100.

Зильберманнъ Б., Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 53/54 b. Thomas—Mk. 600.

Зильберманнъ Станиславъ, Kissingen, Grand Hôtel Garni — Mk. 3000.


— 90 —

3ильберштейнъ М., Berlin, Elsässerstr. 11—Mk. 300.

Зильфербергъ Хелла, Berlin, Köpenickerstr. 134—Mk. 2000.

Зиммотъ, Berlin, Pallasstr. 7 b. Gips.

Ивановъ генералъ съ племянницей, Frankfurt а. М. b. Dr. Spielmann.

Иконникова Елизавета, Nauheim, Savoy Hôtel—Rbl. 1000.

Іошпа Исаакъ, Bad, Oeynhausen b. Kaufmann Carl Pfeiffer— Mk. 150.

Каганъ Шеніе, Berlin, Lankwitz, Victoriastr. 48 b. Antops— Mk. 500.

Кайзерманнъ Григорій, Berlin, Schiffbauerdamm b. A. Stendel—Mk. 1000.

Калихманъ Кейля, Berlin, Bankestr. 23 b. Cuttmann—Mk. 400.

Камерштейнъ Леонъ, Bad Kudowa, bei Breslau Villa Franz— Mk. 600.

Каминецкій Хаимъ, Berlin, Novalisstr. 1—Mk. 200.

Кандамировъ, Berlin, Markgrafenstr. 14—Mk. 1500.

Канко, Berlin-Zehlendorf, Heidestr. 19—Mk. 1000.

Канъ Николай, докторъ, Berlin, Oranienburgerstr. 67—Mk. 2000.

Капланъ M., Kudowa, Villa Franz—Mk. 600.

Картушанскій Александръ, Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 3 b. Schönhof—Mk. 350.

Катцу, Berlin, Artilleriestr. 28—Mk. 200.

Кахановичъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 50.

Кахановичъ Фрида, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa— Mk. 50.

Каценельсонъ Хая, Berlin, Orent Hôtel—Mk. 200.

Келлеръ Андрей, Berlin, Mittelwalderstr. 15—Mk. 400.

Кизельштейнъ, Berlin, Dragonerstr. 26 b. Dittmann.—Mk. 200.

Клейманъ, Berlin, Grenadierstr, 14—Mk. 200.

Клипбергъ Александръ, Berlin, Hôtel Magdeburg, Georgenstr. 24—Mk. 500.

Клозенбергъ Ида, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 26 b. Grosser—Mk. 500.

Кмита Павлина, Stolpmünde an der Ostsee, Schmiedestr. 3.

Кобилянскій Аронъ, Berlin-Charlottenburg, Giesebrechtstr. 19— Mk. 5000.

Коганъ, Berlin, Linienstr. 146 b. Tinkowski—Mk. 1500.

Козарская, Hellerau, Pension Haus—Mk. 100.

Козинская, Berlin-Schlachtensee, Sanatorium Weil—Mk. 450.

Кока Рахиль, Berlin, Hotel Kiel Mittelstr. 21/22—Mk. 1000.

Колонтай, Berlin-Grunewald, Hubertus Allee 16—Mk. 1000.

Конеръ Морицъ, Berlin, Artilleriestr. 9—Mk. 2000.

Конъ Гита, Berlin, Lothringerstr. 84 b. Kuhn.—Mk. 500.

Копецъ Элеонора, Kissingen, Villa Palatia—Mk. 500.

Коппельманъ, Berlin, Hohenstauffenstr. 56 b. Schlamm — Mk. 1000.

Корабельникъ Каролина, Bad Kudowa, Villa Augusta — Mk. 1400.


— 91 —

Коренбергъ, Berlin, Grenadierstr. 14 b. Bachrach—Mk. 100.

Косарская Марія Антуанета, Kissingen, Kurhausstr. 23 — Mk. 1000.

Кочаровъ, Berlin, National Hotel—Mk. 300.

Кранцфельдъ Лиза, Berlin-Charlottenburg, Guerickestr. 31— Mk. 1000.

Кранцъ Муслили, Berlin, Augsburgerstr. 40 b. Liebenam.

Кранцъ Хелла, Berlin, Augsburgerstr. 40 b. Liebenam.

Креверъ Анна, Berlin, Schellingstr. 2 b. Turgel—Mk. 500.

Креверъ Лео, Berlin, Wichmannstr. 1 Pension Hickel — Mk. 1000.

Кронлинъ Марта, Berlin, Dessauerstr. 16 Kockel—Mk. 250.

Крошинскій, Baden-Baden, Pension Alsen.

Круглякъ, Kissingen, Villa Adelaide Dr. Bamberger—Mk. 150.

Крумингъ Августъ Вильгельмъ, Jena Unt. а. Wilhelshöhe 1— Mk. 100.

Кулаковская Песя, München, Georgenstr. 102—Rbl. 3000.

Куратовъ, Berlin, Pariserstr. 49 1—Mk. 500.

Ландау Лидія, Berlin, Kleiststr. 27—Mk. 1000.

Лапидусъ Наумъ, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Hôtel Orient— Mk. 1000.

Латернеръ, Berlin, Sigmunderstr. 3 bei Rocksteiner—Mk. 300.

Лауеръ B., Kissingen, Villa Kellermann—Rbl. 2000.

Лебедева Елизавета, Kissingen, Villa Julia, Schönbornstr. 14— Mk. 2000.

Лебедевъ, Berlin—Mk. 2000.

Лебенъ Рахиль, Berlin, Friedrichstr. 91/92—Mk. 300.

Лебенъ P., Berlin, Neustadt. Kirchstr. 17—Mk. 500.

Левенгауптъ Альма, Eckersthal 1. Harz Post Stapelhurg Villa Waldmühle—Mk. 500.

Левенсонъ Мина, Bad Elster, Sanatorium San. Rat Dr. Köhler— Mk. 2000.

Левенштейнъ Яковъ, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 24 Pension Grosser—Mk. 500.

Левинъ P., Berlin, Grenadierstr. 32 b. Oberländer—Mk. 400.

Левинъ Саломонъ, Berlin, W. 30, Motzstr. 33—Mk. 50.

Левинъ Хлононъ, Darmstadt, Waldstr. 7.

Ледерманнъ C., Kissingen, Haus Ehrlich—Mk. 2000.

Леска Анна, Berlin, Halleschestr. 17 b. Spranger—Mk. 500.

Лейнеръ Раввинъ, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel— Mk. 600.

Лейтесъ Рахиль, Berlin-Wilmersdorf, Eisenzahnstr. 62—Mk. 200.

Лейтесъ Мееръ, Berlin-Wilmersdorf, Eisenzahnstr. 62—Mk. 500.

Либерманъ, Berlin, Augustastr. 83 b. Tannenbaum—Mk. 400.

Либесманъ Гутманъ, Berlin, Neustadt. Kirchstr. Hôtel Reichskrone—Mk. 800.

Лившицъ, Berlin, Auguststr. 83 Tannenbaum—Mk. 100.


— 62 —

Линде Фридрихъ, Berlin Friedrichstr. 105b b. Sonnenberg— Mk. 2000.

Линдеръ Гиршъ, Berlin, Rückerstr. 7 b. Haupt—Mk. 400.

Линдеръ Гиршъ, Berlin, Rückerstr. 7 b. Haupt—Mk. 400.

Липсонъ Елена, Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 400.

Липшицъ, Kissingen, Haus Neumann—Rbl. 150.

Лиссовская, Berlin, Fasanenstr. 6 b. Vitte—Rbl. 100.

Лихтенбергъ Елена, Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 500.

Ловицкій Максимиліанъ, Kissingen, Sanatorium Apolant — Mk. 5000.

Логвинская Лура, Berlin, Königgrätzerstr. 109—Mk. 800.

Лольдъ Стефа, Berlin-Charlottenburg, Savignyplatz 5.

Лоте Ицекъ, Berlin, Hotel Ansbach Kaiser Wilhelmstr. 25— Mk. 200.

Луріа, Berlin-Charlottenburg, Fritschestr. 57 b. Beile.

Луріе Гута, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Orient Hotel—Mk. 500.

Лурье Шойа, Berlin, Schröderstr. 12 b. Schulz—Mk. 400.

Лундбергъ Марфа, Berlin, Nettelbeckstr. 26—Mk. 300.

Лунцъ Владиміръ, Berlin-Lankwitz b. Dr. James Fraenkel — Mk. 2000.

Лушинъ Иванъ, Berlin, Hôtel Coburg—Mk. 2000.

Маевскій Эдуардъ, Berlin. Hôtel Kosmos.—Mk. 500.

Маргуліесъ Гитля, Berlin - Schöneberg, Berlinerstr. 65 — Mk. 200.

Маркова Екатерина Андреевна, Kissingen, Villa Fasano — Mk. 1500.

Марковичъ Ааронъ, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Orient Hôtel— Mk. 500.

Марковичъ Лейбъ, Berlin, Schiffbauerdamm Orient Hôtel — Mk. 200.

Мартинсонъ Жанно, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 181 b. Sachs—Mk. 600.

Меренландеръ Изидоръ, Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 92a—Mk. 300.

Теръ-Микитичіанъ Анна, Berlin, Invalidenstr. 102 —Mk. 500.

Мильвидъ Конрадъ, Kissingen, Villa Quo Vadis—Mk. 1000.

Минковскій, Berlin, Luisenstr. Platz 1—Mk. 300.

Минце Б., Berlin, Regensburgerstr. 13—Mk. 300.

Михалевичъ Иванъ, Kissingen, Villa Elsa—Mk. 600.

Мичмикъ Клара, Hainstein Eisenach—Rbl. 700.

Мовенко Прасковья, Berlin, Spanische Botschaft—Mk. 2000.

Модилевскій Яковъ, докторъ, Leipzig, Reitzenheinerstr. 149 b. Snyders—Mk. 1000.

Монкевичъ Арведъ, Berlin-Schöneberg, Habsburgerstr. 11 — Mk. 400.

Моносонъ Леви, Blaakenheim i. Thüringen, Heilanstalt Dr. Silberstein.


— 93 —

Моргулевъ П., Bad Kudowa, Villa Edenhall — Rbl. 300 & Mk. 600.

Мундлакъ, Kissingen, Pension Vilke—Mk. 1000.

Жюнцъ Павелъ, докторъ, Kissingen, Theresienstr. Für Dr. M. Lepsinsky—Mk. 8000.

Навкевичъ Сергѣй, Berlin, Oranienburgerstr. 45—Mk. 100.

Народецкій, Berlin, Hotel Preussischer Hof—Mk. 500.

Нахимовскій П., Berlin-Charlottenburg, Lutherstr. 29 b. Latte— Mk. 200.

Наймонъ, Berlin, Friedrichstr. 118 Pension Rones—Mk. 300.

Неезе Елена, Berlin, Charlottenburg, Park Hotel—Mk. 2000.

Немировскій, Berlin, Winterfeldplatz 69 Pension Teudesky — Mk. 1000.

Нестрипке, Berlin, Oranienburgerstr. 45—Mk. 200.

Нейгебауеръ Степанъ, Berlin-Friedenau Bahnhofstr. 3 b. Wiethalz—Mk. 100.

Неймаркъ Яковъ, д-ръ фил., Bad Kudowa, Villa Grunwald— Mk. 200.

Нейфенъ Давидъ (Neufaen), Rostock, Hôtel zur Sonne — Mk. 2000.

Нипомуяцкая Фейга, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Frau Kohal— Mk. 200.

Ниспіевичъ Нисонъ, Kissingen, Bergstr. 4—Rbl. 1000.

Обенфельдтъ Луизъ, Berlin-Schöneberg, Martin Lutherstr. 57 b. Hoffstaedt—Mk. 3000.

Обершмуклеръ Марія, Berlin, Schlüterstr. 61 b. Motziosek — Mk. 4000.

Овсяницкая, Hellerau, Pensions Haus—Mk. 100.

Оппенгеймъ, Berlin, Friedrichstr. 106 b. Sonnenberg—Mk. 100.

Орлова Елизавета, Kissingen, Savoy Hôtel Dr. Hesse.

Павловскій Сергѣй, Berlin-Charlottenburg, Joachimstr. 89 Pension Walden—Mk. 1000.

Павловъ Николай, Kissingen, Kurhaus Schnabel—Frs. 1000.

Павтовская Янина, Berlin, Studentenheim Johannisstr. 4—Mk. 100.

Паризеръ Маріанъ, Berlin, Neue Königstr. 60—Mk. 50.

Пасовъ Іосифъ, инж., Berlin, Pücklerstr. 1/11—Mk. 200.

Певзуеръ Гитта, Berlin, Schilfbauerdamm Orient Hôtel 6— Mk. 200.

Перетьятковичъ, Berlin, Hotel Metropol Unter den Linden 20.

Перкаль, Berlin, Pfalzburgerstr. 10 b. Kessler—Mk. 400.

Печерскій Соломонъ, Berlin - Charlottenburg, Hebbelstr. 8 b. Martini—Mk. 400.

Пильцъ, Berlin, Grenadierstr. 14 b. Bachrach—Mk. 200.

Пинесъ Исаакъ, Berlin, Burgstr. Burg. Hôtel—Mk. 300.

Піотцковская Ганна, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel — Mk. 300.

Пирвицъ Марія, Langenschwalbach, Hôtel Stadt Mannheim.


— 94 —

Пиріянцъ Аракель, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstem— Mk. 1000.

Писуя Белла, Berlin-Widmannslust. Nienrodstr. 31 b. Peter—Mk. 800.

Позднякъ Сарра, Berlin, Hohenstauffenstr. 56 b. Schlamm — Mk. 1000.

Познеръ, Berlin - Charlottenburg, Sybelstr. 64 b. Schnitze — Mk. 200.

Поллакъ Перля, Kissingen, Hotel Ehrlich—Mk. 1000.

Прессъ Фудзъ, Дорисъ и Бернгардъ, Berlin, Hôtel Nix— Mk. 100.

Пруссакъ Михаилъ, Kissingen, Sanatorium Piek —Mk. 5000.

Прушакъ Сарра Велъ Саломея, Kissingen, Villa Piek — Mk. 2000.

Пфлугъ Робертъ, Berlin - Schlachtensee, Kurhaus Hubertus— Mk. 2000.

Рабиновичъ Малка, Berlin, Schiffbauerdamm Orient Hotel— Mk. 300.

Рабиновичъ Лидія, Berlin—Mk. 2200.

Рабиновичъ Маркъ, Berlin-Lankwitz b. Dr. Jaemes Fraenkel— Mk. 2000.

Рабиновичъ Александръ, Berlin, Karlstr. 33 b. König — Mk. 1500.

Рабиновичъ Абрамъ, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel — Mk. 300.

Раль фонъ Екатерина, Baden-Baden, Pension Blucher.

Ранке фонъ Феликсъ, Zosson, Bahnhofstr. 24 b. Wuber— Mk. 800.

Рахмилевичъ, Berlin, Beichstagsufer 3 b. Samson—Mk. 300.

Раннецъ, Berlin-Charlottenburg, Englischestr. 26.

Райгродскій Г., Bad Nauheim, Sanatorium Dr. Schönewald— Mk. 1000.

Рейнгувирцеръ Гессель, Berlin, Mittelstr. 9 Hotel—Mk. 500.

Рейнеке Конрадъ, Kissingen, Hôtel Wittelsbach—Mk. 5000.

Рейхель Аделаида, Berlin-Pankow, Breitestr. 35—Mk. 250.

Рейхель Аделія, Berlin-Pankow, Breitestr. 35—Mk. 150.

Ривлинъ Люба, Kissingen, Villa Vierjahreszeiten—Mk. 3000.

Рингъ Лейба, Berlin, Karlstr. 33 Pension König—Mk. 400.

Рклицкій Алексѣй, Berlin, Brückenallee 28—Mk. 500.

Розенбергъ, Berlin, Grenadierstr. 14 b. Bachrach—Mk. 100.

Розенблаттъ г-жа, Berlin, Kaiserallee 26—Mk. 300.

Розенблюмъ, Kudowa, Villa zur Krone—Mk. 400.

Розенбойнсъ Анна, Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 500.

Розенфельдъ, Berlin-Charlottenburg, Waitzstr. 25—Mk. 2000.

Розенфельдъ Яковъ, Artilleriestr. 7 b. Schleichgorn—Mk. 800.

Розенштадтъ Стефанъ, Berlin, Kurzestr. 8 Klopot—Mk. 300.

Розинская, Berlin-Schlachtensee, Sanatorium Weil—Mk. 500.


— 95 —

Роммъ Софія, Berlin, Wichmannstr. 1 Pension Nickel — Mk. 500.

Роску Герсонъ, Berlin, Schicklerstr. 13 b. Rosengarten — Mk. 1000.

Россельсъ д-ръ, Berlin-Charlottenburg.

Ротенбергъ, Berlin, Auguststr. 5—Mk. 1000.

Ротштадтъ Б., Berlin, Reichenborgerstr. 180 b. Felber — Mk. 200.

Рубашевъ Годль и Соломонъ, Berlin, Grenadierstr. 43 — Mk. 100.

Рубашкина Марія, Cüstrow i. Mecklenburg—Mk. 1000.

Рубенчикъ C., Berlin, Am Cirkus 8 b. Presakewicz—Mk. 200.

Рубинъ, Berlin, Friedrichstr. 127 b. Sorkin—Mk. 200.

Рыбалтовская Софія, Berlin-Lankwitz b. Dr. James Fraenkel— Mk. 1200.

Самойленко, Hellerau, Pensions Haus—Mk. 150.

Самойловичъ Моисей, Berlin, Kurfürstendamm 51 b. Hurwitz— Mk. 1000.

Сарачъ Ева, Berlin, Kurfürstenstr. 146 Pension Engels — Mk. 1000.

Сашинъ Василій, Berlin am Zirkus 8 b. Gasuzowskago — Mk. 600.

Свѣчинскій сенаторъ, съ семьей, Kissingen, Park Hôtel.

Семеновичъ Варвара, Berlin, Schiffbauerdamm Hôtel Kosmos— Mk. 600.

Сіаноцская, Kissingen, Schlapowska Prinz Regentstr.—Mk. 1500.

Смирнова Марія, Berlin, Mittelstr. 36 Norsten Hôtel—Mk. 200.

Сморгонскій Михаилъ, Berlin am Zirkus 12a—Mk. 100.

Сновска Г., Berlin-Charlottenburg, Droysenstr. 6—Mk. 200.

Соколъ У., Kudowa Kr. Glatz Villa zur Krone—Mk. 500.

Сорокина Евгенія, Bad Liebenstein Sanatorium Liebenstein— Mk. 1000.

Сошкинъ, Hellerau, Pensions Haus—Mk. 100.

Спекторъ Альтеръ, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstein— Mk. 2000.

Спекторъ Альтеръ, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstein Sanitätsrat Fülles—Mk. 2000.

Стребковъ Константинъ, Berlin, Wilhelmstrasse 114, Hôtel Stadt Halle—Mk. 1000.

Сутокскій Иванъ, Berlin, Oranienburgerstr. 45 Pension Gutmann—Mk. 300.

Таболицкая Белла, Berlin, Stralaurstr. 3-6 Pension Günter— Mk. 300.

Таминъ C., Berlin, Friedrichstr. 105b Pension Sonnenberg— Mk. 300.

Тарновская Марія, Berlin-Charlottenburg, Guericalstr. 31— Mk. 500.


— 96 —

Таубвурдель Рарія, Berlin-Charlottenburg., Uhlandstr. 197 Steinplatz—Mk. 500.

Тауберъ, Berlin, Koniggrätzerstr. Hôtel Park. 31—Mk. 200.

Таубманнъ M., Berlin, Albrectstr. 22 b. Wehde—Mk. 1000.

Тауменбаумъ Зеликовъ, Berlin, Augustrstr. 83—Mk. 200.

Тафферъ, Berlin, Wilmersdorf Uhlansdstr. 133 Gartenhaus— Mk. 300.

Тоболовскій, Berlin, Akazienstr. 6 b. Weiss—Mk. 500.

Торконовскій И. A., Berlin - Charlottenburg, Rautstr. 88 b. Zemkähl—Mb. 600.

Тофипольскій, Berhn, Kaiser Wilhelmstr. 11—Mk. 300.

Трауманнъ, Berlin, Charlottenstr. 50 Porsch—Mk. 400.

Трахтенбергъ Роза, Berlin, Rankestr. 31-32 Pension Simon— Mk. 500.

Трахтенбергъ Роза, Berlin, Rankestr. 31-32 Pension Simon— Mk. 500.

Трубецкая Анна, Kissingen Villa Elsa—Mk. 200.

Уманскій, Berlin, Dahlmannstr. 26 b. Grosser.—Mk. 1000.

Урочковскій Юліанъ, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstein—Mk. 1000—Mk. 2000.

Устругова, Berlin, Eden Hôtel— Rbl. 2000.

Уфимцева Марія, Berlin, Regensburgerstr. 13—Mk. 200.

Фай Альфредъ, Kissingen, Villa Bavaria—Mk. 800.

Фарберъ E., Berlin-Charlottenburg, Leibnitzstr. 59—Mk. 200.

Фарберъ Ольга, Berlin-Charlottenburg, Leibnitzstr. 59—Mk. 300.

Фейденштейнъ Белла, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Hôtel Orient—Mk. 300.

Фейнеманнъ Дорофея, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 153— Mk. 2000.

Фельтенштейнъ Б., Berlin - Charlottenburg, Ralkreustr. 19 b. Kure—Mk. 500.

Фильнеръ Марта, Berlin, Passauerstr. 39—Mk. 500.

Финкельштейнъ Б., Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 800.

Франкъ Іетта, Berlin, Splendid Hôtel Dorotheenstr.—Mk. 1000.

Франкъ Ицко, Kissingen, Hartmannstr. 23 b. Edmund Fella— Rbl. 400.

Франкъ M., Berlin-Charlottenburg, Momsenstr. 66 b. Carpareli—Mk. 170.

Фрейдендорфъ Луиза, Berlin, Hôtel Frankfurter Hof—Mk. 200.

Френкель Шейна Александра, Kissingen, Hôtel Bristol—Rbl. 1500.

Фрумкина Ида, Berlin, Geisbergerstr. 39 b. Zoch.—Mk. 2000.

Ханкина Двойра, Kissingen, Hartmannstr. 1—Mk. 600.

Харизоменова врачъ, Berlin-Charlottenburg, Savigny Platz Knesebeckstr. 29 b. Zwick.—Mk. 100.

Харне Мендель, Berlin, Grenadierstr. 35 b. Rothenberg—Mk. 500.

Харгинъ, Kissingen, Villa Gleisner—Mk. 800.


— 97 —

Хохловскій Лео, Berlin-Pankow. Plorastr. 27 bei V. Hirschberg—Mk. 8400.

Царковская Анна, Kolberg, Lindenallee 64 b. Frau Arendt.

Цвангъ Л., Berlin, Krausnickstr, 5 b. Alklad—Mk. 200.

Цевровскій Винцентій, Kissingen, Villa Quo Vadis—Rbl. 2000.

Цейтлинъ, Berlin, Sigmunderstr. 3 b. Buchsteiner—Mk. 300.

Циленчикъ Г., Stolpmünde an der Ostsee Schmiedestr. 3.

Чаманская Марія, Berlin, Konstanzerstr. 50—Mk. 1000.

Чатскій Г., Berlin, Holzmarktstr. 49 b. Beil—Mk. 100.

Черкасъ, Berlin-Charlottenburg, Balmonstr. 33—Mk. 2000.

Чернякъ, Berlin, Albrechtstr. 6 Hotel Bremer Hof — Mk. 800.

Четербницкая Дина, Berlin, Artilleriestr. 7 b. Schleichgorn— Mk. 600.

Чхенкелли, Berlin, Dorotheenstr. 51—Mk. 200.

Шайкевичъ, Berlin, Oranienburgerstr. 67—Mk. 500.

Шайнъ Елизавета, Berlin, Schiffbauerdamm 6 b. Ragan— Mk. 400.

Шапиро Гольда, Bad Kudowa, Villa Eduard—Rbl. 200.

Шапиро Шейна, Berlin, Schiffbauerdamm 6 Orient Hôtel— Mk. 500.

Шаттенштейнъ Левъ, Berlin, Rankestr. 22—Mk. 4000.

Шацкій Авраамъ, Kissingen, Villa Carola—Rbl. 300.

Шварцъ Авигдоръ, Berlin, Hôtel Stadt London—Mk. 50.

Швейцеръ Фанни, Bad Kudowa, Villa Prinz Eitel—Mk. 400.

Де-Шей Артуръ, Berlin, Hôtel Helvetia Mittelstr. 6—Mk. 500.

Шейнбаумъ Мордко, Berlin, Oranienburgerstr. 40/41 b. Sommerfeld—Mk. 600.

Шерешевская Евгенія, Frankfurt а. M. Pension Villa Westend—Mk. 5000.

Шерешевскій Іосифъ, Homburg, Kaiser Friedrichpromen. 29— Mk. 5000.

Шеръ Зусля, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 26 b. Grosser—Mk. 600.

Шиллингъ, Berlin-Schöneberg, Luitpoldstr. 38.

Шиллингъ Фишъ, Berlin, Friedrichstr. 135—Mk. 4000.

Шинделе Марія, Berlin, Oranienburgerstr. 45—Mk. 200.

Шкловская Белла, Kudowa, Villa Grunwald—Rbl. 250.

Шкутте, Berlin, Reinickondorferstr. 7 b. Metzdorf—Mk. 400.

Шлезингеръ Леопольдъ, Kissingen, Kurhaus Lindner—Mk. 500.

Шлейхкорнъ, Berlin, Artilleriestr. 7 für Lewin Sack—Mk. 200.

Шмелькина Анна, Berlin-Charlottenburg, Leibnizstr. 59 S. Farber—Mk. 600.

Шмелькинъ Леля, Berlin-Charlottenburg, Leibnizstr, 59 S. Farber—Mk. 200.

Шмидебергъ Фр., ст. сов., Berlin, Schiffbauerdamm 16 b. Becker—Mk. 800.


— 98 —

Шмидтъ Г., Berlin, Posenthalerstr. 28—Mk. 500.

Шолковскій, Berlin-Charlottenburg, Riehlstr. 5—Mk. 100.

Шоръ Викторъ, Berlin-Charlottenburg, Kalkreuthstr. 19 b. Kunze—Mk. 500.

Штейнбокъ Ицекъ, Berlin, Leibnizstr. 44 b. Lewinsohn—Mk. 350.

Штипельманъ Анна и Энта, Berlin, Luisenstr. 31b Hôtel Luisenhof—Mk. 1000.

Штреймъ Хана Эстра, Berlin, Alexandreplatz Grand Hôtel— Mk. 200.

Шугалъ, Berlin, Karlstr. 25—Mk. 500.

Шулкина Леонія, Berlin, Friedrichstr. 133 Pension Montiere— Mk. 300.

Шютцъ Лазарь, Berlin-Lankwitz b. Dr. James Fraenkel— Mk. 1200.

Юргенсъ, Mittweida i. Sachsen, Turnerstr. 16 K. Lerch.

Яалиненъ Арно, Berlin, Schönebergerufer 36a b. Johanson— Mk. 100.

Якубзонъ Веніаминъ, Bad Liebenstein, Sanatorium Liebenstein—Mk. 10000.

Ярославская Эсфирь, Berlin, Holsteinischestr. 31—Mk. 300.

Свѣдѣнія отъ 15-го Августа.

Аберманнъ Ольга съ 2-мя сыновьями, Baden-Baden, Langestr. 34.

Азбукинъ Дмитрій, преподаватель, съ женой, изъ Ялты, Baden-Baden, Langestrasse 34.

Альтенбергъ Александръ, Berlin, Uhlandstrasse 145 bei Mörlins—Mk. 720.

Баумбергъ, Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 48—Mk. 100.

Браунъ Эмма, Jungborn, im Harz Kuranstalt Just’s—Mk. 1000.

Бройдо Давидъ, Rostock, Navigationschule—Mk. 6000.

Бѣгунъ X., Ostseebad, Stopmünde Bargstr. 7 bei Knocko— Geld.

Вагнеръ Леопольдъ, Berlin, Schöneberg Cranachstr. 49—Mk. 500.

Бадаевъ Яковъ, Rostock, Hôtel zur Sonne—Mk. 1500.

Бадаевъ Гавріилъ, Rostock, Hôtel zur Soune—Mk. 1500.

Варшавскій Захарій, Berlin Grünstr 3—Mk. 1000.

Вейнштейнъ Израилъ, Bad Harzburg Hôtel Parkhaus—Mk. 2500.

Вигдерзехикъ, Rostock, Navigationschule—Mk. 1000.

Волнухинъ Николай, Rostock, Schulstrasse—Mk. 500.

Воловниковъ Абрамъ, Rostock, Schulstrasse—Mk. 1000.

Герцбергъ Бетти, Kudova, Villa Thalheim—Mk. 1000.

Гиршбергъ Серафима, Kissingen, Hôtel Wittelsbach—Mk. 500.

Гиршефельдъ Анна, Berlin, S. W. 48, Willhelmstr. 15 b. Libach—Mk. 500.


— 99 —

Голынскій Іоаннъ, Киссингенъ, проситъ денегъ.

Гольдарбейтеръ, Берлинъ, Испанское Посольство, проситъ денегъ.

Горвицъ Ольга, Jungborn im Harz—Rbl. 500.

Гродзенчикъ врачъ, Rostock, Navigationsschule—Mk. 2000.

Гродницкій, Киссингенъ, Hemmerigstr. 10 Seifert—Mk. 200.

Грузовичъ, Бенціонъ, Rostock, Blutstr. 17—Mk. 500.

Гурфинкель C., Bad Kudowa, Villa Franz—Rbl. 350.

Дембо Шарлотта, Berlin, Halensee Schweidnitzerstr. 16/17— Mk. 1000.

Енкинъ Борисъ, изъ Тамбова, Мюнхенъ, Испанское Консульство.

Эглихъ Ицекъ, Киссингенъ, Westendhaus Bismarkstr. 15 — Rbl. 2000, 1000, 11000.

Жесминъ Юлія изъ Тулы, Baden-Baden, Langestrasse 34.

Зебба Іоганна, Kissingen, Villa Arndt—Mk. 600.

Зоммеръ фонъ, Berlin, Kurfürstendamm 2 pensisn Gretsel— Mk. 1500.

Іофе Лейзеръ Шевель, Friedrichroda, Dr. Billing—Mk. 1000.

Калабинскій Владиславъ, Ilmenau—Mk. 100.

Капланъ, Kissingen, Palatia—Mk. 600.

Козенъ Александра, Baden-Baden, Pension Mangin—Geld.

Кіозеровскій Антонъ, Kissingen—Mk. 1500.

Конъ Самуилъ, Berlin, Charlottenburg Goethstr. 82 b. Gersten—Mk. 1000.

Крейшманъ Максъ, Berlin, Schöneberg Königstr. 16b — Mk. 2000.

Крейшманъ Эмма, Berlin, Schöneberg Königsweg 16 b. Wagner—Mk. 2000.

Левъ Евсѣй, Kissingen, Grand Hôtel Garni—Mk. 4000.

Левиссофъ Менаръ-Августъ, Berlin, W. 50 Neuhedstr. 7— Mk. 4000.

Лиліебладъ, Berlin, Steinmetzerstr. 52—Mk. 400.

Лифшицъ Еліасъ, Kissingen, Palast Villa—Mk. 1000.

Львовская Маріанна, Berlin, Linienstr. 146 b. Tongowska— Mk. 1000.

Львовъ Яковъ, Rostock, Helenenstr. 5—Mk. 3000.

Малеръ Лео, Berlin, Chlodovickstr. 26 b. Hillgert—Mk. 200.

Маркграфъ Ольга, Schwerin, in Meklenburg Lutherstr. 11 b. Graff—Mk. 1500.

Меньчиковская Надя, Rostock, Navigationsschulle—Mk. 200.

Меньчиковскій Валекъ, Rostock, Navigationsschule—Mk. 300.

Миттельманъ Рувимъ, Magdeburg, Hôtel Guericke—Mk. 500.

Моргуліесъ Николай, Rostock, Doberannerstr. 12a—Mk. 2000.

Мороховскій M. К., Oeynhausen, Westkorso—Mk. 800.

Неттельхорстъ, Berlin, Zimmerstr. 22—Mk. 2000.


— 100 —

Обуговъ Вульфъ, Berlin, Linienstrasse 146 bei Schallet Zimmer Brodsgale—Mk. 2000.

Оршанская Елена, Dresden, Reichenbachstr. 49 Frau Christidi— Mk. 1000.

Платоновы Наталія и Константинъ, Baden-Baden, Langestrasse 34.

Поллакъ I., Bad Altbeide, Villa Diand—Mk. 600.

Попова Анна Из., изъ Харькова, Мюнхенъ, Испанское Консульство.

Радина Сесилія, Kissingen, Hans Winterstein—Mk. 1500.

Ратнеръ Мееръ, Magdeburg, Hôtel Guericke Schrotdorfstr. 20— Mk. 1700.

Рецовъ Дмитрій, Blankenburg, Turingen Hôtel Schwarzatel — Mk. 2000.

Розенфельдтъ Рихардъ, Dresden, Fiechhaustr. 76.

Рубинштейнъ Фанни, Kissingen, Villa Elisabeth—Mk. 300.

Рубинъ, Berlin, Achenbachstr. 21—Mk. 400.

Салганикъ Абрагамъ, Rostock, Karlstr. 58—Mk. 1000.

Самуйловичъ M., Magdeburg, Hôtel Guericke—Mk. 300.

Сіанозецкая, Kissingen, Schlapowska Prinz Resenstrasse 1— Mk. 2000.

Симелевъ Грицунъ, Kissingen, Grand Hôtel —Mk. 38000.

Симонсонъ Фанни, Kissingen, Wittelsbacherhof—Mk. 1000.

Спетъ фонъ Марія, Rostock, Friedhofsweg—Mk. 3000.

Ступель Моисей, Rostock, Blutstr. 17—Mk. 2000.

Тагіевъ, Berlin, Hôtel Eden—Mk. 20000.

Толоконниковъ Борисъ, Rostock, Helenenstr. 7—Mk. 500.

Толль Сергѣй, графъ, était vu à Ciessen.

Трахтенбергъ Орестъ Владиміровичъ изъ Петрограда, Мюнхенъ, Испанское Консульство.

Тростанецкій Абрагамъ, д-ръ, Rostock, Navigationschule — Mk. 1000.

Фейгенбаумъ Гиршъ-Моисей, Rostock, Stampfmullestr. 23— Mk. 500.

Финкельштейнъ, Berlin, Wilmersdorf Pragerstr. 13—Mk. 1500.

Финкельштейнъ, Цецилія, Berlin, Wilmersdorf Trautenaustrasse 2—Mk. 300.

Франкенбергъ C., Berlin, Grünstr. 3—Mk. 1000.

Фредериксъ баронъ, Göttingen, Düsere Pieschenweg 30—Mk. 800.

Хайнъ Елизавета, Berlin, Schifbauerdamm 6—Mk. 500.

Цагвдинская Анна, Berlin, Klousterstr. 97 Hôtel Murlo—Mk. 200.

Цейманнъ, Kissingen, Steinstr. Villa Hamelmann—Mk. 1000.

Цейтлинъ Яковъ, Kissingen, Villa Windstein—Mk. 1200.

Циндлеръ Амалія, Jungborn, im Harz Kuranstalt Justs— Rbl. 1000.

Черкинскій Мендель, Magdeburg, Kaiserstr. 19 bei Bruck— Mk. 600.


— 101 —

Чехановскій Луизъ, Kissingen—Mk. 8000.

Шамсоновъ Исаакъ, Rostock, Bergstr. 9—Mk. 1000.

Шескинъ Ф., Berlin, Elite Hôtel—Mk. 500.

Шлаповская Бета, Kissingen—Mk. 600.

Шмерлингъ Гольда, Rostoch, Navigationsschule—Mk. 3000.

Шульманъ Наумъ, Rostock, Karlstr. 58—Mk. 700.

Юнкеръ Александръ, Baden-Baden, Hôtel Belvue.

Греція.

1 Августа.

Назарьевъ Михаилъ въ Аѳинахъ не находится.

Ернштедтъ Петръ въ Аѳинахъ не находится.

Данія.

Телеграмма 26 Іюля.

Абербухъ Беньяминъ.

Абрукинъ Самуилъ, Могилевъ.

Айзель Петръ.

Алексанчукъ Дмитрій.

Алексѣевъ Михаилъ съ женой.

Аэйнъ Адамъ.

Антоневичъ Леонтина, Вильна.

Андерсонъ Альфредъ, Николайстадтъ.

Бакольмъ Елена.

Байеръ Отто.

Бембасъ Антонъ.

Бергманъ Францъ, Гельсингфорсъ.

Бергстремъ Густавъ.

Бергстремъ Эдвардъ съ Михаиломъ.

Берда Іосифъ, Бржезно.

Бзалуцкій, Фома.

Біазерскій Лейзеръ, изъ Гродно.

Боборичъ Анна съ дочерью.

Бобовичъ И.

Божарчукъ Петръ, Люблинъ.

Божовскій Антонъ.

Бойка Филиппъ.

Бойко Григорій, Кіевъ.

Браскъ, Вернеръ.

Брониковская съ дочерью и сыномъ.

Брониковскій Мечиславъ, Кіевъ.

Брониковскій изъ Петербурга.

Букато, Григорій.

Буминскій Адамъ, Курляндской губ.

Вагенкнехтъ Францъ, Островъ.

Вакульчикъ Василій, Курляндской губ.

Валькіайненъ Яльмаръ, Выборгъ.

Варченко Мойссель, Волынія.

Вахтеръ Капло, Тавастгусъ.

Венграинскій Іосифъ.

Вепшинскій Антонъ, Конскъ.


— 2 —

Вирла Илмари.

Влударчикъ Іосифъ, Курляндской губ.

Волошенинкъ Стефанъ, Кіевъ.

Возніакъ Іосифъ, Конскъ.

Воронай Михаилъ, Курляндія.

Вядола Антонъ, изъ Калита.

Гандеръ Густавъ, изъ Выборга.

Гмокъ Мойша.

Гмродецъ Гавріилъ.

Гольфертъ Кая, Харьковъ.

Гомола Калистратъ.

Григамонасъ Маріанна, Ковно.

Григалунасъ Игнатій.

Гурскій Станиславъ, Радомъ.

Даміетъ Путчикъ.

Дантаросъ Іосифъ.

Даричъ Федоръ.

Дзіаковскій Иванъ, Вильна.

Доне Иванъ, изъ Риги.

Дорнбекъ Іосифъ, изъ Калиша.

Дорухъ Августинъ.

Доновскій Петръ, Радомъ.

Друцкъ Янъ, Конскъ.

Дубиневичъ Марія, Петербургъ.

Дуниръ Альбертъ, Рига.

Эйнманъ Павелъ.

Ермоловъ Кириллъ, Петергофъ.

Эцгоцекъ, Островъ.

Зарошевичъ Викентій.

Забуковичъ Михаилъ.

Затцъ Григорій.

Зеленко Станиславъ.

Зіолковскій Іосифъ, Ильчекъ.

Зруперъ Владиславъ, Конскъ.

Илочевъ.

Индковичъ Шлима.

Истроконскій Феликсъ, изъ Калиша.

Кабатъ Иванъ, Конскъ.

Казинковичъ Маркъ.

Кайзеръ Амалія съ 4 дѣтьми.

Кайзеръ Карлъ, Саратовъ.

Кайзеръ Конрадъ, Саратовъ.

Календа Людвигъ, Гродно.

Кальта Іосифъ, Конскъ.

Капитула Иванъ.

Карапетовъ Егоръ, Карокъ.

Карлсонъ Отто, Гельсингфорсъ.

Карповичъ Стефанъ.


— 3 —

Кимзеръ Капакъ, Варшава.

Климовичъ Николай.

Клуновецъ Григорій, Гродно.

Клуновичъ Николай, Курляндской губ.

Коберъ Антонъ.

Ковалевскій Юліанъ, Гродно.

Козинскій Болеславъ, Радомъ.

Колодицъ Камникъ, Минскъ.

Коновницкій Викентій.

Комильярчукъ Антонъ.

Корнѣевъ Карпъ, Минскъ.

Котовичъ Антонъ, Петербургъ.

Кравченко Григорій.

Кравченко Никифоръ.

Красовскій Францъ.

Крейнбергъ Хаимъ.

Крупскій Антонъ.

Кубицкій Станиславъ, Варшава.

Кузовковъ Михаилъ.

Кузьминъ Алексѣй.

Куликъ Онисимъ.

Куперъ Іосифъ.

Куперъ Иванъ.

Куновичъ Никита.

Купреевъ-Орловъ Яковъ.

Кушпатовскій Степанъ.

Лавентъ Лейзеръ.

Лазовскій.

Лепвижкманъ Александръ, Эстлянд. губ.

Лернеръ Плусакъ, Лодзь.

Лейбовъ Кимонъ, Минскъ.

Лисковскій Чеславъ, Петроковъ.

Лисовскій Владиславъ, Конскъ.

Лисовскій Павелъ.

Логасъ Эдуардъ.

Лозюкъ Даніилъ, Минскъ.

Лунгстремъ Вилліамъ.

Люба Харитонъ.

Любинеръ Михаилъ.

Мадолинская Маріомія.

Мадолинскій Антонъ.

Мазонга Іосифъ.

Майзель Харитончикъ.

Максименко Алексѣй, Волынскъ.

Максунцъ Криволь Ольсинюкъ.

Мапочекъ Евсей.

Марголевъ Янкель, Минскъ.

Мартинюкъ Кузьма.


— 4 —

Матейковичъ Михаилъ.

Матейчукъ Степанъ.

Матюкъ Антонъ съ супругой.

Махлинъ Лазарь съ женою, Петербургъ.

Мелешковъ, Минскъ.

Мельникъ Николай.

Мельничукъ Василій, Подолія.

Меньчукъ Федоръ.

Мерода Филиппъ.

Меръ Давидъ, Ковно.

Мизкинъ Липманъ, Витебскъ.

Мирчукъ Павелъ, Гродно.

Мове Борисъ съ семьею.

Мокотцоніукъ Семенъ, Подольск. губ.

Молюскій Станиславъ изъ Конска.

Мурдъ Эдвардъ.

Мѣшковскій Константинъ, Курляндія.

Найденъ Александръ, Новогрудокъ.

Напартонисъ Иванъ.

Нойлангъ Карлъ, Рига.

Нукка.

Нютиненъ Эмиль, Финляндія.

Оленіозъ Евдокимъ.

Омельянюкъ Іозефанъ, Гродно.

Паватинскій Борнехъ, Екатеринославъ.

Пазоверъ Феликсъ.

Пархоцикъ Андрей.

Пастрикъ Рейнгольдъ.

Патрикъ Готфридъ.

Педенюкъ Стефанъ, Кіевъ.

Пейкель Иванъ, изъ Курляндіи.

Пердога Игнатій, Островъ.

Перкалъ Израилъ и Итта.

Перновъ Станиславъ, Калишъ.

Пицетацкій Игнацій.

Піернова Мартынъ.

Подберезкій Лейба.

Поль Антонъ.

Поль Маріанна, Конскъ.

Понни Гуго.

Прешеліаскій Владиславъ, Бржезно.

Пучикинъ Филиппъ.

Рейхенштейнъ Шлемъ, Волынск. губ.

Ременчикъ Василій, Минскъ.

Рескольская Антонина.

Ровда Филиппъ, Вильна.

Рокъ Чегакъ, Вильна.

Ропинскій Павелъ.


— 5 —

Савачанкъ Гава.

Свисутковскій Вицентъ.

Свіонтовскій Іосифъ, Конскъ.

Сивко Антонъ, Вильна.

Сикорскій Максимъ, Кіевъ.

Скозка Валерій, Саратовъ.

Слипчукъ Григорій, Волынь.

Соболевскій Іосифъ.

Соболь Иванъ.

Соколовъ Аркадій, Варшава.

Соколъ Александръ.

Сомосіюкъ Евстафій, Гродно.

Снегула Антонъ, Калишъ.

Спехала Мартынъ, Калишъ.

Страдскій Израилъ.

Станчокъ Иванъ.

Станчевскій Іосифъ, Калишъ.

Стенбомъ Францъ.

Сулима Кузьма.

Сулима Феликсъ.

Суни Юлія, Петербургъ.

Темкинъ Нафтолія, Черниговъ.

Терко Ваме.

Тернеръ Беньяминъ.

Тизіони Іосифъ, изъ Конска.

Тизіонцъ Иванъ.

Тизіонцъ Антонъ.

Тобіашъ Пейза, Калишъ.

Томинита Антонъ, Христіанштадтъ.

Толочко Анна, Ковно.

Тохичевскій Вацлавъ, Конскъ.

Топольскій Михаилъ.

Треблеръ Ишель, Подольскъ.

Тримаило Василій, Кіевъ.

Троловъ Яковъ.

Труховъ Романъ.

Тувола Вальфридъ, изъ Тавастгусъ.

Туровецъ Никифоръ.

Укиви Вольдемаръ.

Уногуматаиненъ.

Уовичъ Осипъ.

Филидъ Петръ.

Филипчукъ Иванъ.

Фреи Густавъ.

Хузалева Ирина.

Цапатъ Францъ.

Циппа Станиславъ, Конскъ.

Цыганъ Янъ, Конскъ.


— 6 —

Чаплинская Серафима.

Чезесякъ Францискъ.

Черба Ѳеодоръ.

Шепоновъ Пердакъ, Калишъ.

Шерешевскій Шмуль, Калишъ.

Шерешевскій Витольдъ съ дѣтьми, Злочевъ.

Шерманъ Пейсахъ, Пинскъ.

Шизвель Антонъ, Минскъ.

Шиманскій Станиславъ, Конскъ.

Шимчукъ Максимъ.

Штицкій Станиславъ.

Шуманъ г-жа, изъ Риги.

Шумило Иванъ.

Шумская Елена, Кибарты.

Юнкевичъ Михаилъ.

Юнковскій Иванъ съ сыномъ Станиславомъ.

Ягла Іосифъ, изъ Конска.

Янучъ Франциска съ дочерью Ирмою.

Янковскій Иванъ.

Ярчукъ Терасъ, Гродно.

27 Іюля находились въ Копенгагенѣ.

Аугенштейнъ.

Брониковскій.

Валинъ (Yahlin).

Вульфіусъ Нина.

Гадди.

Гефтманъ.

Гольдштейнъ.

Гримбергъ.

Дубиневичъ.

Дубовецкая.

Зольцеръ.

Іенсенъ.

Кемпе.

Кизельбахъ.

Клейнъ.

Кноррингъ.

Ландау съ дочерью.

Ліаховскій.

Макаренскій.

Перлинъ.

Пониковскій.

Прессманъ съ дочерью.

Рейзелигманъ.

Сарусановъ.

Сиверсъ графъ.

Соболевъ.

Тетинковъ съ дочерью.

Флоръ.

Шиффъ.

Штейгеръ.

Эйзенбраунъ.

28 Іюля находились въ Копенгагенѣ.

Андерсонъ Маргарита, изъ Або.

Бельгардтъ.

Бухъ Куртъ, изъ Риги.

Вольфъ.


— 7 —

Воронцова графиня.

Гельмерсъ фонъ.

Гродзенскій съ супругой, изъ Лодзи.

Демидова княгиня.

Долгорукова княгиня.

Дювръ съ женой.

Дю-Шебенсъ.

Зайзевскій, изъ Петербурга.

Зографо съ женой и дочерью.

Іонина госпожа.

Конъ Стефанія, изъ Лодзи.

Кранскау Дора, изъ Лодзи.

Краснокутскій.

Кривопишины барышни.

Левгатовичъ.

Лолоки-Кноррингъ съ женой, сыномъ и тещей.

Ляндау.

Маритовъ изъ Москвы.

Морсъ Иванъ.

Орлова-Давыдова графиня.

Орловъ Василій, изъ Москвы.

Паулуччи маркиза съ дѣтьми.

Пауси.

Побѣдоносцева госпожа.

Потоцкая.

Прессъ съ супругой, изъ Варшавы.

Реммеръ, изъ Риги.

Розенблаттъ съ супругой, изъ Лодзи.

Смирнова.

Фуксъ съ супругой, изъ Лодзи.

Хованскій съ семействомъ, изъ Петербурга.

Шаумовъ, изъ Тифлиса.

Шереметьева графиня.

Шиффъ Северинъ съ дочерью, изъ Варшавы.

Шуманъ госпожа, изъ Риги.

Данія. Телеграмма 28 Іюля.

Бааръ Леонъ.

Борнъ Михаилъ.

Вильницкая Ривка съ дочерью Хавою.

Гишъ Игнатій.

Горбатовскій А. (докторъ).

Здихъ Іосифъ.

Зіезлякъ Іосифъ.

Зури Францъ.

Карпинскій Францъ.

Кагановичъ Цивія.

Коцемба Иванъ.


— 8 —

Куза Андрей.

Мазо Гиршъ съ женою.

Наслѣдова Ольга.

Недзведскій Францъ.

Нибергъ Іоганнъ.

Норовъ съ женою.

Пропъ Беръ.

Райхертъ Отто.

Савальскій Янъ.

Степановъ Николай.

Томичекъ Петръ.

Трестіанъ Николай.

Цезелькевичъ Константинъ.

Цисовичъ.

Цирковъ Григорій.

Цуркова Хая.

Цукерманъ Іосифъ.

Чикуновъ Василій.

Шидловскій Симонъ.

Шлейнинъ Риза.

Эткинъ Незія.

Ющикъ.

Ющакъ Іосифъ.

Якубовъ Валентинъ.

Ярецкій Іосифъ.

Ященко Стефанъ.

29 Іюля находились въ Копенгагенѣ.

Абесинсъ съ сыномъ.

Абельманъ съ семьей, Петербургъ.

Ага, д-ръ, Севастополь.

Авадіевъ съ женой, Варшава.

Адлеръ, Варшава.

Адлербергъ съ семействомъ, Петербургъ.

Аерманъ г-жа, Петербургъ.

Азбушъ, Москва.

Айзенштеутъ, Петербургъ.

Александеръ.

Александровскій съ женой, Орелъ.

Альпейкъ съ семьей, Ростовъ.

Альперъ, Петербургъ.

Анбахъ С., Рига.

Ангерштремъ, д-ръ, Лодзь.

Андерсенъ капитанъ, Петербургъ.

Андреевскія барышни.

Андреевъ В., Петербургъ.


— 9 —

Аранау, Кіевъ.

Арендтъ, Москва.

Аркасъ съ семьей, Петербургъ.

Арналей студентъ.

Аромъ Клара, Кіевъ.

Аронъ Сара, Кіевъ.

Армфельдтъ графиня.

Асканская, Петербургъ.

Аустернъ Л., Либава.

Бабацъ съ семьей, Лодзь.

Багратіонъ С.

Багратіонъ съ супругой.

Базареновъ, Москва.

Базичъ съ женой, Москва.

Базомальскій, Польша.

Бакему.

Баршковская съ семьей.

Баролевъ съ женой.

Баузеровичъ, Москва.

Бахаресъ Дурбекъ.

Бахтаевъ, Орелъ.

Берггольцъ.

Бергрофъ съ женой.

Берендтъ Б. съ семействомъ, Петербургъ.

Береусъ съ женой, Петербургъ.

Беринская, Смоленскъ.

Бернгардтъ съ сыномъ, Москва.

Бернеръ г-жа съ дочерью.

Берусъ В.

Базюкинъ И., Петербургъ.

Бирманъ, Петербургъ.

Блатъ Е., Баку.

Блехнеръ, Рига.

Блискеръ д-ръ.

Бловъ съ женой, Петербургъ.

Блюминъ съ семействомъ, Петербургъ.

Богалаховъ.

Боголюбовъ профессоръ, Петербургъ.

Больдеманъ А.

Бонтъ Згерусъ.

Боризанъ г-жа, Москва.

Борошавъ, Бухара.

Болгаровъ съ женой, Тифлисъ.

Башлакари Александръ съ женой.

Бошмаковъ съ семействомъ.

Браунштейнъ д-ръ.

Брауткампфъ.

Бродскій А.


— 10 —

Брониковскій, Кіевъ.

Брузуевъ, Петербургъ.

Брунеръ д-ръ.

Брухъ студентъ, Либава.

Брюггенъ баронъ, Петербургъ.

Букъ съ дочерью, Александровскъ.

Бутескезлъ г-жа съ дочерью, Петербургъ.

Бутольцъ Вилли, Петербургъ.

Бурсакъ г-жа, Петербургъ.

Быковъ съ супругой, Москва.

Быстровъ съ женой.

Бѣваскій А.

Бѣлагеровъ, Витебскъ.

Бѣляева О., Москва.

Бѣлявкинъ съ женой, Петербургъ.

Вагнренъ съ семьей, Москва.

Валперштейнъ, Курляндія, Скутанъ.

Вальбергъ К., Або.

Вальденъ Е. В.

Вальденъ, Гельсингфорсъ.

Валькова, Новгородъ.

Варшаверъ г-жа, Петербургъ.

Василевскій.

Вастенъ г-жа, Рига.

Ваумштейнъ дѣвица, Москва.

Вебель съ женой.

Веверъ, Петербургъ.

Вейнбергъ, Варшава.

Вейсштейнъ съ семьей.

Вейнтраубъ съ женой, Варшава.

Вейнштейнъ, Петербургъ.

Вейнштейнъ А.

Векелѣева г-жа.

Вендеръ, Петербургъ.

Вернштейнъ, Ревель.

Верта г-жа, Харьковъ.

Вестикъ Жакъ, Финляндія.

Веттенштейнъ.

Вигантъ В. съ супругой.

Визель, Варшава.

Виковскій.

Вильмсъ съ семействомъ, Александровскъ.

Винклеръ, Москва.

Владислава дѣвица.

Вогяевъ Т., Москва.

Волійскій, Варшава.

Волковъ Н.

Вольфзонъ В., Рига.


— 11 —

Вольфсонъ, Варшава.

Вольфъ г-жа, Новгородъ.

Воротіу, Харьковъ.

Воршеймъ съ семьей, Петербургъ.

Вузонигъ съ женой.

Вульфіусъ г-жа, Петербургъ.

Вышанскій, Петербургъ.

Вышеванскій съ женой, Лодзь.

Вышевянскій докторъ, Лодзь.

Гадлевскій съ женой, Рига.

Газенкампфъ, Рига.

Гайде г-жа, Севастополь.

Гайзонцъ студентъ.

Галлергремъ, Петербургъ.

Гандке г-жа, Варшава.

Гандшель съ женой.

Ганъ, Петербургъ.

Гардерманъ, Петербургъ.

Гариссонъ Р., Петербургъ.

Гарръ г-жа съ дочерью, Ревель.

Гартвигъ съ женой, Москва.

Гарцигъ съ женой, Петербургъ.

Гежевскій Е., Петербургъ.

Гебенъ, Петербургъ.

Гейсманъ Е., Петербургъ.

Гейслеръ г-жа.

Гельдъ Г.

Гельфманъ, Москва.

Геннингъ съ супругой, Рига.

Геннигъ съ женой, Москва.

Генра, Петербургъ.

Герарди г-жа.

Герардтъ съ женой, Харьковъ.

Герацкая дѣвица.

Геранченева г-жа, Кіевъ.

Герзонъ, Варшава.

Геркенъ капитанъ, Петербургъ.

Герцманъ адвокатъ съ женой, Петербургъ.

Гершенштейнъ г-жа, Москва.

Гершлейеръ съ женой, Харьковъ.

Гійсбергъ Б. съ семействомъ.

Гительмейеръ.

Глазининъ.

Глюкманъ студентъ.

Голембіовскій А.

Голицынъ I, князь, Петербургъ.

Гольденблюмъ съ семьей, Петербургъ.

Гольдштейнъ г-жа, Одесса.


— 12 —

Гольдштейнъ д-ръ, Петербургъ.

Гольдштейнъ, Петербургъ.

Гольдштейнъ съ женой, Петербургъ.

Гольмъ, Кіевъ.

Горбатовская Л. г-жа, Петербургъ.

Горвиковъ генералъ съ семьей, Петербургъ.

Гартманъ инженеръ, Петербургъ.

Гафтманъ съ семействомъ, Петербургъ.

Грангеръ подпоручикъ.

Грасбергъ, Варшава.

Грассъ, Рига.

Грасъ, Москва.

Графтманъ, Ревель.

Грейшеръ.

Грель.

Гренквистъ съ женой (инженеръ), Гельсингфорсъ.

Гринбергъ, Петербургъ.

Гроневскій генералъ.

Грорисловъ, Петербургъ.

Гростальскій.

Грубе г-жа, Петербургъ.

Груздевъ, Петербургъ.

Груша съ женой.

Грюнбергъ г-жа, Петербургъ.

Гулинъ Павелъ, Финляндія.

Гуревичъ г-жа, Петербургъ.

Гучаровъ, Петербургъ.

Гюнцбергъ.

Давидеръ Г.

Давыдова, Петербургъ.

Давыдовъ Р., Баку.

Давыдовъ, Баку.

Дарасганъ д-ръ.

Датновстай, Петербургъ.

Дашковъ I.

Далигъ Е. съ женой.

Дебретинъ съ женой, Астрахань.

Дверкинзъ съ семьей, Москва.

Дератайне Б., Москва.

Дервизъ Ф. съ супругой.

Дограндтъ С., Москва.

Долленсъ Іосифъ, Москва.

Долиновъ съ супругой.

Дондонконловъ съ семействомъ, Петербургъ.

Драгневичъ.

Драгоіевъ С., Петербургъ.

Дрогинюкъ, Петербургъ.

Дубиневичъ, Петербургъ.


— 13 —

Дубинина съ дочерью.

Дубовикъ, Варшава.

Діакова, Кіевъ.

Діаковъ М. Р., Кіевъ.

Евдокимовъ, Москва.

Евельновъ съ женой, Москва.

Евелиновъ, Москва.

Эдинбургъ, Вельмонтъ.

Эйберъ инженеръ, Кіевъ.

Эйгеръ студентъ, Петербургъ.

Эйзенбаумъ А., Лодзь.

Эйхенвальдъ В. съ женой, Москва.

Ейзенхутъ, Петербургъ.

Ейзенштокъ, Петербургъ.

Эліасонъ, Петербургъ.

Элтцъ студентъ, Рига.

Энгельгардтъ г-жа, Петербургъ.

Еннаа г-жа съ семействомъ, Варшава.

Энгерслакъ съ женой, Александровскъ.

Эндіатиска г-жа.

Эппъ съ сыномъ, Александровскъ.

Эпштейнъ д-ръ, Петербургъ.

Эпштейнъ г-жа, Петербургъ.

Эрндаль г-жа, Петербургъ.

Эрцдорфъ Крауцовъ съ дочерью, Рига.

Эссигманъ Свая съ женой, Варшава.

Ешемскій съ женой, Петербургъ.

Жаланъ К., Петербургъ.

Жадринскій И. съ супругой.

Журовскій.

Жираръ съ женой, Ревель.

Жіолковская.

Задаверъ, Лодзь.

Задихъ съ семействомъ, Петербургъ.

Заксъ, Одесса.

Зайнецкій.

Заллекофенъ.

Зальцманъ съ женой, Москва.

Зассъ, Петербургъ.

Зеебергъ, Рига.

Зелеинъ съ женой, Варшава.

Зелинскій.

Зенбовитцъ съ женой.

Зентинъ, Петербургъ.

Зесеровичъ, Польша.

Зильбербергъ, Харьковъ.

Зильберманъ М.


— 14 —

Зиле съ семействомъ, Одесса.

Зильпатъ, Петербургъ.

Зинханская, Одесса.

Зитеки съ женой.

Зифа, Кіевъ.

Злобина А. съ сыномъ.

Золонченко г-жа.

Золотинскій.

Зонненбергъ д-ръ, Лодзь.

Зоръ съ дочерьми.

Зубберканнеръ, Рига.

Зуевъ капитанъ, Петербургъ.

Зулковъ, Москва.

Зукелесъ студентъ, Москва.

Иванова съ дочерью, Москва.

Ивановъ.

Изіеки К., Варшава.

Израеловичъ, Рига.

Икскуль баронесса.

Ильчакова, Петербургъ.

Ингъ.

Іорданскій, Петербургъ.

Іотонъ.

Іошъ И.

Кабанинъ, Москва.

Кабатъ А., Петербургъ.

Кагель, Петербургъ.

Казменская, Петербургъ.

Калошинъ, Москва.

Калонга.

Калпертъ г-жа.

Каинтовъ А. съ женой.

Кайтацкъ г-жа, Аренсбургъ.

Каменская г-жа съ семьей, Петербургъ.

Каменка, Петербургъ.

Каминка г-жа, Петербургъ.

Кандыба С., Кіевъ.

Кандель А., Баку.

Капеллеръ Е., Рига.

Каплау, Туркестанъ.

Каплунъ.

Капскій съ семьей, Пермь.

Каратыгинъ съ женой и дочерью, Петербургъ.

Кардина г-жа съ сыномъ, Москва.

Карлаяненъ А., Гельсингфорсъ.

Карневицкій.

Карникъ студентъ.

Карпинскій съ семействомъ, Варшава.


— 15 —

Карташевъ адвокатъ съ супругой.

Карте съ женой, Петербургъ.

Карузо С. г-жа, Кіевъ.

Кастневская, Петербургъ.

Кауберъ, Варшава.

Кауфманъ студентъ, Лодзь.

Кауфманъ.

Кафаровъ.

Каховскій С.

Кванинъ съ женой, Петербургъ.

Квеалевскій Л.

Келесонлейненъ В., Гельсингфорсъ.

Кельшеръ М., Ревель.

Кероновичъ студентъ, Кронштадтъ.

Кизельбашъ г-жа.

Кинзбургъ.

Кистневъ съ женою, Рига.

Киршнеръ Е., Петербургъ.

Киршнеръ А., Москва.

Киршбаумъ, Лодзь.

Клаугъ А. съ женою, Петербургъ.

Клеверъ съ женою, Либава.

Клейнъ съ женою, Кіевъ.

Клейнъ, Варшава.

Климозиръ, Петербургъ.

Клопферъ д-ръ.

Класка д-ръ.

Книзель, Ревель.

Ковальскій, Одесса.

Кованько г-жа.

Ковскій И.

Колокольниковъ съ женой, Москва.

Колоншеновы 2 дѣвицы, Петербургъ.

Колвенскій инженеръ.

Конліевъ Андерсъ, Выборгъ.

Конскій, Варшава.

Корнау съ женой, Петербургъ.

Корниненъ съ женой, Петербургъ.

Конъ К. В. съ женой, Перновъ.

Конъ съ семействомъ, Александровскъ.

Коробьинъ С., Петербургъ.

Кору.

Коссаковскій инженеръ, Кіевъ.

Кимменъ Ж., Москва.

Котовъ Г.

Коссиръ.

Котовъ П., Москва,

Кофманъ.


— 16 —

Кофферъ Августъ.

Крабыско студентъ.

Красильниковъ съ семьей.

Красинцевъ.

Краскановскій съ семействомъ, Кіевъ.

Крелькеръ, Рига.

Крейселблаттъ съ сыномъ, Одесса.

Кривошъ В. съ семействомъ, Петербургъ.

Кринская съ семействомъ.

Крюгеръ Г., Москва.

Кульгизенъ К.

Куманкъ Л.

Ландау, Варшава, Петербургъ.

Ландеръ, Варшава.

Лаукленъ съ женой, Москва.

Лахонскій съ женой, Петербургъ.

Лебедовъ адвокатъ, Москва.

Левантовскій, Самара.

Левенсонъ I., Варшава.

Леви съ женой.

Леви, Ревель.

Левитасъ, Рига.

Легандтъ.

Легазинкъ дѣвица.

Леда Д. съ женой, Москва.

Лейтнеръ г-жа, Рига.

Леонтовичъ, Петербургъ.

Леонъ.

Леслезевъ, Петербургъ.

Либерманъ Клара, Севастополь.

Либстеръ О.

Лившюцъ, Петербургъ.

Линдбломъ Ялмаръ, Финляндія.

Линдбломъ, Финляндія.

Линденблаттъ съ женой, Харьковъ.

Линдесъ г-жа, Петербургъ.

Линиченко г-жа, Петербургъ.

Лиліеросъ г-жа, Або.

Ловшовъ Д. съ супругой.

Лопатка дьяконъ.

Лорау.

Лоссоршъ В.

Лади, Лодзь.

Любошицъ, г-жа.

Люйе, Петербургъ.

Лоттеръ Б. и А., Гельсингфорсъ.

Маасъ съ женой.

Мазингъ, Лифляндія.


— 17 —

Май г-жа, Петербургъ.

Маилова съ семьей, Баку.

Малковъ съ супругой, Петербургъ.

Макаровъ д-ръ.

Манковскій, Варшава.

Маневичъ.

Максимовъ, Ревель.

Малкинъ студентъ, Рига.

Манне I. съ семьей.

Марголіусъ Н., Петербургъ.

Маргонловъ съ женой, Харьковъ.

Мардашевъ, Бухара.

Макушевичъ г-жа.

Марковичъ съ женой, Петербургъ.

Маркитеръ, Москва.

Марковъ А., Петербургъ.

Маркусъ съ женой.

Марлетровъ проф., Харьковъ.

Мартапетовъ съ женой, Баку.

Марръ съ женой, Кіевъ.

Марюпловъ съ семьей, Харьковъ.

Мартаретовъ съ женой.

Маскенницъ съ женой, Гельсингфорсъ.

Мейеръ М. съ женой.

Мейшъ съ женой.

Мекленбургъ К., Варшава.

Мейеръ Вильденбергъ, студентъ.

Мельниковъ Н. съ женой, Аренсбургъ.

Мельбе съ женой, Одесса.

Мелле, Петербургъ.

Ментелевъ, Варшава.

Ментелевъ С., Варшава.

Мере г-жа, Петербургъ.

Мерзенбургъ съ женой, Рига.

Мерклова съ семьей, Петербургъ.

Микеричъ, Петербургъ.

Миниссо С., Петербургъ.

Миссахъ К. съ семьей, Кіевъ.

Минцъ И., Москва.

Михайловъ, Одесса.

Моресъ.

Мори Д., Москва.

Мосгау.

Мусмовицъ съ женой, Рига.

Мусселинъ.

Мушаринскій, Петербургъ.

Муфеліусъ-Лео.

Нагоска Станиславъ, Варшава.


— 18 —

Нагоска Софія.

Нагурскій съ семействомъ, Петербургъ.

Наклевичъ, Ревель.

Нарнинъ, Москва.

Нейландъ.

Нейшеллеръ, Петербургъ.

Некеръ съ женой, Петербургъ.

Нестроева В. съ 2 дочерьми, Одесса.

Ніетисъ.

Нидерманнъ Артуръ и Рихардъ, Рига.

Никитина съ дочерью.

Никитичъ г-жа.

Новиковъ.

Нордстрандтъ Р., Финляндія.

Носковъ съ женой, Москва.

Нордфорсъ съ женой, Або.

Нуммелинъ съ женой, Гельсингфорсъ.

Овенди съ женой, Петербургъ.

Овсянниковъ, Орелъ.

Одманъ А., Або.

Оппенгагенъ М.

Орикрамцовъ съ женой, Петербургъ.

Остронова, Москва.

Осченовская С.

Падма.

Паковъ Адамъ съ семьей.

Пакъ съ дочерью.

Палацкій.

Пальмовъ.

Памсомитихъ, Лодзь.

Папіерный съ женой, Лодзь.

Патлисъ, Харьковъ.

Пасманъ Л.

Певзнеръ.

Пенардъ, Петербургъ.

Пензнеръ, Петербургъ.

Перетцъ Г-жа съ сыномъ, Варшава.

Перебонишинъ, Петербургъ.

Перевозниковъ Т. съ семьей, Москва.

Перкова съ дочерью.

Пермъ студентъ, Петербургъ.

Петерсонъ К. г-жа, Рига.

Печкинъ съ женой, Москва.

Пинесъ, Петербургъ.

Пиннековъ.

Пистолькорсъ А.

Пистолькорсъ А. съ семьей, Петербургъ.

Піековскій съ семьей, Варшава.


— 19 —

Плаутина г-жа, Петербургъ.

Плетневъ.

Половцевъ профессоръ съ женой, Петербургъ.

Пожалова, Кіевъ.

Понза Т.

Пономаревъ.

Попова А. г-жа, Москва.

Поповъ Г. съ семьей.

Постниковъ, Петербургъ.

Пребодъ Г.

Прейсъ А. съ семьей.

Прессмонъ г-жа съ дочерью, Саратовъ.

Применовъ Алексѣй съ дочерью, Выборгъ.

Пруссовъ.

Рабенекъ дѣвица.

Рабиновичъ И. съ супругой, Вильна.

Рабиновичъ.

Рагоза.

Рамбере Л., Петербургъ.

Рандникъ, Польша.

Ранкъ И., Рига.

Раппопортъ съ семействомъ.

Раскинъ, Кіевъ.

Рахлина, Варшава.

Рахманиновъ, Петербургъ.

Ревищевъ, Москва.

Рейсснеръ, Петербургъ.

Рейтцъ г-жа, Петербургъ.

Рекшинскій П.

Релль докторъ съ супругой, Петербургъ.

Ремпъ.

Ресмеръ Максъ студентъ, Рига.

Рестозевъ проф. съ супругой, Петербургъ.

Ржрецъ г-жа.

Рибозенко г-жа, Петербургъ.

Робертъ г-жа, Рига.

Розенъ съ семьей.

Розенъ студентъ, Петербургъ.

Ройтманъ съ дочерью.

Розанова, Петербургъ.

Розенбергъ, Петербургъ.

Розенбергъ, Харьковъ.

Розенбергъ съ женой, Петербургъ.

Розенталь Д.

Розинстау, Кіевъ.

Романенко И.

Романовъ.

Ронтковскій, Польша.


— 20 —

Роншергеръ г-жа съ семьей.

Рустъ, Курляндія.

Руффъ Любовь, Петербургъ.

Ршепецкій, Кіевъ.

Садиковъ А.

Садиковъ, Пермь.

Садовская, Рига.

Сакъ М.

Саловскій Р. съ женою, Варшава.

Сальдерштейнъ Э., Петербургъ.

Салдинъ студентъ, Кронштадтъ.

Саматровъ.

Самсоновъ А. съ женой и сыномъ, Кіевъ.

Самусь В. Н.

Сандке Мелле, Або.

Сановъ И.

Сасинскій Б., Варшава.

Сашевскій съ семьею, Петербургъ.

Святская.

Селейнъ М. съ женою, Варшава.

Селенія А., Севастополь.

Секандъ съ женой, Москва.

Семеновъ, Петербургъ.

Сизова, Москва.

Сильванскій съ семьей.

Скобертъ Михаилъ, Варшава.

Скоморовскій съ семьей, Варшава.

Смолинъ Вилли, Москва.

Слароттсъ, Кіевъ.

Слѣпцова дѣвица.

Смирновъ, Петербургъ.

Сокалова.

Соколова Вѣра, Петербургъ.

Соколовскій съ женой.

Соколовъ съ семьей, Варшава.

Соловьевъ А., Петербургъ.

Сораколовъ, Петербургъ.

Сорокоумовскій Н.

Сотникъ, Петербургъ.

Сочъ, Рига.

Спиліоти, Петербургъ.

Сребрянскій и Сокдовская.

Стейнгейль баронъ, Петербургъ.

Стенбергъ, Рига.

Стефановичъ, Петербургъ.

Столленверкъ Р.

Струннъ Б. г-жа, Москва.

Субботинъ Н. съ семьей.


— 21 —

Сулковъ съ семьею, Харьковъ.

Тавастьерне г-жа, Гельсингфорсъ.

Танкерсонъ съ семьей.

Таккентіаумъ, Польша.

Тарасельская, Петербургъ.

Таттъ Вѣра, Петербургъ.

Теопцтага, Омскъ.

Теселеръ, Петербургъ.

Терринъ Карлъ, Москва.

Тетракова съ дочерью.

Тизенгаузенъ баронъ съ семьею, Петербургъ.

Тизенгаузенъ съ женой, Ревель.

Томсонъ А.

Тонеско съ дочерью.

Торсневъ съ женой.

Трахтенбергъ, Петербургъ.

Триншъ, Кавказъ.

Тумантъ Др., Лодзь.

Тяньшанскій съ сыномъ, Петербургъ.

Убрахатъ, Варшава.

Уотцевъ, Петербургъ.

Файянсъ Д.

Форминъ, Варшава.

Федеки В., Варшава.

Фильгофъ баронъ, Або.

Флейшеръ, Рига.

Флеръ съ семьей.

Флоръ П. съ супругой, Москва.

Фойхтъ Алексѣй.

Фольманъ.

Форрестъ-Клагенъ, Петербургъ.

Франкель д-ръ съ семьею, Харьковъ.

Фрейтагъ баронесса, Аренсбургъ.

Фричъ студентъ, Лодзь.

Хайдже Е., Севастополь.

Хайнъ съ женой, Москва.

Хамикова, Петербургъ.

Харламова, Москва.

Хесли г-жа съ дочерью, Рига.

Хигеровичъ, Москва.

Хіецевскій съ семьею, Варшава.

Хиршбергъ, Либава.

Хирштейнъ, Петербургъ.

Хольмъ.

Хука (Shoka), Петербургъ.

Хулаускій М., Варшава.

Хусъ (Chues).

Цедербаумъ д-ръ, Петербургъ.


— 22 —

Церковъ.

Цукерманъ съ женой, Петербургъ.

Цюнманъ.

Чемодановъ, Москва.

Чекеневскій студентъ.

Черничъ, Кіевъ.

Чечулина г-жа съ дочерьми, Финляндія.

Чецускій I., Варшава.

Червовика, Петербургъ.

Чириковъ, Петербургъ.

Шаловъ, Москва.

Шамрай профессоръ.

Шапиро, Рига.

Шапиро съ женой, Рига.

Шапиро и жена.

Шардтъ Н., Лодзь.

Шафиръ Д-ръ.

Шафманъ, Петербургъ.

Швловскій С., Петербургъ.

Шейкевицъ, Петербургъ.

Шекетинъ съ женой, Москва.

Шерексовскій.

Шеринъ съ семьей, Ревель.

Шермановъ, Петербургъ.

Шероко М.

Шеферъ д-ръ съ супругой.

Шидловскій съ семьей, Петербургъ.

Шизбергъ, Варшава.

Шишинъ, Москва.

Шлютеръ Р. съ семьей.

Шнакенбургъ С., Петербургъ.

Шнорръ студентъ, Либава.

Шолинъ съ женой, Москва.

Шорръ съ женой, Ростовъ.

Шрейберъ Н.

Шрейберъ г-жа.

Шретеръ, Лодзь.

Штейгертъ Р., Лодзь.

Штейнгейль А., Москва.

Штейнбергъ.

Штенбакъ Гуннаръ, Финляндія.

Штеенбо.

Штольцеръ г-жа, Одесса.

Штукенбергъ, Петербургъ.

Шубинъ, Либеръ.

Шулисъ съ женой, Александровскъ.

Шунъ Марія, Ревель.

Шюттъ г-жа, Петербургъ.


— 23 —

Ютельманъ съ женой, Рига.

Ябловскій А., Варшава.

Якобсонъ съ женой, Харьковъ.

Ялакъ, Петербургъ.

Фальцъ-Фейнъ съ женой, Одесса.

Япскаате.

Ястъ съ женой.

Яффе, Москва.

Данія. Телеграмма 30 Іюля.

Вирсу Симо.

Койнбергъ Карлъ.

Сальстремъ Аернеръ.

30 Іюля находились въ Копенгагенѣ.

Абромерицъ.

Александровъ Б.

Андреевская А.

Ашанина Л. г-жа, Москва.

Банкъ I., Петербургъ.

Барскій.

Безобразовъ, Петербургъ.

Безобразовъ М. съ женой, Петербургъ.

Беккеръ С. дѣвица, Петербургъ.

Блокъ Е., Петербургъ.

Блюнзонъ д-ръ, Лодзь.

Блюнкинъ С.

Бойковъ Ж., Петербургъ.

Борткевичъ С.

Брезинскій Е. съ семьей, Петербургъ.

Веросъ В.

Владима.

Викманъ пасторъ, Ревель.

Винцъ Л., Москва.

Вирбаленъ.

Вицанскій В. съ женой, Петербургъ.

Военовъ Г. (Войновъ), Петербургъ.

Волковъ.

Волконскій князь.

Волынскій Н. (Вовинскій).

Гадди г-жа, Севастополь.

Галовейчикъ съ женой, Балашовъ.

Гамманъ Г.

Гингальдъ г-жа, Москва.

Годскинъ.

Гольбергъ Л.

Гольдштейнъ А.

— 24 —

Готлибъ Е., Петербургъ.

Греенъ Е.

Гродницкій Ж. съ женой, Петербургъ.

Гуревичъ М.

Гурвичъ Максимъ съ женой, Рига.

Гурляндъ Е. г-жа, Москва.

Даровскій А. съ женой, Кіевъ.

Датинеръ съ женой, Варшава.

Деллингшевъ.

Денъ А. съ женой.

Дондрицъ д-ръ, Лодзь.

Энгельгардъ Марія, Петербургъ.

Ершовъ Ж., Петербургъ.

Ершовъ.

Жаборовскій.

Зайденеръ д-ръ съ женой, Москва.

Заунтиль Ж., Петербургъ.

Зейденфельдъ М., Москва.

Зелинскій.

Иващенко А.

Ишленонъ д-ръ съ семьей, Москва.

Ишоптикъ Э., Петербургъ.

Каманецкій, Вильна.

Кастельновъ.

Катценштейнъ Ж., Петербургъ.

Квитце.

Кефедъ А.

Киссель, Москва.

Клейнъ Г. съ семьей.

Конакъ съ женой.

Кортовской съ женой изъ Лодзи.

Краммъ В.

Крефельдъ д-ръ съ семьей, Москва.

Кукалинъ студентъ.

Ластовицъ Г., Петербургъ.

Лебендинскій С. (Лебединскій).

Лукотшеръ г-жа, Москва.

Лунцъ М. г-жа, Москва.

Людисъ графиня, Петербургъ.

Люммингъ А.

Маннсъ.

Михайлайнъ (Михайловъ).

Мобергъ Д.

Мольшіу г-жа.

Монассонъ С., Вильна.

Мусманъ К., Петербургъ.

Неусонъ (Нельсонъ).

Николаи Татьяна, Петербургъ.


— 25 —

Окунь С., изъ Лодзи.

Оптикинъ Д.

Осташинскій Н.

Пепеляевъ, Москва.

Поданскъ I.

Подуранскій Е.

Пошъ инженеръ съ женой, Одесса.

Практоръ, Москва.

Рабинерингеръ, Москва.

Рагаль Р., Петербургъ.

Ракина.

Ратнеръ г-жа, Москва.

Рафаловичъ В., Москва.

Рейзеръ Б., Кіевъ.

Рингсенъ П.

Роза студентъ изъ Москвы.

Розенъ Р. г-жа, Москва.

Рубинштейнъ д-ръ съ женой.

Саловскій съ женой.

Селижскій А. съ семьей.

Сиверсъ графъ.

Синіовскій С., Петербургъ.

Скроботовъ съ семьей.

Смушенъ студентъ.

Тимковъ.

Тихова г-жа.

Тотлебенъ графиня, Петербургъ.

Трахтенбергъ Ф.

Федлеръ.

Федотовъ П. съ женой.

Фиршлейу Е., Петербургъ.

Фридманъ г-жа, Петербургъ.

Фонсъ А. г-жа, Москва.

Хохловъ В. (Хохлевъ), Петербургъ.

Ципа студентъ изъ Москвы.

Шапиро.

Шапошниковъ С.

Шебеко Членъ Госуд. Совѣта, Петербургъ.

Шейнихъ съ женой, студентъ, Петербургъ.

Шереметевъ С., Петербургъ.

Шерманъ В., Либава.

Шонейкъ М. съ семействомъ, Петербургъ.

Шубинъ съ женой.

30 Іюля находились въ Копенгагенѣ.

Абшіовичъ Р. съ семьей, Вильна.

Алейхемъ Саломонъ съ дѣтьми.


— 26 —

Алмбергъ съ семьей.

Андерсонъ.

Барановская С., Вильна.

Баровичъ Т., Сувалки.

Белахъ М., Августово.

Беркичъ.

Боземанъ I., Петербургъ.

Бронзе Адольфъ.

Варкевецкій.

Вейденбаумъ А., Августово.

Вейнъ Р. и Б., Августово.

Веттахъ А. съ женой.

Ганзенъ П.

Гамермандъ Н. съ женой, Петербургъ.

Геэ А. съ женой, Петербургъ.

Герберъ С., Петербургъ.

Гиль С.

Гольблатъ М.

Гофманъ съ дочерью, Рига.

Дермонъ А. съ дѣтьми, Финляндія.

Донбергъ В.

Дроперъ А.

Энгельгардтъ г-жа съ дочерью, Петербургъ.

Зильберманъ Симонъ, Рига.

Іанова В., Рига.

Іонсенъ Л.

Кофманъ Н.

Кудиновъ В., Петербургъ.

Лакрутъ г-жа, Петербургъ.

Лотцъ и Іокиненъ Т. съ женой, Гельсингфорсъ.

Лульке Г.

Меллеръ.

Нильсенъ консулъ.

Оландъ Р.

Педіани Е.

Поссе X.

Рашъ съ женой.

Рохлинъ 3. съ семьей, Тифлисъ.

Рокнонъ А.

Селли А. Петербургъ.

Тарасова г-жа, Петербургъ.

Тизенгаузенъ М. баронесса.

Туринъ съ женой, Финляндія.

Филипольская Лидія, Кіевъ.

Цабель Р., Москва.

Цувкавскій съ дочерью, Варшава.

Шетеряеовъ Е.


— 27 —

Данія. Телеграмма 31 Іюля.

Бельгардъ сенаторъ, Петербургъ.

Берлинъ.

Вальтеръ X., Дорпатъ.

Герсбергъ Н. г-жа.

Горстейръ Исаакъ съ семьей.

Громовъ съ женой, Москва.

Гротъ М.

Дорфманъ Е.

Эттингеръ, Петербургъ.

Зусманъ И.

Карпъ адвокатъ, Петербургъ.

Каслонъ Л. г-жа.

Катцъ Салли.

Коль барышни, Петербургъ.

Корфъ баронъ съ женой и дочерьми, Петербургъ.

Кроманъ Сигне, Гельсингфорсъ.

Ламзаки съ дочерью.

Линдеманъ Ф., Рига.

Маргулисъ М. г-жа съ ребенкомъ, Кіевъ.

Мокеевъ М., Москва.

Наследова Ольга.

Неонъ Л.

Норингеръ А.

Пахалкова г-жа, Москва.

Польская Р. г-жа.

Слефогдъ X.

Сологубъ Эмма.

Сусманъ А.

Троктенбергъ Е.

Файберманъ съ женой, Петербургъ.

Фейзенбергъ К.

Френкъ Е. г-жа.

Чагинъ М., Петербургъ.

Чезневскій Л., Петербургъ.

Шлезингеръ Р., Москва.

Шредеръ адвокатъ, Петербургъ.

Шульманъ.

Выѣхали изъ Копенгагена. Телеграмма 31 іюля.

Воронцова-Дашкова графиня.

Вольфъ Павелъ баронъ.

Голенищевъ-Кутузовъ-Толстой Михаилъ.

Демидова Софія.

Дитлеръ Герминія.

Дюврэй Жанъ съ женой.


— 28 —

Энгельгардтъ Марія.

Зографо Михаилъ съ женой и дочерью.

Кноррингъ Людвигъ, баронъ, съ женой.

Колотилиръ Михаилъ, козакъ.

Крафтъ Эльза.

Кривопишина Александра.

Кудиновъ Евдокимъ, козакъ.

Лакрустъ Иванъ.

Легатовичъ Владиміръ и Марія.

Морсъ Гансъ.

Никанорова Татьяна.

Орлова-Давыдова, графиня, Марія Александровна.

Орлова-Давыдова, графиня, Марія Михайловна.

Рибейръ Фелистина.

Селли Анна.

Смирнова Наталія.

Тарасовъ Михаилъ.

Хоменкова Анастасія.

Шереметева Софія.

Шереметева, графиня, Ирина.

Выѣхали изъ Копенгагена въ Стокгольмъ. Телеграмма 31 Іюля.

Аакъ Юліусъ.

Алликъ Георгъ и Якобъ.

Елау Юліусъ.

Волинъ Френкель.

Геердъ Эйнгофъ Іоганъ.

Грюнвальдъ Карлъ.

Элкановичъ Вольфъ.

Жиговицкій Наумъ.

Изонъ Германъ, Петербургъ.

Кахускъ Петръ.

Каиланова Лея.

Крестмейнъ Беньяминъ, Петербургъ.

Крестмейнъ Эмилія, Петербургъ.

Крикисъ Юліусъ.

Кроненбергъ баронъ Леопольдъ.

Ксоронскій Исидоръ, Саратовъ.

Кузо Жанъ.

Лахури Рай съ женой, Финляндія.

Линдстромъ Эмиль, Або.

Людинъ Фрицъ, Петербургъ.

Макара Ѳома.

Мелдеръ Яковъ, Рига.

Накель Андрей.


— 29 —

Охрбаньякъ Антонъ.

Пижкъ Адо.

Пинкъ Іоганнесъ.

Побѣдоносцевы Екатерина и Марфа.

Подьясекъ Войцехъ, Минскъ.

Придонъ Онсалъ Іоганъ и Ева.

Рабогкиръ Василій, Тверь.

Радвиль Жанъ.

Рейнартъ Сандеръ.

Сагнакъ Вильгельмъ.

Сакржевская Ядвига, Люблинъ.

Сведбергъ Андрусъ.

Соколовъ Александръ.

Тауберъ Бренштейнъ Зивія, Петербургъ.

Френкель Брайна.

Френкель Брана.

Ямпольская Ризія.

Ярва Бернгардъ.

Глюкманъ Бейла, изъ Риги.

Донкинъ Борисъ, изъ Лодзи.

Зонненбергъ Эмануилъ, изъ Петроковской губ.

Кауфманъ Майеръ, изъ Петроковской губ.

Кліоновскій Владиславъ, изъ Варшавы.

Ковалевскій Филиппъ, изъ Варшавы.

Кушмантъ Александръ, изъ Петроковской губ.

Ландау Мошенъ, изъ Варшавы.

Леви Михаилъ, изъ Петроковской губ.

Лентола Петръ, изъ Выборга.

Павуланъ Лиза, изъ Риги.

Панскій Александръ съ женой, изъ Петроковской губ.

Пждевичъ Каньманъ, изъ Петроковской губ.

Сукольскій Мойша, изъ Баку.

Фиксъ Игнатій, изъ Петроковской губ.

Флешлеръ Инда, изъ Выборга.

Находились въ Копенгагенѣ 31 Іюля.

Авербургсъ Петръ.

Битковскій В.

Братцлавъ.

Вейнская Эрнестина.

Вендтъ М.

Вольтнеръ Арвида, Митава.

Герборгъ Г., Выборгъ.

Гипсере Эрнестъ.

Дукельскій С. съ семьею, Петербургъ.

Кальма Эдвардъ.

Эйзенштадтъ Р.


— 30 —

Іоненсонъ О., Гельсингфорсъ.

Картошинскій Ѳедоръ.

Катцъ съ дочерью, Одесса.

Клипанскій Р.

Куниганскій, Подольскъ.

Левенталь Елизавета.

Липкани.

Логинскіе Конрадъ и Янина, Вильна.

Мальстремъ К.

Піотровичъ Романъ, Ковно.

Пониковская Марія, Варшава.

Пониковскій Цезарь.

Пуссакъ П.

Рагштадтъ, Рига.

Рувинъ.

Сталкиндъ Ефремъ.

Фридландъ А. съ дочерью.

Хакеншильдъ, Москва.

Хоршъ (Horch) Янкель.

Чинчукъ (Chintschouk) Александръ.

Чуржинъ (Tchourzin).

Якобсенъ М. г-жа.

Выѣхали изъ Копенгагена въ Стокгольмъ 1 Августа.

Бемъ Саломея.

Гаммермандъ Яковъ, Петербургъ.

Гампель Леонъ, Лодзь.

Гунъ Берта.

Европа Ицка.

Езерскій Маріанъ.

Каупинненъ Викторъ, Гельсингфорсъ.

Кашукъ Пинхасъ.

Кельманъ Иванъ, Варшава.

Карнблумъ Анна.

Корфъ баронъ съ двумя дочерьми.

Левинъ Лейзеръ, Витебскъ.

Левинъ Эзель, Кіевъ.

Лонка Іоганнъ.

Малецкая Клементина.

Мендельсонъ Тобіасъ.

Познанская Тауба съ дѣтьми.

Рендніекъ Янъ, Виндава.

Рыбка Софія.

Симсонъ Фейга.

Скоморовскій Эмиль.


— 31 —

Шульманъ ф.

Шутій Мееръ, Волынск. губ.

Щесякъ Мечиславъ, изъ Кмяскъ.

Эрландсъ Карлъ, Выборгъ.

Находились въ Копенгагенѣ 1 Августа.

Блюменталь А.

Гарпе В. съ женой.

Виленчикъ съ женой.

Гельманъ П.

Гроссенскій Раввинъ, Вильна.

Дегтеревъ В.

Димзицъ А.

Зельтцле, Петербургъ.

Іенни Лиза.

Касталанскій В. съ дочерью.

Колосова Л.

Лауте Г. съ женой, Рига.

Меттахъ А. съ женой.

Павловъ Д. съ женой.

Петтке Карлъ съ дочерью.

Пуза Т., Гельсингфорсъ.

Таубе В., Курскъ.

Шальферъ Л.

Прибыли въ Копенгагенъ. Телеграмма 2 Августа.

Баггеръ, Рига.

Бергъ Г., съ женой.

Биргманъ Исаакъ.

Бурьянъ Фридрихъ, Выборгъ.

Гамуровъ отмѣченъ въ Копенгагенскомъ отелѣ «Дагмаръ» прибывшимъ 21 Іюля, выбывшимъ 22 Іюля, невозможно установить, была ли ошибка.

Геллененъ Б., Гельсингфорсъ.

Гельбергъ Б.

Гворзскій.

Гофманнъ О., Петербургъ.

Эрстедъ.

Кормлувъ съ женой, Варинево.

Киммонтъ Александръ.

Клиновичъ.

Кортшмаръ Мойша.

Кнорингъ баронъ.

Лейбошицъ Илья.

Лейбошицъ Михаилъ.

Малестива.


— 32 —

Митонгъ Иванъ.

Певснеръ Ноэми.

Певснеръ Селья.

Суссмонъ Р., съ дочерью, Кіевъ.

Флигенбергъ Ф. Р.

Шаттенштейнъ А., Либава.

Штандлэндеръ А., съ женой, Одесса.

Прибыли въ Копенгагенъ. Телеграмма 3 Августа.

Велль.

Гурландъ Генеральный Консулъ.

Элискоберъ Л.

Зеренквистъ съ семьей.

Клазенъ Ф., Петербургъ.

Нильсонъ Т., Финляндія.

Ойвренъ, Або.

Романова М.

Сельдовидъ, Минскъ.

Формо И., Рига.

Хенельтъ Р. съ семьей, Москва.

Данія. Телеграмма 5 Августа.

Амшейситекъ М. Копенгагенъ.

Біоркель А. Копенгагенъ.

Бокумъ Альбертъ изъ Риги, Копенгагенъ.

Гиршбергъ С., Г., I., X., изъ Лодзи, Копенгагенъ.

Гольдштейнъ Д., изъ Кенигсберга, Копенгагенъ.

Горбова Софія, Москва, Копенгагенъ.

Готтлибъ съ женой, Копенгагенъ.

Горъ М., изъ Ревеля, Копенгагенъ.

Григорьевъ С., съ дочерью Еленой, Тайный Совѣтникъ, Петербургъ, Копенгагенъ.

Жеппесенъ В., Копенгагенъ.

Іенсенъ Г. Гофмейстеръ изъ Кронштадта, Копенгагенъ.

Кайава Оскаръ изъ Финляндіи, Копенгагенъ.

Королевъ прис. повѣр. съ семьей, Петербургъ, Копенгагенъ.

Коскъ А. изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ.

Кусинъ А. Копенгагенъ.

Кюхлеръ Консулъ изъ Варшавы, Копенгагенъ.

Левинъ Самуилъ съ семьей, Копенгагенъ.

Ледерхендлеръ Ст., Брестъ-Литовскъ, Копенгагенъ.

Леонтовская Сидъ изъ Петербурга, Копенгагенъ.

Линдбергъ К. Копенгагенъ.

Липшицъ X. съ семьей изъ Ростова, Копенгагенъ.

Мазуръ С., изъ Ковно, Копенгагенъ.

Месси Беппо и Джонъ, Копенгагенъ.


— 33 —

Окманнъ Е., Копенгагенъ.

Райнесъ Л. съ женой, Копенгагенъ.

Ресслеръ В., Копенгагенъ.

Рудзиковскій О. изъ Польши, Копенгагенъ.

Сойдирмало К., Копенгагенъ.

Станевскій Мауризъ изъ Радома, Копенгагенъ.

Стконсонъ А., Копенгагенъ.

Столпе С. и Е., Копенгагенъ.

Тейтельбаумъ В. съ семьей изъ Саратова, Копенгагенъ.

Ушинъ, Петербургъ, Копенгагенъ.

Фонтенъ г-жа, Петербургъ, Копенгагенъ.

Шутяковъ, Петербургъ, Копенгагенъ.

Прибыли въ Копенгагенъ. Телегр. 6 Авг.

Аронанъ изъ Киля.

Бакшъ изъ Вильны.

Баронскій съ женой изъ Берлина.

Вейнтраубъ съ женой изъ Варшавы.

Вигодская Елена, изъ Вильны.

Вольфсонъ съ женой изъ Кенигсберга.

Гордонъ изъ Вильны.

Григорьевъ профессоръ изъ Киля.

Дворецкій редакторъ изъ Петербурга.

Клейнъ г-жа и дочь изъ Варшавы.

Линтропъ Николай изъ Ревеля.

Педіани изъ Риги.

Пролонскій изъ Берлина.

Форкеллеръ изъ Або.

Шульгарнъ съ женой изъ Кенигсберга.

Данія. Телеграмма 7 Августа.

Германъ А. съ женой, Финляндія.

Іергенъ Іенсенъ, Москва.

Итьешъ Левъ съ женой, Петербургъ.

Кафталь, Кіевъ.

Лери съ женою.

Мазингъ Карлъ.

Райтъ Р. съ женою, Ростовъ.

Рашъ жена Консула.

Фрейдманъ М., Рига.

Данія. Телеграмма 8 Августа.

Альмборгъ А.

Бахметсовъ В.

Бранстъ Павелъ.

Брунъ директоръ съ женой, Петербургъ.


— 34 —

Барковскій Морицъ.

Жорнартовъ Г. изъ Москвы.

Зешъ Гарри.

Красицкій Фатіусъ, Кіевъ.

Кулженко Василій съ семьей.

Либрахъ Р., Варшава.

Наткинъ Ж. или В.

Негель Николай.

Панско инженеръ.

Родгаузенъ М.

Самуельсонъ Р.

Хендельовичъ Л. съ женой.

Хурвицъ Т. и М.

Ширманъ Іоганъ, Нарва.

Ямаръ (Жамаръ) Нильсъ, Рига.

По сообщенію нашего посланника въ Копенгагенѣ возстановлено частичное сообщеніе между Гердзеръ-Варнемюнде и Треллеборгъ-Сасницъ.

Данія. Телеграмма 9 Августа.

Альмборгъ А. съ женою прибыли въ Копенгагенъ.

Ворстурихъ Морицъ прибылъ въ Копенгагенъ.

Долгорукая Ольга, княгиня, прибыла въ Копенгагенъ.

Зельтцеръ А. съ дочерью (Владикавказъ) прибыли въ Копенгагенъ.

Іокельсонъ Владиміръ, профессоръ, прибылъ въ Копенгагенъ.

Каудра Баритъ прибылъ въ Копенгагенъ.

Леонгардтъ В. директоръ съ женою (Москва) прибыли въ Копенгагенъ.

Нейманъ Яковъ прибылъ въ Копенгагенъ.

Салтыкова княгиня прибыла въ Копенгагенъ.

Стефанская прибыла въ Копенгагенъ.

Странгъ Е. съ женою (Рига) прибыли въ Копенгагенъ.

Шнее Ж. изъ Петербурга приб. въ Копенгагенъ.

Долгорукая, княгиня, пріѣхала въ Копенгагенъ, Hôtel Angleterre.

Салтыкова, княгиня, пріѣхала въ Копенгагенъ, Hôtel Angleterre.

Палтовъ, генералъ, здоровъ, Берлинъ, Elitenhôtel.

Данія. Телеграмма 11 Августа.

Барсъ Е. (Bahrs), Москва, Вилльянасъ.

Бельтъ Р. съ женой, Копенгагенъ.

Веркместеръ, Копенгагенъ.

Гальмергъ Г. съ женой, Москва, Копенгагенъ.


— 35 —

Гафъ Фр., Копенгагенъ.

Гераклистовъ С., Копенгагенъ.

Гистрамъ баронъ, Вилльянасъ.

Гончаровъ Павелъ, Копенгагенъ.

Гроссманъ Г., Вилльянасъ.

Дайховскісъ Моисей, Копенгагенъ.

Эберлингъ Л., Петербургъ, Вилльянасъ.

Захаріассенъ А., Вилльянасъ.

Игнацъ Т. съ женой Копенгагенъ.

1) Крассельщикъ Н., Новочеркасскъ, Вильянасъ.

Любровскій А., Вилльянасъ.

Малиненъ Н., Финляндія, Вилльянасъ.

Матвѣевъ Г., Петербургъ, Вилльянасъ.

Нѣверовскій О., Ростовъ, Копенгагенъ.

Остенъ-Сакенъ баронесса, Вилльянасъ.

Рейнгерцъ Е., Петербургъ, Вилльянасъ.

Розенъ В. съ женой, Либава, Копенгагенъ.

Сандеръ (Зандеръ) I., Петербургъ, Вилльянасъ.

Станфордъ М. съ дѣтьми, Петербургъ, Вилльянасъ.

Столькингъ А. (Штолькингъ), Копенгагенъ.

Толіарскій (Toeliaersky) Ингвардъ, Вилльянасъ.

Уріе I. съ женой, Копенгагенъ.

Фрейбергъ С. Либава, Вилльянасъ.

Хроасъ В. Москва, Вилльянасъ.

Яковскій А., Вилльянасъ.

Данія. Телеграмма 12 Августа.

Бродская А., Копенгагенъ.

Воркеллеръ А. Або, Копенгагенъ.

Глахишъ Е. (Glachisch), Копенгагенъ.

Долгорукая княгиня съ прислугой выехала въ Стокгольмъ.

Дроцкій съ женой, Копенгагенъ.

Еліазенъ (датчанинъ) выѣхалъ въ Стокгольмъ.

Завадскій В., Копенгагенъ.

Каминская Д., Копенгагенъ.

Лимпанъ съ женой, Копенгагенъ.

Лирецъ И., Копенгагенъ.

Минцъ И., Копенгагенъ.

Поландъ И., Копенгагенъ.

Половцевъ, Копенгагенъ.

Радминская Р., Копенгагенъ.

Ракамеги, Петербургъ, Копенгагенъ.

Реффелетхафъ, Копенгагенъ.

Соколова Ф., Копенгагенъ.

Салтыкова княгиня съ прислугой выѣхала въ Стокгольмъ.

2) Касперовскій С., Петербургъ, Вилльянасъ.


— 36 —

Темотеусъ Ф., Рига, Копенгагенъ.

Тракиненъ Е., Копенгагенъ.

Треммель М., Копенгагенъ.

Шардтъ А., Копенгагенъ.

Шардтъ И. съ женой. Копенгагенъ.

Элкиндъ Максъ съ семьей, Калишъ, Копенгагенъ.

Данія. Телеграмма 13 Августа.

Бархудазовъ П. съ семьей.

Братенинская А., Петербургъ.

Вольстеръ В., Гельсингфорсъ.

Кроникъ Е. дѣвица, Вильна.

Листовская О., Петербургъ.

Михалинскій М. съ семьей, Петербургъ.

Неметцъ госпожа съ дочерьми, Кіевъ.

Олькеницкій В., Петербургъ.

Симанъ H. С., Гродно.

Стибель В. съ женою, Петербургъ.

Фейнштейнъ К. съ семьею, Петербургъ.

Испанскій Консулъ въ Кельнѣ телеграфируетъ: Ананьевъ заболѣлъ душевно и не можетъ быть отправленъ, состояніе его здоровья сравнительно хорошо.

Прибыли въ Копенгагенъ. Телеграмма 14 Августа.

Бароновъ П. съ женой.

Вейманъ Елена.

Владикду В. съ семьей, Петербургъ.

Вольдингеръ Марія, Апона.

Вольновъ Федоръ, Петербургъ.

Вольновъ Федоръ съ женой.

Вооль Маркусъ, Варшава.

Вольновъ Максъ.

Гринбергъ М.

Жеркова А., Петербургъ.

Зильберманъ И.

Іогансонъ, Гельсингфорсъ.

Ландгренъ А.

Лееке Борухъ, Жанъ.

Мариле Борухъ.

Мейеровичъ Е., Петербургъ.

Микарекъ X.

Митнитскій Исай.

Шееръ Надежда съ дочерью.

Обушовъ (Обуховъ) Е.

Розенау Т.

Руисъ Ніенуисъ, Петербургъ.

Святополкъ-Мирская княгиня, Петербургъ.


— 37 —

Сликинъ В. съ семьей.

Словикъ Бронислава.

Шедеменъ Анна.

Штразеръ Г., Казань.

Шутякова съ дочерью, Петербургъ.

Данія. Телеграмма 15 Августа.

Бельтъ купецъ, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Бристоль.

Вознесенская О., Петербургъ, Копенгагенъ, отель Terminus.

Гарфельдъ г-жа прибыла изъ Любека въ Копенгагенъ, отель Паласъ.

Гроссманъ М. корреспондентъ, Копенгагенъ (Nyt, Landmandshôtel).

Добровольскій сенаторъ прибылъ изъ Любека въ Копенгагенъ, отель Паласъ.

Дурдинъ Андрей, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Бристоль.

Эбинъ Ф., купецъ изъ Иллова, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Эгдаль Е., Гельсингфорсъ, Копенгагенъ, Missionshôtel.

Завадскій В. Редакторъ, Либава, Копенгагенъ, отель Бристоль.

Зильберманъ С. купецъ, Иллова, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Зильберманъ И. купецъ изъ Иллова, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Игнатьевъ съ семьей прибылъ изъ Любека въ Копенгагенъ, отель Паласъ.

Іоргенсенъ С. А., Копенгагенъ.

Левинъ С. съ семьей купецъ изъ Ковно. Копенгагенъ.

Лендеръ Д. купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Либецкій Рихардъ купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Любовскій С. купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Мотшанъ Б. съ женой купецъ, Петербургъ, Копенгагенъ, Hôtel Dagmar.

Палибинъ Н. съ семьей, Петербургъ, Копенгагенъ, Hôtel d’Angleterre.

Пасвель М. инженеръ, Петербургъ, Копенгагенъ, Паласъ отель.

Рейдель инженеръ, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Бристоль.

Спитцеръ М. съ женой, купецъ изъ Риги, Копенгагенъ, отель National.

Трахтенбергъ А. купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Фредериксъ Левъ генералъ баронъ съ дочерью, Берлинъ Elitehôtel.

Харлангова Луиза дѣвица, Копенгагенъ, отель Terminus.

Шубертъ Н. купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Яновскій съ женой, Копенгагенъ.


— 38 —

Данія. Телеграмма 16 Августа.

Везейбусъ Р. купецъ, Ревель, Копенгагенъ, отель Прогрессъ.

Венбергъ Е. купецъ, Ревель, Копенгагенъ, отель Прогрессъ.

Гедервальдъ инженеръ, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Cosmopolite.

Есланъ Е. купецъ, Ревель, Копенгагенъ, отель Прогрессъ.

Исааксонъ А. купецъ, Ревель, Копенгагенъ, отель Прогрессъ.

Люкенбахъ г-жа, Варшава, Копенгагенъ, отель Централь.

Людевигъ Вѣра, Копенгагенъ, отель Cosmopolite.

Пинесъ Естеръ, Копенгагенъ, отель Cosmopolite.

Раппопортъ Іосифъ съ женой, Копенгагенъ, Missionshôtel.

Редлихъ Елисавета, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Cosmopolite.

Россъ Е. г-жа съ дочерью, Петербургъ, Копенгагенъ, отель Dannavierke.

Саасъ Альбертъ купецъ, Ревель, Копенгагенъ, отель Прогрессъ.

Стемпель Эмиль адвокатъ, Петербургъ, Копенгагенъ, Palace-hotel.

Данія. Телеграмма 17 Августа.

Алексѣевскій И., адвокатъ, Копенгагенъ, Паласотель.

Ангерстейнъ Ст. съ семьей, изъ Лодзи, Копенгагенъ, Турист-отель.

Аргольдъ Е. съ дочерью, Копенгагенъ, Паласотель.

Балегицманскій (Balechyzmansky), изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Баунровскій Вин., инспекторъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Безель Б., купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Бизезе, купецъ изъ Харькова, Копенгагенъ, Отель Космополитъ.

Брускинъ съ сыномъ, Копенгагенъ, Паласотель.

Ванновскій съ семьей, Копенгагенъ, Паласотель.

Валобринскій Д. съ женой, Копенгагенъ, Паласотель.

Валерстойнъ П., докторъ изъ Москвы, Копенгагенъ, Централотель.

Веле, Рудега, Копенгагенъ, Паласотель.

Виккиръ Самуилъ, инженеръ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Централотель.

Виленцикъ М., купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Вольфъ Г., студентъ изъ Риги, Копенгагенъ, hôtel Kongen Danemark.

Визе, директоръ, Копенгагенъ, Паласотель.


— 39 —

Даровскій, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Дагорельскій, изъ Риги, Копенгагенъ, Паласотель.

Друскинъ С. съ семьей, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Дубовскій В., докторъ, Копенгагенъ, Паласотель.

Гавенда С. съ женой, изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Гезель Г., купецъ изъ Витебска, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Гершбергъ К., докторъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Гершбергъ П., инженеръ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Гирвенуцкій и Б. Гирвенуцкая, изъ Москвы, Копенгагенъ, Централотель.

Грушенецкій, купецъ изъ Харькова, Копенгагенъ, Отель Космополитъ.

Гуревичъ Г. съ женой, докторъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Гуревичъ Г., докторъ съ женой, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Гучевскій, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Зархи Эстеръ, изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсотель.

Иванова, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Изральскій Л., купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Инделевицъ И. съ женой, изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Капларъ директоръ, изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Каплунъ I. съ женой, адвокатъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Кинковштейнъ съ семействомъ изъ Виндавы, Копенгагенъ, Паласотель.

Карповъ Димитрій, Копенгагенъ, Паласотель.

Кублицкій А., Копенгагенъ, Паласотель.

Лебедевъ Сергѣй, кол. сов. изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсотель.

Лебедева, изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсотель.

Липоладскій, купецъ изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель Фениксъ.

Лопотинскій К, Копенгагенъ, Миссіонсотель.

Маковская Е. съ семьей, Копенгагенъ, Отель Хафніа.

Маритинъ Н., купецъ, Копенгагенъ, Паласотель.

Моритцъ И. съ дочерью, купецъ, Копенгагенъ, Отель Фениксъ.

Невельсонъ С., купецъ изъ Риги, Копенгагенъ, Прогрессъ Отель.


— 40 —

Плинеръ П. съ женой, купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Рабиновичъ Л. съ семействомъ, купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Розенталь, г-жа съ семьей изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Руфъ Вѣра, Копенгагенъ, Паласотель.

Струве съ женой изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Сегаль Максъ, купецъ изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсотель.

Силицина, съ сыномъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Паласотель.

Скибалли Ант., адвокатъ изъ Харькова, Копенгагенъ, Паласотель.

Талникъ В., Кіевъ, Копенгагенъ, Паласотель.

Тихаровъ Ф., Копенгагенъ, Паласотель.

Традеманнъ М., купецъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Франкъ И. изъ Варшавы, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Хрувицъ А., купецъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Шаманнъ Д. изъ Риги, Копенгагенъ, Миссіонотель.

Шенкеръ С., купецъ изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Шилайренъ И. изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель д’Англетерръ.

Шрекель С., купецъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Отель Прогрессъ.

Янковскій А., Копенгагенъ, Паласотель.

Яфа, докторъ изъ Петербурга, Отель д’Англетерръ.

Данія. Телеграмма 18 Августа.

Барковъ Михаилъ, Петербургъ, Копенгагенъ, Отель Вальдемаръ.

Бенна Ольга, Петербургъ, Копенгагенъ, Отель Терминюсъ.

Берманъ, купецъ, Копенгагенъ, Отель Бристоль.

Бирштейнъ Клара, съ дѣтьми изъ Москвы, Копенгагенъ, Отель Савойя.

Банновская г-жа съ двумя дочерьми и внуками выѣхала изъ Копенгагена черезъ Стокгольмъ въ Россію.

Вульфъ С., купецъ изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Терминюсъ.

Гарфельдъ г-жа выѣхала изъ Копенгагена черезъ Стокгольмъ въ Россію.

Герцманъ К., Копенгагенъ, Отель Бристоль.

Добровольскій Н. А., сенаторъ, выѣхалъ изъ Копенгагена черезъ Стокгольмъ въ Россію.

Кублицкій-Піоттухъ А. Ф., директоръ лѣсного Департамента, выѣхалъ изъ Копенгагена черезъ Стокгольмъ въ Россію.

Кузуловъ изъ Риги, Копенгагенъ, Миссіонсотель.


— 41 —

Нафталинъ, купецъ, Копенгагенъ, Отель Бристоль.

Пинесъ Эстеръ, Копенгагенъ, Савой-Отель.

Розенбергъ K. I., купецъ съ женой, Копенгагенъ, Паласъ Отель.

Фробеенъ Г. съ женой, директоръ банка, Копенгагенъ, Паласъ Отель.

Чайковская К., изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Терминюсъ.

Шварцъ г. и г-жа выѣхали изъ Копенгагена черезъ Стокгольмъ въ Россію.

Данія. Телеграмма 19 Августа.

Греафъ Г., купецъ изъ Вильны, Копенгагенъ, Отель Линнъ.

Гуревичъ Мордко, купецъ, Копенгагенъ, Вендерсгаде 26.

Когенъ Н. купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Отель Англетерръ.

Крейцеръ В., адвокатъ съ семьей изъ Петербурга, Копенгагенъ, Отель Бристоль.

Саліансенъ Фишель, купецъ, Копенгагенъ, Вендерсгаде 26.

Фейнъ Бернгардтъ, купецъ съ женой, Копенгагенъ, Савуа Отель.

Фридбергъ Д., купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Отель Англетерръ.

Хасонъ Юдель, купецъ съ женой, Копенгагенъ, Вендерсгаде 26.


— 42 —

Италія.

Выѣхали 30 Іюля изъ Рима.

Адріановъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Аконьянцъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Балкановъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Байковъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Бланковъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Бранниковская, Бриндизи — Константинополь, пар. «Сардинія».

Берманъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Бѣлевъ Николай, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Вандеръ г-жа, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Вартаміанцъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Волнинъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Вольскіе супруги, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Гальперинъ г-жа, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Глинка, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Городецкій, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Гурвичъ семья, Бриндизи — Константинополь, пар. «Сардинія».

Гусева, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Динчинова, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Добровольская, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Драгневичъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Епухозова, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Зохолевъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Иваньенко, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Казатченко, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Канъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Катель, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Кепеліувичъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Кузьминъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Кузьминъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Маленникова, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Месняевъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Морозовская, Неаполь—Одессу, пар. Фавиньяно».

Новкова, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Новачекъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».


— 43 —

Орловы семейство 18 лицъ, Неаполь — Одессу, пар. «Фавиньяно».

Патцимгеръ г-жа, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Пестмаль уѣхала въ Неаполь.

Поморжева, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Прокоповичъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Протопоповы супруги, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Пусторвайтовъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Родитбаневъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Ридельманъ, Бриндизи—Константинополь, пар. «Сардинія».

Сенханцова барышня, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Суслова г-жа, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Фельдзеръ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Хазенъ баронъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Цвѣткова, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Цивонюковъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Цукеръ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Швиковъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Югіанинъ, Неаполь—Одессу, пар. «Фавиньяно».

Телеграммой Императорскаго Посла въ Римѣ отъ 30 Іюля получены свѣдѣнія о нижеслѣдующихъ лицахъ:

Петряевъ, Генеральный Консулъ въ Албаніи, выѣхалъ въ Грецію.

Мусинъ-Пушкинъ, графъ, Генеральный Консулъ въ Лейпцигѣ, выѣхалъ въ Грецію.

Никольскій Михаилъ, Секретарь Генеральнаго Консульства въ Лейпцигѣ, выѣхалъ въ Неаполь.

Шрутъ, дипломатическій курьеръ, выѣхалъ въ Одессу на пароходѣ «Фавиньяно».

Моисеевъ Лаврентій выѣхалъ въ Одессу на пароходѣ «Фавиньяно».

Блзодатвій Павелъ (Blzodatwy) выѣхалъ въ Одессу на пароходѣ «Фавиньяно».

Находились въ Римѣ 31 Іюля.

Бернштейнъ Констанція и Адель.

Биршертъ Михаилъ.

Благодатный Павелъ.

Ватялини Татьяна.

Дравкрустъ Симеонъ.

Кбенкины Евгенія и Лейба (Либа).

Келлеръ Владиміръ.

Кузнецовъ Василій.

Машонкинъ Василій.


— 44 —

Мельникова Маня.

Милашевичъ Елизавета.

Лунтъ Адель.

Саудзинъ Анна и Лидія.

Слуцкая Сарра.

Фрейбергъ.

Италія. Телеграмма 1 Августа.

Арнольдъ Гертруда въ Венеціи не найдена.

Бѣляевы Вѣра и Надежда не найдены въ Венеціи.

Гошъ Эрикъ въ Венеціи не отысканъ.

Кавецкій Евгеній въ Венеціи не найденъ.

Кониговская Ванда въ Венеціи не найдена.

Корево Екатерина выбыла въ Россію.

Манухинъ Владиміръ выбылъ въ Россію.

Oeser Марія выбыла въ Россію.

Орловская Марія въ Венеціи не отыскана.

Петропавловская Александра въ Венеціи не отыскана.

Платова Palace Hôtel Livorno.

Хельстфельдъ Елена, Venise Hôtel Daniel, выбыла въ Россію.

Прибыли въ Римъ. Телеграмма 1 Августа.

Баскова Марія.

Баренштейнъ Нина, Евгенія и Василій.

Біанки Павелъ.

Бурштейнъ Михаилъ.

Вельдтъ Владиславъ.

Галлендеръ Татьяна и Марія.

Гартунгъ Василій.

Гинсбургъ Вѣра.

Гритцатъ Георгій и Зинаида.

Двинкевичъ Вацлавъ.

Димитріева Софія.

Экта Фемине.

Эпштейнъ Марія.

Зажулинская Аполлонія съ дочерьми.

Карпинскій Павелъ.

Каченовская.

Комаровы Екатерина, Марія и Татьяна.

Кузнецовы семейство находятся въ Viareggio.

Курфирсектъ Давидъ.

Литтанеръ.

Луріе Фанни.


— 45 —

Машонкинъ Павелъ.

Мранъ Василій.

Пентсекекъ Антонъ.

Приншкеръ Мошковъ.

Рейнбербанъ Феликсъ.

Рождественскіе Михаилъ и Марія.

Садовская Наталія.

Серапинъ Василій.

Смотрицкій Янъ.

Тимеревъ Василій и Юлія съ семьей.

Форкъ Алексѣй.

Хлопонина Евгенія, Римъ.

Шабада Михаилъ, Римъ.

Шиманская Гедвига, Римъ.

Ювте семья, Римъ.

Италія. Телеграмма 3 Августа.

Адельгермъ, Миланъ, 12 via Раіоnе.

Барсовъ не найденъ въ Миланѣ, очевидно уѣхалъ въ Венецію или Бриндизи.

Безсмертный Арсеній, Соррей.

Верновскій, профессоръ, не найденъ въ Миланѣ, очевидно выѣхалъ въ Венецію или Бриндизи.

Гевделинъ Маре, Cemezzo.

Голарингъ Адель.

Докукинъ Александръ.

Эдельгеймъ Анна.

Экунъ Эдуардъ.

Емейнъ не найденъ въ Миланѣ, очевидно выѣхалъ въ Венецію или Бриндизи.

Камчатова Ольга, Salsomadgiore.

Каценеленбогери Исаакъ.

Кочоровосскій Богданъ.

Лобатъ генералъ.

Маіенская не найдена въ Миланѣ, очевидно выѣхала въ Венецію или Бриндизи.

Переселенковъ Николай.

Полянская Софія.

Померанцевъ Георгій съ семьей.

Свервконская Селина, Francavilla.

Свильста Лидія.

Селецкій въ Миланѣ, здоровъ, безъ средствъ.

Черниковскій (Ткерниковскій) Токоль выѣхалъ изъ Бриндизи въ Константинополь 30 Іюля.

Шевосскіе семья.


— 46 —

Римъ. Телеграмма 3 Августа.

Барятинская кн. съ дочерью, Римъ.

Гаваховъ, Римъ.

Горячева, Римъ.

Гринвальдъ Морицъ съ женой, Римъ.

Каннегиссеръ Леонидъ, Римъ, via Fontanella 15.

Кубе Эдгардъ съ братомъ, Римъ.

Кузнецкій съ женой, Римъ.

Максимова Елизавета, Римъ, Hôtel Terminus.

Малама съ женой, Римъ.

Манухины семья, Римъ.

Мусинъ-Пушкинъ, гр., изъ Лейпцига, Римъ.

Никольскій, Римъ.

Прифе (Prifee), Римъ.

Сатрапинскій д-ръ, Римъ.

Треповъ съ женой, Римъ.

Тышкевичъ гр., Римъ.

Штрейнъ, Римъ.

Италія. Телеграмма 5 Августа.

Абрамовъ Иванъ съ семьей, Римъ.

Батюшкова Зинаида, Лукка.

Березовская Софія выѣхала изъ Генуи.

Берсонъ Алиса, Римъ.

Бодарева Евгенія, Пиза.

Бренцини Гавріилъ, Римъ.

Вассерманъ Нина, Римъ.

Ведринская, Флоренція.

Викторовъ Георгій, Сальсомаджіоре.

Волькенштейнъ Михаилъ выѣхалъ изъ Генуи въ Константинополь.

Войницкій Феликсъ, Флоренція.

Гольдбергъ Тобія выѣхалъ изъ Генуи въ Константинополь.

Гольдъ Василій съ семьей, Римъ.

Граге, Римъ.

Гродзенскій Исаакъ, Пиза.

Гофманъ Адель, Пиза.

Грачъ Иссакъ, Пиза.

Григова Елена, Флоренція.

Гурцманъ Александръ съ семьей, Римъ.

Гусева Нина, Фальконаре Маритима.

Гусева Нина, Римъ.

Девель Нина и Татіана, Римъ.

Добришманъ О., Пиза.

Загорская Ансельма, Монтекатини.


— 47 —

Загребельская Марія, Санъ Ремо.

Зенгенфельдъ Владиміръ, Римъ.

Иванова, Римъ.

Иллимовъ сенаторъ, Флоренція.

Іоганнесіанцъ Саркизъ, Римъ.

Касимова Анна, Миланъ.

Пикокъ В. и Н., Фальконаре Маритима.

Котовъ Сергѣй, Римъ.

Коссовская Татіана, Неаполь.

Кравецъ Евгеній, Капри.

Крассеръ Давидъ, Римъ.

Кремеръ Екатерина съ семьей, Кото.

Кубе Эдгаръ и Альфредъ, Римъ.

Левюека Немира, Римъ.

Леонидовъ Леонидъ, Римъ.

Любавина Надежда, Флоренція.

Линбонъ Юлія, Римъ.

Матвѣевъ Михаилъ, Римъ.

Маркова Ольга, Флоренція.

Масса Анна, Флоренція.

Матисенъ Адель, Флоренція.

Мандукъ Вацлавъ, Римини.

Мартынова Александра, Римъ.

Метцъ Ольга съ дочерью, Миланъ.

Мясоѣдовъ Николай съ женой, Римъ.

Нехинъ, Римъ.

Никольская Людмила, Римъ.

Піотровскій Владиславъ, Римини.

Плахнова Н.

Политина Валентина, Лукка.

Плоткинъ докторъ, Пиза.

Поггенполь Эмилія, Римъ.

Прузайнеръ Раиса, Риччіоне.

Петропавловскій Александръ выѣхалъ изъ Генуи въ Константинополь.

Пикокъ Владиміръ, Римъ.

Платонова Прасковья, Римъ.

Плещеевъ Александръ, Римъ.

Поплавскій Цезарь, Римъ.

Поповъ Александръ выѣхалъ изъ Генуи въ Константинополь.

Пружинеръ Роза, Римъ.

Рейнъ Лидія, Римъ.

Рошина, Римъ.

Саватеева, Римъ.

Самойловичъ Елена и Александра, Лукка.

Силуянова Евлалія, Лукка.

Струева Елена, Віа Реджіо.


— 48 —

Смирнова Марія выѣхала изъ Генуи.

Соловьевъ Николай съ женой, Капри.

Сназаровъ, Римъ.

Стезукина Вѣра, Санта Маргарита.

Стерлингъ Андрей, Ника, Казиміръ, Флоренція.

Семья Военнаго Министра, Римъ.

Трояновская Гедвига, Римини.

Улановъ Сергѣй, Римъ.

Фигнеръ Софія, Флоренція.

Фрейбергъ Адель, Римъ.

Чайкевичъ Анатолій, Римъ.

Чупровъ Александръ, Римъ.

Якунинъ, Сальсомаджіоре.

Яргіуская Гедвига, Римини.

Янишевскій Упр. Консульствомъ, Римъ.

Телеграмма 6 Августа.

Горбова Софія здорова, Римъ, находится у Сацеарино.

Телеграмма 7 Августа.

Авадіевъ М., Павія.

Апраксина Надежда графиня, Венеція.

Амфитеатровъ, Леванто.

Бѣляевъ Николай, мѣстопребываніе неизвѣстно.

Вольфъ Танекъ, Капри.

Гекель Иванъ, Перузъ.

Геллеръ Беньяминъ, Капри.

Гобергъ Антонъ, Леричи.

Гольдстадтъ Гавріилъ, Павія.

Горчинскій Розеславъ, Рапалло.

Дубинскій Владиміръ выѣхалъ изъ Бриндизи, на пароходѣ.

Дурашъ Антонъ, Миланъ.

Койяловичъ Борисъ, мѣстопребываніе неизвѣстно.

Клевезаль Александръ, Антиколи.

Крантцъ М., Капри.

Курочкина Серафима не розыскана.

Литновскій В., Римини.

Милованова Надежда, Капри.

Михайловская Анна (Рлорежосъ).

Омельяненко Антуанета должна быть въ Цюрихѣ.

Петкенбергъ Р., Пиза.

Печковскій А., Тремессо.

Потемкина Елизавета уѣхала 2-го въ Базель.

Равицскій Р., Тремессо.

Салькиндъ Ж., Пиза.


— 49 —

Сафонова Анна уѣхала 3-го въ Берлинъ.

Смирнова Вѣра уѣхала въ Іюнѣ въ Германію.

Сперандева Екатерина (Рлорежосъ).

Стефановичъ Станислава, Павія.

Фишманъ-Лейинъ Беньяминъ и Яковъ, Капри.

Чернооковъ В., Пиза.

Чернявскій, Пиза.

Въ настоящее время въ Римѣ нѣтъ ни одной русской экскурсіи.

Телеграмма 8 Августа.

Альбедилъ Евгенія прибыла въ Римъ.

Бѣлозерскіе семейство, Беллуно.

Васильевъ Федоръ выѣхалъ изъ Неаполя.

Горѣлова Елена, Палермо.

Ейллеръ Анна, Монсюмано.

Жафронская Лидія, Рапалло.

Кавецкій Евгеній выѣхалъ изъ Неаполя.

Конце Станиславъ, Миланъ.

Копегинъ (Копехинъ) Иванъ прибылъ въ Римъ.

Модель Р., Миланъ.

Некрасовъ Александръ выѣхалъ изъ Неаполя.

Печетеконовъ Владиміръ выѣхалъ изъ Неаполя.

Полторацкая Герміона прибыла въ Римъ.

Рейсселеръ Сельма, Кастокарло.

Ронзбергъ Вѣра, Неаполь.

Секкаржи, Венеція.

Сесинская Вѣра, Миланъ.

Струева Вѣра, Віареджіо.

Сцерцинскій Казиміръ, Миланъ.

Тронтъ генералъ, С.-Ремо.

Улановъ Сергѣй, Римини.

Фанненбергъ Зелли и Фанни, Капри.

Ханте Евгенія, Белладжіо.

Чернявская Раиса, Люино.

Яровъ (Жаровъ) Вадимъ, выѣхалъ изъ Неаполя.

Телеграмма 9 Августа.

Бруни Лея, наход. въ Санъ-Ремо.

Вакхаунъ прибыла въ Римъ.

Витте графъ прибылъ въ Римъ.

Глауферманъ прибыла въ Римъ.

Гольде Бронислава прибыла въ Римъ.

Гроссмаунъ Аркадій прибылъ въ Римъ.

Евреиновъ Александръ прибылъ въ Римъ.


— 50 —

Захарченко прибылъ въ Римъ.

Мирецкая Марія наход. въ Туринѣ.

Неплюева Марія наход. въ Пегми.

Ноздровскій Андрей прибылъ въ Римъ.

Ощукины Елена и Софья.

Петрова Якова семья наход. въ Аляссіо.

Сикардъ Михаилъ наход. въ Аляссіо.

Столица Евгенія наход. въ Аляссіо.

Фриде Максимиліанъ наход. въ Миланѣ.

Телеграмма 11 Августа.

Афтлинавъ Рейнеке, Генуя.

Баулеръ Надежда, Миланъ.

Бланъ, Венеція.

Болотова, Венеція.

Большакова Марія, Венеція.

Борнштейнъ Романъ съ дочерьми, Венеція Лидо.

Боскевидра Ядвига, Венеція.

Бояновская съ семьей, Венеція.

Бремеръ Екатерина, Белладжіо.

Варшавская Фанни, Неаполь.

Вишневская Екатерина, Флоренція.

Высоцкая Варвара, Марина ди Пиза.

Гагаринъ князь, Римъ.

Гейнцельманъ Анатолія, Монтелульчіано.

Глотцеръ Леонъ, Неаполь.

Гольдрингъ Адель, Римъ.

Готузовъ Маркъ, Римъ.

Грокхпуко Марія, Арренуано.

Грунэйзенъ Владиміръ, Римъ.

Долгорукая Елизавета, княгиня, Неаполь.

Дубецкія Меланія и Анна, Болонья.

Икскуль баронъ, Римъ.

Инковъ Василій съ семьей, Римъ.

Каревичъ Францискъ, Римъ.

Карега Марія, Венеція.

Карола Мина, Неаполь.

Карцева Елизавета, Санта-Маргарита.

Катценъ Фраида, Римъ.

Костевичъ Евгенія, Миланъ.

Крысипскія Марія и Стефанія, Миланъ.

Кублицкая-Піоттухъ Жозефина, Венеція.

Левденъ Анна и Ольга, Флоренція.

Линцъ Анна, Венеція.

Марковская Марія, Ренуни.

Мартинсонъ А., Варезе.

Матушевекая Маргарита, Riссіоk.


— 51 —

Менгольдъ Зинаида, Генуя.

Мейеръ Екатерина, Миланъ.

Миклашевская Ирина, Лавене.

Ногродская Марія, Миланъ.

Омельяненко г-жа выѣхала изъ Милана.

Охурковъ Афанасій, Алессіо.

Политаевъ Тимофей, Римъ.

Потемкина Анна, Римъ.

Потемкина Елизавета выѣхала изъ Милана.

Разванъ Ванда и Константинъ, Венеція.

Ратенеръ, Капри.

Райтвенко Екатерина, Пегли.

Рененкампфъ Елена, Соренто.

Савичъ Ольга, Санъ-Ремо.

Nazioff Shan съ семьей, Миланъ.

Свѣтковскій Всеволодъ, Римъ.

Сорна Леокадія, Венеція Лидо.

Софонова Анна выѣхала изъ Милана.

Стонковенко Ольга, Санта-Маргерита.

Сѣдлевская, Венеція.

Толстая кн. Ольга, Римъ.

Толубъ Елена, Миланъ.

Фаддѣевы Анна и Ольга, Римъ.

Фельдгаузенъ Вѣра съ семьей, Венеція.

Флейшеръ Романъ, Венеція.

Фридманъ Р., Инцано.

Хлѣбникова Вѣра, Флоренція.

Холодковскій Александръ съ семьей, Арренцано.

Цеттеръ Гоберъ, Арренцано.

Чельцова Софія, Венеція.

Шведе Екатерина, Венеція.

Шипова Ольга, Римъ.

Шкульманъ Евгенія, Генуя.

Шмидтъ Марія, Венеція.

Щеденцовичъ Владиславъ, Венеція.

Эралихъ Д., Павсъ.

Якубовичъ Раиса, Римъ.

Телеграмма 12 Августа.

Арбузовъ д-ръ выѣхалъ изъ Венеціи въ Константинополь.

Беркоппъ Расья (Rasja), Римъ.

Блохъ Д., Римъ.

Виленкинъ (Wilenxin) Александръ, Римъ.

Вышлитицкая (Wisslitykaja) Марія, Римъ.

Георгіевскій Сергѣй съ семьей, Римъ.

Донауровъ, Римъ.

Зибельманъ Михаилъ, Римъ.

Кассинова Анна, Римъ.


— 62 —

Кишуевскій Иши (Kischiuewski Ісhі), Римъ.

Копоасская Александра, Римъ.

Лебенсонъ Моисей, Римъ.

Левестамъ Генрихъ, Римъ.

Малкіель П., Римъ.

Пруссахъ Марія, Римъ.

Рейдеръ Давидъ, Римъ.

Столяровъ Ицка, Римъ.

Суслова Валентина Яковлевна 12 Августа выѣхала изъ Неаполя въ Одессу на пароходѣ Фавиньяна.

Шмидтъ Элеонора съ д-ромъ Арбузовымъ и другими выѣхала изъ Венеціи въ Константинополь.

Вслѣдствіе большого движенія пассажировъ невозможно выяснить, проѣхали ли Киселева и Брюханенко черезъ Бриндизи.

Телеграмма 13 Августа.

Барятинская княгиня съ семействомъ выѣхала въ Бриндизи.

Васильевъ Ѳедоръ, Венеція.

Витте выѣхали въ Бриндизи.

Гафенко Владиміръ и г-жа Іоффе съ семьей, учит., Римъ.

Гевашовъ князь выѣхалъ въ Бриндизи.

Гольдринъ Адель, Римъ.

Донаурова выѣхала въ Бриндизи.

Дударева Валентина не розыскана.

Загребельская Марія, Віо Принчипе Скордіа II Палермо.

Захарченко съ семьей уѣхалъ въ Неаполь.

Зоффе или Іоффе профессоръ съ семьей уѣхалъ въ Неаполь.

Кавецкій Евгеній, Нерви Централь Отель.

Карнейгонтъ Вѣра, Римъ.

Карпинскій выѣхалъ въ Бриндизи.

Кудашевъ уѣхалъ въ Бриндизи.

Кузнецкій съ семьей выѣхалъ въ Бриндизи.

Малама уѣхала въ Бриндизи.

Манухинъ съ семьей выѣхали въ Бриндизи.

Мочалова Екатерина, Римъ.

Некрасовъ Александръ выѣхалъ въ Россію.

Пешехонофенъ Владиміръ выѣхалъ въ Россію.

Подгорѣцкій Евгеній, Римъ.

Рабиновичъ Сава не разысканъ.

Сатрапинскій выѣхалъ въ Бриндизи.

Струитъ (Struit) выѣхалъ въ Бриндизи.

Сюліевъ-Шишко (Sulievv-Schichko), Римъ.

Тыртова выѣхала во Флоренцію.

Тышкевичъ графъ выѣхалъ въ Бриндизи.

Хавкина Нессія, Римъ.

Шеткаева Елена выѣхала въ Россію.


— 53 —

Яровъ Вадимъ выѣхалъ въ Россію.

На телеграммѣ отъ 10 Августа надо читать не Военный Министръ, а Россійскій Посланникъ въ Цетинье Александръ Гирсъ.

Волконскій князь, статскій совѣтникъ, выѣзжаетъ изъ Венеціи въ Константинополь.

Игнатенко г-жа, жена директора гимназіи (Варшава), съ дочерью Анной, выѣзжаетъ изъ Венеціи въ Константинополь.

Фромшильдъ, докторъ, ѣдетъ изъ Венеціи въ Константинополь.

Телеграмма 15 Августа.

Беренштейнъ Алиса и Эстеръ, Римъ.

Вольфенсонъ Леонидъ, Римъ.

Дубровскій Янкель, Римъ.

Зейманъ Сара и Гитля, Римъ.

Зерновъ Борисъ съ женой Анной и дѣтьми, Римъ.

Ицковъ Ниссонъ, Римъ.

Казаринъ adresse Palazzo Cimbronne Rayello Salerno.

Клопонина (Хлопонина) выѣхала въ Россію 13 Августа.

Максимова (Максимосъ) Елисавета выѣхала въ Россію.

Морозовская Лидія выѣхала въ Россію на пароходѣ «Fаvіgnato» 30 іюля.

Низоновъ Ношуль съ женою, Римъ.

Новожилова Марія, Римъ.

Степурскій, Римъ.

Уланицъ Владиміръ, Римъ.

Чаадаева Надежда, Римъ.

Штопъ (Стопъ) Владиміръ, Римъ.

Телеграмма 16 Августа.

Андрикіевичъ Сигизмундъ, Лигурія Санта Маргерита.

Багалина Анна, Римъ.

Викторовъ Георгій, Римъ.

Гольтендеръ (Хольтендеръ) Хана, Римъ.

Дубровскій Янкель, Римъ.

Эйхенвальдъ профессоръ, Лигурія Санта Маргерита.

Зельмановъ Хаимъ, Римъ.

Зункевичъ г-жа, Лигурія, Санта Маргерита.

Козевская Софія, Римъ.

Козловъ Иванъ, Римъ.

Левитанъ Софія, Римъ.

Лузинскій Степанъ, Римъ.

Мильхштейнъ Злато, Римъ.


— 54 —

Петровскій (Піотровскій) Владиславъ, Римъ.

Петроконскіе Валентинъ и Марія, Лигурія, Санта Маргерита.

Ротенбергъ Раиса, Пиза.

Топазъ (Топацъ) Лиза, Римъ.

Шивель Софія, Римъ.

Телеграмма 18 Августа.

Бриттикъ Маріемъ, Римъ.

Герштейнъ Эстеръ, Римъ.

Зайсанъ Сара, Римъ.

Зельвинъ (Цельвинъ) Моисей, Римъ.

Истоминъ Владиміръ, Римъ.

Левицкій Яковъ, Римъ.

Миневичъ Наклій, Римъ.

Ратнеръ Маркъ, Римъ.

Фламмъ Матильда, Римъ.

Шпакъ Владиміръ, Римъ.

Телеграмма 20 Августа.

Бѣлевецъ (Bieleviez) Стоянкевичъ Елена, Римъ.

Божаноровская Софія, Римъ.

Зерновъ Владиміръ, Римъ.

Кронеполь Елена, Римъ.

Лебезинскій Витольдъ, Римъ.

Левъ Ицко, Римъ.

Пехкова Екатерина, Римъ.

Рутковскія Марія и Фелиція, Римъ.

Франкъ Казиміръ, Римъ.

Хемхинина (Chemchinine) Варвара, Римъ.


— 54 a —

Испанія.

(Телеграмма 3 Августа).

Тимофеевъ съ семьей, здоровы, Фонтарабіа.

(Телеграмма 6 Августа).

Голохвастовы сестры, Посольствомъ оказано содѣйствіе къ выѣзду въ Россію.

(Телеграмма 8 Августа).

Защукъ, Барцелона, здорова, достаточно денегъ до Сентября.

(Телеграмма 11 Августа).

Пастуховъ Николай прибылъ въ Санъ-Себастьянъ въ состояніи нервнаго возбужденія, такъ что былъ помѣщенъ нашимъ Посломъ въ санаторію; необходимо будетъ озаботиться его водвореніемъ на родину, какъ скоро состояніе его здоровья позволитъ это сдѣлать.

Нидерланды.

Находились въ Нидерландахъ. Телеграмма 31 Іюля.

Котляревскій.

Бебутовъ уѣхалъ въ Бергенъ 23 Іюля.

Фельдштейнъ.

Телеграмма 3 Августа.

Пинскеръ Анна, выѣхала въ Бергенъ.

Фельдманъ Герда, въ Роттердамѣ.

Фельдманъ Ингеборга, находится въ Лейпцигѣ.

Телеграмма 4 Августа.

Адамантовъ діаконъ, Висбаденъ, выбылъ въ Лондонъ.

Ганке г-жа съ сыномъ, Варшава, выѣхали въ Гаагу.

Гессе актриса, Москва, выбыла въ Лондонъ.

Дараганъ дѣвица, Рига, выбыла въ Бергенъ.

Ермоловъ съ женой, Сергіевская 19, выбыли въ Бадъ-Наугеймъ.

Ефремова артистка, Москва, выбыла въ Лондонъ.

Каль, генеральный консулъ въ Салоникахъ, съ женой и двумя дѣтьми, выбыли въ Лондонъ.

Каль профессоръ Александровскаго Лицея (Спб.), выбылъ въ Лондонъ.

Коллегерская съ дочерью, Спб., выбыли въ Лондонъ.

Куликова Марія, вдова съ сыномъ, Харьковъ, выбыли въ Бергенъ.

Левковъ Михаилъ инженеръ, съ женой, профессоръ Кадетскаго Корпуса, Москва, выбылъ въ Бергенъ.

Ленцъ съ женой, Варшава, выѣхали въ Гаагу.

Ливенъ князь Петръ задержанъ въ Германіи (Sonnelager), ожидаются извѣстія.

Минаева Марія выѣхала въ Бергенъ.

Мухинъ Спб., Кредитная Канцелярія, выбылъ въ Лондонъ.

Нелидовъ Владиміръ выбылъ въ Гаагу.

Осмоловскій выбылъ въ Бадъ-Наугеймъ.

Половцова Екатерина, Спб., выбыла въ Гарлемъ.


— 56 —

Сахновскій Григорій съ сыномъ, Полтава, выбыли въ Бергенъ.

Севастьяновъ Михаилъ, Спб., Садовая 13, выбылъ въ Бергенъ.

Товара дѣвица, Москва, выбыла въ Бергенъ.

Хожецкая Янина, вдова съ сыномъ, Кіевъ, выѣхала въ Гаагу.

Черновъ д-ръ, Москва, выбылъ въ Бергенъ.

Шацкій, управляющій имѣніями Великаго Князя Михаила Александровича, выбылъ въ Роттердамъ.

Щибинкъ Леонидъ, Вѣдомство Учр. Императрицы Маріи, выбылъ въ Бергенъ.

Телеграмма 15 Августа.

Русскіе студенты Льежскаго и Гентскаго Университетовъ, выѣхавшіе изъ Бельгіи и находящіеся въ Роттердамѣ безъ всякихъ средствъ, просятъ родственниковъ выслать денегъ черезъ Миссію въ Гаагѣ.

Бичъ проситъ сообщить: Маріуполь, Якову Бичъ.

Гельманъ проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Берка Гельманъ.

Голодорскій проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Жозефъ Голодарскій.

Гринбергъ проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Хаимъ Гринбергъ.

Деречинскій проситъ сообщить: Бѣлостокъ, Г. Деречинскій.

Злинковскій проситъ сообщить: Кіевъ, Злотополь, П. Литинскій.

Кацъ проситъ сообщить: Вильна, Виленская ул., Кацъ.

Кругеръ (Крюгеръ) проситъ сообщить: Шавли, М. Кругеръ.

Левіанъ проситъ сообщить: Гомель, Троицкая ул., Шуръ.

Липманъ проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Янкель Липманъ.

Липманъ проситъ сообщить: Гомель, Кузнецкая 3. Липманъ.

Липшицъ проситъ сообщить: Волковискъ, Гродненск. губ. Ааронъ Липшицъ.

Луріе проситъ сообщить: Кіевъ, Кузнечная 16, Луріе.

Малашудъ проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Моисей Малашудъ.

Ровкачъ проситъ сообщить: Каменецъ-Подольскъ, Моисей Ровкачъ.

Розенъ проситъ сообщить: Калишъ, Израилъ Розенъ.

Рейхеръ проситъ сообщить: Лодзь, Полуденная 28. Рейхеръ.

Хавкинъ проситъ сообщить: Гомель, Хавкинъ.

Хаусманъ проситъ сообщить: Шавли, М. Хаусманъ.

Шварцъ проситъ сообщить: Вильна. Рубинштейнъ.


— 57 —

Шепсе проситъ сообщить: Варшава Тварда, М. Финкельштейнъ.

Шуклеръ проситъ сообщить: Тверь, аптека Мальцъ.

Телеграмма 17 Августа.

Бульковштейнъ Аделаида, Katwyk Hôtel du Rhin.

Коварскій Максъ вѣроятно находится въ Бременѣ, 55, Zellerstrasse.

Левенбергъ Максъ уѣхалъ въ Оксфордъ.

Ронталеръ Паулина, 31, Westeinde la Haye.

Фламмъ Люція, Palace Hôtel Scheveningen.

Шерешовская Елена уѣхала въ Англію.


— 58 —

Норвегія.

Телеграмма 30 Іюля.

Кузнецова въ Христіаніи не находится.

Телеграмма 3 Августа.

Кистнеръ не находится въ Христіаніи.

Пенкеръ не находится въ Христіаніи.

Шнитцеръ не находится въ Христіаніи.

Телеграмма 9 Августа.

Деркботъ Адольфина Лилли подъ именемъ Бароттъ находится въ Тронтгеймѣ.


— 59 —

Португалія.

Въ Португаліи находилась Защукъ Марія, выѣхала 23 Іюля въ Барцелону, надѣясь вернуться въ Россію черезъ Марсель.
— 60 —

Сербія.

Телеграмма 4 Августа.

Оржехъ, рожд. Шенкеръ, выѣзжаетъ съ мужемъ изъ Куршумліи въ госпиталь въ Враніи въ качествѣ докторовъ.

Свѣдѣнія отъ 7 Августа.

Емельяновъ прибылъ 5 Августа въ Нишъ.

Митрофановъ 5 Августа уѣхалъ въ Константинополь.

Колобовъ д. с. с., Екатеринославскій губернаторъ, уѣхалъ 7-го изъ Скопліе и расчитываетъ 11-го быть въ Екатеринославѣ.


— 61 —

Турція.

Телеграмма 4 Августа.

Лица, выѣхавшія изъ Италіи на пароходѣ «Сардинія», пересѣли въ Константинополѣ на русскій пароходъ «Евфратъ», отходящій 5-го Августа въ Одессу.


— 62 —

Франція.

Телеграмма 29 Іюля.

Банина Варвара проживаетъ по старому адресу.

Бѣлой Владиміръ проживаетъ по старому адресу, деньги получилъ.

Васильевъ Александръ проживаетъ по старому адресу. Будетъ телеграфировать родителямъ.

Комарова Ксенія проживаетъ по старому адресу.

Кулликъ Розалія проживаетъ по старому адресу.

Сухова Ольга, Парижъ, rue Crussol № 14. Проситъ выслать 250 франковъ.

Оглоблинскій, Парижъ, Hotel Helder.

Юнгеръ Владиміръ, Парижъ, rue Stanislas № 14, нуждается въ деньгахъ.

Телеграмма 29 Іюля.

Эльснеръ Александра, въ Греноблѣ въ монастырѣ.

Плавская Лиза, въ Марселѣ.

Телеграмма 31 Іюля.

Вейсъ Анатолій выѣхалъ въ Германію 31 Іюля.

Голиковъ Владиміръ выѣхалъ въ Парижъ.

Телеграмма 1 Августа.

Берберовъ, Виши Hôtel Loche.

Бобылева Виши Hôtel Loche.

Ермолаева выбыла въ Швейцарію.

Эйхенбаумъ выбыла въ Швейцарію.

Кобякъ Вѣра съ двумя дѣтьми St. Cloud 6 Villa Prechez.

Мухинъ тотъ же адресъ, проситъ прислать 2.000 рублей, вернется черезъ Лондонъ при первой возможности.

Розенштейнъ.

Яновичъ выбылъ въ Швейцарію.

Телеграмма 3 Августа.

Бильдерлингъ выѣхалъ въ Россію.

Бильдерлингъ Наталія и Софія, тотъ же адресъ.


— 63 —

Бухгеймъ, Парижъ, 22 rue Beaurepaire, разсчитываетъ выѣхать въ Россію.

Игнатьева неизвѣстна.

Лямины семья, думаютъ выѣхать въ Одессу, пароходъ Messageries.

Малаева, Руанъ вилла Гортензіасъ.

Прокофьевы семья, думаютъ выѣхать въ Одессу, пароходъ Messageries.

Ратьковъ-Рожновъ, Парижъ, 22, rue Beaurepaire, имѣетъ денегъ на одинъ мѣсяцъ.

Розенбергъ думаетъ выѣхать въ Одессу, пароходъ Messageries.

Соколовъ, Руанъ, вилла Гортензіасъ.

Телеграмма 5 Августа.

Афанасьева, Кларенсъ Швейцарія прибудетъ въ Парижъ.

Бубновъ Андерносъ Жирондъ Вилла Коте Аржэнъ.

Васильевская тотъ же адресъ въ добромъ здоровьи.

Даничъ, Парижъ 14 улица Станиславъ, проситъ прислать черезъ посредство нашего Посол. денегъ.

Джонъ, Констансъ 150 Булеваръ Монтпарнасъ Парижъ, проситъ послать 600 франковъ.

Косминскій, Виши Отель Бэнъ.

Красноглазова, Парижъ улица Дононъ, Отель Дононъ, проситъ денегъ.

Кудрявцевъ Ст. Георгій. Дидонъ около Руана, Отель Океанъ.

Кузнецовъ, Парижъ, 1 улица Боларъ у Садлеръ, надѣется выѣхать.

Осиповы семейство, 2 Фоссе С. Жакъ, въ добромъ здоровьи.

Лискунъ выбыли въ Петербургъ.

Марковичъ Гавръ Россійское Консульство.

Мамыревъ неизвѣстенъ.

Меркель, Парижъ, 2 улица Бове, получилъ деньги.

Навроцкая возвращается въ Россію черезъ Норвегію.

Правденко тотъ же адресъ, проситъ денегъ.

Питоевъ, Парижъ отель Грильонъ, Пласъ Конкордъ, здоровъ.

Свирскій тотъ же адресъ, здоровъ, проситъ денегъ.

Сполатбогъ тотъ же адресъ.

Струнникова, ла Кроа де Ви, Вендея, Мэзонъ Глатиге.

Федоровская, Парамъ Песіонъ, Вилла Немфисъ, около Стъ Мало.

Фузигъ Парижъ, 22 ул. Петитъ Экюргъ, отель Альпы.

Черненко тотъ же адресъ, проситъ денегъ.

Шотенъ, Гавръ, Россійское Консульство.


— 64 —

Находятся въ Парижѣ. Телеграмма 7 Августа.

Учителя и учительницы.

Александрова Евгенія, Казань, Grand Clement.

Аристова Наталія, Петербургъ.

Аристова Ольга.

Афанасьева Ольга, Москва.

Бакирова Юлія, Римъ.

Банина Варвара, Москва.

Бартъ Алида, Петербургъ.

Бееръ Марія, Петербургъ.

Бееръ, Кавказъ.

Берхинъ Константинъ, Одесса.

Бильневичъ, Петербургъ.

Бочкова Капитолина, Кавказъ.

Бѣлянчева Анна, Одесса.

Вагнеръ Наталія, Слуцкъ.

Валькундъ Ольга.

Гаврилова Евлампія, Карасубазаръ.

Гзимайло Ольга, Кіевъ.

Гимбутъ Анна и Евгенія, Житомиръ.

Глазковъ Матвѣй, Москва.

Глушневская Галина, Варшава.

Горбачевская Марія, Вильна.

Гранъ Александра, Томскъ.

Грачева Анна, Ковно.

Делонъ Антонина, Рига.

Замашникова Валентина, Харьковъ.

Знаменская Марія, Петербургъ.

Зодова Ольга, Казань.

Іорданская Варвара, Юрьевъ-польскій.

Карабегова Клавдія, Кавказъ.

Каргина Клавдія, Кавказъ.

Ковалева Варвара, Москва.

Кожевникова Любовь, Оренбургъ.

Койшевская, Петербургъ.

Коль Ольга, Grand Clement.

Коновалова Анастасія, Москва.

Копыловъ Иванъ, Иркутскъ.

Коренева Софія, Москва.

Космачевская Анна, Харьковъ.

Крылова Надежда, Москва.

Лукшина Зинаида, Харьковъ.

Люкова Надежда, Казань.

Магнусъ Марія, Варшава.

Мальцева Евгенія.


— 65 —

Милицина Людмила, Петербургъ.

Мотовилова Марія.

Набатова Елизавета, Рига.

Павловъ Дмитрій, Кавказъ.

Пересвѣтовъ Павелъ, Одесса.

Печкурова Галина, Казань.

Радецкая Вѣра, Борисоглѣбскъ.

Рязанова.

Саурина Екатерина, Казань.

Секирская Ирина, Петербургъ.

Серафимова Александра, Казань.

Сидорова Надежда, Вильно.

Соколова Ольга, Нарва.

Соколова Вѣра, Петербургъ.

Соколь, Кавказъ.

Черниловская Антонина, Кавказъ.

Старосельская Евгенія.

Сыропятова Юлія.

Теляшенина Евгенія, Оренбургъ.

Тихова Екатерина, Казань.

Тулуповъ Сергѣй, Москва.

Фигурина Марія, Москва.

Холмогорова Софія, Казань.

Янковская Текла, Москва.

Яроцкая Людмила, Харьковъ.

Франція. Телеграмма 7 Августа.

Афанасьева, тотъ же адресъ.

Афандикъ не разысканъ.

Балабанъ, St.-Martin aux Buneaux Seine Inferieure.

Балашевъ выѣхалъ изъ Трувиля 3-го Августа неизвѣстно куда.

Бухгеймъ-Далинская не выѣзжаетъ, ждетъ денегъ.

Васильева не розыскана.

Васильковскій остается въ Греноблѣ.

Голубъ, Парижъ, 86 Бульваръ Flandrin chez Princesse Murat.

Горіонъ выѣхалъ изъ Шамони.

Гроссеръ не разысканъ.

Добровельскій остался въ Греноблѣ.

Евсеровъ выѣзжаетъ въ пятницу въ Одессу.

Евреиновъ, Luchon, Grand Hôtel.

Заве (Zave) Гренобль, I rue Vaucans on, Pension Boyer.

Каратыгина здорова.

Козляская не розыскана.

Кремневъ выѣзжаетъ въ Лондонъ, Belford Place 34. wc.

Лихтанскій, Гренобль I rue Furier, lsere.

Лундбергъ выѣхалъ въ Парижъ.


— 66 —

Лурихъ Арми (Armis) выѣхалъ неизвѣстно куда.

Мотовиловъ выѣхалъ изъ Гренобля.

Мохинская съ сыномъ, тотъ же адресъ, здорова.

Настуковичъ, тотъ же адресъ.

Поляковъ выѣхалъ въ St. Germain en Laye.

Посніеръ (Pausnier) выѣхалъ изъ Трувиля 31-го Августа неизвѣстно куда.

Пруссакъ тотъ же адресъ.

Пятаева выѣхала въ Петербургъ.

Степанова не розыскана.

Столяровъ, Парижъ, rue Delambre 28.

Тилькенштейнъ съ женой и двумя дѣтьми, Виши, Hotel Ambassadeurs.

Харченко не розысканъ.

Харыгина (Шарыгина) выѣхала 2-го Августа въ Россію.

Шумиловъ не разысканъ.

Телеграмма 8 Августа.

Дополнительный списокъ учительницъ, желающихъ вернуться въ Россію.

Бессонъ, изъ Кіева.

Карабегова сестра учительницы школы г-жи Дудицкой въ Харьковѣ.

Савватеева, изъ Кіева.

Скворцова, Одесскаго округа.

Франція. Телеграмма 11 Августа.

Вѣчная Антонина проситъ переслать на имя Генеральнаго Консула 600 франковъ.

Гольетъ 1-го Августа выѣхали изъ Гренобля.

Гросманъ Изабелла, Баржъ Брондефонтэнъ у Паризотъ Гюрсталь.

Давыдовъ съ сестрою и теткою возвращаются въ СПБ.

Зубковъ выѣхалъ въ Петербургъ 13 Августа.

Ицковичъ Біолле, Віюцензаллацъ.

Крассовская Тамара, адресъ извѣстенъ Генеральному Консульству.

Муравьева Лидія изъ Аноспа выѣхала въ Россію.

Остелецкій Борисъ находится по тому же адресу.

Парникель Евлалія, адресъ извѣстенъ Генеральному Консульству.

Сипкова Лидія находится по тому же адресу.

Энгельмейеръ Владиміръ не розысканъ.

Янцынъ не розысканъ.

Яригина возвращается въ Россію черезъ Марсель.


— 67 —

Франція. Телеграмма отъ 14 Августа.

Араповы Петръ и Кириллъ уѣхали въ Лозанну.

Бланкенгорнъ Екатерина, Туръ (Tours, Indre et Loire), rue de Prefecture 88.

Гречинъ Николай, Нанси, 5, улица Клеберъ.

Калинина Марѳа, Па-де-Калэ, rue Noble Arras chez Albert Dumont.

Каракашъ Николай, Ker Leila la Baule sur Mer, Loire Inferieure.

Кронковская Елена, Dijon Côte d’or, 11 avenue de l’Arsenal, shez madame Reaucreux.

Кудряшова Марія, Парижъ, улица Лаказъ 17.

Москвина Лидія, Парижъ, rue Sommerard 11.

Ратьковъ-Рожновъ Борисъ съ семействомъ уѣхалъ въ Россію.

Франція. Телеграмма отъ 16 Августа.

Аристова Ольга съ дочерью Наталіей выѣхали 14/27 Августа въ Россію черезъ Англію.

Бондырева Марія, Парижъ, 9 rue Victor Gousin.

Бриль Антонина проситъ денегъ, Парижъ, 18 rue Cardinal Lemoine.

Воздвиженскій съ семьей, Парижъ, Hôtel Raynaud 20 rue d’Antin, выѣзжаетъ 7 сентября въ Россію черезъ Марсель.

Вольфсонъ, Парижъ, rue Coquillere 37, выѣхалъ въ Швейцарію.

Гляба (Гліаба) Вѣра проситъ денегъ, Haute Savoie, chez m-me Pariz Hurstel Barges par Blizndefontaines.

Граве Ольга, Парижъ, rue Montesqieu, Hôtel Duval.

Делонъ Антонина проситъ денегъ, Парижъ, Institut Normal 48 rue Monsieur le Prince.

Доронинъ, Ницца, rue Grande 20.

Энгенфельдъ Владиміръ выѣхалъ 11 Августа въ Россію черезъ Италію.

Цихоцкая, адресъ неизвѣстенъ.

Зубаревъ Николай, Парижъ, Medical Hôtel 26 rue Faubourg Saint Jacques, выѣхалъ 16/29 Авг. въ Россію черезъ Норвегію.

Зелинская Елена ждетъ денегъ, Парижъ, 13 rue de Seine.

Занфтлебенъ Марія и Максъ, Парижъ, Medical Hôtel 26 rue Faubourg Saint Jacques, выѣхали 16/29 Августа въ Россію черезъ Норвегію.


— 68 —

Калинина Марта chez Albert Dumont rue Noble Arras Pas. de Calais.

Клейменова Юлія, Парижъ, cercle Amititia 12 rue du Parc Royal.

Кобранова Зинаида проситъ денегъ, Парижъ, Hôtel du Collège de France 12 rue de la Sorbonne.

Коганъ семья, Aix les Bains, Hôtel Etrangers.

Коль Ольга выѣхала въ Россію черезъ Англію 2/15 Августа.

Космачевская Лидія выѣхала въ Россію черезъ Марсель. 11/24 Августа.

Коссіа Софія собирается выѣхать, Парижъ, 8 rue de Poissy.

Крассовская Тамара выѣхала въ Петербургъ, черезъ Норвегію.

Кузьминская Людмила проситъ денегъ, Парижъ, 18 rue du Cardinal Lemoine.

Лихачевъ Антоній съ женой Тамарой проситъ денегъ, Парижъ, 29 rue Gay Lussac.

Лихотинскій Борисъ съ женой выѣхали изъ Ниццы 10 Августа.

Маляцкая Фрида проситъ денегъ, Парижъ, 86 Boulevard Port Royal.

Мошинская Ядвига хочетъ вернуться въ Россію, просить одолжить тысячу франковъ.

Мясоѣдовъ, адресъ неизвѣстенъ.

Ратьковъ-Рожновъ Борисъ съ семьей выѣхалъ въ Россію.

Савковъ выѣхалъ въ Россію.

Садиковъ Валеріанъ, священникъ, Виши, выѣхалъ въ Россію черезъ Норвегію 15/28 Августа.

Скорута Анна проситъ денегъ, Парижъ, 18 rue du Cardinal Lemoine.

Сизовъ, Ницца, вилла Рами.

Столица не прибылъ въ Аннеси.

Трухановичъ Софія съ сыномъ, Парижъ, Grand Hôtel, выѣхала 15/28 Августа.

Франковскіе Валентинъ и Елена просятъ денегъ, Парижъ, 39 rue de l’Arbalète.

Фролова Людмила выѣхала 14/27 Августа въ Россію черезъ Англію.

Чижевская Марія собирается выѣхать, Парижъ, 8 rue de-Poissy.

Чупрунова Марія проситъ денегъ, Парижъ, 18 rue du Cardinal Lemoine.

Юматовъ Николай, Парижъ, 15 rue Jean Baptiste Dumas., отправляется во французскую армію.


— 69 —

Франція. Телеграмма 19 Августа.

Богдановъ Александръ выѣхалъ въ Россію 19 Августа (1 Сентября).

Согласно телеграммѣ изъ Берна отъ 19 Августа.

Теркина Анна Владиміровна, вдова инженера, изъ Кіева, Soulac sur Mer villa Trois Soeurs.


— 70 —

Швейцарія.

Телеграмма 27 Іюля.

Находятся въ Бернѣ:

Гельстромъ — Екатеринославскаго Института.

Глассонъ — Удѣльнаго Вѣдомства.

Докучаева — Императорскаго Человѣколюбиваго Общества.

Миловидовъ — Государственнаго Банка въ Нижнемъ Новгородѣ.

Мышецкая княгиня — Императорскаго Человѣколюбиваго Общества.

Невѣжинъ — Строгановскаго училища въ Москвѣ.

Шестаковъ профессоръ Казанскаго Университета.

Эрдель директоръ (commerce).

Телеграмма 28 Іюля.

Комстадіусъ генералъ находится въ Villars.

Телеграмма 29 Іюля.

Александровская Пелагея, Цюрихъ, Poste restante.

Ваячекъ Владиміръ, Bern, Victoria rain 15, chez Gluckat.

Гаазе, Weggis, Lucerne.

Заботкина Анна съ дочерьми, Territet, Mont Fleuri.

Ичаплицкая Ядвига, Lucerne, Hôtel Villa Maria.

Черкасская Ольга, Weggis, Lucerne.

Телеграмма 29 Іюля.

Бржезинская Михаймія, Бернъ, Отель Франція.

Вашинская Іозефа, Бернъ, Отель Франція.

Десюпе Маргарита, артистка Императорскихъ театровъ, Бернъ, Waghausgasse 4.

Крылова Петріонелли, изъ Одессы, Бернъ, Отель Франція.

Теличкина Вѣра, артистка Императорскихъ театровъ, Бернъ, Waghausgasse 4.

Унтербергеръ, Членъ Государ. Совѣта, Бернъ, Schweizerhof.


— 71 —

Телеграмма 81 Іюля.

Долгорукая Ольга, княгиня, Сендигъ, Отель Дрезде.

Золотова Анна, Сендигъ, Отель Дрезде.

Карѣевъ Николай, профессоръ, Сендигъ, Отель Дрезде.

Нолькенъ Софія, баронесса, Сендигъ, Отель Дрезде.

Телеграмма 31 Іюля.

Бѣляева Марія, вдова, Бернъ.

Дамаскъ съ семьей, Бернъ, Отель Юра.

Дубнеръ Роза, Бернъ, Amthausgasse 26.

Эйзерштернъ Беньяминъ изъ Парижа, Бернъ, Spitalgasse 9.

Керфъ Гельми.

Козновицкая Эльза, Бернъ, Freierstrasse 6.

Смирнова Марія, Бернъ, Muenzgraben 9.

Сосовъ Николай съ женой, Членъ Гос. Совѣта, Бернъ, Schauplatzgasse.

Тумаркина Анна, докторъ, Бернъ, Amthausgasse 26.

Форемни Францъ, изъ Петербурга, Бернъ, Hôtel Lotchberg.

Прибыли въ Бернъ. Телеграмма 31 Іюля.

Ларіоновъ Константинъ, Бо-Ситъ.

Лебедевъ Никита, Caecilienstrasse 28.

Лишбина, Helere, Beau-Site.

Михайловичъ, Gesselschaftstrasse 32.

Морозовъ Павелъ Николаевичъ, Beau-Site.

Непорожневъ-Николай Иван., même adresse.

Остенъ-Бризенъ Глафира, баронесса, même adresse.

Пашемрая Евгенія, Muzgraben 9.

Петровъ Василій Павловичъ, même adresse.

Попова Руфина, Gesellschaftstrasse 16.

Семеновъ Орестъ Павловичъ, Beau-Site.

Соколскіе С. и М., Schwartzhorstrasse 53.

Тагіевъ Садикъ изъ Тифлиса, Beau-Site.

Фейгенбергъ Яковъ, Berchtoldstrasse 29.

Шабатъ Марія, Kasemenstrasse 34.

Находились въ Швейцаріи. Телеграмма 31 Іюля.

Адашева Наталія, жена инженера съ сыномъ, изъ Петербурга, Zurich Turnerstrasse.

Адженовъ Моисей, изъ Лодзи, Интерлакенъ, poste restante.

Апсенъ Борисъ студентъ, Nyon, Villa Delues.

Аронштамъ Іосифъ уѣхалъ въ Карлсбадъ, Hôtel Loib VII.

Афтергутъ Эмиль, Zürich, Bolleystrasse 45.

Афонина Ольга, изъ Петербурга, Bürgenstock, Grand Hôtel.


— 72 —

Барухъ Л. съ дочерью, изъ Лодзи, Lucerne, Schweizerhof.

Барро Людвигъ съ семьей, изъ Петербурга, Lausanne, Avenue Garo I.

Бейльниссонъ Моисей, Graubuenden, Sanatorium Arosa.

Белаго инженеръ, Zürich, Leonardstrasse.

Веллевичъ-Станкевичъ Елена, изъ Москвы, Thun, Hôtel Freienhof.

Бендерская Хая, Basel, Blumenrain 7.

Бернштейнъ Вѣра, изъ Петербурга, Les Aysts, Hôtel Jamant.

Блейзе Тобія, Zurich, Moritzstrasse 5.

Блоккъ Софія, изъ Саратова, Burgesnstock, Grand Hôtel.

Богдаецкій Владиміръ и Людмилла, изъ Саратова, Шальи, Вилла Herison (Горизонъ).

Брифъ Марія, изъ Петербурга, Unterseen, Villa Berne.

Бронштейнъ Сергѣй, Ringenberg, Hôtel Leebourg.

Бунина Елизавета, изъ Баку, Лозанна, Avenue Rochemont 29.

Бутцъ Францъ, Rueti, Zürich.

Вольпиръ Александра, изъ Вильно, Clarens, Hôtel Negis.

Воіель (Вожель) Эдуардъ, изъ Петербурга, Лозанна, Solitude 29.

Выгодская Наталія, изъ Петербурга, Lausanne.

Гайдебуровъ Павелъ, изъ Петербурга, Unteressen, Villa T. Berna.

Гальперинъ Елизавета и Марія, изъ Одессы, Gunten, Hôtel Hirschen.

Гануфоль (Ганцфоль) Леокадія, изъ Сѣдлеца.

Гаусманъ Михаилъ полковникъ, Ponte, Hôtel Albala.

Гебель Эмилія, изъ Варшавы, Лозанна, Riamont 10.

Гельвичъ Екатерина, изъ Петербурга, Unteressen, Rotel Helvétia.

Гепштейнъ Моисей, изъ Одессы, Veggis, Hôtel Eden.

Гертопанъ Валентина (Жертопанъ), изъ Петербурга, наход. въ Лозаннѣ, Avenue France.

Гертцъ А. докторъ наход. въ Арлезгеймѣ.

Головгинеръ Шелъ, изъ Кіева, Тараспъ, Кургаузъ.

Гольденова Татьяна, съ семействомъ, изъ Петербурга, наход. въ Лозаннѣ, Hotel Suisse.

Гольдманъ Михаилъ, Génève, Rue Grasset 13.

Горлова здорова, наход. въ Уши, гост. Паркъ.

Грасбергъ Берта съ дочерью, изъ Волыніи, наход. въ Цюрихѣ, Weinberhstrasse 72.

Грезакъ Валентина и Нелли, изъ Петербурга, Кларанъ, гост. «Александра».

Денисовъ Валеріанъ, изъ Петербурга, Кларанъ, гост. Regis.

Дидрихсенъ Евгенія, изъ Пскова, Лозанна, Rougemont 2.

Додинъ Мейеръ докторъ, изъ Херсона, Тараспъ, гост. Гельвеція.


— 73 —

Дубова Марія, Лозанна, Simple Sité.

Дубяго Нина, Territet, Montfleuri.

Егеръ (Эгеръ) Анна, изъ Одессы, Лозанна, Solitude 29.

Енгалычева кн. Маргарита, Zürich, Hôtel Bauer.

Жирдвойнъ (Гирдвойнъ) Станиславъ студентъ, изъ Петербурга, наход. въ Беатенбергѣ, отель Блумлизальпъ.

Журавская, изъ Петербурга, Beatenberg, Hôtel Victoria.

Жураловскій Викторъ докторъ, изъ Варшавы, Glyon, Hôtel glyon.

Зайцева (Zaizewi) Николай и Наталія, Locarno, Villa Ida.

Зильбербергъ Ревекка съ семьей, Lausanne, Avenue Rochemont 29.

Зильбершацъ Перлъ, изъ Тифлиса, Lausanne, Valvère.

Иванова Марія Петровна, изъ Москвы, Lucerne, Hôtel Europe.

Ивановъ Іосифъ, Marienbad, Villa Hall.

Ингарнъ Іосифъ, изъ Екатеринослава, Лозанна, Av. Riamont 10.

Каганъ Елена, Champery, Hotel Midi.

Каминская Августа, изъ Петербурга, Spitz, Hôtel Loetschberg.

Карванъ Іосифъ изъ Люблина, Jeneve, rue Fribourg 12.

Карцевъ съ женой и двумя дочерьми, изъ Петербурга, Сіаrent, Hôtel Ketterer.

Катценельсонъ Сусанна, Interlaken, Hôtel Belle Vue.

Катцъ Викторъ докторъ, Schulz, Tarasp, Hôtel Helvetia.

Катцъ Avsei, Basel, Byfstrasse 28.

Киреевы Евгеній съ женой, изъ Москвы, Лозанна, отель Бельведеръ.

Киселева Дала съ дѣтьми, изъ Москвы, Бергенштокъ, Грандъ Отель.

Клангъ Марія докторъ, изъ Петербурга, Цюрихъ, Турнерштрассе 26.

Кланъ Альфредъ, Цюрихъ, Ловенштрассе 2.

Клюковъ Станиславъ, Цюрихъ, Вомташтрассе 58.

Койко Софія, Chailly, Villa Tilleul.

Коскюль Баронесса наход. въ Brunnen Guetsch.

Крамъ Робертъ съ семействомъ, Spitz, Hôtel Loetschberg.

Кузминъ-Караваева Александра, изъ Одессы, Clarens, Hôtel Regis Grand Jean.

Кузнецова Надежда, изъ Ростова-на-Дону, Interlaken, Sanatorium.

Корсовъ Иванъ съ семействомъ, изъ Петербурга, Лозанна, Пансіонъ Huning.

Лейбемарцъ Шейна съ дочерью, изъ Ковеля, Лозанна, Solitude 11.

Левиновичъ Р., Цюрихъ, Шиндлерштрассе 18.

Либерманъ Борисъ, Лозанна, Riamont 10.

Лиліосъ Шарлотта, изъ Гельсингфорса, наход. въ Интерлакенъ, гост. Уранія.


— 74 —

Левинская Эпштейнъ Марія, La Camballaz, Hôtel Couronne.

Лебовы Эмилія и Владиміръ, Вех, Villa des Bains.

Левандовская Варвара, изъ Калуги, Lausanne, Pension Coulgry.

Леонардъ Константинъ, Lausanne, Avenue Gare 33.

Лиссовская Бронислава, изъ Люблина, Aigle Signal.

Лишсенская Марія, Вех, Villa des Bains.

Молдузинскій Иванъ, Horw, Flora Villa.

Мойсельманъ Фика, изъ Иркутска, Lausanne, Montagibort 6.

Мишкиндъ Гитля, Zurich, Spyristrasse.

Митропольская Ольга, изъ Моршанска, Lausanne, Castel Deviduz.

Мазницкіе Александръ и Марія, Lausanne, Hôtel des Etrangers.

Миллеръ Александра съ семьей изъ Люблина, Aigle Signal.

Новгородскій Алексѣй, Lausanne, rue de l’Eglise.

Нидермиллеръ Лидія и Елена, Lausanne, Hôtel Byron.

Невѣжина Вѣра, Caux, Hôtel Maria.

Найденова Наталія, Lausanne, Les Peupliers.

Остряковъ Алексѣй, Lausanne, rue Solitude 11.

Онацевичъ Михаилъ изъ Гродно, Lausanne, Pension Prefleuri.

Пузыренко Дмитрій, студентъ, Zurich, Luidenstrasse 34.

Поляковъ Борисъ Яковлевичъ съ семьей, Lausanne, Rue Tyolere.

Поляковъ Лазарь Яковлевичъ съ семьей, Lausanne, rue Tyolere.

Пахолкова Елена, Петербургъ, Lausanne, rue Beau Sejour 10.

Ромазовскій Георгій, Вех, Villa des Bains.

Радіоненко Анна, La Sallaz, Maison Tribolet.

Ремезенко Григорій и Елена, Bex, Villa Оеау.

Рапопортъ Григорій, Bex, Villa Оеау.

Рабиновичъ Григорій, Génève, Fаvоп 26.

Сарисовскій Феликсъ, Гельсингфорсъ, Lausanne, Simon Berlot.

Сараджевъ Василій, изъ Тифлиса, Montreux, Villa d’Azure.

Сирвинтъ Маркъ съ семьей, Beatenberg, Hôtel Regina.

Скаржинскіе Надежда, Георгій, Василій, Вех, Villa des Bains.

Смагинъ Сергѣй съ семьей, Clarens, Pension Sorbier.

Солодожиковъ Константинъ съ семьей, Ollon Vaud.

Суринъ Михаилъ, Вех, Hôtel Salines.

Сергѣева Софія, изъ Читы, Lausanne, Montagibert 6.

Тараханова Софія, изъ Тифлиса, Lausanne Hôtel France.

Теръ-Акоповъ Николай, Zurich, Savoy Hôtel.

Тихоновы Викторъ и Марія, Lausanne, Hôtel des Alpes.

Триттель Анна, Bex, Villa dec Bains.

Фальбергъ Ольга, Lausanne, Hôtel Windsor.

Федоровская Парасковія, Lausanne, Villa Trifolium.


— 75 —

Фейерабендъ Надежда, Lausanne, Boulevard Grancy 30.

Финкъ Марія, изъ Петербурга, Beckenried, Hôtel Sonne.

Флоринская Варвара съ семьей, изъ Москвы, Aigle Grand Hôtel.

Хайндрова Нина, Chally, les Sorbieres.

Христофоровъ Андрей, изъ Харькова, Lausanne, Pension Florien.

Чемини Владиміръ и Ольга, Lausanne, Pension Alioth.

Чентукова Елена, Lausanne, Hôtel des Etrangères.

Шампапіеръ Селигъ и Ревекка, Lausanne, Villa Rosina.

Шмесманъ Николай Федоровичъ, Vennes, Pension Sous les Roches.

Шталь Гетра съ дѣтьми, изъ Москвы, Aigle, Grand Hôtel.

Штоль Даніилъ изъ Тавриды, Davos, Dorf Sanatorium Philippi.

Шульцъ Ксенія, Champery, Beau Site.

Таганцевъ Владиміръ находится въ Женевѣ, работаетъ въ Консульствѣ.

Телеграмма 31 Іюля.

Агатовъ изъ Тифлиса, Лозанна, Отель Сентраль.

Аметистовы Екатерина и Елисавета, Шампери, Отель Бо-Ситъ.

Антоновичъ Іосифъ и Софія, Лозанна, Пансіонъ Рушатъ.

Архангельская Надина, изъ Оренбурга, Лозанна, Avenue des Alpes 2.

Астенбергъ, Bex, Vills des Bains.

Базилевичъ Антонина, изъ Минска, Лозанна, Avenue Douchy, Pension Coulern.

Бардаковскій съ женой, Бенингенъ, Интерлакенъ.

Барзаяцъ Владиміръ, изъ Тифлиса, Лозанна, Отель Сентраль.

Бачманова Анна, Лозанна, Douchy, Pension Coulern.

Безермонъ Эдуардъ, Ветіенъ Лангенштейнъ.

Бендеръ Андрей, изъ Саратова, Бернъ, Паркъ Отель Фаворитъ.

Бенкенштадтъ, изъ Полтавы, Лозанна, Avenue Rouchonet 10.

Берзинъ Мильда, Шампери, Отель Шампери.

Берманнъ Александръ и Екатерина, Бернъ, Пансіонъ Бо-Ситъ.

Бобковъ, изъ Москвы, Лозанна, Solitude 20.

Богословскій Леонъ и Надинъ, Лозанна, ул. Мора.

Бонетцкій Эдмондъ, Люцернъ, Hôtel Fritchi.

Боргезіацъ Владиміръ, Лозанна, Hôtel Central, Belle vue.

Брисси Іосифъ, Лозанна, Аv. Gare 33.

Брофельдтъ Евгеній и Надина, Бернъ, Вилла де Бейсъ.

Брюллова Екатерина, Горбиреръ, sur Aigle, Pension Doubins.

Буле Луиза, Альмина, Элли и Эдифь, Люцернъ, Отель Федераль.


— 76 —

Бурманова Анна, Лозанна, Avenue Bethusy.

Бухгеймъ Іозефина, Вѣра, Александра и Нина, Бернъ, Шанценберфштрассе.

Вартаніанъ Сергѣй, изъ Баку, Лозанна, Пансіонъ Викторія.

Васильевъ Симонъ, Марія, Елена и Татьяна, Bex, Hotel de Salines.

Вигандтъ Эдуардъ, Bex, Villa des Bains.

Виснинъ Оскаръ, Лозанна, Les Osellous.

Власовы Людмилла и Ольга, изъ Ростова на Дону, Лозанна, Bignon 10.

Возовикъ Израилъ съ семьей, изъ Кіева, Лозанна, Отель Бристоль.

Вольтке Надина и Наталія, Лозанна, Отель Биронъ.

Габриловичъ Іосифъ, піанистъ съ семьей, Беатенбергъ, Отель Режина.

Гедике Владиміръ съ семьей, Шексбресъ, Отель Викторія.

Гейлихъ Елена, изъ Баку, Лозанна, Avenue Secretan.

Гилсъ Татьяна и Ольга, Caux, Hôtel Marie.

Гинце Александръ, Ольга и Михаилъ, Вех, Hôtel Salines.

Гриперъ Елизавета, Ouchy, le Printanière.

Данишевская Адріанна, Марія, Lausanne, avenue Ruchermet. pension Marnier.

Додонова Юлія, Петербургъ Lausanne, Signal.

Дозинъ Эмма, Caux, Pôtee Marie.

Донгоурова Евдокія, Glyon, Hôtel Placida.

Дориго Софія, Одесса, Lausanne, Hôtel Mirabeau.

Досушкова Ольга съ сестрой и дочерью, Петербургъ, Aigle, pension Belle-vue.

Дросткина Любовь, Оренбургъ, Lausanne, avenue Alpes № 2.

Задерацкая Вѣра, Курскъ, проживаетъ по старому адресу.

Здановскій Адамъ, Наталія, Иванъ, Елизавета, Lausanne, Hôtel National.

Инберъ Павелъ съ семьей, Одесса, Lausanne, Villa Bioglio.

Иванова Марія Михайловна, Champery, Beau-Site.

Ильма Ольга, Вех, Villa des Bains.

Инковъ Василій, Магдалина, Маргарита, Caux, Hôtel Maria.

Казанскіе Михаилъ, Наталія, въ Бернѣ, при первой возможности возвратятся въ Россію.

Кайндрова Нина, Lausanue, les Sorbiers.

Карга Давидъ, Марія, Бернъ, Казерненштрассе 34.

Карнѣева Варвара съ дѣтьми, Caux, Hôtel Maria.

Кацеванова Ольга, Champery, Beau Site.

Квитницкая Екатерина, Lausanne, Hôtel des Etrangers.

Кейхель A. и E. (Э.), Brunnen, Hôtel Drossel.

Кирьякова Ольга проживаетъ по старому адресу.

Климова Ольга съ 4 дѣтьми, Lausanne, les Peupliers.

Кравцова Нина. Lausanne, avenue Bergrière 2.


— 77 —

Краснова Валерія Константиновна, Бернъ, Гесельшафтштрассе 16.

Кранцъ Наталія, Надежда, Вѣра, Caux, Hôtel Maria.

Когенъ, Bex, Villа des Bains.

Колесовъ Петръ, Lausanne, Maupar.

Коне Елена, Bex, Villa des Bains.

Коппель Любовь, Lausanne, Montagibert.

Кусовъ Иванъ съ семьей, Lausanne, rue Ruchonne № 22.

Цакинъ Маркъ, Одесса, Lausanne, avenue des Alpes, B.

Цанко Нина, Сосновицы, Lausanne, avenue Rioumine.

Находятся въ Швейцаріи. Телеграмма 1 Августа.

Буровы Елена и Аглая.

Веретенниковъ Сергѣй съ семьей.

Вилсъ Луиза съ внукомъ.

Волькенштейнъ Михаилъ.

Рейманъ Елена.

Гейссъ Надежда.

Георгіевскій Петръ.

Готбергъ Яковъ.

Грюнбергъ Елена.

Эдельштейнъ Густавъ съ семействомъ, Одесса.

Экштейнъ Артуръ и Альма, изъ Лодзи, Spietz, Hôtel Lotschberg.

Эппъ Петръ, Базель, 9 Rosengartenweg.

Эпштейнъ Вѣра и Владиміръ, изъ Одессы, Лозанна.

Зуриковъ Степанъ, изъ Москвы, Лозанна, Villa Abborn.

Именитовы Марія и Анна.

Казанская Марія.

Кирковскія Анна и Пелагея.

Киселевы Андрей и Анна.

Клейнерманъ Анна съ дочерью.

Когеловичъ Стефанія и Анна.

Крассинская графиня съ дочерью.

Левицкая Роголь.

Марченко Марія.

Рафаловская Анна.

Руссіанъ Лидія.

Стеризаль Фрида, изъ Полтавы, Лозанна, Signal.

Стенгеръ Борисъ баронъ, Террите, Mont Fleuri.

Фаворская вдова ст. св. съ семействомъ, Петербургъ, Aigle, pension Bellevue, находится Lucerne, Steinplatz, Hôtel Fritsch.

Хотинскій Евгеній, профессоръ въ Харьковѣ, Génève, Асаcias.

Цѣхановскій Борисъ, студентъ изъ Москвы, Luzern, Hôtel Europe.


— 78 —

Черниговскій Аронъ съ женой, изъ Николаева, Лозанна, Schallus.

Шамшина Варвара, изъ Москвы, Тунъ, Schlosshôtel.

Шайкевичъ Гавріилъ.

Шварценбергъ, Базель, 31 Frohbergstrasse.

Шекино Надежда съ дочерью, Baden, Pension auf der Mauer.

Шереметева Анна, Базель, Crichon.

Шишковъ професоръ.

Шрокманъ Романъ.

Шредеръ Отонъ, Zürich, 58 Seefeldstrasse.

Штейнбергъ Джемсъ студентъ, изъ Юрьева, Lausanne, Signal.

Штромвассеръ А. студентъ, Давосъ, Villa Erica.

Штубендорфъ А. съ женой и сыномъ, Петербургъ, Бюргенштокъ, Grand Hôtel.

Щербакова Серафима, изъ Кубани, Базель, 96 Gueterstrasse.

Яковкины Серафима и Людмила.

Телеграмма 1 Августа.

Литвинова съ дѣтьми, изъ Петербурга, Clarens, Hôtel Regis.

Ломшакова Наталія, Ouchy, Pension Printanniere.

Лонге Роза съ 2-мя дочерьми, изъ Варшавы, Montreux, Hotel Suisse.

Лулки Евгеній, адвокатъ изъ Петербурга, Zurich, Dufourstrasse 44.

Лутеръ Іоганъ пасторъ, съ дочерью, изъ Нарвы, Dutisberg.

Ляховецкая Ольга, изъ Саратова, Chailly, Villa Eylantine.

Медвѣдовскій Яковъ, Davos, Lusch.

Майевская Елена съ дочерью, изъ Варшавы, Montreux, Hôtel Accueil.

Майзель Татьяна, Beatenberg, Beausejour.

Маккавѣева Валерія, Петербургъ, Lausanne, Pension Suisse.

Меркурова Людмила докторъ, Zurich, Vogelsang.

Мерсье Ренэ съ семьей, Porgins, Pension Source.

Мечникъ съ женой, изъ Лозовой, Lausanne, Hotel Victoria.

Мирзоевъ Гавріилъ, Москва, Unterseen, Villa Berna.

Моммъ нотаріусъ съ семьей, Neuchatel, Pension Schiffeli.

Навроцкій Антоній, Heiden, Schweizerhof.

Нисейнбойдъ Іосифъ, Davos, Kaiserhof.

Нолькенъ баронъ съ семьей, Brunnen, Walelstaetder Hof.

Озолинъ Христофоръ, изъ Москвы, Montreux, rue Lac 10.

Пандинъ Александръ капитанъ съ семьей, Zurich, Vogelsangstrasse 15.

Пельнехау Оскаръ, Zurinen, Lowenstrasse 2.

Переяславскіе семейство, Петербургъ, Bex, Challet Rose.

Петрова Варвара, Génève, rue Caroline 11.

Петровъ Николай Инокентьевичъ, Arosa, Waldsanatorium.

Петровъ Сергѣй и Клавдія, Петербургъ, Технологическій институтъ.


— 79 —

Петцъ г-жа съ сыномъ, Mullen.

Питоевъ Иванъ съ семьей, Парижъ, Uuterseen Berna.

Плавнекъ Зельма.

Понярковъ Михаилъ съ семьей, Петербургъ, Lausanne, Hunig.

Прокоповичъ Николай, Пермь, Lausanne Roche 5.

Проскуринъ Николай, Unterseen, Berna.

Пруссакъ г-жа, изъ Лодзи, Luzern, Schweizenhof.

Рахмиловичъ Лазарь, Davos.

Региреръ Аркадій, Екатеринославъ, Lausanne, Riamont.

Рейхштейнъ Стефанъ докторъ, Zurich, Wetsinon.

Родзянко Сергѣй съ семьей, Екатеринославъ, Luzern Hotel Fritschi.

Родіоненко Анна и Елизавета, Петербургъ, Lausanne, Salaz.

Розенблаттъ Германъ, Luzern, Hotel Rossli.

Романовъ съ семьей, изъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, и г.г. Попова и Лянкау, Zurich, Turnestrasse 19.

Ропенфельдтъ Адамъ съ семьей, Одесса, Aigle, Grand Hotel.

Рябчинскій Евгеній д-ръ, изъ Варшавы, Montreux.

Саблонковъ Андрей, учен. II кадетскаго корпуса въ Петербургѣ, Porrentruy.

Сакенъ Юлія, Петербургъ, Lausanne, Rosiuz.

Саломеевъ съ семьей, Winterhthur.

Санговичъ Генрихъ инженеръ съ семьей, Ouchy, Printannière.

Свичинская Ксенія съ дѣтьми, Lausanue, Chalet.

Святская Янина, Spiez, Hôtel Lotschberg.

Сермоусъ Николай, Петербургъ, Unterseen Berna.

Синская Евгенія, Basel, Bachletenstrasse.

Ставоухова Татьяна, Vevey, Pelerin.

Столяръ Евсей, Мелитополь, Lausanne, Douanne 4.

Стрѣльцова Марія, Петербургъ, Unterseen Berna.

Стружкова Александра, Ebery, Schloss Berg.

Таубе баронесса, урожденная Бюронова, Bern, Hotel Bubenberg.

Тновскій Пніехусъ, Звенигородскъ, Lausanne, Vinet 23.

Торной Куссель, Cénève, Schiff 8.

Трамбицкая Елена д-ръ, Riggenberg, Seeburg.

Филипповъ Яковъ съ семьей, Петербургъ, Génère, Celigny.

Филипповъ М., Génève, rus Grasser.

Философова Вѣра, Петербургъ, Lausanne, Аv. France.

Флитнеръ Юлія, Ouchy, Printannière.

Фухсъ Іосифъ, Харьковъ, Neuchatel, Pension Borel.

Шидкель М., Lucens, Vaud.

Шалимскіе Григорій и Татіана, Кишиневъ, Unterseen Веrnа.

Шмикленская Марія, Lausanne, Villa Mores.

Телеграмма 2 Августа.

Абелинъ С. изъ Витебска, Бернъ, Muldenstrasse 57.

Авельянова Софія, Лозанна, Hôtel France.


— 80 —

Авидонъ О. Л., Цюрихъ, Eigistrasse 6.

Александровъ Павелъ, судебный слѣдователь (Петербургъ), Vevey, Paquerette.

Андреевъ Николай (Казань), Лозанна, Bellevue.

Андреевъ Борисъ, поручикъ, Цюрихъ, Frenchlerstrasse 4.

Андронниковъ Александръ, адвокатъ, Монтре, Plage Hotel.

Арансонъ Эстеръ, Лозанна, ул. Агассисъ. Кіевъ.

Арія Любовь (Петербургъ), Лозанна, пансіонъ Кулернъ.

Арманъ Александръ съ женой (Москва), Лозанна, pension Masch.

Арнаутова Елена (Одесса), Лозанна, Hôtel Mercedes.

Архангородская съ дѣтьми (Ростовъ н/Д.), Бернъ, pension Berna.

Ассуръ Владиміръ, Цюрихъ, Surenbergerstr. 92.

Атцканіу Борисъ (Бессарабія), Монтре, villa Alexandre.

Батъ Айвазъ (Казань), Лозанна, Bellevue.

Бауеръ Марія Леонидовна съ семьей (Москва), Лозанна, pension Aurore.

Бахчисараева Маріанна, Цюрихъ, Asyle-strasse 120.

Бейнисонъ Самуилъ (Конотопъ), Vevey, Place Tunel 14.

Беккеръ Хопія, Цюрихъ, Riga, Dolderstrasse 28.

Бѣликовъ Федоръ (Москва), Бернъ, Effingerstr. 58.

Берлинъ Анна (Витебскъ), Беатенбергъ, отель Блумлизальпъ.

Бидерманъ Рольфъ, Цюрихъ, Physick-strasse 4.

Бирнбаумъ, Цюрихъ, Ale-Vandre Bollegstrasse 5.

Бичунскій Іосифъ, докторъ (Петербургъ), Лозанна, ул. Beau-Séjour.

Блиндерманъ Августа съ семьей (Николаевъ), Лозанна, Hôtel Byron.

Браше Анна, Лозанна, отель Сесиль.

Бремандъ (Петербургъ), Беатенбергъ.

Бризакъ Викторъ (Петербургъ), Лозанна, Hôtel Alexandre.

Бродскій Августъ (Казань), Лозанна, Bellevue.

Брокманъ Генрихъ, докторъ, Цюрихъ, Freichlerstr. 3.

Бубисъ Аронъ (Кіевъ), Лозанна, avenue France.

Бьяликъ Ревекка (Кіевъ), Лозанна, ул. Агассисъ.

Вировой Евгеній, профессоръ Коммерческаго училища въ Екатеринославѣ, Бернъ, Berchtoldstr. 29.

Волкова Елена (Калитъ), Лозанна, Villa Roue Jurant.

Воловскій В. В., Цюрихъ, Universitätstr. 8.

Больнзонъ Сара (Москва), Беатенбергъ, гост. Блумлизальпъ.

Вудковская Вѣра (Кіевъ), Лозанна, rue Ruchonnet 7.

Вулль Малка съ дѣтьми, Цюрихъ, Ankarstr. 118.

Гагельштамъ Вензель (Гельсингфорсъ), Беатенбергъ, гост. Блумлизальпъ.

Гегельштамъ Анна (Або), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Гальперинъ Каролина (Одесса), Беатенбергъ, гост. Борегаръ.


— 81 —

Гальперинъ Исаакъ съ дочерью (Кіевъ), Бернъ, pension Berna.

Гарскій Давидъ (Баку), Лозанна, Montagibert 6. Podomi.

Гейденъ графиня Ольга Федоровна, Vevey, pension Nuss.

Гиговская Сусанна, съ братомъ, Цюрихъ, Schoenlienstr. 7.

Гиршфельдъ (Петербургъ), Лозанна, отель Викторія.

Главотовская Софія (Тифлисъ), Монтре, Villa Azur.

Глинка Екатерина (Смоленскъ), Лозанна, авеню Гаръ.

Гоберманъ Матвѣй (Москва), Бернъ, Effingerstr. 53.

Голодецъ Яковъ, докторъ, Цюрихъ Guldmannstr. 12.

Гольдгетеръ Ревекка (Херсонъ), Бернъ, pension Berna.

Гольденбергъ Эли, Беатенбергъ, гост. Борегаръ.

Гольдштедтъ Раиса (Одесса), Лозанна, avenue Ouchy.

Гонтаевы Михаилъ и Марія (Екатеринославъ), Лозанна, pension Casanostra.

Гринбергъ Берта (Николаевъ), Лозанна, avenue Ouchy.

Гринбергъ Анна съ дѣтьми (Кіевъ), Лозанна, Rosemont.

Гульменріанъ Марія съ семьей (Баку), Лозанна, pension Aurore.

Дезорцева Марія (Кіевъ), Лозанна, avenue Harf 14.

Дисслеръ Шая (Ковно), Лозанна, пансіонъ Любіана.

Доброклонская Антонина Николаевна (Москва), Лозанна, женскій кружокъ.

Доброконскій Николай и Павелъ (Москва), Лозанна, аv. Zumine Villa Valerette.

Домацская Людвига (Петербургъ), Vevey, pension Nuss.

Дореръ графъ Борисъ (Петербургъ), Лозанна, Hôtel des Etrangers.

Дубровъ И. врачъ (Ростовъ-на-Дону), Бернъ.

Дукельская Ирина (Владивостокъ), Монтре, Hôtel Belmont.

Дукельскій Саломонъ (Баку), Лозанна, отель Мейеръ.

Елагина Марія съ семьей (Кіевъ), Vevey, villa Gramont.

Еремѣерда (Jeremierda) Людмила (Рыбинскъ), Лозанна, Terreau 18.

Ефимовскія Зинаида и Татьяна (Елизаветградъ), Лозанна, Солитюдъ.

Эпинксенъ Діана съ дѣтьми (Двинскъ), Лозанна, maison Orlandi.

Жаннетъ Марія, Лозанна, maison Orlandi.

Жолковъ А. врачъ (Ростовъ-на-Д.), Бернъ, пансіонъ Берна.

Жоссова Марія (Тифлисъ), Лозанна, пансіонъ Бержіеръ.

Зайцева Елизавета Владиміровна (Москва), Лозанна, Maupas 20.

Зильбергъ Александръ и Вѣра (Петербургъ), Лозанна, пансіонъ Клоше.

Зильберманъ Григорій съ женой (Москва), Лозанна, пансіонъ Лиліана.

Ивиницкая Вѣра (Петербургъ), Лозанна, Грандъ Отель.


— 82 —

Ивановъ Илья (Самара), Лозанна, Chateau Daillet.

Іонасъ Николай (Петербургъ), Лозанна, Mon Repos.

Іоффе Л. (Коздуа), Беатенбергъ, гост. Блумлизальпъ.

Іоффе Наумъ съ женой (Варшава), Бернъ, санаторія Викторія.

Кабалкинъ Шмуль съ семьей (Рига), Бернъ, Seidenweg. 8.

Канторъ Сара (Борисоглѣбскъ), Беатенбергъ, отель Борегаръ.

Капланъ Ревекка (Вильна), Лозанна Бугуріу.

Каспаровъ Владиславъ (Кавказъ), Бернъ, Effingerstr. 58.

Катчинская Галина, Лозанна, авеню Фруй.

Кевешъ Лейба (Бобронискъ), Монтре, Chernix.

Керу Фернанда (Петербургъ), Лозанна, pension Casanostra.

Коганъ Моисей съ семьей (Ростовъ-на-Д.), Бернъ, Лерхенвегъ.

Коганъ г-жа Д. (Одесса), Монтре, Hotel Minerva.

Козлова Ирина (Владивостокъ), Монтре, Hotel Belmont.

Коломенкина Марія (Гатчина), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Колядо Андрей съ семьей (Кіевъ), Лозанна, avenue Riant-Mont 7.

Конѣева Вѣра (Петербургъ), Лозанна, pension Casanostra.

Корватцкая Клара (Минскъ), Лозанна, Шальи, домъ Гульди.

Корнильева Вѣра съ дочерью (Харьковъ), Беатенбергъ, отель Борегаръ.

Корольковъ Николай (Кіевъ), Лозанна, rue Ruchonnet 7.

Кравцовъ Моисей, Лозанна, près du Marsche.

Кречъ Леонидъ, Беатенбергъ, Блумлизальцъ.

Кронаси Софія (Петербургъ), Лозанна, пансіонъ Куничъ.

Куницкая Лидія, Лозанна, Hôtel Royal.

Ладинская Вѣра (Петербургъ), Лозанна, Joli Vallon Place Nord.

Ланге Вѣра съ дочерью (Петербургъ), Лозанна, пансіонъ Куничъ.

Ландесманъ Елена, Клара, Ида (Одесса), Бернъ, Bellevue.

Левинъ Регина (Кременчугъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Левашова Надежда (Петербургъ), Лозанна, Villa Dumont.

Лейбнеръ Любовь (Саратовъ), Беатенбергъ, отель Борегаръ.

Лехинскій Ѳадей съ семьею (Варшава), Беатенбергъ, Борегаръ.

Лифшицъ и Шава Несвичъ (Минскъ), Лозанна, Буньонъ.

Лубицкій Василій съ женой (Харьковъ), Лозанна, Грандъ Отель.

Маганъ Яковъ (Гомель), Бернъ, пансіонъ Берна.

Маргулисъ Борисъ, Бернъ, Damweg.

Маркевичъ Осипъ (Калишъ), Лозанна, Hôtel des Ours.

Мартиновская съ семьей (Петербургъ), Vevey Hôtel Angleterre.

Массалитиновъ Николай (Москва), Лозанна, Отель Жаманъ.


— 83 —

Маттисенъ Софія, Пелагея, Ольга Цюрихъ, Schönleinstr. 8.

Махлинъ Саломонъ (Смоленскъ), Беатенбергъ.

Мейнбергъ Фридрихъ съ женой (Петербургъ), Лозанна, Вилла дю Сойръ.

Метебовская Фрида (Елизаветградъ), Лозанна, Sullaz АЬrisseau.

Миквицъ Луиза и Маргарита, Лозанна, авеню Дрюо Феллинъ.

Михалевская съ дочерью (Вильна), Монтре, пансіонъ Монтре.

Микельзонъ Николай (Ковно), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Моисеева-Горская Нина и Татьяна (Москва), Лозанна.

Моргуліусъ Брониславъ (Варшава), Лозанна, Отель Жаманъ.

Морозовъ дѣйств. тайн. сов., Бернъ, Beau Site.

Нессель Ревекка (Ростовъ-на-Д.), Бернъ, Лерхенвегъ.

Никитинъ Владиміръ съ семьей (Петербургъ), Лозанна, villa Albion.

Николь Г. А. (Вильна), Лозанна, rue du Lac 10.

Новгородскій Михаилъ, Лозанна (Enrika), avenue Belle Roche 5.

Огузъ Ж. докторъ (Маріуполь), съ семьею, Беатенбергъ.

Окунь Владиміръ (Пермь), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Павловъ Георгій Сергѣевичъ (Варшава), Лозанна, домъ Орланди.

Павловы Владиміръ, Антонія, Кириллъ, Вѣра (Петербургъ), Лозанна, Fleurimont, Hôtel Helios.

Осетровъ Михаилъ, Лозанна, Villa Vigile.

Лейтардъ Гавріилъ, Цюрихъ, Badenerstr. 358.

Перумова Марія (Тифлисъ), Лозанна, Hôtel Mercedes.

Перуенъ (Peruen) Сергѣй, Варвара (СПБ.), Лозанна, пансіонъ Mon Repos.

Петропавлова Кира (Кіевъ), Лозанна, rue Ruchonnet.

Пивоварова Елена (Вильна), Монтре, пансіонъ Монтре.

Пласканосъ Борисъ, лейтенантъ флота (Севастополь), Монтре, отель Бельмонтъ.

Плотникъ Фрида (Кострома), Бернъ, пансіонъ Берна.

Пневскій Адамъ съ женой (Варшава), Бернъ, Waaghausgasse 8.

Подтопная (Елизаветградъ), Лозанна, Солитюдъ.

Покровскій Александръ съ семьей (СПБ.), Бернъ, пансіонъ Strasser.

Полевая Антонина съ ребенкомъ (Петербургъ), Лозанна villa Albion.

Понра Берта (Новгородъ), Лозанна, Boriaz Chalet Lillette.

Поссина Рашель (Витебскъ), Лозанна, пансіонъ Векеръ.

Пржевальская Екатерина съ сыномъ (Петербургъ), Лозанна, Hôtel des Etrangers.

Псахина Екатерина (Москва), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Рабиновичъ съ семьей (Москва), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Равичъ Сара (Гомель), Бернъ, пансіонъ Берна.


— 84 —

Рашевская Марія (Екатеринославъ), Лозанна, Sekretan 1.

Рашевскій д-ръ съ женой (Ростовъ-на-Д.), Бернъ, пансіонъ Берна.

Реформатскій Л. (Москва), Монтре, villa Azures.

Рѣзниковъ Борисъ (Херсонъ), Беатенбергъ.

Ригенъ фонъ Екатерина (Кіевъ), Лозанна, rue Ruchonnet 7.

Рифкина Галля (Петербургъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Розенбергъ Исай съ женой (Петербургъ), Монтре, Hôtel Broier.

Розенталь Владиміръ съ семьей (Петербургъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Романенко Викторія (Кишиневъ), Тропани, Піамонтъ 10.

Ротницкій Давидъ (Тула), Монтре, Hôtel Paris.

Роттенбергъ съ дочерью (Казань), Лозанна, пансіонъ Bellevue.

Роттердамъ-Ротербергъ Сара (Москва), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Рубинштейнъ Марія Наумовна (Петербурга), Цюрихъ, Ankerstr. 119.

Сиверсъ фонъ Густавъ и Дагмара (Ревель), Бернъ, пансіонъ Керна.

Симановъ Гирей (Петербургъ), Лозанна, Ролль-Тэтъ Нойръ.

Сирмонъ Сура, Фаніа (Одесса), Vevey, Place Ancienne Park.

Снисаренко Анна (Петербургъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Собсовичъ Моисей д-ръ (Ростовъ-на-Д.), Лозанна, Бержіеръ.

Стоковскіе Іосифъ и Марія (Варшава), Лозанна, Селитюдъ II.

Токарева Елена съ ребенкомъ (Казань), Лозанна, Белльвю.

Толстой Спиридонъ, д. с. с. съ женой и дѣтьми (Петербургъ), Лозанна, Шампиди Дентъ Миди.

Трегубовъ съ семьею (Маріуполь), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Тырнеръ Исаакъ, артистъ, (Томскъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Фальковская Анна (Калишъ), Монтре, отель Эденъ.

Ферберова Евгенія съ сыномъ (Екатеринославль), Бернъ, Berchtold Strasse.

Фогель Эдуардъ, Лозанна, avenue Riant-Mont 13.

Франковскій Иванъ (Житоміръ), Лозанна Terreaux.

Франкъ Абрамъ (Тифлисъ), Лозанна, Шальи вилла Бельведеръ.

Френкель Татьяна, Лозанна Грандъ-Отель.

Фрейденштейнъ Аврамъ (Москва), Лозанна.

Цейта Аронъ (Варшава), Лозанна, Ла-Ретретъ.

Цуккерманъ Лея (Леде), Варшава, Belle Air 2.

Черномордиковъ Александръ д-ръ (Баку), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Черняевъ Карлъ, (Кіевъ), Лозанна, pension des Etrangers.

Шекеръ Мирлисъ Паулина (Курскъ), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.


— 85 —

Шмулевичъ Надежда (Казань), Лозанна, Белльвю.

Штейнъ Роза (Минскъ), Лозанна, Belle Air.

Шустероксъ H. К. (Петербургъ), Монтре, villa Azur.

Шутайя (Schoutaia) Ревекка, Анатолій и Елена (Кишиневъ), Лозанна, Hôtel des Etrangers.

Шреттеръ Рафаилъ (Калишъ), Цюрихъ, Ankerstr. 119.

Энгельгардтъ баронъ Николай (Петербургъ), Лозанна, avenue Ouchy, villa Orient.

Энгельсенъ Андрей (Самара), Цюрихъ, Stolzerstr. 22.

Ярдани Ной (Кутаиси), Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Ястребовъ Сергѣй (Николаевскъ, Саратовск. губ.), Лозанна, Chateau Daillet.

Телеграмма 8 Августа.

Гукасовы, Зильцъ Марія Энгадинъ, Швейцарія, отель Вальдгаузъ, просятъ выслать денегъ.

Кремлевъ, Зильцъ Марія Энгадинъ, отель Вальдгаузъ, недостатокъ въ деньгахъ.

Стале, Зильцъ Марія Энгадинъ, отель Вальдгаузъ, надѣется вернуться въ Россію.

Телеграмма 4 Августа.

Агапитова Вѣра, Neuchatel, Faubourg Hopital 30.

Агушевичъ А., Екатеринбургъ, Berne, Freiestrasse 15.

Азеріевъ А., Пермь, Бернъ, Freiestrasse.

Алексѣева Юлія, ур. Лансонъ, Люцернъ, отель Баварія.

Алоизова Антонина, Neuchatel, Faubourg Hopital 9.

Альтошовъ Михаилъ съ женой, Adelbopen, Grand Hôtel.

Апрѣлинъ Аркадій, Миллерово, Донецкаго округа, Beatenberg, Hôtel Victoria.

Аронтришеръ, Chaux de fonds, rue Serre 18.

Aссa Софія, Clarens, Villa Eglantine.

Афанасьева Татьяна Владиміровна, Спб., Clarens, pension Lergier.

Базилевичъ Кира, Бернъ, Mildenstrasse 59.

Басянина Анна, Москва, Бернъ, Hôtel Jura.

Бауеръ Ж. Д., Berne, Hôtel Jura.

Берлинъ Б., Женева, Chemin Pinsons 10.

Берлинъ Л. Б., студентъ, Могилевъ, Бернъ, Rodmatstrasse 94.

Блумбергъ Юлій, изъ Риги, Цюрихъ.

Бодацкая Анна, Лодзь, Rorchach Librairie Steiner.

Бороздина Наталія, Airolо Ticino, Hôtel Bahnof.

Бринза Натцка г-жа, Люцернъ, Villa Gaudeamus.

Будищевъ Василій, служащій банка въ Симбирскѣ, Бернъ, Schaupeltzgasse 33.

Бузинская Наталія, изъ Варшавы, Цюрихъ, Bolley Strasse 48.

Быкова Марія, жена предсѣдателя судебной палаты въ Курскѣ. Neuchâtel, pension Silva.


— 86 —

Быковская Вѣра съ сыномъ, Leysan, villa Ponti.

Бѣлокопытовъ Василій съ семьей, Псковъ, Schvarz Tirol.

Вальгауеръ М. съ дочерью, Romanshorn, Hôtel Inseli.

Варенова М. съ семьей, Спб., Aeschy sur Spies.

Варушинъ Ярошевичъ, адвокатъ съ семьей, Spiez, hôtel Bubenberg.

Василенко В. Г., Петербургъ, Бернъ, hôtel Jura.

Васильева Людмила, Царское Село, Chesières, Pension Frautschy.

Вассерманъ Р. съ женой, Екатеринославъ, Beatenberg, Hotel Beauregard.

Ваховская Ядвига, Петербургъ, Territet, Pension Violets.

Венгерова Ирина, профессоръ консерваторіи, Петербургъ, Ragatz Hôtel Krone.

Вигура Марія, Радомъ, Leysin, Hôtel Chamnaussaire.

Виткина Евгенія съ семьей, Glion Hôtel.

Владенмайеръ Мелита, студентъ университета, Женева.

Вогау ветеринаръ Коломны, Beatenberg, Hôtel Beauregard.

Вольбергъ Гюида, Петербургъ, Интерлакенъ, Hôtel Mon Bijou.

Вольфъ А., Лодзь, Davos, Sanatorium Seehof.

Вощинина Надежда съ сыномъ, жена служащаго Николаевской желѣзной дороги, Montreux, Hôtel Mirabeau.

Гаппичъ Марія, Юрьевъ, Бернъ, Schanzeneckstrasse 23.

Гершунъ Ольга, Oberhofen, Hôtel Kreutz.

Гинсбургъ Николай съ женой, профессоръ Петергофской гимназіи, Valliz, Pension Dentemidi.

Глауберманъ Наумъ съ женой, членъ Тамбовской судебной палаты, Moritz Bad, Hôtel Bernina.

Глушкова Виталія, Бернъ, Jenuerveg 3.

Голандъ Раиса, Петербургъ, Seidenveg 4.

Гольденбергъ Роза, Петербургъ, Женева, Chemin Philosophe 5.

Госпская Рохлія съ 2 сыновьями, Гродно, Базель, Birkenstrasse 25.

Грейцъ, Таврида, Davos, Seehof.

Гризденко Татьяна, Харьковъ, Champery, Hôtel Champery.

Грохольская Анна, графиня, Подольскъ, Davos, sanatorium Schveizerhof.

Грунблаттъ Ангелина съ дочерью, Bex, Villa Italia.

Груссъ Эмма, Петербургъ, Interlaken, Hôtel National.

Грушинскій Иванъ съ семьей, Chur, Pension Montalin.

Губерти Николай, гимназистъ изъ Кіева, Bad, Weissenbourg-Sanatorium.

Гунстлингъ Серафима съ семьей, Москва, Chailly, Pont Lausanne, Villa Bioglio.

Гуссъ, Davos, Pension Christiania.

Гуфринкель съ женой, Елисаветградъ, Montreux, Hôtel Minerva.


— 87 —

Гюефферъ Женни съ семьей, Люцернъ, Hertenstein, Schloss Hôtel.

Данцигеръ Германъ съ дочерью, Рига, Saint Gallen, Interstrasse.

Дашевскій Иванъ, Кѣльцы, Бернъ, Jennerweg 3.

Дворнисскій К., Петербургъ, Colombier, rue Basse 9.

Денике Тереза и Луиза, Montreux, Royale Hôtel.

Денисова Ольга, жена полковника, Chamby, Hôtel Narcisses.

Дерфельденъ Маріанна, ур. Пистолькорсъ, Женева, отель Россія.

Дидрихсенъ Алиса, Москва, Montreux, Hôtel Mirabeau.

Дондицкая-Лишина, Варшава, Adelboden, Grand Hôtel.

Дунаевская Симонъ, Hilterfingen, pension Alexandra.

Дускина Любовь, Оренбургъ, Lausanne, Castel Evian 2.

Елагина Юлія съ братомъ, Москва, Бернъ, Jennerweg 3.

Екъ Софія, Харьковъ, Люцернъ, отель Баварія.

Эренбургъ Вѣра, Gunter, Hôtel Hirschen.

Ждановскій Адамъ съ семьей, Лозанна, Avenue Ruchonnet 10.

Ждановъ Николай, инженеръ съ семьей, Montreux l’Ermitage.

Зелигеръ Вѣра, Chailly, pension Prairie.

Зерови Борисъ, Анна, Владиміръ, Москва, Бернъ, Distelweg 11.

Зильбербергъ Григорій, Лугано, отель Викторія.

Зелькевичъ Янина, Варшава, Leysin, Hôtel Chamousseire.

Игнатіенко Марта съ дочерью, Варшава, Лугано, pension Margherita.

Идельсонъ Юлій съ семьей, Петербургъ, Бернъ, Gellschaftstrasse 10.

Ижитицкая Марія и Германъ, Bex, Chalet de la Foret.

Іогансенъ Софія, вдова стаскаго совѣтника, Zug Eisenhof Winderlin.

Исаксонъ М. съ семьей, Петербургъ, Бернъ, Waaghausstrasse 3.

Каганъ Евгеній, Козловъ, Бернъ, Fabrikstrasse 33.

Кагновицкая Марія, Шлиссельбургъ, Бернъ, Freiesstrasse 6.

Кагновицкая Эльза, Бернъ, Freiesstrasse 6.

Каразъ Сельманъ, Полтава, Бернъ, Seidenweg 6.

Касаткина-Ростова, княгиня, Марія, Петербургъ, Clarens Penson Lergier.

Кашинскій Александръ, Петербургъ, Glyon Chalet Violette detresse.

Квилевицкій C., Rorschach, Hauptstrasse.

Китнеръ Луиза, Кіевъ, Лейзинъ, Hôtel du Chamoussaire.

Клейнике Елена, Петербургъ, Kasernenstrasse 21.

Клумпелль Вильгельмъ съ семьей, Rorschach, poste restante.

Ключинскій Александръ съ женой, Winter, Thur Hospiz zur Heimat.


— 88 —

Кляченко Владиміръ, мальчикъ съ бонной, Вильна, Detresse Engelberg, Hôtel Edelweiss.

Кобылина Раиса, Севастополь, Бернъ, Wendenfeldstrasse 7.

Коневская Луиза, Ревель, Vevey, Pension Sylva.

Конрадъ Альма, Лейзинъ, Villa Ponti.

Копицъ Викторъ съ семьей, Hertenstein, Schloss Hôtel.

Корахъ (Корашъ) Шлема, Екатеринославъ, Бернъ, Seidenweg 8.

Кореневъ Сергѣй, капитанъ, Лугано, via Costansion 12.

Корниловичъ Надежда и Екатерина, Петербургъ, Montreux, Hôtel Mirabeau.

Космоненко Софія, Montreux, Hôtel de Paris.

Коссаковская Ева, Бернъ, Muttenstrasse 52.

Кошелевъ Владиміръ съ женой, Петербургъ, Montreux, Hôtel Mirabeau.

Краминскій Азарій, инженеръ съ семьей изъ Петербурга, Bex, Grand Hôtel.

Красноженъ Елизавета, Юрьевъ, Женева, rue de Peupliers.

Ларинова Марія, Бернъ, Spital Salen.

Лебедева Инна Васильевна, Полтава, Бернъ, Freistrasse 18.

Левицкій Яковъ съ семьей, Бернъ, санаторія Викторія.

Лешеровичъ Рувишъ, адвокатъ съ семьей изъ Екатеринослава, Люцернъ, poste restante.

Ленге Иванъ съ женой, Варшава, Бернъ, Sauppenstrasse 8.

Либхенъ Эмма, Беатенбергъ, Hôtel Beauregard.

Лившицъ Нина, Анкерманъ, Vevey, Avenue Grand Hôtel 2.

Лихтеръ A., Кишиневъ, Ведназъ, Отель Редеръ.

Лихтенштейнъ д-ръ, С.-Галленъ, санаторія Унтере Вайдъ.

Лошкаревъ Закніеръ, Екатеринославъ, Бернъ, Jennerweg 3.

Лошнова Антонина, Уральскъ, Бернъ, Hôtel Moderne.

Максимова Елизавета, Одесса, Бернъ, Beudenfeldstrasse 7.

Малкина Евгенія, Воронежъ, Беатенбергъ.

Малькушицъ Доротея, Женева, Hôtél pension famille.

Марсель Ниша съ дѣтьми, Москва, Монтре, отель Мирабо.

Мартинсонъ Августа, Люцернъ, Паркъ отель.

Маршевскій Михаилъ съ женой, Петербургъ, Лугано, Вилла Маргеритта.

Матзонъ Софія, жена служащаго на жел. дор., Вильна, Montmollin, pension Sylva.

Мерзонъ Шоломъ, Минскъ, Бернъ, Lerchenweg 37.

Миклашевская Марія, Петербургъ, Clarens, Pension Lergier.

Микешина Аля, Казань, Бернъ, Ausseres Bollwerk 41.

Милова Вѣра съ сыномъ, Петербургъ, Бернъ, отель Модернъ.

Мильтеръ Софья Андреевна, Винтертуръ, Hospiz zur Heimat.

Миноръ Алексѣй и Ревекка, Бернъ, Seidenweg 4.

Миноръ Викторъ, Москва, Бернъ, Langerstrasse 29.

Монейко Людмила, Интерлакенъ, Монъ Бижу.


— 89 —

Моргенштернъ Шмуль, Минскъ, C.-Морицъ, Бадъ.

Мюллеръ Ольга, Петербургъ, Бернъ, Pension Frey.

Назаріанъ Тигранъ, Тифлисъ, Бадъ, Вейсенбургъ.

Новоженова Марія, Москва, Бернъ, Diestelweg 11.

Оболенская Екатерина, Бернъ, Spital Salem.

Павлова Марія Георгіевна, Петербургъ, Chateau d’Oex Hôtel Victoria.

Пазіорковская Анна, Варшава, Beatenberg Hôtel des Alpes.

Парская Марія, Петербургъ, Clarens, pension Lergier.

Певзнерсъ Іосифъ, Могилевъ, Бернъ, Geselschaftstrasse 12.

Пильверманъ Ревекка, Женева, rue Menn 10.

Пинскеръ Патель, Энгельбергъ, Грандъ Отель.

Питоевъ Владиміръ, Тифлисъ, Vennes, Challet des Angoras.

Познанская Парлія, изъ Варшавы, Цюрихъ, Nelkenstrasse, 26.

Прокоповичъ Евдокія, Петербургъ, Chailly, pension Victoria.

Пружиникъ, Екатеринославъ, Chailly, villa Victoria.

Пятницкая Сусанна, Neuchatel, La Borne.

Ребиндеръ Алексѣй съ женой, Интерлакенъ.

Рязанцевъ Владиміръ, Женева, rue Dufour 13.

Селицкая Ольга, жена доктора коннаго полка, Петербургъ, Clarens, pension Lergier.

Сизовъ Михаилъ, Artesneine, Mattweg 352.

Станиславская Ольга, Neuchatel, Collegiale 4.

Тинкеръ Мовша, Женева, rue Lambar 8.

Трахтенбергъ С. съ сестрою, Кіевъ, Clarens, pension Lergier.

Треверъ Нина, Leysin villa Ponti.

Туреяновъ Александръ, съ женой Сабуровой, Монпелеринъ, Отель Бельведеръ.

Турханиновъ Петръ, д-ръ съ семьей, Вильна, Chur Pension Waldeck.

Ульянова Евгенія съ семьей, St. Moritz, villa Faschiati.

Унгернъ-Штернбергъ, баронъ, Бальтазаръ, Эстляндія, Romanshorn Hôtel Boden.

Урбановичъ Петръ, Минскъ, C.-Морицъ, Бадъ.

Уссановичъ Ксенія, Омскъ, Chesières, pension Gervaux.

Федеръ Юлія съ семьей, Лодзь, Hertenschtein Schloss Hôtel.

Филаретова Евгенія, Morschach, Pension Belle vue Ba.

Фридманъ Николай, Базель, St. Albanstadt.

Харламповъ Александръ съ семьей, Варшава, Rorschach.

Хитрово Софія, Енгадинъ, Scanfs.

Хорцева Елена, Могилевъ, Монтре, Отель Мирабо.

Чапова Викторія, Ковно, Bex, Chalet Rose.

Шассилексъ С. съ сыномъ, Кишиневъ, Vitznan Park Hôtel.

Шинковъ Андрей, Люцернъ, Театральная ул. 3.

Штупфе Владиміръ, студентъ, Петербургъ, Вех.

Шувалова княгиня Елена здорова, ждетъ денегъ.

Шулькинъ Б., Черниговъ, С.-Морицъ, Бадъ, Отель Національ.

Янпельскій А. Ф., аптекарь, Женева., rue Blanche 4.


— 90 —

Абеліанъ съ семьей, Женева, Отель Постъ.

Айхтеръ Мала студентка, Бернъ, rue Fonseil Ceneral 12.

Алексинская Татьяна съ сыномъ, Москва, Цюрихъ, 26 Stapferstrope.

Аксель Софія, Женева, Chemin Maisonnettes, madame Petit Jean.

Антиповъ Михаилъ изъ Москвы, Бернъ, Фрейерштрассе 5.

Хашъ Хаимъ студентъ, Варшава, Цюрихъ, Sonegstrasse 6.

Байковичъ Ольга и Белла, Цюрихъ, Plattenstrope.

Балинская Софія и Александра, Женева, rue Lausanne Christliche Hospiz.

Бартонкевичъ Мечиславъ, Ченстоховъ, Женева, rue Listard 8.

Батошенко Александръ, преподаватель Воронежскаго Кадетскаго корпуса, Цюрихъ, Universiteetstrasse.

Бенедиктовъ Иванъ изъ Ставрополя, Бернъ, Женервегъ.

Биттебиндеръ изъ Риги, Бернъ, Санаторія «Викторія».

Блохъ Абрамъ изъ Москвы съ женой, Бернъ, Виттенбахштрассе 22.

Блюменталь Филиппъ съ семьей докторъ, Цюрихъ, 46 Florastrasse.

Больто-Кохенбахъ Августъ, Петербургъ, Бернъ, Hôtel des Familles.

Боренштейнъ Пинкусъ, Варшава, Цюрихъ.

Боткина Екатерина съ семьей, Женева, Clos Lombard 4.

Бойдманъ Зоя, Женева, Champ du Velours 2.

Бруштейнъ Симонъ Юльевичъ съ женой, Цюрихъ, 48 Neptunstrasse.

Будбергъ Георгій баронъ, изъ Харькова, Бернъ, Женервегъ.

Бухманъ Исаакъ студентъ, Женева, Roseraie 68.

Бычковъ Иванъ студентъ, Женева, rue Peupliers 20.

Вальтеръ Ирина съ дочерью, Петербургъ, Женева, Hôtel de la Poste.

Варшаверъ Сергѣй, Цюрихъ, 67 Gladbachstrasse.

Васильева Елена Андреевна съ сыномъ, Цюрихъ, 34 Neptunstrasse.

Введенская Александра съ дочерью, Женева, Place du Cirque 2.

Вейсбремъ Карлъ, Ростовъ-на-Дону, Цюрихъ, Hôtel Victoria.

Вейпштейнъ Сурхъ съ дочерью изъ Житоміра, Бернъ, Отель Маульбеербаумъ.

Великсонъ изъ Одессы, Бернъ, Ефингерштрассе 53.

Вертгеймъ Викторъ, Варшава, Цюрихъ, 7 Bellerivestrasse.

Вигонская Марія изъ Петербурга, Бернъ, Тшальштрассе 12.

Висленевъ Г., Цюрихъ, 20 Lindenstrasse.

Воинственскій Анатолій, докторъ изъ Кіева, Бернъ, Неюфельдштрассе 27.


— 91 —

Воинственская Нина изъ Кіева, Бернъ, Негофельдштрассе 27.

Волковъ изъ Иваново-Вознесенска, Бернъ, Санаторія «Викторія».

Вольперъ Ревекка, Женева, rue Peupliers 34.

Вольская Фанни, Женева, rue Prevost 35.

Галченко Нона, Женева, Chemin Velours 2.

Гамершлагъ Гершъ, студентъ, Женева, rue Conseil 12.

Гельмусенъ Рейнгольдъ, Рига, Цюрихъ, Клауенштейнъ.

Генрихсенъ Марія, дочь д. с. с., Женева, Pension Huguenier.

Герталь Александръ, Цюрихъ, 20 Bolleystrasse.

Гильдингорнъ Веніаминъ, изъ Волыни, Бернъ, Фихтенвегъ 3.

Гликманъ Малка студентка, Москва, Женева, rue Aubepine 1 Detresse.

Голаевскій Константинъ, . . . . .50 Bolleystrasse.

Голованова Мира, Альткарскъ, Женева, rue Peupliers 20.

Голофтеевъ Сергѣй, Женева, rue Servette 37.

Гольдманъ Фейга, Цюрихъ, 25 Stapferstrasse.

Гофманъ или Кофманъ Анна, изъ Ростова-на-Дону, Бернъ, Zaehringrhof.

Гофманъ или Кофманъ Симонъ, изъ Ростова-на-Дону, Бернъ, Zaehringrhof.

Гребенина Евгенія, школьная учительница изъ Баку, Бернъ, Aeussères Bollwex 3/41.

Гукасовы Леонъ, Магдалина, Елена, St. Moritz, Suvretta Hause.

Гурвичъ Борисъ, студентъ изъ Кіева, Бернъ, Мюльденштрассе 37.

Давыдова Станислава, Бернъ, Шанценштрассе 6.

Данненбергъ Софія, Цюрихъ, 4 Freichstrasse.

Діаконова Екатерина, Петербургъ, Женева, Hotel de la Poste.

Дибстеръ Давидъ изъ Вильны, Бернъ, Goutenbergstrasse 15.

Дмитріева вдова, жена врача, Петербургъ, Цюрихъ, 6 Ilgenstrasse.

Добровицкая Ц., Женева, Vіllа Fornalarie.

Добродѣева Вѣра и Надежда, школьныя учительницы, Петербургъ, Цюрихъ, 66 Schuchzerstrope.

Ефремовъ Борисъ изъ Москвы, Бернъ, Guennerweg 3.

Журовская Екатерина, Женева, Chene Beugeries.

Загоронико Маркіанъ, Цюрихъ, 40 Bolleystrasse.

Залкиндъ Елисавета, Цюрихъ, Gladbachstrasse 45.

Зегеръ Сергѣй д. с. с., Москва, Женева, rue Saint Léger 8.

Золотушкинъ Александръ изъ Ростова-на-Д., Цюрихъ, Raemistrasse 33.

Зоммерфельдъ Карлъ изъ Ростова-на-Д., Цюрихъ, Raemistrasse 33.

Изоровъ С., Цюрихъ, Kalubreistrasse 117.

Іоффе Вольфъ изъ Смоленска, Бернъ, Отель С. Готардъ.

Каланои Аркадій съ семьей, Харьковъ, Бернъ, Трейгилерштрассе 3.


— 92 —

Карнавухова Алла съ сыномъ изъ Кіева, Цюрихъ, Lurei 7.

Кемпинскій Антоній, Варшава, Цюрихъ, Bellerivestrasse 7.

Кенгуэ Викторъ съ женой, Бернъ, Отель Булонь.

Киверьяровъ Августъ, Бернъ, Вейсенштрассе 44.

Кирхнеръ Георгій изъ Петербурга, Бернъ, Бернерхофъ.

Кишменскій, Бернъ, Елизабетенштрассе 22.

Кишновлогеръ В., Женева, rue Centru 22.

Козерскій, Мечиславъ съ женой, изъ Варшавы, Бернъ, Спихергассе 29.

Колесова Александра изъ Петербурга, Бернъ, Отель Модернъ.

Колесовъ Андрей, Петербургъ, Бернъ, Отель Модернъ.

Колодинзеръ Абрамъ, Бернъ, Геннервегъ 3.

Коровицкій Леонидъ изъ Ловича, Бернъ, Helveziestrasse 17.

Короткина Марія съ семьей изъ Казани, Бернъ, Гутенбергштрассе 15.

Костаніацъ К., Инспекторъ Лазаревскаго Института изъ Москвы, Цюрихъ, Hotel Sonnenberg.

Кофманъ или Гофманъ изъ Ростова-на-Д., Бернъ, Zachringhof.

Кофманъ или Гофманъ Симонъ изъ Ростова-на-Д., Бернъ, Zachringhof.

Крейцбергеръ Сабра изъ Либавы, Бернъ, Hotel Maulbeerbaum.

Кретцеръ Елена, жена купца изъ Риги, Цюрихъ, Цахрингештрассе 19.

Кроперъ А., студентъ изъ Кишинева, Цюрихъ, Sonnegstrasse 6.

Левашова Лидія изъ Петербурга, Бернъ, Tschernerstrasse 3.

Леви Давидъ, инженеръ съ женой изъ Риги, Цюрихъ, Цахрингерштрассе 10.

Ленганъ, Кишиневъ, Бернъ, Laengasstrasse 37.

Ленцъ Александръ изъ Петербурга, Бернъ, Гельвеціаштрассе.

Лесневскій Андрей, учитель изъ Бѣлостока, Бернъ, Капелленштрассе 10.

Лессина Окунь, Бернъ, Пансіонъ Эденъ.

Либинъ Борисъ, Кременчугъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 18.

Ливенъ Лидія, Рига, Detresse, rue Monthause 32.

Липовецкій, Бернъ, Jennerweg 3.

Лихтерманъ Клара, Женева, Chemin de Velours.

Лопатникова студентка, Бернъ, Ruehlstrasse 27.

Лосевъ Жакъ, Москва, Цюрихъ, Bolleystrasse 18.

Лохеръ студентъ изъ Чернигова, Бернъ, Jennerweg 3.

Ляндау Веніаминъ съ семьей изъ Варшавы, Цюрихъ, Ebelstrasse 29.

Малышевъ Николай, юристъ-консультъ Нижняго-Новгорода изъ Царскаго Села, Бернъ, Hotel Maulbeerbaum Riedweg 1.

Мандрико Лена, дочь генерала, Цюрихъ, Pension Florhof.

Мершендтъ-фонъ Марія и Маргаритта, Цюрихъ, Tel Morgensonne.


— 93 —

Метретинская Евгенія, Женева, rue Levrier 15.

Мещерская Зинаида, княжна изъ Петербурга, Бернъ, Marthaus.

Минкъ Бенедиктъ изъ Одессы, Бернъ, Jennerweg 3.

Нальбантонъ Николай изъ Петербурга, Бернъ, Sonansenstrasse 6.

Нилова проситъ денегъ, Бернъ, Отель Горни Модернъ 9 Спитальгасе.

Онаціевичъ Михаилъ изъ Варшавы, Бернъ, Gurtengasse 3.

Онацыревичъ или Онацырвичъ Михаилъ изъ Варшавы, Бернъ, Gurtengasse 3.

Оршанскій Моисей, Бернъ, rue Dussaud 1.

Островскій Михаилъ съ женой, Москва, Цюрихъ, Rietstrasse.

Павлова Серафима изъ Иваново-Вознесенска, Бернъ, Jennerweg 3.

Павловъ Бернъ, Schanzenstrasse 6.

Павленко Марія, Цюрихъ, Universitetstrasse 14.

Панкратовъ Николай изъ Петербурга, Бернъ, Jennerweg 3.

Пекячъ Андрей съ женой, Цюрихъ, Bollenstrasse 40.

Пеньковскій Викторъ съ женой, Бернъ, Laupenstrasse 8.

Петриковская Вѣра, Бернъ, Seidenweg 2.

Плишенко, Сѣдлецъ, Бернъ, Freierstrasse 18.

Погребецкій Иванъ, адвокатъ, Бернъ, rue Prevos 35.

Подшивалина Надежда, Бернъ, Зейденвегъ 2.

Ползиковъ Павелъ, Тула, Бернъ, Jennerweg 3.

Портнова Дора, Бернъ, rue Leger 8.

Потѣхина Анна, Цюрихъ, Hotel Weisses Kreuz.

Пржепурки Давидъ съ женой, Zurienwegttenstrasse 66.

Пѣсечникъ Викторъ съ женой изъ Варшавы, Бернъ, Пансіонъ Бернеръ.

Раббе Дина, Бернъ, Chemin du Velours 2.

Рабиновичъ, Кишиневъ, Бернъ, Laengasstrasse 37.

Радонежскій Дмитрій, адвокатъ изъ Москвы, Бернъ Чарненштрассе 12.

Райеновичъ Борисъ съ семьей, Бернъ, Гуттенбергштрассе.

Ралль Фанни, студентка, Женева, rue Pont Arve 21.

Рапопортъ Генрихъ и Бернардовичъ, Цюрихъ, Отель Абисъ.

Ратнеръ Александръ, Бернъ, Chemin Philosophes 5.

Ратнеръ Ибрагимъ съ женой, Бернъ, rue Blanche 4.

Рейхардтъ М. Цюрихъ, Линдерштрассе 34.

Реннеръ фонъ Эльфрида, Цюрихъ, Лаватерштрассе 81.

Ризе Генріетта съ дочерью изъ Самарканда, Бернъ, Шваненгассе 7.

Ринга Е. А. Петербургъ, Бернъ, Grosshoechstetten.

Рогге Элиза, Бернъ, rue famille 5.

Розенбаумъ В. Plattens.

Розенблоттъ Леонъ, д-ръ съ дочерью, Кіевъ, Цюрихъ, Минаусштрассе 24.

— 94 —

Розенблумъ Мошекъ, Цюрихъ, Фреедансштрассе 27.

Розенкранцъ Максъ, съ семьей, Бернъ, Pension Freya.

Розенцвейгъ Норберта, Ченстоховъ, Цюрихъ Гульманштрассе 21.

Рондалевъ Александръ, Бернъ, Chemin du Velours 2.

Роопъ фонъ Эльга, Петербургъ, Champel Hôtel Beausejour.

Рубиновичъ Осипъ съ женой, Вильна, Цюрихъ, Wirtshaft Riethof.

Руднева Марія съ дочерью, Цюрихъ, Хюттенштрассе 66.

Рѣчкоблиттъ Фейга, Проскуровъ, Бернъ, Hopital Central.

Рябинина Лидія, Вильна, Бернъ, Капелленштрассе 10.

Сандомирскій Ааронъ, Полтава, Цюрихъ, Атикерштрассе 25.

Сапуновъ Георгій, Курскъ, Бернъ, Вагхаусгассе 4.

Сатумова Екатерина, Петербургъ, Бернъ, Фиштенвегъ 3.

Серебренниковъ Вендель, Рига, Бернъ, Helvezplatz 7.

Синицкая Марія, Кіевъ, Бернъ, Neufeldstrasse 27.

Сиротинскій Леонъ, инженеръ, Цюрихъ, Университетштрассе 14.

Скупникъ Подолія, Бернъ, Зодвегъ 9.

Слоневскій Сигизмундъ, Баку, Бернъ, Больверкъ 41.

Соболева Галя, Москва, Бернъ, Женервегъ 3.

Сперанскій Николай съ женой, Бернъ, Отель Вейсесе Креуцъ.

Спиро инженеръ, Варшава, Бернъ, Отель С.-Готардъ.

Станиславскій Владиславъ съ женой изъ Одессы, Бернъ, Шауплатцгассе 33.

Страхневичъ Корнилъ, Бернъ, Фолькмерштрассе 10.

Страхневичъ Стефанъ, Бернъ, Боллейштрассе 20.

Ступина Марія, жена офицера кадетскаго корпуса въ Воронежѣ, Бернъ, Университетштрассе.

Суловскія Луиза и Марія, Варшава, Бернъ, Университетштрассе 38.

Талль фонъ Павелъ, генеральный консулъ, Бернъ, пансіонъ Штамме.

Табекова Анна, Женева, Отель Постъ.

Тартаковская г-жа, Бернъ, Геберштрассе 8.

Тевганосова, Бернъ, Акаціенштрассе 8.

Телютицкая Марія, Гатчина, Цюрихъ, Хіоттенштрассе 52.

Темкинъ Маркъ, Бернъ, Леенгассе 65.

Терновскій Беньяминъ съ женой, Директоръ Коммерческаго училища, Бернъ, Постъ-Рестантъ.

Успенская Ольга, д-ръ изъ Петербурга, Бернъ, Шанценштрассе 6.

Файманъ, студентъ изъ Риги, Бернъ, Ерлахштрассе 5.

Федоровичъ Олегъ, служ. банка, Варшава, Бернъ, Хютенштрассе 52.

Фейманъ-Оцупъ Евгенія, Рига, Бернъ, Ерлахштрассе 5.

Финкелькраутъ Феофилла, Варшава, Бернъ, Scenezeneckstrasse 13.


— 95 —

Финкельштейнъ Сергѣй, Бернъ, Нелькенштрассе 26.

Фихтенхольцъ Алексѣй изъ Петербурга, Бернъ, Леонардштрассе 11.

Фоминъ Петръ, Суздаль, Бернъ, Женервегъ 3.

Френкель Крейта, Бернъ, Сиріусштрассе 10.

Фривоусъ Моисей, Петербургъ, Бернъ, Ерлахштрассе 5.

Центнешверъ Мечиславъ, профессоръ Политехникума съ женой, Рига, Бернъ, Ценрингерштрассе 20.

Цетпаровичъ Ирена, Варшава, Бернъ, Боллейштрассе 48.

Чаадаева Надежда, Москва, Бернъ, Дистельвегъ.

Червенко Янутъ, Москва, Бернъ, Шауплатцъ 37.

Черневичъ Александръ, Кіевъ, Бернъ, Люрей 7.

Шабергъ О., пасторъ съ семьей, Рига, Бернъ, Сюзенбергштрассе 15.

Шафъ Берита, Варшава, Бернъ, Блейштрассе 48.

Шварцкоперъ Бернъ, Ипирисштрассе 11.

Шеръ Василій, адвокатъ, Москва, Бернъ, Зонегштрассе 6.

Шерудная Эзія.

Шехтманъ Евдокія, Бернъ, Хюттенштрассе 66.

Шифмановичъ, студентъ изъ Петербурга.

Шорыгинъ Николай Макаровичъ, Москва, Бернъ.

Штаубъ-Ваганова, Бернъ, Филипштрассе 34.

Штейнъ Ревекка, Проскуровъ, Бернъ, Шауплатцъ 37.

Щукинъ Константинъ, Москва, Бернъ, Jennerweg 3.

Юдинъ Михаилъ, Воронежъ, Бернъ, Gesselschaftstrasse.

Эпштейнъ Ефимъ съ семьей, Бернъ Сити Отель.

Эпштейнъ Генрихъ Соломоновичъ съ женой, Бернъ, Зейденвегъ 2.

Эриксонъ Павелъ, Бернъ, Отель Вейсесъ Крейтцъ.

Юренъ Адольфъ, Бернъ, Гульманштрассе 21.

Якимова Анна, Бернъ, Ференштрассе 15.

Якимова Марія, Бернъ, Ференштрассе 15.

Якобсонъ Вильгельмина, Бернъ, Отель Глокенхофъ.

Янкелевичъ Генрихъ, Варшава, Бернъ, Гезелшафтштрассе 16.

Телеграмма отъ 6 Августа.

Абрамовичъ Фома изъ Москвы, Цюрихъ, Постъ Рестантъ.

Айніоркъ Іосифъ, Екатеринославъ, Лозанна, Гранъ Монъ, Вилла Магги.

Александровъ В., инженеръ изъ Москвы, Люцернъ, Отель Вальдгеймъ.

Алиге Вѣра, урож. Меншикова, Люцернъ, Отель Экзельсіоръ.

Андерсонъ Берта Вилладинвегъ, прибыла въ Бернъ.

Арнольди Наталія, вдова полковника изъ Петербурга, Люцернъ Отель Fritchi.

Базиринъ Михаилъ изъ Петербурга, Цюрихъ, Кульманштрассе 12—2.


— 96 —

Балканская Анна изъ Двинска, учительница, Люцернъ, Отель Fritchi.

Бальтцеръ Оттилія, Петербургъ, Лозанна, Леманъ.

Баратовъ Павелъ, врачъ изъ Харькова, Люцернъ, Отель Fritchi.

Барашъ Анна, Бобруйскъ, Санаторія Викторія, Бернъ.

Барсъ Карлъ, адвокатъ, Шванненгассе 5, Бернъ.

Баткинъ Іосифъ съ женой, купецъ изъ Харькова, Люцернъ, Отель Fritchi.

Баттъ Елизавета съ дочерью, Казань, Лозанна. Пансіонъ Бель Вю.

Бельцицманъ Елена изъ Варшавы, Люцернъ, Отель Fritchi.

Бентфельдтъ Нанни съ сестрой, Люцернъ, Отель Fritchi.

Бенуа Антоній, Цюрихъ, Отель Меркурій.

Берленъ Антоній, Люцернъ, Отель Фричи.

Берлинъ, Бернъ, 37 Лерхенвегъ.

Бернштейнъ С. Цюрихъ, Клингенштрассе 34.

Беръ Елена, баронесса урожд. Гейкингъ изъ Риги, Люцернъ, Отель Fritchi.

Биховскій Давидъ, купецъ изъ Петербурга, Лозанна, Отель Мирабо.

Боемъ Эдгардъ изъ Риги, Цюрихъ, Бюрхнерштрассе 26—3.

Бодуянцъ Тигранъ, инженеръ изъ Баку, Люцернъ, Отель Fritchi.

Больцевичъ Изабелла, жена инженера изъ Баку, Люцернъ.

Бориганская Белла, акушерка изъ Гродно, Люцернъ, Отель Fritchi.

Боровская Эрнестина, жена купца изъ Москвы, Люцернъ, Отель Fritchi.

Боронина Марія, Лозанна, Pension Cyrano.

Боршанская Софія съ дочерью изъ Москвы, Люцернъ, Отель Fritchi.

Брадскій Александръ, адвокатъ изъ Казани, Лозанна, Пансіонъ Бель Вю.

Будаговъ Хоронъ съ женой изъ Москвы, Люцернъ, Отель Фричи.

Буконовскій Александръ съ женой изъ Харькова, Люцернъ, Отель Фричи.

Бѣлина Анастасій, Москва, Бернъ Примаршуле.

Бѣльскій студентъ, Цюрихъ, безвыходное положеніе.

Вагишевскій Казиміръ, Историкъ изъ Парижа, Люцернъ, Отель Фричи.

Варсонина Марія съ дочерью изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Васильковская Любовь, Москва, Примаршуле, Бернъ.

Бартаносова Тамара съ семьей изъ Баку, Люцернъ, Отель Фричи.


— 97 —

Васильева Евдокія Ефремовна изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Веришинъ Матвѣй изъ Харькова, съ женой, Люцернъ, Отель Фричи.

Вильбоа Артуръ изъ Риги, Люцернъ, Отель Зеегофъ.

Винаверъ Генрихъ изъ Варшавы, Люцернъ, Винкельридштрассе 14.

Виндцбергъ семья изъ Лодзи, Люцернъ, Отель Минерва.

Виноградова Анна съ ребенкомъ изъ Москвы, Люцернъ, Отель Фричи.

Виссъ, Петербургъ, Бернъ.

Визманнъ Лидія изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Волевачъ Нилъ изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Воронкина Емилія жена архитектора изъ Таганрога, Люцернъ, Отель Фричи.

Воронинъ Павелъ, Люцернъ, Вилла Раппершвандъ.

Вулихъ Соломонъ съ женой изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Выджа Ядвига, Цюрихъ, до востребованія.

Голицына княгиня Леонилла рожд. Барятинская, Лозанна, Отель Руаяль.

Гальбринъ, Одесса, Бернъ, 6 Миттельштрассе.

Гарфъ Елизавета, дочь генерала-лейтенанта, Люцернъ, Отель Фричи.

Гассохъ Давидъ, купецъ изъ Одессы, Люцернъ, Отель Фричи.

Гене или Жене Теофила изъ Люблина, Люцернъ, Отель Фричи.

Гербъ (Жербъ) г-жа изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Гесперъ Марія изъ Москвы, Люцернъ, Отель Фричи.

Гинцъ Карлъ изъ Варшавы, Люцернъ, Отель Фричи.

Гиттлеръ д-ръ, Бернъ, 18 медъ улица Фрей.

Гольдбергъ Абрамъ, студентъ изъ Минска, Люцернъ, Отель Фричи.

Гольдбергъ Евгенія, Бернъ, 9 Нейенгассе.

Грабовская Варвара съ дочерью изъ Таганрога, Люцернъ, Отель Фричи.

Гриневичъ Варвара изъ Симбирска, Бернъ, Отель С.-Готардъ.

Гурвичъ Лидія съ дочерью изъ Бѣлостока, Люцернъ, Отель Фричи.

Гуревичъ Абрамъ, Тверь, Люцернъ, Отель Фричи.

Гуровичъ Адольфъ, Кишиневъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Гуттманъ Іосифъ, Петербургъ, Бернъ, Отель С.-Готардъ.

Давидсонъ Савелипо, докторъ, Цюрихъ, Беллеривештрассе 20—1.

Дазнанская-Димантъ безвыходное положеніе, Цюрихъ, Физикштрассе 6.

Данишевскій Дмитрій съ женой, адвокатъ изъ Одессы, Люцернъ, Отель Фричи.

Дашкевичъ Вѣра, Петербургъ, Лозанна, Place Nord.


— 98 —

Двоскина Софія, Казань, Люцернъ, Отель Фричи.

Дембо Іосифъ съ семействомъ изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Дизенъ Азея, Цюрихъ, Ригиштрассе 4—1.

Диновскій Конрадъ, сенаторъ съ семьей, Уши (Ouchi).

Додонова Юлія, Отель Вилажъ Сюисъ (Village Suisse), Лозанна.

Донатъ Шарль изъ Риги, Цюрихъ, Бухнерштрассе 26—3.

Дрейшпуль г-жа, Петербургъ, Люцернъ, Hôtel Fritschi.

Дубровина Зинаида дочь врача, Москва, Люцернъ, Hôtel Fritchi.

Ебертъ жена доктора, Цюрихъ, Платтенштрассе 46.

Еліашевъ-Юделевскій студентъ, Таврида, Бернъ, Зейденвегъ 36.

Эльзенбергъ, Бернъ, Нейфелдштрассе.

Ефимова Марія, Харьковъ, Люцернъ, Hôtel Fritchi.

Жоржіевскій Сергѣй съ семействомъ, податной инспекторъ изъ Москвы, Люцернъ, Отель Фричи.

Забсовичъ Евгенія (Сабсовичъ), Лозанна, авеню Бержіеръ.

Закъ Василій съ сыномъ, Москва, Люцернъ, Отель Фричи.

Залкиндъ Елисавета, Цюрихъ, Zinterchergasse, 3 St. Privat Pension.

Іерохинъ Павелъ, 16 улица Депотъ Бернъ.

Іоффе Лина сь дочерью, Варшава, Санаторіумъ Викторія, Бернъ.

Изаксонъ Григорій, Ѳеодосія, Люцернъ, Отель Фричи.

Израилевичъ Яковъ изъ Ростова, Цюрихъ, Кульманштрассе 58—1.

Каганъ 8 Сейденвегъ, Бернъ.

Кадинская Марія съ семьей, Варшава, Люцернъ, Отель Фричи.

Кадинскій Наумъ съ семьей, Петербургъ.

Казакова Анна и Клавдія изъ Москвы, Люцернъ.

Калина Анна изъ Петербурга, Цюрихъ, Санаторія «Лебендиге Крафтъ».

Каллеинъ-Калеи Карлъ съ женой изъ Москвы, Люцернъ.

Канель Анна, Бѣлостокъ, 16 Фрейерштрассе, Бернъ.

Капланъ-Понятовская Л., съ дочерью, Цюрихъ, Боллей 78.

Карашъ Шая, артистка Баратова, Харьковъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Карпъ Давидъ, студентъ, Люцернъ.

Кашичъ Агѣй, Мигранъ, 16 улица, Депотъ, Бернъ.

Кащинская Балина изъ Петербурга, Лозанна, av. Druey.

Келлеръ Эмилія, Цюрихъ, Отель Меркурій.

Кирьяковичъ, Лозанна, до востребованія.

Кисентцкая Луиза, Лозанна, Бо-Сежуръ.

Клеппфманъ Софія съ дочерью изъ Петербурга, Люцернъ.

Кліоттъ Ладиславъ, 10 улица, Капелленъ, Бернъ.

Кнаппіусъ Луиза, Лозанна, Авеню Ментонъ.


— 99 —

Ковальскій Казиміръ, Авеню, Альпы, Лозанна.

Коварскій Іосифъ, Бернъ, до востребованія.

Коганъ Борисъ, Петербургъ, Бернъ, Санаторіумъ Викторія и Марія 238.

Коганъ Клара, Лозанна, авеню Рушоне.

Кононовъ, д-ръ, Д. Цюрихъ, Глоріаштрассе 70, безвыходное положеніе.

Констадіусъ свитскій генералъ, Лозанна, отель Бо-сежуръ.

Корнаухловъ Алла съ сыномъ, Кіевъ, Люцернъ отель Фритчи.

Королева Ольга, Кіевъ, Люцернъ.

Корсакъ Карлъ, священникъ изъ Варшавы, Люцернъ.

Котельникова Валентина, Цюрихъ, Рюгиштрассе 14.

Краусси Анеля изъ Люблина, Люцернъ.

Краушаръ Маркусъ, Цюрихъ, Кульманштрассе 26.

Кріяновскій Александръ, адвокатъ изъ Риги, Люцернъ.

Кубакъ Екатерина съ семьей изъ Варшавы, Люцернъ, отель Фритчи.

Кузнецова Агнія студентка, Цюрихъ, до востребованія.

Куманина Зоя (Москва), элементарная школа, Бернъ.

Куровскій Рейнгольдъ, инженеръ изъ Петербурга съ семьею, Люцернъ.

Лауо (Ло) Эльза, Женева, rue Rhone 61.

Лебеденъ Вячеславъ съ женой (Одесса), Люцернъ.

Левенкопфъ Клара, Цюрихъ, Адлеръ 3, безвыходное положеніе.

Левенштейнъ Любовь (Москва), Люцернъ, отель Мальдхеймъ.

Леви-Гуревичъ В. инженеръ (Таврическая губ.), Цюрихъ, Боллейштрассе 22.

Левинъ Лазарь инженеръ, Цюрихъ, Анкертштрассе 119.

Левицкій Сергѣй, Бернъ, пансіонъ Мон-Дезиръ.

Лейтеровичъ Рубинъ съ женой, адвокатъ изъ Екатеринослава, Люцернъ, Отель Фритчи.

Леммерманъ Вильгельмъ, воспитанникъ Александровскаго Лицея, Лозанна, отель Монтана.

Леоншина Надежда, Цюрихъ, Ригиштрассе 4.

Лескинина Маргарита, жена полковника изъ Петербурга, Люцернъ, отель Фритчи.

Лившицъ Антонина, Цюрихъ, Тальштрассе 39, безвыходное положеніе.

Линденшатъ Яковъ, Германъ, Лау, Цюрихъ, Геррингштрассе 12.

Лорель Викторія, школьная учительница изъ Гельсингфорса, Бернъ.

Лохвицкая-Скалонъ, Бернъ, санаторіумъ Викторія.

Луидоръ Шая, Цюрихъ, Herberge Zur Heimat.

Лупецъ Эмма, Люцернъ, пансіонъ Фальсбергъ.

Любинская Александра изъ Николаева, Люцернъ, отель Фритчи.


— 100 —

Люпицкая Вѣра изъ Москвы, Люцернъ, отель Фритчи.

Мандельштаммъ Максъ, Бернъ, пансіонъ Берна.

Мартенсъ, Бернъ, 4 Маріангештрассе.

Магидей (Magidey) Давидъ, инженеръ изъ Риги, Люцернъ, отель Фритчи.

Мейсельманъ П. Петербургъ, Лозанна, авеню Монтажиберъ 16.

Мекслеръ студентъ, Цюрихъ, Боллейштрассе 22, безвыходное положеніе.

Накашидзе княгиня Евгенія, Лозанна, отель Савуа.

Натанзонъ Исаакъ, врачъ изъ Петербурга, Цюрихъ.

Натансонъ Лусія, Бернъ, Санаторіумъ Викторія.

Новгородскій Миланъ съ дочерью изъ Одессы, Лозанна, авеню Бель Рошъ.

Одерфельдъ Марія, Бернъ, 277 Нейфельдштрассе.

Осеневъ Д. Екатеринославъ, Лозанна, Шальи, вилла Викторія.

Пеккеръ Софія (Таврида), Бернъ, Гуттенбергштрассе 4.

Перцевъ Александръ изъ Казани, Цюрихъ.

Печерскій студентъ, Цюрихъ Боллейштрассе 22, безвыходное положеніе.

Познеръ г-жа изъ Петербурга, Цюрихъ, Шлейхерштрассе 12.

Преображенскій Николай, Бернъ, Primarschule.

Прибыловъ Николай изъ Москвы, Цюрихъ, отель Вейсенкрейцъ.

Рогачевскій Іосифъ, Бернъ, Гартенштрассе 18.

Родіонарди Наталія и Ксенія, Лозанна, авеню Цецилія Корнелія 3.

Розенблаттъ г-жа изъ Кіева, Цюрихъ, Малештрассе 24.

Розинъ Сруль, Лозанна вилла Лурвиль.

Романовскій Антонъ изъ Одессы, Лозанна, отель Коммерсъ.

Росцишевская Елена, Петербургъ, Лозанна пансіонъ Монтбрилльянтъ.

Роттербергъ Роза съ дочерью, Казань, Лозанна, пансіонъ, Бель-Вю.

Рубиновичъ Сцева изъ Москвы, Цюрихъ, Боллейштрассе 48.

Ружъ (Rouge) Екатерина, Цюрихъ, Савой-отель.

Салтыкова Софія изъ Твери, Цюрихъ, санаторія д-ра Бенеръ.

Селефманъ Полина, учительница гимназіи изъ Лодзи, Люцернъ, отель Фритчи.

Серахмарова Ольга, Баку, Бернъ, Jenerweg 3.

Серейнъ Вячеславъ, Бернъ, Depotstr. 16.

Сергенко (Серженко) Василій, Женева Hôtel des Postes.

Сергѣевъ Михаилъ Михайловичъ (Одесскій судъ), Цюрихъ, Штолцештрассе 22.

Серебренникова, Бернъ, Schreineberg 3.

Сибалская Марія изъ Либавы, Лозанна, до востребованія.

Сибельманъ Михаилъ, Бернъ, 65 Альгасштрассе.


— 101 —

Сизіанко Наталія, урожд. Фуксъ, Женева, вилла Аделаида.

Скосворевскій М., Курскъ, Женева chemin ex clade.

Солдаткинъ, Москва, Бернъ, санаторіумъ Викторія.

Соловьева Ольга, Женева, ул. Гранъ Мезель (изъ Москвы).

Сролль Іефрайка, изъ Петербурга, Бернъ, Морель Вегъ 10.

Степанова Екатерина Николаевна, Самара, Бо Левантъ 10.

Страншонскій Климентій изъ Ростова-на-Д., Цюрихъ, Отель Штадтхофъ.

Таборински С., Женева, ул. Віолеттъ.

Тавастьерна Дагмара, Бернъ, Hôtel Croix Fed. Detresse.

Тарскій Д., Лозанна, Монтажиберъ 6.

Тарханова-Тарханьянцъ Софія, Тифлисъ, Лозанна, рю Бюньонъ.

Тауеръ Вѣра (Одесса), Бернъ, Санаторіумъ Викторія.

Теплова Агнія (Островъ), Ломжа, Бернъ, Отель Сенъ Готардъ.

Теръ Асатуровъ Дмитрій, Петербургъ, Лозанна, Савуа Отель.

Трейтеръ, Гликерія, Бернъ, Вилландингвегъ 25.

Трепманъ Хая, Бернъ, Вальгассе 7.

Треппель, С. съ семьей (Нижній Новгородъ), Женева, рю Шенъ 26.

Трояновскій Яковъ, Цюрихъ, Кульманштрассе 26.

Фарберова (Екатеринославъ), Бернъ, Цициліенштрассе 32.

Федорюкъ, Варвара, Бернъ, Герехтигкейтсгассе 45.

Фейгельсонъ Яковъ, Петербургъ, Бернъ, Тшанерштрассе 3.

Фельдманъ Марія съ дѣтьми, Бернъ, Винерпенсіонъ.

Филимонова Анастасія (Москва) Бернъ, Іенервегъ 3.

Финкъ Николай (Самара), Бернъ, до востребованія.

Фицкая Марія (Ловичъ), Бернъ, Гельвеціаштрассе 19.

Флигманъ (Кишиневъ), Санаторіумъ Викторія, Бернъ.

Фогель Алиса, препод. гимназіи въ Петербургѣ, Женева, рю Феллежъ 4.

Фоминъ (Суздаль), Бернъ, Іенервегъ 3.

Форемни Францъ, Дир. Зав. Нобель, Петербургъ, Отель Летчбергъ, Бернъ.

Фрейдовичъ П., Женева, Лаури Шеменъ Мезоннетъ.

Фридманъ (Рига), Рютлинштрассе 7, Бернъ.

Фридрихсонъ Владиміръ (Рига), Бернъ, Фрейерштрассе 15.

Фридъ Павелъ, Бернъ, Іеннесвегъ.

Фридъ Дира, Маульберштрассе 5, Бернъ.

Фуксъ студентъ медикъ, Бернъ, Грейерштрассе 20.

Фрудлеръ Исаакъ, Бернъ, Вальдгеймштрассе 56.

Хайне Владиміръ (Казань), Бернъ, Гутенбергштрассе 15.

Хакинскій Носсонъ, студентъ съ сестрой, Цюрихъ, Волькмарштрассе 8.

Харацъ Самуилъ, студентъ (Бѣльскъ), Бернъ, Фрейерштрассе 24.


— 102 —

Харченко Вѣра, Петръ, Константинъ, Бернъ, Муртенштрассе 59.

Химщеслевичъ П. (Либава), Лозанна, до востребованія.

Цепелева Ольга, Женева, Шампель Вилла Ирисъ.

Ципкинъ Давидъ, студентъ (Херсонъ), Бернъ, Фрейерштрассе 15.

Чернобыльская Евгенія (Кіевъ), Лозанна, Шеменъ Левантъ.

Шамшацова Ольга, Іеннервегъ 3, Бернъ.

Шаревскій Исаакъ (Самаркандъ), Бернъ, Пансіонъ Бернъ.

Шарцштейнъ Д. съ женой (Варшава), Цюрихъ, Зеегартонштрассе 2.

Шарговецкій (Екатеринославъ), Мульденштрассе 59, Бернъ.

Шемонская Нина (Казань), Лозанна, Шелли, Пансіонъ Викторія.

Шепечъ Казиміръ (Ковно), Лозанна, Отель Бо Сежуръ.

Шерговъ С. (Петербургъ), Лозанна, Авеню Монтажиберъ 6.

Шерешевская Евгенія (Казань), Лозанна, Авеню Диккенсъ.

Ширеевъ Петръ, Женева, О-Вивъ.

Шицъ Софія съ семьей, Женева, Пансіонъ де Фамиль.

Шкодникъ Яковъ, студентъ (Подолія), Бернъ, Елизабетенштрассе 22.

Шлегаль Селигъ (Николаевъ), Бернъ, Турвегъ 22.

Шнейдеръ Елена, Лозанна, Пансіонъ Шалэ Веръ.

Шпарцъ Израиль (Одесса), Бернъ, Іеннервегъ 3.

Шпетнеръ, Бернъ, Фрейерштрассе 18.

Шписъ Наталья (Москва), Лозанна, Отель Мерседесъ.

Шпуковъ Степанъ, мировой судья съ женой (Валкъ), Бернъ, Тшарнштрассе 1.

Шрейдеръ Александръ (Екатеринославъ), Лозанна, Шелли, Вилла Викторія.

Шувалова Елена, графиня, Бернъ, Гурнигель.

Ягупольская Сабина (Кіевъ), Женева, Шеменъ Ескладъ.

Телеграмма 7 Августа.

Аванштейнъ Гитель съ дочерью изъ Симферополя, Лейзинъ Френе.

Алмазова Наталія, 18 ans, Leysin, pension Palletaz, безвыходное положеніе.

Альзеніусъ Мейди, Невшатель, ул. Матиле 10.

Андреева Софія, артистка Московскаго теарта, Бернъ, Мортенштрассе 22.

Антоновъ инженеръ, Петербургъ, Бернъ, Швейцерхофъ.

Беманъ изъ Петербурга, Бернъ, Швейцерхофъ.

Берлинъ Яковъ Абрамовичъ, Лейзинъ, hôtel Chamaussaire.

Берханская Татьяна (Москва), Лейзинъ, maison Beguet.

Бильзенъ Москва, Бернъ, Дифлингервегъ 10.

Блохинъ Владиміръ докторъ, Бернъ, пансіонъ Арнольдъ.

Бобринскій Алексѣй графъ, Цюрихъ, отель Эденъ.


— 103 —

Богатъ Л. студентъ, Невшатель, Faubourg Lac 19, безвыходное положеніе.

Брей Елена, Лейзинъ, hôtel Chamaussaire.

Бродскій д-ръ, Бернъ, С. Морицъ Стаальбадъ.

Буашевская В., школьная учительница изъ Полтавы, Невшатель.

Бугаевская Ольга, преподавательница изъ Тифлиса, Бернъ, Примаршуле.

Бугаевскій Гавріилъ, профессоръ кадетскаго корпуса въ Тифлисѣ, Бернъ, Примаршуле.

Буткевичъ Евгеній и Екатерина, Екатеринославъ, Бернъ, Лаупенштрассе 6.

Вановскій Евгеній, Лейзинъ.

Варкентинъ Яковъ, Бернъ, Тунштрассе 17.

Веесуидепвъ (Weesuydepw) Саломонъ, Бернъ, Шваненгассе 8.

Вейнбергъ, Петербургъ, Бернъ, Белезъ, Вю Паластъ.

Веймаръ г-жа изъ Астрахани, Бернъ.

Вильгуръ Марія, Бернъ, отель Юра.

Воробьевъ д-ръ изъ Москвы, Бернъ, отель Швейцерхофъ.

Воробьевъ Викторъ, профессоръ Университета въ Москвѣ, съ семьей, Бернъ, отель Бристоль.

Воронина съ дочерью, Петербургъ, Бернъ, отель Бюбенбергъ.

Всеволожская Лидія, урожд. Устинова, Бернъ, С. Морицъ Ля Вей ле Бенъ.

Ганфломъ г-жа, съ семьей, Варшава, пансіонъ Эденъ.

Гейне Алексѣй, статскій сов. Министерства Юстиціи съ матерью, С. Морицъ, отель Стефани.

Гельстромъ, преподаватель Николаевскаго Института въ Петербургѣ, Бернъ, Мартахаусъ.

Генкинъ Гиршъ съ женой, Бернъ, 50 Салмэтіенвегъ.

Гетина Екатерина, Петербургъ, Бернъ, Швейцергофъ.

Гласонъ Александръ, ст. сов. (Нижній Новгородъ), Бернъ, Ріедъ-Вегъ, 17.

Гардонъ, директоръ Банка, Петербургъ, Бернъ, Швейцергофъ.

Гофманъ Яковъ (Елисаветградъ), Бернъ, до востребованія.

Гунсъ Маргарита съ семьей изъ Москвы, Невшатель, Flerieu.

Дейлева съ семьей Петербургъ, Бернъ, отель Юра.

Докучаевъ преподаватель, Петербургъ, Бернъ, Мартахаузъ.

Думшинъ Яковъ съ женой, Петербургъ, Невшатель, Flereiu.

Дюбургъ Августъ съ семьей, Невшатель, rue de la Serre 9.

Елкина Роза, Невшатель, Evole 54.

Ереміанцъ Амебхенъ, Лейзинъ, Hotel Chamaussaire.

Закгеймъ Мордухъ, Бернъ, Seidenweg 28.

Залѣсскіе Варвара и Екатерина, Лейзинъ, Hôtel Chamaussaire.

Захарешенко Михаилъ, тайн. сов., съ семьей, С. Морицъ, отель Метрополь.

Зейтманъ-Якобсонъ Сигизмундъ, Бернъ, 39 Безелтшаф.


— 104 —

Зубовъ Сергѣй графъ, С. Морицъ, отель Паласъ.

Жибертъ Андрей, Лейзинъ, Грандъ Отель.

Ивановы Николай и Владиміръ, Тифлисъ, Лейзинъ, пансіонъ Оноре.

Иванова Анастасія Романовна, Бернъ, Monbijoustr.

Имборъ Фанни, С. Морицъ, отель Кургаузъ.

Исааксонъ Марія, Бернъ, pension Jank.

Исааксонъ Александра, Бернъ, pension Jank.

Исааксонъ Борисъ, Бернъ, pension Jank.

Іоеръ Екатерина и Марія, Петербургъ, С. Морицъ, отель Насіональ.

Іорданскій Петръ, студентъ, Бернъ, Thunst. 17.

Кави, студентъ, Бернъ, 20 Тунгассе.

Кадыкина Марія (Петербургъ), Бернъ, Примаршуле.

Каждайя Аксентій, Лейзинъ, Пансіонъ Есперансъ Детрессъ.

Казерскій Вечеславъ (Варшава), Бернъ, 29, Шпейхерштрассе.

Казутовъ (Петербургъ), Бернъ, Швейцергофъ.

Кальварская Елизавета, Бернъ, Ваалгассе 4.

Каніовскій Валеріанъ, Невшатель, рю Бройэ 19.

Кандишевъ Давидъ, Бернъ, Отель Бристоль.

Карлсбадъ Дора (Ловичъ), Бернъ, Миттельштрассе 22.

Карлсбадъ Генрихъ, Бернъ, 22 Миттельштрассе.

Карлсбадъ Романъ (Ловичъ), Бернъ, 22 Миттельштрассе.

Кароткина Марія (Казань), Бернъ, 15 Гуттенбергштрассе.

Катковъ Василій, профессоръ изъ Одессы съ семьей, Невшатель Колинъ. Просятъ прислать немедленно денегъ.

Кенге или Кенигъ Викторъ, инженеръ, Бернъ, 15 Монжижуштрассе.

Клячикина г-жа, съ дочерью, изъ Петербурга, Лейзинъ, Шалэ де Лоесъ.

Кнаббе, дочь умершаго профессора, Бернъ, Герехтигкейтштрассе 24.

Козаковская Эльмира, Лейзинъ, до востребованія.

Конъ Николай, адвокатъ изъ Петербурга, Бернъ, 7 Капелленштрассе.

Корватскій Дмитрій, Бернъ, 52 Герехтигкейтштрассе.

Краковская Гида, докторъ изъ Варшавы, Бернъ, Зейденвегъ 4.

Купріянова Ольга съ дочерью, С. Морицъ, Пансіонъ Бругере.

Курсизенъ Антонъ, инженеръ съ женой изъ Петербурга, Бернъ, 3 Флурштрассе.

Лазаревъ Борисъ съ женой (Москва), Бернъ, Мартахаусъ.

Левинъ Викторъ, изъ Одессы, Бернъ, до востребованія.

Лейхтенбергъ Георгій съ семьей, Бадъ, Хорнъ Бодензе.

Леманъ Борисъ, съ женой, изъ Москвы, Бернъ, Грейерштрассе, 29.

Лессингъ, изъ Москвы, Бернъ, Пансіонъ Эденъ.

Либертъ Давидъ, изъ Вильны, Бернъ, 16, Гуттенбергштрассе.


— 105 —

Литвакъ студентъ, Бернъ, 4 Зейденвегъ.

Лурье Софія, изъ Вильны, Бернъ, Гуттенбергштрассе 15.

Лурье Бліона, изъ Вильны, Бернъ, 10, Капелленштрассе.

Магрилова Марія Абрамовна, жена купца, изъ Полтавы, Люцернъ, Отель Фричи.

Магриловъ Наумъ, д-ръ (Полтава), Люцернъ, Отель Фричи.

Маіофиссъ Алта съ сыномъ, Петербургъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Маккаудъ Алиса, Невшатель, Шо-де-фонъ, 41 рю Гріенсинъ.

Мандинская съ дочерью, изъ Петербурга, Бернъ, Отель Юра.

Мамаева Марія (Москва), Люцернъ, Отель Фричи.

Марыгинъ Михаилъ, Петербургъ, С.-Морицъ, Френе.

Маслиновскій (Елисаветградъ), Бернъ, до востребованія.

Мертенсъ Романъ, профессоръ изъ Варшавы, Люцернъ, Отель Фричи.

Мерчингъ Генрихъ, т. сов., Бернъ, Брейтенрейнштрассе 25.

Минина Софія, препод. изъ Саратова, Бернъ, Примаршуле.

Минкевичъ Іосифъ изъ Вильны, Бернъ, Отель С. Готардъ.

Минцъ Анна съ семьей (Москва), С. Морицъ, Дуръ Хейматъ, безвыходное положеніе.

Моносзонъ Тауба (Петербургъ), Люцернъ, Отель Фричи.

Моргенбаумъ Владиславъ съ семьей (Варшава), Люцернъ, Отель Фричи.

Морозовъ Сергѣй, прокуроръ суда изъ Москвы, Бернъ, Винтербахштрассе 10.

Муссъ Куртъ, Невшатель, Фонтейнъ.

Навроцкая Вѣра, Невшатель, Меллекеръ 7.

Назарбековы Елена и Нина (Петербургъ), Люцернъ, Отель Фричи.

Натанзонъ Антонъ д-ръ, Бернъ, Пансіонъ Плуссъ-Фортеръ.

Невлдина Вѣра, препод. школы Штрогонбергъ, изъ Москвы, Бернъ, Мартахаусъ.

Николаева Елена Николаевна (Москва), Люцернъ, Отель Фричи.

Носильцова Александра, школьная учительница (Москва), Люцернъ, Отель Фричи.

Оболонь, женщина врачъ изъ Москвы, Бернъ, Пансіонъ Эденъ.

Обромпальскій Владиславъ, Петербургъ, Бернъ, Монжижусштрассе 20.

Острогорская Аделина, артистка изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Павленко Митрофанъ, Варшава, Политехникумъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Парнасъ Айзи, Витебскъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Пеешкевичъ Іустинъ, С. Морицъ, Отель Баеренъ.

Пейсановичъ докторъ изъ Харькова съ семьей, Люцернъ, Отель Фричи.


— 106 —

Петровъ Петръ Петровичъ, профессоръ техникъ изъ Москвы, Люцернъ, Отель Фричи.

Плоло Софія, С. Морицъ, Шаммосеръ.

Падушевскій Николай съ семьей, капитанъ изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Попова Лидія, женщина врачъ, Бернъ, Отель де Франсъ.

Поповъ Павелъ, инженеръ изъ Харькова, Бернъ, Отель де-Франсъ.

Порѣцкій, изъ Петербурга, Бернъ, Отель Жюра.

Посполитакій Дмитрій съ женой, Керчь, Люцернъ, Отель Фричи.

Потапова Ираида, Рига, Люцернъ, Отель Фричи.

Прелуцкій Абрамъ, изъ Тифлиса, Бернъ, Пансіонъ Арнольдъ.

Прокешъ Марія, С. Морицъ, Шаммосеръ.

Промико Михаилъ, преподаватель изъ Одессы, Бернъ Примаршуле.

Прохнау Ванда, Варшава, Люцернъ, Отель Фричи.

Рабиновичъ Борисъ, изъ Вильны, Бернъ, Гуттенбергштрассе 15.

Райнольдовичъ съ сыномъ, адвокатъ изъ Риги, Люцернъ, Отель Фричи.

Раппопортъ адвокатъ съ семьей, изъ Петербурга, пансіонъ Еденъ.

Расадина Нина, учительница изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Рафаловичъ Екатерина, Таганрогъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Регель съ семьей, Петербургъ, Бернъ, Буа Флеури.

Рельбартъ Яковъ, Тифлисъ, Бернъ, пансіонъ Арнольдъ.

Римзее Каролина, Двинскъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Розановъ Алексѣй съ семьей, изъ Москвы, и Михаилъ Ниганаровичъ изъ Калуги, съ сестрой Маріей и Еленой, Люцернъ, Отель Фричи.

Розенбергъ Марія, жена купца изъ Варшавы, Люцернъ, Отель Фричи.

Ростовскій Леонъ, адвокатъ съ сестрой, Варшава, Люцернъ, Отель Фричи.

Рудакова Марія Ивановна, д-ръ, Рига, Люцернъ, Отель Фричи.

Рудаковъ Владиміръ, студентъ съ сестрой, изъ Риги, Люцернъ, Отель Фричи.

Рулле Маргарита, школьная учительница изъ Риги, Невшатель.

Русаковскій Соломонъ, Кишиневъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Садирина Екатерина съ семьей, Баку, Люцернъ, Отель Фричи.

Саломейчикъ Екатерина, Петербургъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Сауетинскій Михаилъ, изъ Риги, Бернъ, Швейцерхофъ.

Семенченко Антонина, жена инженера, Петербургъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Семенченко Сергѣй съ семьей, изъ Полтавы, Люцернъ, Отель Фричи.


— 107 —

Сипачевъ Николай, студентъ, Бернъ, Тунштрассе 17.

Сишугова Лариса, С. Морицъ, пансіонъ Паллетацъ.

Скорняковъ Леонидъ, адвокатъ, Кіевъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Слуцкій Беньяминъ, адвокатъ изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Соболева Александра Ивановна, Ярославль, Люцернъ, Отель Фричи.

Соколова Любовь Васильевна съ сестрой, учительница, Москва, Люцернъ, Отель Фричи.

Стародольская Александра, дочь сенатора, Петербургъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Стародубъ Борисъ, студентъ, Тифлисъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Стауль Теодора съ семьей, изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Стуккей Лидія съ сыномъ, изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Тапуевъ съ семьей изъ Баку, Бернъ, Бо-Сидъ.

Таргонскій Антонъ съ семьей, изъ Петербурга, Люцернъ, Отель Фричи.

Таубе баронесса съ семьей, Петербургъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Тидеманъ Гюйо, д-ръ съ семьей, изъ Риги, Люцернъ.

Толстая Лидія, жена генерала, Бернъ, Отель Бристоль.

Трехлетова Глафира, Ярославль, Люцернъ.

Троицкій, Членъ Государ. Совѣта съ семьей, Люцернъ.

Тумаркина Фанни, жена купца изъ Кіева, Люцернъ.

Тышкевичъ, Кіевъ, Бернъ, пансіонъ Эденъ.

Укша Софія, вдова купца, Харьковъ, Бернъ, пансіонъ Плюсъ Форстеръ.

Уникель Моисей, Кіевъ.

Унская Елизавета, Бернъ, пансіонъ Штрассеръ.

Унтербергеръ Павелъ, Членъ Гос. Совѣта, Бернъ, Швейцерхофъ.

Финкъ Николай, Самара, Бернъ, пансіонъ Арнольдъ.

Феесуйдипвъ, преподаватель въ Новомъ Петергофѣ, съ женой, Бернъ, 20 Моніонштрассе.

Фицкая Марія, преподавательница, Бернъ, Гельветіаштрассе 17.

Фокинъ Владиміръ, студентъ, Москва, Люцернъ, Отель Фричи.

Фомитекевъ Сергѣй съ семьей, Москва, Люцернъ, Отель Фричи.

Фохтъ Наталія, учительница гимназіи въ Петербургѣ, Люцернъ, Отель Фричи.

Франкъ Симонъ съ семьей, профессоръ изъ Петербурга, Люцернъ.

Фрейденбергъ съ семьей, Лодзь, Люцернъ.


— 108 —

Фридрихъ съ семьей, Москва, Невшатель.

Фришъ Елена, дочь тайн. сов., Бернъ, Егертенштрассе 59.

Функъ Евгенія, Варшава, Бернъ, Миттельштрассе 22.

Хандалинская Наталія, учительн. гимназіи въ Ташкентѣ, Люцернъ, Отель Фричи.

Хильковскій Яковъ, Одесса, Бернъ, 41 Брейтенрейнштрассе.

Хозе Ефимъ, студентъ, Ломжа, Бернъ, Постъ Рестантъ.

Христова съ дочерью, жена врача, Невшатель Бель Во 16.

Чатарвисенская княгиня, Бернъ, Бель-Вю Паласъ.

Чаусская Нина, Рига, Люцернъ.

Черневичъ Александръ, Кіевъ, Люцернъ.

Черный д-ръ съ женой, Екатеринославъ, Бернъ, Отель Вуа Флеури.

Чигова Александра, Невшатель, Угкуртъ.

Шафиръ г-жа, Петербургъ, Бернъ, пансіонъ Фаворитъ.

Шаховская Марія съ дочерью, Екатеринославъ, Люцернъ.

Шестаковъ Сергѣй, профессоръ Казанскаго Университета, съ семьею, Бернъ, Вуа Флеури.

Шиловскій Константинъ съ женой, Бернъ, 8 Гартенштрассе.

Шиле (Шиль) Софія, Варшава, С.-Морицъ.

Шишко Цезарь, адвокатъ, Кишиневъ, Люцернъ, Отель Фричи.

Шмелевскій Николай съ женой, Членъ Гoc. Совѣта, Петербургъ, Люцернъ.

Шпригеръ Марія, Преподав. въ Тулѣ, Бернъ, Мюртенштрассе 24.

Штемпель баронъ съ семьей, Бернъ, Отель Эйдгеносимесъ Креуцъ.

Штернбергъ Бегина, Бернъ, Зейденвегъ 17.

Шугаева Анастасія съ дѣтьми, Бернъ, Буа Флеури.

Шульманъ Николай, тайный совѣтникъ, съ женой, изъ Петербурга, Люцернъ.

Эвертъ Екатерина, жена инженера, изъ Москвы.

Экштейнъ Генрихъ съ семьей, Москва, Люцернъ, Отель Фричи.

Эрделій Николай, статскій совѣтникъ, Петербургъ, Бернъ, Буа Флеури.

Эттингеръ Евсѣй, изъ Петербурга, Люцернъ.

Явчинка Иванъ, Подолія, С.-Морицъ, клиника Момонтъ.

Яковлевъ Петръ, артистъ изъ Риги.

Янушковская Анна Григорьевна, съ дочерью, Москва.

Янушковская Варвара Васильевна съ дочерью, Москва.

Яснопольскій Леонидъ Николаевичъ, профессоръ, Кіевъ, Люцернъ.

Яснопольскій Николай Петровичъ, профессоръ, изъ Кіева, Люцернъ, Отель Фричи.

Саркисова Евгенія, жена инженера, изъ Баку, съ семьей, Lucerne, Hôtel Fritschi.


— 109 —

Телеграмма 8 Августа.

Абрамсонъ Вольдемаръ съ женою студентъ, Москва, Отель Лакъ Бруненъ.

Авдакова Екатерина, изъ Астрахани, Цюрихъ, Дольдерштрассе 98.

Агамшанова Надежда, изъ Царскаго Села, Лозанна, Пансіонъ Минерва, проситъ немедленно выслать денегъ.

Агарковъ Михаилъ, Шексбръ, Пансіонъ Бредъ.

Агеикина Анна, Бернъ, Эммисхофенъ.

Агрикова Надежда, учительница, Псковъ, Лугано Жентилино, проситъ немедленно выслать денегъ.

Адамовичъ Надежда, Лозанна, Пансіонъ Минерва, проситъ немедленно выслать денегъ.

Аккерманъ Іосифъ съ женой, Ростовъ-на-Дону, Бернъ, Шембрексъ, Отель Сесиль.

Аксенова Екатерина, Бернъ, Лона Раперсвильхаусъ Мейнбергъ.

Александръ, инженеръ, съ семьей, Бексъ, Отель о Салинесъ.

Алеліовичъ Ида, Вильна, Шайли, Бельведеръ.

Альперинъ, Бернъ, Отель Эйгеръ Мюрренъ.

Альгивангъ Сигизмундъ съ семьей, Москва, Шексбръ, Отель Викторія.

Антикъ Ефимъ Самойловичъ, Петербургъ, Бернъ, Юра Симплонъ.

Антикъ Абрамъ Ефремовичъ д-ръ, съ семьей, Петербургъ, Нидау Биль.

Апель Іосъ Хойше Айзикъ, Бернъ, Тшаркештрассе.

Аргамакова Марина, Бернъ, Шампари, Шале Фонтенъ.

Аронштришеръ Леонтій проситъ немедленно выслать денегъ, Бернъ, Шале Фонтенъ.

Арцруни Ашикъ съ семьей, Тифлисъ, Вейссенбургъ, Бадъ.

Баба-Даглу Абрамъ съ семьей, Одесса, 29 Бадіанштрассе, Интерлакенъ.

Балашинскій Георгій съ сестрой, Вильна, Беашенбергъ, Отель Викторія.

Банкъ Владиміръ съ семьей, Петербургъ, Монтре Гліонъ Отель Викторія.

Баранова Елизавета, Петербургъ, Давосъ, Санаторія Давосъ Дорфъ.

Баршевъ Николай съ дочерью, Бернъ, Отель де-Пальміе.

Баскакова Лидія, Кишиневъ, Лозанна, Пюилли.

Баумгартенъ Елизавета, Каменецъ-Подольскъ, Бернъ, Витцау, вилла Годеамусъ.

Бачинская Елена, Кіевъ, Бернъ, Шайлли, Франконьеръ.

Беере Лаура и Алиса, Біеннъ рю Бассъ 56.

Беневоленская А., Монтре, Грандъ Отель Еропъ.

Бенуа Александръ, Давосъ, Дейфюръ.


— 110 —

Беркъ Л. фонъ І., Петербургъ, Цюрихъ, Новая Бетховенштрассе 51.

Бернардтъ Ильза проситъ немедленно выслать денегъ, Бернъ, Амбенъ Стелла Альпина.

Бернгардтъ Эдгаръ, Бернъ, Лальдгеймъ 82.

Бернеръ г-жа, Монтана, Вермала Грандъ Шале.

Бернольцъ фонъ Леонъ, Монтре, Отель Лондонъ, проситъ немедленно выслать денегъ.

Бернштейнъ Н., жена врача, Вефшсъ, Отель Централь.

Берсенева Елена, Бернъ, Оберегери Цугъ.

Берхгольцъ Агнесса, Цюрихъ, Линденштрассе 34.

Бишдовичъ Фанни, Бернъ, Рейештрассе 32.

Блохеръ К., профессоръ Политехникумъ Рига, Бернъ, Лесъ Діаблереттесъ Шале Фавръ.

Блюмеръ генералъ-лейтенантъ Каспаръ Николаевичъ, Валле Ронъ, Грандъ Отель, Бексъ.

Бо Эмилія, вдова генерала, съ дочерью, Бернъ, Ніонъ Фальконье.

Бонецкая Марія, Подолія, Вилленевъ, Отель Биронъ.

Бончевская Елена, Петербургъ, Квисисана, Интерлакенъ.

Бородовскій Шимель съ семьей купецъ, Вильна, Бернъ, Пансіонъ Донтана.

Борцъ Е., Маріуполь, Маріенбадъ, Австрія.

Ботовъ Федоръ, Беатенбергъ, Отель Викторія.

Бранде Терцидоръ, Калишъ, 1255 Давидштрассе, Госпитцъ Интерлакенъ.

Браиловская, Адельбоденъ, Кургаузъ.

Брахманъ Лазарь, Витебскъ, Баденъ-Баденъ (Германія), отель Маллеръ.

Брацъ, артистъ изъ Петербурга, Соренто Лугано, проситъ непремѣнно выслать денегъ.

Брейнманъ Марія, Проскуровъ, Biel Elfenaustrasse 57.

Брейтенштейнъ Александръ, Wasen Haus (Sommes).

Бриндза г-жа Натцка, Вицнау, вилла Гаудеамусъ.

Бродская съ семьей, Маріуполь, Маріенбадъ (Австрія).

Бронская Евгенія съ дочерью, Интерлакенъ.

Брюханова Евгенія, вдова полковника, съ семействомъ, немедленно проситъ денегъ, Вевей, отель Бо Сежуръ.

Бурнетъ Жанна, Баденъ (Швейцарія), отель Зоннъ.

Буншевскій адвокатъ, Бернъ, Лангаштрассе 25.

Бурмейстеръ Филиппъ, инженеръ, изъ Риги, Цюрихъ, Фогельзангстрассе 25.

Бушмейеръ К. и Н. Val d’illiez, Hôtel des Narcisses.

Буштеева (Бухтеева), Тургау, Шлоссъ Гауптвилль.

Бѣлева Лидія, Петербургъ, Локарно, Грандъ Отель.

Бѣлева Клавдія, жена, служащаго на Амурской жел. дорогѣ, Ollon Vaud pension Auliens, безвыходное положеніе.

Бѣлова Зина, Отель Гардеръ, Интерлакенъ.


— 111 —

Бѣлянкинъ Михаилъ, студентъ съ женой, изъ Казани, Агveyess Villars.

Вавиманъ Анна, Маріенгеймъ, Интерлакенъ.

Ванштейнъ Анна, Бернъ, Викторіяштрассе 89.

Вальтеръ K. С., Бернъ, Бовеа, Корбейріе, отель Бельвю.

Валяшекъ съ женой, Бріеинъ, chemin mache 13.

Ванновская Марія, Беатенбергъ, отель Режина.

Васинъ Елена, изъ Петербурга, Цюрихъ, Клаузіусштрассе 52.

Веберъ Александра, Интерлакенъ.

Вейнтраубъ М., Бадъ Зольцъ Шмофъ (Германія) Мюленштрассе 67.

Вейнтраубъ М., Бадъ Зальцъ Шлюфъ (Германія), Мюленштрассе 67.

Венгерова Стефанія съ семействомъ, Лозанна, pension de la Foret.

Веренкина Вѣра (Веревкина), Начальница Московской гимназіи, Вевей, пансіонъ Пакереттъ, проситъ выслать денегъ.

Вержиковская Пелагея, учительница изъ Николаева, Лугано, villa Berenice.

Виленкинъ Александръ, Бруненъ, отель Бель-Вю, убѣдительно проситъ выслать денегъ.

Винаверъ А. М. адвокатъ, Бернъ Шатодо, вилла Франкфуртъ.

Винаверъ Р. врачъ, Цюрихъ, Фалькенштрассе 6.

Висковатова Лидія, Петербургъ, Бернъ, Жоньи отель де Паръ.

Вишняковъ Валентинъ съ женою, Москва, Бруненъ Вальштетергофъ.

Вишняковъ Алексѣй, дѣйств. ст. сов., Москва, Лозанна, Уши, Бо-Риважъ.

Вольвудзкій Станиславъ, Варшава, Вевей, отель Шато.

Вольгемутъ Фридрихъ и Герда (Рига), Давосъ, вилла Конкордія.

Волтановская Антонина, начальница Московской гимназіи, Вевей, пансіонъ Пакереттъ.

Вольтманъ Василій съ семьей, Петербургъ Монтре, Les Avants Grand Hôtel.

Вонлихъ Шарлотта, гувернантка, Лозанна, Ouchy, place navigation 10.

Воробьева Нина, Бернъ, Шамбръ де Глисинъ.

Ворожейкина Александра, Бернъ, Локарно, отель Кронъ.

Воронина Лидія, Бернъ, Гейденъ отель Кронъ.

Воскресенская Вѣра, Дрезденъ, Люэттишауштрассе 12.

Вульфовичъ Вѣра съ дочерьми, Петербургъ, Беатенбергъ, отель Регина.

Вульфовичъ Анна, Бернъ, Шелли (Харьковъ).

Вульфъ Ада, Либава, Тоггенбургъ, Вильдгаузъ пенсіонъ.


— 112 —

Гаке (фонъ) Эмилія, дочь д. с. с., Интерлакенъ.

Галкины Лидія и Анна (Москва), Бруненъ, Вальеттергофъ.

Гальберштадтъ Б. г-жа съ сыномъ, Петербургъ, Вицнау, отель Паркъ.

Гальперинъ Левъ Іосифовичъ съ семьей, Бексъ, Грандъ Отель.

Гамилевичъ Ф., судья г. Варшавы, Баварія, Ерлангенъ.

Ганъ Генрихъ, ученикъ Кіевской гимназіи, Браунвальдъ.

Гардеръ фонъ Юлія, Петербургъ, Базель, Вейсервегъ.

Гарфинкель Г. Л. врачъ, Цюрихъ, отель, Долдеръ.

Гаусъ Елизавета съ дѣтьми, Петербургъ, Вефгисъ, пансіонъ Липденгартенъ.

Гейманъ Наумъ врачъ, Бонингеръ, отель Оберландергофъ.

Гельвигъ Анна, Мериконъ амъ зее.

Герке Марія Николаевна, вдова ст. сов., Гумефенсъ близъ Морардъ.

Германовичъ Владиміръ съ семьей изъ Москвы, Лез-Аванъ близъ Монтре, отель де Жаманъ.

Германъ Анна, Петербургъ, Баденъ (Швейцарія), отель Пфайенъ.

Гертнеръ Евгенія съ дочерью, изъ Петербурга, Лозанна, Monorget 2, проситъ немедленно выслать денегъ.

Гершфинкель Сара, Цюрихъ, Зиринсштрассе 12.

Гетцъ Леокадія, жена статскаго совѣтника, Цюрихъ, отелъ Симплонъ.

Гибль Аркадій, генералъ въ отставкѣ, Ковель, Лугано, Кургаузъ Монте Бре, проситъ немедленно выслать денегъ.

Гинзбургъ баронесса Матильда, Гриндельвальдъ, Баръ отель.

Гиммельштейнъ Сара, крайность, Вефгисъ, пансіонъ Фриденгеймъ.

Гитлевичъ Анна, Ковно, Бернъ, Гартенштрассе 1.

Гладиревская Меланія, Женева, рю Гуго.

Глазеръ Лозанна, Шаріонполь, проситъ немедленно выслать денегъ.

Годицкій Станиславъ, Шафгаузенъ (Германія), Заентиштрассе 23.

Голлендеръ Елена, Рига, Кайзерштуль у Зингенъ.

Гольдбергъ Саломе, Варшава, Давидштрассе Госпитцъ, Интерлакенъ.

Гольдманъ Бронислава съ дѣтьми, Кіевъ, Бадъ, Лангеншвальбахъ (Германія) вилла, Паркъ Штрассе 7.

Гользапфель Е. статскій совѣтникъ, Веве, пансіонъ Бдемонъ.

Гондевичъ Константинъ, профессоръ, Петербургъ, Лугано Костаньола пансіонъ. Постъ.

Гоніондскій Генрихъ, Москва, Вефгисъ, пансіонъ Линденгартенъ.

Горбова Анастасія съ дочерью, Монтре, отель Бо Риважъ.

Горбъ Елена, Петербургъ, Шезіеръ Оллонъ пансіонъ Фрэчи.


— 113 —

Гринбергъ Розалія и Генріетта, Ростовъ-на-Дону, Лютри вилла Резеда.

Григорьева Александра Александровна, Петербургъ, Женева, рю Фрибургъ 4.

Гридзевская Сара, Кременчугъ, проситъ денегъ, Шато Де пансіонъ Шенонъ.

Грошковская Ольга съ дочерьми, Цюрихъ, Майландштрассе 30, проситъ немедленно выслать денегъ.

Гузенбергъ адвокатъ въ сыномъ, Петербургъ, Беатенбергъ, Отель Регина.

Гурари адвокатъ, Ростовъ - на - Дону, Бернъ, Шварцхорштрассе 53.

Гурзенбергъ съ женой, адвокатъ изъ Тифлиса, Беатенбергъ, отель Регина.

Дацлеръ Елена съ дочерью, изъ Лодзи, Цюрихъ, Зонненбергштрассе 124.

Демидовъ Александръ съ семьею, Москва, Вальстерергофъ, Бруненъ.

Демли Эстеръ съ племянницами, Рига, Цюрихъ, Санаторіумъ Теодозіанумъ.

Деппъ Георгій, Петербургъ, директоръ Технологическаго Института, Лозанна, Уши, пансіонъ Принтаньеръ.

Діаковъ или Діековъ, Женева, рю Монетье 6.

Джаксонъ Ольга, начальница Московской гимназіи, Веве, рю Италія 25, проситъ денегъ.

Довсевская Любовь, Лугано, Грандъ отель Сплендидъ.

Долгиноверъ М., Лугано, Вилла Первинка.

Дубнеръ Рашель и Полина, Женева, рю Ст. Легеръ 4.

Дунаевская Гоза, Бернъ, Лангаштрассе 25.

Евсѣевъ Алексѣй съ сыномъ, массажистъ, Москва, Лозанна, Уши, Бо-Риважъ.

Ефимова Марія, Женева, Авеню Майбъ, 21.

Жолнерковичъ Марія, съ семьей, Петербургъ, Монтре Отель Бо Риважъ.

Журьенко Люція, Кишиневъ, Лозанна, Шолли у г-жи Бюрре.

Завадская Марія, Варшава, école Lemania, проситъ немедленно выслать денегъ.

Загріувка Ольга, Мефгисъ, Бо Риважъ.

Звонниковъ Борисъ, врачъ, Спицъ отель Спицгофъ.

Зейме Александра, Петербургъ, Брунненъ, Грандъ Отель.

Зельчеръ Эльза, Сентъ Галленъ, Интерлакенъ.

Зиманъ (Циманъ) Бейля, Цюрихъ, Рутшиштрассе 16.

Зиневичъ Анна, Кіевъ, Женева, Щеминъ Фроссардъ 261.

Зунде Іонъ, Цюрихъ, Курлауде, Боллейштрассе 43.

Зинекъ Георгъ, священникъ, Давосъ, вилла Вальдекъ.

Иванова Надежда, начальница Московской гимназіи, Вевей, Пансіонъ Пакеретъ, проситъ денегъ.

Ивановъ Илья, Москва, Кларансъ, Авеню Руссо 9.


— 114 —

Іонова Багеле, учительница изъ Николаева, Лугано, Кургаузъ Монте Бре.

Іогансонъ Юлія, Финляндія, Цюрихъ, Баденерштрассе 246.

Исаковичъ Фанни, Вевей, отель Бельведеръ.

Ишлондскій, Сувалки, Спицъ Фаулензее.

Кайзеръ Елизавета, Вевей, отель Бельведеръ.

Каневская Анна, Москва, Цюрихъ, Фогельзангштрассе 27.

Каразина Юлія, Бернъ, Гезельшафтасштрассе 16.

Каргель Иванъ съ дочерью, Петербургъ, Цюрихъ, Зузенбергштрассе 92.

Карѣева Марія, Лугано, вилла Первинка.

Катценелленбаумъ Лейба, Интерлакенъ, Боданштрассе 2.

Квердзинскій инженеръ съ женой, Варшава, Брунненъ, Пансіонъ Фридгеймъ.

Кедрова Ольга, Лозанна, Шалли, вилла Ружмонъ.

Кедровъ Михаилъ, Лозанна, Шалли вилла Ружмонъ.

Кейзеровичъ Сосья, Интерлакенъ, Зингербергерштрассе 4.

Кидзинскій съ женой, Варшава, Брунненъ, пансіонъ Фрейбургъ.

Кирзой Зисія, Бернъ, Шпейхерштрассе 20.

Кирпичевъ Михаилъ съ женой, профессоръ Петербургскаго Политехническаго Института.

Клейманнъ Клара, студентка изъ Кишинева, Женева, chemin Pilosophes.

Клейнесманъ Анна, Мефгисъ, отель Альбана.

Клотъ фонъ Феликсъ (дворянскій банкъ, Рига) съ женой, Цюрихъ, санаторіумъ Теодозіанумъ.

Коплановскій Лазарь, изъ Мелитополя, Лозанна, Genepi Chail, проситъ немедленно выслать денегъ.

Конради Марія, Лозанна, Clinique Gavey.

Кори Альма, студентка, Рига, Бернъ, Зульгенхейлевегъ 19.

Короткевичъ Сергѣй, преподаватель консерваторіи, Кіевъ, Бернъ, Брунгассе 41.

Космоненко Софія, служащая въ русской миссіи въ Мюнхенѣ, Монтре, отель де Пари.

Краузе Полина, Интерлакенъ, отель Гардеръ.

Кривуля Адамъ Т., Цюрихъ, Фолкмарштрассе 5.

Круссувская Нина, врачъ Петербургскаго Клиническаго института, Вевей, пансіонъ Пакереттъ, проситъ выслать денегъ.

Крушевскій Александръ, Спицъ, аптека Шульце.

Крылова Екатерина, Женева, avenue Maib 21.

Лагорицъ Аделаида и Елизавета, Петербургъ, Лозанна, Etoile du Soir.

Лада-Лобаревская Софія, изъ Волынской губ., Цюрихъ, Зоннегштрассе 35.

Ландау Григорій съ дочерью, Цюрихъ, Сити-Отель.

Левина Симха, Цюрихъ, Зольмарштрассе 5.


— 115 —

Левинъ Ааронъ Борисовичъ, Полтава, Clarens Ваuсу maison Vuisant.

Лемпицкая Софія съ дочерью, изъ Варшавы, Цюрихъ, Боллейштрассе, 56.

Леонтьевъ Василій, Петербургъ, Лез-Аванъ, близъ Монтре Шалэ Ришардъ.

Лесникъ Марія, изъ Варшавы, Цюрихъ, Боллейштрассе, 56.

Лешинскій Федоръ съ семьей, изъ Варшавы, Беатенбергъ.

Линденштатъ Израиль, Цюрихъ, Зіеріусштрассе 12.

Ляшеваль К., Варшава, Женева, Chenebourg, chemin Monne.

Майзелисъ Александра, Цюрихъ, Боллейштрассе, 34.

Майзель Татьяна Александровна, Беатенбергъ, отель Бо-Сежуръ.

Малдаванъ Надежда (Кишиневъ), Лозанна, Пюйльна.

Мандельштамъ Нора, Женева, вилла Шампель.

Мерингъ г-жа съ 2-мя дочерьми, Мефгисъ.

Мертцъ Ольга съ сыномъ Иваномъ (Петербургъ), Квисисана, Интерлакенъ.

Мирза Джафиръ Ида съ дѣтьми (Москва), Веве, цитадель.

Михайловъ Константинъ, директоръ Дербентской гимназіи, съ женой, проситъ немедленно денегъ, Давосъ, сенаторія д-ра Филиппа.

Михайловская Юлія, жена адвоката съ дѣтьми, Беатенбергъ, отель Бо-Риважъ.

Мозесонъ Сешмель съ Лейею (Варшава), Интерлакенъ, Давидштрассе, Госпитцъ.

Моссоловъ лейтенантъ, Давосъ, Шанцъ Альпъ.

Мосяковъ Моисей, Цюрихъ, Вольмарштрассе, 5.

Мублицъ Константинъ (Варшава), Кларансъ, 9 ав. рю Мюссо.

Мусинъ-Пушкинъ Александръ, графъ, съ чинами Консульства, Женева.

Мюлленъ цуръ г-жа Давосъ, Лишни, Швейцергофъ.

Мюллеръ Готардъ съ семьей, Бернъ, Мюелененъ, пансіонъ Мюелененъ.

Насакенъ Елизавета, Женева, Рутъ Шенъ.

Нейфельдъ Анна 17 л. съ братьями и сестрами, изъ Уфы, крайность, Мефгисъ.

Нейхардъ (Петербургъ), Лугано, Кургаусъ Монте Бре.

Овертъ Анна, Лозанна, пансіонъ Минерва.

Озеровская Ольга, Лозанна, пансіонъ Ороръ («Аврора»).

Олькова Евдокія и Василій, изъ Одессы (или Волкова), Вефгисъ, отель дю Лакъ.

Ордовская-Танаевская, дочь директора казенной палаты (Пермь), Лозанна, Морбъ пансіонъ Седръ.

Павинская Ларисъ, Елена, Варшава, Монтре отель Эденъ, проситъ немедленно выслать денегъ.

Панова г-жа, Петербургъ, Лезъ Аванъ, близъ Монтре, отель Су-лу.


— 116 —

Пескинъ Ананій съ семьей, Интерлакенъ, пансіонъ Руэтли.

Платеръ-Зибергъ Марія, графиня (Вильна), Давосъ, отель Эксельсіоръ.

Политовская Надежда и Алевтина, Веве, отель Деляфонтенъ.

Полтева Зинаида, Цюрихъ, 34, Линденштрассе.

Попова Елена, Лозанна, Уши, 25 Авеню Флораль.

Поповъ Карлъ Васильевичъ, Ялтинскій уѣзд. предв. дворянства, Цюрихъ, Отель Бауеръ-о-Лакъ.

Потемкина, Лугано, Зибертъ-о-Лакъ.

Прессъ Алексѣй съ сыномъ, Женева, Авеню Форе 4.

Рейхардтъ Маисъ Николаевичъ, студентъ изъ Риги, Цюрихъ, Линденштрассе 34.

Рейхель Н. изъ Кременчуга, Цюрихъ, Хиршенграбенъ 64.

Рейхманъ Леонъ съ женой изъ Одессы, Мефгисъ, пансіонъ Линденгартенъ.

Рикъ Іосифъ, скульпторъ, Цюрихъ, Кульманштрассе 26.

Розенкрантцъ Александръ, Меденейнъ пансіонъ Бель Эръ, Интерлакенъ.

Рончевская Елена, Петербургъ, Квисисана, Интерлакенъ.

Россовскій Максъ, Женева, Шампель вилла Ирисъ.

Руецъ Эльза и Ядвига, Рига, Давосъ, Флюелла отель.

Ружъ (Ругъ) Екатерина, Петербургъ, Цюрихъ, Отель Савойя.

Руцкая г-жа съ дочерью, Лодзь, Беатенбергъ, отель Регина.

Рѣшетникова Ольга, Петербургъ, Лез-Аванъ близъ Монтре-отель Су-Лу.

Свитальская Ларисса съ сыномъ проситъ денегъ, Веве, отель Пакереттъ.

Середницкій Леонъ, изъ Кіева, Лозанна, Пандексъ пре Лозаннъ.

Серкъ Евгенія, Петербургъ, Лугано, отель Бристоль.

Синевковъ Владиміръ, Ставрополь, Тюрданъ Санаторія, Давосъ.

Скальраскій Романъ и Софія, Бернъ, Нейбрюкштрассе 18.

Смыслова Елизавета, школьная учительница, Москва, Цюрихъ, Вогельзанштрассе 27.

Снисаренко Анна здорова, Беатенбергъ, Блумлизальпъ.

Солнышкина Вѣра, жена полковника съ дочерью, Давосъ, отель Викторія.

Сонцова Ольга, Отель Гардеръ, Интерлакенъ.

Софроновы Валентина и Нина, Москва, Мефгисъ, отель Эденъ.

Стекольниковъ Борисъ, Интерлакенъ, 60 Оберштрассе.

Столыпина Елизавета съ двумя дѣтьми, Лугано, Грандъ-Отель-Паласъ.

Струве Анна Карловна, вдова инженера, Женева, Рутъ Шенъ 32.

Судинъ Григорій, Петербургъ, Цюрихъ, Линденбахштрассе 7.

Сунсаренко Анна, Беатенбергъ, пансіонъ Блумлизальпъ.


— 117 —

Сурвинтъ г-жа съ дочерью, Москва, Беатенбергъ, Отель Регина.

Сутеръ Іоганъ, пасторъ изъ Ревеля, Спицъ, Пансіонъ Мулененъ.

Сытина Евдокія, Кларанъ, Мезонъ Ламберъ 1.

Таль Полли преподавательница, Новый Петергофъ, Бернъ Примаршуле.

Тарновскій Михаилъ, Кіевъ, Лозанна, Уши Монтана.

Тауеръ Вѣра, Одесса, Бернъ, Санаторія Викторія.

Темчинъ Г., студентъ изъ Бобринска, Цюрихъ, Кульманштрассе 26.

Тимеръ Хильдегорда съ дѣтьми, Давосъ, Вилла Конкордія.

Тимосчукъ Вѣра, Лугано Костаньола, Пансіонъ Постъ.

Толкашевская съ дочерьми, Беатенбергъ, Отель Регина.

Топезева Варвара, жена доктора съ сыномъ Сергѣемъ, Лозанна, Пансіонъ Монъ Репо.

Траубъ Симонъ и Морицъ изъ Лодзи, Цюрихъ, Боллейштрассе 34.

Трестеръ Христофоръ, Цюрихъ, пансіонъ Ветфриденъ, проситъ немедленно выслать денегъ.

Трубникова Елизавета съ дочерью, Лозанна, Отель Бо Сежуръ.

Труникъ Хилъ, Цюрихъ, до востребованія.

Трункъ Хилъ, Цюрихъ, до востребованія.

Тяливанская Р., Ростовъ-на-Дону, проситъ немедленно выслать денегъ, Давосъ, Пансіонъ Гадвиба.

Умисова Елизавета съ семьей, изъ Баку, Кларанъ, Эрмитажъ.

Успенская Александра Михайловна, школьная учительница изъ Петербурга, Цюрихъ.

Успенскій, директоръ геологическаго института въ Константинополѣ, Женева.

Фейгельсонъ Леонидъ, студентъ, Бернъ, Тшарнерштрассе 3.

Фейгельсонъ Яковъ, консерваторія, Петербургъ, тотъ же адресъ.

Фіалковская Анна, жена врача, Калишъ, Монтре, Отель Эденъ.

Финкельштейнъ Іоганна, Кургаузъ Боліо.

Фрейманъ Анна, Вевей, Отель Бельведеръ.

Холодковскій Николай, профессоръ изъ Петербурга, съ семьей, Лугано, Падизо Вилла Флора.

Циперовичъ М., Гліонъ, Отель Пласида, проситъ немедленно выслать денегъ.

Цирковская (Зирковская) Пелагея, Мефгисъ, Бориважъ.

Чацкая Рашель, Женева, Превосъ Мартинъ 35.

Чиговъ Сергѣй, Москва, проситъ денегъ, Вевей, Отель Пакереттъ.


— 118 —

Членовъ Михаилъ съ женой, Москва, Лез-Аванъ близъ Монтре, Отель де Жаланъ.

Шайкевичъ Гавріилъ, изъ Кишинева, Мефгисъ.

Шайкевичъ Евгеній, съ сыномъ, директоръ Международнаго Банка въ Петербургѣ, Лозанна, Уши, Плясъ Навигатіонъ 10.

Шамшины Александръ и Геннадій, Женева, Шеминъ Лоттеръ 1.

Шани г-жа, Лозанна, Отель Руаяль, Уши.

Шанцъ Берта, Кіевъ, Цюрихъ, Зонненбергштрассе 124.

Шарковскій Болеславъ, Лозанна, Пансіонъ С. Люсъ.

Шванъ г-жа, жена доктора въ Херсонѣ, проситъ немедленно выслать денегъ, Женева, ул. Превосъ Мартинъ 6.

Шекель Наумъ, Тифлисъ, Бернъ, до востребованія.

Шишелова (Цихелова) О. М., Цюрихъ, Отель Дольберъ.

Шлеплеръ Софія, Цюрихъ.

Шмедерскій Луихъ, изъ Варшавы, Беатенбергъ.

Шнейвасъ Мина, дочь купца, Одесса, Бернъ Зейденвегъ 8.

Штукельбергъ Сергѣй, баронъ, Монтре Отель Рояль.

Шульднеръ, врачъ изъ Симферополя, Цюрихъ auf der Mauer.

Шуръ М., Женева, ул. Гранъ Бюро 3.

Щепотьева Елена, изъ Петербурга, Кларанъ Отель Регисъ.

Эзингъ Эссія, Женева, Авеню Эрнестъ Пикте 5.

Эристова Марія, княгиня, Женева, Авеню Майль 17.

Юдовичъ Софія, Бернъ, Герехтигкейтсгассе 27.

Якобсонъ Абрамъ, Интерлакенъ, 2 Боданштрассе.

Якубовичъ Давидъ, Лодзь, Цюрихъ, Линденбанштрассе 21.

Яссинскій Ксавіеръ, изъ Лодзи, Мефгисъ, Пансіонъ Линденгартенъ.

Телеграмма 9 Августа.

Боковъ М., Никополь, Лозанна, улица Мопасъ 24.

Вартенскій, Рагацъ отель.

Гартенъ Карлъ съ семьей, Эши, сюръ Спизъ, пансіонъ Фридеггъ.

Гурвицъ Екатерина, Везенъ амъ Валензе Шлоссотель, проситъ выслать денегъ.

Гурвичъ Эссія, Русъ Орангисъ, ул. Фонтэнъ 3,. проситъ выслать денегъ.

Гушо Марія съ сыномъ, вдова инженера, Шексбръ, гостинница Викторія.

Даніэлли Шарль, Лангнау, Лагнауэргофъ.

Дектіева Варвара, Лютри, ул. Буръ Нефъ 7.

Дзеряновская Софія, Фрибуръ, домъ Соливаль.

Дидерихсъ Ф. владѣлецъ фабрики роялей въ С.-Петербургѣ, Шампексъ, гостин. Постъ, проситъ выслать денегъ.

Доріанъ Мирелла, Локарно, Грандъ Отель.


— 119 —

Дулицкій М. и Р. Монтъ Билль, пансіонъ Геневацъ.

Дурнякина Александра Андреевна, С.-Петербургъ, находится въ Швейцаріи.

Дьяченко-Бѣлый Борисъ, Москва, Лозанна, шеминъ Вине.

Эліасбергъ Исидоръ, инженеръ съ братомъ и сестрою С.-Петербургъ, Везенацъ отель Римеръ.

Эльсонъ Гиршъ, С.-Шоншинъ, Сержей близъ Орба.

Эренбургъ-Манатти Наталія, Гунтенъ отель Гиршенъ.

Эрмисъ-Хаузева Ольга, супруга архитектора съ дѣтьми, Москва, Лозанна, шеминъ Винетъ.

Эфрусси Яковъ, Варшава, Гзаадъ, отель Викторія.

Жака Шарль, учитель, Варшава, Швейцарія.

Заботкина Анна съ семьей, гостинница Me Флери Террите.

Заксъ Жамесъ, инженеръ, Шо де фонъ, гостинница Пари.

Замятнина Вѣра Петровна, Вальдгаусъ, Флимсъ Вилла Альпенбликъ.

Засманъ Евгенія, бель серъ князя Оболенскаго, Шеменъ до феръ Никола, Рагацъ Грандъ Отель, проситъ выслать денегъ.

Заустенскій Мишель, профессоръ Института въ С.-Петербургѣ, Шеменъ де феръ Энгельбергъ, гостинница Терражъ, проситъ выслать денегъ.

Здановская Наталья, Шамперъ, гостинница Шамперъ, проситъ выслать денегъ.

Зеликинъ Д. Е. съ семьей, Смоленскъ Энгельбергъ, гостинница Швейцергофъ, проситъ выслать денегъ.

Зембрау Марія, Петербургъ, Герзау, отель Зонне.

Зигалевскій Маріанъ, Кибургъ, Штейнгутъ, фабрика Ангау.

Зиссерманъ Ольга, Мальдусъ Флимсъ, Вилла Альпенбликъ.

Златоверъ Эмилія Мееровна съ дѣтьми, Москва, Лозанна, пансіонъ Роземонъ.

Зондовская Елизавета съ двумя сыновьями, Полтава, Шезіеръ, пансіонъ Франчи.

Идельсонъ Евгенія, жена инженера съ семьей, изъ Баку.

Иконниковъ Сергѣй, офицеръ запаса, Саратовъ, Вейссенбургъ, Луфткурортъ.

Каменка Іона, Лозанна, отель Бель-Вю.

Кеиль мадамъ съ дочерью, Москва, Интерлакенъ, гостинница Метрополь.

Кеиль Леопольдъ, директоръ школы изъ Елизаветграда, Лозанна, авеню Бетхази.

Киріаковъ Рашаръ, Одесса, Лозанна, авеню Рюшонне 18.

Кіозъ Эмма, Фрибуръ, Мэзонъ Голиваль.

Климко Елена, студентка, Пюиду Ле Мюрайль.

Климовы Марія и Ольга, Лавэ Ле Бэнъ.

Кленнеръ, Ватвиль, Кантштрассе.

Клейнъ Елена съ дочерью, Роршанъ, гостинница Анкеръ II.

Кламмъ Орестъ Васильевичъ, Гліонъ, гостинница Шам...


— 120 —

Ключинскій Алексѣй Феликсовичъ, Витертуръ, Страулештрассе.

Клингенбергъ Елизавета, дочь тайн. сов. Лозанна Левпаль.

Кобяляцкій Александръ Ивановичъ, ст. сов., Арбазъ.

Коваленко Ксенія (С.-Петербургъ), Сисэль, возлѣ Архитектъ.

Коганъ, Любовь, Монтана, Вермала, Отель «Терминюсъ».

Козенъ Григорій, баронъ, Грандъ-Отель, Баденъ, Швейцарія.

Корфъ Луиза Константиновна, баронесса (С.-Петербургъ), Гейденъ, Отель «Кроне».

Креберъ Варвара, Іона, Рапперсвиль.

Кондратьевъ Сергѣй (Москва), Гліонъ, Отель «Бель-Вю».

Коновалова Александра Ивановна (Сочи), Каружъ Жорданъ.

Коровинъ Сергѣй поступилъ въ Бельгійскую армію.

Короликъ Надежда, жена врача, съ семьей (С.-Петербургъ), Маршахъ Отель «Фроальнъ».

Крепникъ Кайа съ сыномъ (С.-Петербургъ), Моршахъ, Отель «Фроальнъ».

Крепникъ Мира, Моршахъ, Отель «Фроальнъ» (изъ С.-Петербурга).

Кроль Л., студентъ, Кюстнахтъ, Вилла Сегеймъ.

Крушинская Вѣра Федоровна, Гліонъ, Отель «Бо Сежуръ».

Кудрявцева Юлія, начальница гимназіи (Ченстоховъ), Рейнфельденъ, Отель Кроле.

Купривичъ Зинаида (Кіевъ), Шалли Вилла Леманъ.

Лабутинъ Л., Лозанна, Авеню Леманъ, 14.

Лагоріо Тамара Георгіевна, Лавэ Бэнъ.

Лазаревъ Викторъ, изъ Богушара, Воронежской губ., Лозанна, Авеню Дезуазо.

Лантингъ фонъ, Рагацъ Отель.

Левенсонъ Любовь, Саломонъ, Іосифъ, дѣти купца (Иркутскъ), Шато д’Е, Пансіонъ Ла Шеню (Chateau d’ Oex, pension La Chenu), просятъ выслать денегъ.

Либерманъ Абрамъ, студентъ, Лозанна 4, Авеню Леманъ.

Либенштремъ (Москва), Гліонъ, Шалэ Форэ.

Ливандовскіе Алексѣй и Александра (Одесса), Шалли.

Лобанова-Ростовская Елизавета, княгиня, Лавэ Ле Бэнъ.

Локшинъ Симонъ, Шо де Фонъ, 18 рю Серръ.

Лорисъ-Меликова Софія Іосифовна, мать секрет. П-ва въ Вашингтонѣ, съ дочерью Тамарой, Магадино, пансіонъ Лаго Маджоре.

Лубинская г-жа, Хильтерфингель, пансіонъ Вальдгель.

Магнеръ Евгенія, жена студента, Вилларсъ Оллонъ, Отель Паркъ.

Майзель Маркъ Ивановичъ (Саратовъ), Герзау, Отель Мюллеръ.

Майкапаръ Самуилъ, препод. Консерваторіи, Тузисъ, Отель Гемсли.


— 121 —

Мамбре Камилъ Ивановичъ, с. с., Асбазъ.

Марморъ Евгеній съ женой, Энгельбергъ, Грандъ Отель.

Мачигина Марія съ сыномъ, Шампери. Шалэ «Фонтэнъ».

Мембрезъ Камилла, Сіонъ.

Мерсъ Ядвига, Тессинъ Эроло, Отель Троси.

Мильковичъ В. Ивердонъ, Пансіонъ Люгренъ.

Минцеръ Ле Планъ, Шалэ «Гену».

Мириманова Маргарита, артистка, Арвежъ, около Виларъ, Пансіонъ «Сапэнъ».

Миткевичъ-Далецкая Татіана, студентка изъ Москвы, Тузисъ, Отель «Жемели».

Моласъ Ник. Пав. съ семьей, Петербургъ, Магадино, Пансіонъ Швейцарія.

Моргулисъ Ж. воспитанникъ Одесской гимназіи, Шато Люсенсъ Инститю Делессеръ, проситъ выслать денегъ.

Мошковичъ Владиміръ Григорьевичъ, Энгельбергъ, отель Бель-Вю.

Мумгеръ студентъ, Бетлехемъ Бумплицъ.

Мюллеръ Екатерина, Новгородъ, Шебрексъ, пансіонъ Ла Шармилль.

Невяровичъ Мечиславъ, Логарно, пансіонъ Аршерманъ.

Неустроева Ліа Генриховна, Бадъ, Меспрошъ.

Нидермиллеръ Лидія, Лозанна отель Биронъ.

Новаковская Елизавета, Радомъ, Бексъ, отель Ле Салинъ.

Опаровскій А. съ семьей, Варшава, Адельбоденъ, Грандъ отель.

Павейковскій Іосифъ, Вильна, Ріонъ Боссонъ Моржъ Падеревскій.

Павлова Елена Викторовна, Корбейріенъ С-Эгль Бель-вю.

Павловъ Викторъ съ женою, Москва, студентъ технической школы, Телльспатте.

Папротскій штабсъ-капитанъ Вейссенбургъ.

Пепагръ Марія Вилленеувъ отель Байронъ.

Перебиносова Нонна, жена капитана, Ментбарри Грайеръ.

Пинцкеръ Оттилія, Бруненъ, Вальдстетергофъ.

Подборъ Милель, Лозанна, постъ-рестантъ.

Позняковъ Александръ, адвокатъ, Москва, Шульсъ Торьенъ Кургаузъ.

Поповъ Александръ, инженеръ с. с. Тюзисъ, отель Гемзей.

Потоцкая, графиня, Баденъ-Баденъ, Германія.

Потте Берта, Во Паудезъ.

Поццо Александръ, Арлесгеймъ 352 Маттвегъ.

Пыжева Елена, Шульсъ Тараспъ, пансіонъ, Гельвеція.

Рандверъ-Панова, Солеръ 441 Херренвегъ.

Рехенбергъ Евгенія, Курляндія, Мосно Валлэ Магнія.

Рингель Милій, Москва, Рагацъ, Грандъ отель.

Роберти, рожденная Глазенапъ, Энгельбергъ, Белла Виста.

Розенштейнъ студентъ, Торрирэ, Отель Савуа, Голландія.


— 122 —

Ромишовская Арвейссъ сюръ Бексъ, пансіонъ Сапэнъ.

Ростовцева Юлія, жена генерала, Вилленеръ, отель Байронъ.

Рябинская Екатерина, Владикавказъ, Шексбръ, пансіонъ Бреде.

Сабанѣевъ Дмитрій, Профессоръ Горнаго Института, Магаджіо Лаго Маджіоре, отель Швейцарія.

Савченко-Бѣльскій Владиміръ, изъ Севастополя, Leysin sur Aigle.

Соломонъ Анисья, Кантонъ Фрибургъ, Гумефенсъ.

Самойлова Фанни съ 2 дочерьми, Петербургъ, Nidau.

Сенкусъ, католическій священникъ изъ Петербурга, Рагацъ, до востребованія.

Скавронскій Генрихъ, Эммисхофенъ, Цолштрассе 182.

Скеніе Вѣра, Бухсъ, отель Кроне.

Смирнова Тереза, Фрибургъ, Solival а la Motta.

Соловьевъ Пантелеймонъ, Петербургъ, Зелисбергъ, Грандъ отель.

Соркинъ студентъ, Цюрихъ, Боллейштрассе 22, проситъ прислать денегъ.

Сорокина Валерія, Petit Nancy Chemin solitude chez M-me Wehrle.

Стазинавскій Іосифъ, изъ Кіева, Фрибургъ, rue Crimout.

Старынкевичъ Иванъ Юльевичъ, Лозанна, Clos du emfre 23.

Степановъ Леонидъ, изъ Харькова, Baugy sur Clarens Maison Vincent.

Страшкевичъ Ольга, учительница изъ Ченстохова, Chexbres Village Villа les Glycines.

Струшкова Александра, Бергъ, Шлосъ Бергъ.

Суссамини Владиміръ съ семьей, изъ Ташкента, Лозанна, отель Биронъ.

Тагеръ Елена, изъ Петербурга, Ecublens par Renens, Lausanne.

Таубе Анна, Аппенцель Гейдель, отель Глетчеръ хюгель, проситъ прислать денегъ.

Теръ-Степанова Виргинія изъ Тифлиса, Вейсенбургъ.

Ткачева Евгенія изъ Владикавказа, Chexbres Pension Brede.

Трженеивскій Матвѣй, Фрауенфельдъ у Даннахеръ.

Тутоннова Анелія, изъ Тифлиса, Шульсъ Тараспъ пансіонъ Гельветія.

Ульманъ Марія, Винтертуръ, Штреймштрассе I.

Унгернъ-Штернбергъ Ида, Па Гранжъ, Ст. Круа, пансіонъ Кенде.

Урбанъ Герсау, отель Гансъ Меллеръ.

Филиппова Ксенія, Арвэ Ст. Бексъ, пансіонъ Сапенъ, проситъ выслать денегъ.

Функъ съ семьей, Больтигенъ, домъ Кунцъ.

Целлеръ Эдмей, Понтрезина, отель Саразъ.

Чонековы Георгій и Надежда, Гліонъ, отель Бо Сежуръ.


— 123 —

Шадурскія Марія и Клара, Дейденъ, отель Кроне.

Шержевскій, Рагацъ, Грандъ отель Гофъ.

Шикъ г-жа, Гліонъ, отель Викторія.

Шишманъ, изъ Керчи, Герсау, отель Зегофъ.

Широкихъ Ида, Гемлигенъ, пансіонъ Рюгсэггеръ.

Шиффъ Давидъ и Софія, Шальи, Вилла Викторія.

Шлидке Елена, Шэбръ ле Глицинъ, Chexbres les Glycines.

Шнейдеръ Варль? Марія изъ Петербурга, Ксеніинскій Институтъ, Магадино Лаго Маджіоре, пансіонъ Швейцарія.

Шрейдеръ Александръ съ женой изъ Екатеринослава. Шальи, пансіонъ Grillet.

Штейнеръ студентъ съ женой, Вальдштадтъ, отель Гиршенъ.

Штрандманъ Андрей, Кургаузъ, Тараспъ Энгадинъ.

Шульцингеръ Самуилъ, Кесснахтъ, Вилла Сехинъ.

Шуцъ Георгій, хирургъ, изъ Кіева, Тунъ пансіонъ Обере Вардтъ.

Ягубова Анна, изъ Петербурга, Магадино, пансіонъ Швейцарія.

Якобсонъ Лидія, изъ Петербурга, Локарно, Грандъ отель.

Якубова Анна, здорова, Магадино, пансіонъ Швейцарія.

Ярошева Клеопатра изъ Севастополя, Лозанна, Avenue Alpes Villa, Fausigny.

Ятовскій Брониславъ, статскій совѣтникъ, съ дочерью, Моржъ Вилла Ріонъ, Босоннъ Riond.

Янковская Ядвига, Бэ Вилла дэ Бэнъ (des Bains).

Телеграмма 10 Августа.

Арія проситъ прислать денегъ въ Консульство въ Лозаннѣ.

Телеграмма 11 Августа.

Абелина Сара, Люблинъ, Бернъ, Мюлденштрассе 57.

Абелинъ Исаакъ, Витебскъ, Бернъ, Мюльденштрассе 57.

Аверіано Викторія, Женева, Champel Hôtel Beausejonr.

Авиданъ Е. А., изъ Петербурга, Цюрихъ, Хуттенштрассе 54, проситъ прислать денегъ.

Альпъ Жакъ, Donauschingen, Allemagne Museumgebaude.

Альтшулеръ Владиміръ, Харьковъ, Лозанна, Авеню Дез-Альпъ, вилла Грамондъ.

Амбардановъ Григорій, Люцернъ, Отель Beausejour.

Андреевскій Антонъ Филипповичъ, Davos, Pension Branger.

Ансгиретъ Дмитрій, Москва, Бернъ, Muldenstrasse 59.

Арефьевъ Гавріилъ, Калонга, Бернъ, Геллерштрассе 28.

Артцъ Александръ, профессоръ изъ Калита, Женева, rue Mouloux 32.

Арцишевская съ семьей, Варшава, Bale Neuensteinstrasse 1.

Атласъ Ааронъ, Женева, La Combette 2.


— 124 —

Баева Елизавета Игнатьевна (Силатьевна), Кіевъ, Шамби, Отель-Нарцисъ.

Балавина Екатерина, Бернъ, Chamby Ermitage.

Басизъ Давидъ, Цюрихъ Глоріясштрассе 57.

Батъ Хейна, Цюрихъ, Трейхерштрассе 4, проситъ прислать денегъ.

Баумгартенъ фонъ Елена Федоровна, изъ Петербурга, Leysin les Buits.

Баумгартенъ фонъ Федоръ Федоровичъ, съ женой, изъ Петербурга, Брюнненъ, до востребованія.

Беккеръ Вильгельмъ Евгеній съ семьей, Цюрихъ, Юлманштрассе 10.

Бендерскій Яковъ Нухимовичъ, Бернъ, Blumerain 7, проситъ прислать денегъ.

Бениславская Тира, жена генер. конс., Петербургъ, St. Moritz, Pension Salet.

Берлина Фрида, Engelberg Grand-Hotel.

Блехъ Вѣра и Валентина, изъ Петербурга, Бюргенштокъ, Паласъ-Отель.

Блохинъ Владиміръ, Петербургъ, Бернъ, Лерхенвегъ 33.

Блохъ Лазарь, Цюрихъ, Боллейштрассе 34.

Блюмштейнъ Моисей, медикъ, Davos Basler Heilstaedte.

Бобненскій Эрнестинъ Андреевичъ, инженеръ, съ женой, Женева, Россійское Консульство.

Богуславскій д-ръ, Директоръ Лодзинской лабораторіи, Couvent Hôtel Croix Bleue.

Бодрова Вѣра, Rasiaz villa les Lilas.

Бомашъ Давидъ, врачъ изъ Вильны, Цюрихъ. Майнауштрассе 26.

Бомзе Розингъ и Зельфера, Петербургъ, Weggis Pension Albana.

Бондышевъ Василій, земельный банкъ, Симбирскъ, Бернъ, Шауплатцштрассе 33, проситъ прислать денегъ.

Боникъ Юлій, Davos Pension Hohenzollern.

Брунсъ Леопольдъ, Leysin.

Брайниловская Леа съ дочерью, Полтава, Adelboden Kurhaus.

Бубесъ Гиршъ изъ Владиміра-Волынска, Цюрихъ, Боллейштрассе 5, уѣхалъ въ Россію.

Буниловичъ Елизавета, Вильна, St. Moritz, Souvretta haus.

Бускакова Лидія Магнусовна, Петербургъ, Лозанна, Prilly chez Buret.

Бѣленькій Захаръ, Павлоградъ, Бернъ, Ерланштрассе 5.

Вальборгъ изъ Финляндіи, Pully Villa Argeles.

Вальдманъ Анна, Кіевъ, Бернъ, Wittenbackenstrasse 6.

Варенова Александра Петровна, изъ Петербурга, Aechy, Pension Friedegg, проситъ выслать денегъ.

Варманъ Сигизмундъ съ сыномъ, Люблинъ, Лейзинъ, пансіонъ Le Printemps.


— 125 —

Банковская Елена, Варшава, Интерлакенъ, Отель Альпенбликъ.

Батовская Ядвига, Петербургъ, Territet.

Войнбендеръ Иванъ, профессоръ Петровск. Реальнаго училища, Бернъ, Хохдантвегъ 5.

Векслеръ Ревекка, жена инженера, Цюрихъ, Майнауштрасе 26.

Вермишевъ Григорій Христофоровичъ и Елена, Chailly Hôtel Mury.

Верткинъ Ниссонъ д-ръ, Бернъ, Muldenstrasse 59.

Виленцъ Евгеній, адвокатъ, Bad-Gurnigel Grand Hôtel.

Вишневская Анна, Fribourg Avenue Pesoltes 28.

Вода Евгенія Дмитріевна, Цюрихъ, Санаторіумъ д-ра Вернера.

Вольфъ, Рига, Бернъ, Отель С. Готардъ.

Воронцова Марія Петровна, жена д-ра, Clarens Maison Lambert.

Буль Малка, Цюрихъ, Анкерштрассе 11.

Гальперинъ Арнольдъ, Цюрихъ, Трейхлерштрассе 8, проситъ выслать денегъ.

Гангулевичъ Вѣра, дочь мирового судьи, Варшава, Erlingen Baviere Weibliche Bildungsanstalt.

Гаусманъ студентъ, Бернъ, Seidenweg 4.

Гафенко Пепинъ, Cailly Chemin Fauvette Villa Dumbrawa.

Гедель Аркадій Іосифовичъ, отставн. генер., Ковель, Lugano Kurhaus Monte Bre.

Гервагенъ Гарри, студентъ, Wenden Wintertur Faschlisbrunnenstras 13.

Герценбергъ Илья Ивановичъ, Либава, Лозанна, Авеню-Дез-Альпъ, Вилла Грамондъ.

Гесснеръ Эмилія, Цюрихъ, Песталоцциштрассе 12.

Гиршфинкель Сарра, изъ Варшавы, Цюрихъ, Сіерништрассе 12.

Гоберманъ Матвѣй, Москва, Бернъ, Еффингерштрассе 53.

Гольдбергъ Марія, Бѣлостокъ, Женева, rue Toeffer 21.

Гольдманъ Бронислава, Bad, Langenchwalbach Allemagne Parkstrasse 7.

Гольтцингеръ Владиміръ Федоровичъ, съ женой, Gersau.

Гонтзайнъ Абрамъ, Слуцкъ, Бернъ, Hallerstrasse 39.

Гончарова Ольга, учительница гимназіи изъ Варшавы, съ сыномъ, Chernex, maison Messager.

Гофманъ Борисъ изъ Винницы, Цюрихъ, Цельтвегъ 27.

Гофманъ Яковъ, Елизаветградъ, Вернъ, Даматіенвегъ 50.

Гофштейнъ изъ Кіева, Цюрихъ, Moehrlistrasse 55.

Траубергъ Оттилія и Марія, Цюрихъ, Рухнерштрассе 20, проситъ выслать денегъ.

Грикурова Вѣра съ семьей, Corbeyrier sur Aigle.

Гриссикъ Марія сестра милосердія, Женева, Champel Hôtel Beau-Sejour.

Гроссманъ Іосифъ, St. Gallen, Leonhard 41.


— 126 —

Грошъ (Grosch) Карлъ, членъ С.-Петербургскаго Коммерческ. суда, Валь д’Іліе, отель Нарциссъ.

Груздева Софія Александровна съ семьей, Кострома, Веве, Christ Hospiz.

Груздева Софія Александровна, Кострома, Vevey, Christ Hospiz.

Грюнблаттъ Алиса Ивановна. Петербургъ, Бексъ, вилла Стелла.

Грюнбергъ Герцъ, Цюрихъ, Стенлистрассе 5.

Гуминская Ванда Таорамина, Италія, Вилла Санто.

Грунніусъ фонъ Алфредъ, Цюрихъ, Лаватерстрассе 29.

Гурскій Феликсъ съ семьей, Варшава, Интерлакенъ, Hôtel Alpenblick.

Гусевъ Александръ Яковлевичъ съ семьей, Царское Село, Гліонъ, отель Бельвю.

Гучева Ольга, Петербургъ, Le Locle rue Rienard 13.

Даніельсонъ Николай, Петербургъ, Гліонъ, отель Бельвю.

Дезупъ Маргарита артистка Импер. Театр., Москва, Бернъ Ваагаусгассе.

Деленкаръ Зипора, тотъ же адресъ.

Джанкинъ Борухъ, Бернъ, Lerchenweg 37.

Джупфусовъ Ambourzum Djankoi Jauride, Davos, Sanatorium Kaiserhof.

Дидерихсъ Андрей Федоровичъ съ семьей, Петербургъ, Chamреу, Hôtel Poste.

Диховичный (Dichowitchny) Яковъ, студентъ, Петербургъ, Территетъ, отель Дезъ-Альонъ.

Дишовскій (Dischowsky), Варшава, Winterthur, Georgenstr. 60.

Домашевъ Петръ Дмитріевичъ, Петербургъ, Валь д’Іліе, отель Нарциссъ.

Досмановъ Сергѣй Петровичъ, инженеръ изъ Москвы, Les Blans, Hôtel Tanner.

Дружинина Нина Константиновна съ семьей, Кларенсъ, отель Рояль.

Егоровъ Г. дѣйствит. статскій совѣтн., Женева, chene chemin montagne 55.

Эпштейнъ Максимъ, Женева, Villa Armicus.

Ерохинъ Павелъ, Екатеринодаръ, купецъ, Бернъ, Галлерштрассе 28.

Еремѣевъ Иванъ Петровичъ, Интерлакенъ, гост. Централь.

Ершова Варвара, Москва, Баденъ-Баденъ, гост. Бадгаузъ, Германія.

Ефройка Сруль, Петербургъ, Бернъ, Морельвегъ 10.

Эліезъ Валентинъ, Козмичъ, Цюрихъ, Пенсіонъ Валдъ Фриденъ.

Эйхгольцъ Елизавета, жена служащаго Министерства Юстиціи, Петербургъ, Vevey, Hôtel des Alpes.


— 127 —

Эльзенбергъ Абрамъ съ женой, Варшава, Бернъ, Неуфельдштрассе 27.

Энке Маргарита, Цюрихъ, Streulistrasse 56.

Эстеръ Шуазе, студентъ, Ростовъ-на-Дону, Бернъ, Песталоцциштрассе 7.

Эрисманъ Степанова, Цюрихъ, Plattenstrasse 37.

Жендзвилло Рональдъ Сигизмундовичъ, Давосъ.

Жофре Вильгельмина, Курштейнъ, Тіуголь.

Загорскій К. съ семьей, Гліонъ, отель Бельвю.

Заксъ Ида, Neuenstadt, rue du Faubourg 228.

Зейфертъ Евгеній Александровичъ, Женева, Place Metropole 2.

Зельвинъ Моисей, докторъ, Москва, Бернъ, Falkenplatz 8.

Зильберштейнъ Викторъ Яковлевичъ, Одесса, Вех.

Казанская Анна Сидоровна, Davos, Sanatorium Davos Dorf.

Кайманъ-Понятовская Л., Цюрихъ, Болейстрассе 18.

Калускій Мордко съ Семьей, Цюрихъ, Зоннегстрассе 20.

Каминская Марія съ семьей, Цюрихъ, Мчерлистрассе 55.

Канджунцева Сироношъ, Шуша (Siranosch, Schouscha), Бернъ, Pension Eden.

Карнова Нина, Ростовъ на Дону, Chexbrex, Pension Brede.

Кафаровъ Исаакъ Абрамовичъ, Херсонъ, Lougiez.

Кашновлогеръ Целикъ изъ Симбирска, Женева, rue Centre 22.

Кемецова Елена, жена полковника съ дочерью изъ Одессы.

Кларенъ, Райаль Отель.

Кервъ Эльма, Бернъ, Engeweg Spital 15.

Кивельовичъ, Минскъ, Бернъ, пансіонъ Квисисанъ.

Киммонъ Софія, Варшава, Бернъ, Кошеръ Клиникъ.

Кинкманъ Софія, Варшава, Бернъ Clinique (professeur Коcher).

Кляцкій Жакъ, докторъ, Clarens, до востребованія.

Коварскій Іосифъ, Бернъ, Мурифельдвегъ 28.

Ковило Иванъ Федоровичъ съ семьей, Цюрихъ, Ведель Фриденъ.

Коганъ Юлій съ женой, Петербургъ, Бернъ Pension Ryser.

Констратьева Елизавета, жена инженера, Петербургъ, Les Plans Hotel Tonner.

Костылева Александра Владиміровна, Davos, Kaiserhof.

Котровцева Анастасія, Davos, Schweizerhof.

Кронцфельдъ Маркъ, врачъ, Цюрихъ, Белеривестрассе 20.

Красмаревъ Василій Ивановичъ, Петербургъ, Вех, Hôtel Dent Midi.

Красовскій Маріанъ Карловичъ, членъ окружнаго суда въ Люблинѣ, Leysin la Primevere, проситъ выслать денегъ.

Кретцеръ Ольга Григорьевна съ семьей, Петербургъ, Саuх Palace Hôtel.


— 128 —

Крихъ Рихардъ, Цюрихъ, Аугустинергофъ.

Кройcкая Ванда и Антонина, Баденъ, Хазелстрассе 11.

Крюковъ Николай Николаевичъ съ женой, Женева, Hôtel Metropole.

Кувинъ Марія, жена д-ра, Одесса, St. Moritz, Bad Pension Salet.

Кулина Клара, Цюрихъ, Зоннегстрассе 20.

Кульманъ Павелъ, Цюрихъ, Lavaterstrasse 79.

Куратина Маріанна, Лейзинъ, le. Verger.

Курнакова Любовь, Lugano, Hôtel Metropole.

Кутнеръ С. М., Бобруйскъ, Davos, Kaiserhof.

Ланда Шая, Астрахань, Davos, Kaiserhof.

Левикова Марія Соломоновна съ семьей, Харьковъ, Лозанна, авеню Дез-Альпъ, вилла Грамондъ.

Левины Мелита и Надежда, Лозанна, Hôtel Royal.

Левинъ Хаимъ, Женева, Boulevard Cluse 23.

Левицкій купецъ, Цюрихъ, Руссишесъ Импортгаузъ, Университетштрассе 83.

Лезіонкъ Веркъ и Анна, Москва, Бернъ, Kurgsstrasse 37.

Лейбензонъ Валентина Георгіевна, Женева, rue Stand.

Лейнзингеръ Генрихъ Рудольфовичъ, купецъ изъ Тифлиса, Netstal, Waisenamt.

Леонтьевъ Александръ, Бернъ, Brunnmattstrasse 30.

Липавскій Іосифъ, Франція, Коложетъ, Haute Savoie.

Липпертъ Адольфъ, Иванъ и Леонтина, Mont Pelerin, Hôtel Belvedere.

Лихтъ Мееръ, Брестъ-Литовскъ, Бернъ, отель Маульбсербаумъ.

Лихтъ Фейга, тотъ же адресъ.

Липецкій Лейба, Одесса, Женева, rue de la Ferme 16.

Литвинова Лидія, Петербургъ, Clarens, Hôtel Regis.

Лиханскій, студентъ, Невшатель, Boveresse, необходимы деньги.

Лкушана (Lkuschana) Розина, Иркутскъ, прибыла изъ Бельгіи въ Блицнау chez Louis Vincent.

Лури Борисъ, Kratlingen Gasthaus Naffer.

Майеръ Густавъ, Цюрихъ, Боллейстрассе 56, пансіонъ Хохенекъ.

Мамротъ Людвигъ, адвокатъ, съ семействомъ, изъ Калиша, Женева.

Марголина Марія, изъ Кіева, Цюрихъ, Боллейстрассе 18, проситъ прислать денегъ.

Маргуліесъ Исаакъ, Бахмутъ, Бернъ, Мюденштрассе 55.

Маркусфельдтъ Степанъ, Варшава, Les Champex, hôtel Grand Combin.

Мартиновская K. съ семьей, Vevey rue Simplon 30.

Мартиновъ, нотаріусъ, Подолія, Vevey, rue Simplon 30, проситъ немедленно выслать денегъ.


— 129 —

Маслова Марія Ефимовна съ дочерью, Петербургъ, Montreux, Hôtel Paris.

Масталыгина Любовь, Кавказъ, Davos, Kaiserhof.

Меликузова-Телентова Елизавета, Ново-Александрія, Vevey, hôtel Fatille.

Мендельсонъ Максъ, купецъ, Либава, Бернъ, Шутценштрассе 28.

Мерицъ Алиса Ивановна, Neuville, rue Faubourg 228.

Милендаль Арнульфъ, Цюрихъ, Лаватерстрассе 79.

Миллеръ Борисъ Константиновичъ съ женой, Министерство Финансовъ, Петербургъ.

Минкинъ Шнейфъ, студентъ изъ Воронежа, Цюрихъ, Шейхцерстрассе 66.

Минцъ Иванъ, Вильна, St. Moritz, Louvrette haus.

Молдзинскій Іоганъ, Радомъ, Horw Flora haus.

Монатъ Александръ Григорьевичъ съ семьей, Chailly, hôtel Marg.

Монтвидъ Екатерина, Харьковъ, Бернъ, Hallerstrasse 28.

Мостовенко Евдокія, Овручъ, Черниговъ, Курштейнъ, Тироль, до востребованія.

Муравина Екатерина, Арзамасъ, Davos, Kaiserhof.

Мурешева T. (Moureschzewa) дочь полковника, Петербургъ, Magadino hôtel Suisse.

Неймаркъ изъ Варшавы, Цюрихъ, Трейхлерстрассе 3, проситъ выслать денегъ.

Немировскій Мануилъ, профессоръ, Одесса, Цюрихъ, Майнаусштрассе 26.

Неуссихная Рохлія, Цюрихъ, Зербергассе 8.

Нибуръ врачъ, Цюрихъ, Фраунклиникъ.

Новицкая Елизавета, Бернъ, Гонгантвегъ 5.

Нерзесовъ Александръ, Лазарь и Павелъ, Les Avants Grand Hôtel.

Норгафтъ Константинъ Петровичъ, Москва, Вевей, Бельвю.

Лоткинъ Шлема, Екатеринославъ, Бернъ, Брейтфельдштрассе 59.

Орезенко Людмила, Тула, Лозанна, Prilly chex Buret.

Орловъ Самуилъ Яковлевичъ, Мелитополь, Prex Hôtel Sachat.

Осипова Лидія, Москва, Бернъ, Мюльденштрассе 59.

Осипова Лидія, Кіевъ, Бернъ, Мюльденштрассе 59.

Петроградскій Сергѣй Александровичъ съ семьей, Петербургъ, Шамби Отель Нарциссъ.

Очкинъ Александръ Ампліевичъ, Territet, Grand Hôtel.

Павлова Елена Викторовна, Тифлисъ, Carbesiers sur Aigle.

Падерина Ю., Москва, Les Avants sur Montreux Hôtel de Jaman.

Парсаданова Деспина, Цюрихъ, Боллейштрассе 53.


— 130 —

Пейекуль И. (Peeiekoul) съ семьей, Кіевъ, Гліонъ, Отель Викторія.

Пейтичъ Артуръ, инспекторъ Общества Саламандра изъ Варшавы, Баденъ, Вейте Гассе 37.

Переверзевъ Иванъ Ивановичъ, Воронежъ, Chernex Chalet Suisse.

Перперъ Пинхонсъ, Кишиневъ, Бернъ, Neuengasse 37.

Пескинъ Владиміръ, Иркутскъ, Бернъ, Мюленштрассе 51.

Петровская Татьяна, жена адвоката, Одесса, Бернъ, пансіонъ Зонненбергъ.

Пеховичъ Израиль и Малка, Женева, villa Paquerette.

Пинцкеръ Рахиль изъ Петербурга, Энгельбергъ, Грандъ-Отель Куprayзъ.

Плотницкій Станиславъ, инженеръ, Житоміръ, Бернъ, Пфиштернъ Отель.

Попова Елена Ивановна изъ Одессы, Цюрихъ, Оулманштрассе 28, проситъ прислать денегъ.

Попова Лидія, жена профессора, Интерлакенъ, отель Національ, проситъ прислать денегъ.

Пинкава Богуславъ изъ Екатеринодара, Цюрихъ, Университетштрассе, 23.

Прекуе (Prekue) Татьяна, Гліонъ Территэ.

Псіолъ-Власенко Александръ съ семьей, Цюрихъ, Пансіонъ Вальдъ Фриденъ.

Пуклины Эліасъ и Лейла, Plombuit sur Ollon Canton de-Vaud.

Пуссель Елизавета, Кострома, Vevey, Christliches Hospiz.

Рабиновичъ Лейзернъ, Бернъ, Waldheimstrasse 62.

Райгродскій Янкель, Бернъ, Hochbluehweg 7.

Райгородецкій Янъ, Брацлавъ, Бернъ, Зейденвегъ 35.

Раковская Софія, Хильтерфингенъ, Вилла Вальдгеймъ.

Растрановичъ Татьяна, Canton de Vaud Yvorne chez M-me Cornu.

Рей Элеонора изъ Варшавы, Кларенсъ, Авеню Руссо.

Рейнусъ Борисъ Полангенъ, Бернъ, Пансіонъ Арнольдъ.

Рейхардъ Ольга изъ Петербурга, Лугано, Кургаузъ Монте Бре.

Ренвальдъ Сеппъ Елина, Дорнахъ, близъ Базеля, Іоганесбадъ.

Рихтеръ Іосифъ, Лодзь, Цюрихъ, Пансіонъ Хехтъ.

Ришинъ Мееръ, Бернъ, Фихтенвегъ.

Розенталь Абрамъ, Бернъ, Мюльденштрассе 57.

Розенталь Хая, тотъ же адресъ.

Розенцвейгъ С., студентъ, Лодзь, Бернъ, Герцогштрассе 16.

Розингъ Раиса, жена адвоката, Интерлакенъ, Пансіонъ Квисисана.

Розовская Вѣра, Петербургъ, Женева, Champel Pension Piguet.


— 131 —

Русакова женщина врачъ, Черное Море, Давосъ, Дорфъ.

Рѣзеникова Евгенія Борисовна, Кіевъ, Гліонъ, отель Бель-Вю.

Самсонова Анастасія Львовна, Давосъ, Швейцерхофъ.

Севрюгинъ Андрей Антоновичъ, Женева, rue Dunand 6, проситъ прислать денегъ.

Сенявина Маргарита и Ольга, Москва, Бернъ, Вагаузгассе 4.

Сербинъ Вячеславъ, адвокатъ, Екатеринодаръ, Бернъ, Галлерштрассе 28.

Сергѣевъ Михаилъ Николаевичъ, членъ Одесскаго Окружнаго Суда, Цюрихъ, Столценштрассе 22.

Смирнова Софія Николаевна, дочь тайнаго совѣтника, Цюрихъ, Отенбахгассе 24.

Соколовскій Левъ, корреспондентъ Русскаго Слова, Staefa Zurichsee Erholungsheim.

Соколовъ Эрге, Цугъ, пансіонъ Гупи Хоръ.

Сомовинъ Надежда, Bex, pension Oechimg.

Степановъ Анатоль, директоръ 3 Одесской гимназіи, Австрія, Бадъ, Халлъ санаторіумъ.

Степанова Софія Ивановна, Екатеринославъ, Цюрихъ, Платтенстрассе 50.

Столыпинъ Николай, Лугано, Грандъ-Отель-Паласъ.

Тарасова Елена Павловна, Баку, Цюрихъ, Эккегардстрассе 32.

Телетова Елизавета Герасимовна, Астрахань, Vevеу, hôtel Famille.

Телетовъ Иванъ Сергѣевичъ, Ново-Александрія, Vevey, hôtel Famille.

Теличкина Вѣра, артистка Императорск. театровъ, Москва, Бернъ, Ваггзгаусгассе 4.

Тизенгаузенъ графъ, Рагацъ, отель Квелленгофъ.

Тихоновъ Павелъ, артистъ Императорск. театровъ, Москва, съ семьею, Куфштейнъ Тироль, до востребованія.

Толстая Елизавета Богдановна, Петербургъ, Лейзинъ, реnsion Printemps.

Торно Вѣра, Бернъ, Schweizerhaus Gurten.

Ульманъ Георгій съ женой изъ Екатеринослава, Цюрихъ, Платтенштрассе, № 74.

Унгернъ-Штернбергъ Ида, Бернъ, Еггихольцливегъ № 40.

Файбишенко Фанни Исаковна съ семьей, Кіевъ, Гліонъ, Бельвю.

Файбишенко Марія съ семьей, Кіевъ, Гліонъ, отель Бельвю.

Фиксенъ Елена, Варшава, Шерне, мэзонъ Мессаже.

Филиппова Анастасія, Террите, Валъ Монтъ.

Филипповъ Профессоръ, С. Галленъ, Швейцеръ Фолкбанкъ.

Флекъ Шеніонъ, Цюрихъ, Шокейнштрассе 7.

Фонкельманъ Анна Яковлевна съ семьей, Одесса, Гліонъ, Паркъ Отель.

Фреенкова Антонина, Аскюна Монте Варта, проситъ прислать денегъ.


— 132 —

Фридландъ Іосифъ съ женой, Цюрихъ, Зеегартенъ штрассе 2.

Фролова Анна Иваново-Вознесенскъ, Бернъ Примаръ Шуле.

Фуксъ Люція Лэ-Аванъ надъ Монтре.

Хавкинъ Апельбаумъ Марія, Москва, Бернъ, 26 Вабернъ.

Хлѣбникова вдова статск. сов. съ сыномъ изъ Варшавы, Шерне, мезонъ Мессаже.

Хорошъ Григорій, Самара, Лозанна, Рушемонтъ 22.

Хохрякова Екатерина, профессоръ изъ Воронежа, Женева, Пласъ о вивъ.

Цейтлинъ Рашъ, Курскъ, Цюрихъ, Университетштрассе 50.

Цимбиди Д., Цюрихъ, Клаузіусштрассе 64, проситъ выслать денегъ.

Циккель Альфредъ съ женой, Москва, Куфштейнъ Тироль.

Частная Александра, школьная учительница, Кіевъ, Куфштейнъ Тироль, до востребованія.

Чепрастовъ Христофоръ, Ростовъ н/Д., Бернъ, Отель дю Понтъ.

Червонко (Червуко) Янушъ, Москва, Бернъ, Мецгергассе 82.

Черкесъ Евгенія, Рагацъ, Отель Квелленгофъ.

Чертковъ Экусіель Гершовичъ, Одесса, Зиггрисвиль, пансіонъ Эдельвейсъ.

Чертковъ докторъ, Зигрисвиль, Тунерзее, Пансіонъ Эдельвейсъ.

Чечотъ Станиславъ изъ Варшавы, Кларенъ, отель Шателаръ.

Шварценбергеръ Елизавета, Кіевъ, Бернъ, отель Готартъ.

Шейнкманъ Яковъ студентъ, Екатеринбургъ, Бернъ, Мюльденштрассе 59.

Шеликеръ Юлія Павловна, Петербургъ, Шамби, отель Нарциссъ.

Шеншина Софія Владиміровна съ дочерью, Петербургъ, Вевэ, отель Босежуръ.

Шефферъ Доротея, Баку, Куфштейнъ Тироль до востребованія.

Шлезингеръ Татьяна Михайловна съ семьей, Баденъ, Пансіонъ ауфъ деръ Майеръ.

Шперлинъ Валерій, Куфштейнъ Тироль, 3 Антонъ Каргштрассе.

Шпильфогель Юлія изъ Варшавы, Бернъ, Клиника профессора Кошеръ.

Шольцъ Марта Адольфовна, Давосъ, Пансіонъ Бранге.

Якобсонъ Шмуль адвокатъ, Цюрихъ, Боллейштрассе 34.

Якобсонъ Альфредъ съ семьей, Цюрихъ, Schecchzerstrasse 66.

Якубовичъ Израиль, Цюрихъ, Кульманштрассе, 26.

Яневичъ Ольга Граціановна, дочь инженера, Женева, рю Версонне.

Яреска изъ Одессы или Варшавы, Цюрихъ, Нелкенштрассе 24.


— 133 —

Телеграмма 12 Августа.

Абрамовичъ Игнатій, Бессарабія, проситъ выслать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanator.

Алексѣева Ольга Евгеньевна съ сыномъ, Петербургъ, Male, Hôtel Boeren.

Алингъ Вѣра, ур. Меньшикова, Люцернъ, Hôtel Excelsior.

Андреевскій Сергѣй, студентъ, изъ Чернигова.

Байковичъ Бэлла, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Бакуревичъ Александръ, священникъ изъ Бѣлостока, проситъ выслать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Балдинъ Владиміръ, Цюрихъ, Buchnerstrasse 80.

Балховскій Георгій, студентъ изъ Кіева, съ женой, Вгуоп sur Bex.

Барковичъ Мирра Самуиловна, Glion, Hôtel des Alpes.

Бацеръ Вѣра Апполоновна, Люцернъ, Hirschmatstrasse 10, проситъ прислать денегъ.

Безсмертный Василій Викторовичъ, Blonay, Hameau Marguerite.

Беорретъ Шолма, Тверь, Bienne Basse 56.

Бехтѣевъ Владиміръ Георгіевичъ, Женева, Hôtel des voyageurs.

Бловштейнъ Мееръ, Male, Ettingen Kafeenholle.

Болотовъ С. съ семьей, Баденъ, Kommerstrasse 3.

Братникъ Леопольдъ Григорьевичъ, Москва, Champery.

Брауншвейгъ Владиміръ Густавовичъ, ветеринарный врачъ, Тамбовъ, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Броузи Люси изъ Москвы, препод. франц. яз., бельгійская подданная, Neuchatel, rue Louis Fabre 3.

Бурмачина Анна, Lausanne, Villa la Thiolyre.

Бухуска Іосифъ Мироновичъ, Петербургъ, Lausanne, Beau Séjour 70.

Бѣлонзова Вѣра, учительница изъ Павловска, Женева, до востребованія; выѣхала въ Россію.

Бѣлуговъ Павелъ, судья изъ Кіева, Женева, rue du Conseil.

Вагнеръ Абрамъ, Варшава, Hilterfingen, Villa Waldheim.

Васильева Людмила Виталіевна, Chesieres, Pension Frautschy.

Вейнхольдъ Клавдія, Смоленскъ, Bougy sur Clarens, Villa Kephir.

Вейсъ Давидъ студентъ, Zürich, Bolleystrasse 22.

Вермель Алиса съ дочерью, Male, Hôtel Drei Kenige.

Ветштейнъ K. И., Бѣлая Церковь, Кіевъ, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Веселовзорова Марія и Николай, д-ръ, Женева, Hôtel Poste.

Виноградская Анна, Москва, Люцернъ, Bunderstrasse 36.


— 134 —

Вишняковъ Алексѣй Семеновичъ, изъ Москвы, Лозанна, Ouchy Beau Rivage.

Волчанинъ, Эривань, Male, Richen Sanatorium Champmille.

Вольтеръ Александръ съ сыновьями, Петербургъ, Clarens Hôtel Regis.

Вольфичъ Либеръ съ женой, Варшава, Montreux, Bon Accueil.

Вольфичъ Северинъ, Варшава, Bon Accueil.

Ворошилова Марія, Женева, pension Gretillet.

Гаврилова Валентина Андреевна, Male, Blumrain 10.

Гаврилова Агнія Васильевна, Кіевъ, Ragaz Grand Hôtel.

Гарина Марія Александровна проситъ немедленно прислать денегъ, Женева, rue St. Leger 8.

Гинзбургъ баронъ Гавріилъ Гараціевичъ, Люцернъ, Grand Hôtel National.

Гинсбургъ Иссеръ Берковичъ, Лодзь, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Голодезъ Р. дѣвица, Рига, Weggis hôtel Paradies.

Гоманъ Юлія, Male, до востребованія.

Горбатова Софія, учительница изъ Екатеринодара, Neuchatel, Еѵоlе, 35.

Горловка Марія Васильевна, вдова тайн. сов. изъ Петербурга, Ouchy hôtel du Parc.

Готтбергъ Яковъ Матвѣевичъ, Москва, Veggis hôtel Albana.

Грансніансъ Іосифъ Абрамовичъ инженеръ, Одесса, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Грингофъ Лидія, учительница гимназіи въ Харьковѣ.

Губская Александра изъ Москвы, Clarens Tavel Maison Jenny.

Гудимъ-Левковичъ Екатерина изъ Кіева, вдова капитанъ-лейтенанта, Ragaz, Grand Hôtel.

Гукасовъ Леонъ съ дочерьми, Лозанна, Hôtel Royal.

Гури г-жа А. С. съ семьей Rolf pension Gaye.

Гуссурская М. М., Петербургъ, выѣхала во Францію, Aubernass.

Данцигеръ Анна Леопольдовна, Hilterfingen, pension Huenegg.

Денисенко Валерій, студентъ изъ Кіева, Clarens Hôtel Regis.

Денферъ фонъ Александра, школьная учительница, Базель, Engelhof.

Джелаліанъ Масанъ изъ Тифлиса, St. Gallen, Oberstrasse 58.

Дубровина (Бубровина) Ефросинія, Москва, Ouchy, Beau Rivage.

Ельшевичъ Елисавета, Male, Zommergasse 43.

Жураковскій Витольдъ, врачъ, съ сыновьями изъ Варшавы, Glion hôtel Glion.

Зибальская Марія Осиповна, Либава, Лозанна, avenue des Oiseau 19.


— 135 —

Каабекъ Маріамъ Израилевичъ, Оренбургъ, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.

Каминецкая Густава, Варшава, Базель, Hagenthalerstrasse 4.

Каминскій Юліанъ Осиповичъ, Кубанская обл., проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russiches Volkssanatorium.

Карзнеръ Леонъ, студентъ изъ Ташкента, St. Gallen, Oberstrasse 60.

Кельберъ Соломонъ Яковлевичъ, Кіевъ, Лозанна.

Кенигштейнъ Яковъ, Варшава, Rorschach, poste restante.

Керблай Серафима съ сыномъ изъ Петербурга, Chailly, hôtél Mury.

Кинчъ Екатерина, жена статскаго совѣтника, Glion, hôtel Champ. Fleuri.

Кирѣева Татьяна Александровна, Лозанна, hôtel Belvedere.

Ковшарова Татьяна, Male, Johauns Vorstad, 23.

Копеловичъ Дина, дочь д-ра изъ Харькова, Лозанна, Galleries Commerce.

Копыжова Евдокія, Male, hôtel Drei Könige.

Короткова Лина съ сыновьями, Ташкентъ, La Sallaz la Fougère.

Корфъ, баронесса, Елизавета, Петербургъ, Male, hôtel Goeren.

Кузбошева Марія, дочь купца изъ Устьсысольска, Daves. Dorf, pension Meierhof.

Кривонагова Антонина, студентка, Neuchatel, rue Evole 31.

Крыжановскій Александръ, Петербургъ, Люцернъ, pension Faller.

Ландесманъ Семенъ Андреевичъ съ женой, Одесса, Лозанна, hôtel Beau Sejour.

Ландшманъ Анна Абрамовна, Вильна, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Лауденбахъ Елизавета, франц. учит. гимназіи изъ Москвы.

Леви Елена, Петербургъ, Беатенбергъ, hôtel National.

Леонтьевъ Александръ Леонтьевичъ, Владиміръ, проситъ прислать денегъ, Давосъ, Russisches Volkssanatorium.

Либескиндъ Литманъ, Male Blazirweg 9.

Линенстремъ Сельма, Петербургъ, Glion Chalet Foret.

Либманъ Израилъ, Ааронъ, Ида, Вѣра, Фрейда, Weggis, hôtel Central.

Либманъ Ааронъ, студентъ, Weggis, hôtel Central.

Линдеманъ Александра Андреевна съ семьей, Москва, Neuchatel rue Roc 4.

Луріе Борисъ и Анна, Беатенбергъ, hôtel National.

Ляпіерръ Венедиктъ, Male, Schlusselberg 17.

Лятенбергъ Евгенія съ дѣтьми, Male Blumengain 10.

Мазировъ Иванъ съ семьей, Екатеринодаръ, Montreux, Hôtel Suisse.

Македонская Александра Александровна, Ялта, Лозанна Hôtel Mont Fleuri.


— 136 —

Маргонліесъ Табіашъ Борисовичъ, Weggis, Hôtel Alpenblick.

Маріанская съ сыномъ, Варшава, Weggis, Hôtel Albana.

Марковская Софія, Кіевъ, Clarens Tavel Maison Jenny.

Мельникова Елисавета, изъ Полтавы, почтовая станція Оболонъ, Ragaz, Grand Hôtel.

Меревъ Рене Борисовичъ, учитель гимназіи Петербургъ, Morgnis Pension La Source.

Мещерская Валентина съ сестрой изъ Петербурга просятъ прислать денегъ. Montreux, Hôtel Bon Acceuil.

Микелудзе Елизавета Константиновна съ дочерью, Лозанна. Avenue Eglise Anglaise.

Микѣшина Алла Васильевна, Лозанна, до востребованія.

Мирельзонъ Леонъ, Кіевъ, Беатенбергъ, Hôtel Schoenegg.

Мирскій Аронъ Иссуевичъ, Борисовъ, Минскъ, Давосъ Russisches Volkssanatorium.

Теръ-Мкрчвіацъ Дразтамондъ, Эривань, Бернъ, Petergasse 42.

Моневичъ Зульманъ, студентъ, крайняя бѣдность, Male, Mezgerstrasse 17.

Морозова Марія Николаевна съ сыномъ, изъ Данкова, проситъ прислать денегъ, Neuchatel, до востребованія.

Мятлова Анна, Basel Blumenrain 10.

Нарышкина Елена Константиновна съ сыновьями, Territet, Grand Hôtel.

Неппенштремъ Марія Петровна съ дочерью, Weggis, Hôtel Felsberg.

Николаева Александра, Сызрань, Neuchatel, Gibraltar und Althaus.

Нисселовичъ, Членъ 3-й Думы.

Оболенская Марія, княгиня, съ матерью и ребенкомъ, изъ Петербурга, Montreux, Territet.

Орашевскій Иванъ, судья, Беатенбергъ, Hôtel National.

Очевская Кронгликъ, Цюрихъ, Villa Furrer.

Паттзнъ Маргарита, Лозанна, Villa Sevigne.

Пебартъ Анна, Москва, Ouchy, Hôtel Beau Rivage.

Певенацъ Анна, Бессарабія, Dombresson, France, Pension des Fougères.

Пинесъ Романъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 38.

Пинесъ Сара изъ Минска, Engelberg, Villa Wiesenthal.

Плансонъ, сынъ Посланника въ Сіамѣ, Montana, Forets Hôtel.

Плушевская Ванда Фердинандовна, Axenfels bei Morschach.

Поздѣевъ Николай Борисовичъ съ семьей, Москва, Lausanne Rosiaz Les Doilettes.

Покровскій съ женой, Пермь, Glion Chalet de Foret.

Попова Дарья, Сызрань, Neuchatel, Cibraltar und Althaus.

Поповъ Иванъ, изъ Москвы, докторъ, Цюрихъ, Bergstrasse, Villa Montana.

Прибылова Клавдія, Москва, Laussanne, Hôtel Beau Rivage.


— 137 —

Пупко Пемпъ, студентъ-универсантъ, крайняя бѣдность, Male.

Райнольдовичъ съ 2-мя сыновьями, адвокатъ изъ Риги, Люцернъ, Hotel Fritsch.

Ратіева Софія Евстафіевна съ дочерью, Лозанна, Pension Georgettes.

Рачинскій Евгеній, Варшава, Montreux, Hôtel Pension Montreux.

Редигеръ фонъ Вильгельмъ, Цюрихъ, Schonleinstrasse 2.

Ржондровская Клеопатра изъ Одессы, Лозанна, Pension Маrnier.

Риссъ Іосифъ Борисовичъ съ семьей, Lugano, Hôtel Victoria.

Рихтеръ Варвара, ур. Зенгеръ, крайность въ деньгахъ, Male Steinentröberg 14.

Родзянко Марія Павловна съ семьей, Territet, Grant Hôtel.

Рожкина Софія, Петербургъ, Беатенбергъ, Hôtel National.

Розенбергъ Марія, дочь купца изъ Варшавы, Люцернъ, Hôtel Fritschi.

Розенбаумъ Бронислава, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Рокотушина Антонида, Сызрань, Neuchatel, Gibraltar und Althaus.

Роменская Вѣра, Петербургъ, Montreux.

Ронбинчекъ Эсфирь, Бахмутъ, Лозанна, Riant Mont 10.

Рудневъ Вадимъ, Male, Mourbachstracce 44.

Рункусъ Людвигъ, Варшава, Лозанна, Hôtel Royal.

Рушековскій В., Москва, Bale, Charagreweg 1.

Сабзовичъ Леонидъ, Ростовъ-на-Дону, Лозанна, Avehue Bergieres 2.

Скляревичъ Юлія, Одесса, Лозанна, Hôtel du Parc.

Сларбоутская Евгенія, Екатеринославъ, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.

Слоневскій С. докторъ, Лозанна, до востребованія.

Соколова Любовь Васильевна, Люцернъ, Русское Бюро.

Соломонсонъ Мира, Рига, Engelberg, Villa Wiesenthal.

Спивакъ Овсѣй Моисѣевичъ съ дочерью Иреной изъ Варшавы, Цюрихъ, Crellistrasse 70.

Сплака Нейманъ Вацлавъ, съ семьей, Варшава, Лозанна, Hôtel de la Poste.

Стальбовицъ Карлъ, Либава, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.

Стассиневичъ былъ въ Франценсбадѣ, съ момента отъѣзда изъ Миссіи, въ Дрезденѣ, въ Бернъ нѣтъ никакихъ извѣстій.

Стерлингъ Северинъ съ семьей, Лодзь, Hiltenfingen Pension Huehnegg.

Тимофеевъ, приватъ-доцентъ Харьковскаго университета. Davos, platz Pension Branger.

Фессенко-Навроцкій, Сергѣй, Иркутскъ, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.


— 138 —

Форнаро Грепиннъ, врачъ изъ Либавы, Male, Reienstrasse 65.

Френкель Леонъ, Симферополь, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.

Фрешколъ, Кокандъ, Vitzna, Villa Schloessli.

Фришманъ Александръ, крайность, Male, дѣтская клиника.

Фуреръ Іосифъ, студентъ, Clarens, les Lilas.

Фурманъ Татьяна Ефимовна, Бессарабія, проситъ прислать денегъ, Davos, Russisches Volkssanatorium.

Фухсъ Сара, Лодзь, Weggis, Villa Waldegg.

Хліазбергъ Викторъ и Исидоръ, Женева, Россійское Консульство.

Ховенъ баронъ, Neuchatel, Promenade Noir 5.

Хомичевскій Стофаль, Варшава, Лозанна, Hôtel de la Poste.

Хонзева Ольга, жена полковника изъ Тифлиса, Le Locle, rue Jean Richard.

Хоронжая Анна, Neuchatel, Faubourg Hopital.

Худаковъ Николай, профессоръ Московскаго Универ., Женева, Pension Kammer.

Швейнъ изъ Екатеринодара, Neuchatel, Еvоlе 35.

Шейнбергъ Іосифъ, Женева, 16 rue de la Ferme.

Шептовицкій Хаимъ, Полтава, Male, Petergasse 50.

Ширманъ Мушкъ, Минскъ, Engelberg, Villa Wiesenthal.

Шлемовичъ Абрамъ Лейбовичъ, Николаевъ, Беатенбергъ, Hôtel Regina.

Шмуліанъ Леонъ изъ Ярославля, Лозанна, Martheray 20, нуждается въ деньгахъ.

Шноль Марія, Витебскъ, Steffisburm près Berne, Pension Bell Vue.

Шпинева Лидія изъ Петербурга, Male, Hôtel Boeren.

Шульцъ Александръ, учитель музыки въ Петербургѣ, Locarno, Villa Neugeboren.

Шульцъ Феликсъ, студентъ, Neuchatel, Еvоіе 31.

Шуръ X., Male, Schanzenstrasse 14.

Шювицъ Михаилъ съ женой, проситъ прислать денегъ, Baden, Hôtel Sonne.

Юдовская Анна съ дочерьми, Варшава, Беатенбергъ, Hôtel Victoria.

Юркевичъ Болеславъ, Male, Blumenrat 10.

Эльтманъ Вольфъ, Одесса, проситъ прислать денегъ, Davos, Russiches Volkssanatorium.

Энденъ Дмитрій съ дочерью, изъ Петербурга, Chailly, Hôtel Mury.

Телеграмма 13 Августа.

Агапитова Вѣра, учительница изъ Каменецъ-Подольска, Neuchatel, Faubourg de l’hôpital.

Алезеенъ профессоръ съ женой и братомъ изъ Петербурга, Glion, проситъ выслать денегъ.


— 139 —

Александровскія Реши и Пелагея, Zurich, Gerbergasse 8.

Алексѣева Елизавета, вдова ст. сов. съ двумя дочерьми, Сlаvadel, Kurhaus.

Бибчинъ жена директора Соединеннаго Банка, Zurich, Glodbinstrasse 67.

Барташевичъ Надежда, жена адмирала, Женева, villa Bon Accueil.

Батканскій Евносъ съ семьей, Минскъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Volkmarstrasse 8.

Бахъ Людвигъ Людвиговичъ съ женой, изъ Петербурга, Montreux, Hôtel Suisse.

Берпіусъ Николай Карловичъ съ семьей, Митава, Clarens, Ermitage.

Беренштейнъ студентъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 3.

Берггольцъ фонъ Леонъ, Петербургъ, проситъ выслать денегъ, Montreux, Hôtel Londres.

Бокзеръ Софія, Варшава, Veytaux, pension Violette.

Боконшъ Николай, Цюрихъ, Zonnenstrasse 46.

Болонина Екатерина, Черниговъ, проситъ выслать денегъ, Chamby Ermitage.

Брандманъ Анна, учительница, Цюрихъ, Universitetstrasse 14.

Брейторуcъ Маріанъ Францевичъ съ дочерью, Петербургъ, проситъ выслать денегъ, Glion, Parc Hôtel.

Брошбери Елена, Варшава, Цюрихъ, Gladbachstrasse 67.

Буткевичъ Евгеній съ женой, Калуга, Montreux, Hotel Poste.

Вайсеръ Мошко, Рыбница, Цюрихъ, Culmanstrasse 28.

Вамелькинъ Борисъ, Подолія, проситъ выслать денегъ, Тегritet, Hôtel Mont Fleuri.

Ванецова Татьяна съ сыномъ и дочерью, Дербентъ, Beatenberg, Hôtel Regina.

Вейсейскій Давидъ съ женой, Цюрихъ, Schenchzerstrasse 10.

Видрина Роза Абрамовна, жена д-ра, Москва, St.-Moritz, Ргіvat Hôtel.

Визирова княгиня Вѣра, Цюрихъ, Bolleystrasse 48.

Виль Генрихъ, Варшава, Баденъ, Hôtel Hirschen.

Висневская Ида, жена директора Русско-Азіатскаго Банка изъ Хабаровска, Цюрихъ, Minervastrasse 2.

Галченковъ Павелъ, Женева, Boulevard Karl Fogt.

Гальпернъ Арнольдъ, адвокатъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Treichlerstrasse 3.

Герберъ Лейзеръ, купецъ изъ Риги, Blonay, Hôtel Babyse.

Гинзенбергъ Отто, Ливонія, Steffisbourg, pension Belle vue.

Гинстлингъ Серафима, Москва, Лозанна, Chailly pour villa Broglio.

Гозбергъ Агнія, Пермь, Beatenberg, Hôtel Regina.

Гореликъ Іосифъ, сынъ купца изъ Кіева, Цюрихъ, Turnerstrasse 3.


— 140 —

Гофманъ Pyxлія съ сыномъ, Подолія, Цюрихъ, Zeltweg 27.

Грузенбергъ Матвѣй съ женой, Тифлисъ, Beatenberg, Hôtel Regina.

Гюи Эмилія, вдова генералъ-лейтенанта, Nyon, Falconnier pour m-me Bono.

Демпке Анна, Петербургъ, Glien.

Диковскій Авраамъ, Варшава, Leysin Miremont.

Долинская Александра, Елисаветградъ, Женева, rue des Bains 17.

Донской Шлема, Лодзь, Лозанна, Ruchonnet 22.

Дробышева Любовь и Стефанія, Цюрихъ, Bolleystrasse 34.

Заславская В., Цюрихъ, Culmanstrasse 28.

Заславскій Бензіонъ, студентъ, Подолія, Цюрихъ, Culmanstrasse 28.

Зильберманъ Георгій, купецъ изъ Москвы, Лозанна, Pension Beau Levant.

Золотаревъ Борисъ, артистъ изъ Одессы, Цюрихъ, Sirinstrasse 8.

Идсонъ Розалія, сестра адвоката Винавера изъ Петербурга, проситъ немедленно прислать денегъ, Chateau d’Oex.

Каафманъ Анна Григорьевна, Екатеринославъ, проситъ прислать денегъ, Clarens, Hotel Regis.

Кайранская Софія, жена купца изъ Москвы, проситъ прислать денегъ, Цюрихъ, Plattenstrasse 37.

Каминская Рашель Аркадіевна, Екатеринославъ, проситъ выслать денегъ, Territet, Grand Hotel.

Карпинскій Антонъ, инженеръ, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Clausinstrasse 35.

Кершротъ Яковъ и Эрнестина, адвокатъ изъ Варшавы, Хейденъ, Hôtel Freihof.

Клячко Владиміръ, ученикъ изъ Вильны, Цюрихъ, Casinostrasse 10.

Кольвенко Іосифъ, Montreux, Pension Jolie Cite.

Конденъ Клавдій изъ Самары, Лозанна, Lutri Villa Reseda.

Коновичъ Васса, Могилевъ, Цюрихъ, Stapferstrasse 25.

Кофманъ, Цюрихъ, Furnerstrasse 25.

Крассовецкій Маріанъ (Люблинскаго Окружного суда), Neuchatel, Faubourg Hopital.

Крешковъ Иванъ Ивановичъ, отставн. генер., Lugano Рагаdiso Hôtel Beau Rivage.

Крумгольцъ Герша, Нѣжинъ, Цюрихъ, Limatstrasse 50.

Ландау Аделаида, жена архитектора изъ Лодзи, Цюрихъ, Akazienstrasse 8.

Ланканъ, Москов. лицей, Цюрихъ, Turnerstrasse 19.

Левенсонъ Анна, Москва, Беатенбергъ, Отель Режина.

Левинъ изъ Лодзи проситъ выслать денегъ, Klosters, Hôtel Weisses Kreutz.

Лейбижская Ревекка, профессоръ изъ Вильны, Цюрихъ, ...


— 141 —

Лихницкій Леонъ Николаевичъ, Москва, проситъ выслать денегъ, Veytaux, Pension Violettes.

Лузинъ Алексѣй, Москва, проситъ прислать денегъ, Моntreux Avenue Belmont 41.

Лунцъ, ст. сов., д-ръ, Цюрихъ, Plattenstrasse 19.

Лундъ С. Г. съ дочерью, Москва, проситъ прислать денегъ, Glion, Hôtel Eden.

Мальтшонжинская Елена, изъ Варшавы, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Морозовъ уѣхалъ черезъ Венецію въ Россію.

Нейфельдъ Гельвида, жена Варшавскаго фабриканта съ дѣтьми, проситъ выслать денегъ, тотъ же адресъ.

Нейфельдъ Елена изъ Варшавы, Цюрихъ, проситъ выслать денегъ, тотъ же адресъ.

Нечаевъ, преподаватель Казанской гимназіи, Glion, Hôtel Regina.

Никитина Варвара, Петербургъ, Беатенбергъ, Отель Режина.

Никоверъ съ женой, Нижній-Новгородъ, проситъ выслать денегъ, Horges.

Николаевъ Николай Дмитріевичъ, Тифлисъ, Territet, Hôtel Alpes.

Нитроковская Жозефина, Варшава, Лозанна, Solitude 11.

Озолинъ Карлъ, студентъ изъ Риги, Цюрихъ, Steinwiesstrasse 62.

Павлова Марія здорова, Chateau d’Oex-Victoria.

Паршеръ, преподаватель гимназіи изъ Нижняго-Новгорода, проситъ прислать денегъ, Morges.

Пейтманъ Соломонъ изъ Одессы, Базель, Allchwilerplatz.

Плинеръ, Александръ, Исай, Георгій, Петербургъ, Цюрихъ, Schmelzbergstrasse 18.

Повалишина Елизавета, Харьковъ, Лозанна, Solitude 11.

Польгеймъ Леонардъ Генриховичъ, Кіевъ, Вех, Villa des Bains.

Попова, начальница Моск. Лицея, Цюрихъ, Turnerstrasse 19.

Потоцкій Михаилъ, товарищъ предсѣдателя Харьковскаго Окружного суда, Констанцъ, Констанцергофъ.

Поцепухова Елизавета, Ростовъ-на-Дону, Беатенбергъ, Отель Регина.

Раичъ Модестъ Борисовичъ проситъ прислать денегъ, Glion.

Растигеръ Сара и Бумія, Москва, Цюрихъ, Pension Meyer Rauch.

Ренбинштейнъ Моисей изъ Варшавы, С. Галленъ, Пансіонъ Левенбургъ.

Ривонсъ Ева съ 2-мя сыновьями, изъ Петербурга, проситъ прислать денегъ, Chateau d’Oex, Villa Fankhaeuser.

Романовскій студентъ проситъ немедленно прислать денегъ, Цюрихъ, Loewenstrasse 65.


— 142 —

Русская Фанни съ дочерью, Лодзь, Беатенбергъ, Отель Регина.

Свитальская Лариса, жена ст. сов., изъ Петербурга, проситъ выслать денегъ, Vevey, Pension Paquerette.

Селитская Ольга, жена врача изъ Петербурга, Clarens Pension Lergier.

Селицкая Анна, жена ст. сов., Москва, Цюрихъ, Plattenstrasse 37.

Слуцкая Татьяна съ дочерью, жена директора Бухарской жел. дор., Кокандъ, Цюрихъ, Sonnegstrasse 12.

Спенглеръ Борисъ, баронъ, Петербургъ, Tirritet, Mont Fleuri.

Спинекъ съ женой и дочерью, Варшава, Territet, Grand Hotel.

Сѣверцевъ, профессоръ изъ Петербурга, Glion.

Толкачевскій Филиппъ съ семьей изъ Москвы, Беатенбергъ, Отель Регина.

Тселеменскій Хошекъ Кутно, Женева, rue Ecole Medecine chez Simon.

Фенисова Елизавета Казиміровна, Баку, Clarens, pension Ermitage.

Фейгельсонъ Рубинъ, купецъ, Цюрихъ, Turnerstrasse 3.

Фонова Ольга, дочь ст. сов., Baugy, les Lilas.

Хвостовская Софія Герасимовна, изъ Тифлиса, проситъ прислать денегъ, Clarens, villa Azur.

Чатарашвили Александра, Елисаветполь, Женева, rue de Niarouge 36.

Чернобаевъ Димитрій съ женой изъ Новочеркасска, Женева, Boulevard des Philosophes 23.

Чиговъ Леонъ Николаевичъ съ женой проситъ прислать денегъ, Clarens, hôtel Reterer.

Шадковская Люція, Варшава, Glion, pension Lergier.

Шапиро Генріетта, урожд. Мартинсонъ, изъ Риги, Hilterfingen, Villa Waldheim.

Шапиро Анатолій съ женой, Москва, Chailly, Bioglis.

Штернбергъ Максимъ съ семьей, Петербургъ, Цюрихъ, Villa, pension Bellaria.

Телеграмма 14 Августа.

Адлеръ Бруно Федоровичъ, профессоръ Казанскаго Университета съ семьей, Chamby.

Баратовъ Павелъ Григорьевичъ, д-ръ изъ Харькова, Люцернъ, hotel Fritschi.

Баткинъ Іосифъ Адольфовичъ съ женой, Харьковъ, Люцернъ, hotel Fritschi.

Берманъ Максъ, Минскъ, Женева, rue de Sources.

Бестензіонъ Рудольфъ, инженеръ, Цюрихъ, hotel Royal.

Богатко Станислава, жена адвоката, съ дочерью, Цюрихъ, Pestalozzistrasse 12.


— 143 —

Брильянтъ Семенъ, Кіевъ, Бернъ, Berchtoldstrasse 50.

Бронтшейнъ Елена, докторъ медицины изъ Перми, Бернъ, Waldaustrasse 76.

Вайнгартъ Сруль, Бобровники, Бернъ, pension Kempler.

Вайнштейнъ Сура, Житомиръ, Бернъ, hotel Maulbeerbaum.

Веръ Чеславъ съ семьей, Варшава, Цюрихъ, Universitetstrasse 53.

Витманъ Елизавета, Саратовъ, Женева, pension de Vienne.

Воловельскій Александръ съ женой, Минскъ, Базель, Hebelplatz 2.

Вулевичъ Ольга, Вѣра и Эмма Шанъ, Бернъ, Deneckstrasse 25.

Ганчакъ Іосифъ Марковичъ съ семьей, Лозанна, Chemin Mornex 9.

Гейозова Лидія, докторъ, приватъ-доцентъ, Бернъ, Murtenstrasse 27.

Гольбергъ Таиса Николаевна проситъ немедленно прислать денегъ, Цюрихъ, Waldgartenstrasse.

Гольдингъ Цальманъ Нохимовичъ, Витебскъ, Женева, rue Lyon 23.

Гольденбергъ Владиміръ Абрамовичъ, адвокатъ изъ Петербурга, выѣхалъ въ Россію.

Гордонъ Миршъ (Гиршъ), Скобелевъ, Ферганской области, Бернъ, Waldheimstrasse 52.

Гринеръ Елизавета Александровна, Ревель, Лозанна, la Prutanière.

Дижома Илья, Кіевъ, Цюрихъ, Turnerstrasse 30.

Диканскій Моисей Израиловичъ, студентъ изъ Керчи, Цюрихъ.

Драгомановъ Святозаръ, Кіевъ, Бернъ, Victoriarain 8.

Држевецкій Вацлавъ, Варшава, выѣхалъ въ Россію.

Евенуловъ Григорій, служ. Канц. Госуд. Совѣта, Женева, Hotel Beausejour.

Еппельбаумъ Борисъ изъ Ковеля, Бернъ, Muldenstrasse 59.

Ефремова Марія Николаевна, нач-ца Тифлисской гимназіи, проситъ прислать денегъ, Женева, Hotel Roseraie.

Залѣсская Елена, Ташкентъ, Цюрихъ, Gerbergasse 8.

Каспари Марія, Бернъ, Thunstrasse 12.

Корзунскіе Елисѣй и Давидъ, Звенигородка, Кіевъ, проситъ выслать денегъ, Цюрихъ, Furnerstrasse 30.

Корнблумъ Исаакъ, студентъ изъ Одессы, Бернъ, Laengasstrasse 97.

Кригеръ Сбигневъ, Екатеринославъ, Neuchatel, Faubourg Hopital 40.

Криленковъ Николай Васильевичъ, Харьковъ, Clarens, Baugy.

Ланда Левъ Израилевичъ, Житоміръ, Ostermundingen, Hotel Marie.


— 144 —

Левашева Елена, ур. граф. Блудова, Chevaleyres, Blonay les Marguerittes.

Левинъ Женя съ сыномъ, жена купца изъ Варшавы, Бернъ, Pension Quisisana.

Магазаникъ Марія, Харьковъ, Бернъ, Schwarztorstrasse 71.

Маерверъ-Базацкій Эдуардъ Соломоновичъ, Лодзь, Цюрихъ, Clausist. 3.

Максимова Наталія Александровна, нач-ца гимназіи, Кіевъ, Montreux, Chamby, Grand Hotel Narcisse.

Малиновскій Ансельмъ, Никольскъ-Уссурійскъ, Женева, rue Centre 22.

Мартенъ Борисъ съ женой, врачъ, Бернъ, Schweizerhof.

Мартинскій С., нотаріусъ Vevey, rue Simplon 30.

Монсуевъ Шалиль Израфиліевичъ, Кавказъ, Цюрихъ, Spyritstrasse 2.

Нейманъ Сара, Лодзь, Бернъ, Spital salem.

Нійко Аделія, Новгородъ, Vevey, Pension Comte Turnerstrasse 30.

Нивицкій Петръ, писатель, Бернъ, Hohgantveg 5.

Пасѣчникъ Тимофей, директоръ агрономическаго бюро, Смоленскъ, проситъ выслать денегъ, Бернъ, Laengasstrasse 36, Victoriarain 8.

Пацевичъ Брониславъ съ женой Екатериной, Директоръ Бактеріологическаго Института, Смоленскъ, Бернъ, Langasstrasse 36, проситъ выслать денегъ, Hotel Beause Muldenstrasse 59.

Пистерманъ Аронъ, Каменецъ-Подольскъ, Бернъ, Muldenstrasse 59.

Питеръ Коха (Кона), докторъ медицины, Сувалки, Бернъ, Depotstrasse 1.

Поршновъ Мовша-Нухимъ, Симферополь, Цюрихъ, Zeltweg 27.

Присяжниковъ А. А., Петербургъ, Vevey, Peeserin Hotel Alpes.

Прянишникова Марія Михайловна, Цюрихъ, Ekkerhardstrasse 22.

Рафальскій Яковъ, Ростовъ - на - Дону, Цюрихъ, Ekkerhardstrasse 18.

Романова Екатерина, завѣд. библ. при научн. Акад. Clarens, Chamby, hotel Narcisse.

Рубинштейнъ, Москва, Бернъ, hôtel Berne.

Сенявина Ольга съ дочерью Маргаритой Дезире, артисткой Императ. Театровъ изъ Москвы, просятъ прислать денегъ, Berne, 4 Waaghausgasse.

Станкевичъ Марія и Владиміръ, Петербургъ, Бернъ, Berne Thunstrasse 12.

Финкельштейнъ Григорій изъ Херсона, Бернъ, Brunnhofweg 3.


— 145 —

Функъ Александра Петровна, Варшава, Davosplatz.

Чапинскій Людовикъ, нотаріусъ при Тверскомъ Судѣ, Бернъ, Villa Frey Schwarztorstrasse 10.

Чермакъ Василій, Люцернъ, Zaehringerstrasse 15.

Шапиро Фейга, докторъ изъ Ковны, Бернъ, Laenggasstrasse 67.

Шерманъ Ямеринка, Подольскъ, Цюрихъ, Zeltweg 27.

Ширманъ Елена, Баку, Лозанна, Pont Chailly Belvedere.

Шкурская Антонина, Кіевъ, Бернъ, Victoriarain 8.

Штернъ Мовша, Владивостокъ, Бернъ, Freierstrasse 15.

Штесингеръ Юліана Карловна, Петербургъ, Arlescheim.

Юрдицкая П. Л., Сувалки, Цюрихъ, Universitätstrasse 14.

Ярецкая Идесса, Варшава, Цюрихъ, Nekenstrasse 26.

Телеграмма 16 Августа.

Арнольди Наталія Ивановна, Петербургъ, Люцернъ, Seehofstrasse Pension Gerdes.

Аронбергъ Р., Сувалки, Цюрихъ, Clausiustrasse 4.

Атакская Шава Мордковна, Бессарабія, Женева, Genève, rue école Medecine.

Бамласъ Соломонъ съ семьей, Москва, Кларенсъ, Pension Himmelrich.

Барятинская Александра Михайловна, Лозанна, Avenue Rumine 48.

Бассъ П. студентъ, Цюрихъ, Seefeldstrasse 73.

Бееръ, бар. Елена ур. Гейкингъ, Рига, Люцернъ, Hôtel Luzernhof.

Боговольскій Константинъ, Ченстоховъ, Люцернъ, Lowengraben 4.

Борисовскіе Е. и С., Петербургъ, Люцернъ, Hôtel Belle Rive.

Бортникова Вѣра, Цюрихъ, Löwenstrasse 39, проситъ денегъ.

Васильевъ Петръ Федоровичъ, служащій въ М-вѣ Финансовъ, Харьковъ, Лозанна, Villa Lincola.

Вильбушевичъ Анна, Жозефина, Евгенія Андреевна, Гондрихъ, Hondrich bei Spiez Hôtel Hirschen.

Вонляхъ Самуилъ съ женой, Гондрихъ, Hondrich bei Spiez Hôtel Hirschen.

Гакенбушъ Юлія, жена редактора, Петербургъ, Chateau des Serves pension Etrangers.

Гезлеръ Марія Ивановна, Москва, выѣхала въ Россію.

Гладковъ Николай Павловичъ, Женева, Genève Place Claparede.

Глинкевичъ Владиміръ Александровичъ, Варшава, Баденъ, Hôtel Jura.

Гольбергъ Абрамъ, студентъ, Минскъ, Люцернъ, Moosstrasse 7.

Горецкій Игнатій Сатурриновичъ, адвокатъ, Варшава, Chaussin, près St. Denis.


— 146 —

Грабовская Варвара Петровна съ дочерью Ниной, Таганрогъ выѣхали въ Россію.

Гревъ Робертъ, Самара, Женева, Genève Beagalone 7.

Гретеръ Эмилій Яковлевичъ, Харьковъ, Diablerets Chalets des Voisins.

Грузи Люція Юльевна, Neuchatel, rue Louis Favre 3.

Гурвичъ Израиль съ женой, Цюрихъ, Fasnerstrasse 3.

Дейчманъ Исаакъ, Елисаветградъ, Цюрихъ, Juliastrasse 3.

Джемсъ Вертеръ, Рига, Clarens, rue des Vergers 5.

Добровольская Зинаида Васильевна, Петербургъ, Caux.

Думарскій Г., Winterthur Georgenstrasse 69.

Жене Феофила, Люблинъ, Люцернъ, Pension Richemont.

Зеликсонъ Елеазаръ, студентъ, Глуховъ, Черниговск. губ., Цюрихъ, Zürich, Hinterbergstrasse 47.

Іольшина Екатерина Павловна съ братомъ, Лозанна, Point de Vue.

Каминская Сара Моисеевна, Екатеринославъ, Цюрихъ, Landolfstrasse 8.

Каминскій Илья, сынъ купца, Екатеринославъ, Цюрихъ.

Катценеленбейнъ Лейба, студентъ, Витебскъ, Цюрихъ, Culmannstrasse 53.

Катценеленбогенъ Софія съ дочерью, Люцернъ, Simpacherstrasse 9.

Катцовичъ Мовша, студентъ, Кіевъ, Цюрихъ, Plattenstrasse 48.

Кауцель Ф. Ж., Цюрихъ, Glattbachstrasse.

Конъ Максъ съ семьей, Варшава, Люцернъ, Hotel Cecil.

Корецкій Николай, Петербургъ, Лугано, Hôtel Bristol.

Красенсканта Лидія, Лозанна, avenue des Cerisiers.

Ладыгина Клавдія, учит., Люцернъ, Hôtel Schluessel.

Ламкертъ Анна Борисовна съ дѣтьми, Люцернъ, pension Luter.

Ловицкій Германъ, артистъ съ женой, Гліонъ, Вех.

Лобанова-Ростовская кн. Надежда, Montreux, Hôtel Beau rivage.

Манкинъ Афроимъ, студентъ, Черниговъ, Цюрихъ, Freiestrasse 2.

Меликъ-Ашиджаловъ Григорій, Женева, Bernard, Dussaux.

Молдавскій Владиміръ Сергѣевичъ, инженеръ, Москва, Цюрихъ, Turnerstrasse 18.

Платеръ-Бибергъ гр. Андрей, Fribourg, Hôtel Terminus.

Ралль Елизавета, Петербургъ, проситъ прислать денегъ. Женева, rue St. Legers.

Ратгаузъ Евгеній, студентъ, Либава, Цюрихъ, Plattenstrasse 46.

Степановъ Павелъ Петровичъ, Осколъ, Курск. губ., Цюрихъ, Ekkehardstrasse 18.

Таилова Елена Семеновна, Петербургъ, Лозанна, Signal.

Хейфецъ Абрамъ и Илья, Москва, Цюрихъ, Winkelrid 13.


— 147 —

Цетлина Екатерина Эмануиловна, жена доктора, Лозанна Place Chauderemie 23. .■;! у -

Шамшу (Шамшевъ) Яковъ, докторъ, Ковно, Цюрихъ, Clausinstrasse 4.

Шапиро Израиль, Москва, Chailly villa Broglio.

Шатрова Ж., Лозанна, avenue de Rumine 53.

Шпильбергъ Абрамъ, студентъ, Бессарабія, Цюрихъ, Bergstrasse 19.

Телеграмма 16 Августа.

Арлишевичъ Іосифъ, Фрибургъ, Отель Ромъ.

Антошевская Бронислава, Мотре, Hôtel des Bains.

Авенаріусъ г-жа, Женева, Chemin Miremont 25.

Аершухъ Сара, Berne, Optingenstrasse 14.

Бонньпо Екатерина писательница, Кіевъ (Bongue), Pension beau Site.

Буткевичъ Евгеній, членъ Калужскаго окр. суда, Montre, отель Постъ.

Биргеръ Исаакъ Юделевъ, Екатеринополь, Petits Maison Oliviero.

Виккиндъ Наталія, Калишъ, Berne, pension Bois Fleury.

Вашовская Гедвига, Петербургъ, Террите.

Васильева Зиновія, Zurich, Zaehringerstrasse 51.

Гурвичъ Ида съ дочерью выѣхала въ Россію.

Губская Александра, Champex, Hôtel du Glacier.

Гростернъ Ѳаддей, Захсельнъ, Вилла Фелзенгеймъ.

Гробинская Марія-Стефанія Адамовна, Фрибургъ, Отель Ромъ.

Гиммельштейнъ Сарра, Weggis, pension Friedheim.

Гешвендъ Дагмара, Петербургъ, тотъ же адресъ.

Гардонъ Ефроимъ, Zürich, Rigistrasse 34.

Доморатскій Юлій, изъ Одессы, выѣхалъ въ Россію.

Дунаевская Поля Самойловна, Полтава, Женева, Медицинская Школа.

Далшевская Марія, Лозанна, пансіонъ Мармье.

Дайчманъ Исаакъ, Zürich, Suliastrasse 3.

Даревскій Михаилъ, Zürich, Claudiustrasse 46.

Дикайскій Ш., Zürich, Loewenstrasse 65.

Драйманъ Гершъ проситъ денегъ, Zürich, Badenstrasse 285.

Ермолаева Марія Васильевна, Москва, Lausanne, Chailly Villa Lehman.

Эйзенбергъ Марія, Lausanne, Chailly La Condrette.

Эттингеръ Мендель, Zürich, Plattenstrasse 50.

Жеромонсо Вѣра, профессоръ Николаевскаго института, Петербургъ, Zürich, Zaehringstrasse 51.

Желакина Юлія, Berne, Sennerweg 3.

Зелешинъ Владиміръ, докторъ изъ Москвы, выѣхалъ въ Россію.

Златовичъ Эмилій, Лозанна, отель Розамонтъ.


— 148 —

Зубокъ (Цубокъ) Сара, Zürich, Ladoltstrasse 8.

Ильницкая Нина и Евгенія, Оренбургъ, Лозанна, Солитюдь 11.

Ивановская І., Фрибургъ, Отель Ромъ.

Кондонъ Генрихъ, Morges, Hôtel Montblanc.

Куламаръ Анатолій съ женой, Давосъ, Интернаціоналъ Санаторіумъ.

Каданеръ изъ Полтавы, Краттингенъ, Гастгаузъ Бэренъ.

Капланскій Израиль Мееръ, Бѣлостокъ, С.-Галленъ, Вадіанштрассе 42.

Карповичъ Антоній, Chatel, St. Denis Frebourg.

Катцнельсонъ Веніаминъ, Базель, Метцерштрассе 17.

Козленко Лидія, Люблинъ, Беатенбергъ, Вилла Фонтана.

Колиссъ, Герсау.

Корсунская Александра, Уши, Савой Отель.

Конпріевичъ Валентинъ Васильевичъ, преподаватель гимназіи въ Симферополѣ, Женева, постъ-рестантъ.

Каштановъ Сергѣй съ женой изъ Москвы, выѣхали въ Россію.

Карашъ-Баратова Хая и Сара выѣхали въ Россію.

Кауфманъ Давидъ, Berne, Pension Sonnenberg.

Краевская Ольга, Петербургъ, Berne, Hôtel Mon Bijou.

Лапидонсъ Тилія, Елисавета, Марія, Бѣлостокъ, Berne, Waldheimstrasse 78.

Логинова Антонина, Baugy Clarens, Hôtel Beau-Site.

Лозанскіе Самуилъ и Исаакъ, Berne, Kapellenstrasse 12.

Мажонъ (Majon) гувернантка, выѣхала въ Россію.

Маркузе (Маркусъ) Германъ, Бернъ, Gesellschaftstrasse 18.

Мартинсонъ-Шапиро Генріетта, Hilterfingen villa Waldheim.

Моцнаимъ Исаакъ, Цюрихъ, Vogelsangstrasse 27.

Назаровъ съ женой выѣхали въ Россію.

Новосельскій Эдуардъ, Фрибургъ, hôtel Rome.

Одановъ Борисъ, Монтре, Ermitage.

Патканова Елизавета, стенографистка, Петербургъ, выѣхала въ Россію.

Пенскій адвокатъ съ женой, Харьковъ, выѣхали въ Россію.

Петровы Иванъ и Клавдій выѣхали въ Россію.

Поліевктова Наталія и Госсудана, Женева, Boulevard Philosophes 9.

Перельманъ Ревекка, Рязань, Davos, pension Ruhelen.

Петронговская Гедвига, La Jomballez sur le Sepey.

Пастермаджіанъ Марія, жена врача, Женева, rue Bergalogne 6.

Пеатровская Татьяна, Бернъ, pension Sonnenberg.

Персицъ Елена, Бернъ, Gesellschaftsstrasse 19.

Рудаевъ Моисей, Цюрихъ, Landoldstrasse 12.

Расовская Вѣра Моисеевна, Женева, Germain Wenel 9.

Райгронскій Яковъ, Бернъ, Hochbuehlweg 7.


— 149 —

Рундштейнъ Дора, Варшава, Цюрихъ, Scheucherstrasse 81.

Рапопортъ Фел., Zürich, Universitätstrasse 8.

Райхинштейнъ Роза, Давидъ, Цецилія, Цюрихъ, Zelweg 46.

Розенбергъ Израиль, Бернъ, Wabernstrasse 6.

Райскій Давидъ, Гомель, Бернъ, Seidenwegstrasse 2.

Раевская Ольга, Цюрихъ, Keltenstrasse 48.

Стадильская (Стадзильская) Александра, дочь сенатора, Петербургъ, выѣхала въ Россію.

Соколовская Валентина, вдова генерала, Интерлакенъ, Savoy hotel.

Сергѣева Елена, Петербургъ, Montreux, hôtel Grammont.

Самониловичъ Саулъ, Rorschach Burg 2.

Самойловъ съ семьей выѣхалъ въ Россію.

Тидеманъ Вильгельмъ съ семьей, д-ръ изъ Риги, выѣхалъ въ Россію.

Татарская Вѣра, Beaugy, pension la Violette.

Трифонсъ Ева, Chateau d’Oex, villa Pankhauser.

Устрицевъ Борисъ, Москва, Бернъ, Jennerweg 8.

Уманскій (Н. Онманскій) Иванъ съ женой, капитанъ изъ Москвы, выѣхалъ изъ Берна въ Россію.

Фридлендеръ Елисавета, Цюрихъ, hôtel Beatenhof.

Фридманъ Цецилія, Цюрихъ, Universitätstrasse 8.

Фейгина Розалія, Бернъ, Schanzeneckstrasse 9.

Фейгельманъ, Кишиневъ, Бернъ, Sanatorium Victoria, выѣхалъ въ Россію.

Френкель Анастасія, Leysin villa Rosemont.

Штраухъ Марія Елисавета, Цюрихъ, Zaehringerstrasse 51.

Шмидтъ Эдита, Лозанна, avenue Druey 17.

Шейнфинкель Евгенія, Лозанна, avenue Juste Olivier.

Шапиро Сесилія, Riedweg, pension Bois Fleury.

(Свѣдѣнія, полученныя отъ М-ва Hap. Просв. 17 авг.).

Андреева Евгенія, изъ Петербурга (15-е Мужское приходское училище), Женева.

Арефьева Валентина, изъ Николаева, Женева.

Бѣлоусова Вѣра, изъ Павловскаго посада Московской губерніи, Женева.

Бѣлоусовъ Владиміръ, изъ Ярославля, Женева.

Блодовъ Михаилъ, Женева.

Вихрова Инна изъ Бирска, Женева.

Голицинъ князь Сергѣй находится въ настоящее время въ Цюрихѣ Grand Hôtel Dolder, въ скоромъ времени переѣзжаетъ въ Ouchy Beaurivage.

Голованова Марія, изъ Аткарска, Женева.

Дарданская Ираида, изъ Чимкента, Женева.

Добромыслова Ольга, изъ Сормова (церковная школа), Женева.

До Эльза, изъ гимназіи Беатеръ въ Ригѣ, Женева.

Ермолаева Екатерина, изъ Новочеркасска, Женева.


— 150 —

Захарова Лидія, изъ Кишинева, Женева.

Костарева Марія, изъ Краснинска, Женева.

Кругеймъ Марія, изъ Нижнетагильска, Женева.

Лавриновичъ Ольга, изъ Эривани, Женева.

Ларіонова Валентина, изъ Владикавказа, Женева.

Орнатская Александра изъ Костромы, Женева.

Петрова Варвара, изъ Мелитополя, Женева.

Платоновъ Александръ, изъ Петербурга. (нач. Спасско-Казанской церковной школы), Женева.

Полоновская Воннасакина Кейла, изъ Ревеля (дѣтскій садъ), Женева.

Трофимова Юлія, изъ Нижне-Тагильска, Женева.

Улофинити, Клеопатра Христофоровна, изъ Кишинева, Женева.

Усаневичъ Зинаида, изъ 20-го Одесскаго начальнаго училища, Женева.

Усаневичъ Юлія, изъ гимназіи Видинской въ Одессѣ, Женева.

Федорова Нина, изъ Оренбурга, Женева.

Фогель Алиса, изъ Петербурга (лютеранское училище въ Петербургѣ), Женева.

Халкинова Ольга, изъ Троицка, Оренбургской губ., Женева.

Чепелева Ольга, изъ Казатина, Женева.

Ширяевъ, изъ Бирска, Женева.

Шкляева Гилярія, изъ Кобелякъ, Женева.

Телеграмма отъ 18 Августа.

Бахтіаровъ Владиміръ Яковлевичъ, сенаторъ, Цюрихъ, hôtel National.

Борокъ Зулдель Файбушъ, Ковно, Цюрихъ, Universitätstrasse 51.

Гринбергъ Генрихъ, Герцъ, Лодзь, Цюрихъ Kreulstrasse 5.

Голынскій Иванъ, Davos, Sanatorium Schatzalp. Проситъ прислать 4.000 франковъ. Стефанъ Голынскій, Взаимн. Кредитъ, Могилевъ н/Днѣпрѣ.

Егорова Марія Ивановна съ семьей, Москва, Цюрихъ, Universitätstrasse 26.

Крассіукъ Хаимъ Мошковъ, Бессарабія, Цюрихъ, Ottikerstrasse 31.

Кретцеръ Елена, Рига, Цюрихъ, Zaehringerstrasse 10.

Кригсгаберъ Анна, Цюрихъ, Ekchardstr. 22.

Крицманъ Левъ Нуссимовъ, Одесса, Цюрихъ, Landolstrasse 8.

Колонтаева Вѣра Владиміровна, артистка, Нахичевань. Проситъ денегъ, Цюрихъ, Universitätstrasse 77.

Кульшеръ Іосифъ Михайловичъ съ семьей, Петербургъ, Цюрихъ, Anachstrasse pension Sternwart.

Лобковскій Вольфъ, Рубиновичъ, Витебскъ, Цюрихъ, Julmannstrasse 26.


— 151 —

Лаурье Софія (Лорье) дочь купца, Москва, Цюрихъ, Kettenstrasse 48.

Маріашъ Яковъ, Херсонъ, Цюрихъ, Universitätstrasse 48.

Мерингъ Вася, Цюрихъ, Klingenstrasse 34.

Посніакъ (Посшакъ) Іоахимъ, врачъ, Минскъ, Цюрихъ, Ottikerstrasse 31.

Склярикъ Мордка, Цюрихъ, Ruthschstrasse.

Соколовскій Хаимъ, Николаевъ, Цюрихъ, Schinderstrasse 7.

Спростъ Фридрихъ съ женой, Рига, Цюрихъ, Universitätstrasse 26.

Тимофѣева Татьяна Александровна, дочь врача, Петербургъ, Цюрихъ Polderstrasse 98.

Харазова Марія жена врача, Москва, Цюрихъ, Ackehardstrasse 22.

Цисханурьевскій Л., Davos Sanatorium Schatzalp проситъ прислать для Голинскаго 4.000 франковъ. Коммерч. банкъ, Варшава.

Чудновскій Григорій, студентъ, Екатеринославъ, Цюрихъ.

Шадковскій Александръ, Варшава, Цюрихъ, Hochfabstrasse 7.

Ямпольская Ольга Степановна, Херсонъ, Цюрихъ, Glodlachstrasse 45.

Телеграмма отъ 18 августа.

Антошевская Бронислава Болеславовна съ семействомъ изъ Харькова, Montreux, Hôtel des Bains.

Арнштейнъ Маркъ, врачъ, изъ Люблина, Chateau d’Oex, Chalet Petit.

Аріансонъ Генахъ, студентъ изъ Вильны, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 10.

Аронсонъ Юрій, Москва, Chur.

Аджемова Марія Сергѣевна, Weissenburg Bad Kurhaus.

Арсеновъ Акимъ Лейбовъ изъ Риги, Davos, Russisches Sanatorium.

Балясная Любовь Константиновна дочь камергера, изъ Москвы, Женева, Rue de l’Université 5.

Бенсонъ Вѣра Константиновна, Rigi Kaltbad.

Брилліантъ Григорій, Лозанна, Place Sevigné.

Брудницкая Марія Эдуардовна, жена нотаріуса съ дочерью, изъ Плоцка, Лозанна, Avenue de Cour 5.

Борнгаузеръ Алиса, изъ Варшавы, Цюрихъ, Hegibachstrasse 15.

Брегманъ Александръ Исааковичъ, изъ Кіева, Цюрихъ, Universitätstrasse 11.

Брій Елизавета Вульфовна, изъ Кіева, Цюрихъ, Belleriverstrasse 7.

Бутакова Ольга Николаевна, урожденная Казнакова, жена адмирала, Leysin, Lesfernes Clinique du Dr. Rollier.


— 152 —

Бассъ Роза Моисеевна, Петроградъ, Chateau d’Oex villa Pankhauser.

Блохъ Песіа, Лейзинъ, clinique Rollier.

Богопольскій Яковъ, Женева, rue Aubepine 3.

Бондарина Вѣра Андреевна, учительница изъ Таганрога, Hergiswl, Hôtel Brunig.

Бухгеймъ Владиміръ, изъ Москвы, Бернъ, Pension Beau Site.

Биль Лина, изъ Симбирска, Vilars Boudevilliers.

Бронштейнъ Леонъ Давидовичъ съ семьей, изъ Херсона, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 64.

Боренштейнъ Пинхасъ Срулевъ, изъ Варшавы, Цюрихъ, Fliederstrasse 11.

Богрова Валентина жена доктора, Leysin, Chalet Muguet.

Бентковскій Адамъ съ дочерью пріѣхали изъ Мюнхена Rorschach. Hôtel Anker.

Блиндерманъ Августъ, Лозанна, pension Liliana.

Барласъ Беръ и Морха съ дѣтьми изъ Брестъ-Литовска просятъ немедленно прислать денегъ Лозанна Villa Grand Mont.

Варшавская Ева, изъ Варшавы, Лозанна, Hôtel Windsor.

Врангель баронъ Фердинандъ, Ascona Ficino.

Владиславъ ксендзъ съ женой, Lucerne, Hôtel des Balances.

Варго Елена Яковлевна, изъ Петрограда, Цюрихъ, Universitätsstrasse 26, проситъ прислать денегъ.

Вейнбергъ Максъ Ароновичъ, изъ Лодзи, Цюрихъ, Bolleystrasse 22.

Вербицкій Лейба, изъ Елизаветграда, Цюрихъ, Lousenstrasse 5.

Вальтеръ Рене докторъ, Neuchatel Bellevaux.

Винаверъ Генрихъ изъ Варшавы, Люцернъ, Winkelriederstrasse 14.

Выгодскій Лазарь съ семьей, изъ Петрограда, Бернъ Schanzeneckstrasse 19.

Воскресенская Евгенія, Давосъ, Sanatorium Danegger.

Гендлеръ Анна, Neuchatel, Louis Favre 3.

Гринбергъ Этія, Подольской губ., Genève, rue Lombard.

Гольбергъ Анна, Петроградъ, Zürich, Landolfstrasse 8.

Грюнеръ Карлъ, Женева, Hôtel des Alpes.

Гуревичъ Екатерина, Лодзь, Бернъ, Schwarztorstrasse.

Гуревичъ Софія Лазаревна, Варшава, Бернъ, Dalmaziweg 60.

Гуревичъ Ефимъ Mopдуховичъ, д-ръ, Цюрихъ, Gulmannstrasse 20.

Гланцъ Давидъ Аароновичъ, Херсонъ, Цюрихъ, Turnerstrasse 30.

Гордонъ Абрамъ Еліашъ, Варшава, Davos, pension Stella.

Гринбергъ Хана, Лозанна, pension Rosement, Avenue Tisrot.

Гринбергъ Софія Зиновьевна, Ростовъ на/Д., Бернъ, Gurtenbuehl Chalet Pawlotzky.

Горобцова Татьяна, Женева, Carrouge.


— 153 —

Городенская Гида Моисеевна съ семьей, Минскъ, Ermatingen Hôtel. Bahnhof.

Гоша Марія Густавовна, Харьковъ, Neuchatel, Faubourg Hopital 12.

Гальберштадтъ Берта, Vitznau, Park Hôtel.

Галковъ Василій Григорьевичъ съ женой, Женева, rue Bernard Dussault I.

Гейне Алексѣй Николаевичъ, ст. сов. изъ Петрограда, St. Moritz Hôtel Steffani.

Генкенъ Анна Александровна, Лозанна, Avenue des Alpes, pension Perringaquet.

Гунделешъ Федоръ, Цюрихъ, Universitaetsstrasse 47.

Григлихъ Владиславъ, Лодзь, St. Gall Gotthelfstr. 12.

Добровъ Петръ Алексѣевичъ съ женой студентъ, Москва, Цюрихъ, Bolleystr.

Димо Раиса Егоровна, Женева, Hôtel Paix.

Егорова Екатерина, Les Avants, villa Catherine.

Ереминъ Михаилъ, St. Moritz, poste restante.

Эбельманъ Симонъ Вольфъ, Chaux de fonds, rue Baniel 39.

Эмили (Emilie), Саратовъ, проситъ выслать денегъ, Женева, rue des Etudes 5.

Зліашевъ Моисей Закиндовичъ, Цюрихъ, Schmelz bergerstr. 22.

Зіолковичъ Елена, Кіевъ, Баденъ, Suisse, Hôtel Schweizerhof.

Залевская Софія, Варшава, Lucerne, Hôtel des Balances.

Златкинъ Мендель, Ростовъ н/Д., Boulevard des Philosophes.

Замашина Берта, Москва . . . . . . . . Zurich, Universitätsstrasse 14.

Кравченко Вѣра, Астрахань, Лозанна, rue Caroline 5.

Котцъ Илья, Лозанна, Clinique Bonjour Delonne.

Котіаръ Ефимъ, Елизаветградъ, Zürich, Plattenstrasse 31.

Колодкина Хана, Цюрихъ, Turnerstrasse 3.

Крашевниковъ (Крашемниковъ) Илья Сергѣевичъ, Петроградъ, Вех, Hôtel Crochet.

Кричевскій Яковъ съ женой, Каменка, Кіевъ, Женева, 16 rue Ferone.

Крижижановскій Іосифъ проситъ выслать денегъ, Люцернъ, pension Beau Kegard.

Коренблаттъ Израилъ Гершовъ, Кишиневъ, Oerlikon Cubelstr. 30.

Кеворковъ Абель, Davos, sanatorium Philippy.

Клементьева (Клемменева) Нина, Женева, pension Vienne.

Кине (Кинъ) Георгій, Иркутскъ, Бернъ, Ringstrasse 5.

Кринблаттъ Ицко, Ковно, Бернъ, Seidenweg 8.

Кирѣева Вѣра Львовна изъ Москвы, Цюрихъ,.............Bolleystr. 16.


— 154 —

Кордянская Евгенія, Цюрихъ . . . Zeltweg 27.

Курмановичъ М., жена члена Тифлисскаго суда, Женева, rue de la Plaine 3.

Куржниръ Борисъ Абрамовичъ, Самара, Цюрихъ, Huttenstr. 58.

Ловкова Ольга Константиновна съ дочерью, проситъ немедленно прислать денегъ, Leysin, Sanatorium Mont Blanc.

Лухмановъ Павелъ Николаевичъ, адвокатъ изъ Москвы, Лозанна, Signal Simple Site.

Лашкевичъ Елизавета, Ялта, Neuchatel, Louis Favre 3.

Липманъ Вольфъ. Neuchatel, Faubourg du Lac 21.

Лобанова Надежда Михайловна, Самара, Montreux, hotel Beau-Rivage.

Левъ Хаимъ Лейзеровичъ, Цюрихъ, Landolstrasse 8.

Лебедева Вѣра Владиміровна, дочь генерала, Москва, Цюрихъ, Universitätsstrasse 14.

Леманъ Конрадъ Эмиліевичъ, докторъ съ семьей, Цюрихъ, hôtel Sonnenberg.

Липшицъ Мовша, Гродно, Бернъ, Seidenweg 2.

Леонтовичъ Александръ Константиновичъ съ женой, Баку, Цюрихъ, Hôtel Lac.

Литягина Викторія Алексѣевна, Харьковъ, Лозанна, Hôtel Continental.

Молдованъ (Eant Moldowan) Надежда Ивановна, дочь Стат. Сов., Женева, Boulevard Favon 23.

Монкевичъ Марія съ семьей, Winterthur Fachpisbrunnen, Strasse 33.

Маловская Софія, Люцернъ, Hôtel des Balances.

Маргуліэсъ Юліанъ, Варшава, Лозанна, Hôtel Windsor.

Маргуліэсъ Бронислава, Лозанна, avenue Cour 5.

Маркова Евгенія Николаевна, Саратовъ, Territet Hôtel Mont-fleuri.

Мѣсецъ (Miessiez) Симонъ Илларіоновичъ, студентъ, Кіевъ, Цюрихъ, Gladbachstrasse 32.

Мищенская Бронислава, Варшава, Цюрихъ, Leonhardstrasse 11.

Моргенштернъ Софія Матвѣевна, Москва, Цюрихъ, Plattenstrasse 19.

Моховъ Иванъ Григорьевичъ, Симбирскъ, Цюрихъ, Gulmannstrasse 28.

Мартинсонъ Мартинъ Хайловичъ, Рига, Hilterfingen villa Waldheim.

Махлинъ Клара, Смоленскъ, Бернъ, villa Frey.

Малкина Фрида Сиршовна, Двинскъ, Davos pension Bernhard.

Марьинъ Константинъ, Цюрихъ, Turenhoefenstrasse 10.

Мельвиль Валя (Ѵаlіе), Либава, Цюрихъ, Olgastrasse 2.

Монозова (Monoszow) Анна, Montreux, hôtel Beau Rivage.


— 155 —

Мельконова-Есекова Рипсимія, les Avants villa Catherine.

Николаева Елена Николаевна, Лозанна, villa Coteau Fleuri.

Новородскій Петръ, д-ръ, Ростовъ-на-Дону, Лозанна, avenue d’Echallens.

Ногаева Анна жена полковника, Петроградъ, Salvan, pension Belair.

Нейбертъ (Neubert) Хильда, изъ Риги, Лозанна, Rue Jumeles 1.

Опеховичъ Берта и Вероника, Chally, Villa Bioglio.

Оржехъ Монсъ Мошковъ, студентъ изъ Варшавы, Clarens, Les Tilleures.

Овстровская Марія, Женева, Clinique de Florissant.

Патцевичъ Надежда, Женева, Boulevard du pont d’Arve 7.

Пилларъ фонъ Пильхау, баронесса Ольга, рожд. Шталь съ дочерью, Tour de Peilitz Villa Violette.

Пиндойлусъ Георгій, Neuchatel Avenue 15 mars.

Пирумова Марія Герасимовна съ дочерью, изъ Тифлиса.

Лозанна, Avenue Rumine 58, проситъ выслать денегъ.

Планскій Павелъ, Linthal hôtel Post.

Поребская Марія, Leysin, villa Primevère.

Пекель Лазарь, Zurich Bolleystrasse 30.

Полишукъ Симонъ, студентъ изъ Симферополя, Цюрихъ, Universitätstrasse 51.

Палашковская Екатерина съ дочерью изъ Петрограда, Лозанна, hôtel des Alpes.

Попова Елисавета Васильевна съ дочерью, жена ветеринарнаго врача изъ Самары, Chateau d’Oex villa Florissant.

Пельцеръ Максъ Эдуардовичъ, Цюрихъ, Susenbergstrasse 153.

Порцель Варвара Петровна, Лозанна, Avenue Leman 4.

Полякова Надежда, Chexbres village.

Рекке фонъ деръ, баронесса Ирина. Ст. Морицъ, Pension Корр.

Регульская Марія изъ Варшавы, Baden Suisse hôtel Schweizerhof.

Рихардтъ Максъ Николаевичъ, Локарно, Orselina maison Siebenmann.

Романусъ Исаакъ, Варшава, Winterthur Ruehlbergstrasse 59.

Рудманъ Марія, Davos, hôtel Aeichof.

Рабиновичъ Хакель изъ Могилева, Цюрихъ, Scholeinstrasse 7.

Речинская Елена изъ Харькова, Цюрихъ, Storchengasse 21.

Рошковская-Контровичъ Фрейда изъ Елисаветграда, Цюрихъ Ekkerhardstrasse 19.

Ринко Хаимъ Абелевъ изъ Гродно, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Рабиновичъ Хацкель, Могилевъ, Подольской губ., Цюрихъ, Schoenleinstrasse 7.

Ралль Фанни, студентка, Женева, boulevard pont Ariol.

Сарновъ Бершъ, изъ Кіева, Давосъ, pension Berenhard.

Соловьева Вѣра Васильевна изъ Костромы, Цюрихъ, Gulmannstrasse.


— 156 —

Соболь Ефимъ, студентъ изъ Гродно, Цюрихъ, Riedtlestrasse 7.

Сушинъ Николай Ивановичъ изъ Полтавы, Цюрихъ, Plattenstrasse 12.

Скамокъ Кузьма Яковлевичъ, Lausanne, Villa Ursule.

Стацъ Александръ Николаевичъ, адвокатъ, Черниговъ, съ семействомъ, Lausanne, Square Georgette 3.

Тименъ Иванъ съ женой, Женева, Petit Lancy Villa Paquerette.

Трускеръ Ефраимъ, изъ Варшавы, Женева, rue Chaponnière 5.

Тютрюмовъ П. Н. изъ Томска, Лозанна, Avenue France 18.

Твердохлѣбовъ Михаилъ Петровичъ, Zürich, Bolleystrasse 32.

Триллингъ Клара съ дочерью, Lucerne, Hôtel Beau-Rivage.

Уризіонъ Іосифъ Яковлевичъ, Москва, Berne Hôtel Gothard.

Уриссонъ Геншель Самуиловичъ, изъ Лодзи, Zurich, Bolleystrasse 43.

Уриссонъ Влума, Montreux, Hôtel Beau-Rivage.

Ульманъ Аронъ, Цюрихъ, Centralstrasse 138.

Уриссонъ Моисей Абрамовичъ, Петроградъ, Schuls Hôtel Krone.

Фринкова Анна, Ascona, Hôtel Vegetarienne.

Фридманъ Мечиславъ, Chateau d’oex, Chalet Petit.

Фикъ Ольга Львовна, Москва, Vevey, Rue Midi 27.

Фейерабендъ Гансъ Карловичъ, Davos, Sanatorium Beau Site.

Филлеръ Фишель студентъ, Genève, Маіl 13.

Фишманъ Абрамъ студентъ, Кіевъ, Basel.

Хургина Б. Ю. жена инженера, изъ Кіева, Zürich, Bolleystrasse 45.

Хайкина Лея Циковна, изъ Харькова, Zürich, Turnerstrasse 3.

Христіансенъ Ида Максимовна, Lenk, Chatel Jaggi.

Ципоркиссъ Я., изъ Кіева, Züriche, Zürichbergstrasse 14.

Циммерманъ Эмилія, Лодзь, Berne, Monbijoustrasse 16.

Цванъ Валентинъ, изъ Варшавы, Genève, rue de Chantepoulet.

Черноборовъ E., Архангельскъ, Zürich Clausinstrasse 31.

Штегманъ Анна, Chailly Villa Rose France.

Шаверновскій Евгеній Николаевичъ лейтенантъ, Leysin Villa Blanche.

Шварцъ Сигизмундъ Павловичъ, Варшава, Genève, rue Prevost Martin.

Шенбергъ Дмитрій Акимовичъ, Zürich, Universitätsstrasse 14.

Шульманъ Альбертъ, Харьковъ, Zürich, Weinbergstrasse 22.

Шохоръ Германъ (Шошоръ), Berne, Effingerstrasse 6.

Шиманскій Казиміръ Константиновичъ, инженеръ, Варшава, Berne Laenggastr. 97.

Шклярева Иларія Павловна, изъ Полтавы, Женева, Avenue Servette pension Zahler.


— 157 —

Шидловскій Шмуль Гершликовичъ, изъ Лодзи, Aarau.

Шальская Елена Францевна, Кіевъ, Lausanne Poste Restante.

Шутая Роза (Schoutaia), Lausanne Villa Servigne.

Шульцъ Наталія Марицовна дочь Дѣйств. Ст. Сов., Lausanne Hôtel Continental.

Шленштейнъ Ельфрида, Lucerne, pension Richwout.

Яссъ Марія, Chexbres, Hôtel Cecil.

Яковская Марія Александровна съ дочерью, изъ Варшавы, Wilgeswild.


— 158 —

Швеція.

Телеграмма 31 Іюля.

30 Іюля прибыла въ Мальме черезъ Треллеборгъ многочисленная партія русскихъ изъ Цоппота и Кольберга. Въ Копенгагенѣ пріѣзжихъ изъ этихъ городовъ до сихъ поръ не было.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ.
Списокъ русскихъ подданныхъ, застигнутыхъ войною за границей.
Выпускъ II (съ 20 Августа по 4 Сентября 1914 года).

Австро-Венгрія Англія Бельгія Германія Греція Данія Италія Нидерланды Норвегія Румынія Сербія Турція Франція Швейцарія

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія В. Ѳ. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ.

1914.


— 1 —

Австро-Венгрія.

Согласно телеграммѣ отъ 22 Августа, г-жа Хоментовская съ семьей находится въ Краковѣ, Hôtel Français, здорова, благодаритъ за телеграмму, нуждается въ деньгахъ.

По телеграммѣ отъ 22 Августа находятся въ Карлсбадѣ и задержаны властями:

Бончковскій, помѣщикъ изъ Кіева.

Гиллерсонъ, адвокатъ изъ Петрограда.

Зоруцкій, помѣщикъ изъ Бессарабіи.

Качкачъ, губернскій секретарь.

Ковалевскій Максимъ Максимовичъ, Членъ Государственнаго Совѣта.

Кондратенко.

Малевинскій, помѣщикъ.

Марконсонъ, надворный совѣтникъ изъ Петрограда.

Молоствовъ, Петроградъ.

Нивикъ, купецъ.

Семейкинъ Александръ, адвокатъ изъ Саратова.

Шибаевъ, Бакинскій нефтепромышленникъ.

Яковенко.

Свѣдѣнія отъ 23-го Августа.

Бродская съ дѣтьми, Marienbad.

Гольдринъ Р., Marienbad.

Гофманъ, Marienbad.

По телеграммѣ отъ 25 Августа выѣхали изъ Карлсбада.

Вальдбергъ.

Ванеймъ Хайя.

Вапгофъ.

Варксъ.

Варшавскій Юліусъ.

Веберъ Максъ.

Вейденбаумъ Самуилъ.

Вейнбергъ Гиршъ.

Венгерова г-жа.

Верблюнеръ Ида.


— 2 —

Волкъ Симонъ.

Кайзерманъ Григорій.

Каміонко Олимпіада.

Карпинскій Франсуа.

Качуринъ Ешнеръ.

Квартъ Сара.

Керсновская Люція.

Кириковъ Константинъ.

Колениченко Севастьянъ.

Колесовъ Константинъ.

Крейцеръ Андрей.

Крюковъ Григорій съ женой.

Согласно телеграммѣ Испанскаго посла въ Вѣнѣ отъ 25 Августа, почти всѣ русскіе, находившіеся въ Чешскихъ курортахъ, выѣхали въ Румынію, Италію и Швейцарію.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 29 Августа.

Альтшулеръ Сара выѣхала изъ Карлсбада.

Аноликъ неизвѣстно.

Армаулевскій Петръ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Барановская Маріанна проситъ выслать 120 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Бобровскій-Королько проситъ выслать 240 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Вейшенкеръ, въ Карлсбадѣ, здоровъ, въ деньгахъ нужды нѣтъ, на этой недѣлѣ выѣзжаетъ домой.

Вендавская неизвѣстно.

Винкопъ выѣхалъ изъ Франценсбада.

Виноградъ Шоломъ выѣхалъ изъ Bad Ceynhausen.

Вистергофъ Ольга выѣхала изъ Франценсбада.

Водзиновскій проситъ выслать 100 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Горбатовская проситъ 60 рублей выслать чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Гудимъ-Левковичъ Вѣра, урожд. княгиня Трубецкая, Маріенбадъ Hôtel Royal, здорова, бѣдствуетъ безъ денегъ, проситъ выслать 5.000 кронъ.

Демитцъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Дессау выѣхалъ изъ Карлсбада.

Добринова выѣхала изъ Карлсбада.

Драскинъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Елкина Либа, Ефронъ, Груня, Фанни, Лея уѣхали изъ Карлсбада.

Эпштейнъ Давидъ, Brunn Neutorgasse 5 Franick, здоровъ, проситъ выслать 100 рублей.

Зоммерфельдтъ Стефанія выѣхала изъ Карлсбада.


— 3 —

Зупаевская проситъ выслать 60 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Каббе здорова, Карлсбадъ, Американское Посольство.

Кауфманнъ Аполло, Маріенбадъ, здоровъ, безъ нужды въ деньгахъ, безпокоится о здоровьѣ жены.

Кремеръ Дора выѣхала изъ Карлсбада.

Кондратьева, Карлсбадъ, Parkstrasse Belle Alliance, здорова, нуждается въ деньгахъ.

Конторова, Карлсбадъ, денегъ не нужно, здорова.

Лакъ Акимъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Лурикъ Пульхерія выѣхала изъ Карлсбада.

Жалевинская здорова, нуждается въ деньгахъ, послала письмо. Bad Borszeck.

Міановскій проситъ выслать 300 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Молоствовъ Модестъ, Карлсбадъ, Отель Капъ.

Нарбуттъ здоровы, просятъ выслать 3.000 кронъ. Ungarn Teplitz Kalkstrasse.

Непомнящій Элій выѣхалъ изъ Карлсбада.

Ниренштейнъ Михаилъ съ семьей выѣхалъ изъ Франценсбада.

Нойцынова Людмила, Карлсбадъ, здорова, 3000 кронъ получила, проситъ выслать еще 7000 по адресу: Карлсбадъ Hôtel Pupp.

Папе Роза выѣхала изъ Карлсбада.

Певзнеръ Гитля выѣхала изъ Карлсбада.

Пенковская проситъ выслать 60 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Плаутина, Карлсбадъ, Американское Консульство, здорова.

Плаутина Варвара выѣхала изъ Карлсбада.

Подгайскій Людвигъ выѣхалъ изъ Фельдеса въ Венецію, Отель Бауеръ.

Поляковъ Михаилъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Портная Берта выѣхала изъ Карлсбада.

Рафаловичъ Хаимъ выѣхалъ изъ Poestyen.

Сабаевъ Песя съ женой выѣхали изъ Карлсбада.

Савинъ Лейба выѣхала изъ Карлсбада.

Сагалова Лидія выѣхала изъ Карлсбада.

Саркиссіанъ Елизавета выѣхала изъ Карлсбада.

Свертлова выѣхала 15 Августа въ Вѣну.

Симонъ Карлъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Склевицкая Евгенія выѣхала изъ Карлсбада.

Смирнова Вѣра съ дочерью выѣхала изъ Карлсбада.

Соколова выѣхала изъ Карлсбада.

Соловейчикъ Хаимъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Ставская, Маріенбадъ, Домъ Мирамаре, здорова, проситъ денегъ.

Субботина Марія, Карлсбадъ, Königs Adler, здорова, проситъ


— 4 —

выслать 1000 кронъ чрезъ Копенгагенъ прямо въ Карлсбадъ.

Судилковская Елена, неизвѣстно.

Сухошская Лидія выѣхала изъ Карлсбада.

Сушицкій Владиміръ, Карлсбадъ.

Тимофеева Зинаида выѣхала изъ Карлсбада.

Топоровскій съ семьей здоровъ, проситъ выслать 1000 кронъ.

Франценсбадъ, Отель Игнацъ Адлеръ.

Троніевскій проситъ выслать 120 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Фадѣева Александра, Тироль, Bosen Europe Sanatorium Hocheppan, здорова, 2 мѣсяца не имѣетъ денегъ.

Файнштейнъ Гута съ дочерью Пессей выѣхали изъ Карлсбада.

Фенжикъ, неизвѣстно.

Финкельштейнъ Ниссонъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Франійскъ Марія выѣхала изъ Франценсбада.

Франкъ Симонъ выѣхалъ изъ Гершинга.

Фроцкій Исаакъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Церо проситъ 60 рублей чрезъ Испанское Посольство въ Вѣну.

Шкловская-Сыркинъ, Карлсбадъ, здорова, деньги получила, чрезъ Копенгагенъ, Haus Rossini Morgenzeile.

Телеграмма отъ 30 Августа.

Выѣхали изъ Франценсбада.

Бавли Сила.

Бережанова Марія Петровна.

Берковичъ Берта.

Биргеръ Хая съ дочерью.

Битенскій Александръ съ женой. Не розысканы.

Боженецъ-Яловецкая Елена.

Бровцина Лидія.

Брунеръ-Хайтъ Ревекка.

Герцлина не розыскана.

Гильдеркорнъ съ женой.

Гинсберъ Ита.

Гиршковичъ Фанни съ 3 дѣтьми.

Гитманъ-Гидина Роза.

Голынская Текла.

Губеръ-Грицъ Лидія.

Гурьянъ Полина, врачъ.

Брудинскіе, Карлсбадъ, благодарятъ за деньги, завтра выѣзжаютъ.

Бруэль Николай и Надежда, Маріенбадколь. Задержаны властями. Маріенбадъ Вестендъ. Здоровы. Благода-


— 5 —

римъ. Денегъ пока довольно. Стараемся получить разрѣшеніе выѣхать въ Швейцарію. Результатъ неизвѣстенъ. Пишите открытки въ Швейцарію, Бернъ, профессору Мишанъ (Mychand).

Бунинъ, Поронинъ, Галиція, Высылайте деньги: Gendarmerie Posten Komando Poronin Galizien.

Бѣлокопытовъ, Шварцтироль. Всѣ здоровы. До Шпайернъ ѣхали свободно, но заграницу выѣхать не можемъ. Квартира и пища въ кредитъ. Schwar Pirkangen bei Brugger.

Вульфсонъ Эгеръ. Задержанъ въ Эгерскихъ казармахъ. Проситъ выслать 100 франковъ.

Гольдбергъ Бетти, Липшицъ и Фрумкина здоровы. Просятъ денегъ. Karlsbad, Jahreszeiten.

Гольдфарбъ, Рашель. Marienbad. Diana. Прошу сообщить роднымъ, что я и отецъ здоровы. Немедленно нужны деньги. Совѣтуйте, не ѣхать ли намъ черезъ Румынію.

Гревеницъ, Теплицъ, здоровъ, проситъ денегъ. Teplitz, Schoenau Windsor.

Израэльсонъ Карлъ, Грацъ. Здоровъ, проситъ выслать немедленно денегъ. Адресъ: Technische Hochschule.

Контровъ, Карлсбадъ. Здоровъ, проситъ денегъ. Не можетъ выѣхать.

Мейлаховскій Михель, Карлсбадъ, Блюхеръ. Здоровъ, проситъ выслать 600 кронъ.

Пеликанъ Инна, Франценсбадъ Stadt Rom. Здорова, проситъ денегъ. Если можно выѣдетъ. Bicutit.

Смирнова Александра, Мендель. Здорова, проситъ денегъ. Mademoiselle Hasi Notre Villa Gudrunhasen Grossensass. Tirol.

Фельдбергъ остался въ Карлсбадѣ, здоровъ, проситъ денегъ. Knollstrasse, Haut Ruerst Taxis.

Австрія. Телеграмма отъ 31-го Августа.

По наведеннымъ справкамъ, слѣдующихъ лицъ не оказалось по указаннымъ адресамъ:

Духманъ Гитель.

Леопасъ Адель.

Ликсо Анна.

Магнеръ Борисъ.

Майданская Софія.

Рапопортъ Сара.

Пленцеки Андрей.

Сосновскій Чеславъ.

Таршисъ Марія.


— 6 —

Свѣдѣнія изъ Австріи по телеграммѣ отъ 31 Августа.

Адабашевъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Александрова Е. не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Аллеловъ выѣхалъ въ Вѣну, I Риммергассе 11.

Андеръ Ента съ дочерью, не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Андеръ не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Амитинъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Ассъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Браунштейнъ Давидъ, Bad. Hall Oberösterreich - Hauptplatz, здоровъ, проситъ прислать, если возможно, 500 рублей въ кронахъ.

Гуревичъ Берта не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Гросманнъ Луиза, Leipzig Waldstrasse 74 — 111, здорова, деньги не нужны, если возможно ѣдемъ домой черезъ Швецію.

Гродске Евгенія, Zakopane pension Warschawianka.

Гомереръ Ганна не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Гайрабетова Анна, здорова, проситъ денегъ, Висбаденъ, Rheinstr. 111 bei Oberdieck.

Гакель Марія изъ Витебска, Haida Böhmen, у родственниковъ, деньги не нужны.

Даревская Анна не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Елеборгъ Камирла, Budapest, Fehervari 32.

Эфросъ Паулина не числится по указанному адресу, выѣхала.

Животовскій не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Здроевская Марія, Krakow Schinzelpension.

Заленская Ванда не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Завалишева Екатерина не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Іоффе Вольфъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Иванова Бронислава съ дочерью, продолжительное время безъ денегъ. Если возможно, выѣдетъ въ Россію черезъ Румынію. Франценсбадъ, Hôtel Doltzer.

Иванова Татіана не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Кривошина Роза не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Капланъ Давидъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Канъ Анна не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Котвицкая Іоганна, Янина выѣхали изъ Левико въ Вѣну 3 Августа.

Литвакъ Евгенія, Максъ, Анатолій не живутъ по указанному адресу, выѣхали.

Лисовская Александра не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Лиліенштейнъ Яковъ, здоровъ, въ деньгахъ не нуждается, Маріенбадъ, Maison Buen Retir.

Лившицъ Хая не живетъ по указанному адресу, выѣхала.


— 7 —

Лившицъ Рахиль не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Левина Сара не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Ларіонова Марія съ дѣтьми не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Ламмъ Песя не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Моисеева Рахиль не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Мимтеръ Фанни не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Міетенсъ: прошу сообщить родственникамъ, что ѣду въ Берлинъ, адресъ мой тамъ: Billowstrasse 95 bei Max Altmann, жду денегъ.

Майлова Татіана, Вѣна, пансіонъ Елитъ, здоровы, надѣемся выѣхать въ Швейцарію, адресъ будемъ телеграфировать.

Папіерно Мина не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Поле Марія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Полищукъ Крейцъ, Маріенбадъ, Отель Насіональ, здоровы, просимъ выслать денегъ.

Понсъ Хана не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Пудеръ Надежда не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Руши Фаддей не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Рунисъ Фейга не числится по указанному адресу, выѣхала.

Рубинштейнъ Зислибъ не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Розенблюмъ семья не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Рогожикъ съ дочерью здоровы, не ожидаютъ денегъ, такъ какъ предполагаютъ въ воскресенье выѣхать черезъ Румынію, Маріенбадъ, Königsvilla.

Рабиновичъ Бася не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Сметанинъ Хинія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Соловьева Татьяна не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Станева Софія здорова, достаточно денегъ, Toblach Sudbahnhotel.

Тарасова выѣхала въ Landany Bodensee Christhisches Hospitz.

Таурекъ Фрейда не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Трахтенбергъ Раиса не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Тыкомнеръ Елена не живетъ но указанному адресу, выѣхала.

Уцѣховская не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Уманская Руха не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Фирейскій выѣхалъ въ Италію.

Фромгольдтъ Георгій выѣхалъ въ Бернъ, Отель Бель-Вю.

Фроникъ Марія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Фюрстенбергъ Анна, Карлсбадъ, Haus Koburg, здорова, если возможно, вернется черезъ Букарестъ.

Хволесъ Зинаида выѣхала въ Вѣну, 19 Гартгассе, 31.

Хондо Моисей не живетъ по указанному адресу, выѣхалъ.

Хлыстова Анна съ дѣтьми не живетъ по указанному адресу, выѣхала.


— 8 —

Хазанъ Рахиль не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Цейтлина съ дочерью не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Чавчавадзе, княгиня, не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Чернякъ Марія не числится по указанному адресу, выѣхала.

Чечетъ Анна не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Чечикъ Белла не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Шапиро Марія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Шамовская Сара не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Шиманская Евгенія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Ширманъ Давидъ съ женой и сыномъ не живутъ по указанному адресу, выѣхали.

Шродеръ Маргарита не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Штейнъ здоровы, просятъ денегъ, Budapest Pulla.

Шебекъ (Shebek), Zbraslavice.

Шаховская Софія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Шамковичъ Софія не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Юдасина Хуна, съ сыномъ, не живетъ по указанному адресу, выѣхала.

Яковенко Иванъ, съ матерью, здоровъ, въ деньгахъ не нуждается, Karlsbad, maison Holpand.

Телеграмма 31 Августа.

Альтшуллеръ Гессель, неизвѣстенъ.

Гакель Марія, изъ Витебска, находится у родныхъ въ Haida Чехіи, въ деньгахъ не нуждается.

Гугель Израиль уѣхалъ въ Берлинъ, до востребованія.

Дорфъ Занвель, неизвѣстенъ.

Дуракина Марія уѣхала въ Лозанну, отель Британіи. Нуждается въ деньгахъ.

Кашеръ, Карлсбадъ, домъ Алиса, проситъ денегъ.

Майлова Татіана, Вѣна, пансіонъ Элитъ, здоровы, надѣются выѣхать въ Швейцарію, телеграфируютъ адресъ.

Маргулесъ Михаилъ, Кареръ Зее Тироль не находится. Кареръ-Зее отель закрытъ.

Митенсъ уѣзжаетъ въ Берлинъ, Bülowstrasse 95, bei Max Altmann. Geld.

Паповскій Сергѣй, генералъ, раненъ въ животъ, доставленъ въ Львовъ въ госпиталь, до настоящаго времени свѣдѣній о смерти нѣтъ.

Телеграмма 1 Сентября.

Кагановичъ, неизвѣстенъ.

Коганъ Розалія, неизвѣстна.

Копланъ Рафаилъ, неизвѣстенъ.


— 9 —

Телеграмма 2 Сентября.

Вейнбергъ по указанному адресу больше не проживаетъ.

Векслеръ по указанному адресу больше не проживаетъ.

Венгровичъ по указанному адресу больше не проживаетъ.

Венеціановъ по указанному адресу больше не проживаетъ.

Вольскій по указанному адресу больше не проживаетъ.

Гинсбургъ Ревекка уѣхала въ Румынію.

Гранатъ, послѣдній адресъ Charlottenburg Leibnitzstrasse 67.

Джанумова по указанному адресу больше не проживаетъ.

Дикштейнъ по указанному адресу больше не проживаетъ.

Залевскій, военноплѣнный, Эгеръ, Чехія, до востребованія.

Свѣдѣнія изъ Австріи по телеграммѣ отъ 2 сентября.

Баренбоймъ здорова, пришлите 100 руб. Вѣна, Poliklinik Mariannengasse.

Бронштейнъ Давидъ, здоровъ, прошу увѣдомить родныхъ, вышлите мнѣ 1.500 кронъ Bad Hall.

Вельдъ Борисъ здоровъ, свободенъ, деньги получилъ, достаточно на 1 мѣс., Pisek.

Вислоцкая Ядвига здорова, деньги получила, собирается вернуться, но какъ, Krakow Groble 12 chez Joseph Lotnicky.

Горнштейнъ Брандлія, мое здоровье лучше, семейство здорово, имѣю нужду въ деньгахъ, прошу выслать, Baden bei Vienne.

Гроеръ Францъ здоровъ, въ деньгахъ нужды нѣтъ, заработалъ довольно, работаю много, Вѣна, Kinderklinik Lazaretgasse 14.

Гроссманъ, извѣстите моихъ родителей, что мы здоровы, мальчикъ съ нами, Baden bei Vienne Guttenbrun.

Гуревичъ Ольга, Цецилія, здоровы, остаемся въ Ишль, вышлите денегъ, какъ поживаютъ родители, Bad Ischl Sanatorium Hertzka.

Ермѣевъ здоровъ, прошу немедленно выслать чрезъ Испанское Посольство 1.200 кронъ, Маріенбадъ, Вилла Loescher Kaiserstrasse.

Зеленая Александра здорова, деньги получила, Карлсбадъ, Alte Wiesse Haus Grillparzer.

Спиндлеръ, здоровъ, если возможно пришлите денегъ 600 кронъ, Карлсбадъ, Mildners Haus.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 3 сентября.

Добычинскій Фаустинъ здоровъ, вышлите 600 кронъ или марокъ, Карлсбадъ, Haus Dree’ Lammer.

Екгардтъ Серафима, здоровье хорошее, деньги получила чрезъ Испанское Консульство въ Копенгагенѣ, если


— 10 —

не пріѣдете, письменно обращусь къ Вамъ съ просьбой, Elisabethinen Kloster Klagenfurt.

Иванова Бронислава, признательны за отвѣтъ, не можемъ выѣхать безъ денегъ, просимъ выслать, если возможно, на путешествіе до границы, Франценсбадъ, Отель Holzer.

Конторова Александра, Карлсбадъ, денегъ не высылайте, здорова.

Крестьяниновъ Сергѣй, здоровы, пришлите деньги, Prag.

Телеграмма 4 Сентября.

Всѣ лица, переименованныя въ этомъ спискѣ, не проживаютъ больше по указаннымъ въ прошеніяхъ адресамъ.

Айдникъ Марія и Анна.

Вольфбергъ Лина.

Вязменская Двойра.

Елкевичъ.

Зелигманъ Хая.

Калмейеръ Марія.

Карповъ Іосифъ.

Катмара.

Киттъ.

Книшинскій Беръ уѣхалъ въ Маріенбадъ.

Ковазская-Эстеръ.

Кортманъ Іоха.

Кольвицкій Іоаннъ и Янина.

Кольскій Іосифъ.

Кричевскій Шлемъ съ семьей.

Племянникова Тамара.

Плошко Сабина и Іосифъ.

Пундина-Абельманъ Марія.

Преображенскій Николай уѣхалъ въ Нижній-Новгородъ.

Соколъ Марія.

Суслова Марія.

Стрепетова Марія.

Тарновская Марія.

Тейтельбаумъ Хіена.

Тетюкова Павла.


— 11 —

Англія.

Телеграмма 24 Августа.

Балашовъ уѣхалъ въ Бергенъ.

Баржанскій уѣхалъ въ Россію.

Беккеръ адресъ неизвѣстенъ.

Лихтенштейнъ супруги съ дочерью, Фолькестонъ 17 Victoria Grove.

Микалиліанъ уѣхалъ въ Россію.

Сапиръ Мовша здоровъ.

Стенбокъ-Ферморъ съ женой Вѣрой, выѣхали изъ Консульства, адресъ неизвѣстенъ.

Телеграмма 28 Августа.

Голдбергъ здоровъ, Лондонъ.

Гульманъ Гиршъ. Являлся въ Русское Консульство въ Ливерпулѣ, адресъ неизвѣстенъ.

Перлова Вѣра, съ дѣтьми, здорова, Лондонъ, Отель Вильтонъ.

Шапиро Анна, урожд. Левина, здорова, Манчестеръ.


— 12 —

Бельгія.

Телеграмма 21 Августа.

Барыховская проситъ прислать денегъ.

Дабковскій Соломонъ, изъ Витебска, проситъ прислать денегъ, Гентъ, 18 rue van hulthem.

Дроздинскій Чеславъ, изъ Варшавы, 36 Круча, проситъ прислать денегъ, Антверпенъ 24 groote markt straat.

Лиховскій Илья (Elia) проситъ прислать денегъ.

Моргуновскій Моисей проситъ прислать денегъ, Антверпенъ Rosburg straat 48.

Полтавская проситъ прислать денегъ.

Шнулій проситъ прислать денегъ.

Штрошъ Гиршъ изъ Ковно, Петровская ул., проситъ прислать денегъ, доброволецъ гренадерскаго полка.

24 Августа.

Письмо, полученное Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ черезъ Императорскую Россійскую Миссію въ Антверпенѣ:

«Имѣемъ честь сообщить наши адреса на случай запроса со стороны нашихъ родныхъ. У насъ все благополучно, ожидаемъ денегъ и извѣстій». Адреса наши:

Гринбергъ Арнольдъ, Knocke sur mer Villa Adolph, Бельгія.

Стендеръ Іосифъ, тотъ же адресъ.

Ласкій Марцеллъ, Heyst sur mer Villa La Brise, Бельгія. Слѣдуютъ подписи.

Телеграмма 26 Августа.

Слѣдующія лица просятъ немедленно выслать денегъ. Адресъ извѣстенъ Миссіи въ Антверпенѣ.

Андреевъ Михаилъ изъ Баланды, Саратовской.

Гинзбургъ Григорій, Варшава, Петербургская 11.

Гинзбургъ Іосифъ, Вильна, Рудницкая 6.

Эвардъ Лейба, Вильна, Рудницкая 6.

Зонинбергъ-Бергеонъ Іосифъ, Варшава, Орлиная 2.

Кронебергъ Женя, Варшава, Дѣльная 20.

Левинъ Илья, Вильна, Кіевская 2.

Вейцеръ Павелъ Файвичъ, Симбирскъ.

Лифтманъ Д., Одесса, Суворовская 24.


— 13 —

Сегаль Израиль, Вологда, Кирилловская.

Шмерлингъ Александръ, Москва, Мясницкая, 24.

Телеграмма 29 Августа.

Рабиновичъ Исаакъ, доброволецъ пулеметной роты, проситъ денегъ, Бердичевъ, Почтовый ящикъ 100.

Хизаношвили (Hisanchvili) Георгій, доброволецъ, Тифлисъ, 4 мировой отдѣлъ, проситъ денегъ.

Телеграмма 31 Августа.

Ромонъ Ванда не розыскана.

Гира семейство не розыскано.

Телеграмма 3 Сентября.

Геймонъ Евгенія, жена директора Банка въ Лодзи, находится въ Остенде, проситъ мужа выслать денегъ.

Гладковъ Андрей, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Дебальцево, Фашевка, Екатерининской дороги.

Дросдицкій Чеславъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Варшава, Крутча 36.

Кронбергъ Николай, адвокатъ, Брюссель, здоровъ, проситъ г-жу Анну Леонтьеву, Петроградъ, Б. Пушкарская 3, выслать денегъ.

Кутиковъ Іосифъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Москва, Кузнецкій мостъ, домъ Сагориныхъ.

Морегно Соломонъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Кіевъ, Владимірская 78.

Морорини Сергѣй, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Харьковъ, Дворянская улица.

Рутковскій Сигизмундъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ нотаріуса Веселовскаго, Сассово, Тамбовской губерніи.

Скачковъ Борисъ, доброволецъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Москва, Малая Ордынка 5.

Тесменицкій, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Харбинъ, Коммерческое Собраніе.

Тесменицкій-Послушинъ, Антверпенъ у Файнштейнъ, проситъ выслать денегъ, Мелитополь, улица Гоголя.

Торскій Сергѣй изъ Дублина, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ Василія Торскаго въ Сановѣ.

Трахтенбергъ Іосифъ, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Кіевъ.

Унгеръ де Леокадія, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Варшава.

Черкоскій, Антверпенъ, проситъ выслать денегъ, Кіевъ.

Телеграмма 4 Сентября.

Саломонсоцъ неизвѣстенъ, розыски невозможны, въ виду прерванныхъ сообщеній.


— 14 —

Германія.

Задержаны въ Ростокѣ (сообщеніе 8 Августа).

Вейнштокъ Абрамъ, Киссингенъ, Villa Hassloch—Mrk. 200.

Еленкіевичъ Роза, Bad Flinsberg, Villa Marienheim—Mrk. 1000.

Майснеръ Паула, Bad Kudowa, Schlesien, Lindenhof—Mrk. 1000.

Стронская Олимпіада, Magdeburg. Polizeigefängnis.

По сообщенію Испанскаго Посла въ Берлинѣ отъ 12 Августа задержаны берлинскими властями съ 21 Іюля.

Гельмгольцъ, генералъ.

Гришинскій, полковникъ.

Козловъ, генералъ-адъютантъ.

Матвѣевъ, штабсъ-капитанъ гв. артил., Abnehmer in Düsseldorf.

Палтовъ, генералъ.

Скрыдловъ, адмиралъ.

Соколовскій, губернаторъ.

Ставровскій, генералъ.

Фредериксъ ф., баронъ Лео.

Фрезе, генералъ.

По свѣдѣніямъ отъ 12 Августа задержаны въ Ростокѣ, какъ военноплѣнные:

Аврутиковъ съ женой.

Ассейкинъ Иванъ.

Баймушевичъ.

Беленскій Безалель.

Бекъ И.

Богдановъ Александръ.

Ветцель Альфредъ.

Владимірова Александра.

Воскинъ Моисей.

Востовскій (Остовскій) Николай съ женой.

Войтикевичъ Б.

Гафаловичъ Лейба.

Гуревичъ А.


— 15 —

Гуревичъ Оскеръ съ женой.

Дизендорфъ Артуръ.

Заикинъ Иванъ.

Каганъ Рафаель.

Киселевъ Степанъ.

Кобылинскій М.

Кугушевъ Георгій.

Лефъ Б.

Лившинъ Леонидъ.

Медали Хаимъ.

Нейманнъ Абрамъ.

Непомнящій Яковъ.

Остроумовъ Николай.

Пассовъ М.

Подобѣдовъ.

Подобѣдовъ Александръ.

Розенцвейгъ Илья.

Сегаль Лео.

Сибуль А.

Смиліанскій Яковъ.

Суздальцева Евгенія.

Хейфецъ Мовша.

Хейно Алексѣй.

Христофоровичъ Георгій.

Шаттъ Іосифъ.

Шавинъ Соломонъ.

Штольцманъ Людвигъ.

Задержаны въ Ростокѣ. Телеграмма 13 августа.

Бахмутскій Яковъ.

Бенеминовичъ.

Васильевъ Михаилъ.

Вольфъ.

Гомбаргъ Мордко.

Гюнтеръ Викторъ.

Комокинъ Ф.

Кречма Л.

Левитанъ А.

Львовъ Яковъ.

Майеровичъ И. и Текла.

Орловъ П.

Радускій Борухъ съ братьями.

Семеновичъ К.

Сервитникъ съ женой.

Суворовъ Иванъ.

Толоконниковъ Боусъ.

Трояновскій Іосифъ.


— 16 —

Финкель Хаимъ.

Хмутковичъ Коновалъ.

Чадурскій А.

Юрковъ Гавріилъ.

Свѣдѣнія отъ 15 Августа.

Александрова, Berlin, Gipsstrasse 13 bei Mondel—Mk. 200.

Альтбергъ, Berlin, Charlottenburg Hektorstr. 4—Mk. 1000.

Апфельбаумъ, Berlin, Alte Schützenstr. 8/9 bei Alembik— Mk. 300.

Ароновская Анна, Homburg von der Höhe—Mk. 2000.

Баранниковъ, Berlin, Kurfurstendamm 38 Pension—Mk. 1000.

Барканъ Этта, Homburg von der Höhe—Mk. 500.

Барухъ Бернгардтъ, Homburg von der Höhe—Mk. 5000.

Барухъ Леонъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 4000.

Баскина Елена, Homburg v. d. Höhe—Mk. 300.

Бѣляева Дора, Kudowa, Villa Grunwald—Mk. 1000.

Беннихъ Эмиль, Berlin, Altonastrasse 37—Mk. 7000.

Берляндъ Анна, Berlin, Halensee Katerinenstr. 8 bei Volske— Mk. 1000.

Берлинеръ Израель, Berlin, Wilmersdorf Nikolsbungerstr. 11 bei Katz—Mk. 400.

Бестерманъ Марія, Berlin, Charlottenburg Dahlmonstr. 26—Rbl. 300.

Блохъ Роза, Berlin, Elsaserstr. 76 b—Mk. 100.

Брагинская Розалія, Berlin, Karlstr. 16 bei Frau Cohn — Mk. 200.

Брейтбардтъ, Berlin, Artilleriestr. 5 Pinskay—Mk. 500.

Будбергъ баронесса, Евгенія, Nauheim, Pension Höffner.

Бурде-Грановская Гольда, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Вейнкиперъ C., Berlin, Elsaserstr. 6 bei Lauer—Mk. 100.

Вельдбрехтъ Никита, Homburg—Rbl. 1500.

Вильзеръ Іосифъ, Berlin, Nürnbergerstr. 28—Mk. 1000. Вульфеонъ Маркъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 3000.

Гартонгъ, Баденъ-Баденъ, здоровы, Hôtel Holland.

Гейне Густавъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 500.

Генигъ, Berlin, Pariserstr. 49 b/ Shultze—Mk. 1000.

Георгенбергъ, Berlin, Friedrichstr. 133 Pension Montrise— Mk. 1000.

Герчиковъ Давидъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 2000.

Геочиковъ Давидъ, Homburg.

Гиршефельдъ Людмила и Наталія, Berlin, Königin Augustastrasse 29—Mk. 500.

Гласманъ Аронъ, Kissingen, Hemmerichstr, 10—Mk. 200.

Горнштейнъ Брандель, Berlin, Oranienburgerstr. 40/41 — Mk. 1000.

Горшковъ Петръ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 300.

Гофманъ Моисей, врачъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 2000, 5000.

Гриноковская Аделина, Berlin, Hôtel Kosmos—Mk. 500.


— 17 —

Грюнфельдъ Зелманъ, Kissingen, Hemmerichstr. 23 — Мк. 300.

Даненоснъ Вѣра, Berlin, Friedrichstr. 94 Residens Hôtel— Мк. 2000.

Длугачъ В., Berlin, Hôtel Sehnender Königstr. 39—Mk. 500.

Добронравова Марія, Homburg v. d. Höhe—Mk. 2000.

Донатъ, Berlin, Birnburgerstr. 19 Pension Köhler—Mk. 1000.

Дрейзеръ Александръ, Berlin, Charlottenburg Droysenstr. 6—11—Mk. 500.

Дробкинъ Либо, Berlin, Stettitzerstr. 22 Pension Bredon—Mk. 100.

Эйгеръ, Homburg von der Höhe—Mk. 1500.

Экстеръ, Berlin, Hôtel Coburg—Mk. 200.

Елисѣевъ, Berlin, Auguststr. 6 Kretzmar—Mk. 2100.

Ельяшева Елизавета, Homburg von der Höhe—Mk. 1000.

Ель, Berlin, Pfalzburgerstr. 10 Pension Kessler—Mk. 500.

Эпштейнъ Яковъ, Homburg von der Höhe—Mk. 3000.

Зегельманнъ Пейсахъ, Berlin, Hardenbergstr. 12—Mk. 1000.

Зеликинъ Давидъ, Homburg von der Höhe—Mk. 2000.

Зойферъ Пейсахъ, Homburg von der Höhe—Mk. 1000.

Иваницкій Станиславъ, Berlin, Hôtel Hohenzollern—Mk. 100.

Идельсонъ Анна, Berlin, Hedemmanstr. Hôtel Thueringerhof— Mk. 100.

Ильишъ Левъ, д-ръ, Homburg von der Höhe—Mk. 1000.

Инзовскій, Berlin, Charlottenburg Tauentzienstr. 16 bei Behrandt—Mk. 500.

Іоффе Яковъ, Homburg von der Höhe—Mk. 800.

Карцинелъ-Фарберъ Эстеръ, Homburg von der Höhe—Mk. 600.

Кенигсбергъ, Berlin, Dorotheenstr. Genfer Hof—Mk. 1000.

Кирзнеръ Ида, Berlin, Auguststr. 4 Pension Link—Mk. 500.

Клигманъ Моисей, Homburg von der Höhe—Mk. 2000.

Коварская Соня, Berlin, Charlottenburg Tauentzienstr. 16 bei Behrandt—Mk. 300.

Канбергъ Альфредъ, Berlin w. 66 Wilhelmstr. 50—Mk. 100.

Коробчевская Ольга, Homburg—Mk. 1500.

Корабчевскій Николай, Homburg—Mk. 1500.

Костровценъ, Berlin, Friedrichstr. 133 Pension Montrose— Mk. 300.

Красный, Berlin, Gippsstr. 23 bei Walichmann—Mk. 500.

Креттингенъ Софія, Homburg von der Höhe—Mk. 2000.

Кутепова Марія, Homburg von der Höhe—Mk. 450.

Kurktsehibasehian, Berlin, Schlesischestr. 7—Mk. 400.

Ласкова, Berlin, Friedrichstr. 133 Pension Montrose—Mk. 250.

Лауферъ Мартинъ, Berlin, Alexandrinenstr. 111—Mk. 1040.

Лебенъ I., Berlin, Friedrichstr. 91/92—Mk. 1400.

Левензонъ Марія, Berlin, Potsdamerstr. 52 Pension Krause— Mk. 600.

Левинъ Саломонъ, Berlin, Motzstr. 33—Mk. 50.


— 18 —

Левинъ Софія и Вѣра, Berlin, Gaerikstr. 29 bei Lehmann— Mk. 200.

Левитанъ Целина, Homburg von der Höhe—Mk. 400.

Лейбовицъ Г., Berlin, Rosenthalstr. 49 Hôtel Link—Mk. 800.

Лейтесъ Александръ, Homburg—Mk. 1000.

Линецкій, Berlin, Auguststr. 5—Mk. 100.

Лифшицъ Эліасъ, Homburg von der Höhe—Mk. 3000.

Лобачевъ Дмитрій, Berlin, Charlottenburg Droysenstr. 6—1— Mk. 1000.

Лукашеверъ Борисъ, Homburg von der Höhe—Mk. 2000.

Лурье Самуилъ, Homburg von der Höhe—Mk. 1000, 3000.

Мажданскій Наумъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Малинякъ, Berlin Tile-Wardernberstr. 10 b/ Rentsch—Mk. 200.

Маниковъ Моисей, студентъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1500.

Маниловъ Моисей, Homburg v. d. Höhe—Mk. 500.

Мардерфельдъ Лиза, Berlin, Charlottenburg Dahlmannstr. 26 b/ Grosser—Mk. 500.

Масловъ А. изъ Петрограда, Homburg.

Мелюпъ Сара, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Мендельсонъ Бернгардъ, Berlin, Charlottenburg—Mk. 400.

Мендлинъ Ш., Homburg v. d. Höhe—Mk. 300.

Мандель Гершъ, Berlin, Gipsstr. 13—Mk. 200.

Мошковскій E., Homburg v. d. Höhe—Mk. 500, 500.

Нерзесянцъ, Berlin, Kurfürstendamm 32—Mk. 500.

Нейфельдъ Софія, Berlin, Königgratzstr. 50 b/ Buchmann— Mk. 600.

Ованесова, Berlin, Friedrichstr. 133 Pension Monterose— Mk. 500.

Пензнеръ, Berlin, Grunewald Sanatorium Grunewald—Mk. 1000.

Пилисеръ, Berlin, Georgenkirchstr. 30a b/ Cahn—Mk. 1000, 1000.

Подліашукъ Гута, Kissingen, Hôtel Regina—Mk. 2000.

Познанскій Хаимъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Поповъ Владиміръ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 3000.

Пора-Леоновичъ Александръ, Homburg—Mk. 1000.

Порошкина Наталія, Homburg—Mk. 1000.

Пишкина Вѣра, Berlin, Spichernstr.—Mk. 600.

Рабиновичъ Лиза, Homburg v. d. Höhe—Mk. 300.

Рабиновичъ Бинке-Белла, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Рабиновичъ Милька-Белла, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Ратнеръ Александра, Homburg v. d. Höhe—Mk. 1000.

Райхеръ, Berlin, Luitpolfstrasse 45 b. Fabien—Mk. 1000.

Ржецковскій I., Berlin, Königstrasse 39 Hôtel Schneider— Mk. 300.

Ривлинъ C., Berlin, Charlottenburg Savigny Platz 9 b/ Pirtsch— Mk. 300.

Ривлинъ Дарья, Berlin, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Рицъ-а-Порта Карлъ, Homburg v. d. Höhe—Mk. 2000.


— 19 —

Розенталь Шійманъ, Homburg v. d. Höhe—Мк. 2000.

Ротмиль Berlin, Pfalzburgerstr. Pension Kessler—Mk. 1000.

Рунге Софія, Berlin, Schadowstr. 5 Pension Bergmann — Mk. 8000.

Самсонъ Фелиція, Berlin, Wilmersdorf Hildegarstr. 2 —Mk. 1000.

Сандомірская Хая, Berlin, Mittelstr. Done-Hotel—Mk. 1000.

Сапиръ Анна, Homburg von der Höhe—Mk. 500.

Скорделли П., Berlin, Reichstagsufer 3 Pension Sancken— Mk. 5000.

Сокольскій Мовша, Berlin, Neue Friedriclistr. 4 bei Cohn— Mk. 500.

Соловейчикъ, Berlin, Victoria-Luiseplatz 8—Mk. 1000.

Соринъ H., Homburg—Mk. 2000.

Стеренбергъ Михаилъ, Homburg von der Höhe—Mk. 1000.

Таманцевъ, Berlin, Hôtel Preussischerhof Königgrätzerstr. 11-a—Mk. 200.

Таранова Марія, Berlin, Krausenstr. 16 Hôtel Hamonnia— Mk. 500.

Теплицкій, Berlin, Akazienstr. 12 Schöneberg—Mk. 400.

Толь Сергѣй, графъ, Bad Homburg—Rbl. 500.

Трускіеръ Абрагамъ, Homburg von der Höhe—Mk. 2000, 4000.

Утьевская Фейга, Homburg—Rbl. 500, 150.

Утьевскій Самуилъ, Homburg—Rbl. 500.

Фенстеръ Мира, Homburg von der Höhe—Mk. 500.

Фейнштейнъ Дебора, Berlin, Nürnbergstr. 20—Mk. 100.

Финбаргъ Клара, Berlin, Wilmersdorf Güntzelstr. 17/18 Pension Rappika—Mk. 1000.

Фишманнъ Елиза, Dr., Homburg von der Höhe—Mk. 1200.

Фрейбергъ Зельма, Berlin, in den Zelten 18—Mk. 1000.

Фридлендеръ Ангелина, Berlin, Victoria - Luiseplatz 8 — Mk. 1000.

Фридманнъ Марсель, Homburg von der Höhe—Mk. 300.

Фридманнъ А., Berlin Friedrichstr. 91—92 bei Loeben—Mk. 700.

Фридманнъ Яковъ, Homburg von der Höhe—Mk. 1500.

Цимблеръ Г., Homburg von der Höhe—Mk. 300, 300.

Шавинеръ, Berlin, Charlottenburg Kanstr. 67 bei Oppermann— Mk. 1000.

Шапиро Адольфъ, д-ръ, Berlin, Potsdamerstr. 52 pension Krause—Rbl. 1500.

Шапиро Нони, Berlin, Potsdamerstr. 52 pension Krause— Rbl. 1000.

Шапиро Левъ, Berlin, Charlottenburg Kaiser Friedrichstr. 57— Mk. 500.

Шапиро M., Berlin Holemerkstr. 49—Mk. 100.

Шахаловъ Петръ, Berlin, Kirchof Kraukenhaus Station 29— Mk. 300.


— 20 —

Шершевска Риша, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel — Mk. 400.

Шиллингъ, Berlin, Schöneberg Luitpoldstr. 38—Geld.

Шлапобергскій Гоша Рувка, Homburg v. d. Höhe—Mk. 700.

Шлезингеръ, Berlin, Lutherstr. 34—Mk. 2000.

Шмидъ Вѣра, Berlin, Spichernstr. 24—Mk. 300.

Шморгоннеръ Давидъ, Homburg von der Höhe—Mk. 1000.

Шпигель, Berlin, Königgrätzerstr. 44—Mk. 500.

Яшунскій Г., Berlin, Rosenthalstr. 49 Link—Mk. 300.

Свѣдѣнія отъ 19 Августа.

Абельсъ Рихардъ, Berlin — Lichterfelde Kommandantenstr. 3 bei Wieprecht—Mk. 1000.

Абрамова Елена, Berlin, Am Nonnendamm 1a Hôtel Ermitage— Rbl 350.

Авичъ, Berlin, Grand Hôtel Friedrichstrasse—Rbl. 500.

Адлеръ Файвель, Berlin, Albrechtstr. 92 bei Weiss—Mk. 600.

Аэровъ О., Berlin—Charlottenburg, Droysenstr. 6 bei Rosner— Mk. 600.

Александровъ, Berlin, Kurfürstenstr. 12—Rbl. 200.

Альтеръ Г., Berlin, Kleine Frankfurterstr. 11 Pension Schreiber—Rbl. 150.

Альтштадтъ Симонъ, Rostock, Stampfmüllerstr. 35.—Rbl. 100.

Андреевъ Петръ, Dresden, Wienerstr, Pension Than—Rbl. 300.

Анекштейнъ Гаша, Freiberg i. S. Bahnhofstr. 35 b. Reinhold durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 100.

Анекштейнъ Лео, Freiberg i. S. Bahnhofstr. 35 b. Reinhold durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 200.

Апотовская Любовь, Berlin—Charlottenburg, Rankestr. 23a, b. Guttman—Mk. 200.

Аренсенъ Гейнцъ, Berlin — Wilmersdorf Duisburgstr. 19 — Mk. 1000.

Ароновы Ганна и Леонъ, Halle а. Saale, Hôtel Goldener Löwe— Mk. 600.

Аронсонъ Исаакъ, Berlin, Leopardtstr. 12 bei Lipschitz— Mk. 100.

Аронстомъ, Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 39 b. Kabon— Mk. 1500.

Аронштейнъ, Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 39 b. Kubon—Mk. 1500.

Арчикъ, Berlin, Spandauerstr. 31—Geld.

Бабицкая Юдифь, Berlin-Charlottenburg, Savignyplatz 13— Mk. 500.

Бабушкинъ Пейсахъ, Berlin, Karlstrasse 39—Mk. 500.

Бавли Цила, Berlin, Heiligegeiststr. 51 Hôtel Goldene Gand— Rbl. 100.

Базилинекій Ж., Halle an der Saale, Hôtel Goldener Löwe— ______Rbl. 300.


— 21 —

Балуева Софія, Berlin, Marthin-Lutherstr. 9 Pension Schulz— Rbl. 750.

Барабашъ Наталія, Grätz Rbz. Posen, Breitestr. b. Jankowski.

Барахъ Мерка, Kissingen, Villa Fortuna—Rbl. 250.

Басинъ Фрумъ, Berlin, Spandauerstr. 31—Rbl. 50.

Басинъ Фрумъ, Berlin, Spandauerstr. 31.

Башкинъ Моисей, Dresden, Cbristianstr. 23 (Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 300).

Бененсонъ Моисей, Kissingen, Villa Rothmund—Rbl. 500.

Беніамовичъ Чарна, Berlin—Charlottenburg, Droysenstr. 10a— Mk. 300.

Беренсонъ Г-жа, Berlin—Halensee, Johann Georgstrasse 2— Mk. 300.

Берзинъ Арнольдъ, Dresde», Rabenerstr. 1 Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 200.

Берлинъ Самонъ, Klotzsche b. Dresden, Lutherstrasse 16c— Rbl. 1250.

Бернацкій Вацлавъ, Berlin-Charlottenburg, Wielandstr. 10.

Бейлисъ Ааронъ, Rostock, Georgstr. 49c—Rbl. 250.

Бишевскій, Berlin, Goltzstr. 35—Mk. 1500.

Бишевскій, Kopenhagen, Landsmannbank—Mk. 1500.

Биткеръ, Berlin, Prinzregentenstr. 8—Mk. 100.

Благовѣщенскій Георгій, Berlin, Suarezstr. 38—Rbl. 200.

Блохъ Клара, Berlin - Wilmersdorf, Badenschestr. 20 durch Julius Segall—Rbl. 250.

Блуминъ Ниссонъ, Berlin - Charlottenburg, Schlüterstr. 61 — Mk. 1200.

Богарсукъ Яковъ, Berlin, Hôtel de Russie—Rbl. 1000.

Борщова Марія, Berlin, Hôtel de Rome—Mk. 500.

Бранде Бейнусъ, Berlin, Schiffbauerdamm Hôtel Orient — Mk. 1000.

Брандтъ Максъ, Rostock Graf Schackstr. 7 b. Barchswich— Rbl. 75.

Бреннеръ Юліусъ, Loschwitz Könneritzstrasse 5 durch Bankhaus Gebr. Arnold Dresden—Rbl. 200.

Бреннеръ Юліусъ, Lochwitz b. Dresden, Könneritzstr. 5 durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 100.

Брейтбардтъ, Berlin, Artilleriestr. 5 b. Frau Pinsky—Mk. 300.

Бродачъ, Berlin, Steglitz Körnerstr. 6 b. Marcuse—Mk. 50.

Брохисъ Генріетта, Berlin, Ansbacherstr. 31 b. Salinger — Mk. 500.

Брунсъ Клара, Berlin, Hôtel Wirkmeister Mittelstrasse 129— Rbl. 400.

Брутцкусъ, Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 88a—Mk. 400.

Былинская Марія, Kudova Villa Königin Luise—Rbl. 150.

Бѣленкова Марія, Berlin, Hedemamistr. 2 bei Kemz—Mk. 500.

Бѣлоцерковская Марія, Berlin, Mittelstr. 24 Hôtel Reingold— Rbl. 200.


— 22 —

Вагнеръ Цецилія, Dresden, Hôtel Stadt Rom, Neumarkt— Rbl. 250.

Валичекъ Павелъ, Dresden, Alaunstr. 95 durch Bankhaus Gebr Arnhold Dresden—Rbl. 100.

Ванникова Анна, Freiberg i. S. Kirchstr. 15 bei Kyrllow durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 300.

Вассерменъ, Berlin—Charlottenburg, Grünstr. 10— Geld.

Вехелеръ Илья, Berlin, Hôtel Grossfürst Alexandre—Rbl. 250.

Вигдорцикъ Ефимъ, Berlin - Charlottenburg, Sybelstr. 6 bei Raatz—Mk. 400.

Вигдорчикъ Ефимъ, Berlin - Charlottenburg, Sybelstr. 6 bei Raatz—Mk. 400.

Виленскій Симонъ, Berlin—Charlottenburg, Sybelstrasse 61— Mk. 400.

Вильдеръ Іосифъ, Berlin — Charlottenburg, Nürnbergerstr. 28 b. Leib—Mk. 1500.

Вирникъ L, Berlin—Charlottenburg, Kaiserdam 2—Rbl. 150.

Владимирова Марія, Berlin—Wilmersdorf, Wilgelmsaue 28a— Geld.

Волобринская, Weisser Hirsch bei Dresden, Villa Soltana durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 500.

Вольденбергъ Розалія, Berlin—Charlottenburg, Windscheidstr, 38—Mk. 200.

Вольфъ, баронъ, Фердинандъ, Berlin, Marburgerstrasse 5— Mk. 4000.

Вольшенскій Алексѣй, Berlin—Wilmersdorf, Nassanischestr. 48—Mk. 2600.

Вишнякова Юлія Осиповна, изъ Варшавы, Bad Flinsburg Schlesien, Villa Karmons 20.

Галинская, Berlin, Auguststr. 83 Tannenbaum—Mk. 400.

Гансленъ, Berlin, Pariserstr. 14a—Mk. 300.

Гарновскій Вацлавъ, Berlin Dorotheenstr. 34—Mk. 1000.

Гартманнъ, Eisenach Thüringen pension Volkmann Prinzenweg 11—Mk. 2500.

Гарутъ Антонина, Kissingen, Villa Schlith Kurhausstr. 16— Mk. 1600.

Гайцлинъ Хайа, Berlin, Lutherstr. 29 pension Atlantic— Mk. 1000.

Гезундхейтъ, Berlin-Charlottenburg, Waitzstr. 19.—Mk. 500.

Генке Людмила, Berlin, Wilmersdorf, Helmstetterstr. 21—Geld.

Герценбергъ Ида, Berlin, Dahlmanstr. 26 Grosser Geld.

Герцигъ Абрамъ, Berlin, Friedrichstr. 127—Mk. 2000.

Гершеновичъ, Борисъ, Charlottenburg Wilmersdorferstr. 105— Mk. 150.

Гильдигеймеръ Мееръ, Berlin Linienstr. 111—Mk. 800.

Гиндесъ M., Berlin, Spanische Botschaft—Mk. 250, 250.

Гирмунская Берма, Kissingen, Rosenstr. 11. Fr. Memmel— Geld.


— 23 —

Гиршовицъ, Berlin-Charlottenburg,Windscheidstr. 74—Mk. 1000.

Гиршфельдтъ Отто, Berlin Augsburgerstr. 16 Pension Barbe— Mk. 200.

Глезеръ Матильда, Berlin, Luisenstr. 39 Pension Engelbrecht— Mk. 300.

Глезеръ фонъ Ольга, Berlin, Luisenstr. 39 Pension Engelbrechts—Mk. 300.

Глюкеманнъ Доротея, Berlin, Charlottenburg, Windshjeidstr. 39 b. Waldenburg—Mk. 400.

Головинъ A., Göthen in Anhalt Hallestr. 44.—Geld.

Гольдманъ Дора, Berlin, Charlottenburg, Wielandstr. 10 Förg— Mk. 500.

Гольдштейнъ Наталія, Berlin, Wilmersdorf Pfalzbergerstr. 28—Rbl. 500.

Гольцъ Мстиславъ, Charlottenburg, Schlüterstr. 48.—Mk. 800.

Городецкая Тоня, Berbn, Zehlendorf Heidestr. 17—Mk. 17.

Гофманнъ Люба, Berlin, Charlottenburg, Witzstr. 2 b. Krause— Mk. 100.

Гохъ Софія, Berlin, Charlottenburg, Uhlandstr. 14—Mk. 600.

Греве Леопольдъ, Berlin, Luisenstr. 5 b. Schroda—Mk. 1000.

Григорьева Марія, Berlin, Mittelstr. Hôtel Stadt London— Mk. 400.

Гринбергъ Авнеръ, Berlin, Charlottenburg, Pestalozzistr. 54— Mk. 200.

Громовъ Владиміръ, Berlin, Mittelstr. Hôtel Aachenerhof— Mk. 500.

Грюнбергъ Самуилъ, Berlin, Ackerstr. 173—Mk. 50.

Грюнфельдъ Сура, Berlin, Zehlendorfs Forststr. 12—Mk. 200.

Гурвицъ Файбухъ, Berlin, Wilmersdorf Wexstr. 32 Wykrzykowski—Mk. 50.

Гуревичъ Песя, Berbn, Charlottenburg, Kantstr. 49 Wilbursky—Mk. 500.

Гуревичъ Гольде, Kissingen, Villa Fortuna—Rbl. 200.

Гуревичъ, Charlottenburg, Englischerstr. 26—Mk. 500.

Гутковъ Евгеній.

Давидовичъ Ента, Kissingen, Bachgasse 15—Rbl. 100, 150.

Давидсонъ Рашель, Berlin, Charlottenburg, Schillerstr. 14/15— Mk. 3000.

Даичъ Ида Пессія, Berlin, Charlottenburg, Leibnizstr. 42— Rbl. 200.

Данцнеръ Залька, Berlin, NW. Brückenallee 24—Rbl. 250.

Дворжецъ Левъ Яковлевичъ, Berlin, Charlottenburg, Gervinusstr. 19 bei Ceidlichadis—Mk. 3000.

Дзіацковская Иршуда, Berbn, Augsburgerstr. 44 b. Kühl— Mk. 2000.

Добрышицкая Каролина, Berlin, Neustadt. Kirchstr. 3, Pension Krüger—Mk. 600.

Донецкій, Kissingen, Hôtel Garni Will—Rbl. 2000.


— 24 —

Доннеръ Александра, Berlin, Grünau, Königstr. 4 b. Bredereck— Mk. 350.

Другъ Яковъ, Heidelberg, Bergstr. 111—Rbl. 5000.

Едлицкій Вольфъ, Гитля-Берта, Berlin, Brückenalle 5—Rbl. 200.

Эйхштедтъ Оттилія, Berlin, Steglitz Filanderstr. 40 b. Hoffmann—Geld.

Эльблингеръ Ф., Berlin, Kl. Frankfurterstr. 11, Pension Schreiber—Rbl. 200.

Ермоловъ съ семействомъ, Nauheim.

Эстерсонъ Соломея, Berlin, Eislebenerstr. 16—Mk. 200.

Заблудовскій Яковъ, Berlin, Kurfürstendamm 102—Mk. 600.

Заксъ Сигмундъ, Berlin, Charlottenburg, Neue Kantstr. 26 b. Winterfeld—Mk. 300, 300.

Зановичъ Лейя, Berlin, Charlottenburg, Knesebeckstr. 11 b. Unger—Mk. 150.

Захаржевская Аделя, Bad, Altheide Schlesien—Rbl. 500.

Захаровъ E., Berlin, Klenberenstr. 9, Krüger—Mk. 1000.

Зеегеръ Іоганъ, Berlin, Hôtel Deutscher Kaiser—Mk. 600.

Зелигъ, Berlin, Savoy Hôtel—Mk. 1000.

Зерновъ, Berlin, Hôtel Frymer Ziegelstr. 2—Mk. 200.

Зехія Арнольдъ, Berlin, Junkerstr. 15 b. Scholz—Rbl. 60.

Зильберманнъ Берта, Berlin, Steglitz Kulzerstr. 1a—Mk. 600.

Зильберштейнъ Станиславъ, Berlin, Charlottenburg, Pestalozzistr. 7—Mk. 500.

Знигеръ Соломонъ, Berlin, Charlottenburg, Horstweg 2— Mk. 500.

Зофрасъ M., Berlin, Englischestr. 27—Mk. 100.

Зуева Фрида, Freiberg i. S. Kirchgasse 15, Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 500.

Зюсеманнъ Ида, Berlin, Linienstr. 156/157 b. Kielpennig — Mk. 200.

Іокиненъ Франсъ, Berlin, Alt Moabit 51 b. Bodelmann—Geld.

Исакова Анна, Berlin, Hôtel de Rome—Mk. 200.

Ицковичъ Capa, Berlin, Friedrichstr. 17—Rbl. 1000.

Каганъ Іетта, Berlin, Mittelstr. 34 b. Goldsche—Rbl. 400.

Кагановъ Іосифъ, Berlin, Charlottenburg, Eleiststr. 7—Mk. 300.

Кайзеръ Фелка, Berlin, Momsenstr. 20—Mk. 300.

Казакова Марія, Berlin, Hôtel de Rome—Mk. 400.

Казанетская Олимпіада, Freiberg i. S. Burgstr. 44, Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Mk. 500.

Камель Берта, Berlin, Charlottenburg, Wielandstr. 11b. Deksen—Geld.

Каразинская Александра, Weisser Hirsch, Villa Soltana, Bankhaus Gebr., Arnhold Dresden—Rbl. 500.

Катыкъ, Berlin, Wilhelmsdorf Holsteinischestr. 28 b. Aronsohn—Mk. 5000.

Кацъ Марта, Dresden, Stehlenerstr. 27, Bankhaus Gebr. Arnhold—Rbl. 300.


— 25 —

Каценеленбогенъ Шайа, Berlin, Charlottenburg, Wielandstr. 13 b. Palkostein—Mk. 1000.

Кеннъ Августъ, Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 106 b. Pickert—Mk. 200.

Кизинъ, Berlin, Charlottenburg, Frischestr. 46 b. Herzberg— Rbl. 500.

Кирилловъ Евгеній, Freiberg і. S. Kirchgasse 15, Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 200.

Кируценко Богумилъ, Dresden, Kaulbachstr. 19, Sg. Majchrzak.—Rbl. 100.

Клейнъ Мартинъ, Berlin, Charlottenburg 2, Göthestr. 79 — Geld.

Клодтъ фонъ, Гуго, Berlin, Charlottenburg, Prinzregentstr. 66—Rbl. 400.

Клочкинъ, Berlin, Englischestr. 26—Mk. 300.

Клячко Александръ, Rostock, Friedrichstr. 30—Rbl. 150.

Кнаубъ, Berlin, Friedenau Lauterste. 24—Rbl. 100.

Кобылинская Анна Осиповна, вдова генерала изъ Кіева, Bad Flinsburg Schlesien, Villa Kosmos 20.

Коганъ, Halle а. d. Saale, Hotel Goldener Löwe—Rbl. 300.

Коганъ Вендетъ, Berlin, Charlottenburg, Schluterstr. 36 — Mk. 400.

Кольманъ Клара, Berlin, Martin Lutherste. 5, Pension Schulze— Mk. 500.

Коноваловъ Александръ, Rostock, Stamphmiillerstr. 35— Rbl. 150.

Коппъ, Kissingen, Palast Villa—Rbl. 300.

Корсунская Софія, Berlin, Uhlandstr. 45, Pension Uhland— Mk. 300.

Кразусзскій Бернардъ, Berlin, Kleiststr. 7 b. Schulze—Mk. 600.

Краковскій Марекъ, Berlin, Hannoverische Str. 1 b. Prinz-Rbl. 150.

Краковскій Марекъ, Berlin, Emanuelkirche 3 Barush—Mk. 300.

Крамфусъ Анна, Berlin, Badenschestr. 20 b. Segall—Mk. 300.

Кристалъ, Berlin, Karlstr. 25 b. Hohmann—Mk. 300.

Крогсенъ Мартинъ, Berlin, Schiffbauerdamm 26, Pension Liebmann—Mk. 600.

Крцивиска Бахела, Berlin, Dorotheenstr. 34—Mk. 500.

Крутокопъ Марта, Berlin, Universitätsklinik—Rbl. 500.

Круше Іоганна, Berlin, Lützowplatz 14 b. Guttmann—Mk. 1000.

Кульменъ Песя, Berlin, Karlstr. 26 Homenn—Mk. 100.

Лазарева Марія, Baden-Baden, Hôtel Stadt Baden—Geld.

Ламбертсъ, Berlin, Fridenau Retzdorfpromenade 1 b. Rachebold—Rbl. 150.

Ламертъ Эмилія, Kissingen—Rbl. 1000.

Лапинскій Казиміръ, Charlottenburg, Uhlandstr. 14—Mk. 600.

Лебенъ Рахель, Berlin, Friedrichstr. 91/92—Rbl. 150.


— 26 —

Лебенгафтъ Б., Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 68 b. Seeger—Mk. 600.

Левенфисъ, Charlottenburg, Wielandstr. 10—Mk. 800.

Левинъ Проф., Berlin, Wannsee Bismarckstr. 24—Mk. 1000.

Лелькова Александра, Berlin, Schillingstr. 9, Pension Raabe— Mk. 250.

Ленцъ Мелита, Kissingen—Rbl. 1000.

Лемельсъ-Леммельманнъ, Berlin, Hôtel Reichskrone Neustädtische Kirchstr. 11—Mk. 500, 500.

Либерманъ, Charlottenburg, Waitzstr. 10—Mk. 600.

Либерманнъ Б., Berlin. Albrechtstr. 22 b. Weiss—Mk. 500.

Либесманнъ Гутманнъ, B. Neustadt. Kirchstr. Reichskrone— Mk. 300.

Лифшицъ, Berlin, Auguststr. 69 b. Kirschen—Mk. 300.

Лихтенбергъ Шія, Berlin, Oranienburgerstr. 26 Nisselbaum— Mk. 5000.

Ловцкій Тинце, Berlin, Eden Hôtel Zoologischer Garten— Mk. 1000.

Логинова Екатерина, Berlin, Passauerstr. 38 b. Pauli—Mk. 2000.

Лотерштеймъ Суліомъ, Berlin Rosentalerstr. 48 Hôtel Link— Mk. 100.

Лундбергъ Марта, Berlin, Krühn Nettelbeckstr. 26—Mk. 300.

Лурье Георгій, Charlottenburg, Droysenstr. 11—Mk. 250.

Лутрихъ Александръ, Berlin, Hôtel Wiesbadernerhof—Mk. 2000.

Люксембургъ B., Berlin, Karlstr. 31, Pension Heymann— Mk. 1000.

Магазинеръ Фанни, Berlin, Linienstrasse 143—Mk. 1000.

Мейзель, Berlin, Schöneberg, Golzstr. 16 b. Löschke—Rbl. 125.

Майфельдтъ, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustr. 33—Mk. 500.

Мангуби-Позвіанскій, Berlin, Auguststr. 84—Mk. 300.

Маргуліусъ Сарра, Kudowa, Villa Levi—Rbl. 500.

Марголинъ, Berlin, Artilleriestr. 7—Rbl. 150.

Марголинъ Илья, Jena, Riedstrasse 3—Rbl. 100.

Маргулисъ Елена, Berlin, Schöneberg, Martin Lutherstr, 79 bei Jaenicke—Mk. 1000.

Марковичъ Лейба, Berlin, Schiffbauerdamm 6, Hôtel Orient—Rbl. 100.

Матвѣевъ Павелъ, Kissingen, Villa Altenberg—Mk. 5000.

Медвидовскій, Berlin, Friedenau, Hackerstr. 24—Mk. 400.

Мейеръ Белла, Berlin, Altonaerstr. 18—Mk. 1000.

Мендельсонъ Бронислава, Berlin, Rankestr. 15, Pension Korach—Geld.

Минансонъ-Теръ, Berlin, Friedrichstr. 105 bei Murch—Mk. 100.

Минскеръ Моисей, Berlin, Charlottenburg, Suarezstr. 60 bei Cohn—Mk. 500.

Минскеръ Моисей, Berlin, Charlottenburg, Suarezstr. 60 bei Cohn.—Mk. 200.

Минстеръ I., Berlin, Schlachtensee, Sanatorium Weil—Rbl. 200.


— 27 —

Млоцикъ, Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 94 Rosa Eisenberg— Mk. 400.

Моргенштернъ Сарра, Berlin, Charlottenburg, Nürnbergerstr. 28 bei Leib—Mk. 1000.

Мордуховичъ Нохама, Berlin, Mittelstr. 24, Hôtel Rheingold— Mk. 1200.

Мордуховичъ Анна, Berlin, Mittelstr. 24, Hôtel Rheingold— Mk. 600.

Нагорская Валентина, Kissingen, Villa Palatia—Rbl. 200.

Нерославъ Александръ, Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden, Bernhardstr. 93—Rbl. 600.

Нейгебаусъ Стефанія, Berlin, Friedenau Bahnhofstr. 3 b. Wietholz—Rbl. 200.

Новодворскій Іосифъ, Dresden, Reichstr. 22 Bankhaus Gebr. Arnhold—Rbl. 200.

Овандеръ Эльсдета, Berlin, Charlottenburg, Kaiserdamm 16— Mk. 250.

Озанне Фер., Berlin, Steglitz Moltkestr. 2—Mk. 200.

Окинъ, Berlin, Charlottenburg, Stuttgarter Platz 5.—Mk. 2000.

Окунанскій Адель, Berlin, Charlottenburg, Pestalozzistr. 88a— Rbl. 110.

Опалинскій Альбинъ, Berlin, Lützowstr. 47—Mk. 100.

Оппенгеймъ, Charlottenburg, Wielandstr. 10b, Lewenticz— Mk. 200, 500.

Осадчій Иванъ, Berlin, Bernburgerstr. 19, Pension Grabow— Mk. 200.

Остенъ-Сакенъ фонъ Петръ, Berlin, Nürnbergerstr., Pension Rabuske—Mk. 200.

Оттманнъ Елена, Berlin, Steglitz Moltkestr. 2—Mk. 250.

Падва Сруни, Berlin, Auguststr. 24, Pension Link—Rbl. 150.

Палей Мильда, Charlottenburg, Schlüterstr. 71—Mk. 214.

Парфененко, Berlin, Charlottenburgstr. 59, Hôtel Sichburg. Berlin—Mk. 150.

Пастернакъ Зита, Berlin, Auguststr. 24, Pension Link— Mk. 250.

Певзнеръ Белла, Berlin, Wilmersdorf Prinzregentstr. 8 — Mk. 1000.

Перетцъ Розалія, Berlin, Göbenstr. 11—Mk. 200.

Пескеръ, Charlottenburg, Kantstr. 46 b. Wolpert—Mk. 500.

Петрищенко, Berlin, Johannisstr. 25, Pension Mertin—Mk. 500.

Печерскій Соломонъ, Berlin, Schöneberg Luitpoldstr. 35 b. Freund—Mk. 600.

Пикельный Фейвель, Berlin, Friedrichstr. 181, Borower — Mk. 200.

Пильцъ Клара, Berlin, Tollstr. 10 b. Thiec.—Rbl. 50.

Пинесъ Бася, Dresden, Schnorrstr. 37. Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 600.

Піонтекъ Ф., Berlin, Linienstr. 146, Hôtel Odessa—Mk. 1000.


— 28 —

Пихра Вѣра, Bad Bister «Bad Zukunft»—Geld.

Подобѣдовъ Петръ, Berlin, Niederschönhause Lindenstr. 14— Rbl. 250.

Позвольскій, Berlin, Ausstellungshallen am 300—Mk. 200.

Поляковъ, Berlin, Schröderstr. 6—Geld.

Преннъ, Berlin, Grünewald Hagenstr. 45/94—Mk. 2000.

Приссъ Ита, Berlin, Auguststr. 85 b. Sachs—Mk. 300.

Прохоровъ, Berlin, Andreasstr. 3 b. Sabtynsky—Mk. 300.

Процеръ Софія, Berlin, Kurfürstenstr. 81a—Mk. 400.

Рабиновичъ Абрамъ, Berlin, Artilleriestr. 7—Mk. 1000.

Рабиновичъ Евсей, Berlin, Philippstr. 13 a b. Tröger—Mk. 130.

Равиковичъ, Berlin - Charlottenburg, Kurfürstendamm 146 — Rbl. 100.

Раюницъ, Berlin, Englischestr. 26 Pension Pfalzburg —Mk. 200.

Ратнемеръ, Berlin, Kieme Frankfurterstr. 5 Pension Schreiber.

Раушъ Эмилія, Berlin, Schadowstr. Hôtel National—Mk. 2000.

Рафаловичъ, Berlin, Auguststr. 5 b. Krüger—Mk. 200.

Рафаловичъ Хаимъ, Berlin, Auguststr. 86—Mk. 400.

Рацинъ Сарра, Kudowa Villa Kaiserhof—Rbl. 200.

Рашевская Сарра, Berlin, Mittelstr. 35—Mk. 500.

Райя, Berlin, Ansbacherstr. 38 b. Schwarz.

Речко фонъ, Berlin-Schlachtensee Sanatorium Weil—Rbl. 200.

Рѣшетиловъ-Гольденбергъ M., Berlin - Charlottenburg, Grolmannstr. 61—Mk. 150.

Рейнгеймеръ, Berlin, Hôtel Rome—Mk. 500.

Рейновъ, Berlin-Charlottenburg Kantstr. 69—Mk. 750.

Рейссеръ А., Berlin, Hôtel Atlas—Mk. 600.

Рейфманъ, Berlin-Halensee, Joachim Friedrichstr. 43 bei Mordkowitsch—Mk. 1500.

Рейхзелигманнъ Михаилъ, Rostock, Friedrichstr. 30—Rbl. 300.

Рейдеръ, Rostock, Hôtel zur Sonne—Rbl. 300.

Родкинъ, Berlin, Schröderstr. 12 bei Scherrer—Rbl. 100.

Роевъ Петръ, Berlin - Charlottenburg, Savignyplatz 13 bei Schulz—Mk. 300.

Розенбаумъ Бруно, Berlin, Dorotheenstr. 71 Harzburger Hof— Mk. 300.

Розенцвейгъ Деборо, Berlin, Jüdische Gemeinde—Mk. 100.

Рокачъ д-ръ, Berlin-Charlottenburg, Dahlmannstr. 33 b. Hühne— Mk. 400.

Ротмиль Роза, Berlin, Pfalzburgerstr. 10—Mk. 500.

Рубенштейнъ Фейва, Berlin, Karlstr. 25 b. Homann—Mk. 100.

Рубинъ, Berlin, Lothringerstr. 41 b. Libowitz—Mk. 1000.

Рубинраутъ Германъ, Berlin-Charlottenburg Hardenbergstr. 24 b. Grammpe—Mk. 600.

Рубинштейнъ Дебора, Berlin, Ziegelstr. 2 Hôtel Frumer— Mk. 700.

Рубинштейнъ Франка, Berlin, Charlottenburg, Witzlebenstr. 19 bei Bornstein—Mk. 300.


— 29 —

Руссинъ Шимха, Berlin, Linienstr. 156/157—Mk. 800.

Рыбіеръ, Berlin-Wilmersdorf, Kaiser Allee 157 Rbl. 100.

Рѣзникъ Борисъ, Berlin, Klosterstr. 97—Mk. 200.

Рѣзниковъ Л., Berlin, Hôtel de Russie—Rbl. 250.

Рѣшеткина Марія, Nauheim Bismarckstr. Hôtel Homeyer— Rbl. 500.

Савельскій, Berlin, Greifenhagenerstr. 49 b. Junhmann— Mk. 200.

Самойлова Зифра, Berlin-Charlottenburg, Augsburgerstr. 43 bei Wenzel—Mk. 1000.

Самуэль г-жа, Berlin-Charlottenburg, Stuttgarter Platz 15— Mk. 2000.

Сбаръ Злата, Berlin, Grenadierstr. 37 bei Koppel—Geld.

Свертлинъ Лео, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 75—Mk. 100.

Свертлинъ Лили, Berlin, Littauerstr. 22 b. Barta—Mk. 200.

Сегаль Августъ, Berlin-Wilmersdorf, Badenschestr. 20 bei Julius Segall—Rbl. 107.

Сербулъ P., Klötzsche-Dresden, Jägerstr. 7—Rbl. 200.

Слепакъ Вольфъ, Berlin, Novalisstr. 12 b. Carl Zwanzig— Rbl. 250.

Сливакъ Терентій, Berlin, Hohenstaufenstr. 65 b. Köhler— Mk. 300.

Слуцкая Фрида, Berlin-Charlottenburg, Windscheidstr. 19.

Смидскій, Berlin-Lichtenberg, Nermannenstr. 3—Rbl. 200.

Спееръ, Berlin, Königgrätzerstr. 46 b. Berta Tharra—Mk. 800.

Степпанъ, Berlin, Lazarus Krankenhaus Bernauerstr.—Mk. 600.

Стосклицкій д-ръ, Berlin, Nollendorfstr. 22 a b. Schlesinger— Mk. 25.

Суворова Надежда, Berlin, Karlstr. 17 Pension Schultz—Mk. 1000.

Сутокскій ксендзъ, Berlin, Auguststr. 85 bei Uber—Rbl. 150.

Сцерниховская, Berlin, Linienstr. 146—Mk. 200.

Таубе Гансъ, Rostock Georgstr. 77—Rbl. 100.

Тимоновъ Всеволодъ, Berlin Rankestr. 4—Mk. 1000.

Тираспольская Анна, Berlin Ubrecktstr. 7—Mk. 500.

Традкинъ Моисей, Berlin Borsigstr. 2—Mk. 100.

Траутшольдъ Эмануилъ, Bad Kudowa Villa Fray—Rbl. 250.

Трахтенбергъ Роза, Berlin, Rankestr. 31—Rbl. 250.

Трегубовъ, Berlin, Halensee Johann-Georgstr. 2 bei Berenson—Mk. 300.

Трушкинъ Вольфъ, Berlin Landsbergstr. 113 bei Flatau— Mk. 1000.

Тугеманнъ Анна, Kissingen—Rbl. 600.

Ульбрихъ Груня, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 49 bei Wilbursky—Mk. 1000.

Уринъ Гдаль, Berlin, Friedrichstr. 131 b. Pension Borower— Mk. 2000.

Уринсонъ Хешель, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa — Mk. 600.


— 30 —

Успенская Ольга, Berlin, Hôtel Aachener Hof Mittelstr. — Mk. 500.

Урысонъ Фанни, Berlin, Ansbacherstr. 37—Mk. 800.

Фаинъ, Berlin-Schöneberg, Körnerstr. 6 Markuse—Mk. 100.

Фаливъ Григорій, Berlin, Mittelstr. 35 Hôtel de Petersbourg— Mk. 1500.

Фарберъ С., Berlin-Charlottenburg, Leibnizstr. 59—Rbl. 100.

Файнбергъ, Berlin-Wilmersdorf, Deidesheimerstr. 11—Mk. 1500.

Феттмайеръ Марія, Berlin-Friedenau, Retzdorf Promenade 1— Rbl. 150.

Фейнгаузъ Генрихъ, Berlin-Charlottenburg, Küstrinerstr. 10— Mk. 150.

Фихтенхольдтъ Зося, Berlin, Hôtel Ermitage—Rbl. 500.

Флотау Карола, Berlin, Pfalzburgerstr. 10—Mk. 50.

Франке Элиза, Berlin, Wicherstr. 133 11 Michael Rostamoff— Mk. 1000.

Френкель Александра, Kissingen, Hôtel Bristol—Rbl. 750.

Фридлендеръ Рахиль, Berlin, Kaiser Wilbelmstr. 12 b. Treumann—Mk. 1000.

Фридманъ Іосифъ, Berlin-Karlshorst Dönhoffstr. 4—Mk. 300.

Фридманнъ K. C., Berlin, Gormannstr. 1 bei A. Sperlich— Mk. 800.

Фридштейнъ Маркъ, Berlin-Halensee, Paulsbornerstr. 1 b. Pohle—Mk. 200.

Фридштейнъ Густавъ, Berlin, Knesebeckstr. 17 b. Kluge— Mk. 700.

Фрицше Германъ, Berlin, Schlossers Hôtel—Mk. 1000.

Фрумкинъ Георгъ, Berlin-Charlottenburg, Windscheidstr. 19.

Фуксъ Маріанна, Berlin, Linienstr. 146 b. Tinkowski—Rbl. 500.

Ханинъ Борухъ Альтеръ, Berlin, Linienstr. 156/157—Rbl. 100.

Хольмеръ Абрамъ, Berlin, Artilleriestr. 28 Gordeko—Mk. 200.

Хазинъ Перла, Berlin, Auguststr. 83 b. Tannenbaum—Mk. 300.

Цицьярова Марія, княгиня, Berlin, Steglitzerstr. 22 Pension Bredow—Mk. 200.

Черномордикова Софія, Berlin, Luisenstr. 31 Pension Heimann—Mk. 300.

Чалхушіанъ, Berlin, Pariserstr. 14a.

Шавинскій Симонъ, Berlin-Charlottenburg, Guerickestr. 31 bei Rusicke—Mk. 1000.

Шалфинъ Павелъ, Dresden A. Hettnerstr. 2 Bankhaus Gebr. Arnold. Dresden—Rbl. 1000.

Шапиро Cypa-Myca, Berlin, Savoy Hôtel—Mk. 2000.

Шапиро Гольда, Berlin, Am Cirkus 12 Pension Koch—Mk. 400.

Шашменштейнъ Давидъ, Berlin-Charlottenburg, Suarezstr. 60 b. Cohn.—Mk. 300.

Шварцъ Berlin, Ansbacherstr. 38—Mk. 300.

Шварцбортъ Ф., Berlin-Charlottenburg, Gervinusstr. 10 b. Jakobi—Mk. 6000.


— 31 —

Шевчикъ, Berlin, Prinzenstr. 29 b. Hübner—Rbl. 500.

Шенинъ, Berlin, Puttkamerstr. 23 b. Oschin—Mk. 100.

Шена, Berlin, Spandauerstr. 31—Geld.

Шейнфинкель M., Baden-Baden, postlagernd—Mk. 1500.

Ширмвиндъ Клара, Berlin-Charlottenburg. Uhlandstr. 120, Rbl. 750.

Шислинъ Борухъ, Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20 b. Rolcke—Mk. 300.

Шифферъ Софія, Agnetendorf, Riesengebirge b. Höniger — Mk. 800.

Шкурникъ Вл., Berlin-Charlottenburg, Droysenstr. 6—Rbl. 150.

Шмидтъ Юлій, Berlin, Habsburgerstr. 4 Pension Uhlein—Rbl. 500.

Шмидтъ Элла, Berlin, Luisenstr. 39 Pension Engelbrecht — Mk. 300.

Шнейдевовъ, Berlin, Grenadierstr. 19 Hôtel Levi—Mk. 250.

Шоенбрунинъ Вадья, Berlin, Linienstr. 111 b. Rabbiner Hildesheimer—Rbl. 700.

Шнеуръ, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 54—Rbl. 150.

Шройтъ, Berlin, Lindenstr. 13 b. Lichensdein—Mk. 500.

Шпицбардтъ Карлъ, Kudowa, Villa Königin Luise—Rbl. 150.

Штейнгардтъ Исфиръ, Klotzsche b. Dresden Goethestr. 14 durch Bankhaus Gebr. Arnhold Dresden—Rbl. 100.

Штейнке Адольфъ, Berlin, Charlottenburg, Scharrenstr. 28 b. Paul Hintze—Mk. 600.

Штиллерманнъ Берта, Berlin, Hôtel Ruhland Mittelstr. 60 — Mk. 300.

Шубшенко Николай, Berlin-Charlottenburg, Schulstr. 14 — Mk. 600.

Шульбеваръ Григорій, Berlin, Schadowstr. 4 Pension Bergemann—Mk. 300.

Шуръ-Бѣльке, Berlin-Charlottenburg, Wielandstr. 11 b. Manke—Mk. 600.

Щавинскій, Berlin-Charlottenburg, Guerickestr. 31 b. Rusicke— Rbl. 500.

Ювилеръ Вольфъ, Berlin, Marienstr. 13 bei Christoff — Mk. 500.

Юхновская Людмилла съ 4-мя дѣтьми, Bad Flinsburg, Villa Kormons 20.

Юхновская, Bad Flinsburg, Villa Cormons 18 Geld.

Яловскій Левъ, Berlin-Charlottenburg, Holtzeudorffstr. 20 bei Spieldoch—Mk. 800.

Яканинъ Елена, Berlin-Schöneberg, Bozenerstr. 10—Mk. 1000.

Якобсонъ Александръ, Berlin-Charlottenburg, Roschustr. 5 b. Weruecke—Mk. 250.

Свѣдѣнія отъ 20 Августа.

Покрошинская Марія, Баденъ-Баденъ, Отель Блюхеръ.


— 32 —

По телеграммѣ отъ 22 Августа находятся въ Германіи.

Островскіе супруги находятся въ Берлинѣ.

Свѣдѣнія отъ 23 Августа.

Ардманъ Ольга съ 2 сыновьями, Baden-Baden, Langestr. 34.

Азбукинъ Дмитрій съ женой, Baden-Baden, Langestr. 34.

Енкинъ Борисъ, München Spanisches Konsulat.

Жесминъ Юлія, Baden-Baden, Langestr. 34.

Платоновы Наталія и Константинъ, Baden-Baden, Langestr. 34.

Попова Анна Ивановна, München, Spanisches Konsulat.

Розенфельдъ Рихардъ, Dresden, Fischhausstr. 75.

Траутенбергъ Орестъ Владиміровичъ. München, Spanisches Konsulat.

Телеграмма отъ 23 Августа. Задержаны въ Германіи въ качествѣ военноплѣнныхъ.

Акошинъ Руда, Доберицъ.

Альберцкій Иванъ, Студентъ коммерческой академіи въ Кіевѣ, Дрезденъ.

Аппингъ, Иркутскъ, Доберицъ.

Берковичъ Ж., Рига, Доберицъ.

Богатый, Одесса, Доберицъ.

Блюмъ изъ Парижа, Доберицъ.

Буда, Ленчицы, Доберицъ.

Бялобкоцкій Викторъ Ивановичъ, Оренбургъ, Дрезденъ.

Васильевъ Г., Москва, Доберицъ.

Вибе, Шавли, Доберицъ.

Воробей изъ Таурогена, Доберицъ.

Гампель К., Варшава, Доберицъ.

Гермеръ, Одесса, Доберицъ.

Гольмбіевскій, Сувалки, Доберицъ.

Галембо, Ворне, Доберицъ.

Гольбергъ Бр. Бѣлостокъ, Доберицъ.

Грцыбекъ У., Варшава, Доберицъ.

Гукайло, Доберицъ.

Гурвичъ, Шавли, Доберицъ.

Дамбе изъ Тукума, Доберицъ.

Далецкій, Варшава, Доберицъ.

Дикштейнъ изъ Феодосіи, Доберицъ.

Длугешъ, Рига, Доберицъ.

Еленъ изъ Лодзи, Доберицъ.

Еликъ, Рига, Доберицъ.


— 33 —

Зуддерманъ, Ивангородъ, Доберицъ.

Зоммерфельдъ, Граіево, Доберицъ.

Золотушкинъ, Переяславъ, Доберицъ.

Катель Илья, Харьковъ, Доберицъ.

Кисилевъ изъ Брянска, Доберицъ.

Кольсковъ изъ Варшавы, Доберицъ.

Коршинскій, Петроградъ, Доберицъ.

Комарицкій, Тула, Доберицъ.

Кречи изъ Лодзи, Доберицъ.

Курзуль, Рига, Доберицъ.

Куракины братья, Петроградъ, Доберицъ.

Лайвингъ, Рига, Доберицъ.

Левкинъ, Петроградъ, Доберицъ.

Лихтфельдъ, Шавли, Доберицъ.

Лукомскій, Очаковъ, Доберицъ.

Манусевичъ, Минскъ, Доберицъ.

Медвѣдовскій изъ Багополья, Доберицъ.

Мельникъ, Полтускъ, Доберицъ.

Милькесъ, Рига, Доберицъ.

Минцевъ, Петроградъ, Доберицъ.

Малаховскій изъ Граево, Доберицъ.

Маркельсъ, Москва, Доберицъ.

Марголинъ изъ Таурогена, Доберицъ.

Оберскій изъ Варшавы, Доберицъ.

Перкесъ изъ Ковно, Доберицъ.

Потоцкій П., Саратовъ, Доберицъ.

Полускій, Слонимъ, Доберицъ.

Радомысльскій изъ Одессы, Доберицъ.

Ранисъ, Гріева, Доберицъ.

Розеблатъ М., Лодзь, Доберицъ.

Розенблюмъ М., Бѣлостокъ, Доберицъ.

Розовъ, Феодосія, Доберицъ.

Ридбергъ, Николаевъ, Доберицъ.

Руноменъ, Бендерій, Доберицъ.

Рѣзниковъ, Феодосія, Доберицъ.

Свіасовъ, Коломна, Доберицъ.

Сизманнъ. Варшава, Доберицъ.

Скалига Фастовъ, Доберицъ.

Спунбаргъ братья изъ Одессы, Доберицъ.

Фалинъ Др., Вологда, Доберицъ.

Фаллерманъ, Мевъ, Доберицъ.

Фельдманъ В. изъ Сосновицъ, Доберицъ.

Франкъ изъ Саратова, Доберицъ.

Фурманъ В., Москва, Доберицъ.

Цандеръ К., Рига, Доберицъ.

Цивіанъ, Либава, Доберицъ.

Чернышевъ, Пенза, Доберицъ.

Шейгіельскій, Новый Дворъ, Доберицъ.


— 34 —

Шифровичъ С. изъ Витковиска, Доберицъ.

Шиллеръ изъ Перно, Доберицъ.

Шпиллеръ X. изъ Сосновицъ, Доберицъ.

Штейнъ И. В., Шавли, Доберицъ.

Шуръ изъ Замостья, Доберицъ.

Юренъ Ф., Симферополь, Доберицъ.

Ялоновскій, Петроградъ, Доберицъ.

Янценъ В., Калай, Доберицъ.

Якерсбергъ, Витебскъ, Доберицъ.

Свѣдѣнія отъ 24 Августа.

Андеръ Евгенія, Berlin, Friedrichstr. 105 Hotel Atlas— Mk. 1000.

Ашъ Матесъ, Berlin, Grenadierstr. 17 b. Salomon—Mk. 100.

Бассисъ Цецилія, Berlin Wilmersdorf, Badenschestr. 42b. Griesheim—Mk. 1000, 1000.

Безпалый Люсьенъ, Berlin, Luisenstr. 30 b. Riebe—Mk. 100.

Бобровъ Самуилъ, Berlin, Englischeste 26 Pfalzburg — Mk. 1000.

Бройдо Левъ, Berlin, Halensee Joachim Friedrichstr. 2— Mk. 200.

Брока (Brocka), Berlin, Linienstr. 146 b. Löwental—Mk. 300.

Бронштейнъ Исай, Berlin Wilmersdorf, Brandenburgerstr. 40— Mk. 400.

Броунштейнъ, Berlin, Linienstr. 31—Mk. 200.

Буобъ Іоаннъ, Berlin, Neüköln Routerstr. 94 b. Graft—Mk. 300.

Бухмиль, Berlin, Knesebeckstr. 46 b. Gerhardt—Mk. 500, 500.

Вержбицкій, Friedrichshagen Königstr. 5b. Körner—Mk. 10.

Виноградова Валентина, Berlin, Hotel Nordstren Mittelstr. 36— Mk. 150.

Вейсъ, Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 87a—Mk. 500.

Гавриловъ Иванъ, Berlin, W. Jägerstr. 30 b. Stock—Mk. 300.

Гареликъ Соня, Berlin, Friedrichstr. 118 Pension Rones — Mk. 500.

Гешвиндъ, Berlin, Grenadierstr 14 b. Bachrach—Mk. 400.

Глеклеръ Карлъ, Berlin, Graferstr. 27—Mk. 2000.

Голомбъ Каролина, Berlin, Suarezstr. 3 b. Fernbach—Mk. 200.

Гохенбергъ Малка, Charlottenburg, Kuno Fischerstr. 14 b. Berendt—Mk. 200.

Гринвальдъ, Berlin. Hirtenstr. 18 b. Goldmann—Mk. 50.

Груйевъ Николай, Berlin, Kantstr. 98 b. Röder—Mk. 300.

Гуммель Генрихъ, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 12—Mk. 2400.

Давидовъ Семенъ, Berlin, Mittelstr. 30 b. Brauer—Mk. 600.

Демченко Алексѣй, Berlin, Mittelstr. 35 Vice-Präses.—Mk. 400.

Дютлингеръ Флора, Charlottenburg Nieburstr. 62 b. Torf— Mk. 300.

Загородскій, Berlin, Elasässerstr. 60—Mk. 200.


— 35 —

Кавенскій, Berlin, Luisenplatz 6 b. Rittner— Mk. 300.

Капшицеръ г-жа, Berlin, Unter den Linden 62/53 Pension Fritz—Mk. 1200.

Катинъ Александръ, Berlin, Schröderstr. 12 b. Bordiert — Mk. 250.

Кенигсбергъ А., Berlin, Hôtel Nix—Mk. 800.

Кенигштейнъ, Berlin, Kantstr. 74—Mk. 500.

Кейзерманъ Гавріилъ, Berlin, Schöneberg Luitpoldstr. 37— Mk. 500.

Кулишеръ Мозесъ, Berlin-Charlottenburg, Kuno-Fischerstr. bei Berendt—Mk. 500.

Кутнеръ Марія, Charlottenburg, Horstweg 54 b. Weinert — Mk. 1000.

Кондратенко Гавріилъ, Berlin, Mittelstr. Nordstern—Mk. 500.

Левинштейнъ Берель, Berlin, Kräusnik b. Lompo—Mk. 100.

Левіусъ Леа, Berlin, Artilleriestr. 31 b. Kantor Lemky — Mk. 600.

Леманъ Шейндель, Berlin, Schumanstr. 15 b. Vogelsang — Mk. 200.

Липецъ Леа, Charlottenburg, Weimarerstr. 18 b. Lindenau— Mk. 300.

Лопатина, Berlin, Krausnik 15 b. Lompo—Mk. 100.

Лурье Берта, Berlin, W. Lutherstr. 27 b. Winterfeld—Mk. 500.

Малкинъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 300.

Манковскій Стефанъ, Berlin, Schöneberg Leuthenstr. 10— Mk. 300.

Маурахъ Эмиль и Tea, Berlin, Am Karlsbad 6 Krebs—Mk. 200.

Мельнишенко Зинаида, Berlin, Mittelstr. 35 Hôtel St.-Petersburg— Mk. 300.

Мендельсонъ Клара, Charlottenburg Römerstr. 12—Mk. 500.

Мендельсонъ Фани, Charlottenburg Schlüterstr. 66—Mk. 500.

Мейеръ Дорисъ, Berlin, Artilleriestr. 31 b. Kantor Lemky— Mk. 300.

Михельсонъ Сигмундъ, Berlin, Halensee Joachim Friedrichstrasse 2—Mk. 500.

Мульне Эліасъ, Berlin, Monbijouplatz 10 b. Becker—Mk. 100.

Назаріанцъ, Berlin-Charlottenburg, Uhlandstr. 185 bei Knop— Mk. 300.

Ольцевская Октавія, Berlin, Steglitz Kleiststr. 23 b. Marschewka— Mk. 100.

Охременко Трофимъ, Berlin, Dorotheenstr. Kronprinzenhof— Mk. 500.

Пешковскій Александръ, Berlin, Halensee Joachim Friedrichstrasse 2 b. Rogalsky—Mk. 500.

Пешковская Людмила, Berlin, Halensee Joachim Friedrichstrasse 2 b. Rogalsky—Mk. 100.

Пуоланнъ Сани, Berlin, Lutherstr. 32 Bernhardt—Mk. 500.

Рабиновичъ Георгій, Berlin, Albrechtstr. 16—Mk. 500.


— 36 —

Рабиновичъ д-ръ, Berlin, Albrechtstr. 16—Мк. 1000.

Разумовскій, Berlin, Krausnik 15 b. Lompo—Mk. 100.

Раухъ Ханна, Berlin, Wilhelmstr. 34 Michaelhospiz—Mk. 100.

Рейтеръ Сергѣй, Charlottenburg Leibnitzstr. 59—Mk. 650.

Рейхеръ Ривела и Натонъ, Berlin, Uhlandstr. 30 b. Nathan— Mk. 1000.

Родштейнъ, Berlin, Linienstr. 146 Hôtel Odessa—Mk. 500.

Розенвейгъ Леонъ, Berlin Wilmersdorf, Badenschestr. 45 b. Rieger—Mk. 500.

Розенталь Надежда, Charlottenburg Kuno Pischerstr. 14 b. Berendt—Mk. 400.

Розенцвейгъ Леонъ, Berlin, Wilmersdorf, Badenschestr. 45 b. Rieger—Mk. 1000.

Розенъ Цицилія, Dresden, Hôtel Garni «Zum Bahnhof» — Mk. 2000.

Рознеръ Тауба, Berlin, Halensee Küstrinerstr. 20—Mk. 500.

Роникеръ граф., Стефанія, Berlin, Bayrischer Platz 2 Wegner.

Румковскій, Berlin, Hôtel Atlas Friedrichstr. 105—Mk. 200.

Рускевичъ Елена, Berlin, Babelsbergerstr. 50 b. Buchwalb— Mk. 200.

Садовcкій Лазарь, Berlin, Andreasstr. 3 b. Pasanski—Mk. 100.

Сажетъ, Charlottenburg, Knesebeckstr. 11 b. Sauer—Mk. 200.

Саксъ Анна, Berlin, Schöneberg, Münchenerstr. 6—Mk. 150.

Сандуковскій Мееръ, Charlottenburg Schlüterstr. 68 b. Maschek— Mk. 200.

Селико Антонія, Berlin, Zehlendorf Forststr. 12—Mk. 100.

Силенъ Лиза, Berlin, Lutherstr. 32 b. Bernhardt—Mk. 400.

Слобинская Анна, Berlin, Artilleriestr. 5 b. Vogt—Mk. 600.

Тиръ, Charlottenburg Gervinustr. 10—Mk. 1000.

Тонтегоде Ельза, Berlin, Weissenbungerstr. 56 b. John—Mk. 150.

Трейманъ K., Berlin, Alte Jakobstr. 38—Mk. 200.

Усванская, Berlin, Am Kölnischen Park 7—Mk. 1000.

Усовъ, Berlin, Luisenstr. 5—Mk. 300.

Фильтшаковъ, Charlottenburg, Göthestr. 61 b. Grabow—Mk. 400.

Финкельштейнъ H., Berlin, Ulmenstr. 35 Kurhaus Westend— Mk. 2000.

Фирксъ Эвальдъ, бар., Berlin, Kurfürstendamm 212 b. Gretsel Behr—Mk. 3000.

Фишеръ, Berlin, Grenadierstr. 14 b. Bachrach—Mk. 1000.

Фрумкинъ Георгій, Charlottenburg Windscheidstr. 19 — Mk. 1000.

Цылберъ Фела, Berlin, Kölnischer Park 7—Mk. 250.

Цымановскій, Berlin, Rosenheimerstr. 13—Mk. 500.

Шехтеръ, Berlin, Linienstr. 146 b. Löwental—Mk. 400.

Шульцъ, Charlottenburg, Merderstr. 6—Mk. 500.

Юрисъ, Berlin—Wilmersdorf, Babelsbergerstr. 43 b. Stubenrauch—Mk. 50.

Ябловская Иза, Berlin, Bayrischer Platz 2 Wegner—Mk. 200.


— 37 —

Якобсонъ Рафаилъ, Berlin, Weinmeisterstr. 2—Mk. 300.

Якхонтовъ Петръ, Berlin, Luisenstr. 47—1—Mk. 500.

По телеграммѣ отъ 24 Августа задержанъ въ Берлинѣ германскими властями съ 21 Іюля:

Бобылевъ, генералъ.

Борщевскій, генералъ.

Некращевичъ, генералъ.

Телеграмма отъ 26 Августа.

Ароновская Анна изъ Вильны съ дочерью, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Арсеньевъ Дмитрій изъ Петрограда, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Барканъ съ семьей изъ Витебска, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Бауеръ Малка, Sassnitz, Kirchhofstr.

Берманъ изъ Петрограда съ дочерью Маріамъ, Stetin, Falkenwalderstr. 128.

Бершинъ Н. съ семьей, Rostok, Kaiserpavillion.

Бируковъ изъ Саратова, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Бреутигамъ изъ Петрограда, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Бржезинскій, Плассенбургъ.

Бушъ Сарра съ дочерью, Лодзь, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Вадовскій Юстусъ изъ Кіева, Гомбургъ, денегъ.

Вальфицъ Абрамъ съ женой и дочерью изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Вейебальдъ Александра изъ Харькова, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Вильнеръ Ал. съ семьей изъ Варшавы, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Вильнеръ съ семьей изъ Москвы, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Воробейниковъ изъ Петрограда, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Вѣтвѣницкій съ женой изъ Витебска, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Давидзонъ изъ Варшавы, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Дрейзухъ, Софія изъ Минска, Бадъ Гомбургъ, денегъ.

Дробинская Марія, Stetin, Müelenstrasse 3.

Гаволла Георгисъ изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Гельбасъ съ сыномъ, Chemnitz Segalonie.

Гинтесбергъ Леонія изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Гиршбергъ съ женой изъ Лодзи, Гомбургъ, денегъ.

Гольдштейнъ Германъ изъ Лодзи, Гомбургъ, денегъ.

Гефменъ Мовша изъ Шклова, Гомбургъ, денегъ.

Громускій Полди изъ Кіева, Гомбургъ, денегъ.

Греттингенъ изъ Баку, Гомбургъ, денегъ.

Гродвинскій Михаилъ изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.


— 38 —

Грюнбоимъ изъ Полтавы, Гомбургъ, денегъ.

Грузесъ, Мюнхенъ.

Евреинова Зинаида, Гомбургъ, денегъ.

Еленьевъ Павелъ изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Ельферманъ изъ Кіева, Гомбургъ, денегъ.

Зейтесъ изъ Петрограда, Гомбургъ.

Зойферъ изъ Харькова, Гомбургъ, денегъ.

Золотницкій Мовша, Rostock, Kaiserpavillon.

Ивановъ генералъ изъ Москвы, Гомбургъ, денегъ.

Ивельнеръ Азефъ, Гомбургъ, денегъ.

Израелетъ Кенигъ Товій Stettin Albertstr. 18.

Ифнеръ Іосифъ, Rostock Kaiserpavillon.

Кенигъ Товій Израелетъ, Штетинъ Альбертштрассе 18.

Калиновскій Іосифъ съ женой изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Кальмейеръ Евгенія изъ Либавы, Гомбургъ, денегъ.

Карделюкъ Марія изъ Ростова, Гомбургъ, денегъ.

Киршицеръ Г., Ростокъ, Kaiserpavillon.

Колесникъ Стефанъ, Ростокъ, Kaiserpavillon.

Корнблумъ Давидъ съ женой изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Костева Вѣра изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Кримштейнъ Мендель студентъ, Ростокъ, Kaiserpavillon.

Куршниръ Давидъ канд. мед., Ростокъ, Kaiserpavillon.

Кумшинскій П. съ женой, Ростокъ, Kaiserpavillon.

Лагода Анна изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Ландіо Александръ, Ростокъ, Kaiserpavillon.

Левитанъ изъ Москвы, Гомбургъ, денегъ.

Лекесъ Лео изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Леоновичъ Александръ изъ Петрограда съ дѣтьми, Гомбургъ, денегъ.

Лессингъ Софія изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Лонгины Вѣра и Георгій, Ростокъ, Prinzenstr. 5 bei Reitz.

Лукошевскій съ женой изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Луяшевская съ 4-мя дѣтьми изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Любекъ Ванда, Штеттинъ.

Моденбергъ съ дѣтьми изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Маіорскій, Висбаденъ, санаторія.

Майзель Залко, Ростокъ, Kaiserpavillon.

Малишевскіе семья, Дрезденъ, Holneinstr. 22.

Маховъ Давидъ изъ Ковно, Гомбургъ, денегъ.

Мелупъ Сарра съ дочерью изъ Вильны, Гомбургъ, денегъ.

Майцнеръ Роза изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Могилевская Бася, Гомбургъ, денегъ.

Никосова Магда, Штольпмюнде.

Новихъ раввинъ изъ Бобруйска, Гомбургъ, денегъ.

Нохиновскій Анзело изъ Витебска съ 2-мя дочерьми, Гомбургъ, денегъ.


— 39 —

Телеграмма отъ 26-го Августа.

Павлова Екатерина, Москва, Гомбургъ, денегъ.

Паіо Эрна, Петроградъ, Rostock, Kaiserpavillon.

Парафинъ Наталія, Петроградъ, Гомбургъ, денегъ.

Торечкинъ Исаакъ, Петроградъ, Стольпмюнде.

Патти Елизавета, Петроградъ, Гомбургъ, денегъ.

Перельмонъ Анна, Петроградъ, Гомбургъ, денегъ.

Платмонъ Яковъ съ женой изъ Кіева, Гомбургъ, денегъ.

Петровъ Григорій, Петроградъ, Rostock, Kaiserpavillon.

Поллакъ Натонъ г-жа изъ Москвы, Гомбургъ, денегъ.

Прессъ семья, Berlin Kölnischer Park 7, Geld.

Пуллъ г-жа, Stettin, Villenstrasse 8.

Рабиновичъ Ривка изъ Херсона, Гомбургъ, денегъ.

Равчанская Роза изъ Кишинева, Гомбургъ, денегъ.

Раскина Елена изъ Екатеринослава, Гомбургъ, денегъ.

Рибовскіе семья, Berlin, Kölnischer Park 7, Geld.

Робби Израилъ съ женой изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Ровенскій Веньяминъ съ женой и дочерью изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Ровкинъ Рафаель, Вольфъ, Rostock, Navigationsschule.

Россетъ съ женой и ребенкомъ изъ Петрограда, Гомбургъ, денегъ.

Россетъ съ ребенкомъ изъ Лодзи, Гомбургъ, денегъ.

Руадзе, Петроградъ, Rostock Kaiserpavillon.

Рубинштейнъ Эмма изъ Очакова, Гомбургъ, денегъ.

Савицкій Александръ, Одесса, Гомбургъ, денегъ.

Салтыковы графъ и графиня, Москва, Гомбургъ, денегъ.

Саринъ Николай съ семьей, Гомбургъ, Петроградъ, денегъ.

Сергѣевскій Николай съ женой, Ростокъ, Навигаціоншуле.

Склапоберскій Кайданъ, Гомбургъ, денегъ.

Созенталь Симонъ съ женой, Гомбургъ, изъ Варшавы, денегъ.

Сорвеховичъ Софія, Бреславль, Резиденцъ Отель.

Старошкловскій Іосифъ, канд. мед., Ростокъ Кейзерпавильонъ.

Стело Вильно, Гомбургъ, денегъ.

Стембо Вильно, Гомбургъ, денегъ.

Таянсъ Яковъ изъ Варшавы, Гомбургъ, денегъ.

Тиммонъ Тереза изъ Одессы, Гомбургъ, денегъ.

Тровіена изъ Москвы, Гомбургъ, денегъ.

Тхиминская, Штетинъ, Бергштрассе 12-а.

Фенстеръ Вѣра изъ Ковно, Гомбургъ, денегъ.

Финкъ Эмма съ сыномъ и дочерью, Штетинъ, Фолькенвальдерштрассе 9.

Фридманъ А., Штетинъ, Мольткенштрассе 16.

Футтерманъ Айзикъ, Штетинъ, Фолькенвальдерштрассе 9.


— 40 —

Усванскіе семья, Берлинъ, Кельнишеръ Паркъ 7, денегъ.

Чайкинъ, Петроградъ, Гомбургъ, денегъ.

Чертевецкій А., Ростокъ Кайзерпавильонъ.

Шадинскій Петроградъ, Гомбургъ, денегъ.

Шварцманъ Л., студ. мед., Ростокъ, Кайзерпавильонъ.

Шварцъ Роза изъ Екатеринослава, Гомбургъ, денегъ.

Шевелева Ольга изъ Витебска, Гомбургъ, денегъ.

Штенфельдъ Хайя изъ Ковно, Гомбургъ, денегъ.

Свѣдѣнія 26 Августа.

Абрагаміанъ Абель, Sandersleben bei Werner Hoppe—Rbl. 300.

Абрамовъ Зіонъ, Cassel, Kaiserhof—Mk. 400.

Абрамскій Шодесъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 50.

Адамовичъ Марія, Berlin-Charlottenburg, Sophie-Charlottenstr 22 bei August Scheer—Mk. 1000.

Адерманъ Ольга, Baden-Baden, Hôtel Müller—Mk. 2000.

Аснесъ Мендель, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 220.

Алхазовъ А., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Александрова Эмма, Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20 bei Rolcke—Mk. 200.

Александровъ, Berlin, Marienstrasse 25—Mk. 1200.

Алексѣевскій H., Strelitz Alt i. M.—Mk. 100.

Аліанчиковъ, Berlin, Guerickestrasse 31—Mk. 600.

Альманнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Альперовичъ Берта, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 600.

Альперовичъ Таубе, Berlin, Linienstrasse 146 Hôtel Odessa— Mk. 300 et 300.

Альперовичъ, Berlin, Linienstrasse 146 Hôtel Odessa—Mk. 500.

Альтгаузенъ M., Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 100.

Андреевъ Павелъ, Dresden, Reichenbachstrasse 31 b. Frau Dinger—Mk. 600.

Андшапаридзе Алексѣй, Schandau а. Albe Villa Neufriedstein—Mk. 1000.

Аппель Сруль, Halle а. Saale Gr. Brauhausstr. 12—Mk. 300.

Апфельбаумъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство, Leipzig Spanisches Konsulat—Mk. 400.

Апфельбаумъ C., Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 200.

Аренштейнъ Шая, Berlin, Taubenstrasse 10—Mk. 1000.

Асканасъ, Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstr. 16 b. Goldmann—Mk. 500.

Ассъ Д., Strelitz Alt i. M. —Mk. 1000.

Баксетъ Эсфирь, Chemnitz Vetterstr. 35—Mk. 100.

Бакштъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Балыклейскій С., Strelitz—Alt i M.—Mk. 1000.

Балыклейская C., Strelitz—Alt i M.—Mk. 100.


— 41 —

Банетъ, Charlottenburg, Stuttgarter Platz 11—Mk. 800.

Банзикъ, Ита, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 150.

Бараховичъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Rbl. 360.

Бхаріеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 300.

Баронъ Нахома-Зирла, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 150.

Бартушевичъ, Berlin, W. Kastanienallee 32—Мк.

Бару Эсфирь, Dresden, Neue Gasse 21 b. Silbermunz—Rbl. 200.

Барцъ Ольга, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 500.

Баршанъ Морицъ, Altheide Villa Edelweiss—Мк. 300.

Басинъ, Bad Kudowa, Patrizier Haus—Мк. 200.

Басманъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 200.

Бауерле арестованъ, Кульмбахъ, Плассанбургъ—Rbl. 200.

Бахрахъ Яковъ, Наугеймъ отель Мюллеръ—Мк. 1000.

Бѣговъ Иванъ, Dresden, Reichenbachstr. 26—Мк. 600.

Бейселъ Исаакъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 600.

Беккерманъ А., Berlin - Friedrichstr. 76—Mk. 500.

Бекъ В., Alt-Strelitz і М—Мк. 175.

Белинсонъ Е., Alt—Strelitz і М—Мк. 100.

Бенгельсдорфъ А., Berlin, Berlineri, Hol Kurzestr.—Mk. 500.

Бендезскій Гитель, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Мк. 250.

Бененсонъ, Лейпцигъ Испанское Консульство—Мк. 500.

Бергазинъ Ф., Sanatorium Blitzengrund Friedland—Мк. 200.

Берманъ Моисей, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Мк. 40.

Бермонтъ С., Alt - Strelitz і М—Mk. 300.

Бермонъ М., Alt - Strelitz і М—Мк. 200.

Бетке, Sanatorium Ulrichshöhe Peterswaiden Bez. Breslau— Mk. 3500.

Быковъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Биненштокъ Станиславъ, Stolpmünde Shulstr. 5—Geld.

Бинстокъ Моисей, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Мк. 200.

Бланкъ, Berlin, Niederschönhausen Linden Sanatorium — Mk. 200.

Блохъ Таубе, Berlin, Niederschönhausen Sanatorium 15 — Mk. 150.

Блохъ Клара, Neuenahr, Villa Elsner—Geld.

Блузайдъ X., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Блюмбергъ М., Berlin, Hôtel Berlinerhof Kurzestr. 17—Mk. 500.

Бодиско Германъ, Berlin Lützowstr. 68 pension Pfeifer— Mk. 500.

Бондаренко Аронъ, Dresden, Nürnbergerstr. 23—Mk. 300.

Боровская Capa, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Борухинъ C., Berlin Dortmunderstr. 9 bei Landau—Mk. 400.

Боте А., Berlin Borsigstr. bei Bölter—Geld.

Боярскій А., Berlin Albrechtstr. 23—11—Mk. 500.


— 42 —

Брайловская, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 400, Мк. 2000.

Брейшбурдъ, Berlin, Artilleriestr. 5 bei Pinskoy—Mk. 300.

Брескій Л., Висбаденъ—Mk. 5000.

Брикъ P., Лейпцигъ, Испанское Консульство —Mk. 200.

Брисманъ, Berlin NW. Marienstr. 26 bei Waekwitz—Mk. 300.

Бродскій Самуилъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 400.

Бромбергъ Роза, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 1200.

Бруднеръ г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 300.

Брудни Фрада, Berlin-Charlottenburg Walizstr.—Мк. 1000.

Бурмейстеръ, Berlin Schaperstr. 35 Doktor Vel.—Мк. 1000.

Бюргеръ P., Stolpmunde Hergstr. 12a—Geld.

Вайтманъ Яковъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 150.

Ваксовъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 400, 800.

Вассерманнъ, Berlin, Niederschönhausen Linden Sanatorium 15—Mk. 25.

Василевскій, Zoppot Wilhelmstr. 42 bei Brunsberg—Geld.

Варденскій Александръ, Tharant bei Dresden Dresdnerstr. 57—Mk. 650.

Варшавская Роза, Stolpmunde Schulstr. 5—Geld.

Варшавская, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Вашекъ P., Berlin Karlstr. 32—Mk. 1000.

Ващинскій Виталій, Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 100.

Вейгингъ Aл., Leipzig, Spanisches Consulat—Geld.

Вейнбергеръ Яковъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 2000.

Вейнбергъ Двозія, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 200.

Вейнрейхъ Эспиръ, Dresden — A Bismarck-platz 1 Hôtel Hertigs—Mk. 2000.

Вейсбардтъ Естера, Berlin, Heiliggeiststr. Hôtel Goldene Gans— Mk. 200.

Вейцманнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Вейссманъ, Berlin, Linienstr. 217 bei Dencker—Mk. 400.

Вейссъ C., Berlin, Grenadierstr. 40—Mk. 200.

Венгеровская Розалія, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 200.

Венгеровъ P., Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 300.

Вендтъ Шарлотта, Dresden Nürnbergestr. 35—Mk. 400.

Вельтеръ Геленде, Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 300.

Веприхъ M., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Верблунеръ, Berlin, Halensee Karlsruherstr. 3—Mk. 600.

Вершгеймъ, Berlin, Kölnischen Park 7— Mk. 50.

Вигдорчикъ E. Berlin, Charlottenburg Sybelstr. 6—Mk. 600.

Вильдфогель, Berlin Grenadierstr. 14 bei Bachrach—Mk. 300.

Винниковъ, Berlin-Charlottenburg, Königsweg 6 bei Schafner— Mk. 600.

Винниковъ M. Berlin-Charlottenburg, Königsweg 3 bei Schafner— Mk. 600.


— 43 —

Винокурова Ева, Bad Salzbrun, Logierhaus Ritterhof— Mk. 150.

Винокурова, Berlin, Ausbacherstr. 38—Geld.

Вихеръ, Berlin-Schöneberg, Bozenerstr. 9 bei Abbini—Mk. 50.

Водяной Абрамъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 600.

Войдыславскій И. М., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 1000.

Волковъ, Berlig, Ziegelstr. 2 Hôtel Frumer—Mk. 700.

Вологдинъ, Berlin, Karlstr. 17 bei Fhiele—Mk. 50.

Волошинъ M., Berlin 57 Belle Alliancestr. 81—Mk. 300.

Волынская Л., Bad, Kudowa Villa Grumswald—Mk. 800.

Вольфови Израэль, Bad Reinerz Villa Hohenzollern—Mk. 1000.

Вольфовичъ Фрейда, Berlin, Charlottenburg Mommsenstrasse 18—Mk. 300.

Воронинъ H., Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 300.

Вохманъ Ф., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Вуншъ Пелагея, Bad Kudowa, Villa von Wunsch Für Kolatschkovsky—Mk. 352.

Выдра, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 1000.

Габергрицъ, Berlin, Philippstrasse 13а bei Opitz—Mk. 200.

Габріель Адольфъ, Berlin, Steinmetzstrasse 59 bei Frenke— Mk. 100.

Газе Вильгельмъ, Berlin, Schadowstrasse 2 Witts Hôtel— Mk. 1500.

Гаертій П., Strelitz Alt i. M.—Mk. 80.

Гальперинъ C., Bad Wildungen, Villa Germania—Rbl. 500.

Гамбургеръ Гр., Berlin, Pension Jerusalem —Mk. 100.

Гарбъ Л., Leipzig, Spanisches Konsulat.—Mk. 200.

Гарберъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Гарберъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство, Mk. 50.

Гарберъ А., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Гарберъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 500.

Гартманъ, Berlin, Königgrätzerstrasse 44 bei Samson—Mk. 500.

Гассельблатъ M., Cöttingen, am Goldgraben 21—Mk. 1000.

Гвоздевъ Алексѣй, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Гебертъ Н., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Гелендеръ Г., Bad Harzburg Schmelzers Hôtel—Mk. 1000 et— Mk. 100.

Геллеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство —Mk. 600.

Гельбардъ М. І., Bad Wildungen, Villa Germania—Mk. 1000.

Гельбіердъ Ш., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1600.

Гербиргъ Ш., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Гельманнъ Самуилъ, Dresden, Moritzstrasse 5—Mk. 200.

Гендлихъ С., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 100.

Геннихъ Эдмондъ, Sanatorium Blitzengrund. Post Friedland— Mk. 100.

Генкинъ Ааронъ, Jena Katharinenstrasse 11—Mk. 100.

Генкинъ Л., Alt Strelitz i. M.—Mk. 100.

Геноховичъ Исаакъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 200.


— 44 —

Герфъ, Berlin, Niederschönhausen Sanatorium 15—Mk. 150.

Герцъ Фанни, Dresden Hartings Hôtel Bismarckplatz—Rbl. 1000.

Гершенгоринъ Іуда, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 100.

Геферъ С., Berlin Alt. Moabit 86с—Mk. 1200.

Гехеебъ Анна, Zehlendorff bei Berlin Alsenstrasse 62—Mk. 1050 et—Mk. 14100.

Гехтъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 500.

Гейбтманнъ Ф., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Гигузинъ К., Berlin, Bleibtreustrasse 33—Mk. 3000.

Гилевичъ Ниссонъ, Dresden, Liebigstrasse 19—Mk. 500.

Гинденбургъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Гинсбургъ Гессель, Berlin, Agricolastrasse 5 bei Walter— Mk. 150.

Гинзбургъ Лазарь, Dresden, Hartings Hôtel—Rbl. 700.

Гинзбургъ Хана, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Гиршбергъ К., Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorferstrasse 74 bei Ferner—Mk. 500.

Гительманнъ Ф., Berlin, Mittelstrasse 36 bei Nordstern— Mk. 1000.

Гласманнъ M., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Глезеръ Отто, Salzbrunn Bahnhofstrasse 21 bei Römer—Mk. 300.

Глезеръ Хаимъ, Berlin, Luisenstrasse Luisenhof—Mk. 3000 und Mk. 1000.

Глюкманнъ Б., Dresden, Helgelendstrasse 5—Rbl. 1000.

Голандскій Г., Alt-Strelitz i. M.—Mk. 120.

Гологорская Фанни, Berlin-Charlottenburg, Grolmannstrasse 9 b. Dörr—Mk. 800.

Гольдбергъ С. Ф., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 250.

Гольденбергъ Морисъ, Bad Altheide—Mk. 500.

Гольдкраусъ Исаакъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 200.

Гольдфарбъ Эльза, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 400.

Гольцъ Мечиславъ, Berlin-Charlottenburg, Schlüterstrasse 48— Mk. 600.

Гольцъ Мечиславъ, Berlin-Charlottenburg, Schlüterstrasse 48— Mk. 600.

Гоникъ или Гоницъ, Berlin, Grenadierstrasse 1 Hôtel Zucker— Mk. 200.

Гонигсфельдъ C., Berlin, Halensee Joachim Friedrichstrasse 18—Mk. 200.

Горвицъ г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 160.

Гордонъ Максъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Горфейнъ Яковъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300 et Mk. 300.

Горфинкель Фанни, Лейпцигъ, Испанское Консульство—


— 45 —

Горфунгъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Готманнъ Мазія, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 150.

Грамборъ В., Berlin, Pallasstrasse 2—Mk. 150.

Грановскій, Berlin, Linienstrasse 217 bei Drucker—Mk. 400.

Грачевъ Іоаннъ, Berlin, Hindersinstrasse 4 a bei Lind— Mk. 2000.

Гресеръ Отто, Bad Salzbrunn, Bahnhofstrasse 21 b. Rösner— Mk. 800.

Гринаковскій Константинъ, Gottingen Kleinhauser Chaussee 10—Mk. 800.

Гринфельдъ, Berlin Charlottenburg Krummestrasse 54—Mk. 100.

Гродецкій Сора, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Гросшталь Яковъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 200.

Грюнбергъ М., Berlin, Philippstrasse 13 а bei Stange — Mk. 300.

Грюнбергъ Полина, Bad Pyrmont bei Hannover Parkschlösschen b. Kemlovicz—Mk. 1000.

Грюнбергъ Моисей, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 300.

Грюнвальдъ Е. Л., Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 800.

Грюнвальдъ Р. Berlin, Postdamm 36 Pension Hahn—Mk. 1400.

Грюнспунъ Борисъ, Dresden Marschaistrasse 12 Stefan — Mk. 300.

Грюнфельдъ Эмма, Berlin, Kurfürstenstrasse 48 Pension Werner—Geld.

Губисъ Клара, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Geld.

Гуль Ольга, Bad Altheide Villa Kutcke—Geld.

Гунгеръ Феликсъ, Dresden-A Werderstrasse 15 Link—Mk. 200.

Гусевъ Павелъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Гусельщиковъ Михаилъ, Dresden, Reichenlechstr. 31—Rbl. 300.

Гурвичъ, Berlin, Niederschönhausen Sanatorium 15—Mk. 150.

Гурвичъ Б., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Гурвичъ Е., Berlin, Frankenstrasse 5—Mk. 1000.

Гуревичъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Гуревичъ Б., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Гуревичъ Ф., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Гутманъ Іосифъ, Halle а. d. Saale F. Branhanstr. 12—Mk. 200.

Гутманъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Гутманъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300.

Гутманъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Гутгишъ Михаилъ, Bad Reiner Sanatorium Schön—Mk. 300.

Дворжецъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Демченко, Berlin, Mittelstr. 35 Hôtel Petersburg—Mk. 100.

Диманштейнъ P., Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 100.

Димантъ Яковъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Доерингъ Маргарита, Freiberg i/Sach Reitbahngasse—Mk. 1000.

... ... Испанское Консульство—Mk. 480.


— 46 —

Доливо-Добровольская Софія, Berlin, Königin Augustastr. 13 Campe—Mk. 400.

Дольшонскій Африканъ, Berlin, Hôtel Prinz-Heinrich.—Mk. 400.

Дорошевская Нина, Salzbrun in Schlesien Magdeburgerhof— Geld.

Дражинскій Зигизмундъ, Berlin, Steglitz Momzenstr. 50— Mk. 500.

Дрейспуль Давидъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 1000.

Дрогомірскій Иванъ, Zwikau Ingenier schule—Mk. 500.

Дубенскій Ноахъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Дубинскій Моисей, Baden-Baden, Hôtel zum Hirsch—Mk. 3000.

Дубновъ В., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Дурандинъ Михаилъ, Berlin, Oranienburgestr. 45 Pension Gutmann—Mk. 200.

Дурандуній M., Berlin, Oranienburgerstr. 45 Pension Gutmann— Mk. 200.

Дьяконовъ А., Berlin, Halensee Nestorstr. 55 bei Kronenberg— Mk. 200.

Евсѣевъ B., Strelitz Alt i. M.—Mk. 200.

Эйдлинъ, Berlin, Niederschönhausen Linden Sanatorium— Mk. 200.

Эйнгорнъ Лео, Bad Reinerz, Luisenhof—Mk. 300.

Эйнисъ B., Berlin, Hospiz im Zentrum Holzgartenstrasse — Mk. 1000.

Эккеманнъ, Berlin, Mittelstrasse 36 Hôtel Nordstein—Mk. 200.

Елецкій, Berlin-Charlottenburg, Herderstrasse 6—Mk. 400.

Еліанъ, Berlin, Flensburgerstrasse 9—Mk. 200.

Еліанъ Джонъ, Berlin, Flensburgerstrasse 9—Mk. 200.

Еммерикъ-фонъ Естелла, Freiberg i. Sachsen Roterweg 17— Mk. 2000.

Эпштейнъ г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. Geld.

Эпштейнъ Б., Leipzig Spanisches Konsulat—Mk. 400.

Эпштейнъ Ш., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Эркерштейнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Ершова, Baden-Baden, Zähringer Hof—Mk. 2500.

Ершовъ П., Alt-Strelitz i. M.—Mk. 400.

Желисафонъ Леонидъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 600.

Жукова Е., Strelitz Alt 7 M.—Mk. 400.

Жуковъ Л., Strelitz Alt i. M.—Mk. 400.

Заблудорскій Генрихъ, Berlin, Leibnitzstrasse 48—Geld.

Завадскій Зигмундъ, Berlin, Behrenstrasse 18 Hohenzollern Hôtel—Mk. 300.

Зайцева Екатерина, Bad Nauheim Villa, Frohwein—Mk. 500.

Закгеймъ Б., Wildungen Villa Waldtraut—Mk. 100.

Заксъ Іосифъ, Zwikau Ingenierschule—Mk. 200.


— 47 —

Замельсонъ Мошекъ, Leipzig, Consulat d’Espagne—Mk. 500.

Замковъ K., Neuenahr, Hauptstrasse 17—Mk. 400.

Зандбангъ, Berlin, Hôtel de Rome—Mk. 50.

Запольская Софія, Berlin, Wilmersdorf, Proedel Hospitz — Mk. 1500.

Заславская Б., Berlin, Schlachtensee Kurhaus Hubertus—Mk. 300.

Захаровъ, Berlin, Iohannistrasse 22—Mk. 500.

Захаровъ А., Jena Bismarkstrasse 9—Geld.

Здоревскій, Charlottenburg, Schillerstrasse 24—Mk. 200.

Зейденбергъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Зеленъ Гершъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Зельзеръ Елена, Berlin, Benderstrasse 8 d. Lachmann—Mk. 300.

Земель, Charlottenburg Goethestrasse B. Grabow—Mk. 200.

Зильбершацъ Абрамъ, Wildungen, Villa Alexandra—Mk. 1100.

Зимоновицъ, Charlottenburg Krummestrasse 52—Mk. 1100.

Златопольскій Мовша, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 800.

Златопольскій М., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Зонцевскій, Berlin, Hasenhaide 71—Mk. 700.

Зунъделевичъ, Berlin, Pragerstrasse 35—Geld.

Ивариненъ Ялмаръ, Werder а. Havel, Brauerei Genossenschaft—Mk. 300.

Игнатьева Любовь, Berlin, Hedemannstr. 8. Hôtel Thüringerhof—Mk. 300.

Иливицкій И., Strelitz Alt. i. M.—Mk. 80.

Инбергъ Леа, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 200.

Іозефовичъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Іонасъ Вильгельмъ, Dresden, Lothringerstr. 8—Mk. 250.

Іоффе Ж., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 250.

Исаакъ И., Strelitz Alt i. M.—Mk. 500.

Искосъ Бася, Berlin, Grenadierstr. 1. Hôtel Zucker—Mk. 200.

Іоселсонъ Либа, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 150.

Іоффе Хаимъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Каганъ Яковъ, Bad Wildungen, Villa Waldtraut— Mk. 600.

Каминеръ, Berlin, Linienstr. 217 bei Hirsch—Mk. 600.

Каминская Марія, Berlin, Alexanderplatz Grand Hôtel—Mk. 500.

Канкаровичъ Анатолій, Dresden, Terassenufer 3—Mk. 200.

Капота Левекъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Карасикъ Рахель, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Каспциская М., Berlin, Wielandstr. 10 bei Fulermann Geld.

Катцъ Фанни, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Каценолленсонъ, Berlin, Ziegelstr. 2 Hôtel Framer—Mk. 200.

Квартъ Capa, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Квашнинъ Д., Steglitz i. Meckl.—Mk. 200, 200.

Керимъ-Садиховъ A., Goethen Magdeburgerstr. 49—Mk. 500.

Кингинъ Л., Steglitz i’Meckl.—Mk. 100, 150.

Киттъ Тауба, Лейпцигъ, Испанское Консульство.

Клаве, Berlin-Charlottenburg, Wielandstr. 10—Mk. 300.


— 48 —

Классенъ Аврамъ, Schandau а. Elba Villa Neufriedstein— Mk. 500.

Клейнлинъ P., Berlin, Aschafenburgerstr. 8—Mk. 500.

Клейнъ Berlin, Grenadierstr. 1 Hôtel Zucker—Mk. 400.

Клейфъ Фрейда, Dresden, Neue Gasse 21—111 bei Libermüntz—Mk. 800.

Клецкій, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Клецкій Ф., Bad Alheide, Villa Rheingold—Mk. 500.

Кліонскій, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Кобринеръ, Berlin, Spenerstr. 14 а—Mk. 500.

Ковалева Ольга, Berlin, Juvalidenstr. 99 bei Lehmann— Mk. 600.

Ковалевскій Василій, Weisser Hirsch bei Dresden Lahmanns— Sanatorium—Mk. 1500.

Коганъ Анна, Kissingen, Ostendhaus —Mk. 400.

Койранскій Борухъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 600.

Колодная Брайна, Dresden, А. Reichstr. 6, Pension Richter— Mk. 2000.

Колодный E., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Копекъ, Berlin, Charlottenburg, Wielandstr. 47—Geld.

Конторовичъ С., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Концевъ, Berlin, Frankfurterallee 18—Mk. 150.

Конъ Л., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Копелянъ М., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Корабановъ А., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Корогодскій, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 60.

Коршинскій Леонидъ, Berlin, Charlottenburg, Sybelstr. 32 b. Wodzman—Mk. 500.

Костаковскій, Berlin, Niederschönhausen Linden Sanatorium— Mk. 200.

Котлярисъ H., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Котовичъ P., Berlin, Anhaltstr., Hôtel Wartburg—Mk. 300.

Кошушко M., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Крайновскій, Berlin, Auguststr. 20—Mk. 500.

Краузе Шмуль, Altheide, Villa Hedwig—Rbl. 300.

Крегеръ Фердинандъ, Dresden, Lindenaustr. 13—Mk. 1000.

Крейльа, Strelitz, Alt i. Meckl.—Mk. 400.

Крейцъ, Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 21 b. Klanke— Geld.

Кремеръ Хаимъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 1000.

Кременчуцкій, Р., Friedrichroda і. Thüringen Waldsanatorium Tannenhof—Mk. 2000.

Кригеръ, Berlin, Körnerstr. 15 bei Böhm—Mk. 300.

Крицштейнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Кронродъ Семенъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 600.


— 49 —

Круминъ Г., Strelitz, Alt i. Meckl.—Mk. 600.

Крусманъ Карлъ, Berlin, Kopernikusstrasse 1 b. Hohmann— Mk. 100.

Крюкинъ Григорій, Dresden, Hôtel Victoria Bismarkstr. 12, Pension.

Куклинская, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Курцманнъ Хайкель, Halle а. d. Saale Gr. Branhausstr. 12— Mk. 300.

Кутнеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Кущинская Шеве, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Ландо Симонъ, Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 100 и 600.

Лауферъ, Berlin, Alexandrinstrasse 111—Mk. 600.

Лауеръ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 100.

Левандовская Ольга, Dresden, Numbergerplatz 5—Mk. 500.

Леви, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 300.

Левинне, Wannsee b. Berlin, Bismarkstrasse—Mk. 1500.

Левинъ C., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Левинъ Гергардъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Левинъ Лейба, Dresden, Nolbeinstr. 131—Mk. 200.

Левинъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 240.

Левинъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 240.

Левитасъ C., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Левитасъ г-жа, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Леепинъ Эмилія, Berlin, Potsdamstr. 41 bei Welle—Mk. 600.

Лееръ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 600.

Лейпауеръ, Berlin, Charlottenburg, Friedbergstr. 16—Mk. 400.

Лейзеровичъ Ицекъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 240.

Лейтъ Лейба, Berlin, Philipstr. 13a bei Stanze—Mk. 200.

Лепскій, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Лернеръ, Jena, Löbgergraben 15—Mk. 150.

Лещинскій M., Alt Strelitz i. M—Mk. 80.

Лившицъ А. д-ръ, Berlin, Friedenau Handgerystrasse 48 bei Geizer—Mk. 200.

Литанеръ, Berlin, Schöneberg Martin-Luterstr. 5—Geld.

Лихтенштейнъ A., Bad Reiners, Villa Hubertus—Mk. 2000.

Лозинскій И., Alt Strelitz i M—Mk. 60 и 110.

Локоницкій Ривка, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 200.

Ломакинъ Б., Alt Strelitz i M—Mk. 500.

Лурье Александръ, Dresden, A. Bismarkplatz 1, Hôtel Härtigs—Mk. 2000 и 1000.

Лурье Аронъ, Berlin, Schiffbauerdamm 16 b. Gottschalk— Mk. 2000.

Лутрихъ Александръ, Berlin, Neustadt Kirchstr. 16, Hôtel Wiesbadener Hof.—Mk. 2000.

Любартъ Бейла, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Любовичъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 300.

Любовичъ Авдѣй, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 500.

Майеръ Др., Bad Liebenstein Thüringen Sanatorium—Mk. 800.


— 50 —

Македонская Софія, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 2000.

Максимовичъ В., Strelitz, Alt і. М.—Мк. 150.

Мальмелинъ Маркусъ, Berlin, Schillerstrasse 87 b. Haase— Mk. 200.

Мансонъ Софія, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 200.

Мансонъ Маркусъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 200.

Мансуровъ, Berlin, Mittelstr. 36—Мк. 250.

Маранцъ С., Berlin, Augsburgerstrasse 23, Pension Mika— Мк. 2000.

Марготтъ Утт., Zehlendorf Mitte b. Berlin Teltowerstr. 20 bei Dr. Hohlfeld—Мк. 50.

Маргулисъ г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 600.

Маріенштрассъ Густавъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 300.

Мартыновъ В., Strelitz Alt і. М.—Мк. 20.

Масальскій Антоній, Berlin, Schmidt’s Hôtel—Mk. 600.

Масланка Марія, Лейпцигъ, Испанское Консульство —Мк. 800.

Маціевскій Др., Киссингенъ—Рбл. 500.

Маянцъ Іосифъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 400.

Меве М., Berlin, Steglitz Poschingerstr. 5—Мк. 1000.

Медовая Берта, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 300.

Медовая Берта, Halle а. Saale Gr. Brauhausstr. 12—Мк. 100.

Мееровичъ Хуна, Berlin, Mittelstr. 48 Aachenerhof —Мк. 1500.

Мейеръ Бразеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 150.

Мейнсгаузенъ, Berlin, Magdeburgerstr. 14—Мк. 1000.

Мендельсонъ А., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 100.

Меркинъ Іосифъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 150.

Миклеръ А., Berlin, Schönhauserallee 102—Mk. 50.

Миллеръ Гинда, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 200.

Миллеръ Августа, Berlin, Charlottenburg, Grolmannstr. 9— Мк. 800.

Милославская Лина, Berlin, Halensee Joachim Friedrichstr. 6— Mk. 400.

Мининсонъ Я., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 600, 2400, 3000.

Минквицъ В., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 1000.

Минквицъ, Strelitz Alt і. М.—Мк. 200.

Минцеръ Маркъ, Dresden, Liliengasse 5—Rbl. 100.

Минквицъ С., Alt Strelitz i. М.—Mk. 200.

Минцъ Владиміръ, Berlin, Halensee Karleruherstr. 13 b. Riessner—Mk. 300.

Мирбадалевъ И., Strelitz Alt i. M.—Mk. 400.

Мирель Левекъ, Berlin, Wilmersdorf Pariserstr. 1—Mk. 200.

Миренбургъ Лейбъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 300.

Мирмельштейнъ Тауба, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.


— 51 —

Миропольскій Сруль Янкель, Dresden, Lauensteinerstr. 17— Rbl. 60.

Михельсонъ, X., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 800.

Млотокъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 100.

Монка Л., Berlin, Küstinerstr. 20 bei Klyff—Mk. 1000.

Моргулева Паулина, Bad Kudowa, Villa Edenhall—Geld.

Мосѣевъ С. H., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300.

Мошекъ Израель, Berlin, Alexanderplatz, Grand Hotel—Mk. 200.

Мстибовскій, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Мюллеръ Елизавета, Berlin, Schmidt’s Hotel—Mk. 600.

Мюллеръ Ф., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Мускотъ С., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 50.

Мушкатблаттъ Елена, Dresden, Zöllnerstr. 31—Rbl. 100.

Мушкатблаттъ Песя, Dresden, Pillnitzerstr. 80—Rbl. 100.

Навротскій, Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149, Pens. Burner—Mk. 3000.

Назаріанцъ, Berlin, Charlottenburg, Uhlandstr. 185 bei Knop— Mk. 300.

Насванова Ольга, Stuttgart, Rebenbergstr. 70—Mk. 7000.

Наумовичъ, M. I., Bad Oeynhausen i. W. Sanatorium—Geld.

Нахемсонъ, Исаакъ, Dresden, Reichstr. 6—Mk. 500.

Нахимсонъ Шая, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Нейдингъ Елена, Berlin, Reichenbergerstr. 180—Mk. 400.

Неймаркъ Эдгаръ, Dresden, Holbeinstr. 117—Mk. 300.

Нейфельдъ Роза, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Неугольдбергъ Давидъ, Berlin, Dorotheenstr. 55, Hôtel Bollin—Mk. 2000.

Нишарадзе Рафаель, Schandau a. Elbe, Villa Neufriedstein— Mk. 500.

Новосельскій Л., Berlin, Kölnischer Park 6—Mk. 100.

Ноткина, Grünau i. Mark Jägerhaus.—Mk. 400.

Озолинъ Мартинъ, Berlin, Gubenerstrasse 38, bei Schubert— Mk. 100.

Оппенгеймъ, Bad Flinsberg Haus Wasserfall—Mk. 500.

Орлова Елена, Berlin, Wilhelmstrasse Froebelhospiz—Mk. 1000.

Орловъ Борисъ, Berlin-Charlottenburg, Sesenheimerstr. 11 b. Schultze—Mk. 400.

Орцеховскій P., Berlin, Genthinerstr. 33 bei Kulk—Mk. 600 и Mk. 600.

Осиповичъ T., Berlin-Schöneberg Gustav Müllerstr. 3 b. Zigan—Mk. 100.

Острый Мойша, Halle а. Saale Gr. Brauhausstr. 12— Mk. 300.

Островскій Л., Alt-Strelitz i. M.—Mk. 200.

Оттсонъ, Berlin, Puttkamerstrasse 23 b. Oschin.

Орлова съ 9-го Сентября находится въ Берлинѣ Елитъ-Отель, надѣется при первой возможности вернуться, ей выдано 600 марокъ.

Папирбухъ, Berlin, Kaiser Wühelmstr. 36 b. Ludzinski—


— 52 —

Пархомовскій А., Alt-Strelitz і. М.—Мк. 400.

Патурскій, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 200.

Петеръ Аделэ, Pyrmont, Schulstrasse 2 bei Kaiser—Mk. 1000.

Петрашевская Людмила, Cassel, Hôtel Kaiserhof—Mk. 850.

Пилецкій Казиміръ, Bad Reichenhall Kgl. Kurhaus— Mk. 15000.

Пискуновъ, Berlin, Dorotheenstr. 34 bei Betz—Mk. 700.

Познанскій Натанъ, Bad Altheide, Hôtel Grüner Wald— Mk. 150.

Полуэктовъ, Berlin, Hirtenstrasse 12 а—Mk. 50.

Поляковъ, Berlin-Adlershof, Genossenschaftsstr. 20—Mk. 1000.

Полякъ Самуилъ, Berlin, Grenadierstrasse 40—Mk. 100.

Полякъ, Berlin, Grenadierstrasse 40—Mk. 100.

Померанцъ Самсонъ, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 1000.

Поповъ Сергѣй, Berlin, Brückenallee 28 b. Bork—Mk. 172.

Правдинъ А., Alt-Strelitz i. Meckl.—Mk. 800.

Пранъ Янъ, Bad Nauheim Pension Paulus—Mk. 4000.

Прейбигъ Софія, Stolpmünde Bismarckstrasse 2 Villa Else Erna—Mk. 200.

Прохоровъ, Berlin, Andreasstr. 3. hei Jabczinsky—Mk. 250.

Прюссакъ Михаилъ, Berlin - Charlottenburg Uhlandstr. 197, Pension Steinplatz—Geld.

Пушкаревъ Сергѣй, Leipzig, Spanisches Konsulat—Mk. 500.

Рабиновичъ Давидъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 300.

Рабиновичъ Г., Berlin, Albrechtstrasse 16—Mk. 500.

Рабиновичъ Моисей, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 400.

Рабиновичъ Мордухъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 200.

Рабиновичъ Фейга, Neuemahr, Telegraphenstrasse 14— Mk. 2000.

Рабиновъ, Е., Berlin, Potsdamerstrasse 36, Pension Hahn— Mk. 1200.

Радинъ Мордухъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 100.

Радинъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Ранкиндъ Е., Berlin, Friedrichstrasse 131 b.—Mk. 500.

Райхманъ .Абрамъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 150.

Ратнеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 700.

Рафаловичъ, Berlin, Friedrichstrasse 9—Mk. 600.

Рафальсонъ Куна, Berlin-Charlottenburg, Stuttgarterplatz 11— Mk. 600.

Рафесъ Исаакъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 40.

Рашаль И., Berlin, Am Cirkus 12 а—Mk. 800.

Ревсонъ Анна, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 800.


— 53 —

Рѣзниковъ Шаве, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 200.

Рейзель Исаакъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 600.

Рейнерманнъ Яковъ, Bad Reiner Villa Cecilia—Mk. 300.

Рейсманнъ, Berlin-Charlottenburg, Kaiserin Augustaallee 66— Mk. 200.

Рейхеръ, Berlin, Uhlandstrasse 30 bei Nathan—Mk. 500.

Рейхештейнъ Максъ, Dresden, Carlton Hôtel Bismarckplatz 1— Mk. 3000.

Ремпель Яковъ, Zwickau Ingenieurschule—Mk. 800.

Рестцова Александра, Oberweissbach і. Thüringerwald Kochs Hôtel—Mk. 2000.

Решаль Др., Лейпцигъ, Испанское Консульство — Мк. 1000, 500, 1000.

Рискуй Л., Plassenburg bei Kulmbach—Mk. 200.

Риттенбергъ, Berlin, Eisenzahnstrasse 3 b. Schlesinger— Mk. 100.

Рихеръ Отто, Berlin, Laskerstrasse 3—Mk. 350.

Рихтеръ Г., Köthen, Hôtel Deutsches Haus—Mk. 1000.

Рогачевская, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Роговскій, Berlin, Gneisenaustr. 89 b. Liewerant—Mk. 50.

Роде Фердинандъ, Berlin, Kottbuserdamm 72—Mk. 2000.

Родзевская Ольга, Berlin, Köthenerstrasse 9.—Mk. 1000.

Рождественскій, Berlin. Königin Augustastrasse 29—Mk. 2000.

Розамберъ А. Г., Strelitz Alt. i. M.—Mk. 400.

Розенбергъ Моисей, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 200.

Розенбергъ Шмуль, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 600.

Розенталь Цецилія, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 400.

Розенфельдъ М., Strelitz Alt. i. M.—Mk. 60.

Розенфельдъ Давидъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 120.

Розинойеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 400.

Розинъ Ш., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 800.

Розовскій Соломонъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 2000.

Розовскій, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Мк. 150.

Розціусъ В., Strelitz Alt. i. M.—Mk. 600.

Романовъ, Berlin, Dorotheenstrasse 34 b. Betz—Mk. 200.

Рубановичъ Ревекка, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Мк. 100.

Рубенъ Эмма, Jena, Lutherstrasse 85—Мк. 800.

Рубинштейнъ Аида, Berlin, Charlottenburg Grollmannstr. 9. h. Dörr—Mk. 500.

Рубинштейнъ Марія, Berlin, Alexanderplatz Jüdische Gemeinde—Mk. 300.


— 54 —

Рубинштейнъ Наталія, Bad Neuenahr Villa Elsner—Mk. 5000.

Рубинштейнъ Абба, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Рубинъ Арнольдъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 200.

Рудый Мозсекъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Русинъ Шимша, Berlin, Linienstrasse 156/157—Mk. 300.

Рыбіеръ P., Berlin, Kaiserallee 157—Mk. 220.

Рыжиковъ Николай, Dresden, Uhlandstrasse 37 b. Melmert, durch Bankhaus Gebrüder Arnhold— Rbl. 100.

Рязанскій Іосифъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 200.

Рѣзниковичъ, Berlin, Wilmersdorf Uhlandstrasse 88—Mk. 200.

Савицкій, Berlin-Charlottenburg, Wielandstr. 10 b. Fuhrmann— Mk. 3000.

Сазоновъ Л., Steglitz-Alt i. M.—Mk. 600.

Сазоновъ Алекс., Berlin, Königin Augustastr. 29—Mk. 1000.

Сазоновъ Алексъ, Berlin, Königin Augustastr. 29—Mk. 1000.

Сандлеръ Викторъ, Berlin-Charlottenburg, Droysenstr. 5 b. Hirschfeld—Mk. 100.

Свѣтенко Викторія, Berlin - Charlottenburg, Uhlandstr. 180 b. Ketelnöhn—Mk. 600.

Свитскій M., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 100.

Сегенъ Перль, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 100.

Силитъ Гаральдъ, Berlin, Bruckenallee 28—Mk. 200.

Симеонъ Бетти, Berlin, Französischestr. 21, Pension Vielhaack—Mk. 800.

Сиховъ А., Jena, Ziegelmühlenweg 4—Mk. 500.

Скотницкій Аркадій, Berlin-Charlottenburg, Droysenstr. 5 b. Horschfeld—Mk. 1000.

Слецкинъ Ольга, Berlin, Hôtel Rom.—Mk. 50.

Словинскій M., Berlin, Baumschulenweg Cöpenickerstr. 147 b. Klieceh—Mk. 100.

Соболь г-жа, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 600.

Соколовскій Соломонъ. Berlin, Schulstr. 58—Mk. 300.

Соловейчикъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 50.

Соломиникъ Ерахмайль, Villingen Schwarzwald Bezirksamt. Detresse.

Соломирскій Berlin, Ausbachers tr. 33 Pension Holtz—Mk. 600.

Солунскій Іоганнъ, Berlin, Kurfürstendamm 32 Pension Weber—Mk. 600.

Соперштейнъ Ш., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Соскинъ-Бетеровъ, Berlin, Grenadierstr. 36 Blonder—Geld.

Соскинъ Григорій, Berlin, von der Heydtstr. 11—Mk. 10000.

Сосмановичъ Марія, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Сошальскій Дмитрій, Freiberg in Bresgau Baden—Mk. 6000.

Спиваковская Рахиль, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 600.

Спиро Станиславъ, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 2000.


— 55 —

Слатопольская М., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 400.

Старосвѣтскій, Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 600.

Старосельскій Соломонъ, Leipzig, Spanisches Consulat— Mk. 300.

Стенбергъ В., Berlin, Grossbeerenstr. 38 bei Fischer—Mk. 1200.

Стеринъ H., Steglitz-lt 1. Meckl—Mk. 70, 40.

Стьеда, Leipzig, Spanisches Consulat —Mk. 1000.

Субботовскій C., Leipzig, Spanisches Consulat—Mk. 1600.

Сувалскій И., Strelitz-Alt. i. Meckl.—Mk. 300.

Сукнева Вѣра, Dresden. Werderstr. 29 b. Frau von Langermann—Mk. 300.

Сулповаръ Рахиль, Leipzig Spanisches Consulat—Mk. 500.

Тарновскій Александръ, Berlin, Motzstrasse 20 Pension Luttich—Mk. 8000.

Теверовская г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 50.

Тейнхаусъ, Berlin—Charlottenburg Küstrinerstr. 10—Mk. 200.

Тепловъ, Berlin, Behrenstrasse Hôtel Hohenzollern—Mk. 400.

Тіессенъ Дитрихъ, Zwickau, Ingenieurschule—Mk. 650.

Тизенгаузенъ, Berlin, Wilhelmstrasse 34 Hosp. Michael — Mk. 200.

Тильвисъ Арви, Berlin, Prinzenallee 37 b. Behlendorf — Mk. 100.

Тимуанскій Berlin, Dragonerstrasse 21 b. Goldstein—Mk. 200.

Тиникъ Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Тицнеръ Марія, Dresden, Pirnaischestrasse 48 b. Lüders— Rbl. 300.

Торчинскій Л., Strelitz Alt i. M.—Mk. 200.

Транготтъ Марій, Berlin, Lothringerstrasse 38 b. Gabriel— Mk. 400.

Трастанецкая Рахиль, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 200.

Трегеръ Эстеръ Хава, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 100.

Трожановскій Флоріанъ, Dresden, Müller Bersetstr. 14 — Rbl. 2000.

Тромпетеръ Эдгаръ, Erfurt, Gerichts-Gefängnis—Mk. 1000.

Турчиновичъ Нина, Dresden, Kaitzerstrasse 147—Rbl. 300.

Тутковскій, Berlin, Motzstrasse 28 bei Sievers—Mk. 500.

Торунцикъ Лейзеръ, Dresden. Räcknitzstrasse 8—Mk. 1000.

Устиновичъ B., Strelitz Alt i. M.—Mk. 200.

Фатерзонъ Регина, Berlin, Augsburgerstr. 57 bei Terpinowicz— Mk. 800.

Фединъ Константинъ, Dresden, Uhlandstr. 37 bei Mehnert— Rbl. 100.

Фейнерманнъ Ойзеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 100.

Фейнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.


— 56 —

Фейтельсонъ Глюке, Berlin, Friedrichstr. 94—Mk. 800.

Фейга Левъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 150.

Фельдманнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Фельтенштейнъ, Berlin—Charlottenburg Kalkreuthstr. 19 bei Kunze—Mk. 1000.

Фердманнъ, Nieder-Schönhausen Berlin, Linden-Sanatorium —Mk. 100.

Фертель P. C., Berlin, Grenadierstr. 40—Mk. 200.

Финкельштейнъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Финкельштейнъ К. Лузеръ, Baden-Baden, Hôtel Mueller — Mk. 1000.

Финъ Ш., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 150.

Фрадкина г-жа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Фрадкинъ М., Berlin Borsigstr. 2—11—Mk. 100.

Франкъ И., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Францке Мадди, Berlin, Gartenstr. 63—111—Mk. 100.

Фрацманнъ Ента, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 200.

Фрейденбергъ К., Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 500.

Фрейдкинъ Зина, Berlin, Kurfürstendamm 146—Mk. 200.

Фрейлихъ Эстеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 400.

Френкель Дина, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 1000.

Френкель С. А., Kissingen, Hôtel Bristol—Mk. 3000.

Фридгеймъ Айзикъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 60.

Фридельманнъ У., Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 400.

Фридманнъ, Berlin, Grenadierstr. 14 bei Bachrach—Mk. 200.

Хавкинъ Борисъ, Schlachtensee b. Berlin Kurhaus Hubertus.

Ханинъ А., Berlin, Linienstrasse 156/157—Mk. 200.

Хвалко, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 400.

Хломовъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 250.

Ходоровъ Іосифъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 600.

Холодный, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Цвейко Ицекъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Цвѣтъ, ген.-маіоръ, Berlin—Schlachtensee Kurhaus Hubertus— Mk. 1000.

Цѣльникъ Гитта, Berlin, Taubenstrasse 10—Mk. 400.

Ціокумовицъ M., Berlin—Niederschönhausen Sanatorium 15— Mk. 300.

Ципляковъ, Berlin, Corneliusstr. 1 bei Markus—Mk. 200.

Цифцеръ Арнольдъ, Freiberg i. S. Dammstr. 32—Mk. 200.

Цпигіель Регина, Berlin, Charlottenburg Joachimsthalerstr. 14 b. Liedemann—Mk. 100.


— 57 —

Цукерманнъ Сара, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Мк. 200.

Цунге Моссекъ, Dresden, А. Münchenerstr. 22 b. Amsel durch Bankhaus Gebr. Arnold Dresden—Rbl. 3000.

Чачковскій B., Tharandt b. Dresden—Mk. 250.

Черкосъ Марія, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 100.

Черниковъ С., Strelitz Alt і. М.—Mk. 100.

Чиршнитцъ Анна, ? Prinzess Charlotte—Mk. 2000.

Чулкова Елена, Görbersdorf, Schlesien Villa Waldesduft — Mk. 200.

Шалитъ Исаакъ Овсей, Charlottenburg, Bismarckgasse 111— Mk. 2000.

Шалфинъ С., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 800.

Шангинъ П., Alt-Strelitz і. М.—Mk. 150.

Шапиро Абрамъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство —Mk. 200.

Шапиро Е., Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 50.

Шапиро Б., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Шафранъ Леа, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 1000.

Шахновская Шая Елка, Лейпцигъ, Испанское Консульство— Mk. 800.

Шахновичъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 800.

Шварцнабель, Berlin, Grenadierstr. 1 Hôtel Jucken—Mk. 200.

Шварцъ, Berlin, Prinzregentstr. 77—Mk. 300.

Шевесъ С., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 500.

Шеншинъ Иванъ Васильевичъ, Heidelberg, Bohrbacherstr. 26.

Шелепинъ, Berlin W. Motz. 38—1.—Geld.

Шембекъ, Berlin, Luisenstr. 5 Schröder—Mk. 500.

Шенбаумъ Розалія, Wildungen, Hôtel Germania—Mk. 1000.

Шиль-Шмельницкій, Лейпцигъ, Испанское Консульство.

Шинигельская Хая, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 100.

Шлезингеръ Морицъ, Berlin, Eisenzahnstr. 3—Mk. 500.

Шлессеръ, Berlin, S. W. 47 Möckernstr. 95—Mk. 200.

Шмехель Ольга, Bedebeulb/ Dresden Bilz Sanatorium — Mk. 400.

Шмигельская Хая, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 100.

Шмиргельдъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 600.

Шнейдеръ, Berlin, Schöneberg Belizerstr. 65 b. Meyer — Mk. 500.

Шнейдеръ Гершъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство — Mk. 600.

Шнейдеръ Эмиль, Nauheim, Villa Wartburg—Mk. 5000.

Шнерингъ, Salzuflen in Lippe Haus Gödeke—Mk. 300, 100.

Шорръ, Charlottenburg, Kalkreutstr. 19 b. Kunze—Mk. 1000.

Шорховъ Максъ, Berlin, Französischeste. 21—Mk. 600.


— 58 —

Шпигель Регина, Charlottenburg, Joachimstalerstr. 14 Liedemann—Mk. 500.

Штатлеръ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Штейнбергъ М., Alt-Strelitz і. М.—Mk. 150.

Штейнбергъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Berlin, Uhlandstr. 48 Pension Perron—Mk. 3000.

Штейнъ Евгенія, Bad Salzuflen in Lippe—Mk. 1000.

Штокфишъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300.

Штокфишъ Д., Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300.

Штромъ Оскаръ, Cannstatt-Stuttgart Sanatorium Für Hautkranke—Mk. 400.

Штюкгольдъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200 и Mk. 200.

Шуръ Борухъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 300.

Шустерманнъ Нухимъ, Dresden, Neue Gasse 21—Mk. 1000.

Щеколдинъ H., Strelitz Alt i. M.—Mk. 500.

Юдилевичъ, Лейпцигъ, Испанское Консульство—Mk. 200.

Юрковскій В., Cassel, Wilhelmshöhe Villa Sust—Mk. 1000.

Юрьевъ-Псковецъ Викторъ, Dresden, Werderstr. 11 b. Henze— Mk. 800.

Юхновская Л., Flinsberg, Villa Cormons 18—Rbl. 300.

Яккеръ Іосифъ, Zwickau Ingenieurschule—Mk. 400.

Якоби Ида, Berlin, Karlstrasse 31 b. Pasternack—Mk. 1000.

Якобсонъ Шая, Friedrichsroda Tannenhof—Geld.

Якобсонъ Фанни, Berlin, Dorotheenstr. 22—Mk. 100.

Яковлева Александра, Wiesbaden, Sanatorium Dietenmühle— Mk. 6000.

Якубовичъ, Berlin, Friedrichstr. 131c bei Tifar—Mk. 500.

Якубовичъ M., Berlin, Friedrichstr. 131c.—Mk. 500.

Ямпольскій Б., Berlin, Centralhötel—Mk. 500 und Mk. 500.

Янчерская Марія, Cassel, Hôtel Kaiserhof—Mk. 400.

Яшонскій, Berlin, Auguststr. 83 b. J. Tannenbaum—Mk. 500.

Яшунскій Д., Berlin, Friedrichstr. 131b—Mk. 500.

По телеграммѣ отъ 29 Августа находятся въ Германіи.

Александровъ Владиміръ Николаевичъ, Hong Kurhaus Waldberg.

Буссе Георгій съ женой, Frutigen Villa Walldegg.

Галлай Елена изъ Баку, Unter Aegeri Gasthof zur Krone.

Еврейновъ полковникъ съ женой, Bad Nauheim Villa Carola.

Екстеръ Клавдія, Берлинъ, Отель Кобургъ.

Короликъ, здорова, проситъ выслать 400 марокъ по адресу: Берлинъ, Гамбургерштрассе 31, при Берлинеръ.

Телеграмма 30 Августа.

Аграненокъ Гана, Михель, Гиршъ, Левъ, Ростокъ.

Бадужскій К., Rostock, Bismarckshöhe.


— 59 —

Басевичъ Езекіель, Berlin, Hôtel France.

Бергъ съ дѣтьми, Rostock, Klestchuk.

Бокъ Юлія, Berlin, Sanatorium Köhler.

Борковскій І., Баденъ-Баденъ, poste restante.

Буддъ Эмилія, Берлинъ, Пансіонъ Шнейдеръ.

Будингъ г-жа, Bad Elster Zeppelinallee 25.

Бутковская Марія, Берлинъ, Wilhelmstrasse 30.

Веденская, Berlin, Pension Rinkel.

Веніаминовичъ В., Rostock, Bismarckshöhe.

Вольфъ Иссеръ, Homburg v. d. Höhe.

Гальпернъ, Rostock, Haagstrasse 31.

Габовичъ Гиршъ, Rostock, Haagstrasse 41.

Горемеслеръ Францъ, Leipzig, Arndstrasse 43.

Эбаровичъ, Frankfurt а. M. Englischer Hof.

Эліасонъ Маѳія, Berlin, Wilhelmstrasse 30.

Залкиндъ докторъ, Алленштейнъ, легко раненъ, въ плѣну.

Карновичъ г-жа, Bad Nauheim, Villa Charlotte Gurtchin Strasburgerhof.

Кобіевъ съ женой, Rostock.

Козловъ Иванъ, Rostock.

Козубо лейтенантъ, Алленштейнъ, легко раненъ въ плѣну.

Кувичинскій В., Rostock, Bismarckshöhe.

Левицкій, Алленштейнъ, въ плѣну, легко раненъ.

Лунцъ Тобіасъ, Rostock, Friedrichstrasse 31.

Митцъ С., Rostock, Kaiserpavillon.

Могилевскій Михаилъ, адвокатъ, Baden-Baden, Müllerhotel.

Мякутина Вѣра, уѣхала въ концѣ Іюля, Waldorebeieybar près Dresde.

Новодворская Марія, Берлинъ, Вилла Аполло 10.

Пеховичъ докторъ, ординаторъ 15 госпиталя, Алленштейнъ, въ плѣну, здоровъ.

Пира Вѣра, Berlin, Holstein Hôtel.

Пруссакъ Михаилъ, Baden-Baden, Sanatorium Pick.

Рабинеръ H., Rostock, Augustonerstrasse 6.

Сухотинъ лейтенантъ, Алленштейнъ, въ плѣну, легко раненъ, здоровъ.

Теръ-Петросовъ, Алленштейнъ, въ плѣну, здоровъ.

Фикзенъ Марія, Берлинъ, Пансіонъ Шнейдеръ.

Фонье (Faunier) Марія, Barambah Eisass.

Шефферъ Frischen, Rittergut Janutzow Postlassau.

Шмидтъ Николай, главный врачъ Софійскаго полка, Алленштейнъ.

Шримеръ Гана, Берлинъ, Пансіонъ Винтерфельдъ.

Штримеръ, Dresden, Savoy Hôtel.

Штуль Филли, München, Schleisheimerstrasse 80.

Яковлевъ Иванъ, Rostock, Kaiserpavillon.


— 60 —

Телеграмма 1 Сентября.

Орлова съ 27 Августа находится въ Берлинѣ, Элитъ отель. При первой возможности надѣется возвратиться. Изъ Императорской Миссіи въ Копенгагенѣ ей послано 600 марокъ.

Телеграмма 3 Сентября.

Адамекъ Альтгейде, здоровъ, денегъ не надо.

Алехинъ, шахматистъ, Баденъ-Баденъ.

Альтеровичъ Александръ, Баденъ-Баденъ.

Аугустинъ, Альтгейде, здоровъ, денегъ не надо.

Бондаревскій Петръ, Баденъ-Баденъ.

Гисснеръ Альтгейде, здоровъ, денегъ не надо.

Іонжилинъ Александръ, задержанъ военноплѣннымъ въ Донауешингенъ.

Капланъ Анна, Мюнхенъ.

Кедровъ, псаломщикъ, Баденъ-Баденъ.

Колѣнковъ, студентъ, задержанъ военноплѣннымъ въ Донауешингенъ.

Моляровъ Константинъ, задержанъ военноплѣннымъ въ Донауешингенъ.

Перетцъ Ева, Берлинъ, здорова, денегъ не надо.

Преображенскій Петръ, священникъ, Баденъ-Баденъ.

Рупрехтъ Альтгейде, здоровъ, денегъ не надо.

Рутовскій Борисъ съ семьей, Баденъ-Баденъ.

Семиградовъ Георгій Ивановичъ, Баденъ-Баденъ, проситъ выслать денегъ.

Смирновъ съ женой, студентъ, Баденъ-Баденъ.

Станислаусъ Максъ, Мюнхенъ, письмо получилъ.

Троицкій Петръ, задержанъ военноплѣннымъ въ Донауешингенъ.

Филемоновъ, студентъ, задержанъ военноплѣннымъ въ Донауешингенъ.


— 61 —

Греція.

Телеграмма 3 Сентября.

Эрнстедъ Петръ двѣ недѣли тому назадъ представлялся нашему военному агенту для наведенія справокъ о необходимости стать подъ знамена. Съ тѣхъ поръ, несмотря на неоднократные розыски, не могъ быть розысканъ.


— 62 —

Данія.

Телеграмма 20 Августа.

Альмборгъ Г. съ женой, купецъ изъ Риги, Копенгагенъ, Hôtel Kong Frederik.

Вельтъ, Копенгагенъ, Hôtel Bristol.

Гершманъ Д., студентъ, Одесса, Копенгагенъ, Bahns Missionshôtel.

Гителевичъ М., кандидатъ медицины, Харьковъ, Копенгагенъ, Balms Missionshôtel.

Канторъ K. В. съ женой, купецъ, Гельсингфорсъ, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Льчушибергъ Г. (Lzuchiberg Н.), Варшава, Копенгагенъ, Temperancehôtel.

Рахавеге I. (Rahawege I.), купецъ, Петроградъ, Копенгагенъ, Savoy Hôtel.

Данія. Телеграмма 21 Августа.

Волленрнеръ Л. съ женой, докторъ медицины изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсъ-Отель.

Валлента М., Копенгагенъ, Отель Hafnia.

Меншинскій Максъ, музыкантъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Уніонъ-Отель.

Морозъ Овсли (Owsli), студентъ изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсъ-Отель.

Морозъ Филиппъ Мозко (Phil Mosko), докторъ изъ Кіева, Копенгагенъ, Веберсъ-Отель.

Хардалла (Hardalla) Евгеній съ женой, Копенгагенъ, Отель Hafnia.

Цевцикъ (Szewcyyk) М. изъ Ревеля, Копенгагенъ, Паласъ-Отель.

Ямпольская Ф., Копенгагенъ, Отель Терминусъ.

Копенгагенъ. Телеграмма 22 Августа.

Аптекарь г-жа изъ Уфы, Копенгагенъ, Паласъ-Отель.

Гальпернъ Веніаминъ, Копенгагенъ, Noerrebrogade 18.

Гуска Ерна изъ Петрограда, Копенгагенъ, Отель Викторія.


— 63 —

Лестовская изъ Петрограда, Копенгагенъ, Отель Англетеръ.

Люкенбахъ Е. изъ Варшавы, Копенгагенъ, Centralhôtel.

Пинскіеръ Владиміръ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Drosseringen 16.

Цитронъ Н., адвокатъ изъ Петрограда, Копенгагенъ, Отель Англетеръ.

Данія. Телеграмма 23 Августа.

Аренфельсъ, негоціантъ съ женой, Копенгагенъ, Hôtel Dagmar.

Кольстеръ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Hôtel Kong.

Куботбе, негоціантъ съ семьей, изъ Петрограда, Копенгагенъ, Turisthôtel.

Лундгринъ Карлъ, негоціантъ изъ Або, Копенгагенъ, Webershôtel.

Сгаттенштейнъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Фредерикъ, инженеръ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Hôtel Kong.

Телеграмма 24 Августа.

Бохумъ Аделина, Рига, Копенгагенъ, Monopol-Hôtel.

Брунерома, студентъ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Nye Missions-Hôtel.

Эккеротъ Е., студентъ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Nye Missions-Hôtel.

Еленій (Eleny), инженеръ изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Зильберглейцъ Северинъ, купецъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Palace-Hôtel.

Киландеръ I, инженеръ изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Конгъ Фредерикъ иаъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Телеграмма 24 Августа.

Михальцева г-жа, телеграфируетъ — находится въ Женевѣ, Швейцарія.

Телеграмма 25 Августа.

Аронова г-жа, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Левина m-me et m-lle, Кіевъ, Копенгагенъ, Nye Landmands-hôtel.

Калисманъ A. г-жа, Кіевъ, Копенгагенъ, Nye Landmands-hôtel.


— 64 —

Телеграмма 26 Августа.

Вайнштейнъ О. съ женой, купецъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Гинзбургъ съ семьей, купецъ, Копенгагенъ, Hôtel Bristol.

Густисъ-Везей Г., купецъ, изъ Петрограда, Копенгагенъ, Palace Hôtel.

Зиттингъ Оскаръ, директоръ банка, съ женой, изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Зиттингъ Христіанъ, студентъ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Липовецкій Леонъ, купецъ изъ Одессы, Копенгагенъ, Wiedts-hotel.

Фрейтагъ Д., купецъ изъ Либавы, Копенгагенъ, Hôtel d'Angleterre.

Шнейдеръ Элкиндъ, купецъ съ женой, изъ Минска, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Телеграмма 27 Августа.

Бергъ Бернардъ, Копенгагенъ, Savoyhôtel.

Гертвигъ Ф. изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel Bristol.

Герцбергъ Оскаръ, Копенгагенъ, Savoyhôtel.

Зафрай (Safray) Фанни, съ семьей, изъ Лодзи, Копенгагенъ, Hôtel Hafnia.

Зильберглейцъ В. и Г. изъ Варшавы, Копенгагенъ, Monopolhôtel.

Клейберъ, инженеръ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Turisthôtel.

Штромпинъ (Strompin) Бирко, купецъ, Копенгагенъ, Wernamo hôtel Garni.

Штампинъ (Stampin) Канторъ и Любко, Копенгагенъ, Wernamo hôtel Garni.

Телеграмма 28 Августа.

Акиновъ K. (С.), баронъ, изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Hôtel Dannevirk.

Ванчинскій М., музыкантъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Unionhotel.

Жаботинскій Владиміръ, редакторъ изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Саланскій А., инженеръ, Копенгагенъ, Landmandshôtel.

Школниковъ Яковъ, Копенгагенъ, Palachôtel.

Шрейнеръ Вильгельмъ, студентъ, Копенгагенъ, Raelhushôtel.

Телеграмма 31 Августа.

Анненовъ Клаесъ (Claes) изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Hôtel Kong.


— 65 —

Ауссенъ Елена изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel Bristol.

Баронъ Фредерикъ изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Hôtel Kong.

Гартманъ, купецъ изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Hôtel Kongen af Danemark.

Гебенъ г-жа съ. сыномъ, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Друбина m-lle, Копенгагенъ, Palacehôtel.

Коллантай г-жа изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel National.

Константиновскій Е., докторъ съ семьей, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Лихенгеймъ, купецъ, Копенгагенъ, Hôtel Terminus.

Лингольмъ Тира, изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Мартинъ г-жа, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Мардефельдъ г-жа, съ дочерью, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Розенкранцъ Эдвардъ, докторъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Hovedvagtsgade 63.

Саба Файна изъ Финляндіи, Копенгагенъ, Nye Missionshôtel.

Франкинъ, инженеръ изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel National.

Хельмъ О. съ женой, директоръ, изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Missionshôtel.

Шниревъ, инженеръ, Петроградъ, Копенгагенъ, Hôtel National.

Шардовъ Борнгофтъ (Bornhoft), Копенгагенъ, Centralhôtel.

Шварцъ, докторъ, Кіевъ, Копенгагенъ, Palacehôtel.

Шоръ, съ женой и матерью, купецъ, Кіевъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Бразенъ Е., директоръ, съ женой, изъ Новороссійска, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Гурляндъ Л. съ семьей, купецъ изъ Москвы, Копенгагенъ, Monopolhôtel.

Инкунъ г-жа, изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel Dagmar.

Каханъ (Cahane) М. съ женой, купецъ изъ Варшавы, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Лихштейнъ М. съ женой, купецъ, Копенгагенъ, Nye Landmandshôtel.

Мальмгренъ m-me и m-lle изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Turisthôtel.

Мачанкъ, купецъ, Копенгагенъ, Hôtel Dagmar.

Рагуза Н., изъ Риги. Копенгагенъ, Nye Boulewardhôtel.

Сохрингъ (Sochring) Карлъ, купецъ, Копенгагенъ, Hôtel Hafnia.

Стимпель Г., изъ Одессы, Копенгагенъ, Hôtel Hafnia.

Фалькистъ X. (Н.), профессоръ съ семьей изъ Гельсингфорса, Копенгагенъ, Turisthôtel.

Фольмерквистъ (Folmerquist), архитекторъ, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.


— 66 —

Хонеггеръ А., инженеръ изъ Петрограда, Копенгагенъ, Hôtel d’Angleterre.

Шитте (Schytte) Томасъ, вице-консулъ, Копенгагенъ, Hôtel Bristol.

Шухомъ М. m-lle, Одесса, Копенгагенъ, Hôtel Hafnia.

Телеграмма 2 Сентября.

Генделіовицъ Липке, Копенгагенъ, Verdensgade 26.

Гольдштейнъ Давидъ, Ковно, Копенгагенъ, Verdensgade 26.

Дамъ (Dahm), Выборгъ, Копенгагенъ, Hôtel d’Angleterre.

Иври Фроимъ, Градіево, Копенгагенъ, Verdensgade 26.

Лассенъ съ женой, Петроградъ, Копенгагенъ, Hôtel Phoenix.

Мазуръ Тобіасъ, инженеръ изъ Ковно, Копенгагенъ, Studiestraede 51.

Шмидтъ madame и m-lle изъ Саратова, Копенгагенъ, Hôtel Phoenix.

Штемпель Юліусъ, купецъ, Копенгагенъ, Studiestraede 51.

Шредеръ Фрицъ и Анна, Тверь, Копенгагенъ, Christian 9 Gade.

Аминовъ баронъ съ женой, Гельсингфорсъ, Копенгагенъ, Turisthôtel.

Баумгардъ I., купецъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Герловъ, д-ръ съ женой, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Горнеманнъ, директоръ съ женой, Копенгагенъ, Bristol Hôtel.

Іогансонъ, инженеръ, Гельсингфорсъ, Копенгагенъ, Hôtel Cosmopolite.

Пацъ Карлъ, купецъ съ женой изъ Москвы, Копенгагенъ. Wiedtshôtel.

Ротштейнъ Юліусъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Сакшевскій (Закшевскій) Аро, купецъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Согоцинскій (Зогоцинскій) Максъ, купецъ, Копенгагенъ, Industrihôtel.

Сонтурсъ ванъ Г. (van Son Tours), докторъ, Рига, Копенгагенъ, Palace Hôtel.

Телеграмма 4 Августа.

Барклай де Толи Эльфрида, дѣвица, Рига, Copenhague, Chambre Garnie.

Бистрамгъ М., студентъ, Рига, Copenhague, Turisthôtel.

Гудровъ А., Copenhague, Hôtel Terminus.

Лангговъ А. г-жа, Петроградъ, Copenhague, Hôtel d’Angleterre.

Мачагъ, купецъ, Copenhague, Dagmarhôtel.

Моръ Августа, дѣвица, Рига, Copenhague, Hôtel Garni.

Шварцъ Альбертъ, Петроградъ, Копенгагенъ, Hôtel d’Angleterre.

Шварцъ Григорій, адвокатъ, Copenhague, Placehôtel.

Шутракова, д-ръ медицины, Петроградъ, Copenhague, Hôtel Garni.


— 67 —

Италія.

Телеграмма 20 Августа.

Карзо-Зиделервика (Karszo Siedelervika) Марія, Римъ.

Кацъ (Катцъ) Яковъ, Римъ.

Кипіани Нина, Римъ.

Нолькенъ Константинъ, баронъ, Римъ.

Телеграмма 22 Августа.

Духовская Марія, Римъ.

Лебенсонъ Моисей, Римъ.

Лудоилла (Ludoilla) Павелъ, Римъ.

Маркевичъ Іосифъ, Римъ.

Макинъ Сергѣй С., Римъ.

Мецикова (Mecikoff) Марія, Римъ.

Максимова Галина, Римъ.

Музель Елена, Римъ.

Потконская Анна, Римъ.

Пуціато (Puziato) Леонъ Аббатъ, Римъ.

Федотзейне (Fedotseine) Николай и Марія, Римъ.

Телеграмма 23 Августа.

Горѣлова Елена проситъ сообщить извѣстіе объ ея отцѣ Иванѣ Горѣловѣ (по сценѣ Давыдовѣ), задержанномъ въ Батлинѣ.

Гудъ Василій (Good Basil) прибылъ въ Римъ.

Ярошевичъ Анатолій прибылъ въ Римъ.

Телеграмма 25 Августа.

Викторовъ Георгій съ семьей выѣхали пароходомъ «Леванто» черезъ Мессину въ Одессу.

Рафаловскій Владиміръ, Римъ.

Суховкина Ольга, Римъ.

Фейгнина Надежда, Римъ.

Шевель Софія выѣхала пароходомъ «Леванто» черезъ Мессину въ Одессу.

Яблонская Фіума, Римъ.

Яновичъ Валентинъ (а), Римъ.


— 68 —

Телеграмма 26 Августа.

Берсонъ Маргарита прибыла изъ Германіи во Флоренцію.

Гтрикова г-жа находится въ Римѣ; уѣдетъ изъ Неаполя въ Одессу 26-го.

Давидъ-Гребенъ г-жа, Римъ.

Пуцята (Ponziatm) аббатъ находится въ Римѣ; уѣдетъ въ Бриндизи, черезъ Константинополь 19-го.

Соловьевъ Николай, профессоръ, Римъ.

Телеграмма 27 Августа.

Баровскій Евгеній, Римъ.

Вейнверъ Клеръ, Римъ.

Волковитская Анна, Римъ.

Гобергъ Антоній, Римъ.

Горячковская Ольга, Римъ.

Катковы семейство, Римъ.

Кикодзе Арчилъ, Римъ.

Круковская Елена, Римъ.

Крушковская Елена, Римъ.

Лардесманъ Ида, Римъ.

Лупковскій Мечиславъ, Римъ.

Опаровицкій Алексѣй, Римъ.

Петибобова Вѣра, Римъ.

Сарандукъ Сара, Римъ.

Суревковская Агрестъ, Римъ.

Тихова Антонина, Римъ.

Тронпольцъ Елена, Римъ.

Улановъ Сергѣй, Римини, Hôtel Villa Rosa.

Фихова Антонина, Римъ.

Шмидтъ Маріанна, Венеція, Pescina Jan Moise 2049.

Ясная Анна, Римъ.

Телеграмма изъ Швейцаріи 28 Августа.

Мецъ Ольга Ивановна, Венеція, Hôtel Bauer.

Телеграмма 29 Августа.

Баранскій Евгеній, Римъ.

Батуревичъ Францискъ, Римъ.

Веригинъ Сергѣй, Римъ.

Гайки Франсуаза, Римъ.

Голубь Елена, Миланъ.

Грисенштейнъ (Gricenstein) Эммануилъ, Римъ.

Гусманъ Рассія (Rassia), Римъ.

Клевеза Александръ, Римъ.

Колокольцева Анна выѣхала изъ Милана въ Флоренцію.

Маркевичъ (Markevikf) Стефанъ, Римъ.


— 69 —

Муратова Елена Форхана (Heline Forkhan), Миланъ.

Писаревская Елена, Миланъ.

Полторуцкая Жермена (Hermione), Римъ.

Саховскій Казиміръ, Римъ.

Телеграмма 30 Августа.

Баровиль Марія Владиміровна, Mongalieu Italie.

Беньковъ Павелъ выѣхалъ изъ Неаполя въ Одессу.

Губерти Николай, Римъ.

Колокольцева Анна, Римъ.

Миллеръ Ольга, Римъ.

Пашвовичъ Казиміръ, Римъ.

Сарандрукъ Клана Римъ.

Свитлицкій (Swictlicki) Степанъ. Римъ.

Стемпель баронесса Зоя съ семьей, Taormina.

Финнъ m-lle, Римъ.

Христіанъ Георгій, Римъ.

Телеграмма 1 Сентября.

Авніева Лидія, въ Палермо не находится.

Венебіанова въ Римини не находится.

Горжева-Соколово Нина выѣхала изъ Римини въ Россію.

Ермонинская Елена въ Туринѣ не находится.

Кулеса Мишелина, Римъ.

Ландезенъ Марія въ Палермо не находится.

Лодай, Римини Villa Delucki.

Лопо-Старенская (Lopo-Starencttokaja) Раиса выѣхала изъ Римини въ Венецію Grand Hôtel.

Лосиковскіе Антонина и Янина, Римъ.

Свидерская Ѳеодора, Римъ.

Суворова Софія, Римъ.

Филепененко Александръ, Римъ.

Фридманъ Шмуль, Мессина Hôtel National.

Ясса Елисавета, Римъ.

Телеграмма 2 Сентября.

Баранскій Александръ, Римъ.

Брюдереръ Николай и Борисъ, Римъ.

Коромилицкая Лидія, Римъ.

Сакорбская г-жа съ дочерью, Римъ.

Суворова Софія, Римъ.

Свѣдѣнія, полученныя 3 Сентября.

Вещиловъ, Капри пансіонъ Веберъ Пиколя Марина.

Висневскій Онуфрій выѣхалъ изъ Римини въ Віареджіо.

Опманъ съ семьей, Rimini Viale Amerige Vespucci, Villa Сесcarelli.


— 70 —

Павловъ, бывшій въ Неаполѣ на Зоологической станціи, выѣхалъ на пароходѣ изъ Неаполя въ Одессу.

Чериковъ Викторъ, мѣстопребываніе неизвѣстно.

Штернбергъ Шевель не розысканъ.

Шукаева Елена, Кари пансіонъ Веберъ Пиколя Марина.

Свѣдѣнія, полученныя 4 Сентября.

Горжинская Марія съ сыномъ, Рапалло Корсо Данте 7.

Егоровъ Николай выѣхалъ изъ Віареджіо въ Россію 18/31 іюля.

Елина Любовь въ Віареджіо не розыскана.

Зукасовы (Цукасовы) Марія и Давидъ прибыли въ Римъ.

Іофъ Марія Семеновна, Петроградъ, Lugano Villa Carmen.

Кавецкій Евгеній, Нерви.

Каневская Анна, въ Санта Маргарита Лигуре не разыскана.

Канъ Алексѣй жилъ въ Віареджіо, былъ въ Генеральномъ Консульствѣ въ Генуѣ и повидимому выѣхалъ на Константинополь.

Кафафова Марія въ Санта-Маргарита Лигуре не розыскана.

Керессантъ Онуфрій въ Віареджіо не розысканъ.

Кожева Татьяна въ Санта-Маргарита Лигуре не розыскана.

Лункевичъ Валеріанъ, Римъ.

Лурье Александра, Віареджіо. отель Реджина.

Мульманъ Александръ въ Пельи не розысканъ.

Нечаева Варвара проживала въ Пельи, нѣсколько разъ была въ Генеральномъ Консульствѣ въ Генуѣ и повидимому уѣхала въ Россію черезъ Константинополь.

Нироно Юлій, Римъ.

Петоненко Жанна Каролина, Римъ.

Рудановскій Левъ, 14 августа получилъ отъ Генеральнаго Консульства въ Генуѣ ссуду для возвращенія въ Россію.

Садовскіе Константинъ и Наталія, Римъ.

Сухомель три недѣли тому назадъ выѣхалъ (выѣхала) изъ Алассіо.

Тиморевъ Василій, Віареджіо, Hôtel Bel Soggiorno.

Толстая графиня Ольга, Римъ.

Филипповъ Александръ три недѣли тому назадъ выѣхалъ изъ Алассіо.

Черновъ Михаилъ, Алассіо.

Шейнинъ Михаилъ, докторъ, постоянно проживаетъ въ Нерви, но еще до войны выѣхалъ повидимому въ Бадъ Киссингенъ.

Щукина Вѣра, Санта-Маргарита, Лигуре.


— 71 —

Нидерланды.

Телеграмма отъ 26 Августа.

Вурстеръ г-жа, Роттердамъ, проситъ выслать денегъ, сообщить по адресу Одесса Треугольникъ Маричелли.

Корфъ Отто, Роттердамъ, проситъ выслать денегъ, сообщить барону Корфъ Зиламьяги Вайвара.

Ратнеръ Яковъ, Амстердамъ, проситъ выслать денегъ, сообщить Могилевъ на Днѣстрѣ Битовъ Ратнеръ.


— 72 —

Норвегія.

Телеграмма 23 Августа.

Ефремковъ Владиміръ не находится ни въ Христіаніи, ни въ Бергенѣ.


— 73 —

Румынія.

Телеграмма 21 Августа.

Розыски относительно пребыванія въ Румыніи экскурсіи учительницъ, организованной Московскимъ Учительскимъ Комитетомъ, до сихъ поръ не дали никакого результата; полиція продолжаетъ розыски.


— 74 —

Сербія.

Телеграмма 26 Августа.

Apia находится въ Сербіи.


— 75 —

Турція.

Телеграмма 20 Августа.

Шейнкина Маріамъ Рабиновичъ, Яффа, здорова, выѣзжаетъ.

Телеграмма 26 Августа. Іерусалимъ.

Скорняковъ выѣхалъ изъ Палестины около трехъ недѣль тому назадъ.


— 76 —

Франція.

Телеграмма 23 Августа.

Геркина Анна Владиміровна, вдова инженера изъ Кіева Soulac sur mer Villa Trois Soeurs.

Телеграмма 24 Августа.

Трубецкой князь Иванъ, Pessac pres Bordeaux Villa Marcel.

Телеграмма 25 Августа.

Раухъ фонъ, здоровъ, Strelitz.

Телеграмма 26 Августа.

Аснашъ (Asnach) Антуанетта выѣхала въ Россію черезъ Бергенъ.

Брайцкаидъ Марія, Парижъ Avenue Villaine 3 Beau Soleil.

Летуновская здорова, ухаживаетъ за ранеными.

Соколовъ Димитрій съ семьей выѣхалъ въ Россію черезъ Бергенъ.

Телеграмма 27 Августа.

Бай Айзикъ здоровъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Нанси, rue Sellier.

Баронъ Гинда, 30 Августа нов. ст. выѣхала въ Одессу.

Бошко (Bochko) Екатерина изъ Петрограда, Измайловскій пр. 16, кв. 37, выѣхала изъ Швейцаріи 29 Іюля нов. ст. черезъ Берлинъ въ Россію.

Калнинъ выѣхалъ въ Парижъ 9 Gaylussac.

Каширининова Екатерина, выѣхала изъ Гренобля 20 Августа нов. ст. черезъ Марсель въ Одессу.

Мезкинъ Яновъ съ семьей здоровы, выѣхали изъ Парижа въ Тулузу 53 rue Montaudran.

Мурузова Елизавета, Theys toujours chez Maréchal.

Язевская Зинаида здорова, Cluses.

Телеграмма 28 Августа.

Бронштейнъ Б., Тулуза 46 rue des 36, Ponts.

Галдинскія (Galdinsnaja) Екатерина, Вѣра выѣхали въ Бордо 19 Августа.


— 77 —

Гунтзадзе Ираклій, Парижъ, rue Foullier.

Гучаровъ Василій выѣхалъ въ Марсель 80 Августа.

Запольская Софія, Нанси, адресъ неизвѣстенъ.

Зевоненко Надежда осталась въ полной безопасности.

Ивановъ Александръ выѣхалъ въ Петроградъ.

Келлеръ княгиня здорова, Парижъ.

Колмазнина Жанна, находится у своей сестры въ Remiremont Vosges.

Маргариторъ, податной инспекторъ, выѣхалъ изъ Гренобля 19 Августа на родину.

Пира семейство выѣхали въ Bolkestone.

Тропаревскіе Марія, Вѣра, выѣхали 30 Іюля въ Петроградъ.

Шульгина Наталія, Парижъ, Maison de famille 27 Gaumartin.

Телеграмма 29 Августа.

Алексѣевъ адмиралъ, Консульство въ Марсели не имѣетъ никакихъ свѣдѣній.

Браетская Марія проситъ сообщить имена лицъ, справляющихся о ней.

Варизотская Вѣра уѣхала въ Россію 24 Августа.

Заретская Ксенія уѣхала въ Россію 24 Августа.

Золовцовы Георгій и Анна Toulouse Allée des Soupires 17.

Іофанъ Софія и Борисъ выѣхали въ Марсель 25 Августа 7 Сентября.

Канъ семейство проситъ немедленно денегъ, Route Bordeaux Chateau Dun.

Красовская Ольга здорова, Канны.

Легатъ Николай выѣхалъ въ Англію.

Обручева Анна здорова, тотъ же адресъ.

Ореусъ Михаилъ, Виши.

Телеграмма 30 Августа.

Алексѣева Елена уѣхала 29 Августа въ Россію.

Виноградова Зоя уѣхала въ Россію.

Водовозова Ева выѣхала изъ Asniers, 10 дней назадъ, куда — неизвѣстно.

Гартунгъ Софія, уѣхала 30 Августа въ Марсель.

Елелингъ Екатерина, по сообщенію Нидерландскаго Консула Вирули, больна.

Загродзинскіе семейство, уѣхали въ Парижъ 1 Августа.

Иванова Надежда, уѣхала 2 Августа въ Парижъ.

Никольская Пелагея, выѣхала Mouleau Arcachon villa Rosa.

Покровская Елена выѣхала въ Гренобль.

Правденко Софія выѣхала въ Россію.

Пруссакъ Рахиль, Евгенія, Dinard, Terraseshôtel.

Респеская Ѳеодосія, Libourne 11 rue Fareyre.


— 78 —

Суревичъ Самуилъ, Парижъ 53 bis Boulevard Arago.

Свержевскій Лудвигъ выѣхалъ 25 Августа въ St. Brieux et Jersey.

Спенглеръ Вероника не отыскана.

Фелейзенъ Марія, по сообщенію Нидерландскаго Консула Вирули здорова, тотъ же адресъ.

Хенинъ поступилъ во второй иностранный полкъ въ Blois.

Цитіановъ Вахтангъ, не отысканъ.

Юркевичъ Николай, уѣхалъ 2 Августа въ Парижъ.

Телеграмма 31 Августа.

Абрамская Елисавета здорова, Гренобль.

Васильевская Тамара выѣхала въ Одессу 25 Августа.

Васиновскій Богумилъ, адресъ неизвѣстенъ.

Красовская Ольга, Cannet près Cannes villa Ramy Ancienne Route Grasse.

Кублицкая-Піотухъ Софія, выѣхала въ Россію.

Натевалова Тамара, выѣхала въ Россію.

Осипова Александра, Парижъ, 40, Tourdauvergne.

Оцупъ Николай выѣхалъ въ Россію.

Струковъ Владиміръ, Sables Olonnes.

Кирегіанъ Левъ съ семьей выѣхалъ изъ Нанси 22 Августа въ Россію.

Леонтьева Ольга, Paris 2 rue Posses St. Jacques.

Оленина Piriac sur mer, maison Carion.

Печниковъ Николай здоровъ, ждетъ извѣстій Annecy Levieux.

Телеграмма 2 Сентября.

Аматюни княгиня, Бордо, 7 rue Fieffe, проситъ князя Аматюни, Петроградъ, Офицерская 52, выслать денегъ.

Квилецкая графиня проситъ княгиню Друцкую-Любецкую, живущую въ г. Лида Виленской губ. выслать денегъ по адресу: Pontailrac près Royan villa Thalassa.

Кнолль Леонія здорова, тотъ же адресъ.

Крауялисъ Ходико священникъ, выѣхалъ 27 Іюля въ Лурдъ, не указавъ направленія.

Обольянинонтъ Марія здорова, тотъ же адресъ.

Мирославскій, Paris 10 rue Carmes Stop.

Пемеръ здоровъ, Externe Hôpital Trousseau Paris.

Робинсонъ не извѣстенъ.

Стихновъ уѣхалъ 29 Іюня.

Чершеновичъ здоровъ, тотъ же адресъ.

Янкеловичъ Пинхасъ, не розысканъ.

Мамицкій выѣхалъ въ Парижъ.

Телеграмма 3 Сентября.

Ельцинъ Іосифъ здоровъ, тотъ же адресъ.

Карпова Зинаида здорова, тотъ же адресъ.


— 79 —

Каценельсонъ Самуилъ, уѣхалъ изъ Парижа черезъ Лондонъ въ Россію, 2-го Сентября.

Меркель Анна уѣхала въ Лондонъ, Longridge Road 44 Earls Court.

Эбелингъ Екатерина, жила въ Парижѣ 59 rue Boisière. 2-го Сентября скончалась безъ страданій.

Телеграмма отъ 4 Сентября.

Ваксъ здоровъ, Парижъ, chez Perlmutter.

Гагарина княгиня здорова, выѣхала изъ Парижа 1 Сентября, швейцаръ отказывается указать адресъ.

Кирьяновы Ольга и Филиппія, Ницца, здоровы.

Краинскій выѣхалъ по призыву Bethune Pas de Calais.

Люлинецкій здоровъ, Парижъ.

Маннергеймъ баронесса выздоравливаетъ, остается въ Парижѣ ухаживать за ранеными, Парижъ 46, rue Регgolèse.

Морейнъ, хорошія извѣстія, Тулуза.

Рахманова, Варшава, ул. Піекъ.

Тумановъ князь выѣхалъ въ Петроградъ.

Янковская Текла неизвѣстна, такъ какъ пансіонъ Барбинъ (Barbin) закрытъ.


— 80 —

Швейцарія.

Телеграмма 20 Августа.

Авидонъ Генрихъ, Петроградъ, Цюрихъ, Huttenstrasse 54.

Атласнеръ Евгенія, Женева, avenue Leman pension Mon Repos.

Атросова Нина Алексѣевна, жена таможеннаго инспектора, Варшава, Цюрихъ, Augustiner Hof.

Багратіонъ-Мухранскій князь Александръ съ женой, Женева, hôtel seau-Béjour.

Байбичевъ Луссехенъ студентъ, Женева, rue Candolle 4.

Баранова Марѳа, Женева, Chantepoulet 5.

Блейваисъ Михаилъ, Кіевъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 16.

Бусолины Анна и Олимпіада, Женева, Русское Консульство.

Бѣлая Блюма, Одесса, Женева, avenue du Mail 25.

Вержейскъ Маріанъ, врачъ изъ Сѣдлеца, Les Avants hôtel Jaman.

Водовозъ Бернаръ, Davos pension Davos.

Гальперинъ Констанція, жена инженера изъ Баку, Montreux villa Vago.

Геллвигъ Брониславъ, студентъ изъ Петрокова съ женой, Цюрихъ, Bolleystrasse 32.

Гильде Карлъ, Davos sanatorium Davos.

Глобусъ Анна, Женева, Boulevard Pont d’Arke 6.

Голдинъ Саломонъ, Женева, Promenade Carouge Villa Closs des Roses.

Гроссманъ Михаилъ, Ченстоховъ, St. Gallen Bogenstrasse 1.

Давидсонъ Густавъ, Лодзь, Цюрихъ, Nordstrasse 132.

Деапкина Реиза съ дочерьми, Ростовъ на Дону, Цюрихъ, Bolleystrasse 48.

Дмитріева Ольга съ дочерью, изъ Монтре уѣхала въ Россію.

Долинскіе (Долинская) Александра, Петроградъ, Женева, rue des Bains 17.

Дохманъ Анна, Clarens rue Léman.

Дубейковская Александра Николаевна, Новгородъ, Vevey avenue Gare 21.

Дюпюи Наталія, Москва, Цюрихъ, Ekkehardstrasse 32.


— 81 —

Эпстейнъ Лина, Женева, Chemin des Philosophes, maison des Etudiants.

Эхенардъ Адель, Bex, Maison Chevalley.

Зальманъ Маріанна съ семействомъ, Баку, Цюрихъ, Scheucherstrasse 20.

Зигельманъ Давидъ, Варшава, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Зильберблаттъ Натанъ, Цюрихъ, Universitätstrasse 80.

Зильберманъ Григорій Захаровичъ, Петроградъ, Hilterfingen bei Frau Rupp.

Зильберманъ Александръ, Женева, Avenue Frontenex 3.

Злотникова Берта, Chexbres, pension Brede.

Карбовская Паулина, Варшава, Lausanne Ruchormet 10.

Карбовскій Хемія, Ломжа, Lausanne Manpas 57.

Кирѣева Татьяна и Евгенія, Lausanne Hôtel Belvedère.

Кузизъ Серафима, Genève rue de la Muse 2.

Левинъ Гувъ Абрамовичъ, Одесса, Genève Ecole medecine.

Лихтенфельдъ Борисъ студентъ, Genève rue des Sources 4.

Максъ Александръ, Zurich, Physikstrasse 4.

Марушевская Юлія, Leysin, Grand Hôtel.

Павлова Надежда, Vevey, Place Port 3.

Перне или Пернртъ (Pernrt), с. с., профессоръ Спб. Политехнич. инст. Lausanne, Poste Restante.

Розенбергъ Павелъ, Davos, Ville Johanna.

Рокиньи Люціенъ, Vevey rue d’Italie 57.

Саломе Вильгельмъ, ст. сов. Швейцарія, Turbental (Turbenttrzl) Friedheim Poste (телегр. изъ Парижа 20 Авг.).

Сафарова Марія Семеновна съ сыномъ, Петроградъ, Oberhofen Villa Gandolfi.

Талянская Евгенія, Montreux Palace Hôtel.

Тименъ Иванъ съ женой, Женева, Petit Lancy villa Pâquerette (телегр. изъ Парилка 20 Авг.).

Труверъ Ефраимъ, Варшава, Женева (телегр. изъ Парижа 20 Авг.).

Туркинъ Евгеній, Митава, Zürich Krgnenstrasse 33.

Флетчеръ Аделаида проситъ выслать денегъ, Lausanne, pension Rumine.

Цейлигеръ Хая, жена врача, Lausanne, Chailly Avenue Sallaz Villa Crest Alta.

Целибѣева Евгенія Федоровна, Петроградъ, Vevey, rue Anne Steinlein 3.

Цкусъ Марія, Lausanne, Chailly villa Rose.

Черкинскій Мордухай студентъ, Черниговъ (Tjherkinsky) Zürich, Freudenbergstr. 105.

Шапирцъ Давидъ, Азовъ н./Д., Hilterfingen.

Телеграмма 21 Августа.

Адлербергъ (Entinue) Montreux, Hôtel Paris.

Apia Любовь, Laue Chailly Village Villa Les Tilleuls.


— 82 —

Абрамовичъ Софія Григорьевна изъ Екатеринослава, Лозанна, Pont de Chailly maison Coldi.

Абрамовичъ Хая, Женева, Revost Martin 27.

Абрамсонъ Альма, женщина врачъ изъ Петрограда, Цюрихъ, Bolleystrasse 45.

Артюшкова Зинаида дочь капитана, Женева, Chemin de Roches Villa Louisette.

Айзеншарфъ Борисъ изъ Подоліи, Женева, Rue Dezereins 19.

Барышникъ Юлій, Женева, Petit Lancy.

Баташева Марія изъ Тулы, Chamby Hotel Narcisse.

Беккеръ Рафаилъ изъ Саратова, Цюрихъ, Zehnderweg 10.

Беккъ Ольга, Цюрихъ, Hotel Victoria.

Бененфусъ Зоя изъ Бердянска, Neuchatel rue Louis Favre 3.

Бирюкова Александра, Женева, rue de Candolle 2.

Бурнандъ Густавъ Михайловичъ, Degershejm.

Быковская Вѣра съ сыномъ изъ Петрограда, Aigle Gare.

Веберъ Евгенія изъ Петрограда, Leysin Chalet Muguet.

Веберъ Ольга изъ Ялты, Leysin Chalet Muguet.

Видеймееръ (Wideimeer) Роза изъ Симферополя, Цюрихъ, Winkelriedstrasse 18.

Вишнякъ Натанъ, Цюрихъ, Pension im Oberland.

Виноградова Екатерина, Лозанна, Avenue Agassir.

Влодамеръ Викторъ, Бернъ, Gartenstrasse 1.

Волховецъ Борухъ изъ Новгорода, Цюрихъ, Culmanustrasse 19.

Высоцкая Наталія, Женева, Rue Lombard 4.

Генесъ Шимонъ Лейбовичъ, Цюрихъ, Attjerstrasse 31.

Гимманъ Софія изъ Самары, Бернъ, Hallerstrasse.

Гинцбургъ Борисъ изъ Харбина, Женева, Petit Lancy Chemin des Chênes.

Гольдбергъ Белла, Лозанна, Pont Chailly Belvedere.

Гольдбергъ Хая, Цюрихъ, Peptun strasse 45.

Гордоновъ Танія студентъ Политехникума изъ Витебска, Kratigen Gasthaus Baenen.

Готлибъ Николай, Clarens rue du Port.

Гриневская Вѣра изъ Петрограда, Chailly sur Clarens.

Гутвейнъ Гедвига, Ouchy, Hôtel du Château.

Долгопольскій Вульфъ, изъ Витебска, Цюрихъ, Universitaetsstrasse 47.

Елкиндъ Софія, Лозанна, Avenue Bethusy.

Эренбургъ Розалія Петровна изъ Петрограда, Бернъ, pension Eden.

Эрдрихъ Станислава изъ Кіева, Цюрихъ, Volkmarstrasse 17.

Элементъ Ваня изъ Петрограда, Leysin, Villa Mont Choisi.

Заритская Рахиль изъ Кіева, Clarens Hôtel Mury.

Залкиндъ Леонъ, Beatenberg, Hôtel Victoria.


— 83 —

Зеликстонъ Маркъ, Chauxdefonds, rue Numas Droz.

Ицкова Жозефина, Цюрихъ, Universitaetsstrasse 25.

Кашинцева Александра и Надежда, Leysin Chalet les Astres.

Канцель Фанни, Цюрихъ, Gladbachstrasse 32.

Книримъ Иза, Лозанна, rue de la Louve 10.

Корошинская Ольга съ дочерью изъ Уфы, Leysiu Chalet Muguet.

Когенъ Юлія, Бернъ, Dalmaziweg 60.

Косякова Марія Константиновна, Женева, Hôtel Bellevue.

Кринскій Овсей Борисовичъ, студентъ изъ Баку, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 20.

Лешавскій Зееръ, St. Gall, Rotachstrasse 13.

Лившицъ Давидъ Вульфовичъ, Бернъ, Hofenwegstrasse 34.

Листенгартенъ Абрамъ изъ Баку, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse.

Лялина Надежда изъ Петрограда, Clarens Hôtel Mury.

Моторная Варвара изъ Петрограда, Цюрихъ, Augustiner Hof.

Моносцу (Monoszou) Бекка Вульфовичъ, Vitznau.

Неймаркъ Н. изъ Могилева, Женева, Prévost Martin pension Goelbler.

Олькеницкій-Никелинъ, Цюрихъ, Royalhôtel.

Петражицкая Марія съ сыномъ изъ Петрограда, Leysin Chalet Muguet.

Рецкеръ Груня изъ Таганрога, Цюрихъ, Pension lrio.

Розовскій Максъ, Женева, Chemin Venel 9.

Рубановичъ Цива изъ Татарска, Leysin, Villa Mont Choisi.

Рабиновичъ Моисей Нафуловичъ, Цюрихъ, Claustrasse 46.

Роговинъ Израиль изъ Варшавы, Бернъ, Ostermundigen.

Розеновъ Михаилъ Моисеевичъ съ женой, Montreux, Palace Hôtel.

Сабанеева Елизавета, жена таможеннаго инспектора въ Варшавѣ, Цюрихъ, Augustiner Hof.

Сапиръ Матильда, Frauenfeld Pension Hohenzorn.

Сафарянъ (Sapharian) Ревекка, Лозанна, Россійское Консульство.

Сегельманъ Сара, Женева, rue Carouge 91.

Сычерова Ларисса дочь полковника Черноморскаго флота, Leysin Hôtel Dend du Midi.

Треверъ Маделена изъ Петрограда, Aigle Gare.

Уршонъ Лазарь, Beatenberg Beauregard.

Френкель Минна, Женева, rue Prevost Martin.

Фроссовъ Атанзъ (Athans) Іосифовичъ съ семьей изъ Тавриды, Winterthur Teilstrasse 55.

Хаксшоновъ (Chaxschonow) Александръ, Женева, Près Jerome 13.

Чириковскій С., студентъ изъ Полтавы, Цюрихъ, Volkmarstrasse 8.

Шнейдеръ Марта, Bale Friedensgasse 5.


— 84 —

Шепейнбергъ Савелій, Цюрихъ, Turnerstrasse 1.

Шерешевскій Леонъ, Davos, Platz Medecin.

Шлитская Ольга, Clarens, Pension Lergier.

Штейнбергъ Шиманъ изъ Кишинева, Цюрихъ, Clausiusstrasse 42.

Телеграмма 22 Августа.

Ананьинъ Владиміръ, Коломна, Rorschach, Hauptstrasse Neptun.

Адлеръ Асса Абрамовна, Люблинъ, Бернъ, Schwanengasse 1.

Аршиновъ Александръ Андреевичъ, Лозанна, avenue Aurore 22.

Бобылевъ-Базилевъ Василій, Цюрихъ, Universitätstrasse 52.

Бродская Ейтка Симоновна, Баку, Цюрихъ, Linistraket.

Браиловская Александра, Борисъ, Ростовъ н. Д., Цюрихъ, Universitätstr. 87.

Брандсбургъ Осипъ Борисовичъ, Beatenberg, hôtel Schoeneg.

Бѣлцова Надежда Алексѣевна, вдова генерала, Бернъ, Fichtenweg 3.

Ванецевъ Лазарь, Davos, sanatorium Schatzalp.

Віардо (Wiardo) Елизавета, Женева, Chene Bourg chez Viardo.

Вишнякова Ольга Осиповна съ сестрой Наталіей прибыли изъ Карлсбада въ Бернъ, Fichtenweg 3.

Волкъ Веніаминъ, Саратовъ, Chietres sur Bex Pension Moesching.

Вуйчикъ (Wouetchik) Валентинъ Францевичъ, Ченстохово, Бернъ, Ecole Felsenau.

Гаммръ Германъ Абрамовичъ, Лодзь, Женева, Petit Lancy, villa Paquerette.

Герcкуевичъ или Гершевичъ Ааронъ, Роза, Цюрихъ, Culmannstrasse 21.

Герчоковъ Яковъ Силычъ, Лозанна, villa Gai Reveil.

Гимcбургъ Симонъ, Петроградъ, Beatenberg, villa Daheim.

Гоцейтъ (Goatzeut) Зивія, Nelos Belmot Genève, pension Pasmanik.

Гринбергъ Зорошъ съ женой, Минскъ, Бернъ, Wettelsbacherstrasse 22.

Домопольскій Владиміръ, Цюрихъ, Universitätstrasse 4.

Игнатьевъ графъ Леонидъ уѣхалъ въ Россію, двое дѣтей съ гувернанткой Матвѣевой находятся въ Montreux, hôtel Suisse.

Жоссетъ Евсѣй, Юрьевъ, Бернъ, Schwanengasse.

Зильберманъ Ольга Осиповна, Екатеринославъ, Бернъ, Hôtel Schweizerhof.

Калзанова Марія, Женева, Chenebourg chez Wiardo.

Камевскій Борухъ, Кременчугъ, Бернъ, Langgastrasse 101.


— 85 —

Кобылинская Лидія Степановна, Кіевъ, Бернъ, Fichtenweg 3.

Левинская Е., Екатеринославъ, Бернъ, Mattenhofstrasse 51.

Левинъ-Левитъ Бейла Хаимовна, Бѣльцы, Подольской губ., Бернъ, Freiestrasse 26.

Левитъ или Севитъ Вѣра Ефимовна, St. Gallen hôtel Hecht.

Левинъ Зальмъ Абрамовичъ, Rorschach Hauptstrasse Neptune.

Левковичъ Симонъ Владиміръ, Rorschach, Hauptstrasse Neptun.

Лебковскій Вульфъ, Цюрихъ, Culmannstrasse 26.

Лившицъ Шлема, Кременчугъ, Бернъ, Lerchenweg 87.

Лившицъ Соломонъ Григорьевичъ, Минскъ, Бернъ, Schauplatzgasse 33.

Матузонъ Ицекъ Мордуховъ, Варшава, Цюрихъ, Turnerstrasse 1.

Мовшовичъ Рафаилъ Наумовичъ, Керчь, Бернъ, Schanzengasse 6.

Мореленбаумъ Владиславъ, Люцернъ, hôtel Brunnig.

Мосяковъ Вульфъ, Екатеринославъ, Бернъ, Brunnhofweg 26.

Мислинъ Михаилъ Дмитріевичъ, Vevey, poste restante.

Пиколи Наталія Николаевна, Montreux, Hôtel Belmont.

Поповъ Владиміръ, Лозанна, Chailly, avenue Temple 1.

Пастернакъ, Бердичевъ, проситъ выслать денегъ, Weissenburg Bad.

Перминовъ Евгеній, Николай, Леонидъ, Туапсе, Gorgier St. Aubin.

Раратъ Игнацъ, Кѣльцы, Бернъ, Ecole Felsenau.

Риссъ (Адольфъ), Лейзинъ, sanatorium Chamossaire.

Ривлинъ Р., Цюрихъ, Bolleystrasse 45.

Рубина Гитля Яковлевна, Вильна, Бернъ, Eschenwestrasse 25.

Стобницкій Станиславъ, профессоръ Петроградскаго Археологическаго Института, Cergnieur Martigny Conbe.

Страссбургъ Марія Лазаревна, Рига, Бернъ, Dalmajiweg 60.

Фалицынъ студентъ-медикъ, Цюрихъ, Fliederstrasse 11.

Фрейфельдъ Леонъ, Бернъ, Amselweg 15.

Фукельманъ Эммануилъ, Glion sur Territet hôtel Hacida.

Хайкинъ Эммануилъ съ сыномъ, Минскъ, Бернъ, Wittelsbachstrasse 22.

Цейтлинъ Клара и Раиса, Женева, rue John Grosset 10.

Циперовичъ, Weggis, Telegraphbureau 2.

Черкасовъ Владиміръ Николаевичъ съ сестрой, Петроградъ, Gorgier St. Aubin.

Шапиро Мендель, Староконстантиновъ, Бернъ, Koenigstrasse 36.

Шершевская Анна, Лодзь, Бернъ, Kramgasse 69.

Штерманъ Шлерель и Іоэль, Могилевъ, Цюрихъ, Clausinstrasse.

Янкоксъ (Jankox) Николай Георгіевичъ, Лозанна, La Roziaz les Daillettes.


— 86 —

Телеграмма отъ 23 Августа.

Аптекманъ Софія Осиповна, Цюрихъ, Universitaetsstrasse 29.

Буквинская Ванда, Leysin pension de la Forêt.

Бычкова Марія Ивановна, Sisron Neuchatel, Gibraltar 8.

Вилькримская Юлія, Цюрихъ, Gloriastrasse 57.

Гейсманъ Александръ Самуиловичъ, Leysin pension de la Forêt.

Гердвоинъ (Gerdwoin) Станиславъ Антоновичъ студентъ изъ Петрограда, Beatenberg pension Blumlisalp.

Горвицъ Людовикъ (Louis), Лозанна, Avenue Tivoli 32.

Дельгова съ дѣтьми изъ Екатеринослава, Женева, rue Plantomont 25.

Деннайкоки (Dennaiekoky) Зельманъ Гилелевичъ, изъ Полтавы, Женева, rue Bergalonne 10.

Елецъ (Jeletz) Марія, Моргинсъ, rue Mu Lac 44.

Зхуеъ (Zchous) Мендель Гершовичъ изъ Двинска, Бернъ, Rodtmatestrasse 81.

Кеннингъ Анна, Vesenaz Genève, Villa les Lisas.

Корецкая Марія, изъ Екатеринослава, Лозанна, Villa Sevigne.

Krivonierhieea Komstanzexna, Лозанна, Avenue de Rumine 48.

Левикова съ дочерью Евгеніей изъ Харькова, Лозанна, Villa Sevigne.

Левинсонъ Гинда Роза, Женева, В—d de lа Clause 29.

Ландау Лая Шмулевна изъ Лодзи, Цюрихъ, Bolleystrasse 38.

Манкоппе Ад. Женева, rue des Loarcens 22 pension Eidelberg.

Меншуткина Евгенія, Glion sur Montreux Hôtel Victoria.

Ольханскій Михаилъ Семеновичъ, изъ Варшавы, Лозанна, Hôtel Grand Rosemont.

Позина Марія, Рахиль, изъ Витебска, Лозанна, Villa Sevigne.

Портной Феликсъ (Felicie), Женева, rue Colline 3.

Прилукова Софія, Веве, Avenue de la Gars.

Рабиновичъ Исаакъ, Женева rue Maurice 8.

Радкина М. Les Avants Hôtel de Ports.

Сагредо докторъ, Женева, rue Lombard 8.

Сихомтъ (Sihomte) Роза, изъ Кіева, Лозанна, Villa Sevigne.

Саффразіанцъ (Saffrasiantz) Альма, Sagrasia Berne Freistrasse 26 2.

Тарзайользъ (Tarsaiolse) Николай, Цюрихъ, Bolleystrasse 48 pension Linka.

Траубъ Михаилъ Мееровичъ, Basel Mitterestrasse 60, проситъ прислать денегъ.

Уканевичъ Зина Павловна, Женева, rue Colombier 12.

Циклесъ Мееръ Бенциновичъ, изъ Елисаветграда, Женева, rue de la Ferme 12.

Шахновичъ Исаакъ Гильковъ, студентъ изъ Баку, Krattigen bei Spiez.


— 87 —

Шереметьевъ Петръ Петровичъ изъ Ростова на Дону, выѣхалъ въ Россію.

Шигринъ Натанъ, изъ Баку, Цюрихъ, Ekkenhardstrasse 3, проситъ немедленно выслать денегъ.

Шульманъ Марія Николаевна, изъ Петрограда, Люцернъ, Park Hôtel.

Шнейдеръ Александръ, Chailly Losanne Villa Victoria.

Штейнъ, Директоръ Петроградскаго Коммерческаго Банка, Цюрихъ, Hôtel Waldhaus Dolder.

Телеграмма отъ 24 Августа.

Амстердамъ Вульфъ, изъ Гомеля, Bienne Unterer Quai 13.

Берхгольцъ, женщина врачъ, Цюрихъ, Freistrasse 2.

Бушъ Эдуардъ, Марта, Георгій, Регина, Цюрихъ, Lindenstrasse 34.

Вишневскій Дмитрій, съ семьей, Цюрихъ, Lindenstrasse 34.

Всеволожская Ольга Петровна, жена полковника, Friedrich-Strasse le Comballaz Vaud Challet Mont d’or.

Вузембло (Wusemblo) Стефанъ, преподаватель изъ Люблина, Fribourg Hôtel de Rome.

Горжъ (Gorge) Ndepoulo madame Montreux Hôtel pension Grammont.

Дембо Вѣра Яковлевна, жена купца изъ Баку, Интерлакенъ, Jungfraustrasse 42.

Зейберлихъ Марта Александровна, изъ Риги, Цюрихъ, Forschstrasse 30.

Зелкинъ Борисъ Яковлевичъ, съ семьей, изъ Варшавы, Hetten strasse 58.

Ивановъ Иванъ Георгіевичъ, изъ Измаила, учитель гимназіи, Les Avants, выѣхалъ въ Россію.

Каджая Ольга Яковлевна вдова купца изъ Кіева, Лозанна, Avenue Bhatuzy 30.

Капусто Борисъ и Нахамія изъ Иркутска, выѣхали въ Россію.

Кобъ Марія, изъ Смоленска, Женева, rue Colombus 12.

Левинъ Шмуль, Лейзеръ, изъ Гродно, Интерлакенъ, Веzirsksspital.

Лембергъ Фелиція Осиповна, изъ Москвы, Женева, Hôtel de la Paix.

Литмановичъ Абрамъ Ангеліовичъ, изъ Кишинева, Женева, rue Candolle 22.

Маргулесъ Нехимо, изъ Варшавы, Женева, rue Philosophes 1 проситъ выслать денегъ.

Павловъ, Владиміръ Леонтьевичъ, съ женой, дантистъ изъ Петрограда, Лозанна, 1, Avenue Scretan.

Перахъ Елена, изъ Вильны, Бернъ, 9 Stockernweg.

Петровская, изъ Варшавы, St. Gallen, 11 Lustgarten, проситъ прислать денегъ.


— 88 —

Поморская, Ирина, Цюрихъ, 34, Lindenstrasse.

Рабинерсонъ, Авраамъ, студентъ медикъ, Женева, Boulevard. Clase.

Розенфельдтъ, врачъ изъ Витебска, Кларансъ, 15. Avenue Rousseau.

Розенштейнъ, Б. адвокатъ съ семьей, Цюрихъ, 9 Toedistrasse

Румчишевъ М. адвокатъ изъ Петрограда, St. Moritz, Savoy Hôtel.

Штаркова, Марія Яковлевна, изъ Баку, Neuchatel, 3 rue Favre.

Штукгольдъ Ш. изъ Варшавы, Лозанна, Beau Levant.

Г. Бернъ, свѣдѣнія 25 Августа.

Бибиковъ, кам.-ю., ст. сов., секретарь Мис. въ Мюнхенѣ.

Бубновъ, кол. секр., аташэ въ Мюнхенѣ.

Булацель, камерг., д. с. с., Посланникъ въ Мюнхенѣ.

Борисовскій, канц. служ. Перв. Д-та, откомандир. для занятій въ К-во въ Кенигсбергѣ.

Вольфъ, бар., камерг., д. с. с., министръ-резидентъ въ Дрезденѣ.

Винекенъ полк. бар. Военный Агентъ.

Дамье, д. с. с., ген. консулъ во Франкфуртѣ н/М.

Игельстромъ, с. с., ген. конс. въ Сараевѣ.

Каншинъ, ст. сов., консулъ въ Ниццѣ.

Лавровъ, н. с. вице-консулъ во Франкфуртѣ н/М. (наход. въ Женевѣ).

Протопоповъ, кол. сов., вице-консулъ въ Вѣнѣ.

Приклонскій, камерг., д. с. с., ген. конс. въ Будапештѣ.

Томашевскій, ст. сов., секретарь Мис. въ Дрезденѣ.

Таль-фонъ, д. с. с., нешт. ген. конс. въ Бременѣ.

Мокѣевъ, ст. сов., консулъ въ Эльберфельдѣ (наход. въ Женевѣ).

Фелькнеръ, Агентъ Мин. Торг.

Шебеко, въ д. шталм., д. с. с., Посолъ въ Вѣнѣ.

Телеграмма 26 Августа.

Арбитъ Моисей, Цюрихъ, Samegstrasse 20.

Арзамонова Екатерина, Цюрихъ, Elite Hôtel.

Бѣльская, Genève rue Schiff 5.

Богаевская Марія, дочь генерала изъ Петрограда, Женева, Boulevard Philosophes 18.

Богду Янина изъ Полоцка, Цюрихъ, Hirschengraben 68.

Блюмфельдъ Александра студентка, Цюрихъ, Seefeldstrasse 44.

Вальчинскій Станиславъ, Цюрихъ, Pension Fontana, проситъ немедленно выслать денегъ.

Веревкина Софія Александровна изъ Варшавы, Лозанна, Hôtel Beau Site.


— 89 —

Геггингеръ Людмила изъ Риги, Цюрихъ, Luedenstrasse 34.

Гиттерманъ Мордко съ женой изъ Умани, Цюрихъ, Rotelstrasse 30.

Гольдъ Хана, Женева, Boulevard Clause 27.

Горлунова Ольга, Лозанна, Chemin Vinet 31.

Горфманъ Евгенія Борисовна жена врача изъ Ростова на Дону, Женева, rue Lombard 8.

Докальскій Ксаверій студентъ изъ Гродно, Цюрихъ, Gulmanstrasse 26.

Долгалевъ Николай, Цюрихъ, Wintertsunerstrasse 36.

Душинъ (Духинъ) Левъ изъ Мелитополя, Лозанна, Hotel Belvedère, проситъ денегъ.

Эпштейнъ Владиміръ студентъ изъ Москвы, Лозанна, Bthusy 30.

Захаринъ Давидъ изъ Гомеля, Женева, rue Garouge.

Зильберталь Абрамъ изъ Варшавы, Цюрихъ, Sonnegstrasse 20.

Іоффе Гдали Мовчаловъ изъ Ковно, Женева, rue Marechal 55.

Иродова Марія, Цюрихъ, Augustinerhof.

Келлеръ Эмилія, Цюрихъ, Hôtel Mercure.

Кожевниковъ Петръ Александровичъ, Лозанна, Hôtel Belvedère.

Козлова Ирина жена врача изъ Владивостока, Лозанна, Hôtel Mont Fleuri.

Колчинская Марія, Цюрихъ, poste restante.

Книгина Марія изъ Симбирска, Женева, Avenue Servette 15.

Лагерквистъ Раиса Михайловна съ дочерью, Петроградъ, Женева, hôtel du Parc.

Левигуревичъ Б. дѣвица, проситъ денегъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 22.

Левинъ Нохимъ Давидовичъ студентъ, Гомель, B-d de la Cluse.

Липникъ Юда студентъ изъ Гродно, проситъ денегъ, Цюрихъ, Guttenstrasse 36.

Лонтковская Марія, Варшава, Цюрихъ, Klausiustrasse 52.

Лурье С. врачъ изъ Либавы, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 12.

Макединская Александра Александровна съ сыномъ, Лозанна, hôtel Mont Fleuri.

Маркозова Наталія, Женева, hôtel du Parc.

Нименъ Липа, Ровно, Женева, rue Carouge 29.

Перская Елена Веніаминовна, Варшава, Женева, rue des Sources.

Поповъ Николай Федоровичъ, Лозанна, école de Medecine.

Региреръ И., Женева, chemin de la Tour 4.

Роговина Рахиль изъ Москвы, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 20.

Сагредо Николай Петровичъ врачъ, Женева, rue Lombard 8.

Ставицкая Бронислава изъ Плоцка, Цюрихъ, Girschengrabben 58.


— 90 —

Уконина Файма Осиповна, Лозанна, rue de Bourg 26.

Фурксъ Елена баронесса, Женева, hotel du Parc.

Цайлеръ или Зайлеръ Исаакъ, Цюрихъ, Scheucherstrasse 20.

Цегельская Рихма, Лозанна, Valentin.

Челеби Марія Ивановна, Женева, Route de Chêne 6.

Шварцманъ Дебора, Цюрихъ, Ekkegardstrasse 22.

Ширманъ Борисъ инженеръ съ семьей изъ Кіева, Лозанна, Hôtel Mercedes.

Штеръ Яковъ, Кишиневъ, Женева, rue Université 5.

Штукгольдъ К., Варшава, Лозанна, avenue Juste Olivier.

Штейнбергъ Ханно, Цюрихъ, Sonnegstrasse 20.

Юргенсонъ Урбанъ, Цюрихъ, Sonnegstrasse 27.

Якобсонъ Анна, Петроградъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 34.

Яцевичъ Ольга дочь д. с. с., Женева, rue Versonnet 17.

Телеграмма 26 Августа.

Баратвенская Александра Михайловна, Лозанна, Avenue Rumine 48.

Баумштейнъ Елизавета Осиповна изъ Одессы, Бернъ, Schwarzthorstr. 71.

Безобразова Евдокія Владиміровна изъ Петрограда, Монтре, Hôtel d’Europe.

Ваземъ Ольга Федоровна, Leysin Villa Citronelle.

Виленская Наталія, Bologna, Italie Resto del Carlino.

Вальзеръ Фанни изъ Риги, Бернъ, Neubruckstr. 9.

Васильева Елизавета вдова ст. сов., Лозанна, Mousquines Bellevue.

Галіунъ (Galioun) Агрипина съ дочерью Фанни изъ Баку, Leysin pension Melezes.

Генчоглоновы семейство, Цюрихъ, Hôtel Royal.

Гершъ Пейсахъ Лейбманъ докторъ изъ Варшавы, Женева, rue Grasset 13.

Гречко Нина, Женева, pension Motti.

Довжелло Лидія проситъ выслать денегъ, Лозанна, Villa Hortensia.

Дининъ Іосифъ изъ Могилева, pension les Melezes.

Зильберблатъ Лина съ дочерью изъ Варшавы, Цюрихъ, Steinerstrasse 8.

Иванова Ольга изъ Лодзи, Neuchatel Avenue Gare 9.

Ілатопольскій Александръ, Лозанна, Villa Hortensia.

Карлбергъ Юлія изъ Кіева, Montreux, Hôtel Continental.

Квиманъ Сара изъ Смоленска, Лозанна, Petit Mont.

Крупъ Самуилъ Лейбовичъ, Bale Klingelbergstr. 97.

Копанъ (Коуап) Давидъ Мировичъ изъ Москвы, Женева, Petit Lancy, Villa Paquerette.

Лихтенбаумъ Исаакъ студентъ изъ Варшавы, Женева, rue près Ierome 13.


— 91 —

Марксонъ Рувка съ семьей изъ Варшавы, Цюрихъ, Hofstrasse 124.

Могилевскій Владиміръ Андреевичъ, Chailly, Villa Eglantine.

Мильманъ Зевулу (Zewoulou) съ женой дантистъ изъ Херсона, Женева, rue Carouge 75.

Оскановы семейство, Цюрихъ, Hotel Royal.

Попова Марія Васильевна изъ Вильны, Бернъ, Schanzeneckstrasse 25.

Познанскій Таденсъ (Thaddens) Самуиловичъ студентъ изъ Кіева, Бернъ, Berchtoldstrasse 28.

Перлисъ Гольда жена купца изъ Лодзи, Цюрихъ, Steinerstrasse 8.

Ренисгагенъ Карлъ съ женой выѣхалъ въ Россію.

Розенцвейгъ Исаакъ изъ Лодзи, Бернъ, Laenggasstrasse 27.

Фрейманъ Александръ изъ Варшавы, Leysin, pension Меlezes.

Хахладжевы (Chachladjeff) семейство, Цюрихъ, Hotel Royal.

Шуйко Наталія, Salvan pension Bel Air.

Телеграмма 26 Августа.

Алфтанъ Елена, Montreux Windsor hôtel.

Баранъ Цецилія, жена адвоката, Кіевъ, Montreux hôtel Continent.

Бассисъ Рома, Baden près Zürich Grand hôtel.

Батенина Александра Васильевна, Вязьма, Lugano Via Cantonale.

Богатырева Александра Алексѣевна, Москва, выѣхала въ Россію.

Брунъ Мечиславъ Казиміровичъ, Варшава, St. Gallen Wengasse 51.

Бурассъ Евгенія съ дочерью, Харьковъ, Glion hôtel Alpes.

Воль Клара, Варшава, Interlaken Pension Quisisana.

Гофманъ Бруно Федоровичъ, Bern, Dalmaziusweg 50.

Глотцъ Марія, Morges Villa Rogival.

Гольцернъ Тауба Хаимовна, Davos Haus Grepper.

Гринбергъ Хаимъ, Leysin Les Lilas.

Деденева Марія, hôtel Bahnhof Airolo Ticino.

Дзубалтовскій Северинъ, Варшава, Neuchâtel rue Beaux Ailes 17.

Егорова Наталія Федоровна, Москва, выѣхала въ Россію.

Зарудзинъ Мина съ дѣтьми, Vevey hôtel des Alpes.

Загорская Юлія Львовна, Новая Александрія, Flims Haus Casanova.

Земшъ Ева, Петроградъ, Heiden Freihof hôtel.

Ивановъ Владиміръ Георгіевичъ, Тифлисъ, Leysin pension Aurora.

Игеръ Геня, Chexbres pension Urede.


— 92 —

Ицковичъ Исаія, врачъ, Петроградъ, Davos Sanatorium Davos.

Киселева Анна Александровна, Москва, Weggis hôtel Alpenblick.

Калячкинъ Жакъ, врачъ, Люблинъ, Clarens pension Herman.

Котлярисъ Бейнахъ, Баку, Neuchatel Faubourg.

Лурье(ръ) Рашель, Ittet hôtel des Alpes.

Лейбошицъ Абрамъ, Петроградъ, выѣхалъ въ Россію.

Маркова Александра Павловна, Одесса, Neuchatel Beaux Ailes 17.

Матвѣева Ольга Сергѣевна, Москва, Montreux hôtel Mirabeau.

Мицмашеръ М. (I), Тифлисъ, Chaux de fonde rue Droz 12.

Модель А., студентъ, Витебскъ, Bale Ryffstrasse 51.

Озеріе(ръ) Арій Зальмановичъ, Оренбургъ, Hilterfingen hôtel Waldheim.

Поварова Анна, Vevey hôtel Alpes.

Раскинъ, Абрамъ и Этта, жена купца, Москва, Beatenberg hôtel Schonegg.

Рейсъ, Янъ, Варшава, St. Gallen Potstrasse 12.

Реннвальдъ Эдуардъ, Финляндія, Vald Illiez pension Midi.

Сабурова Наталія Александровна, Москва, проситъ денегъ Clarens hôtel Mirabeau.

Свѣницкій Станиславъ съ женой, Кіевъ, Neuchatel rue Beaux ailes 17.

Сермонъ Францъ, профессоръ гимназіи, Кіевъ, Bulle rue Vevey 186.

Сталь Федоръ, статскій совѣтникъ съ женой Аріадной, выѣхали въ Россію.

Сенновская Софія, Варшава, Neuchatel Beaux Ailes 17.

Теренинъ Валеріанъ Михайловичъ, Симбирскъ, Montano Vегmala Sanatorium Stephani.

Тиценъ Эмилія, Wangs Kurhaus.

Фаянсъ Амалія Фердинандовна, Варшава, Interlaken pension Quisisana.

Файгенблаттъ Іохимъ, Варшава, St. Gallen Poststrasse 12.

Филофей А. г-жа, Villa Frania Inneei Arosa.

Харнассанъ Давидъ Осиповичъ, Лодзь, Beatenberg hôtel Schoenegg.

Эльперинъ Леонъ, Кіевъ, Chailly hôtel Mury.

Янушевская Варвара, вдова генералъ-лейтенанта, Fribourg Route Neuve.

Яцимирская Анастасія, Петроградъ, Wengen hôtel Brunnen.

Телеграмма 26 Августа.

Шмаковъ Владиміръ, выѣхалъ 20 Августа въ Миланъ.

Ждановъ Владиміръ, выѣхалъ 20 Августа въ Миланъ.

Хмелевскій Николай, выѣхалъ въ Россію черезъ Италію.


— 93 —

Телеграмма 27 Августа.

Аптекманъ Іосифъ Васильевичъ д-ръ, Clarens rue de la Gare 26.

Берковичъ Борисъ д-ръ, Елизаветградъ, Val d’Iliez Mont Plaisir.

Бернеръ Марія съ дѣтьми, Петроградъ, Лозанна, avenue Ваzulz 4.

Блошкина Тауба Іосифовна, Варшава, Бернъ, Vabernstrasse 6.

Богдановичъ Григорій, генералъ отъ кавалеріи, Женева, avenue Champell 41.

Будалова Екатерина Григорьевна, Петроградъ, Vevey pension Chamorel.

Буртъ Лидія Григорьевна съ сыновьями, Les Avants Grand Hôtel.

Бѣлкевичъ Евгеній, офицеръ въ отставкѣ, Варшава, Бернъ, Optingenstrasse 14.

Видеманъ Амалія Васильевна, Кіевъ, Leysin le Printemps.

Вольфсонъ г-жа, Цюрихъ, Treuherstrasse 4.

Гиршовичъ Бенціонъ, Курляндія, Ostermunddigen Damweg 313.

Гиршевичъ Софія, Вильна, Langenbruck pension Bachrallen.

Гольдсобель Федоръ д-ръ, Варшава, Цюрихъ, Idaplatz 10.

Грингутъ Самуилъ, Виндава, Davos pension Strella.

Гущина (Гушина) Нина Ивановна, Тверь, Davos pension Freitag.

Данишевскій Иванъ, Лозанна, avenue Belle Roches 1.

Дьяконова Екатерина Павловна, артистка, Женева, Quai des Bergus.

Завадовскій Анатолій Харитоновичъ, Кіевъ, Цюрихъ, Kaiserstrasse.

Латопорскій Бенціонъ, Баденъ, hôtel Centralhof.

Казачаковъ Григорій Николаевичъ, Дербентъ, Davos sanatorium.

Карассинъ Леонъ, Черниговъ, Leysin pension Dent Midi.

Касаткинъ Владиміръ Владиміровичъ съ семьей, Les Ayants hôtel des Sports.

Курбергъ Губертъ Яковлевичъ, Fribourgs Rets Industrie 2.

Кянджунцевъ Хаикъ, инженеръ съ женой, Петроградъ, Лозанна, Montriound.

Лизе Елена, Chesières pension Marie Antoinette.

Макшеева Екатерина Александровна, Двинскъ, Лозанна, pension Velanet.

Мирельсонъ Леонъ, Beatenberg hôtel Schoeneg.

Михальцева Ольга Николаевна, Женева, hôtel Ecu.

Молоствова Ольга, выѣхала изъ С. Морицъ въ Варшаву 31 Іюля.

Натансонъ Феликсъ, сынъ купца изъ Риги, Цюрихъ, poste restante.


— 94 —

Раковскій Вацлавъ Валерьяновичъ студентъ, Радомъ, Цюрихъ, Culmanstrasse 37.

Сиговская Елена, Женева, clinique Colline.

Слуцкина Дойра, Женева, rue Blanche 4.

Тарарова Анна, Vevey hôtel des Alpes.

Татаринова Софія, проситъ немедленно выслать денегъ, Davos Hamburger Hof.

Хазановичъ Зельманъ Абрамовичъ, Херсонъ, Leysin, pension Dent Midi.

Хельминская Ѳеодора съ семьей, Варшава, Цюрихъ Hirschengraben 68.

Цвейтновичъ Владиміръ, Davos, villa Stefan.

Чауль Жизеле съ семьей, St. Gallen, Untergraben 52.

Чидновскій Циссъ, Бердичевъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Stationstrasse.

Чурзика Александра, Montreux, Hôtel Suisse.

Чанцеръ (Чанзеръ) Семенъ съ женой, Chernex, villa Les Ai.

Чафиръ Берексъ, Chaux de Fonds, rue Daniel 39.

Шлезингеръ Елена, дочь генерала съ. матерью и сестрой, Arosa, Walsanatorium.

Штуль (Штюль) Эзель, Базель, Blasringstrasse 15.

Яковскій Ѳома, Бернъ, Munzrain 4.

Янолопуло г-жа, St. Moritz, Hôtel Westend.

Телеграмма 28 Августа.

Ароловичъ Генріетта, Лозанна, Bethusy 28.

Бернштейнъ Моисей изъ Кіева, Weggis.

Биликъ Миріамъ изъ Херсона, Женева, rue Medecine 8.

Бухтѣева Лидія, жена инженера изъ Москвы, Лозанна, Chemin des Rosiers 69.

Вострякова Изабелла, Ouchy Hôtel Montana.

Гершковичъ С., Цюрихъ, Stationstrasse 19.

Голембовскій Сигизмундъ съ семьей, Montreux, Hôtel des Bains.

Грачевъ Александръ Николаевичъ изъ Самары, Ecublens.

Гринеръ Александра Матвѣевна, Бахмутъ, Лозанна, Riant Mont 10.

Гурцманъ Александръ, Женева, Avenue du Mail 26.

Дилль Игорь, Leysin les Frenes.

Эпштейнъ Паша съ семьей изъ Харькова, проситъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Bolleystrasse 36.

Зейденбергъ Анна, Davos, Sanatorium.

Иванова Наталія, Вех Hôtel du Crochet.

Каргановъ Иванъ Михаиловичъ, ст. сов., Кавказъ; проситъ немедленно выслать денегъ, Лозанна, rue Beau Sejour 20.

Кашрилло Вѣра, Лозанна, rue Mourat 12.

Кнаббе Петръ съ женой, Женева, Chemin de la Tour 4.


— 95 —

Лившицъ Ада, Могилевъ, Женева, rue Gourgas 14.

Лютостанскій К. адвокатъ, Кіевъ, Цюрихъ, Universitaetstrasse 22.

Макеладзе Тамара и Марія, Тифлисъ, Лозанна, villa Olivier.

Никитинъ Владиміръ съ женой, Лозанна, Chemin croix rouge villa Albion.

Нирке Леонъ Наумовичъ, Москва, Цюрихъ, Glockenhof.

Ноткина Маргарита, дочь врача, Кіевъ, Vevey, Boulevard St. Martin.

Петрашъ Екатерина, Лозанна, Hôpital Cantonal.

Поповъ Алексѣй, Leysin les Frenes 88.

Потаповъ, Lucerne, Hôtel Jura.

Рабинъ Самуилъ Исаковичъ студентъ, Женева, Boulevard Cluse 81.

Ротницкій Давидъ, Montreux, Hôtel Paris.

Рубинъ Мееръ Львовичъ съ семьей, Одесса, Женева, rue Blanche 4.

Рудаковъ, Lucerne, Hôtel Jura.

Рушъ фонъ Траубенбергъ баронесса Елена, Ревель, Clarens les Cretes.

Рябинина Лидія, Бернъ, Kapellenstrasse 10.

Сельдеръ Лидія Григорьевна, Тифлисъ, Лозанна, Villa Olivier.

Соловейчикъ Дора, Варшава, Цюрихъ, Hôtel Waldhaus.

Ставскій Іосифъ, Женева, rue Sohn Grasset.

Суцъ Товія, Бердичевъ, Женева, rue Caaudolle 17.

Таубль (Таубе) баронесса Софія, Женева, rue John Grasset.

Черная Лидія, Chernex Montreux chez m-me Monod.

Шардинъ Иванъ Дмитріевичъ, Лозанна, Signal, Villa de monte.

Шмаева Наталія Михайловна, Montreux, Hôtel Mirabeau.

Шпайсъ Сендлеръ съ дочерью Полиной, St. Gallen, Linsebuchlstrasse 32.

Штаркова Марія, Баку, Neuchatel, rue Favre 3.

Юдинъ Яковъ адвокатъ, Витебскъ, выѣхалъ въ Россію.

Юнгельсонъ Моисей, Баку, Цюрихъ, Winterthurstrasse 36.

Телеграмма 28 Августа.

Браунштейнъ М., изъ Кишинева, Лугано, Rampoldi.

Телеграмма 29 Августа.

Финдейзенъ Минна, здорова, у своей дочери, проситъ сообщить свѣдѣнія о родныхъ.

Телеграмма 29 Августа.

Атаксіонъ (Athaksion) Борисъ Степановичъ, Женева, pension Fleischman.


— 96 —

Гольда-Калонга баронъ, Бернъ, Preistrasse 18.

Бенинсонъ Самуилъ, Лозанна, place du Tunnel.

Бессарабская Анна Константиновна, Цюрихъ, Sonnegstrasse 25.

Бехтерева Татьяна Александровна, Москва, Сhamby hôtel Narcisses.

Бошенекъ (Bochenek) Марія, Варшава, Люцернъ, hôtel Seehof.

Вольфъ-Стромзее баронесса съ дочерью, Бернъ, Schweisehof.

Гнязбовскій Іосифъ, Лодзь, St. Gallen, Davidstrasse 4.

Готтлибъ Николай, студентъ изъ Риги, Clarens, rue du Port 30.

Грегеръ (Greger) Вольфгангъ, Москва, Бернъ, Schanzenberg.

Гуревичъ Аронъ д-ръ, Koenigsfelden Aargau.

Денизо Софія Ивановна, Варшава, Цюрихъ, Siriusstrasse 4.

Деуль Марія, Leysin, pension Les Lilas.

Драйкина Етелія Альтеровна, Херсонъ, Цюрихъ, Schonleinstrasse 7.

Дунаевскій Зельманъ, Женева, rue Bergalonne 10.

Ерофѣева Татьяна Михайловна, Davos, villa Heimat.

Инбертъ Фанни, Люцернъ, Hôtel Beaurivage.

Ицковичъ Дисся, Москва, Женева, rue Bergalonne 10.

Идановская Юлія проситъ немедленно выслать денегъ, Champery, Hôtel Victoria.

Зильберфарбъ Хая, Ровно, St. Moritz Dorf.

Кабзанъ Еліазаръ, Варшава, Цюрихъ, Scheucherzstrasse 20.

Кожевниковъ Петръ Алексѣевичъ съ семьей проситъ немедленно выслать денегъ, Лозанна, Hôtel Belvedère.

Козловская княжна Ольга, Женева, Hôtel de l’Eau.

Коновалова Р., Черниговъ, Женева, rue de la Ferme 12.

Корнгольдъ Хана Давидовна. Интерлакенъ, pension Quississana.

Красильниковъ Сергѣй Михайловичъ, Davos, villa Heimat.

Лилпопъ (Lilpop) Казиміра, Цюрихъ, Universitaetstrasse 47.

Лиденшацъ Юда Лейба, Люцернъ, Hôtel Alpina.

Липская Наталія, Интерлакенъ, Chalet Erica.

Лупинская Эстеръ, Женева, rue Bergalone 7.

Лурье Іосифъ, студентъ съ семьей, Варшава, Женева, rue Bergalone 4.

Мардереръ Ируль Абрамъ студентъ, Женева, rue Carouge 22.

Маркъ Лина Марія, Москва, Chamby Hôtel des Narcisses.

Мелазановичъ Гершъ, Базель, Metzerstrasse 14.

Мессъ Іосифъ, Гершъ, Лодзь, Bienne Neuehaustrasse 336.

Монтафова Марія и Екатерина, Петроградъ, Бернъ, Bernerhof.

Немзеръ Генріетта, Люцернъ, Hôtel Seehof.

Огилева Ольга, Цюрихъ, Keltenstrasse 48.

Плоцкеръ Яковъ, Цюрихъ, Universitaetstr. 27.


— 97 —

Поліевктовъ Михаилъ съ семьей, Женева, Русское Консульство.

Пястоншкевичъ Янина, Базель, Metzerstr. 14.

Санвеловъ Минасъ, Женева, rue de la Muse 10.

Сердюкова Женя, Leysin villa Blanche.

Сильбертъ Давидъ, Цюрихъ, Scheucherstrasse 20.

Татевозовъ Левонъ, Женева, rue de la Muse 10.

Фридманъ Софія, Цюрихъ, Universitaetstr. 27.

Цалкона (Залкона) Мина, Базель, Ralmenstrasse 11.

Цесленъ Мильда, Бернъ, Tellenbergstrasse 17.

Цуніоковъ М., Лозанна, villa Albion.

Шахмурадова Воска, Тифлисъ, Люцернъ, pension Richemont.

Шахмурадова жена врача съ дѣтьми, Лозанна, Hôtel Montana.

Шленъ (Schlaen) Изабелла, Интерлакенъ. Hôtel Royal.

Шриро Іосифъ, Лозанна, Villa Bethusy.

Штоль Мина, Leysin la Colline.

Эпштейнъ Jeukelo, Цюрихъ, Bolleystrasse 29.

Юсбашева Рубена, Женева, rue de la Muse 10.

Телеграмма 30 Августа.

Бернштейнъ Исаакъ съ женой, купецъ изъ Лодзи, Женева, avenue Grenade 23.

Блюмъ Хава Ароновна, Рига, Цюрихъ, Hinterbergstrasse 47.

Бубновъ Владиміръ Сергѣевичъ съ семьей изъ г. Владиміра, Цюрихъ.

Вахутницкій Исакъ Гершъ, Кіевъ, Женева, Karlvogtstrasse 59.

Видавская Елена, Лозанна, avenue Gerisiers Villa Beau Lac.

Видоровичъ Фанни съ семьей, Могилевъ, Montreux hôtel Continental.

Гольдбергъ Гораль студентъ, Одесса, Лозанна, rue Solitude 29.

Гринбергъ Израиль Іосифъ, Кишиневъ, Женева, Mauriche Schift 5.

Евтихіевъ Иванъ Ивановичъ, Москва, выѣхалъ въ Россію.

Злынченко Кириллъ, Кіевъ, Лозанна Bugnon 2.

Сяншецкая Гедвига, Могилевъ, Бернъ, hôtel Loetschberg.

Коникъ Шарлотта, Leysin Chalet Mon Repos.

Коюсса Іосифъ съ женой, инженеръ, Варшава, Цюрихъ, hôtel Delphin.

Лешно Марія, Женева, Université.

Луизикъ Марія, Полтава, проситъ выслать денегъ, Лозанна Bugnon 2.

Павликовская Марія Павловна, Leysin pension les Buits.

Пруссакъ Софія, Гисла, Люцернъ, Schweizerhof.

Рейтлингеръ Людвигъ Рудольфъ, тайн. сов., Петроградъ, Clarens, hôtel Regis.

Рескъ Войцѣхъ, Konits bei Bern Schlossgut. Zoss.

Розенштаухъ Соломонъ Айбусъ, Лодзь, Цюрихъ Loevenstrasse 65.

Руссевичъ Гейндель, Варшава, Reiden gut Oeterlï.


— 98 —

Самойлова Фанни, Nidau Mueller Wyss.

Толстошина Олимпіада, Сибирь, Лозанна, Bethusy 40.

Цаппъ Марта, Москва, Люцернъ, Muehlematstrasse 3.

Цѣхановецкая Луиза, Варшава, Бернъ, Bernerhof.

Хальпернъ Люція, Варшава, Люцернъ, Schiller Hôtel.

Шейманъ Флора, Варшава, Цюрихъ, Hôtel City.

Херштейнъ Роза, Варшава, тотъ же адресъ.

Шнейдеръ Марія, Женева Quai Cheval Blaue 17.

Телеграмма 31 Августа.

Раевская Лидія, операція нарыва въ горлѣ была, теперь лучше.

Телеграмма 1 Сентября.

Арцруни Георгій Багратовичъ, студентъ съ женой, Петроградъ, Женева, avenue Lancy 12.

Бергеръ Морицъ съ женой, Рига, Цюрихъ, Bellerivestrasse 3.

Бисденъ Меланія, Курляндія, Женева rue du Rhone 3.

Бреусъ Николай Михайловичъ, Leysin, villa Blanche.

Бруштейнъ Елена, Пермь, Бернъ Waldenstrasse 76.

Вайдель Ѳеодоръ, Vitznau villa Gaudeamus.

Васильева Аграфена Савельевна, Петроградъ, Montreux Hôtel Grammont.

Вахрамова Марія Ивановна, Женева, rue Ecole Chimie 4.

Веръ Чеславъ, Цюрихъ, Universitaetstrasse 53.

Воничъ Анна Ивановна, Петроградъ, Glion Park Hôtel.

Георгандопуло Ольга, Петроградъ, Montreux Hôtel pension Grammont.

Голубовъ Сергѣй, Петроградъ, выѣхалъ въ Россію.

Госсіассонъ Германъ Яковлевичъ, Петроградъ, Цюрихъ, Eden Hôtel.

Госсіассонъ Карлъ Яковлевичъ съ женой, Одесса, Цюрихъ Eden Hôtel.

Грюнбергъ Марія, Виндава, Гліонъ, Hôtel Glion.

Друбинъ Лазарь и Елена съ семьей, Цюрихъ, Elite Hôtel.

Энозова Наталья Павловна, Псковъ, Цюрихъ, Ehelstrasse 29.

Энтинъ (Entin) Миронъ, Тула, Davos, pension Ruheleben.

Эфросъ Израиль студентъ, Цюрихъ Bolleystrasse 34.

Кабанова Варвара Ивановна, Тула, Davos sanatorium Russe.

Кауфманъ Файвуша Хаимовна, Лозанна avenue Leman 19.

Клигеръ Іосифъ Гершковичъ, Холмъ, Женева Quai Cheval Blanc 18.

Коварскій Іосифъ съ женой, Женева.

Коганъ Александръ, Бернъ Engereidspital 8.

Кондискій Василій Васильевичъ съ сестрой, Goldach Mariahalde.

Косаровская Марія Антоновна, жена студента, Кіевъ, Цюрихъ, Hôtel Wanner.

Костинъ Аркадій Аверьяновичъ, статскій совѣтникъ, Лозанна La Bourdonniére.

Ламкертъ Анна Георгіевна, Лозанна pension Helios.


— 99 —

Лобанова Наталія, Монтре Hotel Beaurivage.

Мантельманъ Сруль Хамовичъ, Лозанна, pension Grillet.

Меркель Стефанъ Юльевичъ, Калишъ, Leysin pension Violette.

Мишуловичъ Янкель Менделевъ, Черниговъ, Женева rue Medecine 6.

Молочникова Матрена Дмитріевна, Петроградъ, Prutigen villa Weidegg.

Нузиновъ Ицко, Leysin, villa Blanche.

Радбилъ Пинкосъ изъ Херсона, Женева, avenue du Mail 20.

Раснискій Израилъ изъ Чернигова, Женева, rue des Maraichers 46.

Родкина Софія Абрамовна изъ Полтавы, Les Avants, Hôtel des Sports.

Розенфельдъ Эстеръ, Chernex, villa le Printemps.

Рудаевъ Израиль съ братомъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Женева Pont d’Arvey 4.

Фельдманъ Ананій Самуиловичъ, студентъ, Харьковъ, Davos Sanatorium Schatzalp.

Фельдъ Левъ Львовичъ, Веве, Hôtel Trois Rois.

Финдейсенъ Софія, Петроградъ, Цюрихъ, Cullmanstrasse 12.

Форсманъ Агнесса Федоровна, Петроградъ, Dornach Arlesheim.

Френкаль Шейна, Могилевъ, Цюрихъ, Plattenstrasse 50.

Хвойникъ Лейба, Гродно, Женева, Quai Cheval Blanc 18.

Хорошунова Жозефина, Лозанна, rue Lion d’Or 2.

Цискиндъ Tichos, Женева, Quai Cheval 18.

Чихачева Евгенія Ивановна съ семьей, Петроградъ, проситъ немедленно выслать денегъ, Бернъ, Waldheimstrasse 70.

Шейманъ Иванъ съ семьей, мировой судья изъ Москвы, Goldach Mariaholde.

Шульцъ Алексѣй Романовичъ, Москва, Женева, avenue Gallatin 1.

Шумонъ Иллона Густавовна, Bolnay, pension Chalet Beaumont.

Якубсонъ Леонъ Гершковичъ, Одесса, Цюрихъ, Eden Hôtel.

Шмидтъ Елеонора съ д-ромъ Арбузовымъ и остальными выѣхали изъ Венеціи въ Константинополь.

Телеграмма 2 Сентября.

Берлинъ Вольфсонъ, Цюрихъ, Treichlerstrasse 4.

Бискъ Исаакъ, Цюрихъ, Heliostrasse 29.

Бронштейнъ Анна, Цюрихъ, Pension Zins.

Воронецкій князь Владиміръ, Варшава, Вех villa Colline.

Гартманъ Владиміръ, Петроградъ, Женева, Bergalonne 7.

Гинзбургъ Владиміръ съ женой, Женева, Clos Belmont.

Геслей Луиза, Харьковъ, Бернъ, Laenggastrasse 29.

Громашевская Лидія, Бернъ Gemeindespital.

Доманская Богонмила, Цюрихъ, Bolleystrasse 20.

Экманъ Аронъ, Бернъ, Elisabethenstrasse 22.

Земевскій Мансвѣтъ Евгеніевичъ, Варшава, Fribourg Hôtel Suisse.


— 100 —

Иванова Евгенія, Davos Klavadel, villa Erica.

Костиловъ Петръ, Лозанна rue Bonjour 8.

Кейлинъ Фанни, Chesieres les Fougeres.

Кильбахъ Діонисія, Монтре Hôtel des Bains.

Клепаченко Степанъ, Петроковъ, St. Gallen Jakobstrasse 64.

Лифке Елена, Цюрихъ, Universitaetstrasse 47.

Манду (Mandoux) Вацлавъ Антоновичъ, Варшава, Лозанна pension Village.

Манусъ Эйда, Бессарабія, Женева, rue Dauset 14.

Пинесъ Фанни, Либава, Женева, Boulevard Philosophes 15.

Певзнеръ Марія, Женева, rue Faucigny 2.

Павлишевъ Григорій Ивановичъ, инженеръ, Цюрихъ, Hohlstrasse 204.

Раевская Лидія, Давосъ, Hôtel Beau Site.

Севрюкъ (Sewrouke) Александръ Антоновичъ, Харьковъ, Цюрихъ, Hohlstrasse 204.

Славтинская Вѣра Ивановна, Москва, проситъ немедленно выслать денегъ, Лозанна Les Tilleuls.

Смирновъ Георгій Михайловичъ, Montreux Hotel Monnaie.

Страшенецкая, Lappa Meggen.

Цильбербогенъ Левъ съ женой, Варшава, St. Gallen Hôtel Schiff.

Штаркманъ Генріетта. Territet Grand Hôtel.

Шенкъ Марія, Женева, rue John Crusset 14.

Шульманъ Авель Неонховъ, Рига, Бернъ Morellweg 10.

Шехъ Марія, Женева, rue John Crusset 14.

Шмицъ Лидія Николаевна, Rienen Paradiesstrasse 39.

Телеграмма 3 Сентября.

Апфельбаумъ Ревекка Моисеевна, Варшава, Цюрихъ, Moritzstrasse 5.

Биликъ Маріашъ, Женева, rue Ecole de Medecine 8.

Билляхъ Казиміръ съ сыномъ, Варшава, Лозанна, avenue Cour 5.

Васковская Елена здорова, Interlaken, Pension Alpenblick.

Воскресенская Евгенія, Херсонъ, Davos, sanatorium Midi.

Веходецъ (Wechodez) Тамара, Женева, Quai du Cheval Blanc 17.

Гирсъ Николай Николаевичъ, сенаторъ, съ семьей, Лозанна Hôtel Beau-Sejour.

Гліассъ (Гляссъ) Мячиславъ, Варшава, Лозанна, place Chauderon 24.

Годинъ-Левковичъ Нина Сергѣевна, Steckhorn, Kappelhof.

Горесманнъ Михаилъ Ипполитовичъ, St. Gallen Leonharadtstrasse 11.

Гроссманъ Михаилъ съ женой, St. Gallen, Bogenstrasse 1 pension Perlin.

Гурскій Феликсъ здоровъ, Interlaken, Pension Alpenblick.

Енько-Доровская Вѣра Дмитріевна, Петроградъ, Chavalleyres Hôtel Chavalleyres.

Эліашевичъ Роза, Ковно, Бернъ, Scckwarzhorstrasse 82.


— 101 —

Энглишеръ Абрамъ, Женева, avenue du Mail 13.

Зенсъ (Zaens) Максимиліанъ Іосифъ, Сосновицы, St. Gallen Hochschhiil.

Караваевъ Никита Леонидовичъ съ женой, Министерство Народнаго Просвѣщенія, Бернъ, Hôtel Boulanger.

Клодакскій Янкель, Калишъ, Цюрихъ, Zwinglisstrasse 38.

Клушинъ Борисъ, Иркутскъ, Женева, Boulevard Pont Arve 22.

Катинова Галина Николаевна, Les Avants, villa Bel Air.

Лапинскій Исаакъ Ошеровичъ, Двинскъ, Бернъ, Langgastrasse 36.

Лещинскій Дмитрій, докторъ, Лозанна, avenue Leman. 53.

Ландау Саломея Пейсаховна, Лодзь, Люцернъ, Hofstrasse 60.

Лебедевъ Вячеславъ, былъ въ Люцернѣ, уѣхалъ неизвѣстно куда.

Машковы Елена и Екатерина, Женева, Boulevard Philosophes 1.

Милькушицъ Доротея Владиславовна, Женева, rue Lausanne 14.

Можейко Людмила Львовна, Интерлакенъ, Bezirks Spital.

Моршинеръ Марія, Могилевъ, Davos, Hans Morosini.

Нессельштраусъ Бенно, Лозанна, avenue du Temple 1.

Никольская Маргарита, Москва, Leysin, clinique «Les Chamois».

Поликеръ Бальбина, Лозанна, Hôtel Belvedère.

Паулюши (Pauluschi) маркиза, урожденная Мартинова, Rogaz Grand Hôtel.

Рахейновъ Фатишъ, Петроградъ, Женева, rue des Maraichers 42.

Рейшова Маргарита, Les Chevalleyres Hôtel Chevalleyres.

Риль Елена, Лозанна, Pension Rosiaz.

Розенгауеръ Гансъ, Москва, Цюрихъ, Clausiusstrasse 46.

Сергіевскій Николай уѣхалъ 1-го августа изъ Рагаца въ Россію.

Степанова теръ Виргинія Багратовна, Петроградъ, Женева, Avenue Lancy 12.

Стессинъ Надежда Моисеевна, Ростовъ, Женева, rue Rosset 1.

Столяровъ Иванъ Васильевичъ съ семьей, студентъ изъ Самары, St. Fiden Hagenbuschstrasse 15.

Фуксъ Ида, Frutigen, Villa Waldegg.

Хастъ Хаимъ изъ Ровно, Женева, Rue Carouge 36.

Хейфецъ Софія, Chaux de Fonds Hôtel Fleur de Lys.

Чернякъ Синія (Sinia) Хаимовна изъ Херсона, Женева, rue Maraichers № 36.

Чернякъ Зельда и Маріажъ изъ Херсона, Женева Carl Vogt 65.

Штейнбергъ Савелій съ женой, студентъ, Цюрихъ, Huttenstrasse 66.

Шейнманъ Песя съ дочерью, Женева, Quai Cheval Blanc 17.

Шеманская Нина, Лозанна, Chailly Villa Victoria.

Яковкина Елизавета, изъ Армавира, Женева, Boulevard Cluse 43.


— 102 —

Яффе Берка Хаимовичъ Interlaken Bezirks Spital.

Якобсонъ Эмма и Софія просятъ немедленно выслать денегъ, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 66.

Телеграмма 4 Сентября.

Абдурашевъ Агасси Бекъ, Дербентъ, Лозанна, rue Bethusy 26.

Абрамова Тамара, Лозанна, Mont Choisi.

Бернштейнъ Саломонъ Зенковичъ, Ковно, Leysin pension Nelioz.

Боронина съ семьей выѣхала въ Россію на пароходѣ «Курскъ».

Брансонъ Мошка, Вильна, Беатенбергъ, Hôtel Schonegg.

Вольтановская, Vevey, avenue Plan 4, выѣхала въ Россію.

Вышинская Марія Адамовна, Вех villa des Bains.

Гатовскій Нава, Минскъ, студентъ, Лозанна, petit Château Barre.

Гнѣдичъ Людмила, выѣхала въ Россію.

Буровичъ Тевель Янкелевичъ, Рига, Женева, Place Claparede.

Денисовъ полковникъ выѣхалъ въ Россію.

Деппъ профессоръ Политехническаго Института выѣхалъ въ Россію.

Эйгеръ Маріамъ, докторъ, Цюрихъ, Stadthausquai 7.

Змигродскій Константинъ Антоновичъ, Rapperswill Marktgasse 309.

Катуаръ де Біонкуръ г-жа, Бернъ, Alexandraweg.

Кожаловичъ Борисъ уѣхалъ въ Россію.

Копеловичъ Тереза Пинхусовна жена врача, Двинскъ, Лозанна, avenue Ruchonnet 29.

Коханскій Іоель, Люцернъ, Hôtel Alpina.

Крангальсъ Елена, Bole près Neuchatel.

Кузенева Тереза жила въ Баденѣ, уѣхала неизвѣстно куда.

Кухаревскій Иванъ съ женой, Morges, Hôtel Mont Blanc.

Ланда Белла проситъ выслать денегъ, Женева, Rue des Acacias 66.

Ловенштейнъ Исидоръ, Бернъ, Terrassenweg 14.

Маневичъ Іона Іесселевъ, Черниговъ, Женева, Rue Carouge 77.

Марцинковскій, Vdirpun Fravianowitco Bex villa des Bains.

Мизалисъ Анна Оскаровна, Смоленскъ, Vitznau vіllа Marguerite.

Михайлова Серафима Александровна, Бернъ, Fichtenweg 3.

Назиновъ Иванъ, Interlaken, Savoy Hôtel.

Озоль Фредерикъ Максимовичъ съ семьей, Рига, Бернъ, Kappellenstrasse 7.

Омельяншенко Антонина Іосифовна, Кіевъ, проситъ выслать денегъ, Цюрихъ, Poste restante.

Орбели Рубинъ Абгаровичъ, чиновникъ Сената, уѣхалъ въ Россію.

Павлова Ксенія уѣхала въ Россію.

Павловскій Генрихъ, Женева, Rue Prevost Martin 27.

Пелиховская Эвелина, Женева, Rue Maraichers 38.


— 103 —

Петерманъ Анна, Женева, Boulevard Pont Arke 6.

Пихтинбаумъ Пилла, Цюрихъ, Bolleystrasse 38.

Подляшукъ Белла и Сарра, Цюрихъ, Apollostrasse 9.

Пузятя Марія Антоновна, Rapperswill Marktgasse 309.

Самойловъ Михаилъ выѣхалъ въ Россію.

Сарьева Анна Григорьевна съ семьей, Leysin, Hôtel Peins.

Сахарова Софья Александровна, Женева, Chemin Sautter 1.

Скепнеръ Яковъ Лейковичъ, Женева, Rue Schiff 5.

Туркусъ Бронислава, Женева, Rue de Maraichers 46.

Фредериксъ баронесса Екатерина ур. Галченкова, Leysin Hôtel Printemps.

Френкель-Блумъ Лина Абрамовна, Вильна, Цюрихъ, Lirminstrasse 10.

Харашъ Вольфъ, Подолія, Hollstein près Bale.

Цайсмеръ Надежда Лазаріевна съ дочерью, Цюрихъ, Bergstrasse 118.

Шерманъ Роза, Тифлисъ, Женева, Rue des Maraichers 46.

Шишкина Марія Ивановна, Екатеринодаръ, Женева, Rue Universite 5.

Юровская Ида Абрамовна, Петроградъ, Монтре, Hôtel Excelsior.

Телеграмма 4 Сентября.

Азаркевичъ Марія, Варшава, Цюрихъ, Universitaetstrasse 81.

Альфтанъ Елена, Петроградъ, Монтре, Windsor Hôtel.

Андреева Елена Ивановна уѣхала въ Россію.

Армандъ Александръ, Les Avants villa Bel Air.

Безпалова Марія Федоровна, Сызрань, Neuchatel, Gibraltar 10.

Безпалова Нехама Гамшеевна, Одесса, Berne Bernerhof, Бискупская В. С. съ семьей уѣхала въ Россію.

Блавштейнъ Мейеръ Итмековичъ студентъ, Bâle, Muhlhausenstrasse 117.

Бринштейнъ Викторъ, Кіевъ, Цюрихъ, Scheuchzerstrasse 10.

Бржезинскій Сигизмундъ, Frebourg, Boulevard de Perolles.

Бусси Георгій Людвиговичъ, Froutingen, villa Waldegg.

Бунинская Наталія, Цюрихъ, Boleystrasse 46.

Вайнштейнъ Марія, Лозанна, Avenue Bethusy 30.

Голодниковъ Михаилъ Михаиловичъ, Томскъ, Davos sanatorium russe.

Гройновская Schaeiascha Berne, poste restante.

Грунбергъ Елена, Weggis, Maison Georges Bock.

Дрейеръ Сергѣй Рудольфовичъ, Женева, chemin de la Tour 4.

Дробная Анна Александровна, Петроградъ, Beatenberg Hôtel Schoenemg.

Залѣсская Варвара Михаиловна, вдова статскаго совѣтника, Leysin, Chamossaire 148.

Зороховацъ Илія изъ Цюриха уѣхалъ неизвѣстно куда.

Іофъ Марія Семеновна, Петроградъ, Lugano villa Carmen.

Кауфманъ Максъ, Люблинъ, Basel, Hegenheimerstrasse 60.


— 104 —

Кобецкая Ольга Карловна съ дочерью, Chailly, Rougemong 1.

Крицштейнъ Мойша, Женева, Chemin de la Tour 4.

Ландау Рашель Борисовна, Рига, Бернъ, Hôtel Juri.

Лебедева Ольга Николаевна, Петроградъ, Лозанна, Boulevard Grancy 39.

Левенштейнъ Евгенія, Варшава, Женева, Avenue de Mail 25.

Левинъ Аронъ Самуиловичъ, студентъ, Минскъ, Женева, rue Allobroges 16.

Лепорская Надежда Александровна съ дочерью, Петроградъ, Cornaux, Mont Riant.

Макаровскій Иванъ Ивановичъ, Харьковъ, Davos, pension Strela.

Матусовскій Александръ, Кіевъ, Цюрихъ, Sihlstrasse 28.

Миллеръ Адель Александровна, урожд. барон. Врангель, Ragaz villa Flora.

Мшеделова Тамара выѣхала неизвѣстно куда.

Таршисъ Розалія, Женева, rue Candolle 17.

Плеске Ольга выѣхала неизвѣстно куда.

Полякъ Вѣра, Schweizerhaus Gunten.

Сидлинъ Борисъ Соломоновичъ, Витебскъ, Женева, rue des Alpes 4.

Соколовскій Александръ съ семьей, Рига, Ragaz villa Flora.

Сулиша-Самонило семья выѣхала въ Россію.

Танхаимовичъ Матвѣй, Срѣтенскъ, Женева, rue Candolle 17.

Таненбаумъ Соломонъ Хаимовичъ, Сѣдлецъ, Женева, rue Fribourg 12.

Титушкина Селима, Петроградъ, Женева, rue des Bains 17.

Свенцкій Станиславъ Павловичъ, Neuchatel avenue 1 Mars 24.

Сіяновская Софія Владиславовна, Neuchatel, avenue 1 Mars 24.

Шеесинъ Нахимъ Леонтьевичъ, Красноярскъ, Bâle Jungstrasse 38.

Шубляровъ Абрамъ Авансовичъ, Дербентъ, Davos, pension Strela.

Фишкинъ Израилъ Михаиловичъ, Базель, Muhlhausenstrasse 117.

Фрумкина Малка Яковлевна съ дочерью, Минскъ, Женева, rue Carouge 87.

Якубсонъ Вероника, Баку, Цюрихъ, Rotelstrasse 97.

Ярошинская Казиміра, Leysin Clinique Miremont.

Ятковская Ядвига Адольфовна съ дочерью, Петроковъ, Montreux, villa Miramonte.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ.
Списокъ русскихъ подданныхъ, застигнутыхъ войною за границей.
Выпускъ III (съ 3 по 16 Сентября 1914 года).

Австро-Венгрія Англія Бельгія Германія Данія Испанія Италія Нидерланды Румынія Франція Швейцарія

ПЕТРОГРАДЪ.

Типографія В. Ѳ. Киршбаума, д. М-ва Финансовъ, на Дворц. площ.

1914.


— 1 —

Австро-Венгрія.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 5 Сентября.

Авербухъ Іосифъ, здоровъ, прошу прислать 800 рублей по нижеозначенному адресу, сообщите здоровье моихъ родственниковъ, Vienne Banmannstrasse 4 chez Joseph Kogan.

Бойдо Лео, съ семействомъ, Вѣна, здоровъ, денегъ не нужно.

Квятковская, Маріенбадъ, Вилла Метрополь, прошу сообщить роднымъ, что здорова, деньги нужны; какъ только ихъ получу, поѣду въ Лозанну.

Крашке Груня, здорова, проситъ денегъ, Marienbad Hôtel National.

Кречетниковъ, здоровъ, проситъ прислать денегъ, Karlsbad Theatergasse Haus Milduer.

Лампе Викторъ, проситъ сообщить въ Варшаву, что пока достаточно снабженъ деньгами, Abbazia pension Speranza.

Леви Брониславъ, здоровъ, проситъ перевести 1000 кронъ черезъ Bankverein Marienbad Gutenberg.

Лейбманъ Надежда, Вѣна, здорова, проситъ, прислать 1000 р., Vienne Reithelegasse 12.

Леммъ Эмилія, благодарю, здорова, денегъ не нужно, скучаю по роднымъ, шлю привѣтъ, живу у друзей, Generalkistol-Kroatien.

Марциновская, Маріенбадъ, Вилла Метрополь, прошу сообщить роднымъ, что здорова, денегъ нужно, какъ только ихъ получу, ѣду въ Лозанну.

Миткевичъ Фелиція, выѣзжаемъ изъ Кракова, прошу прислать денегъ въ Вѣну, Испанское Посольство на мое имя.

Патцеръ Софья, проситъ сообщить роднымъ въ Варшавѣ, что здорова, деньги прошлую недѣлю черезъ Вѣну получила, хватитъ на 2 недѣли, Abbazia Villa Speranza.

Перовская Марія, здорова, проситъ денегъ, Zakopane Chramcovska 10.

Смусъ Давидъ, здоровъ, проситъ прислать 300 кронъ, Karlsbad Hôtel de Saxe.


— 2 —

Файерманъ Давидъ, остаемся здѣсь 2 недѣли, проситъ прислать денегъ, Karlsbad Westend Sanatorium.

Фитингофъ Шелъ, баронъ, Франценсбадъ, проситъ телеграфировать роднымъ, что ѣдетъ завтра въ Дрезденъ, здоровъ, денегъ пока не нужно, проситъ телеграфировать Дрезденъ, до востребованія.

Флидербаумъ Эмилія, здорова, проситъ прислать денегъ, Вѣна, Holzgasse 5.

Франашекъ, Маріенбадъ, проситъ сообщить вторично въ Варшаву, что дѣти здоровы, ѣдетъ въ Меранъ, получилъ 1000 кронъ, проситъ прислать больше.

Фуксъ Іосифъ, благодаритъ, здоровъ, если возможно, пришлите денегъ, Budapest Malzfabrick Deutsch Söhne.

Хельминскіе, просятъ сообщить въ Лодзь, Dzielna 37, Хельминскимъ, что здоровы, денегъ пока не нужно, Gleichenberg Weilmaehtsbaum Kosuck Jaurinnulka.

Чертовъ Эліазаръ, здоровъ, проситъ денегъ, Вѣна, Wiesengasse 27 Roem.

Штольцеръ Марія, изъ Теплица Шенау, въ Берлинѣ.

Телеграмма 6 Сентября.

Басины братья, здоровы, просятъ выслать денегъ, Hauptkassa Wiener Bankverein.

Быховецъ, русскій офицеръ, свѣдѣній нѣтъ, запросъ переданъ въ бюро военноплѣнныхъ.

Грачина, здорова, денегъ не высылать, Zakopane.

Кюриковъ (Крюковъ), адресъ недостаточенъ, Brest Inezet 4.

Лампль Людвига, проситъ выслать 300 кронъ, Triest Rosseti.

Лугно Фанни, здорова, проситъ денегъ, Prague Vinohradi Taborska 16, Korastin.

Люшеръ, вдова полковника, Eichgraben.

Мейеръ Амалія.

Павликовскій Евстафій, Вѣна, Испанское Посольство.

Паленъ Георгій баронъ, русскій офицеръ, свѣдѣній нѣтъ, запросъ переданъ въ бюро военноплѣнныхъ.

Притыкинъ, здоровъ, въ деньгахъ не нуждается, Wien Haidgasse 7.

Славянская Лидія, здорова, Левико, Тироль, Пансіонъ Квисисана.

Шляхтины, здоровы, Karlsbad Kaiser Rudolf, дочь Татьяна выѣхала въ Россію 2 Сентября, деньги есть.

Добровольскаго дочь, выѣхала въ Россію черезъ Геную 9 сентября нов. ст.

Кранцъ, у матери въ Швейцаріи, Caux.

Телеграмма 7 Сентября.

Барховицъ, Абацціа, Вилла Регина, здоровъ, проситъ денегъ.


— 3 —

Бауеръ, Берлинъ, здоровъ, денегъ довольно, надѣется черезъ нѣсколько дней уѣхать черезъ Стокгольмъ.

Залевскій, Эгеръ, Чехія, задержанъ какъ военноплѣнный.

Мазуркевичъ, здоровы, просятъ денегъ, Zakopane Przecznica 6.

Хлютинъ Николай, здоровъ, проситъ выслать 800 руб. Karlsbad Haus Blumenau.

Шольце, здоровъ, нуждается въ деньгахъ, Karlsbad Haus Genua.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 8 Сентября.

Авичъ Левъ, не живущій по указанному адресу.

Альперовичъ Бася, не живущая по указанному адресу.

Альшвангъ Александръ, съ женой, не живущіе по указанному адресу.

Апфельбаумъ, не живущій по указанному адресу.

Аріевичъ Сура, не живетъ по указанному адресу.

Ашъ Шоша, не живетъ по указанному адресу.

Байхертъ Рудольфъ, не живетъ по указанному адресу.

Бахмутскій докторъ, не живетъ по указанному адресу.

Бахмутскій Іосифъ, Vienne Schikanedergasse 11/9, здоровы, ждемъ по возможности въ скоромъ времени денегъ.

Бекеръ Анна, не живетъ по указанному адресу.

Берманъ Гута, не живетъ по указанному адресу.

Берманъ Раиса, не живетъ по указанному адресу.

Бирманнъ Этти, не живетъ по указанному адресу.

Богданова Анна, не живетъ по указанному адресу.

Бориссовскій, не живетъ по указанному адресу.

Брамбергъ Рхема, не живетъ по указанному адресу.

Вайнштейнъ Лейба, не живетъ по указанному адресу.

Вальрондъ Валентина, не живетъ по указанному адресу.

Виро Бейла, не живетъ по указанному адресу.

Вышнеградъ съ женой, не живетъ по указанному адресу.

Габлеръ Надежда, не живетъ по указанному адресу.

Гаммерманъ Карлъ, не живетъ по указанному адресу.

Гершенсонъ г-жа, не живетъ по указанному адресу.

Гидо Моисей, не живетъ по указанному адресу.

Гликинъ Матвѣй, не живетъ по указанному адресу.

Голаваніусъ, не живетъ по указанному адресу.

Гольдинбергъ Сара, не живетъ по указанному адресу.

Грановская Рухля, не живетъ по указанному адресу.

Гриммъ Людвигъ, не живетъ по указанному адресу.

Гринспанъ Лея, не живетъ по указанному адресу.

Гритцъ Малка, не живетъ по указанному адресу.

Денненбергъ Бейла, не живетъ по указанному адресу.

Эброкъ Алиса, не живетъ по указанному адресу.

Еврейнова Надежда съ дочерью, не живетъ по указанному адресу.


— 4 —

Еленбандъ Гитля-Густава, не живетъ по указанному адресу.

Эстерсонъ г-жа, не живетъ по указанному адресу.

Заксъ Абрамъ, не живетъ по указанному адресу.

Зельдовичъ Давидъ, не живетъ по указанному адресу.

Зубкова Евгенія, не живетъ по указанному адресу.

Іоффе Ева, не живетъ по указанному адресу.

Каганъ, выѣхалъ изъ Франценсбада.

Каменская Марія, выѣхала изъ Франценсбада.

Кириллова Марія, не живетъ по указанному адресу.

Клебанскій Лазарь, выѣхалъ изъ Франценсбада.

Клейманъ Цуртлія и Двейра, не живутъ по указанному адресу.

Клебанскій Борисъ, выѣхалъ изъ Франценсбада.

Клячко Шиффра, не живетъ по указанному адресу.

Коганъ Фрейда, Энта, Маріамъ, выѣхали изъ Франценсбада.

Коншина Анна, уѣхала изъ Франценсбада.

Левинъ Соломонъ, уѣхалъ изъ Франценсбада.

Лисичкина Тауба, уѣхала изъ Франценсбада.

Лисовская Александра, уѣхала изъ Франценсбада.

Лифшицъ Юдешь, уѣхала изъ Франценсбада.

Лифшицъ Леля, уѣхала изъ Франценсбада.

Лихтенбергъ Саломея, уѣхала изъ Франценсбада.

Лоренцъ Елена, не живетъ по указанному адресу.

Маіамъ Непа, не живетъ по указанному адресу.

Маилова Тамара, не живетъ по указанному адресу.

Малкина Лея и Хая, уѣхали изъ Франценсбада.

Макарова Анна, уѣхала изъ Франценсбада.

Мессингъ или Лессингъ Михаилъ, здоровъ, деньги нужны, въ долгахъ, Meran Viennerbank.

Милитинская и Маневичъ, уѣхали изъ Франценсбада.

Найкругъ Ида, уѣхала изъ Франценсбада.

Ненкесъ Соня, уѣхала изъ Франценсбада.

Нидермиллеръ, не живетъ по указанному адресу.

Ноткина, уѣхала изъ Франценсбада.

Павчинская Людвига, не живетъ по указанному адресу.

Паттъ Анна, не живетъ по указанному адресу.

Прессъ Елена, не живетъ по указанному адресу.

Розенбергъ Франя, не живетъ по указанному адресу.

Розенбергъ Рейза, не живетъ по указанному адресу.

Розенфельдтъ Яковъ, уѣхалъ изъ Франценсбада.

Саакова Каролина, уѣхала изъ Франценсбада.

Сивикъ Юзефь, не живетъ по указанному адресу.

Соломоновичъ Стаха, не живетъ по указанному адресу.

Солуха Ольга, не живетъ по указанному адресу.

Соукупъ Федоръ, уѣхалъ изъ Франценсбада.

Стисонъ Ревекка, уѣхала изъ Франценсбада.

Тарасова Елена, не живетъ по указанному адресу, переѣхала въ Цюрихъ, Ekehardstrasse 32, здорова, деньги получила.


— 5 —

Фридландеръ Рахиль, уѣхала изъ Франценсбада.

Хайкина Ривка, уѣхала изъ Франценсбада.

Хотецкая Марія и Іося, не живутъ по указанному адресу.

Чегодаева Ольга, уѣхала изъ Франценсбада.

Черкасская Зинаида, не живетъ по указанному адресу.

Черная Хая, не живетъ по указанному адресу.

Шейнбергъ, не живетъ по указанному адресу.

Шейнкеръ, извѣстите родныхъ, здоровъ, имѣю нужду въ деньгахъ, Вѣна.

Шенкманъ, не живетъ по указанному адресу.

Шершеверъ Марія, уѣхала изъ Франценсбада.

Шмерлингъ Мина, уѣхала изъ Франценсбада.

Шрейбергъ Берта, уѣхала изъ Франценсбада.

Штейнманъ, не живетъ по указанному адресу.

Штеренъ Хана, не живетъ по указанному адресу.

Юссемъ Дора, уѣхала изъ Франценсбада.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 8 Сентября.

Всѣ поиски экскурсіи школьныхъ учительницъ, организованной Московскимъ Комитетомъ школьныхъ учительницъ, не дали никакого результата. Полиція продолжаетъ ихъ розыскивать.

Свѣдѣнія изъ Австріи по телеграммѣ отъ 9 Сентября.

Альперовичъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Альтшулеръ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Балабанъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Баллъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Баснинъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Безсмертная Марія выѣхала изъ Карлсбада.

Бержъ Лидія выѣхала изъ Карлсбада.

Берконъ Давидъ выѣхалъ изъ Карлсбада.

Бернштейнъ Марія выѣхала изъ Карлсбада.

Бернштейнъ Полина выѣхала изъ Карлсбада.

Бетерева Маріанна выѣхала изъ Карлсбада.

Бецъ Дарія выѣхала изъ Карлсбада.

Биро Беньяминъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Бобрищева-Пушкина Софія уѣхала изъ Франценсбада.

Борцъ уѣхала изъ Франценсбада.

Браславскій Исаакъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Браунъ Евгенія уѣхала изъ Франценсбада.

Брауншвейгъ Зинаида уѣхала изъ Франценсбада,

Бродекъ Елизавета уѣхала изъ Карлсбада.

Бронштейнъ Нохимъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Будневичъ Ревекка уѣхала изъ Карлсбада.

Бунимовичъ Целина уѣхала изъ Франценсбада.

Быстринскій Іосифъ уѣхалъ изъ Карлсбада.


— 6 —

Быховская Роза уѣхала изъ Карлсбада.

Венгеровская Розалія уѣхала изъ Карлсбада.

Гамалѣя Ольга уѣхала изъ Карлсбада.

Гатковскій уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гарцманъ Шая уѣхала изъ Карлсбада.

Генкинъ Хаимъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Германъ Вульфъ и Сара уѣхали изъ Карлсбада.

Германтъ Маріамъ и Фейга уѣхали изъ Франценсбада.

Герстъ Евгеній уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гессенъ Исаакъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гиммельштейнъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Голенищева-Кутузова Анна уѣхала изъ Карлсбада.

Голубъ Елена уѣхала изъ Карлсбада.

Гольдбергъ Исаакъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Гоніандзскій Зусманъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Гордонъ Леонъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Гофманнъ Яковъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гранатъ Александръ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гривнина уѣхала изъ Карлсбада.

Гришанова Анна уѣхала изъ Карлсбада.

Грубина уѣхала изъ Карлсбада.

Грязнова Александра уѣхала изъ Карлсбада.

Гудимъ Прасковія уѣхала изъ Карлсбада.

Гурвичъ Рахель уѣхала изъ Франценсбада.

Гурвичъ Максимъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гуревичъ Дора уѣхала изъ Карлсбада.

Гуревичъ Любовь уѣхала изъ Франценсбада.

Гуревичъ Исаакъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Гуревичъ Исаакъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Гуревичъ Симха уѣхала изъ Карлсбада.

Гуревичъ Соня уѣхала изъ Карлсбада.

Гурская Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Гутзацъ Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Эдельштейнъ Берко уѣхалъ изъ Карлсбада.

Теръ-Каспарова Аршакъ уѣхала изъ Франценсбада.

Кауфманнъ Екатерина уѣхала изъ Карлсбада.

Керсновская Люцина уѣхала изъ Карлсбада.

Клуге Евгеній уѣхалъ изъ Франценсбада.

Кнышинская Малка уѣхала изъ Карлсбада.

Коварская Сара уѣхала изъ Карлсбада.

Коганъ Ханна уѣхала изъ Карлсбада.

Корбушъ Ванда въ деньгахъ не нуждается, Краковъ, ул. Баторего 8.

Коронъ Бенціонъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Кохановская Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Крайзъ Анастасія уѣхала изъ Франценсбада.

Крамаревы Елена и Анастасія уѣхали изъ Карлсбада.

Кронгаузъ Екатерина уѣхала изъ Карлсбада.


— 7 —

Кутейникова Александра уѣхала изъ Карлсбада.

Кухаренко Любовь, пришлите 3000 франковъ для меня по адресу: Ишль (Австрія), Елизаветинская больница.

Лазуркина Клара уѣхала изъ Карлсбада.

Ланда Семенъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Ландсбергъ Левъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Ланштейнъ Мойсель уѣхалъ изъ Карлсбада.

Лаповокъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Левина Фейга уѣхала изъ Карлсбада.

Левина Хана уѣхала изъ Карлсбада.

Левенсонъ Іоссель уѣхалъ изъ Франценсбада.

Левинсонъ Моисей уѣхалъ изъ Карлсбада.

Левитъ Вѣра уѣхала изъ Франценсбада.

Левштейнъ Марія уѣхала изъ Франценсбада.

Лейзеръ Михаилъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Лесманъ Семенъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Летинская Берта уѣхала изъ Карлсбада.

Лившицъ Ида, уѣхала изъ Карлсбада.

Лившицъ Блума уѣхала изъ Франценсбада.

Липенкеръ Григорій уѣхалъ изъ Карлсбада.

Липинъ Хаимъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Листергартенъ Софія уѣхала изъ Карлсбада.

Литвакъ Фроимъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Литвина Шлема уѣхала изъ Карлсбада.

Лифшицъ Іоссель уѣхалъ изъ Карлсбада.

Лобанова-Ростовская Анна, княгиня, уѣхала изъ Карлсбада.

Логавіеръ Шейна уѣхала изъ Карлсбада.

Лурье Хася уѣхала, изъ Карлсбада.

Лурье Софія уѣхала изъ Франценсбада.

Матросова Нина уѣхала изъ Карлсбада.

Мейеръ Екатерина уѣхала изъ Карлсбада.

Мейлаховичъ уѣхала изъ Карлсбада.

Меленбургъ уѣхала изъ Карлсбада.

Мелконова Софія уѣхала изъ Карлсбада.

Мендельштаммъ Гита уѣхала изъ Франценсбада.

Мешинъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Мими Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Миникнъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Мироновъ Михаилъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Моносзонъ Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Мульхановъ Павелъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Муриникъ Фанни уѣхала изъ Франценсбада.

Нѣжная Брана уѣхала изъ Карлсбада.

Обуховская уѣхала изъ Франценсбада.

Оницканскій Евгеній, уѣхалъ изъ Карлсбада.

Оркинъ Брайна уѣхалъ изъ Карлсбада.

Оршанская Софія уѣхала изъ Карлсбада.

Плотницкій Станиславъ уѣхалъ изъ Франценсбада.


— 8 —

Поварчукъ Елеонора уѣхала изъ Карлсбада.

Пржедѣльскій уѣхалъ изъ Франценсбада.

Пташинскій Михаилъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Пшенецкіе уѣхали изъ Карлсбада.

Пѣховская Елена уѣхала изъ Карлсбада.

Райвидъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Ратнеръ Хаукель уѣхалъ изъ Карлсбада.

Рдултовская уѣхала изъ Карлсбада.

Рыжковъ протоіерей уѣхалъ изъ Карлсбада.

Рындзюнская уѣхала изъ Карлсбада.

Рябова Лидія уѣхала изъ Карлсбада.

Сабанѣева Елизавета уѣхала изъ Карлсбада.

Савченко уѣхалъ изъ Карлсбада.

Самельсонъ Моисей уѣхалъ изъ Карлсбада.

Саркиссіанцъ Елизавета уѣхала изъ Карлсбада.

Сиротинская Ента уѣхала изъ Франценсбада.

Соколовскій Лазарь уѣхалъ изъ Карлсбада.

Соколовскій Иванъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Стржеме-Стройновская уѣхала изъ Карлсбада.

Тадеутъ, уѣхалъ изъ Карлсбада.

Усовъ Николай уѣхалъ изъ Франценсбада.

Устругова Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Финнъ Семенъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Фирстенбергъ Анна уѣхала изъ Карлсбада.

Флингердъ уѣхала изъ Карлсбада.

Франкъ Фейга уѣхала изъ Карлсбада.

Фридманъ Сура уѣхала изъ Карлсбада.

Хазановъ Лейба уѣхалъ изъ Карлсбада.

Хайткина уѣхала изъ Карлсбада.

Хайфецъ уѣхала изъ Карлсбада.

Хановичъ Роха уѣхала изъ Карлсбада.

Хандомирле Софія уѣхала изъ Франценсбада.

Хватъ Маркусъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Хвойникъ Мовша уѣхалъ изъ Карлсбада.

Хвостова Софія уѣхала изъ Франценсбада.

Хейфецъ Мордухъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Холмская уѣхала изъ Карлсбада.

Хольмъ уѣхала изъ Карлсбада.

Хотимская Марія уѣхала изъ Карлсбада.

Хохомъ Матля уѣхала изъ Карлсбада.

Черкасская Зинаида уѣхала изъ Карлсбада.

Черная Морголя уѣхала изъ Франценсбада.

Черникъ Абрамъ уѣхалъ изъ Франценсбада.

Шамковичъ Софія уѣхала изъ Карлсбада.

Шапиро Лейзеръ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шапиро Моисей уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шапошникова Фредерика уѣхала изъ Карлсбада.

Шахъ Софія уѣхала изъ Карлсбада.


— 9 —

Шацкій Валентинъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шляпочникъ Айзикъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шмелькина Хана уѣхала изъ Франценсбада.

Шмерлингъ Хая уѣхала изъ Карлсбада.

Шнеерсонъ Абрамъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шполянская Есфирь уѣхала изъ Карлсбада.

Штайнеръ Софія уѣхала изъ Карлсбада.

Штюрмеръ уѣхала изъ Франценсбада. [Ольга]

Шульманъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шуръ Гиршъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Шуръ Вольфъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Юделевичъ Мина уѣхала изъ Карлсбада.

Юдъ, врачъ, уѣхалъ изъ Карлсбада.

Юркевичъ Болеславъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Ягудаевъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Якерсбергъ Песя уѣхала изъ Карлсбада.

Якимовы Тамара и Зинаида уѣхали изъ Карлсбада.

Якубовскій Антонъ уѣхалъ изъ Карлсбада.

Свѣдѣнія изъ Австріи по телеграммѣ отъ 10 Сентября.

Альтшуль Рыся не отыскана.

Анштендикъ Анна не отыскана.

Аутергофъ Юлія не отыскана.

Барская Марія не отыскана.

Бланкенштейнъ не отыскана.

Боде Ольга не отыскана.

Бокалова Анна не отыскана.

Брагинская Эстеръ и Цива не отысканы.

Брагинскій Мордухъ не отысканъ.

Браунакъ Адамъ не отысканъ.

Бузни Екатерина не отыскана.

Бутурловъ Георгій не отысканъ.

Ваксманъ Лейба не отысканъ.

Варшавчикъ Ицко не отысканъ.

Вурзелъ Анна не отыскана.

Гамбургъ и Гелизегеръ не отысканы.

Гандина Татіана не отыскана.

Геллеръ Хаимъ не отысканъ.

Геннебергъ Вильгельмъ, телеграмму получилъ, здоровъ, пришлите 2.000 марокъ; хотимъ выѣхать въ Варшаву, Albertshof Oranienburg bei Reniu.

Гилельсъ выѣхалъ.

Гилерсонъ не найденъ.

Гиндперъ не найденъ.

Гликлихъ Наталія выѣхала.

Гордѣева не найдена.

— 10 —

Готманнъ Мася выѣхала.

Гурвичъ Кальманъ не найденъ.

Гурманъ Этла выѣхала.

Давидова выѣхала.

Демченко Алексѣй выѣхалъ.

Дихтеръ выѣхалъ.

Еліазарова Татіана выѣхала.

Эрлихъ не найденъ.

Загорскій не найденъ.

Заіонцовскій не найденъ.

Заіонцъ выѣхалъ.

Заксъ Хана выѣхала.

Збаръ Эстеръ выѣхалъ.

Зеликовъ Зельма выѣхалъ.

Идель Хася выѣхалъ.

Іоффе Пинхесъ выѣхалъ.

Іоффе Раса не найдена.

Иткина Ита не найдена.

Казаковъ не найденъ.

Камаринцкій Витольдъ не найденъ.

Канторъ Августъ не найденъ.

Кацъ Рахиль не найдена.

Крейтманнъ Максъ не найденъ.

Левинъ Шпринца не найдена.

Лейбовичъ Минна не найдена.

Липшицъ Хава не найдена.

Магарилъ не найденъ.

Мейеръ фонъ Амалія не найдена.

Мрозовскій Сигизмундъ не найденъ.

Нухміовичъ Гершъ не найденъ.

Островская Марія не найдена.

Панцеръ Шейва не найдена.

Певзнеръ Люба не найдена.

Ростовскіе не найдены.

Рыжинская Александра не найдена.

Сдацкова не найдена.

Сморгонскій Михаилъ не найденъ.

Соколова Дарія не найдена.

Фридманъ Максъ не найденъ.

Хамецъ Антонъ не найденъ.

Хейфецъ Зельманъ выѣхалъ.

Цемахъ Исаакъ не найденъ.

Цибульскій не найденъ.

Чебанъ Василій выѣхалъ.

Шанявская Юлія не найдена.

Шемиховъ Борисъ не найденъ.

Шехтеръ Мася не найдена.

Шмидтъ Іоганъ не найденъ.

— 11 —

Яворскій Константинъ не найденъ.

Яковицкая Анна не найдена.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 11 Сентября.

Авадло Іеронимъ преподаватель Варшавской гимназіи задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Борелль Елена, проситъ денегъ, Венгрія Дебречинъ Анненская ул. 12.

Вознесенскій Андрей др. изъ Орла задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Воленъ Сигизмундъ, Zakopane Bystre Villa Flora.

Волковъ Венцеславъ задержанъ въ Венгріи, Дебречинъ Анненская ул. 12, проситъ денегъ.

Володковскій Станиславъ купецъ изъ Варшавы задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Геретфельдъ Анна, Венгрія Дебречинъ Анненская ул. 12, проситъ денегъ.

Пясетская Анна, Венгрія Дебречинъ Анненская ул. 12, проситъ денегъ.

Рихтарскій Адамъ задержанъ въ Венгріи, Дебречинъ Анненская ул. 12, проситъ денегъ.

Сегаль Леопольдъ изъ Варшавы, задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Славинская Марія, Zakopane Bystre Villa Flora.

Станевичъ Леонія, Венгрія, Дебречинъ Анненская ул. 12, проситъ денегъ.

Тихомировъ Александръ, проситъ денегъ, задержанъ въ Венгріи, Дебречинъ Анненская ул. 12.

Федоровичъ Михаилъ изъ Саратова, Секретарь Окружного Суда, задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Фрейндъ Северинъ купецъ изъ Варшавы, задержанъ въ Тиролѣ, Кувштейнъ.

Штранцманнъ Іосифъ, Karlsbad Haus Prinz Eugen—Mk. 2000.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 11 Сентября.

Андерсенъ Эрихъ инженеръ. Мой служащій задержанъ въ Вѣнѣ. Мы его снабжаемъ деньгами; здоровъ. Алексъ Фридманъ. Вѣна, машинная фабрика Таборштрассе 2.

Бебутовъ Соломонъ, князь, и Нина, здоровы, въ деньгахъ нужды нѣтъ. Карлсбадъ, Гумбольдтъ.

Свѣдѣнія по телеграммѣ отъ 12 Сентября.

Паленъ фонъ Георгій, поручикъ, военноплѣнный въ Вѣнѣ, здоровъ.

Щасная или Счасная Александра, Kufstein (Autriche) pension Neuhauser.


— 12 —

Англія.

Телеграмма 5 Сентября.

Барановскій Анатолій, уѣхалъ съ пароходомъ «Sireus» изъ Stnazaire Blyth въ Архангельскъ.

Бискъ Михаилъ здоровъ, Лондонъ.

Перлова Вѣра съ дѣтьми здорова, проситъ сообщить, здорова ли Дина Лисновская. Острогъ Волынской губ. Лондонъ Hôtel Wilton.

Телеграмма 9 Сентября.

Левковичъ Екатерина здорова, Лондонъ.

Буяльская Евдокія въ Консульство въ Лондонѣ не являлась.

Бышко Іаковъ студентъ, въ Лондонѣ неизвѣстенъ.


— 13 —

Бельгія.

Телеграмма 5 Сентября.

Байчокъ Малахъ изъ Варшавы, Францисканская 26, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Геликманъ Михаилъ изъ Екатеринослава, Клубная 2, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Гутшейнъ изъ Екатеринослава, Елизаветградская 3, проситъ денегъ. Доброволецъ, Антверпенъ.

Дуель изъ Баку, Горковская 16, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Зибертъ Абрамъ изъ Варшавы, Крулевская 43, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Колкинъ изъ Одессы, Дермутовская 2. Доброволецъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Кониковъ изъ Ростова-на-Дону, Дмитріевская 113, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Михайлова Екатерина изъ Петрограда, Обуховская больница генерала Нечаева, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Околотейко (Okoloteuko) Дмитрій изъ Звенигородка, Кіевской губ., проситъ денегъ, Антверпенъ, Доброволецъ.

Смоленскій Борисъ изъ Лозовой, Екатеринославской губ. проситъ денегъ, Антверпенъ.

Татишвили Яковъ изъ Баку, Балахины, проситъ денегъ. Антверпенъ.

Унгеръ Леокадія, проситъ денегъ Сигизмунда Полуянскаго, Варшава, Лешно 77, Антверпенъ.

Телеграмма 10 Сентября.

Авербухъ, студентъ, Лепель, Витебской губ. Брюссель.

Азовскій, студентъ, Казань, Брюссель.

Бѣлицкій Марсель, Антверпенъ.

Бердичевскій изъ Житоміръ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Бердичевскій Боголѣповъ, Волынской губ., Льежъ.

Бердичевскій Ніуня, Житоміръ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Бикъ братья, Кіевъ, Льежскіе студенты, добровольцы бельгійской арміи.


— 14 —

Биндеръ студентъ съ женой, Каменецъ-Подольскъ, Брюссель.

Блонштейнъ студентъ, Бобруйскъ, Брюссель.

Бонгардтъ студентъ, Новоукраинскъ, Херсонской губ., Брюссель.

Брусинъ Яковъ, Нижній Новгородъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Буртъ Василій, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Вейландъ Яковъ, Лодзь, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Вейландъ Игносъ, Лодзь, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Галинскій Шнееръ, Кіевъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Геликманъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Гехтъ Берко, проситъ денегъ у своего отца въ Александровскѣ, Екатеринославской губ. Паровая мельница, Антверпенъ.

Гитинъ съ женой, сестрой и ребенкомъ, Льежъ.

Гутманъ м-ль, Полангенъ, Курляндія, Льежъ.

Дайбогъ барышни, Дубно, Льежъ.

Дмитріевъ, студентъ съ женой, Нижній Новгородъ, Брюссель.

Зигель съ семьей, Гентъ.

Зильберманъ, Кишиневъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Инденбаумъ студентъ, Череповецъ, Льежъ.

Ицгакенъ, студентъ, Екатеринославъ, Брюссель.

Каванъ, Геническъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Каганъ, инженеръ съ женой, Одесса, Льежъ.

Кагелевъ, студентъ, Казань, Льежъ.

Каракозе-Стивенаръ г-жа, Льежъ.

Кобіольскій, студентъ съ женой, Льежъ.

Коганъ Абрамъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Коганъ, студентъ, Уральскъ, Льежъ.

Конъ, студентъ съ женой, Сороки, Бессарабія, Брюссель.

Коровинъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Крайчикъ, инженеръ съ женой и отчимомъ, Брюссель.

Кронмонъ Іосифъ, Нижній-Новгородъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Крыленко съ женой, Ливадія, Льежъ.

Кутиковъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Левинъ, Полтава, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Левитанъ Миронъ, Симферополь, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Лившицъ съ женой, студентъ, Боржни, Брюссель.


— 15 —

Лихтенбергъ Мирля, Варшава, Бонифратерская 7, Биненфельдъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Любошицъ Павелъ, Здунская Воля, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Люціанъ Штанкъ, Бендинъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Ляховская, Евпаторія, Льежъ.

Мечникъ, студентъ, Брюссель.

Мительманъ братья, студенты, Конотопъ, Гентъ.

Мительманъ Веніаминъ, Саратовъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Маркъ Левъ, Житоміръ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Найерсонъ, студентъ, Витебскъ, Брюссель.

Нестеренко, студентъ съ женой и ребенкомъ, Брюссель.

Нестерова г-жа съ ребенкомъ, Льежъ.

Нуся Левъ, Житоміръ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Оганесовъ Николай, проситъ денегъ, Тифлисъ, Михайловскій пр. 63, Антверпенъ.

Огушевичъ, студентъ, Хвалынскъ, Льежъ.

Пашинъ, Тифлисъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Пекарскій Генрихъ, Варшава, Шмельная 94, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Потихановъ Мойша, Мелитополь, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Пржебыльскій Антонъ, Вялизъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Прузинскій Антоній, Ломжа, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Путерманъ, Кишиневъ, Брюссель.

Разовскій, студентъ, Кутузовъ, Волынской губ., Льежъ.

Розенштейнъ Исаакъ, Елисаветградъ, Пушутинская 35, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Сагалихенскій Самуилъ, проситъ денегъ, Себежъ, Витебской губ., Антверпенъ.

Сапсай изъ Симферополя, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Сардоновенцъ Францъ, проситъ денегъ, Маковъ, Ломжинской губ., Антверпенъ.

Сарновичъ Францискъ, Маковъ, Ломжинской губ., проситъ денегъ, Антверпенъ.

Смушковичъ Давидъ, Дисна, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Соломникъ изъ Симферополя, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Стародубскій, Одесса, Льежъ.

Столяровъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Стрипунскій, студентъ съ женой, Бобруйскъ, Брюссель.

Татариновъ съ женой, членъ Думы, Льежъ.

Тильберангъ, Кишиневъ, Брюссель.

Трахтенбергъ Іосифъ, Кіевъ, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.


— 16 —

Троцкій, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Тумановъ Николай, Кутаисъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Тумановъ Давидъ, Баку, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Ульманъ Отто, Варшава, Сальморъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Утерманъ изъ Кишинева, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Часовниковъ, студентъ изъ Воронежа, Брюссель.

Черкасскій, Льежъ.

Черчевскій, студентъ съ женой, Гродно, Брюссель.

Черчоповъ, студентъ, Брюссель.

Шагаловъ, студентъ, Орелъ, Брюссель.

Школьникова Роза, Минскъ, Московская ул., проситъ денегъ, Антверпенъ.

Шписъ Ефраимъ, проситъ денегъ, Свѣнцяны, Виленской губ., Антверпенъ.

Шрамъ, Варшава, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Штимпелевичъ, студентъ, Пермь, Льежъ.

Шуганъ изъ Воронежа, Льежскій студентъ, доброволецъ бельгійской арміи.

Яворскій Феликсъ, Ченстоховъ, проситъ денегъ, Антверпенъ.

Ярблундъ, студентъ, Польша, Льежъ.

Телеграмма 11 Сентября.

Вайнтраубъ съ женой и тещей изъ Могилева, Подол. губ., Тильеръ близъ Льежа, Avenue de la Grtette 101, просятъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Warsovie съ женой, двумя дѣтьми и невѣсткой, Тильеръ близъ Льежа, rue Damry 7, просятъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Виноградъ Моисей изъ Ново-Украинки, Херсонской губ., Тильеръ близъ Льежа, Avenue de lа Grtette 65, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Воротовъ съ женой, Tilf sur Cortile, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Зелихзанъ изъ Витебска, Tilf sur Cortile, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Канторовичъ Борисъ изъ Рѣчицы, Минской губ., Тильфъ близъ Льежа, Avenue de lа Grtette 101, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Кижинская m-lle, Tilf sur Cortile, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.


— 17 —

Летбергъ Іосифъ и Исаакъ, Tilf sur Cortile, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Меервазеръ изъ Варшавы, Тильфъ близъ Льежа, Avenue de la Grotte 59, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Придановъ съ семьей, Тильфъ близъ Льежа, Avenue Baufays 24, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Пуантедъ (Pointed) изъ Бердичева, Тильфъ близъ Льежа, Avenue de la Grtette 101, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Рувинская Евгенія изъ Ростова н/Д., Тильфъ близъ Льежа, rue Damry 2, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Консульство въ Роттердамѣ.

Рувинскій изъ Ростова н/Д., Тильфъ близъ Льежа, rue Damry 2, проситъ родственниковъ написать черезъ Генеральное Конс