Персональная история русскоязычного мира


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Именной список потерь нижних чинов 1914-1918. Бессарабская губерния, Бельцы

[15.03.2014 Поиск 'Бессараб.+Б.льц', найдены 182 записи]
0034.sql(513): ('00539', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Герштейнъ', N'Берко', N'Герш.', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг.', N''),
0042.sql(621): ('00669', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Кожухарь', N'Ѳедоръ', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'ран.', N'съ 26 по 30 авг', N''),
0054.sql(105): ('00851', N'Бессарабская губ.', N'Стрѣл.', N'Векслеръ', N'Моисей', N'Яковл.', N'Іуд.', N'Хол.', N'Сорокскаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Убитъ', N'Съ 26 по 30 Авг', N''),
0054.sql(111): ('00851', N'Бессарабская губ.', N'Стрѣл.', N'Грингипунъ', N'Мат.', N'Лейб.', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'Съ 26 по 30 Авг', N''),
0054.sql(96): ('00851', N'Бессарабская губ.', N'Стрѣл.', N'Килимникъ', N'Аронъ', N'Янк.', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'Съ 26 по 30 Авг', N''),
0092.sql(597): ('01469', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Кассъ', N'Шмерлъ', N'Срул.', N'Іуд.', N'Жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'28 Авг', N''),
0140.sql(598): ('02238', N'Бессарабская губ', N'рядов.', N'Галабурда', N'Фаликъ', N'Алтер.', N'Iуд.', N'', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'12 августа', N''),
0140.sql(621): ('02238', N'Бессарабская губ', N'рядов.', N'Заяцъ', N'Волфъ', N'Абрамовъ', N'Iуд.', N'', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'17 августа', N''),
0140.sql(644): ('02238', N'Бессарабская губ', N'рядов.', N'Коганъ', N'Янк. Идель', N'Исер.', N'Iуд.', N'', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'26-30 августа', N''),
0140.sql(660): ('02239', N'Бессарабская губ', N'рядов.', N'Чеганскiй-Чеганеръ', N'Лейба Анчель', N'Дувидовъ', N'Iуд.', N'', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'26-30 августа', N''),
0158.sql(354): ('02520', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Гороховъ', N'Ефимъ', N'Иван.', N'Стар.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'29 Авг.', N''),
0174.sql(662): ('02782', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Левентулъ', N'Янк.', N'Сендер.', N'Iуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'28 авг.', N''),
0174.sql(670): ('02782', N'Бессарабская губерния', N'Ефр.', N'Блиндеръ', N'Мордко', N'Ноех.', N'Iуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'16 авг.', N''),
0174.sql(678): ('02782', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Шумкеръ', N'Iосифъ', N'Михайл.', N'Iуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 авг.', N''),
0174.sql(684): ('02782', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Щука', N'Конст.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'28 авг.', N''),
0174.sql(699): ('02783', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Хаисъ', N'Абрамъ', N'Рувим.', N'Iуд.', N'Хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'28 авг.', N''),
0174.sql(722): ('02783', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Шоръ', N'Борухъ', N'Iосиф.', N'Iуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 авг.', N''),
0202.sql(51): ('03218', N'Бессарабская', N'Рядов. ', N'Фишманъ', N'Аронъ', N'Давид.', N'Іуд.', N'Хол.', N'Хотинскаго', N'', N'Бѣльцы', N'', N'Безъ в. пр.', N'10 Авг. 191', N''),
0284.sql(407): ('04537', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Кацевъ', N'Зеликъ', N'', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'26 авг.', N''),
0284.sql(432): ('04537', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Тойбергъ', N'Аронъ', N'Шмулевъ', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'29 авг.', N''),
0314.sql(139): ('05012', N'Бессарабская губ.', N'рядов.', N'Файнбергъ', N'Матусъ', N'Шм.', N'Іуд.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'ран.', N'19 окт.', N''),
0395.sql(306): ('06311', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Гуцанъ', N'Петръ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(307): ('06311', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Дувидзонъ', N'Лейбъ', N'', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(310): ('06311', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Кравчукъ', N'Сидоръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(316): ('06311', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Рабчукъ', N'Дмитр.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(344): ('06311', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Ицковичъ', N'Янкель', N'Бен.', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(361): ('06312', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Бежинаръ', N'Федоръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'контуженъ ост.въ строю', N'9 нбр.', N''),
0395.sql(370): ('06312', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Мулеръ-Мундеръ', N'Израиль', N'Абрамовъ', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'16 окт.', N''),
0397.sql(473): ('06346', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Зимерфельдъ', N'Янкель', N'Гер.', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'умеръ отъ ранъ', N'22 нбр.', N''),
0397.sql(561): ('06348', N'Бессарабская губ.', N'ст.у.-о.', N'Кондратьевъ', N'Иванъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'22 нбр.', N''),
0397.sql(572): ('06348', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Горобецъ', N'Сильвестръ', N'Ант.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'22 нбр.', N''),
0397.sql(585): ('06348', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Бойхманъ', N'Данiилъ', N'Нус.', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'22 нбр.', N''),
0397.sql(647): ('06349', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Оберфайнъ', N'Зейликъ', N'Абрамовъ', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'22 нбр.', N''),
0399.sql(702): ('06383', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Бальцаръ', N'Василiй', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Кишиневскаго', N'', N'с.Грозешты', N'', N'раненъ', N'8-9 дкб.', N''),
0404.sql(679): ('06462', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Лешанъ', N'Василій', N'Васил.', N'Прав.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0404.sql(690): ('06462', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Нульманъ', N'Хаимъ', N'Морд.', N'Іуд.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0404.sql(691): ('06462', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Чебанъ-Чефу', N'Фед.', N'Ник.', N'Прав.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0404.sql(692): ('06462', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Тайчеръ-Штайцеръ', N'Пикасъ', N'Лейбовъ', N'Іуд.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0404.sql(695): ('06462', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Деншенскій', N'Дав.', N'Абр.', N'Іуд.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0404.sql(701): ('06463', N'Бессарабская губ.', N'Рядов.', N'Тринкеръ', N'Зельм.', N'Іосиф.', N'Іуд.', N'жен.', N'мѣщ. гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Фвр. 1915 г.', N''),
0405.sql(157): ('06468', N'Бессарабская губерния', N'Рядов.', N'Цепеливанъ', N'Вигдоръ', N'Марковичъ', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор.Бѣльцы', N' ', N' ', N' ', N'Убитъ', N'24 Мрт.', N' '),
0405.sql(159): ('06468', N'Бессарабская губерния', N'Ефр.', N'Дмитрашка', N'Константинъ', N'Федоровичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.Бѣльцы', N' ', N' ', N' ', N'Убитъ', N'24 Мрт.', N' '),
0502.sql(211): ('08021', N'Бессарабская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Глушкевичъ', N'Григ.', N'Ив.', N'Р.-кат.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Окт.', N''),
0542.sql(264): ('08662', N'Бессарабская губерния', N'ст.у.-о', N'Долгiй', N'Петръ', N'Прокоф.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'н.Катришъ', N'', N'раненъ', N'2 окт.', N''),
0542.sql(267): ('08662', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Думбровинъ', N'Федоръ', N'Григорьевъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Стремб.', N'', N'безъ в.пр.', N'27 сен.', N''),
0542.sql(269): ('08662', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Завата', N'Михаилъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Скуляри', N'', N'безъ в.пр.', N'27 сен.', N''),
0542.sql(270): ('08662', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Антонюкъ', N'Иванъ', N'Григорьевъ', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Скуляри', N'', N'безъ в.пр.', N'27 сен.', N''),
0542.sql(273): ('08662', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Кошкоданъ', N'Иванъ', N'Ѳом.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'27 сен.', N''),
0542.sql(280): ('08663', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Гдѣй', N'Алексѣй', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Кушейты', N'', N'раненъ', N'1914 г. 10 окт.', N''),
0542.sql(283): ('08663', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Борбiеръ', N'Григорiй', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'14 нбр.', N''),
0542.sql(290): ('08663', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Дмитрашко', N'Семенъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Скуляны', N'', N'безъ в.пр.', N'14 нбр.', N''),
0542.sql(299): ('08663', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Долананъ', N'Василiй', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'', N'д.Пырлица', N'раненъ', N'5 дек.', N''),
0542.sql(314): ('08663', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Батырь', N'Григорiй', N'Филипповъ', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Бутанты', N'', N'убитъ', N'15 мрт.', N''),
0542.sql(353): ('08664', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Фромусапинъ', N'Гаврiилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'11 окт.', N''),
0542.sql(363): ('08664', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Брахуце', N'Василiй', N'Михайл.', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'Корнешты', N'', N'безъ в.пр.', N'26 окт.', N''),
0542.sql(383): ('08665', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Георгiевъ', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Барабай', N'', N'безъ в.пр.', N'12 окт.', N''),
0542.sql(384): ('08665', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Буня', N'Авраамъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Барабай', N'', N'безъ в.пр.', N'12 окт.', N''),
0542.sql(409): ('08665', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Годоманъ', N'Сруль', N'', N'иуд.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Унгенской', N'', N'', N'раненъ', N'12 окт.', N''),
0555.sql(286): ('08871', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Даинъ', N'Шлема', N'Вольковъ', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'убитъ', N'2 окт.', N''),
0558.sql(535): ('08923', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Фрикацель', N'Конст. ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'2 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(580): ('08925', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Штидерманъ', N'Мееръ', N'', N'Іуд.', N'Хол.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'4 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(581): ('08925', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Богоянцъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Бѣлецкаго.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'4 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(582): ('08925', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Ерлигель', N'Мордко', N'', N'Іуд.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'4 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(615): ('08926', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Баламутъ', N'Лейба', N'', N'Іуд.', N'Жен.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Убитъ', N'8 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(696): ('08927', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Преида', N'Степанъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Гор.', N'Бѣльцы ', N'', N'', N'Ранен', N'6 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(707): ('08928', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Кондра', N'Данилъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'6 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(711): ('08928', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Гриншниръ', N'Нута', N'Меер.', N'Іуд.', N'Жен.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'6 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(716): ('08928', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Приппа', N'Никол.', N'Савел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'10 окт. 1914 г', N''),
0558.sql(723): ('08928', N'Бессарабская губ.', N'Рядовой', N'Дмитрашка', N'Конст. ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Ранен', N'6 окт. 1914 г', N''),
0561.sql(240): ('08966', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Ройстачеръ', N'Янк.', N'Бейр.', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'5 окт.', N''),
0561.sql(241): ('08966', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Кантеръ', N'Кириллъ', N'Дан.', N'прав.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'5 окт.', N''),
0561.sql(242): ('08966', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Кучеренко', N'Прокоп.', N'Максим.', N'прав.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'5 окт.', N''),
0561.sql(243): ('08966', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Гельблинъ', N'Егоръ', N'Франц.', N'лют.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'5 окт.', N''),
0561.sql(244): ('08966', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Смолянскiй', N'Мордко', N'Мошковъ', N'iуд.', N'жен.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'5 окт.', N''),
0563.sql(211): ('08997', N'Бессарабская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Фоминъ', N'Петръ', N'Купpiaн.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'1 Дкб.', N''),
0617.sql(694): ('09871', N'Бессарабская губ', N'Рядов.', N'Барбуля', N'Дмитр.', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Бѣльцы.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр. 191', N''),
0617.sql(698): ('09871', N'Бессарабская губ', N'Рядов.', N'Гуцулъ', N'Федоръ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Бѣльцы.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр. 191', N''),
0618.sql(118): ('09875', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Койфманъ', N'Абр.', N'Зисевъ', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъ в. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0621.sql(562): ('09933', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Гузунъ', N'Иванъ', N'Гаврил.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0621.sql(564): ('09933', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Нанъ', N'Даніилъ', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0621.sql(683): ('09935', N'Бессарабская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Голубь', N'Ананій', N'Сафрон.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(128): ('09939', N'Бессарабская губ.', N'Х. муз.', N'Тышлеръ', N'Сруль', N'', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(129): ('09939', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Уртышъ', N'Фома', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(132): ('09940', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Аккерманъ', N'Хаимъ', N'Ицхокъ Абрамовъ', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(140): ('09940', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Балаганъ', N'Моисей', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(141): ('09940', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Беженаръ', N'Мефодій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(142): ('09940', N'Бессарабская губ.', N'Ефр.', N'Богдановъ', N'Артемій', N'Mиx.', N'Прав.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0622.sql(55): ('09938', N'Бессарабская губ.', N'Хор. муз.', N'Удовенко', N'Дм.', N'Ром.', N'Прав.', N'Жен. ', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7-12 Фвр.', N''),
0625.sql(361): ('09992', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Беженаръ', N'Степ.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(362): ('09992', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Букатарь', N'Петръ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(378): ('09992', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Знагованъ', N'Захар.', N'Георг.', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(389): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Ильинскiй', N'Гавр.', N'Анекш.', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(390): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'ст.у.-о', N'Ковковскiй', N'Селив.', N'Игн.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(391): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'мл.у.-о', N'Капра', N'Григорiй', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(403): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Назаренко-Полищукъ', N'Дiонисiй', N'Герас.', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(404): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Оцелъ', N'Василiй', N'Лазаревъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(405): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'ефр.', N'Пуйко', N'Афан.', N'Георг.', N'прав.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(424): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Таневскiй', N'Конст.', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(428): ('09993', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Яцко', N'Михаилъ', N'Ѳотiевъ', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(600): ('09997', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Бугезлитеръ', N'Мендель', N'Iоновъ', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(632): ('09997', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Кролевичъ', N'Абрамъ', N'Шмулевъ', N'иуд.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(633): ('09997', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Смержинскiй', N'Владим.', N'Константиновъ', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(652): ('09998', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Гынку', N'Антонъ', N'Константиновъ', N'прав.', N'жен.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(653): ('09998', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Дручка', N'Иванъ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(654): ('09998', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Додонъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0625.sql(658): ('09998', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Соколовскiй', N'Мееръ', N'Изр.', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7-12 фвр.', N''),
0635.sql(248): ('10151', N'Бессарабская губ.', N'рядов.', N'Кейстинъ', N'Мовша', N'Пейс.', N'iуд.', N'хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'26 авг.', N'1914 г'),
0635.sql(315): ('10153', N'Бессарабская губ.', N'рядов.', N'Козюкъ', N'Степ.', N'Андр.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣлецкаго', N'', N'г.Бѣльцы', N'', N'раненъ', N'18 дкб.', N'1914 г'),
0673.sql(195): ('10757', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Бѣлый', N'Николай', N'', N'прав.', N'', N'', N'Бѣльцы.', N'', N'', N'раненъ.', N'1 окт.', N''),
0673.sql(68): ('10754', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Козьма', N'Степ.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'2 дкб.', N''),
0773.sql(119): ('12356', N'Бессарабская губерния', N'стрѣл.', N'Ларгманъ', N'Iосифъ', N'Пейсах.', N'иуд.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Теребно', N'', N'раненъ', N'2 дкб.', N''),
0773.sql(168): ('12357', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Игнатенко', N'Никита', N'Анд.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Скулянской', N'', N'', N'раненъ', N'25-30 авг.', N''),
0773.sql(174): ('12357', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Цурканъ', N'Иванъ', N'Дмитрiевъ', N'прав.', N'жен.', N'Бѣльцкаго', N'Бѣл.-Слободзейской', N'', N'', N'раненъ', N'25-30 авг.', N''),
0773.sql(175): ('12357', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Русса', N'Иванъ', N'Эммануил.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Забричанской', N'', N'', N'раненъ', N'25-30 авг.', N''),
0773.sql(179): ('12357', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Раковица', N'Георгiй', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Кишкаренской', N'', N'', N'раненъ', N'25-30 авг.', N''),
0773.sql(222): ('12359', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Чуперка', N'Василiй', N'Ефтен.', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Корнештской', N'', N'', N'убитъ', N'11 окт.', N''),
0773.sql(95): ('12355', N'Бессарабская губерния', N'стрѣл.', N'Хербу', N'Константинъ', N'Александровъ', N'прав.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'', N'с.Бакшаго', N'', N'безъ в пр.', N'30 нбр.', N''),
0773.sql(96): ('12355', N'Бессарабская губерния', N'стрѣл.', N'Вайсманъ', N'Борухъ', N'Хаимовъ', N'иуд.', N'хол.', N'Бѣльцкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъ в пр.', N'30 нбр.', N''),
0773.sql(99): ('12355', N'Бессарабская губерния', N'стрѣл.', N'Блиндеръ', N'Вигдор.', N'Абр.', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъ в пр.', N'29 нбр', N''),
0785.sql(93): ('12548', N'Бессарабская губерния', N'рядов', N'Нейманъ', N'Янк.', N'Моис.', N'иуд.', N'хол.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'14 нбр.', N''),
0800.sql(112): ('12787', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Кушнирь', N'Юдко', N'Лейб.', N'Іуд. ', N'Хол.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Нбр.', N''),
0800.sql(192): ('12789', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Лехтманъ', N'Шулимъ', N'Сруль Нухимовъ', N'Іуд. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'23 Окт.', N''),
0800.sql(193): ('12789', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Павичукъ', N'Як.', N'Антон.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(195): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Барладяны', N'Григ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'23 Окт. ', N''),
0800.sql(196): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Туре', N'Ефимъ', N'Ильевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(197): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Mѣшковъ', N'Дм.', N'Пант.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(198): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Моторный', N'Макс.', N'Митр.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(199): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Болдеско', N'Ал-ръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(200): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Бароханъ', N'Хаимъ', N'Янк.', N'Іуд. ', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(202): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Гольштейнъ', N'Лейзеръ', N'Шимоновъ', N'Іуд. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(203): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Ваинбургъ', N'Цаликъ', N'Іось Гершковъ', N'Іуд. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(211): ('12790', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Лупашко', N'Миронъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр.', N''),
0800.sql(75): ('12787', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Градецкій', N'Шмуль', N'Нух.', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'28 Нбр. ', N''),
0800.sql(77): ('12787', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Келеленъ', N'Як.', N'Нухим.', N'Іуд. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Hбp.', N''),
0801.sql(429): ('12810', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Сиритинъ', N'Федоръ', N'Полiект.', N'прав.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'6 марта', N''),
0809.sql(149): ('12932', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Колесниковъ', N'Фаддей', N'Іосифовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'1-10 Нбр.', N''),
0809.sql(267): ('12935', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Бердичеваръ', N'Ioc.', N'Айз.', N'Іуд.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб. ', N''),
0810.sql(198): ('12950', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Барахтеръ', N'Борухъ', N'Нафтуліевъ', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр.', N''),
0810.sql(29): ('12946', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Страчукъ', N'Троф.', N'Георг.', N'Прав.', N'Хол. ', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Нбр.', N''),
0810.sql(36): ('12946', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Тыкеръ', N'Шулимъ', N'Менделевъ', N'Iуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Нбр.', N''),
0810.sql(71): ('12947', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Артемовъ', N'Емел.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Нбр.', N''),
0847.sql(399): ('13548', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Веленчукъ', N'Григ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Дкб.', N''),
0847.sql(470): ('13549', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Мейершонь', N'Аронъ', N'Янк.', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'11 Окт.', N''),
0866.sql(364): ('13850', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Фурманъ', N'Іосифь', N'Хуновь.', N'Іуд.', N'Жен.', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Окт.', N''),
0880.sql(101): ('14067', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Фанкельштейнъ', N'Хаимъ', N'Бенцiоновъ', N'iуд.', N'хол.', N'Бѣлецкаго', N'', N'', N'д.Бѣльці', N'безъ в.пр.', N'27 снт.', N''),
0880.sql(52): ('14066', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Меренфельдъ', N'Шая', N'Хуновъ', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'убитъ', N'28 ноября 1914 г.', N''),
0881.sql(52): ('14082', N'Бессарабская губ', N'рядов', N'Мокань', N'Федоръ', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'Бѣлецкаго', N'Бѣльцы', N'', N'', N'убитъ', N'4 ноября 1914г', N''),
0915.sql(310): ('14633', N'Бессарабская губ.', N'рядов', N'Гелеръ', N'Гершъ', N'Мошк.', N'Іуд.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'г.Бѣльцы', N'', N'', N'безв.пр.', N'30 нбр.1914 г', N''),
0915.sql(311): ('14633', N'Бессарабская губ.', N'рядов', N'Климуцкій', N'Волько', N'Абрумовъ', N'Іуд.', N'жен.', N'Бѣлецкаго', N'г.Бельцы', N'', N'', N'безв.пр.', N'30 нбр.1914 г', N''),
0961.sql(121): ('15364', N'Бессарабская губ.', N'Ряд. ', N'Донцовъ', N'Купр.', N'Евст.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'4 Нбр.', N''),
0961.sql(197): ('15366', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Кастовъ', N'Ал-ѣй', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен. ', N'г. Бѣльца', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Дкб.', N''),
0962.sql(48): ('15378', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Збанцъ', N'Вл-ръ', N'Григ.', N'Прав.', N'', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 31 Авг. по 1 Снт.', N''),
0962.sql(49): ('15378', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Воскобойникъ', N'Ноихъ', N'Шліомовъ', N'Іуд.', N'', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 31 Авг. по 1 Снт.', N''),
1007.sql(132): ('16100', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Андидеръ', N'Iос.', N'Хаим.', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'съ 27 снт.по 24 окт.', N''),
1024.sql(51): ('16370', N'Бессарабская', N'Рядов.', N'Боренштейн', N'Янкель', N'Берковъ', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор. Бѣльца', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Окт. 191', N''),
1024.sql(95): ('16371', N'Бессарабская', N'Рядов.', N'Местеръ', N'Перецъ', N'Ушер.', N'Іуд.', N'Жен.', N'гор. Бѣльца', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'8 Окт. 191', N''),
1036.sql(334): ('16569', N'Бессарабская губ.', N'ефр.', N'Товоберманъ', N'Хаимъ', N'Фроимовъ', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'раненъ', N'2 окт.', N''),
1036.sql(435): ('16572', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Бончикъ', N'Мортко Рув.', N'Янкел.', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'2 нбр.', N''),
1036.sql(436): ('16572', N'Бессарабская губ.', N'ряд.', N'Бончикъ', N'Мортко', N'Янкел.', N'iуд.', N'хол.', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'убитъ', N'25 снт.', N''),
1061.sql(298): ('16969', N'Бессарабская губерния', N'стрѣл.', N'Мирочникъ', N'Михель', N'Вольфовъ', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'раненъ', N'12 нбр. 1914 г.', N''),
1102.sql(586): ('17630', N'Бессарабская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Левтеръ', N'Григор.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Бѣльцъ', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Мрт. 1915', N''),
1112.sql(359): ('17786', N'Бессарабская губ.', N'Стрѣл.', N'Эпельманъ', N'Хроим.', N'Янк.', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Нбр. ', N''),
1112.sql(360): ('17786', N'Бессарабская губ.', N'Стрѣл.', N'Шуферъ', N'Мери', N'Гершк.', N'Іуд.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Нбр. ', N''),
1183.sql(176): ('18917', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Бекслеръ', N'Иванъ', N'Дав.', N'Іуд.', N'Хол.', N'гор. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'9-11 Мрт. 1915', N''),
1237.sql(244): ('19783', N'Бессарабская губ', N'рядов', N'Недѣльскiй', N'Василiй', N'Константиновъ', N'прав', N'жен', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'ран', N'12 апреля 1915 г', N''),
1237.sql(268): ('19783', N'Бессарабская губ', N'рядов', N'Кучукъ', N'Тодресъ', N'Лейб.', N'Iуд.', N'хол', N'гор.Бѣльцы', N'', N'', N'', N'ран', N'22 апреля 1915 г', N''),
1250.sql(536): ('19998', N'Бессарабская губ.', N'Ряд. ', N'Сучановъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бельцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Янв.', N''),
1255.sql(223): ('20070', N'Бессарабская губерния', N'рядов.', N'Шварцманъ', N'Абрамъ', N'Боруховъ', N'иуд.', N'хол.', N'гор.', N'Бѣльцы', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 апр.', N''),
1256.sql(17): ('20081', N'Бессарабской губ', N'ратн', N'Чаданъ', N'Вас.', N'Иван.', N'прав', N'хол', N'Оргѣевскаго', N'Крiулянск.', N'с.Бальцит.', N'', N'ран', N'16 марта 1915 г', N''),
1322.sql(381): ('21146', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Вайнштейнъ', N'Шмуль', N'Гершковъ', N'Іуд. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Нбр.', N''),
1322.sql(389): ('21146', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Бучацкій', N'Ив.', N'Мих.', N'Прав. ', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'4 Нбр.', N''),
1322.sql(396): ('21147', N'Бессарабская губ.', N'Ефр. ', N'Блиндеръ', N'Мордко', N'Ноевъ', N'Іуд.', N'Хол. ', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 23 Окт. по 13 Нбр.', N''),
1322.sql(494): ('21149', N'Бессарабская губ.', N'Ряд. ', N'Марашамъ', N'Петр.', N'Ильин.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 23 Окт. по 13 Нбр.', N''),
1326.sql(420): ('21211', N'Бессарабская губ.', N'Рот. муз.', N'Шварцманъ', N'Аронъ', N'Моисѣевъ', N'Іуд.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб.', N''),
1329.sql(296): ('21256', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Мося', N'Зельманъ', N'Абрам.', N'Iуд.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'19 Фвр.', N''),
1346.sql(299): ('21528', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Стахорюкъ', N'Ив.', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'20 Апр.', N''),
1346.sql(347): ('21529', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Волокъ', N'Григ.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'24 Мая', N''),
1347.sql(375): ('21546', N'Бессарабская губ.', N'Ефр.', N'Харш', N'Тодко', N'', N'Кат. ', N'Хол.', N'Бѣлецкаго', N'г. Бѣльцы', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Янв.', N''),
2609.sql(341): ('41737', N'Бессарабская губ.', N'Ефр.', N'Потапов', N'Ег.', N'Леонид.', N'Прав.', N'Жен.', N'жит. г. Бельцы', N'', N'', N'', N'Ранен', N'9 Апр.', N''),
2648.sql(131): ('42356', N'Бессарабская губ', N'ряд', N'Гальперин', N'Идел', N'Хаймов', N'прав', N'хол', N'гор.Бельцы', N'', N'', N'', N'ран', N'11 июня 1915 г', N''),
2648.sql(94): ('42355', N'Бессарабская губ', N'рядов', N'Нейман', N'Янкель', N'Моис.', N'иуд', N'жен', N'гор.Бельцы', N'', N'', N'', N'ран', N'11 июня 1915 г', N''),
2660.sql(34): ('42546', N'Бессарабская губ.', N'Ряд.', N'Паламут', N'Лейзер', N'Пинхус', N'Иуд.', N'Хол.', N'гор. Бельцы', N'', N'', N'', N'Без в. пр.', N'1915 г. 22 ма', N''),
Search complete, found 'Бессараб.+Б.льц' 182 time(s). (60 file(s)).


Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам 1914-1918
© сетевая версия - Борис Алексеев 2014


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

СчетчикиПомощь / Donate
Рейтинг@Mail.ru


R221761093948
Z842053966555


PayPal


Комментарии приветствуются webmaster@personalhistory.ru.
© 2014 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 15.03.2014 9:33:17