Персональная история русскоязычного мира


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Именной список потерь нижних чинов 1914-1918. Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд

[04.01.2014 2737 записей] [07.06.2013 2713 записей]
0019.sql(324): ('00295', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Сафоновъ', N'Егоръ', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'авг.', N''),
0019.sql(338): ('00296', N'Тамбовская губ.', N'ст. у. - о.', N'Манаенковъ', N'Алексѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Козловки', N'', N'ран.', N'авг.', N''),
0019.sql(340): ('00296', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Карповъ', N'Андрей', N'Петров.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'авг.', N'нечитаем'),
0033.sql(498): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'мл. у. - о.', N'Подкватихинъ', N'Дмитр.', N'Дмитр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской в.', N'с. Чикревки', N'', N'безъв. пр.', N'16 авг.', N''),
0033.sql(503): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Редкозубовъ', N'Як.', N'Ѳедот.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'16 авг', N''),
0033.sql(508): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Епанчинъ', N'Сем.', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской в.', N'', N'д. Григорьевка', N'безъв. пр.', N'16 авг', N''),
0033.sql(515): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Багринцевъ', N'Серг.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'14 авг', N''),
0033.sql(516): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'мл. у. - о.', N'Кочтовъ', N'Иллар.', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'14 авг', N''),
0033.sql(518): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Дьяконовъ', N'Як.', N'Матв.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'14 авг', N''),
0033.sql(523): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Черешневъ', N'Никол.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'14 авг', N''),
0033.sql(541): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Черешневъ', N'Никол.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмаровской в.', N'', N'д. Сахарова', N'безъв. пр.', N'14 авг.', N'Сукмановской в'),
0033.sql(542): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Шипиловъ', N'Павелъ', N'Игн.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской в.', N'', N'д. Семеновка', N'безъв. пр.', N'11 авг.', N''),
0033.sql(544): ('00523', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Волковъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Уварова', N'', N'безъв. пр.', N'14 авг.', N''),
0033.sql(550): ('00524', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Куницынъ', N'Ал-ѣй', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Уварова', N'', N'ран.', N'11 авг.', N''),
0041.sql(304): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Постниковъ', N'Тим.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с.Яруги', N'', N'Безъв.пр.', N'23 Авг', N''),
0041.sql(313): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Чекмаревъ', N'Макаръ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'д.Дворякова', N'Ран.', N'23 Авг', N''),
0041.sql(325): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Плотниковъ', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'с.Козлово', N'', N'Ран.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(329): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Чурсинъ', N'Михаилъ', N'Мих.', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Рудненской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(341): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Тучинъ', N'Андрей', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0041.sql(342): ('00647', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Матвѣевъ', N'Мих.', N'Степан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Убитъ', N'14 Авг', N''),
0041.sql(350): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Мартыновъ', N'Троф.', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'с.Уваровской', N'', N'Убитъ', N'16 Авг', N''),
0041.sql(354): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Скисовъ', N'Кузьма', N'Клем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с.Власовки', N'', N'Убитъ', N'16 Авг', N''),
0041.sql(357): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Уточкинъ', N'Иванъ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской в.', N'с.Туголуковской', N'', N'Ран.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(358): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кириловъ', N'Илья', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Братковской в.', N'с.Братковской', N'', N'Ран.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(363): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Поповъ', N'Степанъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Алабухск.в.', N'с.Мало-Алабухск.', N'', N'Безъв.пр.', N'18 Авг', N''),
0041.sql(364): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ераткинъ', N'Ал-ѣй', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошин.', N'', N'д.Дерябкино', N'Безъв.пр.', N'18 Авг', N''),
0041.sql(367): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Туголуковъ', N'Вас.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской в.', N'с.Туголуковской', N'', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0041.sql(369): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ереминъ', N'Іосифъ', N'Евдок.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(370): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Долговъ', N'Федоръ', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской в.', N'с.Пичаевской', N'', N'Ран.', N'16 Авг', N''),
0041.sql(387): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Машковъ', N'Романъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Алабухск.в.', N'с.Мало-Алабухск.', N'', N'Убитъ', N'18 Авг', N''),
0041.sql(400): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ефремовъ', N'Ефимъ', N'Зах.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловск.в.', N'с.Козловск.', N'', N'Убитъ', N'14 Авг', N''),
0041.sql(401): ('00648', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Павловскій', N'Митр.', N'Пав.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'д.Тарасова', N'Убитъ', N'14 Авг', N''),
0041.sql(402): ('00649', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Бреховъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Алабухск.в.', N'с.Мало-Алабухск.', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг', N''),
0041.sql(417): ('00649', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Матчинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской в.', N'', N'д.Пичаево', N'Убитъ', N'25 Авг', N''),
0051.sql(696): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Бомб.', N'Сусенинъ', N'Исай', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Ша.', N'с. Краснояр.', N'', N'Ран.', N'15 Авг.', N''),
0051.sql(716): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сковеровъ', N'Георгій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Убитъ', N'28 Авг.', N''),
0051.sql(717): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дулянцевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Бондарево', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Авг.', N''),
0051.sql(719): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобзевъ', N'Иванъ', N'Алексан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'25 Сен', N''),
0051.sql(720): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сусинъ', N'Алексѣй', N'Ефим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'24-25 Сен', N''),
0051.sql(725): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Нѣмцовъ', N'Егоръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибаново.', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг', N''),
0051.sql(726): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Берестневъ', N'Филип.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Костино-Отдѣл.', N'', N'Убитъ', N'26 Авг', N''),
0051.sql(727): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Черновъ', N'Кузьма', N'Иванов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сук.', N'', N'', N'Убитъ', N'29 Авг', N''),
0051.sql(728): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Сафоновъ', N'Сем.', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(729): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ѳедосовъ', N'Конст.', N'Михайл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махров. 1-й Ст.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(730): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Дружининъ', N'Андр.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(731): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернавскій', N'Григ.', N'Степ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бур. Ч.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(732): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Тельновъ', N'Васил.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(733): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Обуховъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(734): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Титаевъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(735): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Уваровъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг', N''),
0051.sql(736): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Филатовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Малографской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(737): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Филатовъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-ндр.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапки.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(738): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Гальцовъ', N'Никита', N'Андр.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(739): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Свиридовъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(740): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Стерликовъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(741): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Шаталовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(742): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Буренинъ', N'', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(743): ('00815', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Костюкъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(744): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Правоторовъ (Правошировъ)', N'Прокофій', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(745): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Бѣлининъ', N'Акимъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(746): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Башлыковъ', N'Тимофѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(747): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Титаевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0051.sql(748): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сапруновъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кабаньевской', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг', N''),
0051.sql(749): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Рудневъ', N'Иларіонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Верхне-Шабр.', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг', N''),
0051.sql(750): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кальцеевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Убитъ', N'29 Авг', N''),
0051.sql(751): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Путинцевъ', N'Ив.', N'Зинов.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0051.sql(752): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Пановъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0051.sql(753): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Черенковъ', N'Севаст.', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0051.sql(754): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Клубникинъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0051.sql(755): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Медвѣдевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг', N''),
0051.sql(756): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Тучинъ', N'Григорій', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Сен', N''),
0051.sql(757): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Алехинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Конт.', N'25 Сен', N''),
0051.sql(758): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Савинъ', N'Матвѣй', N'Петров.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Сен', N''),
0051.sql(759): ('00816', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Дементьевъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Сен', N''),
0060.sql(104): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Атанинъ', N'Ал-ѣй', N'Дмитр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'24 сен', N''),
0060.sql(105): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ушаковъ', N'Владим.', N'Вас.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сувьковской.', N'с. Лешец.', N'', N'ран.', N'24 сен', N''),
0060.sql(106): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Колбасникъ', N'Ал-ръ', N'Клем.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хутор.', N'с. Андр.', N'', N'безъв.пр.', N'24 сен', N''),
0060.sql(108): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чариковъ', N'Васил.', N'Иван.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Семеновки.', N'', N'убитъ', N'24 сен', N''),
0060.sql(110): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Карасенковъ', N'Серг.', N'Кап.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хутор.', N'с. Кольц.', N'', N'конт.', N'24 сен.', N''),
0060.sql(111): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Трушкинъ', N'Никиф.', N'Иван.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Почаевской.', N'с. Девятин.', N'', N'ран.', N'24 сен.', N''),
0060.sql(112): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Нагибинъ', N'Егоръ', N'Конст.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Праг.', N'с.Чаг.', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0060.sql(113): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Лазаревъ', N'Мих.', N'Васил.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольс.-Кабан.', N'', N'д. Суш.', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0060.sql(114): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Стариковъ', N'Антонъ', N'Фед.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Праг.', N'с. Фит.', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0060.sql(115): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Гущинъ', N'Фаддѣй', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Почаевской.', N'', N'д. Липовка', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(116): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Архиповъ', N'Гавр.', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукшановской и села', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(117): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пеньшинъ', N'Троф.', N'Филип.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукшановской и села', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(118): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Даниловъ', N'Васил.', N'Ефим.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шашанской и села', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(119): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сухининъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибанов.', N'с. Алек.', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(120): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Аверьяновъ', N'Гаврiилъ', N'Николаевъ', N'Прав.', N'хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(122): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Хомяковъ', N'Васил.', N'Андр.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковск.', N'с. Алексан.', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(123): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ланкинъ', N'Яковъ', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской.', N'с. Алекс.', N'', N'ран.', N'29 авг.', N''),
0060.sql(124): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шаталовъ', N'Гавр.', N'Мих.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шашанской ', N'с. Шаша', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(125): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Стукаловъ', N'Мих.', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'26 авг.', N'и села'),
0060.sql(126): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кочетовъ', N'Петръ', N'Серг.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Суш-вской.', N'с. Жанъ', N'', N'ран.', N'29 авг.', N''),
0060.sql(127): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Степанищевъ', N'Сем.', N'Нкл.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Суш-вской.', N'', N'', N'ран.', N'29 авг.', N'и села'),
0060.sql(128): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Федотовъ', N'Федоръ', N'Андр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(129): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Макаровъ', N'Тихонъ', N'Вас.', N'Прав.', N'жен.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(130): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской.', N'с. Русанов.', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(131): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Караваевъ', N'Ал-ръ', N'Ив.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Почаевской.', N'с. Д', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0060.sql(132): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Уваровъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(133): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Голошумовъ', N'Акакiй', N'Савиновъ', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской.', N'', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(134): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Степановъ', N'Егоръ', N'Нкл.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисоглѣбской', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(135): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Конобѣевъ', N'Иванъ', N'Еф.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановск.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N'и села'),
0060.sql(136): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ильинъ', N'Тимоф.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(139): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Шишикинъ', N'Агей', N'Иван.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Сергiевки', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(140): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сизеневъ', N'Мих.', N'Филип.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Грибанов.', N'Солдаж.', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(141): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Косолаповъ', N'Бор.', N'Сафон.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльск.', N'', N'', N'ран.', N'26 авг.', N'и села'),
0060.sql(142): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Шаталовъ', N'Афан.', N'Троф.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской.', N'', N'д. Шапкин.', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(143): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Объѣдковъ', N'Михаил.', N'Ѳедот.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской.', N'с. Козловка', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(145): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Григорьевъ', N'Мих.', N'Авкс.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Уварова', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(146): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Козминъ', N'Дмитр.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской и села.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N'и села'),
0060.sql(147): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поньшинъ', N'Петръ', N'Дм.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукшеновской и села.', N'', N'', N'ран.', N'26 авг.', N'и сел'),
0060.sql(148): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Парамоновъ', N'Мих.', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'сл. Александров.', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0060.sql(149): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Иванниковъ', N'Леон.', N'Фед.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльск.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N'и села'),
0060.sql(150): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'17 авг.', N'и сел'),
0060.sql(151): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Коновальцевъ', N'Василiй', N'Евдокимовичъ', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкавской.', N'с. Мучкава.', N'', N'убитъ', N'17 авг.', N''),
0060.sql(152): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Елагинъ', N'Серг.', N'Григ.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской.', N'с. Сукм.', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(153): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Насильниковъ', N'Ал-ръ', N'Ивановъ.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Русанова', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(154): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мамонтовъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N''),
0060.sql(155): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Розвалевъ', N'Григ.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухск.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N'и села'),
0060.sql(156): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Данiловъ', N'Яковъ', N'Тим.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской и села.', N'', N'', N'ран.', N'17 авг.', N'и села'),
0060.sql(158): ('00948', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Милосердовъ', N'Антонъ', N'Прокофьевъ', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск. и села', N'', N'', N'безъв.пр.', N'съ 26 по 30 авг.', N'и сел'),
0060.sql(92): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Дементьевъ', N'Мих.', N'Егор.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с. Зенковка', N'', N'безъв.пр.', N'28 авг.', N''),
0060.sql(93): ('00947', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлокопытовъ', N'Кузьма', N'Николаевъ', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'28 авг.', N''),
0067.sql(100): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Зыряновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'6 сен.', N''),
0067.sql(101): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Филипповъ', N'Ефимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'6 сен.', N''),
0067.sql(102): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Горопаевъ', N'Егоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Козловской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(103): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Шимшевъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Русанов. в.', N'', N'д. Н. - Русанов.', N'безъв. пр.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(106): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Катеновъ', N'Козьма', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Шапкинской в.', N'', N'д. Шапкинск.', N'безъв. пр.', N'30 авг.', N''),
0067.sql(107): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Марѣевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'31 авг.', N''),
0067.sql(108): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Бѣляевъ', N'Прокопій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Кочаевской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'31 авг.', N''),
0067.sql(109): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Ледовскій', N'Захаръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Кочаевской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(110): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Котовъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Чуевской в.', N'', N'', N'ран.', N'26 авг.', N''),
0067.sql(111): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Мѣшковъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Мойсенской в.', N'', N'', N'ран.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(113): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Королевъ', N'Савелий', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Пичаевской в.', N'', N'', N'убитъ', N'10 авг.', N''),
0067.sql(114): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Саплиновъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Пичаевской в.', N'', N'', N'убитъ', N'10 авг.', N''),
0067.sql(115): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Саплиновъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'Пичаевской в.', N'', N'', N'безъв. пр.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(116): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Маренковъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(117): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Щербаковъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(118): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Щербаковъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'10 авг.', N''),
0067.sql(119): ('01059', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Хоршевъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'24 авг.', N''),
0067.sql(84): ('01058', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ильинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбовскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'24 сен.', N''),
0078.sql(171): ('01236', N'Тамбовская, губ.', N'стрѣл.', N'Уваровъ', N'Ив.', N'Иванов.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Сен', N''),
0078.sql(172): ('01236', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Чурсинъ', N'Степ.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Сен', N''),
0078.sql(173): ('01236', N'Тамбовская, губ.', N'стрѣл.', N'Похарьковъ', N'Тихонъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Кабаньевской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Сен', N''),
0078.sql(174): ('01236', N'Тамбовская, губ.', N'стрѣл.', N'Игнатовъ', N'Григ.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Сен', N''),
0078.sql(199): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Андреевъ', N'Демьянъ', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'21 Авг.', N''),
0078.sql(201): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Хоршаль', N'Ив.', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0078.sql(202): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Мурановъ', N'Макс.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0078.sql(203): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Сашинъ', N'Илья', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0078.sql(204): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Краснопеевъ', N'Алексѣй', N'Максимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0078.sql(205): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Поповъ', N'Ант.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чеченской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N'ошибочно'),
0078.sql(206): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Теньковъ', N'Ив.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Росташинской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг.', N'вер., Ростошинско'),
0078.sql(207): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Цыкуновъ', N'Андр.', N'Ѳом.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Росташинской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг.', N'вер., Ростошинско'),
0078.sql(208): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Сапрыгинъ', N'Бор.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0078.sql(209): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Обрывковъ', N'Степ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг.', N''),
0078.sql(210): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Липецкій', N'Фед.', N'Ареф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'24 Авг.', N''),
0078.sql(211): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Билогубцевъ', N'Ив.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг.', N''),
0078.sql(212): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Филимоновъ', N'Арх.', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Авг.', N''),
0078.sql(215): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Летуновскій', N'Вас.', N'Троф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0078.sql(216): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Коробовъ', N'Тимоф.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0078.sql(217): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Бабаевъ', N'Петръ', N'Тихон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0078.sql(218): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Туравскій', N'Петръ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0078.sql(219): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Юрьевъ', N'Як.', N'Матвѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг.', N''),
0078.sql(220): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Гребенкинъ', N'Ив.', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'22 Авг.', N''),
0078.sql(221): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Пономаревъ', N'Пав.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Авг.', N''),
0078.sql(222): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Безпамятный', N'Фед.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Чигирякъ', N'', N'Убитъ', N'26 Авг', N''),
0078.sql(223): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Филипповъ', N'Пав.', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Терновки', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0078.sql(226): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Кирѣевъ', N'Егоръ', N'Герас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'25 Авг', N''),
0078.sql(228): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Колмыковъ', N'Ив.', N'Козьм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'23 Авг', N''),
0078.sql(229): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Сизовъ', N'Ив.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Андреевск.', N'с. Марьевка', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0078.sql(230): ('01237', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Каманикъ', N'Петръ', N'Кир.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'д. Рудовки', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0078.sql(233): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Полукарповъ', N'Ив.', N'Степ.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0078.sql(236): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Дьячковъ', N'Тим.', N'Петр.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0078.sql(238): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Скоробогатовъ', N'Ал-ѣй', N'Михайловичъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Запалатовской', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг', N''),
0078.sql(240): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Хмыровъ', N'Бор.', N'Антип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0078.sql(241): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Николаевъ', N'Андр.', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Авг', N''),
0078.sql(242): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Чешевъ', N'Фед.', N'Алекс.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'22 Авг', N''),
0078.sql(243): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Лаптевъ', N'Петръ', N'Антон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'26 Авг', N''),
0078.sql(244): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Колпаковъ', N'Никиф.', N'Зах.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Авг', N''),
0078.sql(246): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Ртищевъ', N'Гавр.', N'Тимоф.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0078.sql(247): ('01238', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Докучаевъ', N'Макс.', N'Иван.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг', N''),
0081.sql(729): ('01295', N'Тамбовская губ.', N'Гусаръ', N'Раховскій', N'Петръ', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбс.', N'Козловской', N'с.Козловка', N'', N'Ран.', N'28 Іюл', N''),
0081.sql(755): ('01296', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Марковъ', N'Павелъ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26Авг.', N''),
0082.sql(29): ('01297', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Голошумовъ', N'Дмитр.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Боганск.в.', N'', N'д.Чуевской', N'Убитъ', N'20 Авг.', N''),
0082.sql(36): ('01297', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Спицынъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Нижнечуевской', N'', N'', N'Ран.', N'16 Авг.', N''),
0082.sql(49): ('01298', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Грачевъ', N'Род.', N'Ефрем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кабашевск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0082.sql(54): ('01298', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Утенышевъ', N'Афан.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0090.sql(258): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лапатинъ', N'Никол.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(259): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Матвѣевъ', N'Никол.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(260): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шайкинъ', N'Никол.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(261): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Разиковъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукманской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(263): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Семаковъ', N'Сергѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукманской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(264): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Матвѣевъ', N'Яковъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Наровской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт', N''),
0090.sql(265): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Галашумовъ', N'Ѳаддей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Нижнечуевской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт', N''),
0090.sql(267): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шабановъ', N'Андр.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'д.Станичной', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0090.sql(269): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Григор.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0090.sql(270): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Полянскій', N'Ал-ѣй', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Махровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0090.sql(271): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Федюнинъ', N'Макс.', N'Ѳадд.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'19 Окт', N''),
0090.sql(273): ('01430', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кузовкинъ', N'Васил.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт', N''),
0100.sql(469): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Евсевичевъ', N'Иванъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Авг', N''),
0100.sql(470): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Макѣевъ', N'Петръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Авг', N''),
0100.sql(472): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Гребенниковъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'м.Грибановки', N'Безъв.пр.', N'13 Авг', N''),
0100.sql(478): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Лысиковъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Авг', N''),
0100.sql(480): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Есиковъ', N'Алексѣй', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Заполатовской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 Авг', N''),
0100.sql(493): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ахметовъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Константинов.в.', N'', N'', N'Ран.', N'17 Авг', N''),
0100.sql(494): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Осиповъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской в.', N'', N'', N'Ран.', N'17 Авг', N''),
0100.sql(497): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17 Авг', N''),
0100.sql(500): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Русановъ', N'Евфимъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'д.Ржатовки', N'Ран.', N'15 Авг', N''),
0100.sql(505): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Горшковъ', N'Андрей', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской в.', N'', N'', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0100.sql(506): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Асташевъ', N'Семенъ', N'Абрам.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Александровск.', N'', N'', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0100.sql(509): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Романовъ', N'Васил.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловск.в.', N'', N'д.Спасской', N'Безъв.пр.', N'19 Авг', N''),
0100.sql(510): ('01595', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Воронинъ', N'Никол.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукманов.в.', N'', N'д.Чихарева', N'Ран.', N'18 Авг', N''),
0100.sql(537): ('01596', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Башкатовъ', N'Петръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'14 Авг', N''),
0100.sql(546): ('01596', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Суховерховъ', N'Мих.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской в.', N'', N'', N'Ран.', N'14 Авг.', N''),
0100.sql(551): ('01596', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Ефремовъ', N'Василій', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Никольск.в.', N'', N'д.Протасово', N'Безъв.пр.', N'14 Авг.', N''),
0118.sql(759): ('01888', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Похващевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибашовской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Сен', N'')
0122.sql(495): ('01947', N'Тамбовская, губ.', N'кан.', N'Метальниковъ', N'Ив.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'м. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'14 Окт', N''),
0122.sql(496): ('01947', N'Тамбовская, губ.', N'кан.', N'Родинъ', N'Мих.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Анновки', N'', N'Ран.', N'14 Окт', N''),
0122.sql(498): ('01947', N'Тамбовская, губ.', N'кан.', N'Иванковъ', N'Андр.', N'Игнат.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'Леотовка', N'Ран.', N'15 Окт', N''),
0122.sql(519): ('01947', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Якунинъ', N'Васил.', N'Михайл.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'10 Нбр', N''),
0122.sql(527): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Масликовъ', N'Гавр.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0122.sql(528): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Воронковъ', N'Ал-ѣй', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0122.sql(529): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Поповъ', N'Макс.', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'14 Нбр.', N''),
0122.sql(530): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кузнецовъ', N'Андр.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пачейской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Нбр.', N''),
0122.sql(532): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Ожфельевъ', N'Ив.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'16 Нбр.', N''),
0122.sql(534): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Селезневъ', N'Яковъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0122.sql(535): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Накожный', N'Наумъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0122.sql(536): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Вороновъ', N'Яковъ', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Растошинской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр.', N''),
0122.sql(537): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Фроловъ', N'Васил.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Убитъ', N'29 Нбр.', N''),
0122.sql(539): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Бѣляевъ', N'Федоръ', N'Терент.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Нбр.', N''),
0122.sql(541): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кисилевъ', N'Андр.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Андреевской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0122.sql(542): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Бѣлининъ', N'Дан.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Нбр', N''),
0122.sql(543): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Поповъ', N'Ал-дръ', N'Захар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинск.', N'', N'д. Боровка', N'Ран.', N'12 Нбр', N''),
0122.sql(544): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Молодовъ', N'Іона', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Нбр', N''),
0122.sql(545): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Мусоринъ', N'Ефр.', N'Григор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Нбр', N''),
0122.sql(547): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Поповъ', N'Анатол.', N'Мирон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'4 Нбр', N''),
0122.sql(548): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Мищеряковъ', N'Конст.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'7 Нбр', N''),
0122.sql(549): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Ушаковъ', N'Петръ', N'Лазар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Павлодарской', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр', N''),
0122.sql(550): ('01948', N'Тамбовская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Паршинъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Нбр', N''),
0150.sql(209): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'фельд.', N'Пожитновъ', N'Ал-ѣй', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пригородной', N'с. Чагарка', N'', N'Ран.', N'15-16 Авг.', N''),
0150.sql(227): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Поздняковъ', N'Петръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Марзевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0150.sql(228): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Вершковъ', N'Тимоф.', N'Спир.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Марзевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0150.sql(229): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кишкисъ', N'Юрій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Марзевской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Окт.', N''),
0150.sql(232): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Мусоринъ', N'Васил.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(236): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Зайцевъ', N'Егоръ', N'Спирид.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Окт.', N''),
0150.sql(237): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Лукьяновъ', N'Вас.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгородинской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Окт.', N''),
0150.sql(240): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Мартыхинъ', N'Андр.', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Красно-Хуторск.', N'', N'', N'Ран.', N'8 Окт.', N''),
0150.sql(241): ('02389', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Широковъ', N'Фед.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Красно-Хуторск.', N'', N'', N'Ран.', N'9 Окт.', N''),
0150.sql(244): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Покидушевъ', N'Герас.', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Окт.', N''),
0150.sql(245): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Бирюковъ', N'Семенъ', N'Борис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Окт.', N''),
0150.sql(246): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Воробьевъ', N'Петръ', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0150.sql(247): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Буренинъ', N'Фед.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Окт.', N''),
0150.sql(248): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Широковъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Краснохуторск.', N'', N'', N'Ран.', N'7 Окт.', N''),
0150.sql(249): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Бреховъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Малоалабинск.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(250): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Востриковъ', N'Вас.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(251): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Архиповъ', N'Семенъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Братневской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(252): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'ефр.', N'Тульскій', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(256): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Щекочинъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уверовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1-9 Окт.', N''),
0150.sql(260): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кудрявцевъ', N'Ив.', N'Прок.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'9-12 Окт.', N''),
0150.sql(263): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Попинъ', N'Семенъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Окт.', N''),
0150.sql(264): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Павловъ', N'Андр.', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кустино-Отдѣльской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Окт.', N''),
0150.sql(265): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Пашкинъ', N'Антонъ', N'Кузьм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'2 Окт.', N''),
0150.sql(266): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Булыкинъ', N'Фед.', N'Ал-дров.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'3 Окт.', N''),
0150.sql(271): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Енговскій', N'Ив.', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10-12 Окт.', N''),
0150.sql(272): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Харишлинъ', N'Филиппъ', N'Никитичъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10-12 Окт.', N''),
0150.sql(273): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Пащенко', N'Семенъ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Алабухской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'10-12 Окт.', N''),
0150.sql(277): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Гаврошкинъ', N'Григ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ильинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'11 Нбр.', N''),
0150.sql(287): ('02390', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Симоновъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Убитъ', N'30 Нбр.', N''),
0150.sql(297): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Астаховъ', N'Тихонъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шибряйской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(298): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Близнецовъ', N'Тимоф.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(299): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Вѣткинъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Заполатовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(300): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Горшковъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(301): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Григорьевскій', N'Дмитр.', N'Степановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Гащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(302): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Гончаровъ', N'Мих.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2 Дек.', N''),
0150.sql(303): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Ежовъ', N'Андр.', N'Ѳедор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Тугалуковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(304): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Журавлевъ', N'Андр.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Тугалуковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(305): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Истоминъ', N'Петръ', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(306): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Иванчиковъ', N'Вас.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(307): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Королевъ', N'Васил.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ерняновской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(308): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Котельниковъ', N'Ив.', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(309): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Канищевъ', N'Яковъ', N'Аким.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(310): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кулаевъ', N'Васил.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(311): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Камышниковъ', N'Ал-ѣй', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(312): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Катасоновъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шибряйской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(313): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Липаевъ', N'Васил.', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(314): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Мусоринъ', N'Дмитр.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(315): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Милюковъ', N'Спиридонъ', N'Филипповъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(316): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Микеникъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(317): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Рябовъ', N'Егоръ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(318): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Трофимовъ', N'Григ.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Вер.-Шибрянск.', N'', N'', N'Ран.', N'3 Дек.', N''),
0150.sql(323): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'мл. у.-о.', N'Клепиковъ', N'Козьма', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'Нечаево', N'Ран.', N'19 Окт.', N''),
0150.sql(324): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'ст. у.-о.', N'Егоровъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 Окт.', N''),
0150.sql(325): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Пастушковъ', N'Никол.', N'Абр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Александрово', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0150.sql(326): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Корякинъ', N'Петръ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Сухмонки', N'', N'Безъв.пр.', N'10 Окт.', N''),
0150.sql(327): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Кулаевъ', N'Иванъ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Кулябодки', N'', N'Ран.', N'11 Окт.', N''),
0150.sql(328): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'рядов.', N'Колосковъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Конт.', N'11 Окт.', N''),
0150.sql(336): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'', N'Шаталовъ', N'Серг.', N'Семен.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Чихарань', N'', N'Убитъ', N'13 Авг.', N''),
0150.sql(337): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'', N'Суховсѣховъ', N'Ив.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Александров.', N'', N'Убитъ', N'25 Авг.', N''),
0150.sql(338): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'', N'Кащеевъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканск. в.', N'с. Мучкан.', N'', N'Убитъ', N'19 Авг.', N''),
0150.sql(339): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'', N'Иволгинъ', N'Филип.', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'Гребенково', N'Ран.', N'19 Авг.', N''),
0150.sql(340): ('02391', N'Тамбовская, губ.', N'', N'Кащеевъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'19 Авг.', N''),
0157.sql(259): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣлолипецкiй', N'Ефимъ', N'Владимировъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(260): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеняковъ', N'Петръ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(261): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеняковъ', N'Петръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(262): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Алтуховъ', N'Никол.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(263): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Колобковъ', N'Серг.', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(264): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Никоновъ', N'Яковъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(265): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Любочкинъ', N'Ефимъ', N'Ал.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(266): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бердиковъ', N'Васил.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(267): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ухловъ', N'Васил.', N'Ал-др', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(268): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шелковниковъ', N'Иванъ', N'Мироновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(269): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Андрюшинъ', N'Мих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'д.Петровка', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(270): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Луженцовъ', N'Васил.', N'Игн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(271): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Федоринъ', N'Иванъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(280): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Чернышевъ', N'Илья', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Махровки', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(281): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мерзликинъ', N'Дементiй', N'Яковлевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Козловки', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(282): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Панасенко', N'Тимоф.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Козловки', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(284): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Клюхинъ', N'Тимоф.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'д. Тафенцова', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(288): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Даниловъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Шанкина', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(289): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Солодковъ', N'Василiй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'м. Грибановской', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(290): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Золотухинъ', N'Конст.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(291): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ряховскiй', N'Семенъ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(296): ('02502', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеряковъ', N'Тиофей', N'Григор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригороней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(297): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Коробовъ', N'Серг.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(298): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дѣевъ', N'Никол.', N'Ларiон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(299): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Семенихинъ', N'Ал-ѣй', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(301): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мишанкинъ', N'Егоръ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(303): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Синебабновъ', N'Вас.', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(305): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Старовъ', N'Илья', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(306): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Анохинъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост. Отдѣльск.', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(309): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сколковъ', N'Егоръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(311): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Басовъ', N'Иванъ', N'Архип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(313): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ледовскiй', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шанкинской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(316): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Милосердовъ', N'Герасимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(317): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Панинъ', N'Василiй', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(318): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гладышевъ', N'Мих.', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Кабантевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(321): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Мѣшалкинъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(323): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бурырскiй', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(329): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Уксусовъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Терновки', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(330): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Набережневъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(331): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хоборовъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(332): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Моисеевъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(333): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Бабаевъ', N'Трофимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Кабантевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(337): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Клейменовъ', N'Егоръ', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(341): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Русановъ', N'Никол.', N'Харит.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(343): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Зацѣпинъ', N'Семенъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(344): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣлогривцевъ', N'Семенъ', N'Даниловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(345): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бахаревъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(348): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сапрыкинъ', N'Конст.', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(349): ('02503', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Суховѣрковъ', N'Степ.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'м.Грибановской', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(350): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лаптевъ', N'Тимоф.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(356): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сальниковъ', N'Фед.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(360): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мясоѣдовъ', N'Сем.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(363): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Грязновъ', N'Ефимъ', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(364): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сѣгиновъ', N'Никол', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулибовской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(365): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хоршевъ', N'Никол', N'Савост.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(366): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Ал-дръ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородней', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(367): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Лысиковъ', N'Илья', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(368): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Швецовъ', N'Мих.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(369): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лизуновскiй', N'Илья', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(371): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рыжовъ', N'Егоръ', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ел.Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(372): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Раюшкинъ', N'Фед.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(374): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Позняковъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Кабаньевской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0157.sql(387): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Селивановъ', N'Андр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кабаньев.', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'2 дек.', N''),
0157.sql(388): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Коноваловъ', N'Ал-сандръ', N'Павловъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кабаньев.', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'2 дек.', N''),
0157.sql(389): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лапиковъ', N'Захаръ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кабаньев.', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'2 дек.', N''),
0157.sql(390): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ковалевъ', N'Григор.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кабаньев.', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'2 дек.', N''),
0157.sql(391): ('02504', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Нассоновъ', N'Иванъ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'2 дек.', N''),
0166.sql(218): ('02645', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Абыденовъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорной', N'с. Моисеевск.', N'', N'ран.', N'', N'18-19 Сен. 1914г'),
0166.sql(220): ('02645', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Трещевъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнак.', N'', N'д. Шерловки', N'ран.', N'', N'17-19 Сен. 1914г'),
0166.sql(229): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Морозовъ', N'Сем.', N'Прокоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(232): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Рубцовъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'23 Сен. 1914г.', N''),
0166.sql(247): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Иванченко', N'Вас.', N'Троф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'убит', N'11 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(248): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бобовскій', N'Григорій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'10 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(249): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ильинъ', N'Ал-дръ', N'Михайл.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'9 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(250): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Медвѣдевъ', N'Павелъ', N'Фрол.', N'', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костинской', N'', N'', N'ран.', N'3 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(252): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Машковъ', N'Прокофій', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Верхне-Чуево', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(253): ('02646', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кустовъ', N'Неущъ', N'Софр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснокутской', N'', N'', N'ран.', N'9 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(280): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Кузинъ', N'Семенъ', N'Михайл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(282): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Юдинъ', N'Алексѣй', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(283): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Архиповъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(284): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ельшовъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(286): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Дѣевъ', N'Алексѣй', N'Филипп.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(287): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Метальниковъ', N'Софронъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(288): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Муравьевъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(292): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ртищевъ', N'Даніилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(293): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Федоровъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(294): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Барашниковъ', N'Сем.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(296): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Докучаевъ', N'Петръ', N'Зот.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(298): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Янышинъ', N'Ив.', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(299): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Шатиловъ', N'Семенъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(300): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Комлевъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(301): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Пономаревъ', N'Ив.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(302): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Нестеровъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(304): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Акулининъ', N'Ив.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(306): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Савельевъ', N'Антонъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(308): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Булавинъ', N'Павелъ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(309): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Зоринъ', N'Павелъ', N'Потап.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохуторской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(310): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кирилловъ', N'Матвѣй', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(311): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Макаровъ', N'Кузьма', N'Ивл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(312): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Щалнегинъ', N'Ив.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(313): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Одровъ', N'Иванъ', N'Ефимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(314): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Одровъ', N'Титъ', N'Ефимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(315): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сѣровъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(316): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пашкинъ', N'Федоръ', N'Полик.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(317): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Гунтъ', N'Иванъ', N'Ксеноф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(318): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Алексѣевъ', N'Мих.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(320): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Попаринъ', N'Серг.', N'Григ.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'убит', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(323): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Юдинъ', N'Егоръ', N'Гавриловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(324): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пономаревъ', N'Сергѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(325): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Соловьевъ', N'Ал-ѣй', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(326): ('02647', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кондратьевъ', N'Яковъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(330): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Соловьевъ', N'Вас.', N'Ильичъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(333): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Налетовъ', N'Васил.', N'Аким.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(334): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Федосѣевъ', N'Алексѣй', N'Ал.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(339): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Постниковъ', N'Корнѣй', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'И.-Шибрянской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(340): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Комбаровъ', N'Сем.', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(341): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Лащикъ', N'Тихонъ', N'Роман.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(342): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пастушковъ', N'Мих.', N'Абр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(343): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колпаковъ', N'Никиф.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(348): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Щербаковъ', N'Ив.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(349): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Кондрашовъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(350): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кулаковъ', N'Прокофій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(351): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Дударовъ', N'Никита', N'Ром.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(352): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Сдеревъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(354): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Волосатовъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'вдов.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(360): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Тучинъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(361): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ефановъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(364): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рѣдкозубовъ', N'Андрей', N'Корнѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(366): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кулаевъ', N'Архипъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(367): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Николаевъ', N'Сафр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(369): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Лысовъ', N'Акимъ', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(376): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сѣрухинъ', N'Илья', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(377): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Тепляковъ', N'Ив.', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ржановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(378): ('02648', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Шибановъ', N'Семенъ', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ржановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(380): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Солодовниковъ', N'Иванъ', N'Яковлевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(381): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Медвѣдевъ', N'Илья', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохуторской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(386): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Стеньковъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(387): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мерзликинъ', N'Андр.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(388): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Савинковъ', N'Артемъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(389): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Евлановъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(390): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Никулинъ', N'Матвѣй', N'Ал.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(392): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Солоновъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(393): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Пехтеревъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(395): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ковешниковъ', N'Григорій', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(396): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Жигульскій', N'Андр.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Е.-Козловской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(401): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Степановъ', N'Вас.', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(403): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Письменскій', N'Петръ', N'Ст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(404): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Письменскій', N'Яковъ', N'Ст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(405): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Гущинъ', N'Дмитрій', N'Дан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(408): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Даниловъ', N'Никиф.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(409): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Болотинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(412): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сторублевцевъ', N'Иванъ', N'Антоновъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(413): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Губановъ', N'Платонъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(414): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Губановъ', N'Іосифъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(415): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Чижиковъ', N'Стеф.', N'Пант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Беганской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(417): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Обляковъ', N'Федоръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(418): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Давыдовъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(419): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Бѣлишинъ', N'Павелъ', N'Ант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(420): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Филатовъ', N'Василій', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(421): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Волковъ', N'Никиф.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(426): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Семенъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабурской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(427): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабурской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(428): ('02649', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Титовъ', N'Тимофей', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабурской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(429): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Башлыковъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0166.sql(430): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Орловъ', N'Никол.', N'Спирид.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чигарака', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(431): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Погожевъ', N'Семенъ', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(432): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ивановъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(433): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Огневъ', N'Иванъ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Оровшевской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(434): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сашинъ', N'Григорій', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(435): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Суховѣровъ', N'Матв.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(436): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Карнѣевъ', N'Павелъ', N'Влад.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(437): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Саблинъ', N'Никита', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(438): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Жердевъ', N'Петръ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Калмыкской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(439): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Востриковъ', N'Вас.', N'Іоновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(440): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Архиповъ', N'Алексѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0166.sql(441): ('02650', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Хомяковъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Колѣно', N'', N'ран.', N'12 Окт. 1914г.', N''),
0172.sql(178): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Доровскихъ', N'Тих.', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(179): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокаревъ', N'Василiй', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(180): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Волосатовъ', N'Василiй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(181): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Подкользинъ', N'Евд.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(182): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Милосердовъ', N'Сем.', N'Лук.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(183): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Авадушинъ', N'Тимоф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(184): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Господиновъ', N'Фед.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(185): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Игнатовъ', N'Максимъ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(187): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у-о.', N'Лаптевъ', N'Никифоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановско', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(191): ('02740', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поздняковъ', N'Петръ', N'Кир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановско', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(192): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сапрыкинъ', N'Борисъ', N'Ул.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(193): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Елагинъ', N'Петръ', N'Прокоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(195): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Разинкинъ', N'Семенъ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(196): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мартыновъ', N'Никифоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(197): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сушковъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(198): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Слышниковъ', N'Афан.', N'Ал.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(201): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Семеновъ', N'Сегрѣй', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сергiевской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(203): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кожевниковъ', N'Егоръ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(204): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Труновъ', N'Илья', N'Ал-дровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(205): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'', N'Енговатовъ', N'Иванъ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(208): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Жуковъ', N'Василiй', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(209): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Мокроусовъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(210): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мокроусовъ', N'Михаилъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(211): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Зотовъ', N'Яковъ', N'Петровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(212): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ворожейкинъ', N'Василiй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(213): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Хапинъ', N'Степанъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(214): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Спытниковъ', N'Егоръ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(215): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Куринъ', N'Тимофей', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(218): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Есиповъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(219): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Даниловъ', N'Семенъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(220): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Филатовъ', N'Романъ', N'Кир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(221): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рыжковъ', N'Петръ', N'Роман.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(222): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Никитинъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(223): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Куляевъ', N'Василiй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Покровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(224): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Акуловъ', N'Иванъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(225): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Урочкинъ', N'Ал-дръ', N'Ал-дровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(226): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Будниковъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Архангельск.', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(227): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Рябушкинъ', N'Данiилъ', N'Флор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(228): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Служайкинъ', N'Егоръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(229): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мещеряковъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(230): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Петръ', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.В.Никитовки', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(231): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Давыдовъ', N'Констан.', N'Ил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Чуевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(233): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щепиловъ', N'Дмитрiй', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(234): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кутновъ', N'Григорiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'К.Хуторской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(235): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Новгородовъ', N'Егоръ', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Чуевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(236): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Иванниковъ', N'Петръ', N'Аг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(237): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мишинъ', N'Евдокимъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(238): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣлолипецкiй', N'Лаврентiй', N'Никаноръ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(240): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Никульшинъ', N'Григ.', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(241): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Качановъ', N'Михаилъ', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 окт.', N''),
0172.sql(243): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гуляевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Утаракъ', N'', N'Безъв.пр.', N'8 окт.', N''),
0172.sql(244): ('02741', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Клетиковъ', N'Алексѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 окт.', N''),
0172.sql(245): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Степановъ', N'Петръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(248): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шатиловъ', N'Василiй', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 окт.', N''),
0172.sql(249): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хабаровъ', N'Михаилъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'13 окт.', N''),
0172.sql(250): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Волковъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(251): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щепкинъ', N'Петръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 окт.', N''),
0172.sql(252): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Разстягаевъ', N'Никол.', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(253): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мѣшковъ', N'Филиппъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(254): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ивановъ', N'Епифанъ', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(255): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пастушковъ', N'Иванъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(256): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Слукинъ', N'Михаилъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(257): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чернышевъ', N'Никол.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'13 окт.', N''),
0172.sql(260): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шириковъ', N'Андрей', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(263): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шиловъ', N'Иванъ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(264): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Якунинъ', N'Егоръ', N'Тихон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(266): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Панинъ', N'Василiй', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(267): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кузнецовъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(268): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Шишкинъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(270): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Воробьевъ', N'Григорiй', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(271): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Жуковъ', N'Егоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(272): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Воронинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(274): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ефановъ', N'Василiй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Стан.-Слободы', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(275): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Волосатовъ', N'Михаилъ', N'Борис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(276): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Жучковъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(277): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пимоновъ', N'Григорiй', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(282): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣльлипецкiй', N'Илья', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(283): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хромовъ', N'Данiилъ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Станичн.-Слободы', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(284): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Юринъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Станичн.-Слободы', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(286): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокаревъ', N'Тимофей', N'Кир.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(287): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеряковъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(288): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лебедевъ', N'Аверьянъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(290): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Мизанцовъ', N'Семенъ', N'Евд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(291): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Мещеряковъ', N'Василiй', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(295): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дѣевъ', N'Николай', N'Илларiон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(297): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Полянскiй', N'Федоръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(298): ('02742', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Скурлинъ', N'Петръ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(300): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шимоновъ', N'Сергѣй', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(304): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Летуновскiй', N'Никол.', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(305): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Шаталовъ', N'Алексѣй', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(306): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Барановъ', N'Никита', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(315): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Стариковъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(316): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пажитновъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(317): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Журавлевъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(319): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пажитновъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(322): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Плоховъ', N'Леонъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(323): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Коротковъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Кабаньевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(324): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Стариковъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(327): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Летуновскiй', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(331): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Астанковъ', N'Михаилъ', N'Абр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(336): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сергѣевъ', N'Григорiй', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(337): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Матвѣевъ', N'Григорiй', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(339): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Санталовъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(340): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гончаровъ', N'Федоръ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(342): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Коноваловъ', N'Василiй', N'Влад.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(344): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Потаповъ', N'Димитрiй', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(345): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Боярсковъ', N'Василiй', N'Ил.', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Алабухской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(346): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гончаровъ', N'Яковъ', N'Матв.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(347): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Подабѣдовъ', N'Андрей', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Кабаньевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(348): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щербининъ', N'Михаилъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(350): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Налетовъ', N'Яковъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулабовской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(351): ('02743', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хворостовъ', N'Яковъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(353): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ', N'Кириллъ', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(361): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щукинъ', N'Алексѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Чуевской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(363): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Шпыневъ', N'Степанъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(365): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Жирковъ', N'Петръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Чуевской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(366): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Егоровъ', N'Федоръ', N'Демен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(372): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Звягинъ', N'Данiилъ', N'Сидор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(373): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ерохинъ', N'Семенъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(374): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Хоборовъ', N'Ефимъ', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(375): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сухановъ', N'Ал-дръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ел.Козловской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(376): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Спицинъ', N'Филиппъ', N'Герас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Чуевской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(378): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Астаховъ', N'Ал-дръ', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.Кабаньевской', N'', N'', N'Безъв. Пр.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(386): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бѣлолипецкiй', N'Влад.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(387): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дюжаковъ', N'Яковъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'гор.Борисоглѣбск', N'', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(390): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Зайцевъ', N'Алексѣй', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(392): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дѣевъ', N'Алексѣй', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д.Луковской', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(393): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мещеряковъ', N'Василiй', N'Алек.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д.Луковской', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(396): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеряковъ', N'Сергѣй', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Гагора', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(397): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Завидовскiй', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(398): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Григорiй', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(399): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Милюковъ', N'Иванъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Въ пл.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(400): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Машковъ', N'Василiй', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Алабухской', N'', N'', N'Въ пл.', N'25 нояб.', N''),
0172.sql(402): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лопатинъ', N'Федоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(403): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Акулининъ', N'Егоръ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(404): ('02744', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шольтовъ', N'Борисъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(407): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Жуковъ', N'Яковъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(412): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Кудринъ', N'Никифоръ', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пушкарской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(415): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Летуновскiй', N'Сергѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(416): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лантевъ', N'Тимофей', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(419): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Черновъ', N'Иванъ', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Башкирской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(420): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Булавинъ', N'Сергѣй', N'Архип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Константиновской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(423): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Суховѣрковъ', N'Лук.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(424): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ловягинъ', N'Ал-дръ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(425): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кошбаровъ', N'Федоръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.Баркановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(426): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бѣлолипецкiй', N'Ефимъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(427): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Миловановъ', N'Петръ', N'Пах.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0172.sql(428): ('02745', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ильинъ', N'Яковъ', N'Никифор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'20 нояб.', N''),
0183.sql(165): ('02916', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Логуновъ', N'Петръ', N'Петр.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'умеръ', N'17 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(167): ('02916', N'Тамбовская губ.', N'', N'Похорковъ', N'Тихонъ', N'Ив.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'умеръ', N'10 окт. 1914г.', N''),
0183.sql(173): ('02916', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Филатовъ', N'Сергѣй', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ум. от ран', N'31 Янв. 1915г.', N''),
0183.sql(202): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Баширевъ', N'Егоръ', N'Артем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Каб. Никольск.', N'', N'д. Иван.', N'убит', N'23 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(203): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Солоповъ', N'Васил.', N'Семен.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгор.', N'', N'д. Чу…', N'ран.', N'23 Дек. 1914г.', N''),
0183.sql(205): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Тиньковъ', N'Кузьма', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Р…', N'с. Мал…', N'', N'убит', N'24 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(210): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Шиловъ', N'Федоръ', N'Борис.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'в плен.', N'29 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(213): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Лапшевъ', N'Тимоф.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моло-Грибанов.', N'', N'', N'убит', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(221): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Путинцевъ', N'Фед.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Семеново', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(225): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Ханинъ', N'Васил.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(226): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Горѣловъ', N'Макаръ', N'Игн.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Знаменской', N'', N'', N'ран.', N'29 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(232): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Пивоваровъ', N'Козьма', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(233): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кондауровъ', N'Кузьма', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(234): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сухоруковъ', N'Андр.', N'Моис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(235): ('02917', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Насѣткинъ', N'Никол.', N'степ.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Алемкино', N'', N'без в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(242): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Пальцевъ', N'Афанасій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мандр…', N'с. Макр…', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(243): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Мелехинъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Крас…утск.', N'Шу..бр', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(246): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Асоткинъ', N'Петръ', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(247): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Макаровъ', N'Сергѣй', N'Митр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'На…-К.б', N'', N'д. Бр..', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(250): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ломакинъ', N'Герас.', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Ново-Шидряево.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(251): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Добасоцкій', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бондарской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(253): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Каверинъ', N'Степ.', N'Кузьм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Китно-Отдѣлъ', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(255): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Вандунинъ', N'Гавр.', N'Никит.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(256): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кулаковъ', N'Василій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Большой', N'', N'д. Град…', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(261): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кобзевъ', N'Трофимъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бура…', N'', N'д. Тар…', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0183.sql(262): ('02918', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Носовъ', N'Арсеній', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'убит', N'', N''),
0196.sql(111): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ ', N'Иванъ ', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(112): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокоревъ ', N'Ал-ѣй ', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(113): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ ', N'Ал-ѣй ', N'Павлов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(114): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пожитновъ ', N'Петр ', N'Павлов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(115): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Фельдф.', N'Воронинъ ', N'Иванъ ', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(116): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Морозовъ ', N'Яковъ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б.-Грибановск.', N'', N'', N'Ран.', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(117): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Гуляевъ ', N'Василій ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(118): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ершовъ ', N'Петръ ', N'Іосифов.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(119): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лысиковъ ', N'Акимъ ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурилкской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Сен.', N''),
0196.sql(122): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Глотовъ ', N'Федор ', N'Сергѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Сен.', N''),
0196.sql(123): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сверчковъ ', N'Емел. ', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(124): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ежовъ', N'Иванъ ', N'Алексѣев', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(125): ('03123', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Росляковъ ', N'Андр. ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Сен.', N''),
0196.sql(126): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Барминъ ', N'Ефимъ', N'Конст.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(127): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Быковъ ', N'Ал-дръ', N'Федор.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(128): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кузинъ ', N'Иванъ', N'Никиф.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(129): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Бѣляевъ ', N'Василій', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановск.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(130): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокоринъ ', N'Тихонъ', N'Устин.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(131): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рѣунковъ ', N'Мих.', N'Дмитр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурилкской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(132): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Курьяновъ ', N'Иванъ', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(133): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Рогачевъ ', N'Матвѣй', N'Ал-ев.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурилкской', N'', N'', N'', N'13 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(134): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Чурилинъ ', N'Ал-ѣй', N'Гаврил.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(135): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Токаревъ ', N'Косма', N'Васил. ', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(136): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гончаровъ ', N'Леонъ', N'Андр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(137): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Черновъ ', N'Василій', N'Дмитр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(138): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣлолипецкій ', N'Дій.', N'Сем.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(139): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Колмаковъ ', N'Андрей', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Сен.', N''),
0196.sql(140): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мещеряковъ ', N'Григор.', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'14 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(141): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Клочковъ ', N'Терент.', N'Петр.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(142): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Заполоцкій ', N'Петръ', N'Ал-ев.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(143): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Паршиковъ ', N'Васил.', N'Фед.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(144): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Микляевъ ', N'Федоръ', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(147): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ ', N'Федоръ', N'Васил.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибешк.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(148): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Волосатовъ', N'Иванъ ', N'Степ.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(149): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Семеновъ', N'Ѳедоръ ', N'Васил.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(150): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Юрьевъ ', N'Алексѣй', N'Иван.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(151): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Милосердовъ ', N'Яковъ', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(152): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Спицынъ ', N'Егоръ', N'Дмитр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевск.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(153): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кузнецовъ ', N'Дав.', N'Аверьян.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(154): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Перекисловъ ', N'Виссаріонъ', N'', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(155): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Березовскій ', N'Авер.', N'Архип.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N'неразборчиво'),
0196.sql(156): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Гончаровъ ', N'Петръ', N'Семен.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанск.', N'', N'', N'Ран.', N'26 Сен.', N''),
0196.sql(160): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Бомб.', N'Данкинъ ', N'Егоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Николаевки', N'', N'Ран.', N'25 Сен.', N''),
0196.sql(174): ('03124', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чумакинъ ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Убитъ', N'13 Окт.', N''),
0196.sql(216): ('03125', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Барановъ ', N'Григор.', N'Тимоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Костиноотдѣльс.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'8 Нбр.', N'неразборчиво'),
0196.sql(227): ('03125', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Замятинъ ', N'Иванъ', N'Яков.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'г. Ярушъ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дек.', N'неразборчиво'),
0196.sql(228): ('03125', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Раздобора ', N'Иванъ', N'Дмит.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Андреевской в.', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N''),
0196.sql(229): ('03125', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣломышцевъ ', N'Сем.', N'Фед. ', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской в.', N'', N'', N'Ран.', N'2 Дек.', N'неразборчиво'),
0210.sql(316): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Лянцевъ', N'Владим.', N'Козм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Сардовка', N'', N'ран.', N'9 окт', N''),
0210.sql(318): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Поповъ', N'Семенъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'Андреевской', N'', N'ран.', N'9 окт', N''),
0210.sql(319): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Ткалинъ', N'Семенъ', N'Антон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'Андреевской', N'', N'ран.', N'9 окт', N''),
0210.sql(324): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Нѣмцевъ', N'Никита.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'29 сен', N''),
0210.sql(325): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Буландинъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Станичной', N'', N'', N'ран.', N'29 сен', N''),
0210.sql(329): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Нечаевъ', N'Денисъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'ран.', N'30 сен', N''),
0210.sql(332): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Полинъ', N'Акимъ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'ран.', N'30 сен', N''),
0210.sql(341): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Смольяниновъ', N'Дмитр.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мучкапской', N'', N'', N'ран.', N'2 сен', N''),
0210.sql(344): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Солнцевъ', N'Андр.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Сардовска', N'', N'ран.', N'7 окт', N''),
0210.sql(345): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Шатиловъ', N'Василiй', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Махровской', N'', N'', N'убитъ', N'12 окт', N''),
0210.sql(346): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Панаринъ', N'Серг.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнаковской', N'', N'', N'убитъ', N'13 окт', N''),
0210.sql(348): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Хабаровъ', N'Мих.', N'Антон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'убитъ', N'13 окт', N''),
0210.sql(349): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Нестеровъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'убитъ', N'13 окт', N''),
0210.sql(351): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Волковъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'12 авг', N''),
0210.sql(352): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Акулининъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'12 авг', N''),
0210.sql(353): ('03351', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Щепкинъ', N'Петръ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Больше-Грибановской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 авг', N''),
0210.sql(354): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Разстягаевъ', N'Никол.', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Боганской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(355): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Мѣшковъ', N'Филип.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(356): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Ивановъ', N'Епиф.', N'Прокоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Подгоринской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(357): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Пастушковъ', N'Ив.', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(358): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Слукинъ', N'Михаилъ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(359): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Чернышевъ', N'Никол.', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Махровской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(360): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Бѣлолипецкий', N'Лаврент.', N'Никаноровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(362): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Никультинъ', N'Григ.', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Боганской', N'', N'', N'безъв. пр.', N'12 окт', N''),
0210.sql(363): ('03352', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Богановъ', N'Мих.', N'Данил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Барисогл.-Пригородней', N'', N'', N'безъв. пр.', N'13 окт', N''),
0210.sql(58): ('03346', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Самуйловъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'2-17 нбр.', N''),
0216.sql(176): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пичейкинъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(177): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Гуляевъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чисараки', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(178): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Клепиковъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(179): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Степановъ', N'Петръ', N'сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(182): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Служанкинъ', N'Егоръ', N'сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(183): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мещеряковъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(184): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Петръ', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Б. Никитовки', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(185): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Давыдовъ', N'Конст.', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(187): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щепиловъ', N'Дмитр.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольско-Кабаньевск.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(188): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кутновъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хуторской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(189): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Новгородовъ', N'Егор.', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(190): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Иванниковъ', N'Петр.', N'Агѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(191): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мишинъ', N'Евдокимъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(192): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Есиновъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(193): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Даниловъ', N'Семенъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(194): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Филатовъ', N'Романъ', N'Кир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(195): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рыжковъ', N'Петръ', N'Роман.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(196): ('03444', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Никитинъ', N'Андрей', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(198): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Акуловъ', N'Иванъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(199): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Урочкинъ', N'Ал-дръ', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(200): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Будниковъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(201): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Рябушкинъ', N'Даніил.', N'Фрол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(202): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Жуковъ', N'Василій', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(203): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Мокроусовъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(204): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мокроусовъ', N'Михаилъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(205): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Зотовъ', N'Яковъ', N'Петровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(206): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ворожейкинъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(207): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ханинъ', N'Степанъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(208): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Снытниковъ', N'Фед.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(209): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Куринъ', N'Тимофей', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(211): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Кузинъ', N'Семенъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(213): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Снытниковъ', N'Афан.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Пригородной', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(218): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кожевниковъ', N'Егор.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(219): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Труповъ', N'Илья.', N'Ал-дровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(220): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Енговатовъ', N'Ив.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(227): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поздняковъ', N'Петръ', N'Кир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(228): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сапрыкинъ', N'Бор.', N'Ульян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(229): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Елагинъ', N'Петръ', N'Прокоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(231): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Разинкинъ', N'Семенъ', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(232): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мартыновъ', N'Никиф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(233): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сушковъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(234): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Доровокихъ', N'Тих.', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(235): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокаревъ', N'Васил.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(236): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Волосатовъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(237): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Подкользинъ', N'Евдокимъ', N'Дмитріевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(238): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Милосердовъ', N'Сем.', N'Лук.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(239): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Авадушкинъ', N'Тимоф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(240): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Господиновъ', N'Фед.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(241): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Игнатовъ', N'Максимъ', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(243): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Ланчевъ', N'Никиф.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(244): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Ивановъ', N'Федоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(245): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Огневъ', N'Иванъ', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(246): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сатинъ', N'Григорій', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(247): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Суховѣровъ', N'Матв.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(248): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Карнѣевъ', N'Павелъ', N'Влад.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(249): ('03445', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Саблинъ', N'Никита', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(250): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Жердевъ', N'Петръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Калмыкской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(251): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у-о', N'Остриковъ', N'Вас.', N'Іоновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(252): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Архиповъ', N'Ал-сѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(253): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Хомяковъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Колѣна', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(256): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Жабинъ', N'Василій', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Ярки', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(257): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Куликовъ', N'Егоръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(258): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ', N'Семенъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(259): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Титовъ', N'Тимофей', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(260): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(261): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Башлыковъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(262): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Орловъ', N'Николай', N'Спирид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чичарака', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(263): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Погожевъ', N'Сем.', N'Ал-сѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(264): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сторублевцевъ', N'Иванъ', N'Антоновъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(265): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Губановъ', N'Плат.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(266): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Губановъ', N'Іосифъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(267): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чижиковъ', N'Степ.', N'Пант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(269): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Обляковъ', N'Федоръ', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(270): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сухининъ', N'Вас.', N'Давыд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(271): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Бѣлининъ', N'Павелъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(272): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Филатовъ', N'Вас.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(273): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Волковъ', N'Никифоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(275): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Письменскій', N'Петръ', N'Ст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(276): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Письменскій', N'Яковъ', N'Ст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(277): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у-о', N'Гущинъ', N'Дмитрій', N'Данил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(280): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у-о', N'Даниловъ', N'Никиф.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(281): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Болотинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(284): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Солоновъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(287): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ковешниковъ', N'Григорій', N'Николаевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(288): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Жигульскій', N'Андр.', N'Ст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(293): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Степановъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(298): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Стеньковъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(299): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мерзликинъ', N'Андр.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(300): ('03446', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Савинковъ', N'Артемъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(301): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Евлановъ', N'Павелъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(302): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Никжинъ', N'Матв.', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(308): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сѣрухинъ', N'Илья', N'Димитр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(309): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Тепляковъ', N'Ив.', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(310): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шабановъ', N'Семенъ', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(312): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Солодовниковъ', N'Иванъ', N'Яковлевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Борисоглѣбско-Пригород.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(313): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Медвѣдевъ', N'Илья', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Краснохуторск.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(317): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рѣдкозубовъ', N'Андрей', N'Корнѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(318): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Николаевъ', N'Софр.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(319): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кулаевъ', N'Архипъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(320): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Лысовъ', N'Акимъ', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(326): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Волосатовъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Вдовъ', N'Борисоглѣбскаго', N'туголоуковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(332): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Тучинъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(333): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ефановъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(334): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пастушковъ', N'Мих.', N'Абр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(335): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Колпаковъ', N'Никиф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(340): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Щербаковъ', N'Иванъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(341): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Кондратьевъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Нижне-Чуевск.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(342): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кулаковъ', N'Прокофій', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(343): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Дударовъ', N'Никита', N'Ром.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Нижне-Чуевск.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(344): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Студневъ', N'Василій', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Липовецкой', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(345): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Налетовъ', N'Василій', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(346): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Федосѣевъ', N'Алексѣй', N'Ал.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(351): ('03447', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Постниковъ', N'Корн.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибряйской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(352): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Комбаровъ', N'Сем.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(353): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Гребенниковъ', N'Сергѣй', N'Лукьяновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Двойневской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(354): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Юдинъ', N'Егоръ', N'Гаврил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(355): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пономаревъ', N'Сергѣй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(356): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Соловьевъ', N'Алексѣй', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(357): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кондратьевъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(361): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Соловьевъ', N'Вас.', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(363): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Савельевъ', N'Антонъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(365): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Булавинъ', N'Павелъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(366): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Зоринъ', N'Павелъ', N'Потаповъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хутроск.', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(367): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Макаровъ', N'Кузьма', N'Ивл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(368): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кирилловъ', N'Матв.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(369): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ртищевъ', N'Даніилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(370): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Федоровъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(371): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Баратниковъ', N'Сем.', N'Дим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(375): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Шаталовъ', N'Семенъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(376): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Яньшинъ', N'Иванъ', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(377): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Комлевъ', N'Иванъ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(378): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Пономаревъ', N'Ив.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(379): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Юдинъ', N'Ал-дръ', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(380): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Архиповъ', N'Ал-сѣй', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(381): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ельшовъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(383): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дѣевъ', N'Алексѣй', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(384): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Метальниковъ', N'Софронъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(385): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Дымскій', N'Федоръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Покровской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(387): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Щалпегинъ', N'Ив.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(388): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Одровъ', N'Иванъ', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(389): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Одровъ', N'Титъ', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(390): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сѣровъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(391): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пашкинъ', N'Федотъ', N'Полик.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(392): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Гунинъ', N'Иванъ', N'Ксеноф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Окт.', N''),
0216.sql(393): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Алексѣевъ', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Окт.', N''),
0216.sql(401): ('03448', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чеботаревъ', N'Григ.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Нбр.', N''),
0216.sql(417): ('03449', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Уваровъ', N'Павелъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Убитъ', N'9 Нбр.', N''),
0216.sql(418): ('03449', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шпутинъ', N'Федоръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Борис.-Пригород.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'9 Нбр.', N''),
0219.sql(188): ('03492', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Нѣмцовъ', N'Мих.', N'Федор.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'безъв.пр', N'11 ноября', N''),
0219.sql(25): ('03489', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Ливаръ', N'Андрей', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'убитъ', N'26 ноября', N''),
0229.sql(150): ('03652', N'Тамбовская губ. ', N'Рядов.', N'Носоновъ', N'Дмитр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Янв.', N''),
0229.sql(250): ('03654', N'Тамбовская губ. ', N'Ефр.', N'Винокуровъ', N'Филип.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Янв.', N''),
0229.sql(64): ('03650', N'Тамбовская губ. ', N'Ст.у.-о.', N'Елагинъ', N'Констан.', N'Прокоп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек.', N''),
0229.sql(76): ('03650', N'Тамбовская губ. ', N'Мл.у.-о.', N'Парамоновъ', N'', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухской в.', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Дек.', N''),
0229.sql(85): ('03650', N'Тамбовская губ. ', N'Рядов.', N'Гуріевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'4 Дек.', N''),
0234.sql(695): ('03742', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Видяпинъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'1 январ', N''),
0234.sql(696): ('03742', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Саблинъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'1 январ', N''),
0245.sql(411): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Нечаевъ', N'Яковъ', N'Герас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(412): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(413): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Зиминъ', N'Андрей', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(415): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Осиповъ', N'Ефимъ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(417): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Петровъ', N'Степ.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(422): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Кукинъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкабской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(423): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Матвѣевъ', N'Яковъ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(424): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Никол.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(425): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Щегловъ', N'Даніилъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(426): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Юдинъ', N'Ермол.', N'Аверьян.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(427): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Соколовъ', N'Пав.', N'Меркур.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(428): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Румянцевъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(429): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Кукса', N'Михаилъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'5 Дек. 1914г', N''),
0245.sql(431): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Родіоновъ', N'Петръ', N'Нефед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(434): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Вороньевъ', N'Вас.', N'Матв.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(435): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Турлаковъ', N'Ник.', N'Матв.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(436): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Матвѣевъ', N'Семенъ', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(437): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Петръ', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(438): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Путинцевъ', N'Андр.', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 ', N''),
0245.sql(439): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Щепеневъ', N'Матв.', N'Карп.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(440): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Горемыкинъ', N'Егоръ', N'Анд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Тугулукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(442): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Кузилинъ', N'Фед.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(443): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Череповъ', N'Петръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(444): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Григорьевъ', N'Фед.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(446): ('03913', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Почниковъ', N'Антонъ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкабской', N'', N'', N'ранен', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(447): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ломакинъ', N'Филиппъ', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'ранен', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(448): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Меньгунковъ', N'Тим.', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'ранен', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(449): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Андреяновъ', N'Мих.', N'Евд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(450): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Есиковъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(451): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Дешинъ', N'Март.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 ', N''),
0245.sql(452): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Тимоф.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(453): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Меньщиковъ', N'Вас.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(454): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Масликовъ', N'Матв.', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(456): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Горностаевъ', N'Вас.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкабской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(457): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Поповъ', N'Павелъ', N'Матв.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(458): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ерохинъ', N'Сидоръ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(459): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Шараповъ', N'Павелъ', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(460): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Луговиновъ', N'Ник.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(461): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бочаровъ', N'Фед.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(465): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Трофимовъ', N'Тимоф.', N'Анд.', N'прав.', N'жен.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(466): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Лепешкинъ', N'Конст.', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(467): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Налетовъ', N'Вас.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(471): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бурцовъ', N'Ал-ѣй', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ранен', N'12 Нбр. 1914г', N''),
0245.sql(473): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Стуколовъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(474): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Румынинъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Балом.', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(475): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ильинъ', N'Иванъ', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Балом.', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(476): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Бирюковъ', N'Мих.', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Балом.', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(477): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Симоновъ', N'Ал-ръ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Балом.', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(478): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Поповъ', N'Ал-ръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(479): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Егоровъ', N'Федоръ', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(480): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ролунинъ', N'Мих.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(481): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Жеребцовъ', N'Амосъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(482): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Ларинъ', N'Павелъ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(483): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Чернышевъ', N'Вас.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(484): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ветинъ', N'Андрей', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(485): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Шаминъ', N'Илья', N'Филипп.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(486): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Пивоваровъ', N'дан.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(487): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Паршинъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(488): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Паршинъ', N'Тимоф.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(489): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Паршинъ', N'Фед.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(490): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Жереблиновъ', N'Ив.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(491): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Колесниковъ', N'Мих.', N'Іос.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(492): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Рязановъ', N'Павелъ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(493): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Купріановъ', N'Петръ', N'Анд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(494): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Щербаковъ', N'Серг.', N'Фом.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(495): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Недовскій', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(496): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ильинъ', N'Андрей', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(497): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Сычевъ', N'Михаилъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(498): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Каминскій', N'Стеф.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(499): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Паршинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(500): ('03914', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Маренковъ', N'Макс.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(501): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Иванъ', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(502): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(503): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Вирупаевъ', N'Ефимъ', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(504): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Тюнсевъ', N'Дмитр.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(506): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Харламовъ', N'Иванъ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'убит', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(508): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Агеенко', N'Яковъ', N'Максим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(509): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Похольскій', N'Степ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(512): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Неведомскій', N'Іос.', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(513): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сокинъ', N'Мих.', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(514): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Калашниковъ', N'Борисъ', N'Федор.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0245.sql(517): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Аниксѣевъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б…-', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(520): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Митрофановъ', N'Дмитр.', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(521): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Мѣшковъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(522): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Мѣшковъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(523): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ивановъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(525): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Севриковъ', N'Гавр.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(527): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Матвѣевъ', N'Егоръ', N'Алекс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(528): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ворупаевъ', N'Мих.', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(529): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Шамшинъ', N'Петръ', N'Ил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(530): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Саломоникъ', N'Дм.', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(531): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Быковъ', N'Андрей', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(532): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Тимашонковъ', N'Ив.', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(535): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Непашевъ', N'Мих.', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(536): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Мопанниковъ', N'Серг.', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(537): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Мишинъ', N'Фед.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(538): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Федоровъ', N'Егоръ', N'Фед.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(539): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Жупиковъ', N'Егоръ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(542): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Буравлевъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(545): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Свѣридовъ', N'Григ.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(546): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Щербаковъ', N'Серг.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(547): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Студишинъ', N'Илья', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(548): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Стуковъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(549): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Свѣридовъ', N'Иванъ', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(550): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Каверинъ', N'Павелъ', N'Фетис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(551): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Маренковъ', N'Вас.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(552): ('03915', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Нѣмцовъ', N'Никиф.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост-Отдѣльск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(553): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(554): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ланденъ', N'Дмитрій', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(555): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Тучинъ', N'Ал-ръ', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(556): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ростянинъ', N'Андрей', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'28 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(557): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'', N'Почечуевъ', N'Кузьма', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Моисеево', N'убит', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(558): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'', N'Толкачевъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибринск.', N'', N'', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(559): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'', N'Дудкинъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Рогач.', N'Пригородской', N'', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(561): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'', N'Козулинъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Моисеево', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(562): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Лосевъ', N'Изотъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(563): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Лучагинъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Грибановской', N'', N'', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0245.sql(564): ('03916', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Флерикъ', N'Станиславъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'ранен', N'27 Сен. 1914г', N''),
0249.sql(475): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Степановъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'Ничаевской', N'', N'', N'Убитъ', N'28 сен.', N''),
0249.sql(476): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Сорокинъ', N'Пантел.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Павлодарской', N'', N'', N'Убитъ', N'28 сен.', N''),
0249.sql(477): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Шерешовъ', N'Василiй', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0249.sql(479): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Ефремовъ', N'Никита', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 сен.', N''),
0249.sql(482): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Родинъ', N'Матвѣй', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 сен.', N''),
0249.sql(487): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Плѣшивцевъ', N'Петръ', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'27 сен.', N''),
0249.sql(494): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кутеповъ', N'Селиванъ', N'Горд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 дек.', N''),
0249.sql(500): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Путинцевъ', N'Ѳедоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'19 нбр.', N''),
0249.sql(503): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Шигаревъ', N'Григорiй', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'19 нбр.', N''),
0249.sql(505): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Терехинъ', N'Михаилъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Боганской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'19 нбр.', N''),
0249.sql(509): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Улимовъ', N'Иванъ', N'Игнат.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с.Ольгина', N'', N'Безъв.пр.', N'6 дек.', N''),
0249.sql(510): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мичуринъ', N'Петръ', N'Ѳед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17 нбр.', N''),
0249.sql(511): ('03978', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Селуяновъ', N'Дмитр.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'6 дек.', N''),
0249.sql(517): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ряховскiй', N'Илья', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 нбр.', N''),
0249.sql(518): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ивановъ', N'Ѳедоръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'7 дек.', N''),
0249.sql(522): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Скороходовъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурдаков. в.', N'с.Бурдаков.', N'', N'Ран.', N'29 нбр.', N''),
0249.sql(524): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Мефенцевъ', N'Васил.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 нбр.', N''),
0249.sql(526): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Степановъ', N'Ал-ндръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 нбр.', N''),
0249.sql(531): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Микляевъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбск.', N'Костинск.в.', N'с.Костинск.', N'', N'Ран.', N'19 нбр.', N''),
0249.sql(535): ('03979', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мишинъ', N'Давидъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'20 нбр.', N''),
0251.sql(532): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Бѣлозеровъ', N'Федор', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Росташинской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'30 нбр', N''),
0251.sql(535): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Авдѣевъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской в.', N'', N'', N'Ран.', N'4 дек', N''),
0251.sql(540): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ненашевъ', N'Василiй', N'Серг.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешкинской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'25 нбр', N''),
0251.sql(541): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Горновъ', N'Никиф.', N'Наум.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'17 нбр', N''),
0251.sql(545): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Гундяевъ', N'Акимъ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 нбр', N''),
0251.sql(546): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Колмаковъ', N'Григор.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'26 нбр', N''),
0251.sql(547): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Солоповъ', N'Ал-ѣй', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 нбр', N''),
0251.sql(551): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Поповъ', N'Егоръ', N'Иван.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 нбр.', N''),
0251.sql(553): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кокоревъ', N'Пантелѣй', N'Егор.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Лукино', N'', N'Ран.', N'18 нбр.', N''),
0251.sql(559): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Букъ', N'Федоръ', N'Яковлевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 нбр.', N''),
0251.sql(563): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Пивоваровъ', N'Павелъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеевской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 нбр.', N''),
0251.sql(564): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Воробьевъ', N'Яковъ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорновской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 нбр.', N''),
0251.sql(567): ('04011', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Черкасовъ', N'Иванъ', N'Мамон.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорновской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'27 нбр.', N''),
0251.sql(574): ('04012', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Горѣловъ', N'Егоръ', N'Степ.', N'прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхнешибр. в.', N'', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0251.sql(575): ('04012', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Сшикинъ', N'Семенъ', N'Ив.', N'прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской в.', N'', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0251.sql(577): ('04012', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Кузокинъ', N'Вас.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской в.', N'', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0251.sql(578): ('04012', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Кузокинъ', N'Кузьма', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской в.', N'', N'', N'ран.', N'27 сен.', N''),
0251.sql(581): ('04012', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Матвѣевъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской в.', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'12 окт', N''),
0266.sql(126): ('04243', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рыковъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шашкинской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'28 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(131): ('04243', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Черныхъ', N'Петръ', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'28 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(132): ('04243', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сушковъ', N'Кузьма', N'Саввичъ', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'28 Сен. 1914г.', N''),
0266.sql(142): ('04243', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Овсянниковъ', N'Тимоф.', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Авг. 1914г.', N''),
0266.sql(143): ('04244', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Машко', N'Прокофій', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Авг. 1914г.', N''),
0266.sql(145): ('04244', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шачинъ', N'Константинъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Приг. Станичка', N'', N'', N'ран.', N'13 Авг. 1914г.', N''),
0266.sql(146): ('04244', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о.', N'Нѣметиновъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'13 Авг. 1914г.', N''),
0266.sql(156): ('04244', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Евсѣевъ', N'Ал-ѣй', N'Семен.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Натальинской', N'', N'', N'убитъ', N'13-14 Окт. 1914г.', N''),
0266.sql(68): ('04242', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Литвиновъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кост. Отдѣльск.', N'', N'', N'ран.', N'29 Сен. 1914г.', N''),
0296.sql(717): ('04735', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Канищевъ', N'Троф.', N'Иван.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'ран.', N'1914г. 16 Авг', N''),
0296.sql(718): ('04735', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Санталовъ', N'Ив. ', N'Андр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'Почаевской', N'', N'', N'ран.', N'1914г. 13 Авг', N''),
0297.sql(176): ('04740', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мѣщеряковъ', N'Вас.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'21-29 Окт. 1914г.', N''),
0297.sql(199): ('04741', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Писчулинъ', N'Макаръ', N'Сам.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ше…', N'с. Ш…', N'', N'ран.', N'10 Дек. 1914г.', N''),
0310.sql(537): ('04955', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гуляевъ', N'Борисъ', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Николаевки', N'', N'без в. пр.', N'11 Фвр. 1915г.', N''),
0310.sql(538): ('04955', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Боковъ', N'Иванъ', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Степанич.', N'', N'ран.', N'14 Фвр. 1915г.', N''),
0310.sql(539): ('04955', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кирилловъ', N'Дмитрій', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Елань-козловк.', N'', N'ран.', N'14 Фвр. 1915г.', N''),
0310.sql(540): ('04955', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Мельниковъ', N'Петръ', N'', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Челпанской', N'', N'', N'ран.', N'11 Фвр. 1915г.', N''),
0333.sql(812): ('05328', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Жадкинъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Аладовской', N'', N'', N'ран', N'27 августа 1914 г', N''),
0333.sql(817): ('05328', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Бзникинъ', N'Гаврiилъ', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'гор.Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран', N'26 августа 1914 г', N''),
0333.sql(820): ('05328', N'Тамбовская губ', N'ст.у.-о.', N'Костинъ', N'Семенъ', N'Петр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ново-Русановской', N'с.Нов. Русанов.', N'', N'ран', N'25 августа 1914 г', N''),
0337.sql(163): ('05380', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Зимаринъ', N'Георг.', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н. Чуевск.', N'', N'д. Александ.', N'Безъв. пр.', N'18-28 Нбр. 1914', N''),
0337.sql(237): ('05381', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Насоновъ', N'Дмитрій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановск.', N'с. Русанов.', N'', N'Ран.', N'8 Дек. 1914', N''),
0337.sql(348): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Туголуковъ', N'Мих.', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пуголуковской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(349): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Зибинъ', N'Яковъ', N'Максим.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'сукмановской', N'', N'', N'Убитъ', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(354): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Насѣдкинъ', N'Вас.', N'Илларион.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(355): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Жуковъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'д. Мешенской', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(356): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Росляковъ', N'Матв. ', N'Варф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(357): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Богдановъ', N'Илья', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(358): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Архиповъ', N'Семенъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(359): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Балабановъ', N'Петръ', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'д. Хоперки', N'Безъв. пр.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(360): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Подкидышевъ', N'Даніилъ', N'Тихоновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мал.-Алабухск.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(363): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Блиновъ', N'Василій', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(364): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Шамшевъ', N'Ефимъ', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(366): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Саюшинъ', N'Василій', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(367): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Козьминъ', N'Терент.', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(368): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Суворинъ', N'Василій', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(369): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Туголуковъ', N'Фед.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(370): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Руканцевъ', N'Фед.', N'Кондр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Станичной', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(371): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Красновъ', N'Антонъ', N'Ник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(372): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Васильевъ', N'Игнатій', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(376): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Полухинъ', N'Иванъ', N'Макс.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Хуторской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(378): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Негадовъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(379): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ждановъ', N'Ал-сѣй', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(381): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Калябинъ', N'Ефимъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(382): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Буравлевъ', N'Николай', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(383): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Некрыловъ', N'Илья', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(384): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чуриловъ', N'Леонтій', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Черновской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(385): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шевляковъ', N'Никита', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(387): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Башлычевъ', N'Як.', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Черновской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Дек. 1914', N''),
0337.sql(388): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мокшайцевъ', N'Дм.', N'Прок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Борякской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Дек. 1914', N''),
0337.sql(390): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Жигульский', N'Козьма', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(392): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Росляковъ', N'Иванъ', N'Алекс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(394): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Дегтяревъ', N'Вас.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(395): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Лопатинъ', N'Мих.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Заподатовской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(397): ('05384', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Гончаровъ', N'Стеф.', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(398): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шишкинъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(400): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Желѣзняковъ', N'Павелъ', N'Фоминъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Алабухской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(401): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ошметьевъ', N'Петръ', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(402): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Палухинъ', N'Иванъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Старицкой', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(403): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пересыпкинъ', N'Петръ', N'Леонтьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Алабухск.', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(404): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Письменскій', N'Тим.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Въ пл.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(406): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кругловъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Въ пл.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(407): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чернянскій', N'Егоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек. 1914', N''),
0337.sql(408): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бердниковъ', N'Пав.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Старицкой', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек. 1914', N''),
0337.sql(413): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пеньковъ', N'Григ.', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(415): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Швецовъ', N'Михаилъ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(416): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бѣлипецкій', N'Тимофей', N'Акимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(418): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Салыкинъ', N'Иванъ', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(422): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Беникинъ', N'Андрей', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Н.-Ефремовской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(423): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Борисовъ', N'Тимофей', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Сабуровской', N'', N'', N'Ран.', N'10 Дек. 1914', N''),
0337.sql(424): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Овсянниковъ', N'Сем.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(425): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пучковъ', N'Василій', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(426): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кулаковъ', N'Иванъ', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(429): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сукмановъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(432): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Деминъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Хомутовской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(433): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Корнѣевъ', N'Василій', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(434): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Алексѣй', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Н. Спасской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(436): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пашининъ', N'Мих.', N'Козьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(438): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поляковъ', N'Илья', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(439): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Уксусовъ', N'Василій', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(440): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Кочегаровъ', N'Вас.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(443): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Орѣховъ', N'Василій', N'Ал-ѣев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Никольской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(444): ('05385', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Семеновъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(450): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Павелъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(451): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Нехорошевъ', N'Ив.', N'Арх.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(452): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Черновъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(456): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Татариновъ', N'Егоръ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(457): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Кругловъ', N'Степанъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(458): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Боярскій', N'Сергѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(459): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Завьяловъ', N'Семенъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(460): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Тарабринъ', N'Никол.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(461): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Голошумовъ', N'Мих.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(462): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мерзликинъ', N'Вас.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(464): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Вороновъ', N'Иванъ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(465): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Лепешкинъ', N'Ал-сѣй', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(466): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Федосѣевъ', N'Иванъ', N'Калин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(467): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мерзликинъ', N'Мих.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(468): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пестрецовъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0337.sql(469): ('05386', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Юрьевъ', N'Василій', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Ран.', N'12 Дек. 1914', N''),
0358.sql(226): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Воропаевъ', N'Иванъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Чошчаты', N'', N'безъв.пр.', N'29 дкб 1914', N''),
0358.sql(232): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Уваровъ', N'Павелъ', N'Викторовъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7 нбр 1914', N''),
0358.sql(233): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Мѣшковъ', N'Ѳедотъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'с.Подгорин.', N'', N'раненъ', N'7 нбр 1914', N''),
0358.sql(234): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Шатановъ', N'Петръ', N'Платон.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапск.в. и с.', N'Мучкапск.в. и с.', N'', N'раненъ', N'8 нбр 1914', N'Мучкапск.в. и с.'),
0358.sql(235): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Дьячковъ', N'Сергѣй', N'Андр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр 1914', N''),
0358.sql(238): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Поршинъ', N'Андрей', N'Михайловъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣл.', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр 1914', N''),
0358.sql(239): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Башлыковъ', N'Петръ', N'Дем.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9 нбр 1914', N''),
0358.sql(240): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Жидовъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'с.Никол.', N'', N'безъв.пр.', N'14 нбр 1914', N''),
0358.sql(242): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Васильевъ', N'Степанъ', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Вер.-Шибрянск.', N'', N'', N'раненъ', N'18 дкб 1914', N''),
0358.sql(243): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Галатинъ', N'Василій', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатов.', N'', N'д.Олешино', N'раненъ', N'18 дкб 1914', N''),
0358.sql(245): ('05717', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кирилловъ', N'Илья', N'Тимоф.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'18 дкб 1914', N''),
0358.sql(250): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'л.-гр.', N'Глущенко', N'Иванъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской в. и с.', N'Алешковской в. и с.', N'', N'раненъ', N'18 дкб 1914', N'Алешковской в. и с.'),
0358.sql(268): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Девяткинъ', N'Семенъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Вер.-Шибрянск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'13 окт 1914', N''),
0358.sql(269): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Лядовскій', N'Григорій', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Осиповскаго', N'', N'', N'безъв.пр.', N'13 окт 1914', N''),
0358.sql(270): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Карповъ', N'Иванъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'13 окт 1914', N''),
0358.sql(275): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Тетюхинъ', N'Устинъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(276): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Черновъ', N'Иванъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(277): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Матыцинъ', N'Егоръ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(278): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Кокоревъ', N'Иванъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(281): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Кокоревъ', N'Михаилъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(282): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ивановъ', N'Алексѣй', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(288): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Песчерникъ', N'Прокоф.', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(290): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Уваровъ', N'Петръ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'раненъ', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(291): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Филиповъ', N'Яковъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(292): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кузовкинъ', N'Гавріилъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д.Осипово', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(293): ('05718', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Кокоревъ', N'Михаилъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Вер.-Шибрянск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(300): ('05719', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Филиповъ', N'Федоръ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(301): ('05719', N'Тамбовская губ.', N'грен', N'Губановъ', N'Андрей', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11-19 нбр 1914', N''),
0358.sql(343): ('05719', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Ханинъ', N'Иванъ', N'Петровъ', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'раненъ', N'2 мрт 1915', N''),
0358.sql(351): ('05719', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Герасимовъ', N'Егоръ', N'Яковлевъ', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Бугановской', N'', N'', N'раненъ', N'8 мрт 1915', N''),
0358.sql(357): ('05720', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Кочетовъ', N'Илья', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Каб.Николаевск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'10дкб 1914', N''),
0358.sql(360): ('05720', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Овсянниковъ', N'Михаилъ', N'Степановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грабен.в. и с.', N'Б.-Грабен.в. и с.', N'', N'раненъ', N'14 янв 1915', N'Б.-Грабен.в. и с.'),
0358.sql(366): ('05720', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Гришна', N'Григорій', N'Осип.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск.', N'с.Дерябк.', N'', N'въ пл.', N'14 янв 1915', N''),
0358.sql(510): ('05722', N'Тамбовская губ.', N'мл.фр.', N'Мольгуновъ', N'Василій', N'Васильевъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N''),
0358.sql(511): ('05722', N'Тамбовская губ.', N'мл.фр.', N'Бѣлоусовъ', N'Петръ', N'Сысоевъ', N'прав', N'хол', N'г.Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N''),
0358.sql(516): ('05723', N'Тамбовская губ.', N'бомб.', N'Кузнецовъ', N'Степанъ', N'Конон.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N''),
0358.sql(527): ('05723', N'Тамбовская губ.', N'мл.фр.', N'Чурсинъ', N'Дмитрій', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской в. и с.', N'Мучканской в. и с.', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N'Мучканской в. и с.'),
0358.sql(528): ('05723', N'Тамбовская губ.', N'Б.-нав.', N'Бѣлоусовъ', N'Константинъ', N'Петровъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Брожковск. в. и с.', N'Брожковск. в. и с.', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N'Брожковск. в. и с.'),
0358.sql(536): ('05723', N'Тамбовская губ.', N'бомб.', N'Матвѣевъ', N'Никиф.', N'Алексеевъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'остал.на полѣ сраж.', N'27 снт 1914', N''),
0371.sql(733): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'мл. фр.', N'Ларіоновъ', N'Иванъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'27 Сен. 1914г.', N''),
0371.sql(740): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Черкашинъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисоглѣбской', N'', N'', N'без. в. пр.', N'17 Авг. 1914г.', N''),
0371.sql(742): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Васил.', N'Нестер.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'ран.', N'17 Авг. 1914г.', N''),
0371.sql(747): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мизгинъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукланской', N'', N'', N'ран.', N'17 Авг. 1914г.', N''),
0371.sql(750): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Косолаповъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кобельской', N'', N'', N'ран.', N'17 Авг. 1914г.', N''),
0371.sql(759): ('05935', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рязановъ', N'Илья', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорской', N'', N'', N'ран.', N'17 Авг. 1914г.', N''),
0371.sql(773): ('05936', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Тимофеевъ', N'Степ.', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'ост. в строю ранен', N'28 Фвр. 1915г.', N''),
0371.sql(776): ('05936', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Лазаревъ', N'Никита', N'Іовлевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'С.-Отдѣл.', N'', N'', N'ран.', N'28 Фвр. 1915г.', N''),
0371.sql(777): ('05936', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Жихаревъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Растопино', N'', N'конт.', N'28 Фвр. 1915г.', N''),
0371.sql(807): ('05936', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ларинъ', N'Григорій', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Мая.', N'без. в. пр.', N'17 Нбр. 1914г.', N'')
0391.sql(302): ('06247', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Жидковъ', N'Степанъ', N'Фед.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'раненъ', N'30 мрт 1915', N''),
0391.sql(311): ('06247', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Грязновъ', N'Яковъ', N'Констант.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11 авг 1914', N''),
0391.sql(324): ('06247', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Красновъ', N'Иванъ', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Мичканской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11 авг 1914', N''),
0391.sql(328): ('06247', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Уваровъ', N'Василій', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'24 авг 1914', N''),
0391.sql(330): ('06247', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Исаевъ', N'Михаилъ', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'25 авг 1914', N''),
0391.sql(365): ('06248', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ермоленко', N'Федоръ', N'Фед.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабуховск.', N'', N'', N'раненъ', N'17 авг 1914', N''),
0391.sql(366): ('06248', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Поповъ', N'Николай', N'Кузьм.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'раненъ', N'17 авг 1914', N''),
0397.sql(258): ('06342', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Назарiевъ', N'Митрофанъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'убитъ', N'8 нбр.', N''),
0397.sql(263): ('06342', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Хомяковъ', N'Акимъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'8 нбр.', N''),
0397.sql(264): ('06342', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кудряшовъ', N'Алексѣй', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'8 нбр.', N''),
0397.sql(265): ('06342', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гусеменко', N'Никита', N'Емел.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'9 нбр.', N''),
0397.sql(272): ('06342', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Зыбинъ', N'Захаръ', N'Игнат.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'раненъ', N'15 окт.', N''),
0419.sql(283): ('06694', N'Тамбовская губ.', N'егеръ', N'Патринъ', N'Никиф.', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'Двоиневской', N'', N'', N'раненъ', N'4 нбр 1914', N''),
0419.sql(296): ('06695', N'Тамбовская губ.', N'егеръ', N'Богдановъ', N'Дмитрій', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен', N'гор.Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'раненъ', N'6 нбр 1914', N''),
0431.sql(317): ('06887', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ногинъ', N'Федоръ', N'Андр.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабухской', N'', N'', N'ран. оставленъ на полѣ сраж.', N'17 окт 1914', N''),
0431.sql(318): ('06887', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ногинъ', N'Федоръ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабухской', N'', N'', N'убитъ', N'15 нбр 1914', N''),
0431.sql(405): ('06889', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Рукинъ', N'Павелъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'17-24 дек 1914', N''),
0431.sql(458): ('06890', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Харинъ', N'Иванъ', N'Ал-евъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'8 мрт 1915', N''),
0436.sql(736): ('06975', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Хныкинъ', N'Петръ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебского', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'1-21 фвр.', N''),
0436.sql(738): ('06975', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Шамшинъ', N'Павелъ', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебского', N'', N'', N'', N'ран.', N'11 окт.', N''),
0436.sql(740): ('06975', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Хайдуковъ', N'Кузьма', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебского', N'', N'', N'', N'безвъ.пр.', N'11 окт.', N''),
0436.sql(775): ('06976', N'Тамбовская губ.', N'з.-прап.', N'Миляевъ', N'Иванъ', N'Антон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебского', N'Архангельской', N'', N'', N'ран.', N'29 сен.', N''),
0455.sql(110): ('07267', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Насоновъ', N'Гавр.', N'Харит.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Самары', N'', N'раненъ', N'29 сен 1914', N''),
0455.sql(119): ('07267', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Носиковъ', N'Ефимій', N'Семеновъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д.Девятка', N'раненъ', N'8 нбр 1914', N''),
0455.sql(123): ('07267', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Летуновскій', N'Степанъ', N'Сировъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Алешки', N'', N'раненъ', N'28 фвр 1914', N''),
0455.sql(156): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Николаевъ', N'Афан.', N'Андр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинск.', N'Вол.-Вершино', N'', N'раненъ', N'7 нбр 1914', N''),
0455.sql(157): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Черновъ', N'Степанъ', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'с.Русанова', N'', N'раненъ', N'7 нбр 1914', N''),
0455.sql(159): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Кононовъ', N'Даніилъ', N'Васильевъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Малогрибан.в.и с.', N'Малогрибан.в.и с.', N'', N'раненъ', N'15 нбр 1914', N'Малогрибан.в.и с.'),
0455.sql(163): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Корелинъ', N'Фед.', N'Мак.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск.', N'с.Варварина', N'', N'раненъ', N'7 нбр 1914', N''),
0455.sql(164): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Заборовскій', N'Мих.', N'Іустин.', N'Р.-кат.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с.Терново', N'', N'раненъ', N'28 фвр 1914', N''),
0455.sql(167): ('07268', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Жуковъ', N'Иванъ', N'Павловъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'с.Павловки', N'', N'раненъ', N'29 сен 1914', N''),
0455.sql(194): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ждановъ', N'Григорій', N'Никол.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск.', N'', N'', N'убитъ', N'6 нбр 1914', N''),
0455.sql(195): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Якунинъ', N'Мих.', N'Константиновъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'6 нбр 1914', N''),
0455.sql(200): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Степановъ', N'Василій', N'Никандр.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'раненъ', N'9 нбр 1914', N''),
0455.sql(210): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Стукаловъ', N'Николай', N'Григ.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Отдѣльской', N'', N'', N'раненъ', N'6 нбр 1914', N''),
0455.sql(215): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Елагинъ', N'Егоръ', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'убитъ', N'14 нбр 1914', N''),
0455.sql(220): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Жихаревъ', N'Андрей', N'Серг.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'конт.ост.въ строю', N'9-10 дек 1914', N''),
0455.sql(221): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Гусевъ', N'Николай', N'Евдок.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'', N'', N'раненъ', N'9-10 дек 1914', N''),
0455.sql(235): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Фроловъ', N'Петръ', N'Тимоф.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'раненъ', N'6 нбр 1914', N''),
0455.sql(243): ('07269', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Плѣшивцевъ', N'Иванъ', N'Степановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'19 дек 1914', N''),
0455.sql(245): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Мерзлихинъ', N'Андрей', N'Никит.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'19 дек 1914', N''),
0455.sql(246): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Сапрыкинъ', N'Павелъ', N'Васильевъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'17 дек 1914', N''),
0455.sql(261): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Ласиковъ', N'Василій', N'Ивановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'раненъ', N'20 мая 1915', N''),
0455.sql(265): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Коваринъ', N'Никита', N'Григ.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Костино', N'', N'раненъ', N'15 апр 1915', N''),
0455.sql(266): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Литвиновъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Костино', N'', N'раненъ', N'15 апр 1915', N''),
0455.sql(267): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бѣляевъ', N'Федоръ', N'Терент.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'16 мая 1915', N''),
0455.sql(268): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Подяблонскій', N'Афан.', N'Лаврент.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'16 мая 1915', N''),
0455.sql(269): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Ивановъ', N'Григорій', N'Ивановъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'17 мая 1915', N''),
0455.sql(270): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Банинъ', N'Сергѣй', N'Архип.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'раненъ', N'13 мая 1915', N''),
0455.sql(271): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Полукаровъ', N'Иванъ', N'Степановъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'раненъ', N'12 Іюн 1915', N''),
0455.sql(284): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Купцовъ-Митрохинъ', N'Иванъ', N'Григ.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'убитъ', N'7 нбр 1914', N''),
0455.sql(286): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Лушниковъ', N'Георгій', N'Ник.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'12 нбр 1914', N''),
0455.sql(289): ('07270', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Сабининъ', N'Степанъ', N'Федор.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабуховской', N'', N'', N'убитъ', N'18 дек 1914', N''),
0455.sql(296): ('07271', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Духаникъ', N'Иванъ', N'Яковлевъ', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'3 нбр 1914', N''),
0455.sql(306): ('07271', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Сорокинъ', N'Тихонъ', N'Евдок.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Нечаевской', N'', N'', N'раненъ', N'6 нбр 1914', N''),
0455.sql(308): ('07271', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Слизовъ', N'Сергѣй', N'Галакт.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Цигород.', N'', N'', N'раненъ', N'3 нбр 1914', N''),
0455.sql(313): ('07271', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Бѣлининъ', N'Алексѣй', N'Фед.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'раненъ', N'18 дек 1914', N''),
0455.sql(318): ('07271', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Вороновъ', N'Гавр.', N'Осип.', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 нбр 1914', N''),
0462.sql(150): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Четыринъ', N'Григ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(151): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Костинъ', N'Иванъ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Фвр.', N''),
0462.sql(154): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Черновъ', N'Яковъ', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Фвр.', N''),
0462.sql(156): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Паршинъ', N'Ал-ѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Отдѣльской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(157): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Поповъ', N'Тихонъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Отдѣльской', N'', N'', N'Убитъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(159): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Юдинъ', N'Ал-ѣй', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(161): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Коваленко', N'Сем.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(162): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Саливовъ', N'Ал-дръ', N'Тит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(163): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Прохоренко', N'Тер.', N'Анд.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Б.-Обуховъ.', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(164): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Болдыревъ', N'Кузьма', N'Фил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(165): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Монаенко', N'Степ,', N'Архип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Орѣховскаго', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(166): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Меньшииковъ', N'Гавр.', N'Ах.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Конт.', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(167): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Рот фел.', N'Ивановъ', N'Григорий', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Конт.', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(168): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чудаковъ', N'Егоръ', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(173): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Милосердовъ', N'Дм.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(174): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Масликовъ', N'Ареф.', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(175): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ходяковъ', N'Ал-дръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Андреевск.', N'', N'', N'Убитъ', N'4 Фвр.', N''),
0462.sql(176): ('07380', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Похвищевъ', N'Мих.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Грибановки.', N'', N'', N'Убитъ', N'6 Фвр.', N''),
0462.sql(204): ('07381', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Казанинъ', N'Иванъ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск', N'Мучкапской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Июля', N''),
0462.sql(205): ('07381', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Змиевъ', N'Павелъ', N'Евдок.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск', N'Боголюбской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Июля', N''),
0462.sql(206): ('07381', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Рамзаевъ', N'Мих.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Июля', N''),
0462.sql(270): ('07382', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Скориковъ', N'Иванъ', N'Пет.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Больш. Сол.', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Авг.', N''),
0462.sql(304): ('07383', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Соловьевъ', N'Кузьма', N'Мит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'19 Фвр.', N''),
0483.sql(100): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Пастушковъ', N'Евд.', N'Фрол', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Грибановки', N'Ран.', N'24 Іюл', N''),
0483.sql(101): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Спицынъ', N'Яковъ', N'Семен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Іюл', N''),
0483.sql(102): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Мл. у.-о.', N'Постниковъ', N'Петръ', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Ран.', N'23 Іюл', N''),
0483.sql(106): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Куксовъ', N'Фед.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Іюл', N''),
0483.sql(107): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Гридневъ', N'Кузьма', N'Леонт.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Іюл', N''),
0483.sql(108): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Заячниковъ', N'Антонъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Іюл', N''),
0483.sql(143): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Мл. у.-о.', N'Ломовъ', N'Ал-ѣй', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'Ран.', N'11 Нбр.', N''),
0483.sql(146): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Уланъ', N'Лабунинъ', N'Федотъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Окт.', N'мѣщанин'),
0483.sql(147): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Уланъ', N'Васичкинъ', N'Герас.', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Михайлевской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Окт.', N''),
0483.sql(148): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Уланъ', N'Тамаръ', N'Ефимъ', N'Ант.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Казацкаго', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Окт.', N''),
0483.sql(149): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Уланъ', N'Глушковъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чигоракъ', N'', N'Безъв.пр.', N'26 Окт.', N''),
0483.sql(152): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Гусаръ', N'Каверинъ', N'Макс.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'25 Сен.', N''),
0483.sql(153): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Гусаръ', N'Лысиковъ', N'Иванъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костинской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'25 Сен.', N''),
0483.sql(157): ('07716', N'Тамбовская, губ.', N'Гусаръ', N'Кончаковъ', N'Степанъ', N'Ал-ѣв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'8 Нбр.', N''),
0483.sql(220): ('07717', N'Тамбовская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Бѣлининъ', N'Ал-ѣй', N'Фед.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Антоновской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Сен', N''),
0483.sql(235): ('07717', N'Тамбовская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Юдинъ', N'Дмитр.', N'Иван.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'3 Сен', N''),
0483.sql(248): ('07717', N'Тамбовская, губ.', N'Подпр.', N'Куксовъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Нбр', N''),
0483.sql(254): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Грен.', N'Евсѣевъ', N'Михаилъ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ичаевской', N'', N'д. Ленковка', N'Безъв.пр.', N'13 Окт', N''),
0483.sql(262): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Грен.', N'Бессоновъ', N'Сергѣй', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'7 Нбр', N''),
0483.sql(274): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Грен.', N'Затонскій', N'Иванъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костинской', N'', N'', N'Ран.', N'7 Нбр', N''),
0483.sql(277): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Грен.', N'Яминъ', N'Григ.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Осиповки', N'Безъв.пр.', N'7 Нбр', N''),
0483.sql(279): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Мл. у.-о.', N'Рязановъ', N'Ал-ѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешк*', N'', N'д. Теровк*', N'Убитъ', N'7 Нбр', N''),
0483.sql(283): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Стрѣл.', N'Рѣпинъ', N'Афан.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'1', N''),
0483.sql(284): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Стрѣл.', N'Филатовъ', N'Ал-ѣй', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Въ пл.', N'24 Дек', N''),
0483.sql(292): ('07718', N'Тамбовская, губ.', N'Стрѣл.', N'Савельевъ', N'Тихонъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'2', N''),
0483.sql(44): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Архангельскій', N'Никол.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1 Авг.', N''),
0483.sql(62): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Разановъ', N'Илья', N'Никит.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'д. Монс.', N'Ран.', N'5 Сен.', N''),
0483.sql(63): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Уютковъ', N'Никол.', N'Мих.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'д. Монс.', N'Ран.', N'5 Сен.', N''),
0483.sql(69): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ратн.', N'Поляковъ', N'Ал-дръ', N'Филип.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Нечаевской', N'', N'', N'Убитъ', N'7 Іюл.', N''),
0483.sql(78): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Мл. у.-о.', N'Хмыровъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(80): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ратн.', N'Чуриловъ', N'Александръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(82): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Бѣлогубцевъ', N'Андр.', N'Ег.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нечаевской', N'', N'', N'Конт.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(83): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Бредихинъ', N'Яковъ', N'Иван.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(85): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Андреевскій', N'Антонъ', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(86): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Петръ', N'Анан.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(89): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Хвостовъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(90): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Куксовъ', N'Фед.', N'Ильичъ', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(91): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Подиблонскій', N'Пр.', N'Лав.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(92): ('07714', N'Тамбовская, губ.', N'Рядов.', N'Ефимовъ', N'Кирил.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'5 Іюл.', N''),
0483.sql(94): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Пеньковъ', N'Ал-дръ', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Іюл.', N''),
0483.sql(96): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Колчевъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Іюл', N''),
0483.sql(98): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Ст. у.-о.', N'Кулдашинъ', N'Семенъ', N'Андр.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Убитъ', N'19 Іюл', N''),
0483.sql(99): ('07715', N'Тамбовская, губ.', N'Ефр.', N'Соболевъ', N'Вас.', N'Кузьм.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Іюл', N''),
0495.sql(135): ('07907', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ланышинъ', N'Дмитр.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'20 нбр. 1914', N''),
0495.sql(169): ('07908', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Поваляевъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'безъв.пр.', N'28 нбр. 1914', N''),
0495.sql(171): ('07908', N'Тамбовская губ.', N'ст.у-о ', N'Лоскутовъ', N'Васил.', N'Леонт.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'убитъ', N'8 нбр. 1914', N''),
0495.sql(176): ('07908', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ивановъ', N'Василiй', N'Иван.', N'сект.', N'хол.', N'г. Борисоглѣбск', N'', N'', N'', N'ран.', N'27 сен. 1914', N'Деревян.у.д.№1'),
0495.sql(180): ('07908', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Подболотовъ', N'Леон.', N'Апол.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'с. Алешки', N'', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(191): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Страховъ', N'Николай', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Солдатское', N'', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(205): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Никулинъ', N'Тимофей', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Малогриб.', N'с. Александ.', N'', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(212): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Нелюбовъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(217): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Колубовъ', N'Аверьянъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохуторск.', N'', N'д. Добр.', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(218): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ивановъ', N'Василiй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохуторск.', N'', N'д. Добр.', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(222): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Кузьминъ', N'Леонъ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(223): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Коробовъ', N'Павелъ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(226): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Филатовъ', N'Яковъ', N'Тер.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'с.Каныши', N'', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(227): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Лаптевъ', N'Борисъ', N'Абр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганская', N'с. Богана', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(230): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Горловъ', N'Иванъ', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'с. Бол.Грибановка ', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(238): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Наносовъ', N'Григорiй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(239): ('07909', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Русановъ', N'Ермолай', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'с. Русаново', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(241): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Никулинъ', N'Степанъ', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Ал-др.', N'', N'д. Ж….', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(245): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Лашковъ', N'Степанъ.', N'Авер.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск.', N'с. Копыль', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(251): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Суринъ', N'Федоръ', N'Яковл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'д. Махрово', N'безъв.пр.', N'28 сен. 191', N''),
0495.sql(254): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Панферовъ', N'Михаилъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'д. Русанов.', N'безъв.пр.', N'28 сен. 191', N''),
0495.sql(256): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'ст.у-о ', N'Доминъ', N'Василiй', N'Дмит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нечаевской', N'', N'д. Нечаево', N'безъв.пр.', N'28 сен. 191', N''),
0495.sql(259): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Подъяблонский', N'Федоръ', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринск.', N'с. Подгор.', N'', N'ран.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(260): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Давыдовъ', N'Михаилъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'12 окт. 1914', N''),
0495.sql(264): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Фроловъ', N'Иванъ', N'Лар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'с. Ростошей', N'ран.', N'12 окт. 1914', N''),
0495.sql(269): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Новиковъ', N'Тимофей', N'Конд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никол.-Кабаньев.', N'', N'', N'ран.', N'13 окт. 1914', N''),
0495.sql(273): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Самородовъ', N'Ал-дръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'12 окт. 1914', N''),
0495.sql(279): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Меньщиковъ', N'Самсонъ', N'Михафйловичъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Палатовской', N'', N'д. Посенкино', N'ран.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(280): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Ѳедоровъ', N'Ал-сѣй', N'Аф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоренской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(286): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Дроновъ', N'Никандръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибнов.', N'', N'', N'ран.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(287): ('07910', N'Тамбовская губ.', N'ст.у-о ', N'Воронинъ', N'Яковъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'ран.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(293): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Затепяхинъ', N'Романъ', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибряевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(305): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Куликовъ', N'Федотъ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск.', N'с. Шапкино', N'', N'безъв.пр.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(307): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Чукановъ', N'Миронъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск.', N'с. Бер….', N'', N'ран.', N'12 окт. 191', N''),
0495.sql(319): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'стрѣл.', N'Рудановъ', N'Андрей', N'Влад.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Берской', N'', N'', N'ран.', N'14 нбр. 1914', N''),
0495.sql(341): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Пономаревъ', N'Федоръ', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковск.', N'с. Тугол.', N'', N'ран.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(342): ('07911', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Уваровъ', N'Дмитрiй', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск.', N'с. Уварово', N'', N'ран.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(345): ('07912', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Бѣлолипецкiй', N'Иванъ', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск.', N'с. Сукмановка', N'', N'ран.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(346): ('07912', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Кудрявцевъ', N'Серг.', N'Ник.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чистопольск.', N'с. Чистополье', N'', N'ран.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(347): ('07912', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Мазаевъ', N'Алексѣй', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакск.', N'с. Ч……', N'', N'безъв.пр.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(350): ('07912', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Сушковъ', N'Тимофей', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Березовки', N'', N'ран.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(351): ('07912', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Сизовъ', N'Григорiй', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск.', N'с. Шапкина', N'', N'безъв.пр.', N'5-8 нбр. 191', N''),
0495.sql(48): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Казанинъ', N'Егоръ', N'Кирил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'18 сен. 1914', N''),
0495.sql(52): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Сторожевъ', N'Васил.', N'Матв.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'убитъ', N'21 сен. 1914', N''),
0495.sql(57): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Бредихинъ', N'Лука', N'Ал-ев.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукманской', N'с. Сукманка', N'', N'убитъ', N'21 сен. 1914', N''),
0495.sql(58): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Кирѣевъ', N'Василiй', N'Матв.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'д. Шатил.', N'безъв.пр.', N'17 сен. 1914', N''),
0495.sql(61): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Спица', N'Петръ', N'Евдок.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ниж.-Чуйск.', N'', N'', N'ран.', N'17 сен. 1914', N''),
0495.sql(77): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Филатовъ', N'Харлампiй', N'Кир.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 1914', N''),
0495.sql(78): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Вороновъ', N'Иванъ', N'Аким.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Козлова', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 1914', N''),
0495.sql(79): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Добротворцевъ ', N'Петръ ', N'Александровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибряевской', N'с. Шибряй', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 1914', N''),
0495.sql(80): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Егоровъ', N'Николай', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Маламабухи', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 1914', N''),
0495.sql(81): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Нескобелевъ', N'Герас.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Боганской', N'с. Боганское', N'', N'ран.', N'27 сен. 1914', N''),
0495.sql(84): ('07906', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Юринъ', N'Степанъ', N'Памф.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Станчина', N'', N'безъв.пр.', N'27 сен. 191', N''),
0495.sql(95): ('07907', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Четыринъ', N'Троф.', N'Iос.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'с. Кулябовка', N'', N'ран.', N'27 сен. 191', N''),
0521.sql(139): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Опловка', N'Сергѣй', N'Иван.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Поплевки', N'Безъв. пр.', N'11 дек.', N''),
0521.sql(141): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Ратн.', N'Слизовъ', N'Василій', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Вогинской', N'с. Вогинск.', N'', N'Ран.', N'26 Дек.', N''),
0521.sql(171): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Клюевъ', N'Тихонъ', N'Иван.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Николаевки', N'', N'Убитъ', N'25 Нбр.', N''),
0521.sql(172): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеряковъ', N'Григ.', N'Дм.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Ревны', N'', N'Убитъ', N'25 Нбр.', N''),
0521.sql(173): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пивоваровъ', N'Вас.', N'Конст.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Мозюрь', N'', N'Убитъ', N'25 Нбр.', N''),
0521.sql(174): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поповъ', N'Ал-ѣй', N'Тимоф.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Костин.-Отдѣн.', N'', N'Убитъ', N'23 Нбр.', N''),
0521.sql(178): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Уксусовъ', N'Ал-ѣй', N'Гавр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Терновки', N'', N'Убитъ', N'4 Дек.', N''),
0521.sql(182): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Нечаевъ', N'Козьма', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Верхне-Жебрілевск.', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр.', N''),
0521.sql(183): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Нечаевъ', N'Илар.', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Верхне-Жебрілевск.', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр.', N''),
0521.sql(184): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Свиридовъ', N'Леонт.', N'Фед.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Верхне-Жебрілевск.', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр.', N''),
0521.sql(185): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Борозовъ', N'Тимоф.', N'Фед.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Бобринки', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр.', N''),
0521.sql(186): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бардинъ', N'Мих.', N'Панкр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Бобринки', N'', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр.', N''),
0521.sql(187): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кокаровъ', N'Даніилъ', N'Фед.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Тибриев.', N'', N'д. Балашов.', N'Безъв. пр.', N'27 Нбр.', N''),
0521.sql(188): ('08324', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мошковъ', N'Васил.', N'Павл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Постоваловка', N'', N'Безъв. пр.', N'28 Нбр.', N''),
0521.sql(197): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Безсоновъ', N'Петръ', N'Арх.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Руса', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(199): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Куракинъ', N'Егоръ', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Николаевка', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(200): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Черемисовъ', N'Ив.', N'Степ.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Ржановка', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(201): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пажитновъ', N'Степ.', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Чигорокъ', N'Безъв. пр.', N'26 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(221): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кулаковъ', N'Петръ', N'', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Б.-Гребенов.', N'Ран.', N'7 Дек. 1914', N''),
0521.sql(230): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Черновъ', N'Сергѣй', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановск.', N'', N'д. Борисовки', N'Ран.', N'9 Дек. 1914', N''),
0521.sql(236): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Коравичевъ', N'Вас.', N'Ал-др.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Уваровки', N'', N'Ран.', N'52 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(237): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пелоневъ', N'Ал-ѣй', N'Павл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Андріянова', N'', N'Ран.', N'52 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(238): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Нечаевъ', N'Петръ', N'Кирилл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Уварова', N'', N'Ран.', N'26 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(239): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ящерицынъ', N'Ив.', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'сю Чигаратъ', N'', N'Ран.', N'23 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(243): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ермаковъ', N'Иванъ', N'Дм.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгород.', N'', N'с. Среднерун.', N'Ран.', N'6 Дек. 1914', N''),
0521.sql(244): ('08325', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рыковъ', N'Василій', N'Карп.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкиной', N'', N'', N'Ран.', N'23 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(248): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Нассоновъ', N'Ив.', N'Степ.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Русановки', N'', N'Ран.', N'26 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(255): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Рязановъ', N'Гавр.', N'Тимоф.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Томаевки', N'', N'Ран.', N'26 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(257): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Иконниковъ', N'Ив.', N'Вас.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'Ржановки', N'Ран.', N'29 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(261): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Маринковъ', N'Григ.', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Костино Отдѣлецъ', N'', N'Ран.', N'25 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(263): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Быковъ', N'Ал-дръ', N'Егор.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Григорьевки', N'Ран.', N'22 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(264): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Алхимовичъ', N'Ник.', N'Степ.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарск.', N'', N'д. Григорьев.', N'Ран.', N'22 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(265): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Марчиковъ', N'Васил.', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Позельцево', N'', N'Ран.', N'23 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(267): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Дроновъ', N'Петръ', N'Федор.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Б.-Грибалов.', N'', N'Ран.', N'23 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(269): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Свиридовъ', N'Никол.', N'вас.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородно.', N'', N'Станичной', N'Ран.', N'23 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(271): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Юринъ', N'Василій', N'Иван.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородно.', N'', N'Станичной', N'Ран.', N'26 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(274): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кленниковъ', N'Тимоф.', N'Ант.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Тпетима', N'', N'Ран.', N'25 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(277): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Щукинъ', N'Егоръ', N'Иван.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Арханегельск.', N'', N'Ран.', N'27 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(279): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Жданкинъ', N'Вас.', N'Павл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Алексѣевки', N'', N'Ран.', N'28 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(281): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Балашовъ', N'Семенъ', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Кисельно', N'', N'Ран.', N'6 Дек. 1914', N''),
0521.sql(283): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Кулаевъ', N'Романъ', N'Леонт.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Кулѣбко', N'', N'Ран.', N'27 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(284): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сафроновъ', N'Матв.', N'Митр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Посѣвы', N'', N'Ран.', N'27 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(289): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Конищевъ', N'Ив.', N'Серг.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Кост.-Отдѣл.', N'Ран.', N'24 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(290): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Сушковъ', N'Март.', N'Мих.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Беретовки', N'', N'Ран.', N'24 Нбр. 1914', N''),
0521.sql(293): ('08326', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Строковъ', N'Евдок.', N'Павл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Щебрей', N'', N'Ран.', N'27 Нбр. 1914', N''),
0548.sql(581): ('08764', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мухартовъ', N'Мих.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол..', N'Борисоглѣбск.', N'', N'с. Козловка', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Янв.', N''),
0557.sql(709): ('08911', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Куксовъ', N'Андрей', N'Филипп.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'с.Уваров.', N'', N'раненъ', N'21 ноября', N''),
0557.sql(748): ('08912', N'Тамбовская губ', N'подпр.', N'Коноваловъ', N'Гаврiилъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12-14 августа1914 г', N''),
0578.sql(430): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сушковъ', N'Кириллъ', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'23 Сен. 1914г', N''),
0578.sql(431): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Сушковъ', N'Иванъ', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'23 Сен. 1914г', N''),
0578.sql(432): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ломакинъ', N'Павелъ', N'Ер.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'ран.', N'23 Сен. 1914г', N''),
0578.sql(462): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Стариловъ', N'Іустинъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'Грибин.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(464): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Горловъ', N'Лука', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов.', N'с. Б.-Грибан.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(468): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ефановъ', N'Федоръ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов.', N'с. Б.-Грибан.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(472): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Колывановъ', N'Дм.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ау…', N'Н.-И…', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(473): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Мясоѣдовъ', N'Прок.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгор..', N'с. .-Чу…', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(474): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Милосердовъ', N'Яковъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Уваров.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(475): ('09242', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Митрофановъ', N'Сем.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'с. Трудки', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(476): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кисковъ', N'Петръ', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'Понели', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(477): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Поповъ', N'Василій', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгор..', N'Константин.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(485): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Гончаровъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пич…', N'Серге.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(486): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Серединъ', N'Трофимъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пич…', N'Ил…', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(489): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Луньковъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростовск.', N'Старобряд.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(490): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголушской', N'Л…', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(495): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Артамоновъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'Липовки', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(496): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Дегтяревъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Бурнак.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(501): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Алешкинъ', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгор..', N'с. Чуйска', N'', N'без. в. пр.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(503): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ларіоновъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголушской', N'С.. Куст.', N'', N'убитъ', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(505): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Шевляковъ', N'Яковъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'с. Козлов.', N'', N'ран.', N'18 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(506): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Сусловъ', N'Михаилъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростовск.', N'Дерябки', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(507): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Тоголуковъ', N'Акимъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Туголук.', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(508): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ледовскій', N'Ефимъ', N'Полик.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Четинск.', N'с. Четин.', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(518): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кириловъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Еланской', N'с. Еланск.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(522): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Писемскій', N'Александръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'с. Сукманов.', N'', N'ран.', N'20 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(523): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Морозовъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичн. Слобод.', N'', N'', N'ран.', N'21 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(524): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Розюковъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русан.', N'Н.-Троиц.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(525): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Банихинъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русанов.', N'Поляна', N'', N'ран.', N'21 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(528): ('09243', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Шулиновъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'с. Боган.', N'', N'без. в. пр.', N'6 Дек. 1914г', N''),
0578.sql(536): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Овчинниковъ', N'Степанъ', N'Ефимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Петр.-Моис.', N'', N'ран.', N'6 Дек. 1914г', N''),
0578.sql(537): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Казюлинъ', N'Вас.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабук…', N'с. Альбу…', N'', N'ран.', N'6 Дек. 1914г', N''),
0578.sql(538): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кузнецовъ', N'Василій', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Марушина', N'', N'ран.', N'6 Дек. 1914г', N''),
0578.sql(542): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Тиверикинъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'с. Боган.', N'', N'ран.', N'24 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(543): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Ловягинъ', N'Иванъ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичн. Слобод.', N'', N'', N'ран.', N'19 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(547): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Шубинъ', N'Дмитрій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'Постов.', N'', N'убитъ', N'30 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(548): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Егоровъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'Девятки', N'', N'убитъ', N'30 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(549): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Конищевъ', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Туголук.', N'', N'убитъ', N'18 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(550): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Чуриловъ', N'Сергѣй', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'убитъ', N'18 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(552): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Губаревъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Девятки', N'', N'ран.', N'30 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(553): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Черниковъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ран.', N'30 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(554): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Струговщиковъ', N'Конст.', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухск.', N'с. М.-Алабух.', N'', N'ран.', N'30 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(556): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Кузовкинъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростовск.', N'с. Копылы', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г', N''),
0578.sql(559): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Самсоновъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'с. Грибан.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0578.sql(560): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Федюнинъ', N'Антонъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914г.', N''),
0578.sql(565): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Пузиковъ', N'Тимофей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'Б.-Чур…', N'', N'ран.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0578.sql(566): ('09244', N'Тамбовская губ.', N'стрел.', N'Чеботаревъ', N'Николай', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'с. Прутки', N'', N'ран.', N'6 Дек. 1914г.', N''),
0587.sql(738): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Анохинъ', N'Дмитрiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльск.', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(739): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Рязановъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльск.', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(740): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кулаковъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол. Грибан.', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(742): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ечевскiй', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(743): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Гладыревъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабовск.', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(744): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Скибинъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабовск.', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(750): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Вершковъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(752): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Черниковъ', N'Степанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабушской', N'', N'', N'Ран.', N'1914 год, 1-31 Дек', N''),
0587.sql(758): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Некрыловъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибаловской', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1914 год, 1-31 Дек.', N''),
0587.sql(763): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Романовъ', N'Петръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Казначеево', N'Ран.', N'1914 год, 12 Окт.', N''),
0587.sql(766): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Бѣлоусовъ', N'Тихонъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковск.', N'с.Браткова', N'', N'Безъв.пр.', N'1914 год, 12 Окт.', N''),
0587.sql(768): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Башлыковъ', N'Николай', N'Павловичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановск.', N'с. Н.-Трогл…', N'', N'Безъв.пр.', N'1914 год, 12 Окт.', N''),
0587.sql(776): ('09392', N'Тамбовская губ.', N'Л.-гр.', N'Масликовъ', N'Ефремъ', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Борисоглѣбск', N'', N'', N'', N'Безъв.пр.', N'1914 год, 12 Окт', N''),
0609.sql(655): ('09742', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ливадинъ', N'Василій', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Б.-Альбуки', N'', N'ран.', N'20 Авг. 1915г', N''),
0609.sql(738): ('09744', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Назарьевъ', N'Ал-дръ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'гор. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран.', N'28 авг. 1915г', N''),
0609.sql(757): ('09744', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Суринъ', N'Иванъ', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'с 18 Авг по 1 сен'),
0610.sql(17): ('09745', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Гребенкинъ', N'Ив.', N'Михайл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошинской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Снт.', N''),
0610.sql(21): ('09745', N'Тамбовская губ.', N'Ратн.', N'Хорщевъ', N'Вас.', N'Фед.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Убитъ', N'23 Снт.', N''),
0610.sql(22): ('09745', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Самойловъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'23 Снт.', N''),
0614.sql(449): ('09818', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Дунаевъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Мая', N''),
0614.sql(454): ('09818', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Рѣдко-Зубковъ', N'Осипъ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Кулябовской', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'1 Iюн.', N''),
0614.sql(455): ('09818', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Слизовъ', N'Сергей', N'Галакт.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Б. Пригородной', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'7 Iюн.', N''),
0614.sql(466): ('09818', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сорокинъ', N'Тихонъ', N'Евд.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'1 Iюн.', N''),
0614.sql(475): ('09818', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Юдинъ', N'Дмитрий', N'Ив.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Козловской', N'', N'', N'Конт.', N'1 Iюл.', N''),
0614.sql(483): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Суворинъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Туголуковской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0614.sql(492): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Лысиковъ', N'Никол.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Почаевской', N'', N'', N'Ран.', N'22 Авг.', N''),
0614.sql(493): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Макаровъ', N'Фил.', N'Мак.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Уваровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Авг.', N''),
0614.sql(500): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Крыловъ', N'Вас.', N'Тим.', N'', N'', N'Борисоглѣбск.', N'Русаковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Авг.', N''),
0614.sql(501): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Гребенниковъ', N'Пав.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Малигрибовск.', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг.', N''),
0614.sql(511): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сусловъ', N'Михаилъ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Ростошенской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Авг.', N''),
0614.sql(512): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сюсинъ', N'Павелъ', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Печаевской', N'', N'', N'Ран.', N'18 Авг.', N''),
0614.sql(513): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Глаголевъ', N'Савелiй', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0614.sql(516): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Боженову', N'Яковъ', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Архангельской', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг.', N''),
0614.sql(517): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Куксовъ', N'Федоръ', N'Ильичъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 Авг.', N''),
0614.sql(519): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бѣляевъ', N'Федоръ', N'Терент.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0614.sql(520): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ильинъ', N'Максимъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Ран.', N'20 Авг.', N''),
0614.sql(521): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Суринъ', N'Петръ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Махровской', N'', N'', N'Ран.', N'21 Авг.', N''),
0614.sql(524): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Ильинъ', N'Вас.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Чащинской', N'', N'', N'Убитъ', N'19 Авг.', N''),
0614.sql(525): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пожитковъ', N'Семенъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'21 Авг.', N''),
0614.sql(526): ('09819', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Воробьевъ', N'Макс.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'21 Авг.', N''),
0614.sql(534): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Жуковъ', N'Павелъ', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Мало-Грибанов.', N'', N'', N'Ран.', N'19 Сен.', N''),
0614.sql(535): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Трещевъ', N'Семенъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'19 Сен.', N''),
0614.sql(536): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ларiоновъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Сен.', N''),
0614.sql(538): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Огурцовъ', N'Кириллъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ост. въ строю', N'3 Сен.', N''),
0614.sql(548): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Рыковъ', N'Ал-сѣй', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Шапкинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Сен.', N''),
0614.sql(549): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Зайцевъ', N'Вас.', N'Тер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Махровской', N'', N'', N'Ост. въ строю', N'3 Сен.', N''),
0614.sql(557): ('09820', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кожевниковъ', N'Михаилъ', N'Петровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'17 Iюл.', N''),
0614.sql(583): ('09821', N'Тамбовская губ.', N'Егерь', N'Богдановъ', N'Дмитр.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'г. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Ран.', N'29 Авг.', N''),
0633.sql(391): ('10123', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Краевъ', N'Пант.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'конт.', N'18 Фвр. 1915г', N''),
0633.sql(392): ('10123', N'Тамбовская губ.', N'грен.', N'Тучинъ', N'Андрей', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ново-Васильевской', N'', N'', N'конт.', N'23 Фвр. 1915г', N''),
0643.sql(739): ('10288', N'Тамбовская, губ.', N'рядов', N'Самченко', N'Иванъ', N'Вас.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ушинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'5 Фвр. 191', N''),
0643.sql(756): ('10288', N'Тамбовская, губ.', N'фельд.', N'Артамоновъ', N'Николай', N'Леонтьевъ', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'8 Фвр. 191', N'')
0644.sql(70): ('10290', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ногинъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Янв. по 8 Фвр.', N''),
0668.sql(564): ('10686', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бѣляковъ', N'Сергѣй', N'Бор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Александровъ', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0668.sql(573): ('10686', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сальковъ', N'Дм.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ран.', N'9 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(576): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Матвѣевъ', N'Илья', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ран.', N'9 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(577): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ахматовъ', N'Мих.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'ран.', N'22 Нбр. 1914г.', N''),
0668.sql(578): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Степыгинъ', N'Пав.', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'убитъ', N'9 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(581): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Як.', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'ран.', N'14 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(592): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Филатовъ', N'Еф.', N'Фед.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'с. Копыть', N'', N'ран.', N'18 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(596): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Борисовъ', N'Тим.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сабуровской', N'', N'', N'ран.', N'12 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(598): ('10687', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Голошумовъ', N'Михаилъ', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'ран.', N'12 Дек. 1914г.', N''),
0668.sql(639): ('10688', N'Тамбовская губ.', N'добр.', N'Бѣлобородовъ', N'Никол.', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без. в. пр.', N'3 Нбр. 1914г.', N''),
0668.sql(651): ('10688', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Щукинъ', N'Фед.', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'с. Архангел.', N'', N'без. в. пр.', N'17 Дек. 1914г.', N''),
0669.sql(11): ('10689', N'Тамбовская губ.', N'Добр.', N'Степанищевъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'17 Дкб.', N''),
0669.sql(40): ('10690', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Насильниковъ', N'Ал-дръ', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Раненъ', N'17-18 Дкб.', N''),
0669.sql(5): ('10689', N'Тамбовская губ.', N'Добр.', N'Жидкинъ', N'Тимоф.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Богинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'17 Дкб.', N''),
0711.sql(614): ('11375', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поляковъ', N'Григ.', N'Ив.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'раненъ', N'', N'8-13 Нбр. 1914г'),
0711.sql(619): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ланкинъ', N'Яковъ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г.', N''),
0711.sql(620): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Туголуковъ', N'Мих.', N'Ал-ев.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'убитъ', N'12 Дкб. 1914г.', N''),
0711.sql(621): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Зибинъ', N'Яковъ', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'убитъ', N'12 Дкб. 1914г.', N''),
0711.sql(622): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Насѣдкинъ', N'Вас.', N'Лар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'10 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(623): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Богдановъ', N'Илья', N'Мих.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(624): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Жуковъ', N'Ив.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(625): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Росляковъ', N'Матв.', N'Варф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'10 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(626): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Архиповъ', N'Сем.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(631): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Балабановъ', N'Петръ', N'Прокофьевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Хоперки', N'', N'безъв.пр.', N'10 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(632): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Подкидышевъ', N'Даніилъ', N'Тихоновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(633): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Блиновъ', N'Вас.', N'Кузьм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(634): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Шаманьевъ', N'Еф.', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(638): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Саютинъ', N'Вас.', N'Никл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(639): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Казьминъ', N'Тер.', N'Ант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(640): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Суворинъ', N'Вас.', N'Яков.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(641): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Туголуковъ', N'Фед.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(642): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рукавцевъ', N'Фед.', N'Кондр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(643): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Красновъ', N'Ант.', N'Никан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0711.sql(644): ('11376', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Васильевъ', N'Игн.', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'12 Дкб. 1914г', N''),
0746.sql(184): ('11924', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Фефловъ', N'Дмитр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'убитъ', N'10 фев.', N''),
0746.sql(48): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'ратн.', N'Егоровъ', N'Федоръ', N'Авер.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Михайловка', N'', N'ран', N'10 фев.', N''),
0746.sql(74): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Ломаковъ', N'Фед.', N'Архип.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ран', N'14 фев.', N''),
0746.sql(75): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Масаловъ', N'Васил.', N'Андр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Вишневской', N'', N'', N'ран', N'14 фев.', N''),
0746.sql(86): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Поздняковъ', N'Филиппъ', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородской', N'', N'', N'ран', N'14 фев.', N''),
0746.sql(87): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Суторминъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Ершовской', N'', N'', N'ран', N'14 фев.', N''),
0746.sql(90): ('11922', N'Тамбовская губ.', N'рядов.', N'Рябушкинъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ярославской', N'', N'', N'ран', N'14 фев.', N''),
0750.sql(10): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Березовскій', N'Никол.', N'Григ.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шалехинской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(11): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Толмачевъ', N'Никол.', N'Томаш.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(12): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Климешовъ', N'Ал-дръ', N'Ели.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(13): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кольцовъ', N'Пав.', N'Мих.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(14): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Денисовъ', N'Сидоръ', N'Павл.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(15): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Миркодановъ', N'Василій', N'Владим.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(16): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Авѣринъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(17): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ковалевъ', N'Василій', N'Ив.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(18): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поуболотовъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Альшеевской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(19): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мещереновъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(20): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Саплиновъ', N'Ив.', N'Антон.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(23): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кочетовъ', N'Сем.', N'Никит.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(24): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Маренковъ', N'Дм.', N'Мих.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Отдѣльской', N'', N'', N'Убитъ', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(25): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Пеньковъ', N'Мих.', N'Назар.', N'Прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'13 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(26): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Костиимъ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(27): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Клемешовъ', N'Тим.', N'Дан.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'15 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(35): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Селивановъ', N'Ив.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъ в.пр.', N'', N''),
0750.sql(44): ('11986', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мартаковъ', N'Вас.', N'Павл.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'', N'', N'Ран.', N'27 Мая. 1915 г.', N''),
0750.sql(6): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Климотовъ', N'Никол.', N'Макс.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(7): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Коселковъ', N'Мих.', N'Ермол.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(8): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Данилинъ', N'Митроф.', N'Дм.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0750.sql(9): ('11985', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Рыжковъ', N'Афан.', N'Семен.', N'Прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Фвр. 1915 г.', N''),
0769.sql(224): ('12295', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Михаилъ', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Дкб. ', N''),
0769.sql(229): ('12295', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ансимовъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'18 Нбр.', N''),
0769.sql(232): ('12295', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Ишутинъ', N'Серг.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Елань-Козл. и села', N'', N'', N'Раненъ', N'18 Нбр.', N''),
0769.sql(243): ('12295', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Лысиковъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Костинскій отд. ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Дкб. ', N''),
0769.sql(292): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Даниловъ', N'Як.', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шадкинской и села', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Окт.', N''),
0769.sql(293): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Швецовъ', N'Филиппъ', N'Матвѣевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской и села', N'', N'', N'Раненъ ', N'6 Окт.', N''),
0769.sql(294): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Щербатыхъ', N'Ал-й', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Отдѣльской и села ', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0769.sql(295): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Черновъ', N'Фома', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0769.sql(296): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пчелинцевъ', N'Илья', N'Николаевъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакск.', N'', N'д. Луговой', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0769.sql(297): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Николаевъ', N'Федоръ', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с. Бабиной', N'', N'Раненъ', N'5 Окт.', N''),
0769.sql(299): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Тишкинъ', N'Серг.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Приг.', N'с. Сухотской ', N'', N'Раненъ', N'5 Окт. ', N''),
0769.sql(300): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Юрьевъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской и села', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Окт.', N''),
0769.sql(301): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Андр.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Александ.', N'с. М.-Грибан.', N'', N'Убитъ', N'4 Окт.', N''),
0769.sql(302): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Чуриловъ', N'Пав.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской и села', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Окт.', N''),
0769.sql(303): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кондратовъ', N'Ив.', N'Моис.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабухск. и села', N'', N'', N'Убитъ', N'13 Окт.', N''),
0769.sql(304): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Зуевъ', N'Даніилъ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельск. и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Окт. ', N''),
0769.sql(305): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ковшевъ', N'Никита', N'Пав.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Вер.-Шибр.', N'', N'д. Кар.-Мар. ', N'Раненъ', N'23 Окт.', N''),
0769.sql(306): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Барышниковъ', N'Ив.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуков.', N'с. Осиповки', N'', N'Раненъ', N'23 Окт.', N''),
0769.sql(307): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чмыховъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Алаб.', N'', N'д. Власовки', N'Раненъ', N'22 Окт.', N''),
0769.sql(308): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Суринъ', N'Петръ', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской и села.', N'', N'', N'Раненъ', N'5 Окт. ', N''),
0769.sql(309): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ульяновъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'с. Петровки ', N'', N'Убитъ', N'12 Окт. ', N''),
0769.sql(310): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Шаминъ', N'Захарій', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодар.', N'', N'д. Аржорьев. ', N'Раненъ', N'10 Окт.', N''),
0769.sql(311): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Куржевъ', N'Федоръ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Окт.', N''),
0769.sql(312): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Малаховъ', N'Матв.', N'Григ.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакск.', N'с. Жердовки', N'', N'Раненъ', N'14 Нбр.', N''),
0769.sql(313): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Клюевъ', N'Степ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'с. Николаев. ', N'', N'Раненъ', N'9 Нбр.', N''),
0769.sql(314): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Рукавцовъ', N'Гавр.', N'Федор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Станичной', N'с. Слободо', N'', N'Раненъ', N'9 Нбр.', N''),
0769.sql(315): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Даниловъ', N'Вас.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской и села', N'', N'', N'Раненъ', N'13 Нбр.', N''),
0769.sql(316): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Понинъ', N'Ив.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловск.', N'с. Спасовки', N'', N'Раненъ', N'12 Нбр.', N''),
0769.sql(318): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Нестр. мл. разр.', N'Воробьевъ', N'Мих.', N'Феокт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Липков.', N'', N'', N'Раненъ', N'1 Нбр.', N''),
0769.sql(319): ('12297', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Холоденко', N'Исаакъ', N'', N'Iуд.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Липков.', N'', N'', N'Раненъ', N'1 Нбр.', N''),
0781.sql(420): ('12492', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Рѣзановъ', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'24 Дкб.', N''),
0781.sql(429): ('12492', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Шевляковъ', N'Сем.', N'Селив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Конт.', N'10 Дкб.', N''),
0781.sql(436): ('12492', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Барановъ', N'Степ.', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Ольшанки', N'', N'Ран.', N'8 Дкб.', N''),
0781.sql(449): ('12492', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Парфеновъ', N'Еф.', N'Аник.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'8 Дкб.', N''),
0781.sql(450): ('12492', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ведернииовъ', N'Алексѣй', N'Александровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'8 Дкб.', N''),
0781.sql(524): ('12494', N'Тамбовская губ.', N'Ратн.', N'Ломакинъ', N'Никол.', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Моисеева', N'', N'Убитъ', N'9 Дкб.', N''),
0781.sql(556): ('12495', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Половъ', N'Ксеноф.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Чулка-Надгорна', N'Ран.', N'9 Дкб.', N''),
0792.sql(15): ('12657', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Любавинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Дкб', N''),
0834.sql(100): ('13331', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Мещеряковъ', N'Ал-дръ', N'Васильевъ', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Вурнакской', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Дкб.', N''),
0834.sql(111): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Гус.', N'Буренинъ', N'Тим.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Нбр.', N''),
0834.sql(112): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о. ', N'Глѣбовъ', N'Андрей', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'24 Нбр.', N''),
0834.sql(114): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Матвѣевъ', N'Серг.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'1-15 Нбр. ', N''),
0834.sql(116): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Масликовъ', N'Ив.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 15 Окт. по 1 Нбр.', N''),
0834.sql(119): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ул.', N'Покидышевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 15 Снт. по 1 Окт.', N''),
0834.sql(120): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ул.', N'Чернышевъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 15 Снт. по 1 Окт.', N''),
0834.sql(123): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ул.', N'Очневъ', N'Григ.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 15 Снт. по 1 Окт.', N''),
0834.sql(124): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ул.', N'Шатиловъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 15 Снт. по 1 Окт.', N''),
0834.sql(126): ('13332', N'Тамбовская губ.', N'Ул.', N'Бурынинъ', N'Никита', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 15 Снт. по 1 Окт.', N''),
0834.sql(145): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Клепиковъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Нбр.', N''),
0834.sql(152): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Деминъ', N'Федоръ', N'Дмитр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'28 Нбр.', N''),
0834.sql(153): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ерохинъ', N'Иванъ', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'29 Нбр.', N''),
0834.sql(154): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Остросаблинъ', N'Зотикъ', N'Яковлевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб.', N''),
0834.sql(155): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Пашигоревъ', N'Семенъ', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб.', N''),
0834.sql(158): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Смирновъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр. ', N''),
0834.sql(165): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Бабановъ', N'Акимъ', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр.', N''),
0834.sql(167): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Мальцевъ', N'Ефимъ', N'Тар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр.', N''),
0834.sql(169): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Плетневъ', N'Николай', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр.', N''),
0834.sql(174): ('13333', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Васильевъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Дкб.', N''),
0834.sql(185): ('13334', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Есиковъ', N'Мих.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'Заполатовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(190): ('13334', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чуриковъ', N'Борисъ', N'Герас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'Заполатовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(199): ('13334', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Мерзляковъ', N'Тим.', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(214): ('13334', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Малаховъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(219): ('13335', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ефимовъ', N'Ал-ръ', N'Дѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Слобода', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(224): ('13335', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Подболотовъ', N'Тим.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(231): ('13335', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Манѣевъ', N'Дм.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(240): ('13335', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шатиловъ', N'Пав.', N'Mиx.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(245): ('13335', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Глаголевъ', N'Никита', N'Сем.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(257): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мамаковъ', N'Ив.', N'Лук.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(266): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Паршинъ', N'Вас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кошшо-Огдйльскоя', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(268): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Волосныхъ', N'Ал-ръ', N'Як.', N'Прав.', N'Хол.', N'г. Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(276): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ратчинъ', N'Ал-ѣй', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорнской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(282): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ларинъ', N'Сем.', N'Ив.', N'Прав.', N'Вдов.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б. Грибановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(283): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ненашевъ', N'Дм.', N'Галакт.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(287): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисогл.-Приг. ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(292): ('13336', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Симоновъ', N'Вас.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15-17 Авг.', N''),
0834.sql(96): ('13331', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о. ', N'Истоминъ', N'Никол.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'28 Нбр.', N''),
0840.sql(586): ('13439', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ненашевъ', N'Сергѣй', N'Агаф.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'23 снт 1914', N''),
0841.sql(159): ('13444', N'Тамбовская губ.', N'Добр.', N'Феодуловъ', N'Вас.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковков.', N'', N'д. Бабико', N'Безъв. пр.', N'12 Нбр.', N''),
0861.sql(262): ('13767', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Щеголевъ', N'Евдокимъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухской', N'', N'', N'раненъ', N'2 окт 1914', N''),
0861.sql(296): ('13768', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Бабаевъ', N'Илья', N'Архип.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'5 дкб 1914', N''),
0861.sql(318): ('13769', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Ломакинъ', N'Петръ', N'Абр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'2 дкб 1914', N''),
0861.sql(358): ('13770', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Подшиновъ', N'Тимофей', N'Ант.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9 нбр 1914', N''),
0861.sql(377): ('13770', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Погодаевъ', N'Михаилъ', N'Ефим.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9 нбр 1914', N''),
0861.sql(380): ('13770', N'Тамбовская губ.', N'мл.у-о', N'Цыкулинъ', N'Иванъ', N'Васильевъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'7 нбр 1914', N''),
0861.sql(407): ('13771', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Есаковъ', N'Федоръ', N'Арс.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'въ плѣну', N'15 нбр 1914', N''),
0862.sql(170): ('13781', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Макаровъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Нбр.', N''),
0876.sql(298): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шигаревъ', N'Никол.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'с. Мучкан.', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(299): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Кривобоковъ', N'Федоръ', N'Егоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Троицкой', N'с. Троицк.', N'', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(300): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Патринъ', N'Григ.', N'Захар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Чекаревки', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(301): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Рязановъ', N'Филиппъ', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'с. Моисеев.-Ал.', N'', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(302): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Колмыковъ', N'Зотій', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'с. Русанов.', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(303): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Скоробогатовъ', N'Абрамъ', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполат.', N'с. Андреевки', N'', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(304): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Каширинъ', N'Ал-ѣй', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Пичаев.', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(305): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Пронинъ', N'Яковъ', N'Кондр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'с. Колыпня', N'', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(306): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Ивановъ', N'Ив.', N'Максим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'с. Колыпня', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(307): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Журавлевъ', N'Пантел.', N'Куз.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'д. Чепуревка', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(308): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Илья', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'сл. Солдатск.', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(309): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Запольскій', N'Пав.', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Уваров.', N'', N'убит', N'', N'9 -10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(310): ('14008', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Румянцевъ', N'Прокоф.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Березовка', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(311): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Масловъ', N'Вас.', N'Петр.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Бернзовка', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(314): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Сысоевъ', N'Вас.', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(315): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Ледовскій', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(316): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ряховскій', N'Вас.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(317): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Капишниковъ', N'Федотъ', N'Филатовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(318): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Макѣевъ', N'Прох.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'с. Дерябки', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(319): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Козловъ', N'Пав.', N'Ивліевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибр.', N'с. Карай-Вас.', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(321): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Вороновъ', N'Владим.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'с. Козлов.', N'', N'убит', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(322): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Орѣшкинъ', N'Алексѣй', N'Шитовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красн.-Хут.', N'', N'д. Куликов.', N'ум. от ран', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(323): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Уваровъ', N'Петръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(324): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Дымовъ', N'Федоръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(325): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Степанищевъ', N'Петръ', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(326): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Милосердовъ', N'Петръ', N'Михѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(327): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Кураковъ', N'Тимоф.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(328): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Кудряшевъ', N'Андрей', N'Никифоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(329): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Барановъ', N'Никита', N'Анан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(330): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Ансимовъ', N'Филиппъ', N'Тимофѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(331): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бѣлкинъ', N'Пав.', N'Емел.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(332): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Леденевъ', N'Ал-ѣй', N'Евдок.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(333): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ансимовъ', N'Вас.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(334): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Григ.', N'Семен.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(335): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Петръ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(336): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Трубниковъ', N'Филиппъ', N'Андреевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(337): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Хаустовъ', N'Онис.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(338): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Очневъ', N'Евдок.', N'Антон.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибряевск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(341): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поворовъ', N'Егоръ', N'Владим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(342): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Коростелевъ', N'Никифоръ', N'Никитовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(343): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Никулинъ', N'Филиппъ', N'Егоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(344): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Насоновъ', N'Павелъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(345): ('14009', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Насоновъ', N'Куз.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(346): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Насоновъ', N'Илья', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(347): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Чернопятовъ', N'Василій', N'Семеновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(348): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ансимовъ', N'Ив.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(349): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Столбинухинъ', N'Петръ', N'Павловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(350): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Чурсинъ', N'Пав.', N'Степан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(351): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Жалнинъ', N'Федоръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(352): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Григорьевскій', N'Григорій', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(353): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Набережневъ', N'Филиппъ', N'Афанасьевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(354): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мережкинъ', N'Николай', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Алабухской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(355): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Грязновъ', N'Евдок.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоренской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(356): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Летуновскій', N'Егоръ', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(357): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Федоръ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(358): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рудаковъ', N'Григ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(359): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Медковъ', N'Евдок.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(360): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Каньшинъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(361): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колдошинъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(362): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Каверинъ', N'Дм.', N'Афанас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(363): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рязановъ', N'Сем.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеев.-Алаб.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(364): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Котовъ', N'Вас.', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(365): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Булдыгинъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(366): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Коростелевъ', N'Вас.', N'Архип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(367): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовскихъ', N'Ив.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Отдѣльской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(368): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Вас.', N'Кирил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(369): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Юринъ', N'Евдок.', N'Онис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'сл. Пригород.', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(370): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сусоевъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(371): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Поповъ', N'Никиф.', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(372): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Почичуевъ', N'Вас.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоренской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(373): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Булгаковъ', N'Прокоф.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(374): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Ряховскій', N'Никита', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(375): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Александровъ', N'Митроф.', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисоглѣбской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(376): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Мазаевъ', N'Серг.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(377): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Колмыковъ', N'Вас.', N'Самоил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(378): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Игнатьевъ', N'Андр.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шибряйской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(379): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Воробьевъ', N'Пав.', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(380): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Ив.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(381): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Ларіоновъ', N'Як.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(382): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Илья', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(383): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Казьминъ', N'Ив.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(384): ('14010', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Муравлевъ', N'Федоръ', N'вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(385): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Сарафанниковъ', N'Арсен.', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(386): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Алексѣевъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(387): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Казаковъ', N'Ив.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Барковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(388): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ивановъ', N'Пав.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(389): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ивановъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(390): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Суровикинъ', N'Вас.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(391): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Любавинъ', N'Прокоф.', N'Евд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(392): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Туголуковъ', N'Петръ', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(393): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Хмыровъ', N'Ант.', N'Ксеноф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(394): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Куз.', N'Данил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(395): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Сибилевъ', N'Степ.', N'Анфил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(396): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Китаевъ', N'Пав.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(397): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кащеевъ', N'Ив.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(398): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кащеевъ', N'Андр.', N'Ром.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(399): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Спицынъ', N'Вас.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(400): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Милосердовъ', N'Куз.', N'Зах.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(401): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Зыковъ', N'Мих.', N'Лазар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(402): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Воронинъ', N'Сем.', N'Куз.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(403): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Менащиковъ', N'Ант.', N'Афан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(404): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Крутскихъ', N'Як.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(405): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пичейкинъ', N'Ив.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(406): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Солодоевъ', N'Петръ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Красн. Хутор', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(407): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гостевъ', N'Матв.', N'Аник.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(408): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Калягинъ', N'Дм.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(409): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сафоновъ', N'Илья', N'Зах.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(410): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Башкатовъ', N'Матв.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(411): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сысоевъ', N'Як.', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(412): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Кокоревъ', N'Петръ', N'Евд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(413): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Коновальцевъ', N'Матвей', N'Андреевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(414): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лобановъ', N'Ив.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кубань-Никольской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(415): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ларинъ', N'Кириллъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кубань-Никольской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(416): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Федяковъ', N'Ал-ѣй', N'Кондр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Красн. Хутор', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(417): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Буянинъ', N'Илья', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(418): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Жеребцовъ', N'Федоръ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(419): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гуськовъ', N'Степ.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(420): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Сушковъ', N'Петръ', N'Логв.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(421): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шаталовъ', N'Сем.', N'Коз.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(422): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Щербаковъ', N'Владиміръ', N'Ивановъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(423): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бычковъ', N'Григорій', N'Фроловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(424): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шалдеевъ', N'Ал-ѣй', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(425): ('14011', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Шаталовъ', N'Макс.', N'Иллар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(426): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Масликовъ', N'Тим.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(427): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Каширинъ', N'Гр.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(430): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Калашниковъ', N'Михаилъ', N'Герасимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(431): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Насѣдкинъ', N'Илья', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибановск', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(432): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмыковъ', N'Куз.', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(433): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Карнѣевъ', N'Ив.', N'ИВ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(434): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Горловъ', N'Тим.', N'Владим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибановск', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(435): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кузовкинъ', N'Троф.', N'Ант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(437): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кисилевъ', N'Вас.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никол.-Кабаньевск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(438): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Золотовъ', N'Мих.', N'ант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никол.-Кабаньевск.', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(439): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Чешевъ', N'Никандр', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибановск', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(442): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Подкопаевъ', N'Ант.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(443): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Набережневъ', N'Петръ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(444): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Миловановъ', N'Дм.', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(445): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Татариновъ', N'Зах.', N'Тим.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(446): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Миловановъ', N'Степанъ', N'Филипповъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(447): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колбасинъ', N'Ал-дръ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(448): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Латковъ', N'Ив.', N'Зах.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(449): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмаковъ', N'Гавр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(450): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Арзамасовъ', N'Петръ', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пасельской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(451): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Чурсинъ', N'Андр.', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(452): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Милосердовъ', N'Трофимъ', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(453): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Марковинъ', N'Степ.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(454): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Филатовъ', N'Тим.', N'Устин.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(455): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Истоминъ', N'Ив.', N'Фотіевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(457): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Федюнинъ', N'Федоръ', N'Тит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(459): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Румянцевъ', N'Антонъ', N'Пантелеймоновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(460): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колдошинъ', N'Филиппъ', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(461): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Мальвинъ', N'Сем.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(463): ('14012', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Горѣловъ', N'Никита', N'Андреевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибряевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(464): ('14013', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Пылаевъ', N'Мих.', N'Спир.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(465): ('14013', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Горѣловъ', N'Петръ', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибряевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(466): ('14013', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Бесѣдинъ', N'Ал-ѣй', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0876.sql(467): ('14013', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Рыжковъ', N'Сем.', N'Матв.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'', N'9-10 Дкб. 1914г'),
0877.sql(10): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Глаголевъ', N'Никита', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(11): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Свиридовъ', N'Вас.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(12): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Соломатинъ', N'Петръ', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(13): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Стебуновъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(14): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Чернышовъ', N'Филиппъ', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(15): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Константиновъ', N'Маркъ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(16): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Спицынъ', N'Моисей', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(17): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Спицынъ', N'Ром.', N'Кирилл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(18): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ефремовъ', N'Ром.', N'Полик.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(19): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Усковъ', N'Кириллъ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(21): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Нѣмтиновъ', N'Петръ', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибр.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(22): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Баданъ', N'Васил.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(24): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Елинъ', N'Петръ', N'Кирсан.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(25): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Карнѣевъ', N'Ефимъ', N'Сидор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(26): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Бѣлолипецкій', N'Павелъ', N'Семеновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(27): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Игнатовъ', N'Ефимъ', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(28): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Кученковъ', N'Владим.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(29): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Духанинъ', N'Ал-й', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(30): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Киреевъ', N'Ал-й', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(31): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шейкинъ', N'Іосифъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Александровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(32): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рябовъ', N'Моисей', N'Васил.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Александровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(33): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Спицинъ', N'Федоръ', N'Федот.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(34): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пеньковъ', N'Мих.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(36): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ельшаевъ', N'Никифоръ', N'Никитинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Елань-Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(37): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'рот.кап.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хуторской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(38): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поскребушевъ', N'Кузьма', N'Петровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алферовской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(39): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Громаковъ', N'Ал-дръ', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(4): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Дегтеровъ', N'Архипъ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибр.', N'с.Н.-Шибр.', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(40): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Нехорошевъ', N'Ив.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(41): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Жихаревъ', N'Егоръ', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(42): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Милосердовъ', N'Павелъ', N'Акимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(43): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Агеенковъ', N'Ив.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(44): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Свиринъ', N'Тихонъ', N'Савел.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Троицкой', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(45): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Насоновъ', N'Григ.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(46): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сироткинъ', N'Исай', N'Пахом.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибряевск.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(47): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Буренинъ', N'Герас.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(48): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ломовъ', N'Макс.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(49): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Можаевъ', N'Борисъ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Больше-Грибан.', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(5): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Самородовъ', N'Сем.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с.Бурнакской', N'', N'ум.отъ р.', N'9-10 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(50): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Летуновскій', N'Сем.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(51): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Саблинъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(52): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Двориковъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(53): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Духанинъ', N'Ив.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Елань-Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(54): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Клемяшовъ', N'Игнатій', N'Филипповъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Елань-Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(55): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Щепкинъ', N'Андр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(56): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Безсоновъ', N'Григ.', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(57): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Безсоновъ', N'Як.', N'Фирсовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(58): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Объѣдковъ', N'Кириллъ', N'Моисеевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(59): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лобановъ', N'Федотъ', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(6): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Набережневъ', N'Кузьма', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевск.', N'с.Вольн.-Верш.', N'', N'убитъ', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(60): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Соболевъ', N'Як.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Елань-Козловской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(61): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Поповъ', N'Борисъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'сл.Пригородной', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(62): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Тюленевъ', N'Мих.', N'Тих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(63): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Шемоняевъ', N'Куз.', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(64): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Жабинъ', N'Федоръ', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(65): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бѣлолипецкій', N'Евдок.', N'Борисовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(66): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бредняхинъ', N'Як.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(67): ('14018', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Росляковъ', N'Ал-ѣй', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(68): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Жидкихъ', N'Григ.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(69): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Можаевъ', N'Макаръ', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(7): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Скворцовъ', N'Вас.', N'Моис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шибряев.', N'с.Альтанки', N'', N'убитъ', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(70): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Григорьевскій', N'Захаръ', N'Кузьминъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(71): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ледовскій', N'Никита', N'Авер.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(72): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Шишкинъ', N'Ал-ѣй', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хуторской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(73): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Шведовъ', N'Вл-ръ', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(74): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Ягодинъ', N'Гавр.', N'Аф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N''),
0877.sql(75): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Катосоновъ', N'Серг.', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Чуевской', N'', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N''),
0877.sql(76): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Поповъ', N'Пав.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'Мучкапской', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(77): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Титаевъ', N'Тим.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'Мучкапской', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(78): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Скворцовъ', N'Ив.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'Сергѣевки', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N''),
0877.sql(79): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Карнѣевъ', N'Вас.', N'Аф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеевск.', N'Алабухъ', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N''),
0877.sql(8): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Уваровъ', N'Степ.', N'Иван.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0877.sql(80): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Любавинъ', N'Ив.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'Мучкапской', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(81): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Любавинъ', N'Филиппъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'Мучкапской', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(82): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Полтининъ', N'Ив.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской', N'Мучкапской', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N'и сел'),
0877.sql(83): ('14019', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Костроминъ', N'Дм.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Кабаньевской', N'', N'', N'раненъ', N'8 дкб 1914', N''),
0877.sql(9): ('14017', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лиденевъ', N'Петръ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9-10 дкб 1914', N''),
0885.sql(529): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Стукаловъ', N'Егоръ', N'Федот.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Еланской.', N'с. Колена.', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(530): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Коростелевъ', N'Михаилъ', N'Егоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучкапской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(531): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Глотовъ', N'Федоръ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучкапской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(532): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Клочковъ', N'Терент.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Чуевской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(533): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Свиридовъ', N'Леонтiй', N'Прокофьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Архангел.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(534): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Катасоновъ', N'Алексей', N'Васильевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(535): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Каньшинъ', N'Вас.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Туголукск.', N'с. Осиновки', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(536): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Тарасовъ', N'Никита', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровсков.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(537): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Шапкинъ', N'Ив.', N'Марк.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучкапской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(538): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Матвѣевъ', N'Петръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровск. Семеновск.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(539): ('14158', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Савельевъ.', N'Ал-дрь', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Алешковск. Лепяги.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(540): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Корчагинъ', N'Ив.', N'Андрiан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Краснокутск.-Петр.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(541): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Полтининъ', N'Ефимъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучкапской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(542): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Чешевъ', N'Яковъ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'', N'', N'д. Корошеновки.', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(544): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Стерлиговъ', N'Григ.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Станичной.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(546): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Лобановъ', N'Никол.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шибряевск. Васильев.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(547): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Гуляезъ', N'Ефимъ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Пригородной Чегоран.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(548): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Пальцевъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучкапской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(549): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кокоревъ', N'Иванъ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Бурнакской Токарев.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(550): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пресняковъ', N'Як.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русановской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(551): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Барминъ', N'Герас.', N'Ефрем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Моисеевской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(552): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Чуриловъ', N'Дм.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(553): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Будаевъ', N'Матв.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(555): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мурзинъ', N'Ив.', N'Трофим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русановск. Наталев.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(556): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сергѣевъ', N'Илья', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шибряевск. Либяж.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(558): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Зайцевъ', N'Захаръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. Краснояр.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(559): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Колесниковъ', N'Николай', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Запалат.', N'', N'д. Пасевк.', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(560): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Епифановъ', N'Вас.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Алешковской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(561): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Губановъ', N'Вас.', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Архангельской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(562): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Азовцевъ', N'Ал-ѣй', N'Пимен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русановской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(563): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Фофановъ', N'Петръ', N'Ром.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Боганской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(564): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Трубниковъ', N'Петръ', N'Назаровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Мучканской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(565): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Медвѣдевъ.', N'Ив.', N'Пантел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Махровской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(566): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Посѣвкинъ', N'Ив.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(567): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Болдыревъ', N'Николай', N'Григорьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Пригородной.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(568): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ерошинъ', N'Федоръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Краснохут. Александр.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(569): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сорокинъ', N'Мих.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русановской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(570): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Коновъ', N'Федоръ', N'Елис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Грибановской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(571): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Сафоновъ', N'Ив.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Туголуковской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(573): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Степ.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Заполатов. Андрiянов.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(574): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кузнецовъ', N'Афан.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'В.-Шибряев. Харитон.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(575): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Быковъ', N'Иванъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русановск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(577): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Крестининъ', N'Алексей', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Вурнакской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(578): ('14159', N'Тамбовская губ.', N'Ст.у.-о.', N'Мошковъ', N'Никиф.', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Пичаевск. семигор.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(580): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Клейменовъ', N'Василiй', N'Никитовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Заполат. Лосевк.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(581): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Латковъ', N'Андр.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(582): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Конновъ', N'Федоръ', N'Онис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Грибановск. М. Гриб.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(583): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Безруковъ', N'Ив.', N'Родiон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Пичаевск. Семигорка.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(586): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Мл.у.-о.', N'Пыльневъ', N'Гавр.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Запалатовск. Андрiан.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(587): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'', N'Матвѣевъ', N'Вас.', N'Васил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваров. Семенов.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(588): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Комышниковъ', N'Степанъ', N'Матвѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Пичаевской и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(589): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бабининъ', N'Григ.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(590): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Абраменко', N'Коядратiй', N'Гавриловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Краснянской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(591): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чуриловъ', N'Ив.', N'Савел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(592): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кузовкинъ', N'Андрей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(593): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Даниловъ', N'Ив.', N'Оом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(594): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Туголуковъ', N'Петръ', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Троицкой.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(595): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Матвѣевъ', N'Ив.', N'Варф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровск. Семенов.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(596): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мартыновъ', N'Пав.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровск. Семенов.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(597): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Нѣмцовъ', N'Петръ', N'Тер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(598): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кирилловъ', N'Вас.', N'Абр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Уваровской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(599): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Палогiевскiй.', N'Ег.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русанов. Варвар.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(600): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шиверевъ', N'Герас.', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Русанов. Варвар.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(601): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Савенко', N'Мих.', N'Афан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Шапкинск. и села.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(602): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Кузьма', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(603): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пронинъ', N'Егоръ', N'Авер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(604): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ивановъ', N'Степ.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(605): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Филатовъ', N'Мих.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(606): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Филатовъ', N'Ив.', N'Корн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0885.sql(607): ('14160', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Ив.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго.', N'Ростошинской.', N'', N'', N'Раненъ.', N'9-10 Дкб', N''),
0886.sql(270): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пронинъ', N'Тим.', N'Осип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Копила', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(271): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лобановъ', N'Гавр.', N'Ал-др.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кабан.-Никольской', N'Сушки', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(272): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лазаревъ', N'Гр.', N'Лукьян.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кабан.-Никольской', N'Сушки', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(273): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Корольковъ', N'Вас.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(274): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шуняевъ', N'Дан.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(275): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Фузеевъ', N'Ив.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'с. Чащин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(276): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пронинъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'Копила', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(277): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Евдокимовъ', N'Алексѣй', N'Абрамовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(278): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Неудахинъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'с. Мучкан.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(279): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Рыжовъ', N'Ефимъ', N'Гр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(280): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Филатовъ', N'Прокоф.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(281): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Мальцевъ', N'Андрей', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'с. Растошин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(282): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Авдуловъ', N'Федоръ', N'Куз.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'Копыла', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(283): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Телковъ', N'Федоръ', N'Лук.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'Мамота', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(284): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пронинъ', N'Егоръ', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'Копыла', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(285): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лазаревъ', N'Ив.', N'Ром.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кабан.-Никольской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(286): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Воропаевъ', N'Петръ', N'Пант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(287): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'бараб.', N'Лысиковъ', N'Федоръ', N'Матв.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(288): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Карнѣевъ', N'Ал-ръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Александровской', N'с. Александров.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(289): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Крыловъ', N'Як.', N'Демент.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'с. Русанов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(290): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Колобовъ', N'Филиппъ', N'Троф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(291): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Бирюковъ', N'Степ.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(292): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Щепкинъ', N'Ефимъ', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(293): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Атапинъ', N'Ал-дръ', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Александровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(294): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ледовскій', N'Сем.', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Осиновки', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(295): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Новиковъ', N'Вас.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Андреевки', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(296): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кузовкинъ', N'Игнат.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(297): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Хаборовъ', N'Тимоф.', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(299): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Стебуновъ', N'Куз.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(300): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Сидневъ', N'Сергѣй', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(302): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шеряпинъ', N'Ив.', N'Артем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(303): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лысиковъ', N'Степ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(304): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гончаровъ', N'Петръ', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(305): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бабанинъ', N'Филиппъ', N'Ром.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(306): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шальневъ', N'Андр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(307): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Куницынъ', N'Мих.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(308): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Зайцевъ', N'Як.', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'с. Алабух.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(309): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Савенковъ', N'Абр.', N'Исаев.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(310): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовскій', N'Афанасій', N'Ефремовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Осиновки', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(311): ('14168', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Дьяконовъ', N'Тимоф.', N'Прок.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(312): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Котовъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(313): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Крыловъ', N'Гавр.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(314): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Хабаровъ', N'Пав.', N'Ал-ев.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(315): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Негадовъ', N'Ром.', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной сл.', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(316): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Якушкинъ', N'Ив.', N'Давыд.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Иваново Ознобъ', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(317): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Манаенковъ', N'Петръ', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(318): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Болотинъ', N'Ив.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Федос.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(319): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Комбаровъ', N'Як.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Тугол.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(320): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Коробовъ', N'Ив.', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'с. Алеш.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(321): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Вас.', N'Ант.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(322): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Меньщиковъ', N'Кузьма', N'Николаевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(323): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Коржавинъ', N'Степ.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Пичяев.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(324): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Федоровъ', N'Ив.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Пичяев.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(325): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ивановъ', N'Ефимъ', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибряевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(326): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Нечаевъ', N'Абр.', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(327): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Нечаевъ', N'Евдок.', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(329): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Нечаевъ', N'Федоръ', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(330): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовскихъ', N'Мих.', N'Иллар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ивановской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(331): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Жихаревъ', N'Гавр.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(332): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Будаевъ', N'Вас.', N'Нестор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ивановской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(333): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кузьминъ', N'Ег.', N'Савел.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(334): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мягковъ', N'Андр.', N'Як.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(335): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бакинъ', N'Ефимъ', N'Сем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(337): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мазаевъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(338): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Казьминъ', N'Як.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(339): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Чуриловъ', N'Дм.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(340): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шипиловъ', N'Никол.', N'Филип.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(341): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмаковъ', N'Макс.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(342): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Почневъ', N'Константинъ', N'Герас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(343): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ежовъ', N'Григ.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'д. Арапова', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(344): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Дубровинъ', N'Петръ', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'с. Грибанов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(345): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'сигн.', N'Прапасовъ', N'Андр.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Бурнак.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(346): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Лысовъ', N'Тимоф.', N'Макар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Сухат.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(347): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ледовскихъ', N'Мих.', N'Род.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(348): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Очневъ', N'Афанас.', N'дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(349): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовскихъ', N'Федоръ', N'Константиновъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(350): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Чуриловъ', N'Мих.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(352): ('14169', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Казюлинъ', N'Як.', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Уваров.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(354): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Хныкинъ', N'Плат.', N'Назар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'с. Козлов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(356): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Стерлиговъ', N'Федоръ', N'Нестеровъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'с. Козлов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(357): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Соловьевъ', N'Вас.', N'Козм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(358): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Поповъ', N'Серг.', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(359): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Герасимовъ', N'Макаръ', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'с. Степ.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(360): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ивановъ', N'Ант.', N'Назар.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'с. Степ.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(361): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сутковъ', N'Егоръ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'с. Степан.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(362): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сизовъ', N'Ив.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Михайловской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(363): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сафоновъ', N'Ив.', N'Игн.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(364): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Фроловъ', N'Владим.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(365): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Селивановъ', N'Пав.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(366): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Ламакинъ', N'Андр.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шибряевской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(368): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Пастушковъ', N'Степ.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(369): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Бесѣдинъ', N'Іос.', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'с. Растошин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(370): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шестопаловъ', N'Григ.', N'Павлов.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'с. Растошин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(371): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рябининъ', N'Прокофій', N'Степановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(372): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовскій', N'Аф.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Шапкин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(373): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Громаковъ', N'Зотій', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Уваров.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(374): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Рыжковъ', N'Арх.', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Уваров.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(375): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Подковыровъ', N'Ив.', N'Дем.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(376): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ухановъ', N'Ал-й', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(378): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Нахратовъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Запалатовской', N'', N'д. Лак.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(379): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Воробьевъ', N'Матв.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'Каменов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(380): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Сухининъ', N'Мих.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибан.', N'с. Алекс.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(381): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмыковъ', N'Ал-ръ', N'Пах.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Бурнак.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(382): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Атанинъ', N'Илья', N'Дм.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'с. Алекс.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(384): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмаковъ', N'Степанъ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Чебез.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(385): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ивановъ', N'Анд.', N'Моис.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'д. Коп.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(386): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'фельдф.', N'Лысиковъ', N'Илья', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Бурнак.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(387): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Ларинъ', N'Мих.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'с. Чащин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(388): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Купріяновъ', N'Федоръ', N'Максимовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабухск.', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(389): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Дм.', N'Ефим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(390): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Винокуровъ', N'Петръ', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(391): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Костинъ', N'Никол.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'с. Копыла', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(392): ('14170', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шамовъ', N'Ив.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(393): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Семеновъ', N'Аверьянъ', N'Филипповъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Карл.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(394): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Скачковъ', N'Андрей', N'Ег.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Павл.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(395): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колмаковъ', N'Ив.', N'Ильинъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(396): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Нѣмцевъ', N'Егоръ', N'Серг.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'д. Копыли.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(397): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Козловъ', N'Конст.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Никол.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(399): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Батрамѣевъ', N'Мих.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'с. Карлов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(400): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Трещевъ', N'Никол.', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'д. Жерд.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(401): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Трещевъ', N'Ег.', N'Евдок.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'д. Жерд.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(402): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Иванъ', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'с. Павл.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(403): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колпаковъ', N'Анд.', N'Федул.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Марьев.', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(404): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Похващевъ', N'Ив.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'с. Бурнак.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(406): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'мл. у-о', N'Подсѣдовъ', N'Андріанъ', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(407): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Рубцовъ', N'Илья', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(408): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Латышовъ', N'Илларіонъ', N'Борисовъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'с. Алабут.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(409): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лапшовъ', N'Григ.', N'Еф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанов.', N'с. М.-Грибанов.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(410): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Артемовъ', N'Ал-ѣй', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'с. Подгорин.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(411): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Дьяконовъ', N'Вас.', N'Прокф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(412): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Полтининъ', N'Ал-ѣй', N'Тим.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'с. Мучкан.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(413): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кузнецовъ', N'Федоръ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(414): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Стебуновъ', N'Ив.', N'Конст.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(415): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Семенищовъ', N'Ег.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Чуевской', N'с. Н.-Чуев.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(416): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Перелыгинъ', N'Ив.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Чуевской', N'с. Н.-Чуев.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(417): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Костинъ', N'Федоръ', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Тугол.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(418): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Струковъ', N'Анд.', N'Никит.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Тугол.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0886.sql(419): ('14171', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кондауровъ', N'Андрей', N'Алексѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'с. Тугол.', N'', N'ранен', N'', N'9-10 Дек. 1914г'),
0893.sql(234): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Чурсинъ', N'Вас.', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельск и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(235): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Опритовъ', N'Коз.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск.', N'с. Иван.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(236): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ячейкинъ', N'Алексѣй', N'Артемьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Запалатов.', N'с. Пылоевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(237): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ерофеевъ', N'Вас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Запалатов.', N'с. Пылоевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(238): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Вороновъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(239): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Черниковъ', N'Гр.', N'Клим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(240): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Даниловъ', N'Герас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растопинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(241): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сушковъ', N'Ив.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'д. Березов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(242): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Масликовъ', N'Ив.', N'Парам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(243): ('14278', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Калистратовъ', N'Ал-ѣй', N'Степановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(244): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Акулинцевъ', N'Михаилъ', N'Владимiровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(245): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Тихоновъ', N'Мих.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохутор. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(246): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Урясовъ', N'Петръ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'д. Надежд.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(247): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Колотушкинъ', N'Серг.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Занолатовск.', N'', N'д. Андр.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(248): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Архипкинъ', N'Ив.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чуеви-Алаб.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(249): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Энговатовъ', N'Сем.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(250): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Семанинъ', N'Дм.', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(251): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Неучевъ', N'Мих.', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(252): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ефремовъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(253): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сатинъ', N'Пав.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Свѣтов.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(254): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Масловъ', N'Никиф.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'с. Свѣтов.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(255): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Фельдф.', N'Бресткинъ', N'Ал-дръ', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Макаровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(256): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Катаевъ', N'Петръ', N'Денис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Чуевск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(257): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Чечетинъ', N'Ив.', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Николаев.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(259): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Клейменовъ', N'Маринъ', N'Дмитрiевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатов.', N'с. Посѣв.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(260): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Румянцевъ', N'Уст.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(261): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Румянцевъ', N'Арх.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(262): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Семенъ', N'Варфоломеевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(263): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Степанъ', N'Ефимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(264): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(265): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Гр.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(266): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сторожевыхъ', N'Андрей', N'Семеновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(267): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Румянцевъ', N'Ив.', N'Варф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'с. Березов.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(269): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сушковъ', N'Анд.', N'Прокоф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск.', N'', N'д. Березов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(270): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Бабаевъ', N'Ал-ѣй', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(271): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Кондауровъ', N'Ив.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(272): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Обыденовъ', N'Филиппъ', N'Михайловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеевской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(273): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Милосердовъ', N'Дм.', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорн.', N'с. Мыс.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(274): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Морозов', N'Ив.', N'Демьян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(276): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Рязановъ', N'Никол.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(277): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Соболевъ', N'Ефимъ', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(278): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мѣшковъ', N'Миронъ', N'Спир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(279): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Лештаевъ', N'Петръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'д. Девят.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(280): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Нечаевъ', N'Як.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибряевской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(282): ('14279', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Буслаевъ', N'Никита', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села.', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(284): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Уваровъ', N'Федоръ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваров.', N'', N'д. Березов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(285): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Малюковъ', N'Степ.', N'Евдок.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Чигорак.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(287): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ильинъ', N'Федоръ', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Моисеевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(288): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Плотниковъ', N'Мих.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(289): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Родюковъ', N'Ив.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(290): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ломовъ', N'Родiонъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Александр.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(291): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Зубковъ', N'Прокоф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорн.', N'с. Моисеевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(292): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ильинъ', N'Мих.', N'Калин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорн.', N'с. Моисеевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(293): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Шелудяковъ', N'Кузьма', N'Владимiровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(294): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хныкинъ', N'Леонъ', N'Кузьм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(295): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Тарабринъ', N'Як.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(296): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Игнатовъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаковск. Поляны', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(297): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Логуновъ', N'Петръ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Махров.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(298): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пушниковъ', N'Дм.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(299): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мерзликинъ', N'Мих.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(300): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мерзлининъ', N'Ал-ѣй', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(301): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ансуповъ', N'Ефр.', N'Ульян.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чуевской', N'с. Калиновк.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(302): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кандрановъ', N'Гр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Протасовск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(303): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Никульшинъ', N'Як.', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(304): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Щербатыхъ', N'Вас.', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(305): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сушковъ', N'Федоръ', N'Ром.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангел.', N'с. Никольск.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(306): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Саблинъ', N'Гр.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаковской', N'с. Апри', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(307): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Ромадинъ', N'Федоръ', N'Арх.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(308): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Нонобѣевъ', N'Николай', N'Филипповъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаковской', N'с. Апри', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(310): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пущинъ', N'Отеп.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(311): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мерзлининъ', N'Никол.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(313): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Нечайкинъ', N'Вас.', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(314): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пашковъ', N'Сем.', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибан. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(315): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Черныхъ', N'Конст.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибан. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(317): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Зайцевъ', N'Ив.', N'Герас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'с. Крас.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(318): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Пестрецовъ', N'Петръ', N'Ег.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаковской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(319): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Власовъ', N'Маркъ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Трибан.', N'с. Александ.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(320): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бобровскiй', N'Тим.', N'Клим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибан. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(321): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Краснопольскiй', N'Лука', N'Лукинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(322): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Духанинъ', N'Ефимъ', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(323): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Лотковъ', N'Гавр.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(324): ('14280', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Евсѣевъ', N'Никол.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(325): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Лаптевъ', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(326): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Степанищевъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(327): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мезгиновъ', N'Сем.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(328): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Волосовъ', N'Ерофей', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(329): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мухаевъ', N'Дороф.', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Крас. Лога', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(330): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Марчуковъ', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(331): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Уваровъ', N'Герас.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(332): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Басовъ', N'Кузьма', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(333): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Туфлинъ', N'Григ.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'д. Березов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(334): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шаровъ', N'Конст.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Кушов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(335): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Даниловъ', N'Илья', N'Емел.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Березов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(336): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Тулуповъ', N'Ив.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Росанов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(338): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Глазуновъ', N'Вас.', N'Аф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чажинской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(339): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шебановъ', N'Серг.', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригори.', N'', N'с. Чегор.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(340): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шаталовъ', N'Матв.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чажинской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(341): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Новиковъ', N'Вас.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Осин.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(342): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Воропаевъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Арханг. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(343): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Вуколовъ', N'Анд.', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Осин.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(344): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ледовскихъ', N'Як.', N'Лукин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Осин.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(345): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Марковинъ', N'Николай', N'Никандровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Осин.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(346): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Зайцевъ', N'Як.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(347): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чванинъ', N'Ал-ѣй', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кубан.', N'', N'д. Алекс.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(348): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Грачевъ', N'Прокоф.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ник.-Кубан.', N'', N'д. Алекс.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(349): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Подольскiй', N'Дм.', N'Ильин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Архангел.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(350): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Подковыровъ', N'Вл-ръ', N'Онисимовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шашинск.', N'с. Красн. р.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(351): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Никульшинъ', N'Николай', N'Артемьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(352): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Волотовъ', N'Петръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск.', N'с. Березовки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(353): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Смольяковъ', N'Ив.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'с. Цвѣтовки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(354): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Рот. бар.', N'Отрубленниковъ', N'Ив.', N'Николаевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Моисеевской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(355): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Лебедковъ', N'Троф.', N'Ефр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(356): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Федюнинъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(357): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Рясковъ', N'Иллар.', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольск.', N'с. Михаил.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(358): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Лопоносовъ', N'Мих.', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(359): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Салиновъ', N'Купр.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Никольск.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(360): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ефремовъ', N'Як.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(361): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пузиковъ', N'Сем.', N'Федот.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгорн.', N'с. В.-Чуева', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(362): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Скворцовъ', N'Пав.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В.-Шибряев.', N'с. Ольшан.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(363): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сѣдовъ', N'Федос.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(364): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Уваровъ', N'Тих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(365): ('14281', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Рищевъ', N'Вл-ръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с. Леняги', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(366): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Алтуховъ', N'Еф.', N'Филипп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с. Леняги', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(368): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ларiоновъ', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'сл. Станичн.', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(370): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Саватѣевъ', N'Дм.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'д. Куликов.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(371): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шаталовъ', N'Серг.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(372): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Харинъ', N'Илья', N'Никит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Отдельской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(374): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пискловъ', N'Петръ', N'Оом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(375): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Шигаревъ', N'Пав.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(376): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Хромовъ', N'Иванъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголукской', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(377): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Бубенцевъ', N'Мих.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'д. Виктор.', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(378): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Рохлинъ', N'Андр.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибанов. и села', N'', N'', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(379): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Никоновъ', N'Григ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Золотовск.', N'с. Посѣвкин.', N'', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(380): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Жеребцовъ', N'Петръ', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской и села', N'', N'', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(381): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Писклаковъ', N'Як.', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Митропол.', N'с. Коровина', N'', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(382): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хрѣновъ', N'Мих.', N'Арсен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'д. Александ.', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(383): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Вас.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут.', N'', N'д. Александ.', N'Ран.', N'14 Дек.', N''),
0893.sql(384): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шараповъ', N'Серг.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. н села', N'', N'', N'Ран.', N'17 Дек.', N''),
0893.sql(385): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мещеряковъ', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаков. Новот. рощ.', N'', N'', N'Ран.', N'17 Дек.', N''),
0893.sql(386): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Вяткинъ', N'Вас.', N'Шаг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'17 Дек.', N''),
0893.sql(387): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Копичниковъ', N'Андрей', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Ран.', N'17 Дек.', N''),
0893.sql(390): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Якунинъ', N'Петръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаев.', N'', N'д. Сергѣевки', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(391): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Алтунинъ', N'Ал-ѣй', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(392): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Дружининъ', N'Пав.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павло-Дар.', N'с. Никол.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(393): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Филатовъ', N'Егоръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошин.', N'', N'д. Копыла', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(396): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хаустовъ', N'Сем.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(397): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кузнецовъ', N'Сем.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'с. Сергѣевки', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(398): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чернышевъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибан.', N'с. Григор.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(399): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Волосковъ', N'Пав.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павло-Дарск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(400): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Чернышевъ', N'Дм.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(401): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Гребенниковъ', N'Василiй', N'Никифоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибан.', N'с. Григор.', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(403): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Дорошинъ', N'Ив.', N'Селив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(404): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Купрiяновъ', N'Федоръ', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевск.', N'с. Карловки', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(405): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Жидовъ', N'Конст.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреев.', N'с. Александр.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(406): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Федуловъ', N'Серг.', N'Агаф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(407): ('14282', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Лоскутовъ', N'Мих.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'м.-Грибан.', N'с. Александ.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(408): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Иванъ', N'Макар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошин.', N'с. Копыла', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(409): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хаустовъ', N'Иванъ', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангел. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(410): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Зуевъ', N'Терент.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангел.', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(411): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чермошенцевъ', N'Макс.', N'Степановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской и села', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(412): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Стекольниковъ', N'Михаилъ', N'Семеновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(413): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Матвѣевъ', N'Никол.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(414): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Стебуновъ', N'Ив.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(415): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Шестопаловъ', N'Антонъ', N'Григорьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(416): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Сигн.', N'Колосковъ', N'Тимоф.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9 Дек.', N''),
0893.sql(417): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ахматовъ', N'Мих.', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибан.', N'с. Александ.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(418): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Колесниновъ', N'Николай', N'Ивановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатов.', N'с. Посѣвк.', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(419): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ряшенцевъ', N'Ив.', N'Ильинъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Конт.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(420): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Леденевъ', N'Сем.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской и села', N'', N'', N'Конт.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(421): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Татыковъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут. и села', N'', N'', N'Конт.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(422): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Грековъ', N'Ал-ѣй', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(423): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Мл у.-о.', N'Третьяковъ', N'Илья', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(424): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мурзинъ', N'Иванъ', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русаковск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(425): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Серпенко', N'Ив.', N'Григ.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(427): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Жеребчиковъ', N'Павелъ', N'Игнатьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(428): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Куксовъ', N'Мих.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'13 Дек.', N''),
0893.sql(429): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Летуновскiй', N'Гаврiилъ', N'Парамоновъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(430): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Новгородовъ', N'Игнатiй', N'Михайловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканск.', N'с. Чуевки', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(431): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Титовъ', N'Игнатiй', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Н.-Чуевск.', N'', N'д. Калин.', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(432): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Саплинъ', N'Тимоф.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'с. Николаев.', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(433): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Рыжевъ', N'Дмитрiй', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Убитъ', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(434): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Кулябинъ', N'Мих.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(435): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Алешавцевъ', N'Яковъ', N'Ивлевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Иванской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(436): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Степановъ', N'Михаилъ', N'Алексѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(437): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Леденевъ', N'Сем.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровск. Семеновка', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(438): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Патыновъ', N'Ив.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснохут. и села', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(439): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Зайцевъ', N'Клементiй', N'Андриановъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алабухской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(440): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Плѣшивцевъ', N'Кондрат.', N'Павловъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0893.sql(441): ('14283', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шаталовъ', N'Ив.', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Ран.', N'9-10 Дек.', N''),
0898.sql(511): ('14366', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бзникинъ', N'Кириллъ', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Ран.', N'8 Нбр.', N''),
0898.sql(529): ('14366', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ларiоновъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Нбр.', N''),
0942.sql(421): ('15066', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Ханинъ', N'Артемъ', N'Евсѣевъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'убитъ', N'9 мрт 1915', N''),
0942.sql(425): ('15066', N'Тамбовская губ', N'ефр.', N'Объѣдковъ ', N'Петръ', N'Игн.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Козлово', N'', N'безъв.пр.', N'8 мрт 1915', N''),
0942.sql(429): ('15066', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Стебуновъ', N'Федоръ', N'Мих.', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'9 мрт 1915', N''),
0942.sql(430): ('15066', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Ханинъ', N'Егоръ', N'Ивановъ', N'прав', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'11 янв 1915', N''),
0942.sql(546): ('15068', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Милосердовъ', N'Ал-дръ', N'Матв.', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'раненъ', N'20 фвр 1915', N''),
0942.sql(587): ('15069', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Утынцевъ', N'Андрей', N'Романовъ', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'раненъ', N'20 янв 1915', N''),
0953.sql(394): ('15242', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Поповъ', N'Савост.', N'Андр.', N'маг.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'Верх. Чуева', N'', N'ран.', N'11 Окт. 1914г', N''),
0953.sql(404): ('15243', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бѣлолинскій', N'Фролъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукманской', N'Сукманъ', N'', N'безъв. пр.', N'11 Окт. 1914г', N''),
0953.sql(426): ('15243', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Ефановъ', N'Ив.', N'Тимоф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъв. пр.', N'12 Окт. 1914г', N''),
0954.sql(107): ('15251', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о. ', N'Сергѣевъ', N'Федоръ', N'Никл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Борисоглѣбской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Дкб. ', N''),
0954.sql(115): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Дулинъ', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'4 Дкб.', N''),
0954.sql(116): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Болдыревъ', N'Тим.', N'Онис.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'11 Дкб.', N''),
0954.sql(118): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Егоровъ', N'Федоръ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'19 Дкб.', N''),
0954.sql(120): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Полоховъ', N'Як.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'17 Дкб.', N''),
0954.sql(121): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Недобѣтко', N'Мих.', N'Герас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Въ плѣну', N'9 Дкб. ', N''),
0954.sql(122): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'', N'Колосковъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Въ плѣну', N'19 Дкб.', N''),
0954.sql(129): ('15252', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Сипрыкинъ', N'Савел.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Шапки', N'', N'Безъв. пр.', N'9 Дкб.', N''),
0955.sql(133): ('15268', N'Тамбовская губ.', N'Подпр. ', N'Востриковъ', N'Ив.', N'Дм.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Вишневской', N'', N'', N'Раненъ', N'19 Дкб.', N''),
0984.sql(131): ('15732', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бѣляевъ', N'Вас.', N'Терен.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Покровской', N'', N'', N'Раненъ', N'25-26 Снт.', N''),
0984.sql(158): ('15732', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Татариновъ', N'Федор.', N'Кир.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'м. Авбыхъ', N'', N'', N'Раненъ', N'13 Нбр.', N''),
0984.sql(160): ('15732', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хвастовъ', N'Вас.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Иванино', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Авг.', N''),
0984.sql(171): ('15733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Крыловъ', N'Никита', N'Еф.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Богоюскъ', N'', N'Раненъ', N'27 Нбр. ', N''),
0984.sql(29): ('15729', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Дорошенко', N'Серг.', N'Макс.', N'Прав.', N'Жен. ', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Окт. ', N''),
0984.sql(32): ('15730', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Чернышевъ', N'Вас.', N'Дан.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Окт.', N''),
0984.sql(90): ('15731', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Тарбѣевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Авг.', N''),
0984.sql(91): ('15731', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Балбисъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Авг.', N''),
0984.sql(92): ('15731', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Романовъ', N'Тим.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Авг.', N''),
0984.sql(93): ('15731', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Черниковъ', N'Дм.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Авг.', N''),
1003.sql(140): ('16036', N'Тамбовская губ.', N'Ополч.', N'Колмаковъ', N'Пав.', N'Петр.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Запалатовской', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(166): ('16037', N'Тамбовская губ.', N'Ополч.', N'Горенковъ', N'Ал-ѣй', N'Онис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Гребенской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(206): ('16038', N'Тамбовская губ.', N'Ополч. ', N'Булыгинъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Запалатовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(207): ('16038', N'Тамбовская губ.', N'Ополч. ', N'Рымскій', N'Тимофѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(208): ('16038', N'Тамбовская губ.', N'Ополч. ', N'Позняковъ', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ивановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(209): ('16038', N'Тамбовская губ.', N'Ополч. ', N'Козловъ', N'Касьянъ', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Ивановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(210): ('16038', N'Тамбовская губ.', N'Ополч. ', N'Таурурьевъ', N'Ег.', N'Игн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Казанской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'Съ 28 Нбр. по 7 Дкб.', N''),
1003.sql(230): ('16039', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Рязановъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'', N'Ран. плѣн.', N'17 Окт.', N''),
1003.sql(337): ('16041', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Зайцевъ', N'Ал-ѣй', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'6 Дкб.', N''),
1020.sql(35): ('16306', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Колосковъ', N'Зотъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановск.', N'', N'д. Ст.-Терн. ', N'Убитъ', N'3 Дкб.', N''),
1043.sql(501): ('16685', N'Тамбовская губ', N'ефр', N'Степановъ', N'Карпъ', N'', N'прав', N'жен', N'гор.Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'ран', N'14 октября 1914 г', N''),
1043.sql(513): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Бѣлкинъ', N'Яковъ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1043.sql(514): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Воропаевъ', N'Борисъ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1043.sql(515): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Немчеславъ', N'Козьма', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1043.sql(516): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Бѣлкинъ', N'Семенъ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1043.sql(518): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Гуринъ', N'Егоръ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1043.sql(519): ('16686', N'Тамбовская губ', N'рядов.', N'Балтинъ', N'Ивнаъ', N'', N'прав', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'15 декабря 1914 г', N''),
1044.sql(10): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Миляевъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(11): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сушковъ', N'Иванъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(12): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Понаринъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(13): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Саликовъ', N'Владиміръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(14): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Щипцовъ', N'Василій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(16): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Колывановъ', N'Ал-дръ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(17): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'', N'Селивановъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(18): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'', N'Лаптевъ', N'Захаръ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(19): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'', N'Ковалевъ', N'Григорій', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(29): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мишакинъ', N'Василій', N'Федор.', N'', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'2 Окт. 1914', N''),
1044.sql(36): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'', N'Протасовъ', N'Петръ', N'Николаевъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран.', N'14 Нбр. 1914', N''),
1044.sql(39): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'', N'Этоватовъ', N'Михаилъ', N'Ильинъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Цвѣт.', N'', N'безъ в.пр.', N'13 Нбр. 1914', N''),
1044.sql(4): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бѣлозерцевъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(40): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'', N'Мѣшковъ', N'Алексѣй', N'Михайловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'13 Нбр. 1914', N''),
1044.sql(41): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'', N'Мельникъ', N'Никита', N'Петровъ', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Дерябни.', N'', N'безъ в.пр.', N'13 Окт. 1914', N''),
1044.sql(43): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Канищевъ', N'Федоръ', N'Матвѣевъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Константиновской', N'', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914', N''),
1044.sql(44): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Паринскій', N'Степанъ', N'Гавриловъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Новотроицка.', N'', N'ран.', N'13 Окт. 1914', N''),
1044.sql(45): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Каширинъ', N'Владиміръ', N'Яков.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Токаревской', N'', N'', N'ран.', N'8 Нбр. 1914', N''),
1044.sql(46): ('16690', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Алымовъ', N'Констант.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пмчаевской', N'', N'', N'ран.', N'17 Нбр. 1914', N''),
1044.sql(5): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Токаревъ', N'Даніилъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(6): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Жданкинъ', N'Дмитрій', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Перевода.', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(7): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Фокинъ', N'Романъ', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(8): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бахтинъ', N'Алексѣй', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1044.sql(9): ('16689', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сошниковъ', N'Андрей', N'', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Никольской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'15 Дкб. 1914', N''),
1081.sql(206): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Саранскій', N'Гр.', N'Игн.', N'Прав.', N'Жен.', N'Тамбовскаго', N'Борисоглѣбской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'22 Дкб.', N''),
1081.sql(207): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернявскій', N'Еф.', N'Устин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Дкб.', N''),
1081.sql(208): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Павловъ', N'Дм.', N'Яковл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ ост. въ стр.', N'22 Дкб.', N''),
1081.sql(212): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Стариковъ', N'Гавр.', N'Еф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Дкб. ', N''),
1081.sql(217): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Куликовъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Дкб.', N''),
1081.sql(219): ('17286', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Подъяблонскій', N'Афан.', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Нбр.', N''),
1081.sql(249): ('17287', N'Тамбовская губ.', N'Обозн. р.', N'Филипповъ', N'Вас.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр.', N''),
1107.sql(309): ('17704', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Старынинъ', N'Емел.', N'Ал-др.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Шибряев.', N'с. Ширяев.', N'', N'Раненъ', N'17 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(310): ('17704', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Салоповъ', N'Федоръ', N'Леонт.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Болобухиной', N'Раненъ', N'17 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(311): ('17704', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Бриневъ', N'Куз.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринск.', N'', N'д. Рѣпки.', N'Раненъ', N'21 Нбр. 1914', N'и сел'),
1107.sql(313): ('17704', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Старостинъ', N'Дм.', N'Лавр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Братковской и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'19 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(316): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Григоревскій', N'Вас.', N'Ег.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапск.', N'', N'д. Муневки', N'Безъв. пр.', N'19 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(319): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кузнецовъ', N'Ив.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Измайлов.', N'', N'д. Сергѣевки', N'Безъв. пр.', N'19 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(324): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Воронинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Ольняшево ', N'Раненъ', N'19 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(326): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Воронинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Ольняшево', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(327): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кураковъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'гор. Борисоглѣбска ', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Дкб. 1914', N'гор'),
1107.sql(329): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Моргачевъ', N'Сергѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельск.', N'с. Архангельск.', N'', N'Раненъ', N'6 Дкб. 1914', N'и сел'),
1107.sql(331): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кобзевъ', N'Трофимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакск.', N'', N'д. Тафинской', N'Раненъ', N'23 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(335): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Соникъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русанов.', N'', N'д. Н.-Троицк.', N'Раненъ', N'28 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(337): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Сушковъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской ', N'', N'', N'Раненъ', N'10 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(341): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Вильдюшевъ', N'Гавріилъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской ', N'', N'', N'Раненъ', N'23 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(347): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Каверинъ', N'Степ.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кость-Отдѣльской ', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(348): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Кулаковъ', N'Вас.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибановской ', N'', N'', N'Раненъ', N'17 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(350): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Солоновъ', N'Вас.', N'Сем.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринск. ', N'с. В.-Чуинъ', N'', N'Раненъ', N'23 Дкб. 1914', N'сел'),
1107.sql(353): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Гундяевъ', N'Акимъ', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Петровской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(355): ('17705', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Солновъ', N'Ал-ѣй', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(356): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернышевъ', N'Андрей', N'Федоровъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Краснокутской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(362): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Шиняевъ', N'Егоръ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(364): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Коновальцевъ', N'Яковъ', N'Мироновъ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Мыконскаго ', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(367): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Черепянскій', N'Федоръ', N'Абрамовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(368): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Паршинъ', N'Вас.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костиноотдѣльской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(369): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Колпаковъ', N'Сем.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Александровки', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(370): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Тарабринъ', N'Петръ', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(372): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ханинъ', N'Егоръ', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'п. Станичный', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N'п'),
1107.sql(373): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Турбановъ', N'Матвѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Дерсабинка ', N'', N'Безъв. пр.', N'21 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(376): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Кокаревъ', N'Евдок.', N'Егор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'В. Шибряйской ', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(389): ('17706', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Кудиновъ', N'Никандр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Березовской и села', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Дкб. 1914', N'и сел'),
1107.sql(394): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ермаковъ', N'Дм.', N'Аф.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской ', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(395): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Амосовъ', N'Тим.', N'Куз.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской ', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(398): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ильинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'7 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(399): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Богдановъ', N'Бор.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(405): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Рыжевъ', N'Филип.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Раненъ', N'25 Нбр. 1914', N''),
1107.sql(408): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Мещеряковъ', N'Ив.', N'Аф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской ', N'', N'', N'Раненъ', N'28 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(410): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Пашининъ', N'Тим.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской ', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Дкб. 1914', N''),
1107.sql(419): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Меженовъ', N'Андр.', N'Ал-ев.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Тефанко', N'', N'Безъв. пр.', N'25 Нбр. 1914', N'сел'),
1107.sql(428): ('17707', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Чарыковъ', N'Петръ', N'Тер.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'2 Дкб. 1914', N''),
1119.sql(424): ('17900', N'Тамбовская губ', N'ефр', N'Нечаевъ', N'Вас.', N'Мих.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ум.отъ р.', N'6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(425): ('17900', N'Тамбовская губ', N'мл.у.-о.', N'Марчуковъ', N'Петръ', N'Вас.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Алешково', N'', N'убитъ', N'4 октября 1914 г', N''),
1119.sql(426): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Щалпегинъ', N'Кузьма', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Боганы', N'', N'убитъ', N'5 октября 1914 г', N''),
1119.sql(427): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Витютневъ', N'Петръ', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Алабухово', N'', N'ран', N'11 октября 1914 г', N''),
1119.sql(428): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Коверинъ', N'Дм.', N'Борис.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ум.отъ р.', N'8 октября 1914 г', N''),
1119.sql(429): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Панковъ', N'Федоръ', N'Вас.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ран', N'7 октября 1914 г', N''),
1119.sql(430): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Лоскутовъ', N'Мих.', N'Вас.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Алабухово', N'', N'ран', N'6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(431): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Черновъ', N'Мих.', N'Конст.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Усладово', N'', N'ран', N'6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(432): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Чернышовъ', N'Дм.', N'Ив.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Поселокъ', N'', N'ум.отъ р.', N'3 октября 1914 г', N''),
1119.sql(433): ('17900', N'Тамбовская губ', N'ефр', N'Стерликовъ', N'Мих.', N'Петр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран', N'6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(434): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Панумаревъ', N'Степанъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Новотраскъ', N'', N'ран', N'8 октября 1914 г', N''),
1119.sql(435): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Жданкинъ', N'Дмитрiй', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Алексѣевка', N'', N'ран', N'12 октября 1914 г', N''),
1119.sql(436): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Чуриновъ', N'Тихонъ', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Мучканъ', N'', N'ран', N'12 октября 1914 г', N''),
1119.sql(437): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Небережной', N'Ив.', N'Iульян.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Покровка', N'', N'ран', N'16 октября 1914 г', N''),
1119.sql(438): ('17900', N'Тамбовская губ', N'мл.у.-о.', N'Труновъ', N'Николай', N'Ив.', N'прав.', N'хол', N'гор.Борисоглѣбска', N'', N'', N'', N'безъв.пр.', N'18 октября 1914 г', N''),
1119.sql(439): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Паваляевъ', N'Мих.', N'Мих.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'убитъ', N'14 ноября 1914 г', N''),
1119.sql(440): ('17900', N'Тамбовская губ', N'мл.у.-о.', N'Сушковъ', N'Филиппъ', N'Степ.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'ран', N'13 ноября 1914 г', N''),
1119.sql(441): ('17900', N'Тамбовская губ', N'стрѣл', N'Кусовъ', N'Стеф.', N'Андр.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'безъв.пр.', N'10 ноября 1914 г', N''),
1119.sql(442): ('17900', N'Тамбовская губ', N'ефр', N'Константиновъ', N'Павелъ', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'убитъ', N'28 ноября 1914 г', N''),
1119.sql(474): ('17901', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Бѣлоусъ', N'Федоръ', N'', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'ран', N'24 сентября 1914 г', N''),
1119.sql(475): ('17901', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Асѣевъ', N'Евсѣй', N'Петр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Кулябовъ', N'', N'убитъ', N'10 октября 1914 г', N''),
1119.sql(476): ('17901', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Чижиковъ', N'Ал-ѣй', N'Андр.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'Большой Слободы', N'', N'ран', N'съ 27 сентября по 6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(477): ('17901', N'Тамбовская губ', N'рядов', N'Лепулинъ', N'Егоръ', N'Федор.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Борисоглѣба', N'', N'ран', N'съ 27 сентября по 6 октября 1914 г', N''),
1119.sql(478): ('17901', N'Тамбовская губ', N'ст.у.-о.', N'Левцовъ', N'Ив.', N'Куз.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'ран', N'12 октября 1914 г', N''),
1120.sql(27): ('17905', N'Тамбовская губ.', N'Горн.', N'Атясовъ', N'Як.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'раненъ', N'28 нбр. 1914', N''),
1120.sql(28): ('17905', N'Тамбовская губ.', N'Горн.', N'Леденевъ', N'Павелъ', N'Ал-евъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростотинской', N'', N'', N'раненъ', N'28 нбр. 1914', N''),
1120.sql(70): ('17906', N'Тамбовская губ.', N'Грен.', N'Кулачинъ', N'Мих.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Малогриб.', N'с. Александр.', N'', N'безъв.пр.', N'2 дкб. 191', N''),
1126.sql(564): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Мусоринъ', N'Ал-ѣй', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Кумебовки', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(565): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шамкинъ', N'Степ.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканск.', N'с. Адневка', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(566): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Шамшинъ', N'Ив.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(567): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Дмитрiевъ', N'Серг.', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(568): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Чеботаревъ', N'Михаилъ', N'Терентьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучвапск.', N'', N'д. Лушевки', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(569): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Кулаевъ', N'Макс.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовск. и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(581): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Пуховъ', N'Куз.', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковск.', N'с. Липягово', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(589): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Обуховъ', N'Филиппъ', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(590): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Шеппъ', N'Владимiръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ивановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(591): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Горбачевъ', N'Ал-ѣй', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'', N'д. Калиновки', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(592): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Аниликовъ', N'Куз.', N'Арх.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'', N'д. Калиновки', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(593): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Медвѣдевъ', N'Илья', N'Тим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевск.', N'', N'д. Калиновки', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(594): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Губановъ', N'Куз.', N'Оом.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельск. и села', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(596): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Кривошенко', N'Тим.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринск.', N'', N'д. Чуева', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(597): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Мошняковъ', N'Ив.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевск.', N'', N'д. Ушаковка', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(598): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Назаровъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Клоковки', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(599): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Пронинъ', N'Никол.', N'Ив.', N'Прав.', N'Вдов.', N'Борисоглѣбскаго', N'Растошинск.', N'с. Копонов', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(600): ('18015', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Поляковъ', N'Ив.', N'Пим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановск. и села', N'', N'', N'Убитъ', N'27 Снт', N''),
1126.sql(611): ('18016', N'Тамбовская губ.', N'Л.-грен.', N'Есиковъ', N'Василiй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Снт', N''),
1126.sql(619): ('18016', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ермаковъ', N'Вас.', N'Фрол.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр', N''),
1126.sql(625): ('18016', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сидоровъ', N'Ефимъ', N'Егор.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'11 Нбр', N''),
1127.sql(16): ('18017', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Любушкинъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Нижне-Чуевской ', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Нбр. 191', N''),
1127.sql(23): ('18017', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у. -о.', N'Московъ', N'Мих.', N'Абрам.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ново-Троицкой ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(28): ('18017', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Зиминъ', N'Макс.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской ', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Нбр. 191', N''),
1127.sql(40): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Игнатьевъ', N'Гавр.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешкинской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'9 Нбр. 191', N''),
1127.sql(53): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Епифановъ', N'Мих.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'3 Нбр. 191', N''),
1127.sql(54): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Десятовъ', N'Яковъ', N'Гр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'3 Нбр. 191', N''),
1127.sql(55): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Безперстовъ', N'Мих.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'3 Нбр. 191', N''),
1127.sql(58): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Гавриловъ', N'Ал-ръ', N'Аким.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(61): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у. -о.', N'Трубниковъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучкапской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(62): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Сѣровъ', N'Ефремъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(64): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(7): ('18017', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у. -о.', N'Нехорошевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской ', N'', N'', N'Ост. нап. с.', N'2 Дкб. 1914', N''),
1127.sql(73): ('18018', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Гребневъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(78): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Войновъ', N'Пав.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхнешибряевской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 191', N''),
1127.sql(79): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костинской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 1914', N''),
1127.sql(83): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Нагибинъ', N'Акимъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Григоровской ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 1914', N''),
1127.sql(87): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Макшанцевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пригородной ', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 1914', N''),
1127.sql(88): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Денисовъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 1914', N''),
1127.sql(89): ('18019', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Паршинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Нбр. 1914', N''),
1174.sql(534): ('18782', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Кощеевъ', N'Семенъ', N'', N'прав', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Козлов.', N'с.Халупово', N'', N'безъв.пр.', N'10 фвр 1915', N''),
1175.sql(136): ('18788', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Жабинъ', N'Вас.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакской', N'', N'', N'Убитъ', N'28 Фвр.', N''),
1175.sql(143): ('18788', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Сапрыкинъ', N'Ив.', N'Кирил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М. Грибановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'20 Мрт.', N''),
1200.sql(14): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Нагибинъ', N'Георг.', N'Конст.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ ост. въ строю', N'21 Мрт.', N''),
1200.sql(144): ('19188', N'Тамбовская губ.', N'Подпр.', N'Поповъ', N'Антонъ', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинск. и села', N'', N'', N'Раненъ', N'13 Мрт.', N''),
1200.sql(23): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шевтаевъ', N'Семенъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(24): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Тамошенко', N'Ал-дръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(25): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Цыпинъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(27): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Труновъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(28): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Предихинъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(29): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Попорьинъ', N'Митрофанъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(30): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Мизгинъ', N'Никифоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(32): ('19185', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Черновъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(33): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бѣлолипецкій', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(34): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Игноватовъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(35): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Синюковъ', N'Алексѣй', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(36): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ломановъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(37): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Черснянскій', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Фвр.', N''),
1200.sql(38): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пономаревъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'22 Фвр.', N''),
1200.sql(39): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Рудаковъ', N'Павелъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(40): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Рожковъ', N'Николай', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(41): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Панинъ', N'Григорій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'3 Мрт. ', N''),
1200.sql(43): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Черновъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Сукмановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Фвр.', N''),
1200.sql(44): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Проваторовъ', N'Федоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Фвр.', N''),
1200.sql(46): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Насоновъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(47): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Песковъ', N'Тимофей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(48): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Калягинъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(49): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Гридневъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(50): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Деевъ', N'Яковъ', N'', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(51): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ивановъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(52): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Жукъ', N'Макаръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(53): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пономаревъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Раненъ', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(54): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Провоторовъ', N'Василій', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Раненъ', N'13 Фвр.', N''),
1200.sql(55): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ханинъ', N'Петръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Раненъ', N'12 Фвр. ', N''),
1200.sql(59): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Насоновъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(61): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Буяновъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(63): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(64): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Токолуновъ', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(65): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Королевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Туголуковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр.', N''),
1200.sql(66): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Глазковъ', N'Арсеній', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'13 Фвр. ', N''),
1200.sql(67): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бутьковъ', N'Іона', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Фвр.', N''),
1200.sql(68): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Капаевъ', N'Иванъ', N'', N'Прав.', N'Хол. ', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'12 Фвр.', N''),
1200.sql(69): ('19186', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Николаевъ', N'Михаилъ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'14 Фвр. ', N''),
1215.sql(242): ('19431', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Барановъ', N'Никифоръ', N'Лавр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевскаго', N'', N'д.Налешовк.', N'безъв.пр.', N'14 мрт 1915', N''),
1215.sql(323): ('19433', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Жабинъ', N'Федоръ', N'Егор.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Бурнакск.', N'', N'д.Тадыжи', N'раненъ', N'4 мрт 1915', N''),
1215.sql(359): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Банинъ', N'Степанъ', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевскаго', N'', N'', N'раненъ', N'27 фвр 1915', N''),
1215.sql(360): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Донскихъ', N'Митроф.', N'Егор.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'раненъ', N'27 фвр 1915', N''),
1215.sql(361): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'добр.', N'Соколовъ', N'Степанъ', N'Ал-дровъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевскаго', N'', N'', N'раненъ', N'28 фвр 1915', N''),
1215.sql(362): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Мельниковъ', N'Тимофей', N'Семеновъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевскаго', N'', N'', N'раненъ', N'28 фвр 1915', N''),
1215.sql(363): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рат.ополч.', N'Тютюхинъ', N'Ал-дръ', N'Филип.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'раненъ', N'14 фвр 1915', N''),
1215.sql(364): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рат.ополч.', N'Клышниковъ', N'Михаилъ', N'Ивановъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'раненъ', N'3 мрт 1915', N''),
1215.sql(372): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Печенкинъ', N'Иванъ', N'Васильевъ', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Уваровской', N'', N'', N'раненъ', N'1 янв 1915', N''),
1215.sql(373): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рат.ополч.', N'Сафоновъ', N'Георгій', N'Куз.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибрянск.', N'', N'', N'раненъ', N'4 янв 1915', N''),
1215.sql(374): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Востряковъ', N'Семенъ', N'Матв.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'ум.отъ ранъ', N'4 янв 1915', N''),
1215.sql(375): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Ильинъ', N'Василій', N'Федоровъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'убитъ', N'7 янв 1915', N''),
1215.sql(378): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Борисовъ', N'Дмитрій', N'Корн.', N'прав.', N'хол', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибрянск.', N'', N'', N'убитъ', N'19 явн 1915', N''),
1215.sql(379): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Мордасовъ', N'Андрей', N'Тихоновъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'раненъ', N'27 янв 1915', N''),
1215.sql(382): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Насосовъ', N'Константинъ', N'Васильевъ', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'раненъ', N'27 фвр 1915', N''),
1215.sql(385): ('19434', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Машковъ', N'Яковъ', N'Никиф.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'раненъ', N'20 фвр 1915', N''),
1215.sql(403): ('19435', N'Тамбовская губ.', N'рядов', N'Щербаковъ', N'Владиміръ', N'', N'прав.', N'жен', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с.Одѣла', N'', N'убитъ', N'5 фвр 1915', N''),
1227.sql(359): ('19626', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Добринъ', N'Вас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Ран.', N'20 Мрт.', N''),
1227.sql(412): ('19627', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Живейловъ', N'Петръ', N'Фед.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'15 Мрт.', N''),
1227.sql(428): ('19628', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Шувановъ', N'Никол.', N'Фед.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'8-12 Мрт.', N''),
1227.sql(429): ('19628', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Тельковъ', N'Пав.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'10 Мрт.', N''),
1242.sql(10): ('19857', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Котеневъ', N'Мих.', N'Никол.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'раненъ', N'13-15 янвр 1915', N''),
1242.sql(16): ('19857', N'Тамбовская губ.', N'ополч.', N'Дроновъ', N'Дмитр.', N'Макс.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Б.-Грибанов.', N'Б.-Грибанов.', N'', N'безъ в.пр.', N'11 мрт 1915', N'…и сел'),
1242.sql(92): ('19859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шакинъ', N'Филим.', N'Егор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 апрл 1915', N''),
1247.sql(297): ('19944', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Онохимъ', N'Пав.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'19 Апр.', N''),
1247.sql(298): ('19944', N'Тамбовская губ.', N'Добр.', N'Вознесенскій', N'Михаилъ', N'Павловъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'19 Апр.', N''),
1247.sql(311): ('19945', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Деевъ', N'Борись', N'Иван.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Русановской', N'', N'', N'Убитъ', N'18 Мрт.', N''),
1247.sql(316): ('19945', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Родинъ', N'Антонъ', N'Троф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Апр.', N''),
1247.sql(362): ('19946', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Горбачевъ', N'Егоръ', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'16 Янв.', N''),
1251.sql(411): ('20011', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Хвостовъ', N'Вас.', N'Трифон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'д. Овины', N'Безъв. пр. ', N'20 Янв.', N''),
1251.sql(416): ('20012', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бокаревъ', N'Вас.', N'Исид.', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго ', N'', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'20 Янв.', N''),
1252.sql(446): ('20028', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Паршинъ', N'Никол.', N'Дмит.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Убитъ', N'2 Мрт.', N''),
1253.sql(100): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Бахтинъ', N'Арх.', N'Егоровъ', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(101): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Грибакинъ', N'Матв.', N'Степ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(79): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Неудахинъ', N'Егоръ', N'Мих.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(80): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Юрьевъ', N'Андрей', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(83): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Моревъ', N'Егоръ', N'Дмитріевъ', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(85): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Карташовъ', N'Петръ', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполатовской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(91): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Башкатовъ', N'Мих.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран.', N'19 Апр. 1915', N''),
1253.sql(98): ('20035', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Борсуковъ', N'Игн.', N'Ром.', N'прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безъ в.пр.', N'19 Апр. 1915', N''),
1279.sql(347): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Стерликовъ', N'Аф.', N'Ал-евъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'16 Мрт. ', N''),
1279.sql(358): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Фельдф. ', N'Головачевъ', N'Серг.', N'Филип.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Токор.', N'Убитъ', N'11 Фвр.', N''),
1279.sql(364): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Ефимовъ', N'Ник.', N'Вас.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Фвр.', N''),
1279.sql(366): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Зобузовъ', N'Ив.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'7 Фвр.', N''),
1279.sql(369): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Прудниковъ', N'Тим.', N'Ант.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Мая', N''),
1279.sql(370): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Забѣлинъ', N'Горд.', N'Анис.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Мая', N''),
1279.sql(375): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бѣсединъ', N'Гр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'9 Мая', N''),
1279.sql(378): ('20458', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Никулинъ', N'Вас.', N'Епиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верхне-Шибрянск.', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'30 Апр.', N''),
1279.sql(382): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Суринъ', N'Афан.', N'Іустин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Мая', N''),
1279.sql(383): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Пажетковъ', N'Леонъ', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Мая', N''),
1279.sql(385): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Мл. у.-о.', N'Сороко', N'Кирил.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'9 Мая', N''),
1279.sql(390): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Балабановъ', N'Петр.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Красно-Хуторской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(391): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Учуваркинъ', N'Ал-дръ', N'Сергѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Заполотавской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(398): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Голомазовъ', N'Степ.', N'Абр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(399): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Никульшинъ', N'Петръ', N'Васильевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(400): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Голомазовъ', N'Егоръ', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(401): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Трифановъ', N'Егоръ', N'Евс.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(403): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Скуратовъ', N'Мих.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(418): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Иванковъ', N'Никита', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(419): ('20459', N'Тамбовская губ.', N'Ратн.', N'Кулаевъ', N'Степ.', N'Ефим.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Апр. ', N''),
1279.sql(420): ('20460', N'Тамбовская губ.', N'Ратн. ', N'Шаталовъ', N'Макс.', N'Аким.', N'Прав.', N'Вдов.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'Убитъ', N'22 Апр. ', N''),
1279.sql(422): ('20460', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ковшевъ', N'Иванъ', N'Павл.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Раненъ', N'5 Апр.', N''),
1279.sql(424): ('20460', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Карасевъ', N'Пав.', N'Степ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1279.sql(425): ('20460', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поповъ', N'Дмитр.', N'Полик.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Махровской', N'', N'', N'Раненъ', N'8 Апр.', N''),
1304.sql(470): ('20861', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Коростелевъ', N'Ив.', N'Андр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мучканской', N'', N'', N'ранен', N'21 Янв. 1915г', N''),
1304.sql(546): ('20863', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Хадыкинъ', N'Ив.', N'Дмитр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Каб.-Никольской', N'', N'', N'ранен', N'21 янв. 1915г', N''),
1323.sql(450): ('21164', N'Тамбовская, губ.', N'ряд.', N'Тюринъ', N'Семенъ', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодаровской', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Фвр. 1915 г.', N''),
1324.sql(175): ('21173', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Ковкинъ', N'Григ.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Раненъ', N'11 Фвр.', N''),
1324.sql(218): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Ефр. ', N'Ковешниковъ', N'Петръ', N'Игнатьевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльской', N'', N'', N'Убитъ', N'5 Мрт. ', N''),
1324.sql(219): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернявскій', N'Сем.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'1 Мрт. ', N''),
1324.sql(223): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Паринскій', N'Андр.', N'Ильин.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'4 Мрт. ', N''),
1324.sql(224): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Башлыковъ', N'Степ.', N'Тар.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'4 Мрт. ', N''),
1324.sql(225): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чермашенцевъ', N'Егоръ', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'4 Мрт. ', N''),
1324.sql(226): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Объѣдковъ', N'Ал-ѣй', N'Лук.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'4 Мрт. ', N''),
1324.sql(227): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сомовъ', N'Вас.', N'Филип.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'4 Мрт. ', N''),
1324.sql(228): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Замятинъ', N'Троф.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'5 Мрт.', N''),
1324.sql(229): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ковешниковъ', N'Ив.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'5 Мрт.', N''),
1324.sql(230): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Сусенинъ', N'Серг.', N'Сем.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'Безъв. пр. ', N'5 Мрт.', N''),
1324.sql(231): ('21174', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Затонскій', N'Петр.', N'Исид.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Костино-Отдѣльской ', N'', N'', N'Раненъ', N'5 Мрт.', N''),
1324.sql(234): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Бросалинъ', N'Степ.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Алабухской', N'', N'', N'Убитъ', N'30 Апр. ', N''),
1324.sql(235): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Бароменскій', N'Ив.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Алабухской', N'', N'', N'Убитъ', N'30 Апр. ', N''),
1324.sql(236): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Карамышовъ', N'Ив', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верх.-Шибряйской', N'', N'', N'Убитъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(243): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Металышковъ', N'Никиф.', N'Андреевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(260): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальцевъ', N'Сем.', N'Гавр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(261): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мальцевъ', N'Ал-ѣй', N'Поп.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(262): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Феофиловъ', N'Сем.', N'Матв.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(263): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Поповъ', N'Мих.', N'Кирил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(271): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ильвинъ', N'Андр.', N'Демен.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(272): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Винокуровъ', N'Онис.', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(273): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Рубцовъ', N'Вас.', N'Никиф.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(274): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Щегловъ', N'Андр.', N'Андр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(275): ('21175', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Митинъ', N'Ив.', N'Григ.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(276): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Пастушковъ', N'Ал-ѣй', N'Андреевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(277): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Чернышевъ', N'Евдок.', N'Вас.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(278): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Иволгинъ', N'Тимоф.', N'Як.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(279): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Иволгинъ', N'Мих.', N'Куз.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(280): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Ожирельевъ', N'Аидр.', N'Мих.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр. ', N''),
1324.sql(288): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Колпаковъ', N'Бор.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской ', N'', N'', N'Раненъ', N'3 Мая', N''),
1324.sql(298): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Нештиновъ', N'Федоръ', N'Никитовъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(299): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Татаринковъ', N'Пав.', N'Петр.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(300): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Молотковъ', N'Ив.', N'Никол.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Верх.-Шибряйской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(301): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Волосатовъ', N'Леонъ', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(306): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Мордовинъ', N'Филиппъ', N'Тимофѣевъ', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Бол.-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(307): ('21176', N'Тамбовская губ.', N'Стрѣл.', N'Патоновъ', N'Ал-ѣй', N'Серг.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'Раненъ', N'30 Апр.', N''),
1324.sql(323): ('21177', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Поляковъ', N'Андр.', N'Ив.', N'Прав.', N'Вдов.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'', N'Убитъ', N'19 Апр.', N''),
1324.sql(355): ('21177', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Гершеневъ', N'Маас.', N'Ив.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Алабухской', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 1 Мрт. по 30 Мая', N''),
1324.sql(363): ('21178', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Бачаровъ', N'Вас.', N'Мих.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Алабух.', N'', N'д. Поселокъ ', N'Раненъ', N'Съ 1 Мрт. по 30 Мая', N''),
1324.sql(368): ('21178', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Еремѣевъ', N'Хрисанфъ', N'Трофимовъ', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Раненъ', N'Съ 1 Мрт. по 30 Мая', N''),
1334.sql(234): ('21334', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Ушаковъ', N'Афан.', N'Андр.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'Ран.', N'29 Мрт', N''),
1334.sql(256): ('21334', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Поплевкинъ', N'Андр.', N'Гаврил.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбск.', N'Верхнешибрайс.', N'', N'', N'Ран.', N'23 Мрт', N''),
1334.sql(264): ('21334', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Алтунинъ', N'Ал-дръ', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбск.', N'', N'', N'', N'Ран.', N'23 Мрт', N''),
1334.sql(448): ('21338', N'Тамбовская губ.', N'Рядов.', N'Тимофеевъ', N'Петръ', N'Федор.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'М.-Грибановск.', N'', N'', N'Ран.', N'28 Мрт', N''),
1343.sql(419): ('21483', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Лапшовъ', N'Никиф.', N'вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Грибановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(431): ('21483', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Духанинъ', N'Андр.', N'Ром.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Козловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(433): ('21483', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Коробовъ', N'Вас.', N'Сем.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(437): ('21483', N'Тамбовская губ.', N'ст. у-о', N'Окуневъ', N'Ив.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Мало-Грибановской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(461): ('21484', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Медвѣдевъ', N'Ив.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(462): ('21484', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Мамантовъ', N'Як.', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглѣбскаго', N'Боганской', N'', N'', N'без в. пр.', N'10 Фвр. 1915г', N''),
1343.sql(538): ('21486', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Машинъ', N'Андр.', N'Лукьянъ', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'с. Кр.-Лугъ', N'', N'без в. пр.', N'27 Янв. 1915г', N''),
1344.sql(12): ('21489', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Яковлевъ', N'Николай', N'Александровъ', N'Прав.', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'Ардабьеской', N'', N'', N'Утонулъ ', N'9 Апр.', N''),
1359.sql(153): ('21732', N'Тамбовская губ.', N'Ряд. ', N'Ильинъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгород.', N'', N'д. Моисеево', N'Убитъ', N'7 Мрт.', N''),
1359.sql(160): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Подболотовъ', N'Ал-ѣй', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Алешковской', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(167): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Ломшинъ', N'Март.', N'Емел.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Александр.', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(168): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Жданкинъ', N'Степ.', N'Федор.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Алексѣева', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(169): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ефр.', N'Жданкинъ', N'Вас.', N'Павл.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Алексѣева', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(173): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Есиковъ', N'Ефимъ', N'Моис.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Андріанов. ', N'', N'Безъв. пр.', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(186): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Колпаковъ', N'Серг.', N'Серг.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Александр.', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(187): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сасысоевъ', N'Андр.', N'Петр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(188): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Лаптевъ', N'Март.', N'Ал-др.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Устиновской', N'', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(192): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ст. у.-о.', N'Гребневъ', N'Тимоф.', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Стан.-Пригородной', N'', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(194): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Тяпкинъ', N'Тих.', N'Андр.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Кабано-Никольской', N'', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(197): ('21733', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Наренковъ', N'Вас.', N'Павл.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'Раненъ', N'2 Мрт.', N''),
1359.sql(201): ('21734', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Вольцуркинъ', N'Григ.', N'Ив.', N'', N'', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Литное', N'', N'Раненъ', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(202): ('21734', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Костяевъ', N'Ал-лръ', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'с. Митавки', N'', N'Раненъ', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(203): ('21734', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Барановъ', N'Вас.', N'Ив.', N'', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'', N'', N'д. Егорьевки', N'Раненъ', N'6 Мрт.', N''),
1359.sql(254): ('21735', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Юринъ', N'Емел.', N'Павл.', N'Прав.', N'Хол.', N'Борисоглѣбскаго ', N'Больше-Грибановск.', N'', N'', N'Безъв. пр.', N'27 Мрт.', N''),
1363.sql(269): ('21800', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Подболотовъ', N'Михаилъ', N'Федоровичъ', N'прав.', N'Жен.', N'Борисоглѣбскаго', N'г. Борисоглѣбскъ', N'', N'', N'раненъ', N'24 фвр. 1915', N''),
2590.sql(353): ('41433', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Чурилов', N'Ал-ей', N'Петр.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'', N'с.Чацкаго', N'', N'убит', N'17 мая 1915 г', N''),
2590.sql(354): ('41433', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Дьяконов I', N'Тим.', N'Сем.', N'прав.', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'убит', N'17 мая 1915 г', N''),
2590.sql(374): ('41434', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Шаталов', N'Никиф.', N'Федот.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Новгородской', N'', N'', N'ран', N'15 мая 1915 г', N''),
2590.sql(403): ('41434', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Ишен-Истомин', N'Гавр.', N'Кузьмин', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран', N'15 мая 1915 г', N''),
2590.sql(404): ('41434', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Сухоруков', N'Макс.', N'Ал-ев.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'ран', N'15 мая 1915 г', N''),
2590.sql(405): ('41434', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Чарыков', N'Лука', N'Мих.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'ран', N'17мая 1915 г', N''),
2590.sql(452): ('41435', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Безкокотов', N'Ив.', N'Ал-ев.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ран', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(384): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Баранов', N'Петр', N'Павл.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'19 мая 1915 г', N''),
2591.sql(385): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Митрофанов', N'Степ.', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(386): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Милюков', N'Петр', N'Вас.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(387): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Ильин', N'Макс.', N'Андр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(388): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Набережнев', N'Ефим', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(389): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Чекмаров', N'Гавр.', N'Серг.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(400): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Масликов I', N'Тим.', N'Ал-ев.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(401): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Немцев', N'Ив.', N'Тим.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(402): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Шаталов', N'Вас.', N'Ром.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(403): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Масликов II', N'Тим.', N'Ив.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(404): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Масликов', N'Никиф.', N'Леон.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(405): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Савинцов', N'Вас.', N'Никит.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(406): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Попов', N'Матв.', N'Моис.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(407): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Филатов', N'Никита', N'Дм.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(408): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Куликов', N'Вас.', N'Яковл.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(409): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Дьячков', N'Пав.', N'Борис.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(410): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Дьяконов', N'Мих.', N'Куз.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(411): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Сухинин', N'Андр.', N'Петр.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(412): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Чурилов', N'Митр.', N'Лукин.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(413): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Митрофанов', N'Сем.', N'Федор.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(414): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Лидовской', N'Степ.', N'Афан.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2591.sql(415): ('41450', N'Тамбовская губ', N'ратн', N'Шапкин', N'Ром.', N'Яковл.', N'прав', N'жен', N'Борисоглебскаго', N'Чащинской', N'', N'', N'безв.пр.', N'15 мая 1915 г', N''),
2592.sql(144): ('41460', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Иванников', N'Никол.', N'Федор.', N'Прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Б.-Грибановской в.', N'', N'', N'Ранен', N'11 Мая 1915 г', N''),
2592.sql(151): ('41460', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Чижиков', N'Степ.', N'Андр.', N'Прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'с. Б.-Алабухи', N'', N'Ранен', N'17 Апр. 1915 г', N''),
2592.sql(161): ('41461', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Солохин', N'Гр.', N'Серг.', N'Прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'Ранен', N'15 Мая 1915 г.', N''),
2592.sql(163): ('41461', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Комбаров', N'Андрей', N'', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглебскаго', N'Туголуковской в.', N'с. Туголук.', N'', N'Ранен', N'29 Мая 1915 г.', N'Туголуковск. и сел'),
2642.sql(158): ('42261', N'Тамбовская губ.', N'Ряд.', N'Сотников', N'Ив.', N'Антон.', N'Прав.', N'Жен.', N'Борисоглебскаго', N'Архангельской', N'', N'', N'Ост. на п. с.', N'3 Мая', N''),
2666.sql(608): ('42655', N'Тамбовская губ', N'ряд.', N'Меньщиков', N'Ег.', N'Никол.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'', N'с. Посевкины', N'', N'без в.пр.', N'9 Авг. 1915г', N''),
2667.sql(317): ('42664', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Полболотин', N'Николай', N'Петров', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Алешковской', N'с. Алеш.', N'', N'ранен', N'26 мая 191', N''),
2668.sql(125): ('42676', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Давидов', N'Конст.', N'Ал-ев', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглебскаго', N'В.-Шибриев.', N'Лебежья', N'', N'ран.', N'11 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(163): ('42676', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Старынин', N'Макар', N'', N'', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'без.в.пр.', N'6 Мар. 1915', N''),
2668.sql(165): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Алексеев', N'Андрей', N'', N'', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'без.в.пр.', N'6 Мрт. 1915', N''),
2668.sql(166): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Котов', N'Иван', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'', N'Бровчанки', N'', N'убит', N'31 Мая 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(173): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Зайцев', N'Степ.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'', N'Утиново', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(174): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Богачев', N'Николай', N'Вас.', N'прав.', N'хол.', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N''),
2668.sql(176): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Рубцов', N'Егор', N'Никиф.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'М.-Липовск.', N'М.-Лип', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N'"""и села""'),
2668.sql(179): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Милосердов', N'Иван', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'', N'Березовки', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(180): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Тыльнев', N'Ал-ей', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Андрияновской', N'', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N''),
2668.sql(183): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Плугин', N'Вас.', N'Мих.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Нечаевск.', N'Птина', N'', N'без.в.пр.', N'1 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(185): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Карпов', N'Ал-ей', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Краснинской', N'Куст.', N'', N'без.в.пр.', N'1 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(186): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Тяпкин', N'Вас.', N'Игн.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Краснинской', N'', N'Петровск.', N'без.в.пр.', N'1 Июня 1915', N''),
2668.sql(192): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'мл.у.-о.', N'Никифоров', N'Михаил', N'', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Бурнакск.', N'Лугово', N'', N'без.в.пр.', N'4 Июня 1915', N''),
2668.sql(196): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Кувордин', N'Дан.', N'Антон', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Подгоринск.', N'Чуево', N'', N'без.в.пр.', N'2 Июня 1915', N''),
2668.sql(201): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Свиридов', N'Никита', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Пригородск.', N'Станишки', N'', N'без.в.пр.', N'5 Июня 1915', N'тип нас. Пункта не указа'),
2668.sql(203): ('42677', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Родин', N'Тим.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Пичаевской', N'', N'', N'без.в.пр.', N'3 Июня 1915', N''),
2668.sql(51): ('42674', N'Тамбовская губ.', N'ст.у.-о.', N'Бастин', N'Иван', N'Ал-ев', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Русановской', N'Русанов', N'', N'без.в.пр.', N'1 Июня 1915', N'не разборчив'),
2679.sql(421): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Канищев', N'Ив.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ранен', N'11 Мая 1915г', N''),
2679.sql(423): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Попов', N'Степ.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Махровской', N'', N'', N'без в. пр.', N'27 Мая 1915г', N''),
2679.sql(424): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Ракитин', N'Ал-ей', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Подгоринской', N'', N'', N'без в. пр.', N'20 Мая 1915г', N''),
2679.sql(425): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'подпр.', N'Паринский', N'Степ.', N'Гавр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Н.-Троицкой', N'', N'', N'убит', N'21 Июня 1915г', N''),
2679.sql(433): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кулаев', N'Мих.', N'Павл.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(434): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пересыпкин', N'Мих.', N'Петр.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(435): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Конов', N'Андр.', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(436): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Чистяков', N'Ив.', N'Леонт.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(437): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Понамарев', N'Евд.', N'Аким.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(438): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Кулаев', N'Яков', N'Макс.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Кулябовской', N'', N'', N'ранен', N'17 Апр. 1915г', N''),
2679.sql(443): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Попов', N'Вас.', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Павлодарской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Июля 1915г', N''),
2679.sql(444): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Монаенко', N'Серг.', N'Степ.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Братковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Июля 1915г', N''),
2679.sql(445): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Дмитриев', N'Степ.', N'Гр.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Братковской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Июля 1915г', N''),
2679.sql(446): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Сухинин', N'Никол.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Июля 1915г.', N''),
2679.sql(447): ('42859', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ледовской', N'Аким', N'Ив.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'8 Июля 1915г.', N''),
2679.sql(462): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Новоаксенов', N'Василий', N'Сафонов', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(465): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шестопалов', N'Степан', N'Емельянов', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(466): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Шестун', N'Петр', N'', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'ранен', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(467): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Филатов', N'Игн.', N'Вас.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Шапкинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(470): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Пастуликов', N'Вас.', N'Егор.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(471): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ахматов', N'Ив.', N'Сем.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'Ростошинской', N'', N'', N'без в. пр.', N'7 Июля 1915г', N''),
2679.sql(482): ('42860', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Ловягин', N'Лаз.', N'Ив.', N'прав.', N'', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'без в. пр.', N'13 Июля 1915г', N''),
2679.sql(528): ('42861', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Гавриленко', N'Дан.', N'Арх.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Ключевской', N'Петухово', N'', N'без в. пр.', N'9 Июня 1915г', N''),
2679.sql(533): ('42861', N'Тамбовская губ.', N'', N'Челябин', N'Никол.', N'Вас.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'', N'', N'', N'убит', N'22 Июля 1915г', N''),
2679.sql(574): ('42862', N'Тамбовская губ.', N'ефр.', N'Комаров', N'Ив.', N'Федор.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Козловской', N'', N'', N'без в. пр.', N'20 Июля 1915г', N''),
2679.sql(575): ('42862', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Соловьев', N'Григорий', N'Григ.', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Андреевской', N'', N'', N'без в. пр.', N'20 Июля 1915г', N''),
2679.sql(578): ('42862', N'Тамбовская губ.', N'ряд.', N'Щербатов', N'Андрей', N'Дмитриев', N'прав.', N'жен.', N'Борисоглебскаго', N'Вратской', N'', N'', N'без в. пр.', N'20 Июля 1915г', N''),
04.01.2014 Search complete, found 'Тамбовская.+Борисогл' 2737 time(s). (116 file(s)).
07.06.2013 Search complete, found 'Тамбовская.+Борисог' 2713 time(s). (114 file(s)).


Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам 1914-1918
© сетевая версия - Борис Алексеев 2013


Домой Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

СчетчикиПомощь / Donate
Рейтинг@Mail.ru


R221761093948
Z842053966555


PayPal


Комментарии приветствуются webmaster@personalhistory.ru.
© 2013 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 05.01.2014 20:01:49